Інформаційний пакет інституту журналістикиPdf просмотр
Сторінка1/18
Дата конвертації03.03.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ
Зміст
1. Назва й адреса .................................................................................................................................................... 4 2. Координатор ECTS від факультету: ............................................................................................................. 4 3. Академічний календар(графік навчального процесу) ............................................................................. 5 4. Загальний опис факультету, інституту ........................................................................................................ 5 5. Адміністрація ...................................................................................................................................................... 7
Кафедри ................................................................................................................................................................... 7 6. Перелік напрямів, спеціальностей та спеціалізацій (ступеневих програм). .................................... 13 7. Ступенева структура........................................................................................................................................ 13
ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН .......................................................................... 27
Авторське право ........................................................................................................................................... 27
Видавничі стандарти ................................................................................................................................... 28
Видавничий бізнес....................................................................................................................................... 28
Видавничий менеджмент ........................................................................................................................... 29
Видавнича справа за рубежем ................................................................................................................... 30
Історія науки про редагування .................................................................................................................. 30
Історія видавничої справи ......................................................................................................................... 31
Історія світової видавничої справи ......................................................................................................... 32
Кваліологія видання ..................................................................................................................................... 33
Літературне редагування ............................................................................................................................ 33
Основи видавничої справи ....................................................................................................................... 34
Основи редагування .................................................................................................................................... 35
Поліграфія ..................................................................................................................................................... 36
Редакторсько-видавничий фах................................................................................................................. 37
Книжкові видання ........................................................................................................................................ 37
Газетно-журнальні видання ....................................................................................................................... 37
Теорія та історія видавничої справи і редагування ............................................................................. 38
Право видавця та редактора ...................................................................................................................... 39
Книжкові видання (листівки, плакати, етикетки) ................................................................................ 40
Історія української видавничої справи ................................................................................................... 40
ВСТУП ДО ФАХУ: КОРЕКТУРА ......................................................................................................... 41
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ............................................................................................................................ 42
ДИЗАЙН У РЕКЛАМІ .............................................................................................................................. 42
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ: ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО .......................... 43
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ...................................................................................................... 44
КУЛЬТУРА ВИДАННЯ ............................................................................................................................ 44
КОМП‘ЮТЕРНА ГРАФІКА ................................................................................................................... 45
МАКЕТУВАННЯ І ВЕРСТКА ................................................................................................................ 45
ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
ВИРОБНИЦТВА: КОРЕКТУРА ........................................................................................................... 46
РЕДАКТОРСЬКО-ВИДАВНИЧИЙ ФАХ: МАКЕТИ І ВЕРСТКА ............................................ 47
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ (ВЕБ-ДИЗАЙН та html-
ПРОГРАМУВАННЯ) ................................................................................................................................. 47
Системи верстки ........................................................................................................................................... 48
Текстознавство .............................................................................................................................................. 48
Термінознавство ........................................................................................................................................... 49
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І РЕДАГУВАННЯ:
ШРИФТОЗНАВСТВО .............................................................................................................................. 50
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ ......................................................................................... 50
ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ .................................................................................... 51
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 51
Масова комунікація та інформація: Теорія масової комунікації ...................................................... 52
Масова комунікація та інформація: Теорія масової інформації ...................................................... 53

2
Методологія досліджень соціальних комунікацій ............................................................................... 53
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. АРХІВОЗНАВСТВО .......................................................................... 54
ЖУРНАЛІСТСЬКІ ПРОФЕСІЇ «ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕПРОГРАМ» ................................................ 54
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ. ТЕЛЕБАЧЕННЯ. .................................................................................................. 55
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКРАННОЇ КОМУНІКАЦІЇ.............................................................................. 56
Масова комунікація та інформація: Комунікаційні технології ......................................................... 56
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА ............................................... 57
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
СИСТЕМИ .................................................................................................................................................... 57
Журналістський фах: «Агенційна журналістика»................................................................................ 58
ЕКОЛОГІЯ .................................................................................................................................................... 59
Медіакультура ................................................................................................................................................ 59
Основи журналістики: Технічні засоби виробництва ....................................................................... 60
Основи реклами та зв‘язків із громадськістю: Комп‘ютерно-технічні засоби у рекламі і ПР 61
Історія науки: Українське журналістикознавство ................................................................................ 61 наукова спеціалізація з соціальних комунікацій: Теорія та історія соціальних комунікацій ... 62
Наукова спеціалізація з соціальних комунікацій: Соціальна інформатика .................................. 63
Наукова спеціалізація з соціальних комунікацій: прикладні соціально-комунікаційні технології ........................................................................................................................................................ 63
ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ ................................................................................................................................................. 64
Комунікаційні технології............................................................................................................................ 64
Медіаосвіта ..................................................................................................................................................... 65
ПСИХОЛОГІЯ МАС ................................................................................................................................. 65
ПСИХОЛОГІні основи Public Relations ............................................................................................... 66
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ ............................................................................................... 67
ОСВІТНЯ ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ ...................................................................................................... 67
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА ....................................................................... 68
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ..................................................................................... 68
Конфліктологія ............................................................................................................................................. 69
Правова проблематика ЗМІ ...................................................................................................................... 69
СПОРТИВНА ПРОБЛЕМАТИКА ....................................................................................................... 70
УКРАЇНСЬКА МОВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ ................................................... 70
ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ ТВОРУ І ТЕКСТУ ..................................................... 71
ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА ................................................................................................................ 71
Українська мова У професійному спілкуванні: модуль «Фонетика» (ВСР, РЗГ) ........................ 72
Українська мова У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ: модуль «Лексикологія.
Лексикографія. Фразеологія» (ВСР) ........................................................................................................ 72 українська мова У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ: модуль «Морфологія» (ВСР) ......... 73 українська мова У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ: модуль «Синтаксис» (ВСР)............. 73
Український правопис ................................................................................................................................ 74
ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО: Теорія твору І ТЕКСТУ ............................................................. 74
Українська мова У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ: МОДУЛЬ «Лексикологія.
Лексикографія. Фразеологія» (рзг) .......................................................................................................... 75 українська мова У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ: модуль «Морфологія» (РЗГ) .......... 75 українська мова У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ: модуль «Синтаксис» (РЗГ) ............. 76
Постановка голосу (жур, рзг) .................................................................................................................... 76
Теорія сприймання та розуміння твору (ВСР) ..................................................................................... 76
Історія української журналістики ............................................................................................................. 77 журналістикознавство: Основи наукових досліджень ....................................................................... 78
Публіцистика ................................................................................................................................................. 78
Зарубіжна література ................................................................................................................................... 79 фольклор І ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА ....................................................................................................... 80
ЛІТЕРАТУРНИЙ СТИЛЬ ....................................................................................................................... 80
ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО:МЕДІАКРИТИКА ........................................................................ 82

3
ПРАКТИКУМ З НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ...................................................................... 82
СПЕЦКУРС ЗА ВИБОРОМ: ГЕНДЕРНІ РЕСУРСИ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА ............... 83
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ................................................................................................................. 83
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА Публіцистика ............................................................................................ 83
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ............................. 84
СПЕЦКУРС ЗА ВИБОРОМ: ЛІТЕРАТУРА І ЗМІ .......................................................................... 85
НАУКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ З СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ
ЖУРНАЛІСТИКИ ..................................................................................................................................... 85
НАУКОВИЙ ПРАКТИКУМ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ:
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ......................................................................................... 86
ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ: ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ................................................ 87
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ: ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО .......................... 87
ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ............................................................................................ 88
ЖУРНАЛІСТСЬКІ ПРОФЕСІЇ: ВЛАСНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ .............................................. 88
ЖУРНАЛІСТСЬКІ ПРОФЕСІЇ: СПЕЦКОР У ГАЗЕТІ ................................................................ 89
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ. ПРЕСА. ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНІ ЖАНРИ .............................................. 89
МАС-МЕДІА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ........ 90
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ ............................................................................................. 90
МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ................................................... 91
ПРЕСА: ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ .............................................................. 91
ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ .................................................... 92
ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ................................................................................................................... 93
ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАС- МЕДІА ...................... 93
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ: ФОТОЖУРНАЛІСТИКА ................................................................ 94
Історія мистецтв ........................................................................................................................................... 94
ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ «КУЛЬТУРА І ЗМІ» .................................................................................... 95
Журналістська майстерність. .................................................................................................................... 96
Фотожурналістика ........................................................................................................................................ 96
Журналістська майстерність ..................................................................................................................... 97
ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ ............................................................................................... 98
ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ВИДАНЬ .................................................................................... 98
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ .................................................................................... 99
МІЖНАРОДНА ТЕМАТИКА ЗМІ ....................................................................................................... 99
МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА ................................................................................................. 100
СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ПУБЛІЦИСТИКА ................................................................................ 100
ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ СВІТУ ....................................................................................................... 101
СВІТОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ......................................................................................... 101
ЖУРНАЛІСТИКА І ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ........................................... 102
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ......... 103
Історія української культури ................................................................................................................... 103
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА ..................................................................... 104
МИСТЕЦЬКА ПРОБЛЕМАТИКА .................................................................................................... 104
Журналістський фах: радіовиробництво ........................................................................................... 105
Журналістський фах: телевиробництво. ........................................................................................... 106
Постановка голосу .................................................................................................................................... 106
Постановка голосу (ЖУР, РЗГ) ............................................................................................................ 107
ПРЯМОЕФІРНЕ РАДІОМОВЛЕННЯ ............................................................................................. 107
ПРЯМОЕФІРНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ МОВЛЕННЯ ........................................................................... 108 безпека життєдіяльності .......................................................................................................................... 108 екстремальна журналістика .................................................................................................................... 109
ЕТИКА РЕКЛАМИ ТА ПР-ДІЯЛЬНОСТІ ..................................................................................... 110
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ: ФОТОЖУРНАЛІСТИКА ............................................................. 110
ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПАНІЇ............................................................................................................ 111
Інформаційна політика ........................................................................................................................... 111
Інформаційна політика та безпека....................................................................................................... 112

4
ІСТОРІЯ НАУКИ ПРО ЗВ‘ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ......................................................... 113
ІСТОРІЯ ПР ............................................................................................................................................... 113
ІСТОРІЯ РЕКЛАМИ .............................................................................................................................. 114
Креатив у ПР .............................................................................................................................................. 115
Креатив у РЕКЛАМІ ................................................................................................................................ 115 медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста) ......................................................................... 116
МЕДІАПЛАНУВАННЯ ......................................................................................................................... 116
МІЖНАРОДНА ТЕМАТИКА РЕКЛАМИ І PR ............................................................................ 117
Основи реклами та зв‘язків з громадськістю: вступ до спеціальності ........................................ 117
Право в галузі реклами та зв‘язків з громадськістю ......................................................................... 118
Практикум з ПР-менеджменту ............................................................................................................... 119
ПРЕС-СЛУЖБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНТСТВА ............................................................... 119
ПРОБЛЕМАТИКА ЗМІ: ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ............................................... 120
ПРОБЛЕМАТИКА РЕКЛАМИ ТА ПР: ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ................... 121 проблематика реклами та пр: політична проблематика ................................................................ 121
Проблематика реклами та PR: правова проблематика ................................................................... 122
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ІМІДЖОЛОГІЯ ........................................................................ 122 професійна підготовка: копірайтинг у рекламі та пр ...................................................................... 123
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕС-СЛУЖБИ ................... 123
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА PR-ДІЯЛЬНОСТІ ........................................... 124
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ...................... 125
РЕКЛАМА ТА ЗВ‘ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ........................................................................... 125
Рекламний менеджмент ........................................................................................................................... 126
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ PR: ОРГАНІЗАЦІЯ PR КАМПАНІЙ............................................................ 127
Спеціалізація pr: політичний pr ............................................................................................................ 127
Спеціалізація. Зв‘язки з громадськістю: організація роботи ПР-агунтства ............................... 127
Спеціалізація зв‘язки з громадськістю: організація пр-кампаній.................................................. 128 спеціалізація реклама: організація роботи рекламної агенції ........................................................ 129
Спеціалізація Реклама: організація рекламної діяльності ............................................................... 129
СПЕЦКУРС ЗА ВИБОРОМ: ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПР .............................................. 130
Соціологія ПР ............................................................................................................................................ 130
СОЦІОЛОГІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ................................................................................. 130
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМА: РЕКЛАМА У МАС-МЕДІА ТА ІНТЕРНЕТІ ..................... 131 сучасні інформаційні війни.................................................................................................................... 131
СУЧАСНИЙ ПР ....................................................................................................................................... 132
СУЧАСНА РЕКЛАМА ........................................................................................................................... 132
ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ ТА ПР: БРЕНДИНГ ....................................................................................... 133
ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ ТА ПР: Теорія ПР ............................................................................................ 133
ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ І pr: ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ .............................................................................. 134
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА РЕКЛАМИ І ЗВ‘ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. ТЕОРІЯ ТА
МЕТОДИКА РЕКЛАМНОЇ ТА ПР ТВОРЧОСТІ. ....................................................................... 134
Управління персоналом .......................................................................................................................... 135 сОЦІОЛОГІЯ ............................................................................................................................................ 136


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал