Інформація про хід виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансамиСторінка1/13
Дата конвертації16.01.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами


(за І квартал 2015 року)


I. Податкова система

Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація
(завдання
середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартостіВідповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку

Інформація про термін виконання

2013 – 2014 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.

Мінфін: встановлення бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, виходячи з ринкової вартості є передчасною, оскільки в Україні на сьогодні відсутня ефективна та доступна система оцінки нерухомого майна відповідно до його реальної, ринкової вартості, що в свою чергу, може спричинити додаткові ризики мінімізації податкових зобов’язань шляхом штучного заниження бази оподаткування (вартості об’єктів житлової та нежитлової нерухомості). Тому, при підготовці змін до Податкового кодексу України було прийнято рішення оподатковувати об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, виходячи з їх загальної площі. Зазначені норми знайшли своє відображення в Законі України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

За інформацією ДФС: відповідно до Податкового кодексу України дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є площа об'єкта нерухомості.

На сьогодні відсутній державний орган та кошти на проведення масової оцінки усього нерухомого майна, що унеможливлює визначення бази оподаткування виходячи із оціночної вартості. Проведення оцінки майна за рахунок платників податків призведе до збільшення податкового навантаження на платників.

При Фонді державного майна створюється робоча група для розгляду питання удосконалення оціночної діяльності та можливості проведення масової оцінки майна.

Таким чином, перехід на справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, виходячи з вартості можливий після повного наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно та запровадження інституту масової оцінки майна.


Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

Мінфін. ДФС: Завдання виконується.
Номер та найменування заходу

4. Збалансування інтересів платників податків та контролюючих органів


Відповідальні за виконання

Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку


Інформація про термін виконання

2015 рік


Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


Покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

За інформацією ДФС: з метою виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2014 року № 695, щодо нової економічної політики, Урядом підготовлено, а Верховною Радою України прийнято Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)», яким, зокрема передбачено норми, що сприятимуть збалансуванню інтересів контролюючих органів та платників податків.

1. Зменшено кількість податків та зборів з 22 до 11.

2. Гармонізовано бухгалтерський та податковий облік і визначено об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, а саме за правилами бухгалтерського обліку.

Також з урахуванням положень вказаного Закону:

- скасовано близько 30 обмежень по врахуванню витрат (скасовуються обмеження витрат на: навчання, маркетинг, рекламу, відрядження та інше);

- підвищено з 10 до 20 млн. грн. максимальний розмір річного доходу для платників, які не повинні сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток;

- виключено бюджетні установи, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій з кола платників податку на прибуток;

- скасовано 10-відсоткове обмеження на врахування витрат на поліпшення основних засобів у складі витрат.

В цілому введені Законом зміни у частині реформування податку на прибуток сприятимуть спрощенню форм податкової звітності з цього податку, зменшенню витрат ресурсів платниками податків на формування такої звітності.

3. Запроваджено новий механізм адміністрування ПДВ, який є одним із перших кроків у реформуванні податкової системи.

Система електронного адміністрування ПДВ слугуватиме забезпеченню відповідності сплаченого та нарахованого ПДВ, а також унеможливить формування фіктивного ПДВ та неправомірного відшкодування його з бюджету.

Із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ країна матиме нову чітку та прозору систему обліку й сплати ПДВ, що дисциплінує розрахунки з бюджетом, гарантуватиме відшкодування податку підприємствам та припинить практику перерозподілу бюджету на користь тіньового бізнесу.

4. Оптимізовано кількість груп платників єдиного податку до чотирьох із підвищенням максимального розміру доходу, який дає змогу перебувати на спрощеній системі оподаткування (для першої та другої груп), знижено ставки єдиного податку для малого бізнесу.

5. Законом України від 2 березня 2015 року № 219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці) передбачено, що по 31 грудня 2015 року розмір єдиного внеску застосовується з понижуючим коефіцієнтом (далі – коефіцієнт), якщо платником виконуються одночасно такі умови:

- база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу;

- після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці складе не менше, ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік;

- кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати, не перевищує 200 відс. середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік. Ця умова не застосовується до платників єдиного внеску, визначених в абз. 3 та 4 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

З 1 січня 2016 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами зазначені ставки єдиного внеску застосовуються з коефіцієнтом 0,6.З метою забезпечення реалізації положень Закону № 71-VІІІ від 28 грудня 2014 року затверджено накази Міністерства фінансів України:

 • від 02.02.2015 № 21 «Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», який зареєстровано у Мін’юсті 18.02.2015 за № 185/26630;

 • від 02.02.2015 № 22 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів», який зареєстровано у Мін’юсті 18.02.2015 за № 183/26628.

З метою забезпечення реалізації положень Закону № 71-VІІІ від 28 грудня 2014 року та Закону України від
28 грудня 2014 року № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» ДФС розроблено такі проекти наказів Міністерства фінансів України:

 • «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 та зареєстровано в Міністерство юстиції України 29.04.2015 за № 479/26924);

 • «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 415 та зареєстровано в Міністерство юстиції України 29.04.2015 за № 474/26919);

Решта проектів винесені на громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України. Серед них, проекти наказів:

 • «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»;

 • «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення»;

 • «Про затвердження форми заяви та Порядку подання заяви про обрання або перехід на спрощену систему оподаткування чи відмови від спрощеної системи оподаткування, форм розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку»;

 • «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

 • «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;

 • «Про затвердження форми відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку»;

 • «Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів»;

 • «Про затвердження форми Податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності»;

 • «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку»;

 • «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16.12.2011 №1645 «Про затвердження форм переліків лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки та лісові квитки»;

 • «Про затвердження форми переліку користувачів радіочастотного ресурсу – платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України»;

 • «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати»;

 • «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку в частині форм податкових декларацій платника єдиного податку 3 групи – юридичної особи та платника єдиного податку 4 групи»;

 • «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)»;

 • «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи»;

 • «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору»;

 • «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток».

З метою виконання Закону України від 25 грудня 2014 року № 63-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» ДФС розроблено такі проекти:

 • розпорядження Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації процедури досягнення податкового компромісу»;

 • наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств для застосування податкового компромісу».

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки


прийняття відповідного нормативно-правового акта або укладення відповідної угоди

За інформацією ДФС: закон України від 25 грудня 2014 року № 63-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу»;

Закон України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)».

Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».
Номер та найменування заходу

5. Запровадження законодавчих інструментів для реалізації принципу діяльності на комерційних засадах (принципу „на відстані витягнутої руки”)

Відповідальні за виконання

Міндоходів, Мінфін, Мінекономрозвитку

Інформація про терміни виконання

2015 рік

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень

ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 року № 72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням”, який набрав чинності 1 січня 2015 року, прийнято з метою покращення умов ведення бізнесу та вдосконалення норм в частині запобігання ухиленням від оподаткування при трансфертному ціноутворенні.

Законом запроваджується принцип „витягнутої руки”, що є основним стандартом для трансфертного ціноутворення та змінюється основна мета трансфертного ціноутворення з визначення звичайної ціни на визначення зіставності умов у контрольованих операціях, виходячи з принципу „витягнутої руки”, надано визначення методів згідно з рекомендаціями ОЕСР та вдосконалено механізм обрання методу трансфертного ціноутворення.Розгорнута інформація про досягнення індикатору оцінки

прийняття відповідного нормативно-правового акта

ДФС: Закон України від 28 грудня 2014 року №72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням”, який набрав чинності 1 січня 2015 р.) (інформація не зазнала змін).

II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні
засади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічне
планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів


1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету

Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні

державного бюджету (завдання довгострокового характеру)Номер та найменування заходу

1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики

Відповідальні за виконання

Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету


Інформація про термін виконання

2013 – 2015 роки

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів


підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів

Мінфін: у період з 01.01.2015 по 31.03.2015:

 • здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики;

 • проведено аналіз наданої головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників в межах бюджетних програм 2014 року, за результатами якого підготовлені зауваження та доопрацьовано Інструкцію щодо заповнення форми, за якою подається зазначена інформація (рекомендації щодо надання інформації надані головним розпорядникам бюджетним коштів листом від 31.01.2015 № 31-04120-17-9/2933);

 • 29.01.2014 відбувся семінар за участю експертів проекту Гендерного орієнтованого бюджетування в Україні, що фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA), на тему «Міжнародна практика процесу планування та виконання бюджетних програм з врахуванням гендерного аспекту»;

 • 03-04.03.2015 відбувся семінар за участю експертів Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з питань програмно-цільового методу, що застосовується на рівні державного бюджету;

 • підготовлено проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми», спрямований на розвиток програмно-цільового методу у бюджетному процесі та середньострокового бюджетного прогнозування/планування, оцінки виконання державного бюджету за результатами.

Головними розпорядниками бюджетних коштів при визначенні результативних показників бюджетних програм та ефективності використання бюджетних коштів використовуються Примірний перелік результативних показників бюджетних програм, затверджений наказом Мінфіну 14.01.2011 р. № 15, а також наказ Мінфіну від 10.12.2010 р. № 1536, зареєстрований в Міністерстві юстиції 27.12.2010 за № 1353/18648 «Про результативні показники бюджетної програми».

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми

Мінфін: Бюджетний кодекс України доповнено нормами, що посилюють роль та відповідальність ГРК при застосуванні програмно-цільового методу в частині складання складанні паспортів бюджетних програм, забезпечення підтвердження результативних показників бюджетних програм звітною інформацією, запровадження форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для збору такої інформації, оприлюднення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання та ін.

Проект наказу «Про затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми» оприлюднено 30.03.2015 на офіційному сайті Мінфіну для громадського обговорення.
2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів

Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на

основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)

Номер та найменування заходу

4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення

Відповідальні за виконання

Мінфін, Казначейство

Інформація про термін виконання


листопад 2013 року

Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів

проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті

Мінфін: з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі в частині деяких питань планування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, підготовлено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938. Проектом наказу передбачено використання кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу.

Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки

наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів

Мінфін: завдання в процесі виконання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал