«інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого- педагогічні та дидактичні аспекти впровадження»Pdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ЛІТЕРАТУРА
1.
Університет
Крок.
Освітній портал.
Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/distance/intro/
2. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротинко Н.Г., Рибалко О.В.,
Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М.Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.
3. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі : наказ …від 11.09.2009 р. № 854 // Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України : офіц. вид. МОН України. – 2009. –
№ 28/29. – С. 57-64.


І.А. Лівицька, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КОІППО
імені Василя Сухомлинського, кандидат філологічних наук
ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТНІХ САЙТІВ У НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (З ДОСВІДУ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ)
Потужні потоки нової
інформації, реклами, розповсюдження комп'ютерних технологій та електронних іграшок суттєво змінюють сучасні підходи до виховання дитини та сприйняття нею навколишнього світу. Отже, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчителі шукають нові підходи до методів подання нової інформації та способів підвищення мотивації учнів до навчання

74 та індивідуалізації навчання. Використання освітянських сайтів, блогів та вікі- статей дає можливість вчителю англійської мови подавати нову інформацію таким чином, аби задовольнити індивідуальні запити кожного учня, диференціювати завдання відповідно до рівня та зацікавлень учнів, будувати навчальних процес максимально активно та інформаційно-насичено.
Серед відомих вже на сьогодні переваг використання мультимедійного обладнання та ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) на першому місці, звичайно, освітня багатофункціональність (універсальність), тобто виконання одночасно функцій джерела навчальної інформації, наочного посібника, тренажера та засобу діагностики та контролю. Крім вищезазначених переваг, використання ІКТ можливе на будь-якому етапі: підготовка до уроку, введення нового матеріалу, закріплення, повторення, контроль тощо.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютерними засобами дозволить вчителю англійської мови перекласти частину виконаної своєї роботи та ПК, а сам процес навчання стає більш цікавим та різноманітним, інтенсивним.
Використання освітніх сайтів на зразок сайту Британської Ради в Україні
(British
Councils http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en) в навчальній діяльності вчителя англійської мови в початкових та середніх класах дозволить збагатити скарбничку мультимедійними файлів пісень, казок та ігор за тематичним групуванням та відповідно до ролі відвідувача сайту (див.1)
(Teaching English (in a role of a teacher) or Learning English (in a role of a pupil)), яку обирають підчас реєстрації (див. 2). рис. 1 рис. 2
Працюючи з аудіо та візуальним матеріалом вчитель керує навчальним процесом завдяки можливості зупинити пісню чи відтворити знову (play), вимкнути чи увімкнути субтитри (text on/off), що безпосередньо відображається на екрані на навігаційній панелі під малюнком. Крім того, цінним для роботи на уроці вчителя буде додатковий матеріал до пісень або казок у форматі PDF, який розташовано нижче.
Pause/play text on/off додатковий матеріал до пісні.
Працюючи з цим сайтом на уроці або в якості дистанційного засобу підвищення мотивації учнів до навчання, вчитель може використовувати один і

75 той самий ресурс для завдань різного спрямування (наприклад, прослухати пісню та вивчити нові слова до неї можна граючись, відповідаючи на завдання перед початком пісні (завдання: Match the Words and Pictures) та формувати основні мовленнєві навички: говоріння, читання, письмо та аудіювання.
Ще одним цікавим освітнім інтернет ресурсом організації дистанційного навчання є програма Вокі (VOKI http://www.voki.com/Voki_for_education.php).
Вчителі іноземної мови завжди зіштовхуються із проблемою навчання говоріння та правильної вимови. Цей інтернет-ресурс дає можливість перетворити процес навчання на освітню гру, де дитина створює собі анімаційний персонаж (avatar), надає йому відповідного зовнішнього вигляду та обирає мову, якою він буде говорити (див. рис. 2)
Рис. 2. Персонаж Вокі
Наступним кроком у цій «грі» є введення тексту, який має озвучити анімаційний персонаж, коли учень обирає мову та стать мовця (наприклад, Пол зі Сполучених Штатів або Лінда з Австралії тощо).
1)Вікно для введення тексту 2)вікно для вибору мови (Accent) 3)віконце для вибору статі мовця:
Саме на цьому етапі гра стає навчанням, адже завдання учня не лише прослухати текст, але й відтворити, записавши свій голос на мікрофон.
Завдання полягає у максимально наближеному до оригінального відтворенні вимови та інтонації англійського тексту. Для більш старших школярів завданням може бути, на приклад, переслати запис вчителю електронною поштою у форматі MP3, використовуючи програми iTunes або Audacity.

76
Вчитель, в свою чергу, має можливість слідкувати за процесом навчання учнів та контролювати хід виконання поставлених ним завдань.
ЛІТЕРАТУРА
1.
LearnEnglishKids. Режим доступу: //http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
2.
Voki. Режим доступу: //
http://www.voki.com/Voki_for_education.php
А.В. Частаков, методист навчально-методичного кабінету інформатики КОІППО імені
Василя Сухомлинського
CAMPUS.RU ЯК ЕФЕКТИВНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ПРОВЕДЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
У сучасній українській освіті існує тенденція до активного використання можливостей дистанційного навчання, ефективність якого обумовлена використанням найновіших
інформаційних технологій,
зокрема
високошвидкісного Інтернету. Завдяки Інтернету ми маємо доступ до величезної кількості електронних ресурсів та соціальних мереж, на базі яких стає можливим ефективна реалізація дистанційного навчання. Про популярність цього методу навчання свідчить не тільки впровадження його на рівні законодавства України [1], а й активне застосування його технологій в умовах реального навчального процесу сучасної школи. На часі – розробка методів оптимізації використання зручних мережевих ресурсів, на зразок
Campus.ru. Цим і замолена актуальність нашого дослідження.
У зв’язку з цим мета нашої статті – дослідити структуру соціальної мережі Campus.ru як одного з оптимальних ресурсів для проведення мережевого проекту в межах дистанційного навчання. Поставлена мета вимагає реалізації наступних завдань:
- розглянути організаційний рівень Campus.ru;
- описати можливості застосування даної соціальної мережі в процесі навчання.
Об’єктом нашого вивчення є власне зазначений ресурс, предметом – основні принципи роботи з ним.
Слушною для нас є заувага автора навчально-методичного посібника з дистанційного навчання, В.Кухаренка: «Комп’ютерні мережі стають ключовим засобом доставки навчальних матеріалів…» [2, c.40], адже завдяки
інформаційним технологіям сучасна школа може отримати ряд переваг.
Зокрема, ми маємо на увазі реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, що на практиці реалізується у можливості максимально зручно обрати для себе час роботи та місце відповідно до індивідуальних особливостей кожного учня. Також під час підготовки до мережевого проекту вчитель може враховувати рівень складності навчального матеріалу з метою його подальшої

77
Рис. 1 адаптації до рівня базових знань кожного учня. Це дає змогу учням виконувати завдання проекту відповідно до рівня їхньої підготовки з тієї чи іншої теми.
На відміну від величезної кількості соціальних мереж, Campus.ru є тим
інструментом, за допомогою якого можна досить легко та швидко організувати та провести мережевий навчальний проект. Розглянемо докладно як це зробити на практиці.
Для того, щоб розпочати роботу в Campus.ru, необхідно зареєструватися. Реєстрація (див. Рис. 1) в цій мережі типова. Після реєстрації та підтвердження через електронну пошту, Ви отримаєте доступ до власного Робочого столу.
Робочий стіл – це певний набір необхідних для користувача
інструментів. Він включає в себе стрічку останніх новин,
планер (календар), приватні повідомлення, портфель, події,
пости, список друзів, список кампусів, деякі налаштування
вашого профілю, фотоальбом та Wiki-посібник.
Кожен користувач даного ресурсу може створити власний Кампус
1
(див. Рис. 2), у межах якого здійснюватиме свій навчальний проект. Щоб утілити в життя мережевий проект, необхідно створити окремий Кампус та обмежити до нього доступ. Це робиться з метою досягнення відповідності між тематикою курсу та цільовою аудиторією.
Плануючи проект, необхідно приділяти основну увагу не інформаційному наповненню, а організації спільної діяльності учнів та вчителя. Спілкування учасників проекту з його керівником здійснюється через коментарі до постів, коментарі до подій, розмови, особисті повідомлення учасників.
Для віртуального збереження дидактичних та методичних матеріалів, а також їхнього опрацювання, можна використовувати так званий Портфель
1
Тут і надалі Кампус слід розуміти як номінативну назву створеної спільноти в мережі Campus.ru
Рис. 2

78
Рис. 4
(див. рис. 3), в якому можна створювати свої папки і завантажувати до них необхідні для поширення навчання матеріали.
Рис.3
Важливу роль при організації мережевого навчання відіграє Планер (див. рис. 4). З його допомогою можна розмістити оголошення, інформацію про учбові події та строки виконання завдань. Campus.ru надає Вам можливість щотижнево повторювати подію (наприклад, регулярний звіт про проходження проекту та ін.).
В свою чергу учні повинні слідкувати за подіями, розміщеними в планері, а також відмічати рекомендовані
їм події функцією ―Тоже пойду‖/―Передумал‖. За допомогою цього вчитель може слідкувати за ходом проекту та контролювати його.
Також учитель може контактувати з учасниками проекту за допомогою
особистих повідомлень.
Отже, проведений нами аналіз організаційної структури соціальної мережі Campus.ru засвідчує ефективність даного інструменту в процесі організації та здійснення дистанційного навчання. При цьому передбачається врахування специфіки особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, що надає даному засобу не тільки технічні а й методичні переваги. Оскільки аналізований нами ресурс належить до категорії соціальних мереж, це забезпечує його доступність для максимального кола користувачів, що відповідає основним умовам здійснення процесу дистанційного навчання в сучасній школі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2009 № 1231 ―Про впровадження науково-педагогычного проекту ―Дистанційне навчання учнів‖
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://testportal.org.ua/dls
2. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання /
Навчально-методичний посібник / В.М. Кухаренко. – К.: ТОВ Редакція
«Комп’ютер», 2007. – 128 с.

79
ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
Безкровна І.М. Соціально-психологічні особливості спілкування підлітків в мережі Інтернет…………………………………………………..……..3
Галіба О.А. Проблема мотивації вчителів до використання
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі……………....5
Демешкевич В.А. Психолого-педагогічні аспекти формування
інформаційної компетентності учителів початкових класів……………..………8
Лазарчук Г.О. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі…………………………………………………………11
Рустамян О.М. Психологічні аспекти впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі…..14
Таровик О.І. Психолого-педагогічні аспекти впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті………………………..…..…15
Черниш Т.В. Психологічні чинники успішності впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність вчителя………..….…..18
Алєйніков І.А.
Психолого-педагогічні аспекти використання мультимедійних технологій на уроках історії і права
………………….……….21

СЕКЦІЯ 2. ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Жосан О.Е. Дидактичні можливості мультимедійного навчально-ігрового посібника………………………………………………….….25
Литвиненко О.В. Дидактичні аспекти використання електронного підручника………………………………………………………………………..…28
Зеленяк О.П. Застосування педагогічних програмних засобів і дослідницького підходу у навчальному процесі……………………32
Бірець С.М. Дидактичні аспекти впровадження мультимедійних технологій на уроках……………………………………………………………..35
Богуцька О.О.
Використання комп’ютерного тестування……………….37
Бондар І.Ю. Використання електронних дидактичних засобів у навчальному процесі…………………………………………………39
Бренчук Н.В. Використання презентацій на уроках фізики……………..42
Громко Г.Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроці астрономії…………………………….……….44
Калюжна М.В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках іноземної мови…………………………………………..48
Карпенко Л.Г. Метод проектів як ефективний засіб розвитку пізнавальної активності учнів…………………………………………………..49
Котляренко Н.М. Фотомонтаж – один із сучасних прийомів використання ІКТ на уроках української літератури…………………………52

80
Кудря П.В. Способи та напрямки використання ІКТ в освіті…………….54
Лопушнян С.М. Дидактичні аспекти впровадження в школі
інформаційно-комунікаційних технологій …………………………………….56
Мироненко О.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології……………………………………………………59
Пільгуй Н.Л. Застосування інформаційних технологій для організації систематизації на уроках інформатики…………………..…..62
Тиненик І.Б. Використання педагогічних програмних засобів створених в середовищі візуального програмування Visual Studio………....65
СЕКЦІЯ 3. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
ШКОЛІ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
Буртовий С.В. Можливості організації дистанційного навчання за допомогою безкоштовного програмного комплексу MOODLE………………...68
Голодюк Л.С. Дистанційне навчання у загальноосвітньому навчальному закладі: теоретичні аспекти………………………………………...71
Лівицька І.А. Інтеграція освітніх сайтів у навчальну діяльність вчителя англійської мови в початковій школі (з досвіду організації дистанційного навчання)…………………………………………………………..73
Частаков А.В. Campus.ru як ефективна платформа для організації та проведення мережевих навчальних проектів………………….…76

81
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ВПРОВАДЖЕННЯ
Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції
13 квітня 2011 р.
Упорядковано на кафедрі теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного педагогічного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського, вул.Карла Маркса, 39/63, Кіровоград, 25006


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал