«інформаційно-комунікаційні технології навчання: психолого- педагогічні та дидактичні аспекти впровадження»Pdf просмотр
Сторінка6/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Наприклад. Підсумковий урок. Прикметник як частина мови.
Cудовий процес по звинуваченню Зими.
- Для того, щоб вияснити чому ж така прикрість сталася, що Осінь не помітила, як підкралася Зима, давайте намалюємо словесні портрети пізньої осені та зимового, січневого дня нинішньої зими.
Робота в групах. а) повторення особливостей текстів-описів, розповідей, міркувань.
Вирішити, який саме текст буде складено для опису. Чому? б) складання творів – описів:

51
-
1 група - пізньої осені;
-
2 група – справжньої зими
-
3 група – твір – міркування «Ображена осінь». в) презентації робіт.
Реалізація методу проектів на практиці обов’язково веде до зміни позиції вчителя із носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяльності. Змінюється також і психологічний клімат у класі, тому що потрібно переорієнтовувати репродуктивну навчальну діяльність учнів на різноманітні види самостійної діяльності: дослідницьку, пошукову, творчу.
Довгострокові проекти потребують більше часу на виконання. Ще на початку навчального року чи теми учні з запропонованого переліку вибирають тему майбутньої роботи, відповідно своїм знанням та вмінням. Вибір тематики дослідження може бути різним. В одних випадках визначаємо тематику з урахуванням навчальної ситуації з конкретного предмета, в інших, особливо в проектах для позаурочної діяльності, тематика пропонується самими учнями і цілком відповідає їхнім інтересам. Зауважуємо, що теми проектів повинні відображати необхідність вирішення практичних задач, актуальних для повсякденного життя, що потребують від учнів знань з різних предметів, творчого мислення, дослідницьких навичок. Наприклад: складання збірки ребусів; створення збірки скоромовок; акція „створимо класну бібліотечку‖; спроба пера; моє слово про Україну.
Але до виконання проектів необхідно ставити певні вимоги, які учні намагаються виконувати: формулювання значущої в дослідницькому розумінні проблеми, вирішення якої потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структуризація частин проекту, визначення результатів окремих етапів; використання дослідницьких методів, певна послідовність дій, обговорення методів дослідження, способів оформлення кінцевих результатів, збір та систематизація отриманих даних, підбиття підсумків, оформлення результатів, їхня презентація, висновки; можливість використання отриманих результатів на практиці, в повсякденному житті.
Час виконання може бути різний, в залежності від обсягу та складності теми проекту. Під час виконання, діти консультуються з учителем, відвідують бібліотеку, опрацьовують різноманітну додаткову літературу, використовують комп’ютер. Основним етапом є проведення певного дослідження, творчого опрацювання матеріалу, і лише потім відбувається захист та презентація роботи. Учні коротко висвітлюють тему роботи, знайомлять з виконаними

52 малюнками, виробами. Розповідають, де дані результати можна використати на практиці, в повсякденному житті. Слухачі задають запитання, адже теж заздалегідь готуються до презентації. Оцінюється не лише виконаний проект, а й оригінальність та нестандартність запитань, обізнаність з теми. Свої роботи учні оформляють у вигляді рефератів, газет, буклетів, комп’ютерних презентацій.


Н.М.Котляренко,
вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№33 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області, лауреат
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2009»

ФОТОМОНТАЖ – ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Впровадження ІКТ – показник професійної компетентності вчителя, засіб досягнення мети уроку.
Одним із цікавих прийомів ІКТ на уроках української літератури є фотомонтаж «Відкриття особистості письменника» - це відхід від звичайної презентації особистості митця і спроба пошуку власного відкриття, нового пізнання та осмислення часу і письменника із позиції суб’єктивного бачення.
Ніщо ( ні фото, ні додаткові текстові матеріали, ні блок-картки з проблемним запитанням, ні матеріали мережі Інтернет ) не розкажуть так про митця, як музей, він зберігає і дух епохи, і дух світу великої особистості, підказує нові шляхи нешаблонного відкриття.
Мета фотомонтажу - показ особистості як єдиної та неповторної.
Перший фотомонтаж про О. Довженка створено його ж прийомами – фото-кадрами… із музею, що показували б саму суть, були символами, ключами до розгадки. Так творилося своє кіно через сучасні електронні програми.
―Моє завдання – примусити мислити, дивлячись мій фільм‖ (О.Довженко)
Саме це завдання реалізовується в авторському навчально-методичному електронному посібнику
«Фотомонтаж. Спроба відкриття особистості
письменника».
Етапи роботи:
Відвідування музею.
Вибір фото, що були б ключами у відображенні суті особистості митця.
Визначення напрямку дослідження: відкриття через творчість; відкриття через один ключовий образ;

53 відкриття через справу; відкриття через захоплення; відкриття через сучасні розвідки.
Поділ дослідження на тематичні блоки.
Формулювання проблемного запитання чи гіпотези.
Поглиблення ілюстрацій змістом: щоденникові записи; згадки сучасників про митця; художні твори, що розкривають світобачення автора; поезії про письменника; сучасні дослідження.
Поєднання слайдів розкриває одну ідею, якою маєш захопити учнів.
Корекція структури дослідження. Виділення головного та відкидання несуттєвого, гармонізація змісту та форми.
Фотомонтаж - це не глибоке дослідження, а лише розвідка про одну грань таланту письменника.
Цей прийом робить урок методично змістовним та розмаїтим, бо не лише розповідає про митця, а вчить спостерігати, виділяти найсуттєвіше, сприяє подальшій роботі зіставлення, аналізу, виділення необхідного, аргументації власних висловлювань, синтезу думок, дискусії, створенню словесного психологічного портрету, імпресіоністичного портрету, реалізації прийому
―Пам’ятник митцю через символічні деталі‖.
Прийом може стати початком не лише наближення учнів до розуміння митця, а й спробою мислити творчо, реалізувати свої ідей.
Важливо навчити дітей відходити від шаблонів і шукати власний шлях.
Одним із таких прийомів ІКТ, що зацікавлює учнів, сприяє формуванню та розвитку їх творчого мислення є «Поетична презентація».
Етапи роботи:
Знайомство із творчістю поета.
Визначення ключових образів, тем, ідей.
Вибір поезії, що могла б бути візиткою митця.
Підбір матеріалів. Зорові образи мають поглиблювати, а не повторювати зміст, закладений автором поезії. Часом зображення може контрастувати зі змістом або шукати інший зв’язок у межах метафори, символу, властивих поетичному тексту.
Представлення своєрідної інтерпретації поетичного тексту через суб’єктивне сприйняття, розробленої у візуальній площині з використанням живопису, світлин, анімації, дизайну та комп’ютерної
інсталяції.
Гармонійне поєднання музики, що відображала б ритм поезії, її дух, з поетичною інтерпретацією.
Написання коментарів, що пояснювали б суб’єктивне бачення даної поезії.
Яскравим прикладом використання прийому фотомонтажу «Поетична презентація» є авторський посібник «Спроба відкриття поетичного світу». Це авангардне відкриття світу України через поезії ХХ століття.

54
Мета проекту – показ через художнє українське слово понять Краси, Добра,
Висоти, Мудрості. Серед буденності у простих речах бачити щось грандіозне, особливе, незвичайне. Поетичне слово, що грає музичністю, бринить чи гримить, вчить бачити образ, сприймати його, відчувати та розуміти.
У кожній мініатюрі через асоціативність та
інтуїтивне чуття відкривати диво, сповнене ритму, кольору, тону, мелодики.
Фотомонтаж, як різновид відеопоезії, став експериментальним жанром нового тисячоліття і є потужною альтернативою традиційного читання, бо кожна поезія - це показ особистості автора – неповторної, єдиної, з особливими ключовими образами, темпом, стилем, ритмомелодикою, з своїми ідеями, що відображені в різних поезіях, і є важливими для самого автора.
Цей новий метажанр може стати креативною знахідкою зображення поетичного світу літератури, ще однією дорогою до відкриття митця через сучасне розуміння.
ЛІТЕРАТУРА:
Якимчук Л. Від поетроніки до відеопоезії / Л.Якимчук // Дніпро. – 2010. –
№ 5. – С.152-156.


П.В.Кудря, вчитель математики та інформатики комунального закладу "Навчально- виховний комплекс загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів №34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області"
СПОСОБИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТІ
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.
Інформаційно-комунікаційна компетентність – це система загальних умінь практично працювати з інформацією і передавати її іншим, що є основним пріоритетом сучасної освіти.
Так як інформаційно-комунікаційні технології – це всілякі способи й методи обміну знаннями, фактами, правилами, тому будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, тому що основу технологічного процесу навчання складає отримання та перетворення інформації.

55
Сьогодні ми все більше відчуваємо вплив на людину медіа-технологій, тому сьогодні часто звужують поняття ІКТ до комп’ютерних технологій.
Комп’ютерні (інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп’ютера. Проте, вчитель, використовуючи ІКТ, не повинен забувати, що комп’ютер не замінює вчителя, а лише доповнює його.
Останнім часом в школах почали з’являтися інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Урок з використанням мультимедіа – мультимедійний урок. Мультимедійні засоби навчання є доволі перспективним та високоефективним інструментом, який дозволяє вчителеві надавати масиви
інформації в більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, наочно в
інтегрованому виді використовувати не тільки текст, діаграми, графіки, але й звук, анімацію, відео.
Можна виділити три основні способи (підходи) використання мультимедійних засобів:
Ілюстративний (традиційний): вдало підібраний ряд картинок супроводжує розповідь вчителя. Спочатку учні уважно слідкують за зміною малюнків, часто при цьому «забуваючи» сприймати інформацію. З часом наступає звикання й сприйняття притупляється.
Схематичний (шаталовський): в основу покладено конструювання опорних конспектів або структуровано поданих таблиць, схем, діаграм. За допомогою мультимедіа побудовані схеми стають більш наочними, яскравими, доповнюються елементами, які рухаються.
Інтерактивний: поєднує в собі ілюстративний і схематичний підходи.
Вибір вчителем ІКТ визначається індивідуальними особливостями, вподобаннями, кваліфікацією вчителя та його вмінням працювати з мультимедіа.
Педагог працює так, як і раніше, проте можливості його розширюються. Отже, мультимедійний урок – це урок, який більш озброєний технічно.
Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі:
- при викладанні нового матеріалу – візуалізація знань;
- проведення віртуальних лабораторних робіт з використанням навчальних програм;
- закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи, лабораторні роботи;
- система контролю й перевірки – тестування з оцінюванням, контролюючі програми;
- самостійна навчальна робота учнів – навчальні програми зразка
«Репетитор», енциклопедії, розвиваючі програми;
- проведення інтегрованих уроків за методом проектів;
- тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення).
Поки що найчастіше ми використовуємо можливості мультимедійної презентації. Серед найбільш ефективне використання презентацій на уроках під час:
- вивчення нового матеріалу;

56
- проведення усних вправ (дає можливість оперативно пред’являти завдання й корегувати їх виконання);
- перевірки фронтальних самостійних робіт (разом з усним і візуальний контроль результатів);
- перевірки домашніх робіт (аналогічно самостійної роботи);
- розв’язування задач навчального характеру (допомагає виконати рисунок, скласти план розв’язування, контролювати проміжні й остаточні результати самостійної роботи за складеним планом).
Отже, комп’ютер у школі створює потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик.


С.М.Лопушнян,
заступник директора з виховної роботи, вчитель математики та інформатики
Катеринівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації Кіровоградської області
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКОЛІ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В школі, де працюю, майже всі вчителі психологічно готові до використання ІКТ, розуміють тенденції розвитку інформаційних технологій, можливості та результати їх впровадження. Саме з метою вдосконалення роботи вчителів щодо впровадження ІКТ та підвищення рівня інформаційної компетентності всіх учасників освітнього процесу, спрямування діяльності педагогічного колективу на активне вивчення та впровадження ІКТ у практичну освітню діяльність, апробацію ППЗ двадцять вчителів із двадцяти чотирьох, що працюють в колективі пройшли курси Microsoft «Партнерство у навчанні». Основними завданнями роботи педагогічного колективу в цьому навчальному році стали:
• Підвищення ефективності та якості профільного навчання шляхом активного впровадження ІКТ.
• Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес з метою задоволення освітніх потреб школярів.
• Сприяння ширшому використанню ІКТ в навчально-виховному процесі
Катеринівської ЗШ І-ІІІ ступенів, з метою удосконалення організації підготовки випускників до проходження ЗНО та ДПА, розробка та використання тестових технологій контролю.
Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню послідовність
і темп навчання, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю

57 знань. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти – вироблення в учнів індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. Використання ІКТ на уроках може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: навчальні потреби на конкретному уроку, рівня володіння різними програмами, наявності сучасних технічних засобів.
Оскільки на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі є два кабінети обладнанні комп’ютерами – це кабінет інформатики та кабінет фізики, а також два класи обладнанні мультимедійними проекторами – кабінет української мови і літератури та кабінет історії, а також є п’ять ноутбуків, які можна використати на уроках у будь-якому кабінеті школи та одна
інтерактивнадошка. Тому у своїй роботі вчителі-предметники надають перевагу напрямкам використання на уроках:
• мультимедіа (проекти, презентації);
• педагогічного програмного забезпечення (ППЗ), зокрема електронних підручників;
• окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації).
На своїх уроках вчителі школи використовують публікації, веб-сайти, опорні конспекти, виконані з використанням комп’ютера, мультимедійні презентації. Використання мультимедійних засобів, а саме - проектного методу при навчанні передбачає декілька основних напрямків реалізації педагогічної діяльності. Особливістю даного методу являється можливість використання його на всіх етапах процесу навчання. Цей метод має багато переваг перед традиційними, оскільки, працюючи над проектом, учні знаходять власний шлях розв’язання поставленої задачі, вчаться користуватися різними джерелами
інформації, переробляти її та відбирати найголовніше. Учень під час створення проекту (презентації) розробляє план викладу матеріалу, конкретизує матеріал
ілюстраціями або текстом, встановлює логічний зв'язок між слайдами, робить висновки.
Підготовка до захисту готового проекту вимагає відпрацювання вміння представити отримані результати в такій формі, щоб вони були цікаві і зрозумілі слухачам. Таким чином, робота з проектної системи вирішує багато педагогічних завдань: створення позитивної мотивації в процесі навчання
(забезпечується інтересом до обраної теми проекту, можливістю спробувати свої сили в самостійній творчій роботі та демонстрації результатів перед аудиторією); формування навичок розумової праці, узагальнених вмінь у процесі пошуку інформації; вироблення прийомів колективної праці, розвиток письмового і усного мовлення, оскільки результати роботи представляються у вигляді ілюстративного матеріалу та тексту, а сам проект захищається в усній формі перед класом. Сам проект це: задум – реалізація – кінцевий продукт.
На уроках вчителі достатньо часто використовують презентації. Для розробки презентації учні об’єднуються у групи. В групах учасники проекту самостійно розподіляють ролі, які вони будуть виконувати: одні учні займаються розробкою сценарію, плануванням змісту та компонуванням

58 елементів презентації, тобто створюють структуру самого проекту; інші - проводить презентацію проекту, узагальнюють та аналізують, роблять висновки.
Використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання. Важливість застосування мультимедійних засобів полягає в тому, що вони вносять в урок новизну, яка за своїм змістом і формою викладу дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал, а також по-новому його з'ясувати, викликати в учнів нові образи, поглибити здобуті знання. Основною і необхідною складовою ІКТ є ППЗ. Використання на уроках ППЗ сприяє підвищенню інтересу учнів до уроку як способу одержання інформації, піднімає навчальний процес на рівень досягнень сучасної науки, дозволяє покращити наочність навчального матеріалу.
Поєднання ППЗ і традиційних методів викладання предмету дають бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних питань і усвідомлення їх практичного застосування. Електронні підручники мають ряд переваг перед традиційними:
• Дають можливість продемонструвати процеси, явища, події про які на традиційних уроках ми говоримо, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їх абстрактне мислення;
• На будь-якому етапі уроку можна легко повернутися до попереднього моменту (уроку), повторити певний епізод;
• Більшість ППЗ містять іменні покажчики та словники, що дає змогу при необхідності швидко повторити поняття, процеси, провідні ідеї що вивчалися раніше;
• ППЗ дають можливість перевірити знання учнів у вигляді тестів.
Використання ППЗ дає можливість синтезувати візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги.
Впровадження в структуру уроку елементів мультимедіа дозволяє здійснити одночасну передачу різних видів інформації. Як правило це означає поєднання тексту, звуку, графіки, анімації та відео. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.
Особливістю залучення вчителів школи до впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій полягає в структурованому підході до опанування вчителями кожного дидактичного засобу. Так на початкових етапах впровадження ІКТ розробки і створення дидактичних і методичних матеріалів вчителям пропонувалося переглянути приклади розроблених дидактичних матеріалів іншими вчителями та проаналізувати їх місце в начальному процесі та дидактичні особливості їх використання для різного віку учнів та в залежності від навчальних цілей. Вчителями навчального закладу створено цілу низку уроків з використанням інформаційно- комунікаційних технологій. Зокрема вчителем історії розроблені уроки «Княжа

59
Русь – Україна»(5 кл.), «Українська література і мистецтво у другій половині
ХVІІІ ст.» (9 кл.), «Європейські держави в добу середньовіччя» (9 кл.),
«Зростання національно-культурного руху в Україні» (5 кл.), «Князювання
Данила Романовича Галицького» (7 кл.) та інші, вчителем хімії та біології розроблено цикл уроків з теми «Земноводні» (8 кл.), «Гриби» (7 кл.), «Основи,
їх складові і назви. Класифікація основ» (8 кл.), «Хімічний зв'язок» (9 кл.), вчителем географії та природознавства розроблена низка уроків з розділу
«Материки»,(7 кл.), «Корисні копалини України» (8 кл.), «Загальний огляд країн Азії» (10 кл.), «Географічні координати» (6 кл.), «Внутрішні сили та землетруси» (6 кл.), вчителем української мови та літератури «Світова велич українського поета Т. Шевченка»(9 кл.), «Розділові знаки при звертанні» (5 кл.),
«Павло Тичина. Розповідь про поета і край де він народився», «Василь
Симоненко – витязь молодої української поезії» (11 кл.), вчителем світової літератури розроблений цикл уроків «Вивчення творчості О. Пушкіна» (9 кл.),
«Людина в життєвих випробовуваннях» (6 кл.), «Література першої половини
ХХ століття» (11 кл.), «Связь предложений в тексте» (5 кл), вчителем математики та інформатики розроблені уроки «Інформаційна система» (9 кл.),
«Комп’ютерні віруси» (9 кл.), «Комп’ютерні мережі» (9 кл.), «Інтернет. Служби
Інтернету» (9 кл.), «Графічний редактор Paint» (3, 4 кл.), «Алгоритми. Базові структури алгоритмів» (11 кл.), «Звичайні дроби» (6 кл.), «Поворот» (9 кл.),
«Симетрія відносно точки, прямої» (9 кл.), «Вектори. Вектори навколо нас» ( 9 кл.), «Взаємне розміщення двох кіл» (7 кл.), «Теорема Фалеса» (8 кл.) та ряд
інших. Зокрема велику увагу використання ІКТ в навчально-виховний процес та в управлінській діяльності приділяється дирекцією школи.
Активна роль ІКТ в освіті обумовлена тим, що засоби навчання забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні педагогічні технології навчання на більш високому рівні.
О.М.Мироненко, заступник директора з навчально- виховної роботи Цвітненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області, вчитель біології

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Людина освічена – це та, яка знає,
де знайти те, чого вона не знає
Георг Зиммель
Сучасному вчителю необхідно іти в ногу з часом, опановуючи
інноваційні технології навчання, потрібно розвивати набутий поколіннями досвід навчання, трансформувати його на більш сучасному рівні з

60 використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Так, більшість учителів із задоволенням працювали б за своїми підручниками і зошитами, але не мають ні змоги, ні часу до їх написання, тому використовують той матеріал, який є і ретельно його відбирають. Нам важливо, щоб школярі не тільки мали міцні знання з предмету, а й могли ними скористатись у нестандартних ситуаціях, які пропонуються на співбесідах та тестуванні. Тому ми повинні шукати нові підходи до викладання предмету, особливо при недостатній кількості годин та великому обсязі матеріалу.
Такими підходами у викладанні предмету є інформаційно - комунікаційні технології, що включають:
· технічні засоби (комп’ютери, комп’ютерні комплекси, мультимедійні проектори, інтерактивні дошки тощо);
· програмні засоби (системні, загального призначення, прикладне програмне забезпечення, у тому числі навчального призначення);
· засоби для під’єднання до Інтернету та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому (сервери, лінії зв’язку, модеми, програми пошуку різноманітних даних в Інтернеті тощо);
· спеціально створене для системи освіти інформаційне наповнення
(контент) в Інтернеті;
· методичне забезпечення щодо використання засобів інформаційно- комунікаційних технологій в освіті [1].
Проривом у дидактичному аспекті впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в освіті є програма «Інтел®. Навчання для майбутнього», яка є каталізатором у реформуванні освіти та сприяє підготовці педагогів в області інноваційно-комунікаційних технологій, дає широкі можливості створення дидактичних матеріалів до уроків.
Досвід дозволяє скласти рейтинг пріоритетів використання ІКТ на уроках.
1. Сприйняття навчального матеріалу. За програмою «Біологія» передбачено вивчення об’єктів живої природи, процесів життєдіяльності, потребує використання натуральних об’єктів, технічних засобів навчання, таблиць, ілюстрацій підручників.
У цьому напрямку дуже допомагають: навчальні презентації, створені MS
Power Point на місцевому матеріалі, використання навчальних програм. У своїй роботі часто використовую урок з мультимедійною підтримкою, оскільки в засвоєнні нового навчального матеріалу беруть участь більшість органів чуття, працює одночасно кілька видів пам’яті, що сприяє не лише зацікавленості, але й кращому запам’ятовуванню.
Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з
іншими засобами навчання).
У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою)

61 для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний підручник. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.
Навчальна інформація, подана через мультимедійні засоби, не повинна містити помилок. Система понять має подаватися на логічній, науковій основі
[2]. Створення презентацій з подальшим використання на уроках біології дає можливість урізноманітнення форм подання інформації, типів навчальних завдань; створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; широке застосування
ігрових прийомів; широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного); активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта учбової діяльності; посилення мотивації навчання.
Комп’ютер на лабораторно-практичних заняттях може бути використаний замість лабораторного обладнання, за допомогою, якого досліджуються біологічні процеси, явища чи організми. Для успішного проведення лабораторно-практичних робіт потрібно:
Чітка постановка завдання (тема, мета, зміст і послідовність роботи).
Застосування проблемного підходу(давати учням можливість провести пошук, дослідження).
Вміле застосування малюнків, таблиць, відеофрагментів, фотографій.
Вміння учнів самостійно опрацьовувати інформацію.
Вміння учнів робити висновки (це можуть бути схеми, таблиці, малюнки).
2. Дослідження – засіб розвитку мислення учнів, уміння працювати з різними джерелами інформації, позакласна робота з предмета. Даний пріоритет реалізується в проектній діяльності. Протягом трьох років учні нашої школи під керівництвом вчителів приймають участь у конкурсі дослідницьких проектів
«Інтел. Навчання для майбутнього», маємо певні здобутки.
(http://wiki.iteach.com.ua/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%
D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D
0%B5%D0%BA%D1%82_%22%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%
D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0
%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1
%87%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B
E%D1%8E%3F%22)
Проект «Створено природою» присвячений біоніці – науці про винаходи природи, які використовуються в техніці. Під час його виконання учні 7-8 класів провели дослідження «Люди чи живі істоти рухають технічний прогрес?», завдяки якому виявили основні пристосування рослин і тварин до середовища існування, до виживання в певних умовах, до розмноження і навчилися переносити моделі живої природи в область техніки шляхом встановлення аналогії. Звернули увагу на винаходи людства, які зроблені на основі пристосувань живих організмів. Під час виконання завдання

62 навчального проекту учні набули не тільки практичного досвіду, а й навчилися аналізувати, систематизувати зібраний матеріал і встановлювати аналогії між світом природи і досягненнями у техніці.
Особливість цього проекту полягає в тому, що його матеріал можна використовувати на кожному уроці біології, завдяки чому учні мають можливість для практичного застосування знань. Проект був реалізований з
11.01.2010 по 29.01.2010р.
3. Контроль знань умінь і навичок учнів. Для проведення контролю знань доцільне використання комп’ютерів. За допомогою виконання учнями тестових завдань і кросвордів можна здійснювати різні види контролю знань умінь і навичок учнів. Це економія часу і максимальне оцінювання знань учнів.
Таким чином, комп’ютер дає змогу якісно здійснити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал