Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка9/13
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
2. Забезпечення уніфікації підходів щодо реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями

Номер та найменування заходу

4. Розроблення уніфікованих підходів до оцінювання, підготовки та реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані державні органами виконавчої влади

Інформація про термін виконання

2014 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Підвищення ефективності державних інвестицій

Мінекономрозвитку: з метою удосконалення системи управління державними інвестиціями, а також створення єдиної системи проведення оцінки, відбору і моніторингу державних інвестиційних проектів, в тому числі, забезпечення уніфікації підходів щодо реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями, Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (щодо управління державними інвестиціями) (внесено до Верховної Ради України 22.12.2014 за № 1536). Цим законопроектом, зокрема, пропонується встановити порядок та етапи розроблення державного інвестиційного проекту та інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Також законопроектом вперше визначено такі основні принципи державного інвестування, як: обґрунтованість, ефективність та результативність, прозорість, сталість, публічність.

Водночас, згаданий законопроект знято з розгляду як такий, що втратив актуальність, і основні положення якого враховано в проекті Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державних інвестиційних проектів)» (зареєстрований у Верховній Раді України за № 2258 від 27.02.2015 та прийнятий 05.03.2015 Верховною Радою України у другому читанні).

Метою внесення змін до Бюджетного кодексу є створення ефективної та прозорої системи управління державними інвестиціями, яка дозволить забезпечити обґрунтованість та прозорість прийняття рішень щодо фінансування державних інвестиційних проектів, стабільність їх фінансування, підвищити ефективність використання державних коштів і результативність державних інвестиційних проектів. Крім того, прийняття закону дозволить гармонізувати систему управління державними інвестиціями з бюджетним процесом.Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Розроблення відповідних методичних рекомендацій

Мінекономрозвитку: при розробленні інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій суб’єкти інвестиційної діяльності користуються Методичними рекомендаціями.

Після набуття чинності проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" буде розроблено та затверджено Кабінетом Міністрів України порядок та етапи розроблення державного інвестиційного проекту та інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка. Відповідні зміни також будуть внесені до Методичних рекомендацій.Після набуття чинності проектом Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державних інвестиційних проектів)» буде розроблено та затверджено Кабінетом Міністрів України порядок відбору та розроблення державного інвестиційного проекту. У разі необхідності відповідні зміни також будуть внесені до методичних рекомендацій.

Другий етап - завдання довгострокового характеру

2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та використання
Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій


Номер та найменування заходу

7. Наповнення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2017 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Підвищення ефективності державних інвестицій

Мінекономрозвитку: Підвищення якості та ефективності розподілу державних інвестицій шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Обсяги фінансування

Мінекономрозвитку: Наразі ведеться робота по наповненню реєстру інвестиційними проектами та проектними (інвестиційними) пропозиціями. Станом на 15.04.2015 у Реєстрі зареєстровано 3 проектні (інвестиційні) пропозиції та 42 інвестиційних проекти.
VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю

Перший етап — завдання середньострокового характеру

2. Визначення проблем практичного впровадження вимог нормативно-правових
актів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю


Номер та найменування заходу

5. Створення єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та проведення моніторингу інформації, що міститься в базі даних


Відповідальні за виконання

Держфінінспекція, Мінфін


Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки


Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

належний інформаційно-комунікаційний обмін між підрозділами внутрішнього аудиту та структурним підрозділом з гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції за допомогою технічних засобів обробки інформації, оперативне реагування на виклики та проблеми у сфері діяльності внутрішнього аудиту

За інформацією Держфінінспекції: розробку єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ запропоновано включити до спільного зі Світовим банком Проекту модернізації державних фінансів (лист Держфінінспекції України від 01.08.2014 № 02-15/931). Однак, відповідь на зазначений лист не надходила, у зв'язку з чим заходи щодо автоматизації бази даних у січні - грудні 2014 року не здійснювались.

Водночас, з метою виконання заходу по здійсненню моніторингу інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Держфінінспекцією ведеться відповідна база даних за основними показниками такої діяльності у формі EXEL-таблиць. Інформація до вказаної бази даних вводиться працівниками Держфінінспекції у "ручному" режимі на підставі звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, яка у паперовій формі надається підрозділами внутрішнього аудиту 75 ЦОВВ та 27 ОДА за формою та у терміни, встановленими наказом Мінфіну 27.03.2014 №347.

За результатами аналізу показників зазначеної вище бази даних Держфінінспекція готує інформацію про стан розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, яка направляється Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України (листи Держфінінспекції від 19.08.2014 № 21-12/460 та №21-15/459) для прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на удосконалення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в ЦОВВ та ОДА.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

зменшення кількості /частки незадовільних оцінок якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту або зменшення часу для отримання та обробки інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії виконання.

4. Продовження роботи з підтримки та розвитку діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту


Номер та найменування заходу

11. Проведення семінарів, навчання, консультацій, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, реалізація пілотних проектів з питань внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту


Відповідальні за виконання

Держфінінспекція, МінфінІнформація про термін виконання

2015 – 2017 рокиРозгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

належний кадровий потенціал у сфері державного внутрішнього фінансового контролю

Мінфін: Представниками Мінфіну та Держфінінспекції 11.03.2015 та 20.03.2015 проведено робочі зустрічі із керівником українсько-голландського Проекту «Запровадження державного внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Україні» Яном ван Тайненом та внутрішнім аудитором Центрального підрозділу аудиту Міністерства фінансів Королівства Нідерланди Манфредом ван Кестереном.

На зустрічах обговорено передумови і перспективи подальшої підготовки та проведення навчання внутрішніх аудиторів.Держфінінспекція: Одним із головних партнерів, який вже п'ятий рік поспіль допомагає Держфінінспекції України організовувати проведення конференцій, семінарів та навчань у сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для керівників, працівників бюджетних установ, державних внутрішніх аудиторів є Національна Академія фінансів та економіки при Міністерстві фінансів Королівства Нідерланди.

Зазначені заходи проводяться в рамках Загальної програми співробітництва, затвердженої Меморандумом про взаєморозуміння щодо співробітництва між Держфінінспекцією та Міністерством фінансів Королівства Нідерланди від 19.05.2010 (із останніми змінами від 18.12.2013).

Так, впродовж січня-березня 2015 року реалізовано низку навчальних заходів, спрямованих на надання практичної допомоги державним внутрішнім аудиторам, а саме:

- 27-30 січня п. р. проведено "тренінг для тренерів", участь у якому взяли внутрішні аудитори, які мають досвід у цій професійній сфері та залучаються до його поширення, з 10 міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) та 5 обласних державних адміністрацій (далі – ОДА). Під час тренінгу детально розглянуто всі етапи навчального циклу: аналіз навчальних проблем, дизайн навчального заходу, його розробка та проведення, а також оцінювання навчального заходу. Особливу увагу приділено застосуванню різних форм навчання, підвищенню ефективності публічного виступу, комунікативним відносинам, можливості вирішення конфлікту інтересів під час спілкування і проведення навчальних заходів, а також важким ситуаціям в роботі групи під час тренінгу та відповідним способам їх уникнення;

- 16-20 лютого п. р. проведено тижневий тренінг із основних аспектів організації та проведення внутрішнього аудиту, у якому взяли участь 25 внутрішніх аудиторів із 23 ЦОВВ. Під час тренінгу слухачі ознайомилися із основними аспектами стратегічного планування діяльності із внутрішнього аудиту, визначення ризикових сфер та підготовці плану діяльності із внутрішнього аудиту. Також учасникам презентовано організаційні передумови для успішної співпраці керівника установи із внутрішніми аудиторами, аналізу порушень і підготовки аудиторських рекомендацій, їх відстеження. Одночасно учасники тренінгу мали можливість виконати практичні завдання із виявлення типових недоліків у запропонованих їм витягах із аудиторських звітів, а також по складанню аудиторських рекомендацій, проведення внутрішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту;

- 17-20 березня п. р. – проведено практичний тренінг із внутрішнього аудиту ефективності, у якому взяли участь 20 внутрішніх аудиторів із 15 ОДА. Під час тренінгу експерти ознайомили слухачів із міжнародними підходами до внутрішнього аудиту ефективності, головними особливостями організації та проведення внутрішнього аудиту ефективності, зокрема його зв'язком із програмно-цільовим методом, підходами до вибору об’єкта внутрішнього аудиту, плануванням внутрішнього аудиту ефективності, безпосереднім його проведенням, підготовкою аудиторського звіту, забезпеченням ефективної презентації керівнику результатів дослідження та відстеженням його результатів. Також в ході тренінгу учасники, отримавши умовний навчальний кейс, мали нагоду з допомогою тренерів покроково провести внутрішній аудит ефективності;- з 23.02 п. р. - розпочато проведення двох пілотних проектів з внутрішнього контролю: в Координаційному центрі з надання правової допомоги (сегментом дослідження обрано процес запровадження місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги) та Державній пенітенціарній службі України (сегмент дослідження – процес харчування затриманих осіб). Під час проведення цих пілотних проектів буде оцінено елементи середовища контролю, визначено ризики з реалізації зазначених процесів, проведено їх оцінку та розроблено заходи контролю з метою впливу на ризики.

ДСНС: 08.04.2015 проведено семінар для працівників регіональних відділів внутрішнього аудиту. Під час заходу розглянуто питання: деякі аспекти планування внутрішнього аудиту; стан виконавської дисципліни керівників регіональних підрозділів внутрішнього аудиту; нові нормативні документи у сфері бухгалтерського обліку; внутрішній контроль. Побудова процесу «оплати праці» на прикладі ГУ ДСНС України в Київський області;моніторинг усунення порушень, виявлених у ході проведення аудитів за 2014 рік та І квартал 2015 року.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

зменшення незадовільних оцінок якості внутрішнього контролю та діяльності підрозділів внутрішнього аудиту

Держфінінспекція: У І кварталі 2015 року кількість внутрішніх аудиторів ЦОВВ та ОДА, які взяли участь у тренінгах, склала 65 осіб. Інформацію щодо досягнення індикатору оцінки можна буде надати після проведення оцінок якості внутрішнього аудиту у ЦОВВ та ОДА, внутрішні аудитори яких брали участь у тренінгах.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал