Інформаційний вісникСкачати 432.82 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації30.11.2016
Розмір432.82 Kb.
1   2   3   4
творчості присвячений Всесвітньому Дню Землі.
Відбудеться в квітні 2008 року, згідно положення обласного управління освітою і наукою. Тема: «Я - особистість. Творчістю своєю я славлю Землю».
Фестиваль пройде за чотирма номінаціями:
-
«Вокальне мистецтво» (бардівська пісня - молоді виконавці авторської пісні та співаної поезії; солісти естрадного та народного співу);
-
«Журналісти
НВЗ»
(ведучі молодіжних/дитячих програм;
«стіннівка»: юнкори, редагування, макетування);
-
«Лідери учнівського та молодіжного самоврядування»;
-
«Декоративно-прикладне мистецтво» (до участі у конкурсній програмі приймаються тільки індивідуальні роботи).

18
Рекомендації щодо складання річного плану
роботи закладу

З метою полегшення роботи над складанням річного плану роботи позашкільного навчального закладу подаємо перелік необхідних документів:
І. Документація заступника директора з навчально-
виховної роботи
1.
План роботи заступника директора на місяць (план, план-сітка).
2.
План роботи та протоколи засідань науково-методичної ради закладу.
3.
Щомісячні плани роботи навчально-виховних підрозділів закладу.
4.
Плани роботи в канікулярний час, звітна документація профільних таборів.
5.
Розклад занять гуртків та інших творчих об’єднань.
6.
План проведення відкритих занять гуртків та інших творчих об’єднань.
7.
Книга контролю відвіданих занять, заходів.
8.
Кошториси витрат на проведення масових заходів.
9.
Звітна документація навчально-виховних підрозділів закладу.
10.
Журнал обліку замін та перенесених занять.
11.
Зразки друкованих видань з досвіду роботи педагогів закладу (брошури, книги, альбоми, буклети тощо).
12.
Журнал видачі посвідчень про позашкільну освіту.
13.
Матеріали підсумкових занять, заліків, кваліфікаційних
іспитів.
14.
Регіональні освітні програми та матеріали на їх виконання (заходи, інформації, звіти тощо).
15.
Матеріали атестації педагогічних працівників.
16.
Протоколи засідань батьківської ради.

19 17.
Банк даних про вихованців, різних соціальних категорій.
ІІ. Основна документація та методичні матеріали
методичної служби закладу (кабінету, центру, відділу)
1.
Копії основних нормативно-правових документів, наказів МОН України, Всеукраїнських профільних центрів, місцевих управлінь (відділів) освіти.
2.
Плани, циклограми роботи.
3.
Індивідуальні плани роботи завідуючого відділом методичною службою, методистів на рік, на місяць.
4.
Тижневий графік роботи методистів.
5.
Звітні, аналітично-статистичні матеріали.
6.
Інформаційний банк даних „Обдарованість”.
7.
Друковані видання педагогів закладу (брошури, альбоми, буклети тощо).
8.
Аудіо- та відеоматеріали про роботу навчально- виховних підрозділів закладу.
9.
План методичної роботи закладу на навчальний рік.
10.
Плани та матеріали проведення методичних заходів
(семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності тощо).
11.
Матеріали конкурсів авторських методичних матеріалів.
12.
Матеріали планування методичних об’єднань навчально-виховних підрозділів закладу.
13.
Навчально-виховні програми роботи гуртків та інших творчих об’єднань закладу (МОН України, авторські,
інші).
14.
Методичний банк (розробки занять заходів, сценарії свят, методичні рекомендації, підбірки теоретичних та дидактичних матеріалів).
15.
План роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами.
16.
Матеріали висвітлення роботи закладу в ЗМІ.

20 17.
Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
ІІІ. Документація завідуючого навчально-виховним
підрозділом позашкільного закладу (відділу, міжрівневого
творчого об’єднання, школи тощо).
1.
Плани роботи на рік, місяць, канікулярний періоди.
2.
Плани роботи завідуючого на місяць.
3.
Положення про профільні всеукраїнські, обласні, районні (міські) заходи.
4.
Звітно-інформаційні матеріали (за навчальний рік, про проведені експедиції, акції, походи, подорожі, конкурси тощо).
5.
Матеріали роботи методичних об’єднань (плани, протоколи засідань, інші матеріали).
6.
Матеріали підготовки та проведення профільних заходів (плани, протоколи, підсумкові матеріали тощо).
7.
Річний звіт за попередній навчальний рік.
8.
Паспорти навчальних приміщень.
9.
Інструкції з техніки безпеки та охорони праці.
10.
Копії посадових інструкцій педагогів.
11.
Розклад занять гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
12.
Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
13.
Профільна бібліотечка.
14.
Кращі методичні матеріали педагогів відділу
(методичні рекомендації, розробки занять та масових заходів тощо).
15.
Журнали обліку перенесених та замінених занять.
16.
Матеріали висвітлення досвіду роботи у ЗМІ.
17.
Облік результативності участі у міжнародних всеукраїнських, обласних, районних, міських заходах.
18.
Книга обліку (книга контролю) відвіданих занять та заходів.

21
ІV. Документи та методичні матеріали керівників
гуртків та інших творчих об’єднань
1.
Програми, за якими організується навчально-виховний процес.
2.
Журнали обліку роботи гуртків та інших творчих об’єднань (за кількістю гуртків).
3.
Матеріали організації та проведення масових заходів
(виховних, розважально-пізнавальних, тематичних свят тощо).
4.
Висвітлення результатів навчально-виховної, дослідницької, наукової та суспільно-корисної роботи у
ЗМІ.
5.
Конспекти занять.
6.
План самоосвіти.
7.
Матеріали узагальнення власного досвіду роботи, друковані матеріали.
8.
Тематичні папки.
9.
Інструкції з техніки безпеки під час занять та заходів.
V. Орієнтовна структура річного плану позашкільного
закладу
1.

Вступ.
Аналіз роботи за минулий рік, пріоритетні напрямки роботи закладу на поточний рік.
2.

Заходи на виконання наказів, постанов та рішень вище
стоячих органів.
3.
Інформаційно-методична робота.
Тематика методичних рекомендацій, розробок, посібників; виїзди з метою надання методичної допомоги позашкільним закладам освіти; розробка та апробація авторських навчально-виховних програм.
4.

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників.
Робота з педагогічними кадрами (семінари, семінари- практикуми, курси підвищення педагогічної

22 майстерності, конференції, участь в обласних конкурсах професійної майстерності, творчі звіти, відкриті заняття тощо).
5.

Науково-дослідницька робота педагогічних кадрів.
Тематика науково-дослідницьких робіт, проектування авторських програм, нових форм роботи закладу тощо).
6.

Навчально-виховна робота.
7.

Видавнича робота.
8.

Участь у всеукраїнських, обласних, районних, міських
заходах, експедиціях, конкурсах.
9.

Тематика засідань:
- педагогічної ради;
- методичної ради.
10.

Організаційно-масова робота.
11.

Адміністративно-господарська діяльність.
12.

Контроль та керівництво.

Підготувала: Ірина Завражна – методист ОЦДЮТ

ІІІ огляд-конкурс позашкільних закладів
області

У квітні цього року, з метою надання комплексної методичної допомоги закладам, які не ввійшли до числа переможців ІІІ обласного огляду-конкурсу позашкільних закладів, група фахівців Кіровоградського ОЦДЮТ відвідала позашкільний заклад смт Смоліно. Пропонуємо
Вам ознайомитись із підсумками їх роботи.
В 1993 році Смолінський Будинок піонерів і школярів було реорганізовано в Смолінський дитячо-юнацький центр.

23
Смолінський ДЮЦ організовує свою роботу за такими напрямками позашкільної освіти:
- удожньо-естетичний;
- народознавчий;
- прикладний;
- спортивний.
Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до Закону «Про позашкільну освіту», враховуючи
індивідуальні здібності вихованців з використанням різних форм роботи: заняття, спортивні тренування, змагання, концерти, дискотеки, екскурсії.
Сьогодні в закладі працюють 57 (груп) гуртків та секцій. Вихованці мають змогу відвідувати кілька гуртків паралельно.
Необхідно відзначити, що найкращих успіхів досягли вихованці секції «Дзю-до» (тренери Токарєв В.Ф. та
Ковальова М.М.) та ансамбль «Східного танцю» (тренер- викладач Бєльш О.А.).
На базі дитячо-юнацького центру щорічно проводиться оздоровлення дітей в таборі «Джерельце».
Велика увага приділяється оздоровчо-виховним напрямкам роботи (загартовування, змагання, екскурсії, походи тощо).
Вихованці мають змогу харчуватись у їдальні закладу двічі на день завдяки допомозі батьків, спонсорів та селищної ради.
Під час відвідування методистами
ОЦДЮТ
(Кизименко В.О., Іващенко О.К.) було надано методичну допомогу за такими питаннями:
1.
Організація гурткової роботи гуманітарного профілю, художньо-естетичного (КВК, ігротека тощо).
2.
Дозвілево-масова діяльність – робота в перервах між заняттями.
3.
Планування роботи культорганізатора.
4.
Посадові інструкції – відповідність до вимог.

24 5.
Нормативно-правове забезпечення, адміністрування роботи закладу.
Підготувала: Ольга Іващенко – методист ОЦДЮТ.
Повідомляємо!
Протягом 2007 - 2008 н.р. буде продовжена робота з
надання комплексної методичної допомоги закладам,
які не ввійшли до числа переможців ІІІ обласного
огляду-конкурсу позашкільних закладів. Фахівці
ОЦДЮТ планують відвідати наступні центри:
Голованіський, Долинський, Компаніївський, Ново
празький, Новгородківський, Новоархангельський,
Петрівський,
Підвисоцький,
Ульяновський,
Власівський, Олександрійський, Гайворонський.
Прохання повідомити профільних методистів
ОЦДЮТ про питання, які найбільше Вас цікавлять та
найбільш зручну для Вас дату візиту.
Проект «Європа – наш спільний дім» в дії
В Кіровоградській області завершується реалізація проекту «Європа – наш спільний дім», метою якого є активне інформування підлітків та дітей старшого шкільного віку про процеси
європейської та
євроатлантичної інтеграції України. Пропонуємо Вашій увазі інформацію про підсумки реалізації проекту.
В рамках проекту в школах Кіровоградської області було проведено дитячий референдум «Україна і НАТО».
Керівником дитячого обласного парламенту була організована зустріч дітей – членів обласного дитячого парламенту – із заступником директора департаменту

25
НАТО
Міністерства закордонних справ
України
Володимиром Джиджорою, яка пройшла за підтримки
Кіровоградської обласної держадміністрації. Під час роботи з дитячою аудиторією та координаторами районних парламентів дітей відбулась лекція про причини виникнення та діяльність НАТО, ЄС, про переваги та недоліки членства в європейських організаціях. Під час підготовки заходу був використаний досвід, отриманий представниками системи позашкільної освіти
Кіровоградської області під час їх перебування в США за програмою «Громадські зв'язки». Він свідчив про корисні перспективи членства України в північноатлантичному альянсі. Матеріали лекції були роздані керівникам районних методвідділів для подальшої роботи із молоддю на місцях.
На даному етапі проводиться робота з матеріалами надісланими з районів, підводяться підсумки проекту
«Європа – наш спільний дім». Радує те, що останнім часом кількість учасників проекту стала істотно більшою.
Після чергової перевірки проведення цього довготривалого заходу було встановлено, що кількість учасників проекту «Європа – наш спільний дім» стала
істотно більшою.
Отже, в Добровеличківському центрі дитячо- юнацької творчості з учнівською молоддю району проведено бесіди з питань євроінтеграції України:
«Переваги інтеграції України до Європейського Союзу»,
«Чи чекають Україну в Європейському Союзі?», «Ми живемо на Україні», «Чи можна вважати Україну
Європейською державою?», «Місце України в Євросоюзі»,
«Курс на євроінтеграцію», «Україна, її членство в НАТО»; виховні години: «Співробітництво України з провідними організаціями і країнами світу», «НАТО: історія створення, головна мета, принципи діяльності, завдання, структура та умови вступу до нього», «Україна в НАТО: за і проти»,

26
«Україна і світ», «Конвенція про права дитини», «Новини тижня», «Пульс планети»; лекції: «Україна - шляхи вступу в НАТО», «Європейський дім», «Євроінтеграція - що це?; диспути: «Співробітництво України з НАТО», «Перевага співробітництва України з НАТО», «Що ми знаємо про однолітків за кордоном?», «Євроінтеграція - головна мета зовнішньої політики України»; круглі столи: «Вступ
України до НАТО - важлива складова національної безпеки», «Україна - НАТО: проблеми: перспективи взаємодії та співпраці», «Україна та Євоосоюз», «Що повинно визначати рівень освіти», «Шляхи євроінтеграції»; твори: «Україна - Європейська держава», «Україна -
НАТО», «Казка про Європейську державу», «Головні кроки України на шляху до європейської інтеграції»,
«Україна - географічний центр Європи».
Працівники центру дитячо-юнацької творчості провели для дітей районний конкурс малюнків
«Європейська країна». В ньому взяли участь 30 дітей.
Переможцем районного конкурсу став Соловйов Олексій.
Його робота направлена для участі в обласному конкурсі.
Відбувся конкурс «Казка про Європейську державу», переможцем якого став Яковенко Ярослав.
На конкурс рефератів надійшло багато робіт з тем:
«Україна -Європа - НАТО», «Курс на євроінтеграцію».
Найкращіми виявились роботи Лук'янця Сергія, Вашко
Андрія, Кобця Анатолія, Наумової Альони. Ці реферати направлені для участі в обласному конкурсі.
Учасники районної асоціації дитячої організації
Добровеличківщини «Добротворець» провели акцію
«Добрик крокує планетою».
Діти працюють над проектами: «Що таке європейська освіта?», «Що значить бути справжнім європейцем?»,
«Україна і Європа».
Працівники закладу провели конференцію «Засоби
інформації майбутнього».

27
Лідерами РАДОД «Добротворець» була підготовлена і проведена радіопередача, присвячена історії створення
НАТО, його головній меті та принципам діяльності.
Свою роботу з євроінтеграції «добротворці» висвітлювали в районній газеті «Сільське життя».
У Бобринецькому районі за результатами перевірки виконаної роботи по проекту «Європа - наш спільний дім» було встановлено такі результати:
-
Проведено та підведено підсумки референдуму щодо
Євроінтеграції України;
- проведено районний конкурс малюнків на тему
«Європа - наш спільний дім»;
- проведено районний конкурс рефератів;
- проведено районний конкурс казок на тему «Європа - наш спільний дім»;
- проведено фото конкурс «Моя мала Батьківщина»;
- силами активістів РПД прочитано 18 лекцій, проведено близько 40 бесід з учнями молодшого та середнього віку з питань Євроінтеграції;
- членами РПД проведено 12 шкільних заходів;
- силами шкільного парламенту Бобринецької ЗОШ № 5 проведено районну конференцію «Україна і Європа»;
- в багатьох школах району пройшли зустрічі з людьми, що побували в країнах Європи (Бобринецькі міські школи № 1,2,3,5, Новоградівська, Тарасівська ЗОШ);
- активістами РПД проведене показове тренінгове заняття дебат-клубу для педагогів-організаторів району по темі
«Україна - ЄС»;
- силами лекторської групи вчителів історії району протягом вересня - грудня 2006 р прочитано цикл лекцій для учнів шкіл району по темі «Україна -
НАТО», який прослухало близько 2500 учнів;
У Новомиргородському районі членами парламенту було підготовлено і проведено «Свято національної культури», брейн – ринг «Що таке європейська освіта?»,

28
«Європа – наш спільний дім», вікторина «Що я знаю про
Європейський Союз?» та «Подорож Туреччиною», конкурс дитячих малюнків під назвою «Я – європеєць»,
«Євроландія очима гімназистів», «Подорож по країнах
Європи», «Євроландія – країна дитячих мрій», «Ми любимо і знаємо зарубіжні казки», конкурс авторських віршів «Я – європеєць», «Моя маленька країна на карті
Європи». Під час реалізації проекту діти підготували пошукові роботи на теми:
«Росія»,
«Вивчення економічного стану Росії», «Російський ярмарок»,
«Подорож по країнах Європейського Економічного Союзу:
Польща, Франція»; реферати на теми: «Італія»,
«Німеччина», «Велика Британія», «Швеція», «Угорщина»,
«План дій: Україна – ЄС», «Я – громадянин Європейської держави», «Освіта європейських країн», «Взаєморозуміння в Європі через спорт і культуру», «Подорож у часі: Велика
Британія, Італія», «Заочна подорож Туреччиною», «Умовна подорож по Туреччині» (в який увійшли розповіді про великого султана Сулеймана та його слав’янську дружину
Роксолану, рецепти турецької кухні); фотоматеріали з проведення театрального дійства «Та, що зачарувала султана» та інші.
Учнями шкіл Новомиргородського району були проведені пошукові експедиції «Кроками великих
європейців», інформаційний вісник на тему «Що ми знаємо про Європу», інтелектуальна гра «Щасливий випадок».
Також були надіслані матеріали з газети
«Новомиргородщина» зі статтями «Підсумовано етап гри»,
«Дітям про Євросоюз», «Молодь прагне себе бачити
європейцями», «Європа – наш спільний дім», «Один – «за»,
інші – «проти», «Нашого цвіту по всьому світу».
Районним парламентом дітей Новомиргородського району було написано проект «Європейські стандарти в кожен населений пункт», який вони захищали 29 травня
2007 року на сесії районного парламенту. У роботі сесії

29 взяли участь голова районної ради Орлова Л.М. та міський голова Неміровський Я.Б. Одночасно із захистом проекту пройшов конкурс «Заклад світи європейського зразка» та фотовиставка «Європа – наш спільний дім».
Безпосередньо в
Капітанівській школі
Новомиргородського району перший етап реалізації проекту було розпочато із ознайомлення з країнами, які входять до ЄС. Учнями зібрана велика кількість матеріалів про членів союзу основі яких створенні герб, прапор та гімн «Євроландії - країни дитячих». Крім того школярі поглиблено вивчали сусідню державу – Росію.
В рамках реалізації проекту у школі було проведено такі заходи:
-
«День Європи»;
- гру-тренінг «По Європі на повітряній кулі»;
- конкурс авторських віршів «Я - європеєць»;
- конкурс малюнків «Подорож по країнах Європи»;
- конкурс національної кухні;
- вікторина «Що я знаю про Європейський Союз»;
- у літньому таборі проводилося навчання активу,
- дискотека «Ми - діти Європи».
Однією з умов гри є проведення дитячого референдуму, який було проведено 16 березня, а перед ним години спілкування в 9-11 класах «Можливості входження України в ЄС» та «Утворення ЄС».
До кінця квітня закінчується IX етап участі у грі
«Європа -наш спільний дім», згідно умов в школі було проведено фотовиставку «Європейські куточки у моєму населеному пункті» та пошукову експедицію «Кроками великих європейців».
У місті Світловодськ міським парламентом дітей було написано роботу на тему: «Роль Європейської хартії місцевого самоврядування у формуванні правової основи місцевого самоврядування в Україні», реферати на тему:
«Європейський Союз та його склад», «Аналіз звернень до

30
Європейського суду з прав людини», «Конвенція про захист з прав і основних свобод людини та Європейський
Суд з прав людини», «Європейський Суд з прав людини»,
«Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини», літературний твір-п’єса
«Змінити світ», представлені матеріали учнівського лекторію, на теми:
«Кроками великих європейців», «Європейська освіта»,
«Що для мене бути громадянином Європейської держави».
Хочеться відмітити, що величезну допомогу у підготовці матеріалів по проекту було надано вчителями. З
їхнього боку представлено такі роботи: «Засідання політичного клубу» «Крокуємо у Європу», матеріали до проведення вечора присвяченого творчості гурту «The
Beatles», заняття факультативу на тему: «Щастя в уявленні жителів Великобританії та України», матеріали до проведення круглого столу на тему «Звернення за захистом громадянами України своїх прав і законних інтересів до міжнародних організацій», гра брейн–ринг на тему
«Європа – це ми», доповідь на тему: «Загальні відомості про Відродження, як добу європейської культури» та інші.
У Новоукраїнському районі районним парламентом дітей було проведено такі заходи як гра–подорож «Чудова мандрівка по країнах Європи», для молодших школярів було проведено захід «У казковому світі Астрід Ліндгрен».
Також були написані роботи на теми «Україна. Європа.
НАТО», «Казка про Європейську державу», реферат на тему: «Україна – Європа – НАТО» та конкурс малюнків.
У
Компаніївському
районі, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації про виконання заходів щодо інформування громадськості з питань Європейської інтеграції України, було проведено такі тематичні заходи:
-
інформаційні вісники «Бранденбурзькі ворота – символ возз’єднання
Німеччини»,
«Нобелівські премії»,
«Сучасне театральне мистецтво, його особливості»,

31
«Вплив Європейської культури на світове культурне надбання», «Пам’ятки історії», «Архітектурні пам’ятки країн Європи», «Санки – Петербург – вікно в Європу»;
- заочна подорож до музеїв світу (Лувр, Ермітаж);
- години спілкування «Збережемо пам’ятки історії та культури нащадкам», «ЮНЕСКО – Міжнародна організація по збереженню пам’яток культури», «Вплив християнства на формування Європейської культури»,
«Який прекрасний світ музики», «Собор Святого Петра.
Ратуша у стилі ренесанс», «Венеція – справжній витвір архітектури»;
- дискусія
«Сучасний кінематограф: досягнення, проблеми»;
- засідання «У салоні Анни Шерар»;
- гра «Найрозумніший» (на тему «Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ ст.»);
- конкурс на кращого оповідача казок Шарля Перо,
Г.Х.Андерсена, Братів Грімм серед учнів 1 - 4 кл.
У Новоархангельському районі були заплановані книжкові виставки та перегляд періодичних видань на тему
європейської та євроатлантичної інтеграції України, конкурс рефератів «Шлях Європи до цивілізації й миру», бесіди про видатного земляка Маланюка, який жив і працював за межами України на початку ХХ століття, конкурси дитячих малюнків на тему «Я – європеєць»,
«Сучасна Європа очима дітей», проведення референдуму з проблеми «Європейський вибір – діти «за» і «проти», конкурс молодих літераторів «Гранослов», присвячений
Дню Європи, проведення радіопрограми на тему «Що таке
Європейський Союз».
В різних школах

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал