Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка8/13
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипІнформація
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
4. Удосконалення інформаційно-технічного та кадрового забезпечення системи державних закупівель

Номер та найменування заходу

14. Розроблення типових програм у тому числі для дистанційного навчання

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН

Інформація про термін виконання

2014 рік


Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Підвищення професіоналізму членів конкурсних комітетів замовників та підготовка нових професійних кадрів, підвищення якості здійснення замовниками закупівель

Мінекономрозвитку: При проведені навчальними закладами навчання з урахуванням затверджених примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель, очікується підвищення рівня компетентності членів конкурсних комітетів замовників.

Водночас з метою підвищення якості здійснення замовниками державних закупівель Мінекономрозвитку на регулярній основі проводить безоплатні семінари з питань державних закупівель.Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

Затвердження типових навчальних програм, у тому числі для дистанційного навчання

Мінекономрозвитку: Примірні навчальні програми з питань організації та здійснення закупівель затверджені наказом Мінекономрозвитку від 06.10.2014 № 1190, яким визначено рекомендований перелік тем, що повинні бути розкриті при проведенні курсів навчання та підвищення кваліфікації, тривалість цих курсів, а також вимоги до осіб, що залучаються для здійснення викладацької діяльності. Завдання виконується.Номер та найменування заходу


15: Удосконалення процедур закупівель, зокрема модифікація процедури закупівлі в одного учасника до переговорної процедури відповідно до законодавства ЄС та запровадження процедури конкурентного діалогу

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Антимонопольний комітет.

Інформація про термін виконання2017 рік.

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Запровадження дієвого механізму закупівлі шляхом проведення переговорів щодо закупівлі

Мінекономрозвитку: З метою запровадження дієвого механізму закупівлі шляхом проведення переговорів щодо закупівлі Міністерством підготовлені відповідні зміни до законодавства у сфері державних закупівель в частині заміни процедури закупівлі в одного учасника переговорною процедурою.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту

Мінекономрозвитку: 20.04.2014 набрав чинності Закон України від 10.04.2014 № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель", яким запроваджено переговорну процедуру закупівлі. Захід виконано.
Номер та найменування заходу

16. Впровадження системи електронних закупівель

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Антимонопольний комітет.

Інформація про термін виконання

2017 рік.

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Запровадження дієвої системи електронних закупівель, спрощення процедур закупівель і підвищення рівня її прозорості

Мінекономрозвитку: Міністерством розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)", що зареєстрований у Верховній Раді України 22.12.2014 за № 1551. Зміни, передбачені проектом Закону, направлені на розвиток електронних закупівель та передбачають можливість здійснення закупівель товарів та послуг через електронні системи, здійснення оцінки пропозицій за допомогою електронного реверсивного аукціону та здійснення обміну документами та інформацією в електронному вигляді під час проведення процедур закупівель.

Зазначений законопроект було відкликано з Верховної Ради України на доопрацювання.Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки


Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” та відповідних нормативно-правових актів

Мінекономрозвитку: наразі, в Міністерстві працює робоча група, яка займається підготовкою пропозицій щодо внесення змін до Закону в тому числі з питань електронних закупівель. Після підготовки відповідного проекту Закону його буде оприлюднено на офіційному сайті Мінекономрозвитку.Номер та найменування заходу


17: Удосконалення критеріїв необхідності застосування законодавства у сфері державних закупівель окремими суб'єктами

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, Антимонопольний комітет.

Інформація про термін виконання

2017 рік.

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Підвищення рівня конкуренції та прозорості, відкритості та ефективності проведення закупівель, встановлення чітких та однозначних критеріїв застосування законодавства у сфері державних закупівель підприємствами

Мінекономрозвитку: з метою підвищення рівня конкуренції та прозорості, відкритості та ефективності проведення закупівель, встановлення чітких та однозначних критеріїв застосування законодавства у сфері державних закупівель підприємствами були внесені відповідні зміни у законодавство з питань державних закупівель, зокрема щодо розширення сфери застосування процедур закупівель юридичними особами в окремих сферах господарської діяльності (централізоване водовідведення; послуги автостанцій, портів, аеропортів; забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих тощо) у разі наявності в них спеціальних або ексклюзивних прав шляхом внесення змін до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки

Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель”

Мінекономрозвитку: прикінцевими положеннями проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)", що зареєстрований у Верховній Раді України 22.12.2014 за № 1551, пропонується внести зміни до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" в частині визначення спеціальних та ексклюзивних прав та визначення випадків, коли надані суб’єктам господарювання дозволи чи права на здійснення господарської діяльності не є спеціальними чи ексклюзивними.Номер та найменування заходу


18: Уніфікація правового регулювання механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Інформація про термін виконання

2017 рік.

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Запровадження дієвого механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів

Мінекономрозвитку: проводиться робота щодо пошуку можливостей запровадження дієвого механізму державно-приватного партнерства та концесійних контрактів шляхом збору інформації щодо законодавчого регулювання цих питань на національному рівні та отримання консультацій щодо стандартів ЄС, у тому числі, які стосуються концесій та державно-приватного партнерства.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки


Підготовка окремого законопроекту, який буде регулювати механізм державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки

Мінекономрозвитку: після вироблення дієвого механізму державно-приватного партнерства буде підготовлено відповідний законопроект, який буде регулювати механізм державно-приватного партнерства та концесійних контрактів як особливих правових і економічних відносин між державним і недержавним секторами економіки.

Водночас, Мінекономрозвитку готується проект «дорожньої карти», якою будуть передбачені питання імплементації директиви ЄС, що регулює питання приватного партнерства.


Номер та найменування заходу


19: Взаємодія з діловими колами, громадськістю з метою запобігання недобросовісним діям замовників та учасників

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Інформація про термін виконання

2017 рік.

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

Встановлення партнерських відносин між державним і громадським сектором

Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку вживає заходів з метою встановлення партнерських відносин між державним і громадським сектором.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатора оцінки


Кількість спільних заходів участь в обговоренні щодо проблемних питань у сфері державних закупівель та шляхів їх вирішення

Мінекономрозвитку: Міністерством за участю центральних виконавчих органів влади проводяться зустрічі з представниками громадських організацій, на яких обговорюються проблемні питання сфери державних закупівель та шляхи їх вирішення, зокрема в частині посилення громадського контролю за проведенням торгів, в тому числі, шляхом оприлюднення інформації про закупівлі, залучення громадськості до обговорення та надання пропозицій стосовно внесення змін та прийняття нових нормативно-правових актів, що регулюють сферу державних закупівель.

Крім того, в Мінекономрозвитку створено робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо реформування сфери державних закупівель (наказ № 859 від 23.07.2014), до складу якої також входять представники громадськості.


VII. Розвиток системи управління державними інвестиціями

Перший етап — завдання середньострокового характеру

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державних інвестицій

Номер та найменування заходу

1. Затвердження порядку та критеріїв розподілу державних капітальних видатків

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


ефективний розподіл державних капітальних видатків

За інформацією Мінекономрозвитку: підвищено якість та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття нормативно-правового акта

За інформацією Мінекономрозвитку: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 "Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка".Номер та найменування заходу

2. Забезпечення оптимізації напрямів здійснення державних інвестицій з урахуванням державних та регіональних програм розвитку галузей та територій, в тому числі із залученням приватного капіталу до фінансування окремих інвестиційних проектів

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2014 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

ефективний розподіл державних інвестицій

Завдання знаходиться в стадії виконання.Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття нормативно-правового акта

Завдання знаходиться в стадії виконання.

Номер та найменування заходу

3. Створення ефективної системи оцінки інвестиційних проектів під час здійснення їх відбору

Відповідальні за виконання

Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2014 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Методичне забезпечення процедури оцінювання інвестиційних проектів/пропозицій для пдальшого відбору для реалізації

Завдання знаходиться в стадії виконання.
Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття нормативно-правового акта

Завдання знаходиться в стадії виконання.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал