Інформаційний матеріал до тематичного короткострокового семінаруСкачати 291.55 Kb.
Дата конвертації01.07.2017
Розмір291.55 Kb.
Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області

Інформаційний матеріал до

тематичного короткострокового семінару

"Чинне законодавство України:
новації, зміни та практика застосування"

(для працівників юридичних служб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій)


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Запоріжжя – 2017 1. Повноваження Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області щодо методичного керівництва правовою роботою в органах виконавчої влади


Відповідно до підпунктів 4.16, 4.17 та 4.18 пункту 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за №759/19497, Головне територіальне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

 • організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

 • перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
 1. Щодо організації юридичної служби в органах виконавчої влади

Питання діяльності юридичної служби органу виконавчої влади врегульовано Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року №1040 (далі – Загальне положення про юридичну службу).

Під час створення юридичної служби в органах виконавчої влади слід враховувати вимоги пункту 2 Загального положення про юридичну службу, відповідно до якого передбачено, що юридична служба органу виконавчої влади утворюється як самостійний структурний підрозділ, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи (департамент, управління, відділ, сектор). При цьому слід звернути увагу на те, що вказаним пунктом передбачено вичерпний перелік видів структурного підрозділу юридичної служби в органах виконавчої влади. Виняток становить лише юридична служба на підприємстві, де її функції може виконувати юрисконсульт відповідної категорії.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» від 12.03.2005 №179 у складі місцевих державних адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):департамент - структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації з штатною чисельністю не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

сектор - структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менше ніж дві одиниці.

У складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3-1 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органів (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відповідно управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі управлінь і самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, штатна чисельність яких може становити не менш як 3 одиниці.

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з штатною чисельністю не менш як 3 одиниці та сектори з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці.Під час розроблення положення про юридичну службу слід звернути увагу на вимоги пункту 5 Загального положення відповідно до якого юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові органу виконавчої влади. Крім того, відповідно до пункту 12 Загального положення про юридичну службу, покладання на юридичну службу обов’язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.


 1. Основні завдання юридичної служби органів виконавчої влади.


Пунктом 10 Загального положення про юридичну службу визначено основні завдання, що покладені на юридичну службу органу виконавчої влади, а саме:

Загальні завдання:

 • організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в органі виконавчої влади, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів органу виконавчої влади в судах;

 • проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу виконавчої влади, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

 • аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

 • подає пропозиції керівникові органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

 • сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові органу виконавчої влади письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

 • здійснює методичне керівництво правовою роботою в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника органу виконавчої влади щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

 • визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої влади;

 • погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і підприємств, що належать до сфери управління органу виконавчої влади;

 • організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби органу виконавчої влади та підприємства, що належить до сфери його управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

 • здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органу виконавчої влади;

Для виконання пунктів 22 та 23 необхідно звернути увагу на наступне: на кількість запланованих та проведених семінарів, теми семінарів, кількість слухачів, документи, що підтверджують проведення семінарів; кількість розроблених методичних рекомендацій, теми методичних рекомендацій, їх актуальність та відповідність чинному законодавству

 • забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органу виконавчої влади в судах та інших органах.


Щодо прийняття проектів нормативно-правових актів:

 • розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади;

При цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до вимог пунктів 8 та 9 Загального положення про юридичну службу видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта органу виконавчої влади для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

Пропозиції юридичної служби щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів органу виконавчої влади, а також актів підприємств, що належать до сфери його управління, у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником органу виконавчої влади, підприємства.

У разі неврахування пропозицій юридичної служби або часткового їх врахування служба подає керівникові органу виконавчої влади, підприємства письмовий висновок до проекту акта.

- перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- переглядає разом із структурними підрозділами органу виконавчої влади нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавствомУ зазначену пункту необхідно звернути увагу на:

- перелік повноважень органу виконавчої влади щодо видання актів нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру;

- наявність фактів видання нормативно-правових актів, а також подання проекту такого акта органу виконавчої влади для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою;

- наявність фактів неврахування пропозицій юридичної служби до проекту нормативно-правових актів

- наявність фактів видання наказів та інших актів, які не відповідають законодавству

- проведення юридичною службою експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, підготовка висновків за результатами експертизи за формою, затвердженою Мін'юстом, візування проектів (підпункт 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу, наказ Міністерства юстиції України від 06 липня 2011 року № 1805/5 "Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта");

- наявність фактів підготовки юридичною службою позитивних (без зауважень) висновків за результатами експертизи проектів нормативно-правових актів, до яких органами юстиції за результатами правової експертизи висловлювались зауваження щодо невідповідності повністю чи в окремій частині актам законодавства (пункт 4, підпункти 1, 3, 4 пункту 10 Загального положення про юридичну службу);

- види наказів, які видаються об'єктом перевірки (пункти 84, 85 Типової інструкції з діловодства);

- облік та реєстрація наказів (розпоряджень) (пункти 15, 33, 105, 161, 162, 164, 171 Типової інструкції з діловодства);

- реквізити наказів (розпоряджень) (пункт 15 Типової інструкції з діловодства);

- порядок візування (погодження) проектів наказів (розпоряджень) (підпункти 3, 4 пункту 10, підпункт 3 пункту 11 Загального положення про юридичну службу; пункти 62-64, 68, 86-88 Типової інструкції з діловодства);

- порядок внесення змін до наказів (розпоряджень) (пункти 68, 88, 89, 92 Типової інструкції з діловодства); Структурним підрозділом з юридичного забезпечення обов'язково візуються за наявності усіх необхідних віз проекти наказів нормативно-правового характеру, а також накази з кадрових питань (особового складу) та з інших питань, визначених інструкцією установи (п.88) Після підписання наказу (розпорядження) зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу (розпорядження) про внесення змін (п.89).

- оформлення та підготовка проектів наказів (розпоряджень) (пункти 90-101, 103 Типової інструкції з діловодства); У кожному пункті наказу (розпорядження) з кадрових питань зазначається підстава щодо його видання (заява працівника, контракт, доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо)(п.101).

- ознайомлення з наказами (розпорядженнями) (пункт 102 Типової інструкції з діловодства). Під час ознайомлення з наказом (розпорядженням), згаданими у ньому особами на першому примірнику наказу чи на спеціальному бланку проставляються їх підписи із зазначенням дати ознайомлення.

- інформує керівника органу виконавчої влади про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

- вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

- разом із заінтересованими структурними підрозділами органу виконавчої влади узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника органу виконавчої влади для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, та готує пропозиції до них;

- здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;


Договірна робота

 • організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів

У даному випадку слід звернути увагу на наступні вимоги:

 • визначення істотних умов договору (предмет договору, ціна, строк дії договору, а також умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду) відповідно до вимог статті 180 Господарського кодексу України та статті 252 Цивільного кодексу України:

 • підстави для зміни або розірвання договору, відповідність укладених договорів типовим договорам, затвердженим нормативно-правовими актами,

 • порядок візування (погодження) проектів договорів (контрактів) - пункт 62-64, 68 Типової інструкції з діловодства;

 • облік та реєстрація договорів (контрактів) додаткових угод (змін) до них (пункти 15, 33, 161-164 171 Типової інструкції з діловодства.


Претензійно-позовна робота:

 • організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

У даному випадку слід врахувати рекомендації міністерства юстиції України Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації від 23.01.2007  № 35-14/7.

До претензійної та позовної роботи відносяться:

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;

- підготовка необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, скарги);- захист інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійної та позовної роботи.

Також з метою ведення обліку та здійснення аналізу претензійно - позовної роботи передбачено ведення таких журналів: журнал обліку претензій, пред'явлених підприємством;- журнал обліку претензій, пред'явлених підприємству; журнал обліку позовних заяв, пред'явлених підприємством; журнал обліку позовних заяв, пред'явлених підприємству. 

-


Щодо систематизації законодавства

- веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

- збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

У даному випадку слід звернути увагу на наступні вимоги законодавства.

Пунктом 3 Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»», зобов’язано центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування вжити заходів до забезпечення підвідомчих їм підприємств, установ та організацій інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України».

Крім того, пунктом 3 Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» передбачено, що громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов'язків повинні застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних друкованих виданнях або одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав.


 1. Права юридичної служби органу виконавчої влади.

Пунктом 13 Загального положення про юридичну службу передбачено основні права юридичної служби органів виконавчої влади, зокрема:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами органу виконавчої влади та підприємством, що належить до сфери його управління;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичної служби;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів органу виконавчої влади спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;

4) інформувати керівника органу виконавчої влади про покладення на юридичну службу обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичної служби необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів і підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої влади.
 1. Щодо підвищення кваліфікації та проходження стажування.

Відповідно до вимог пункту 16 Загального положення про юридичну службу орган виконавчої влади зобов'язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств організовує Мін'юст та його територіальні органи.

На виконання пункту 17 Загального положення про юридичну службу, з метою безперервного фахового вдосконалення та підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, активізації та вдосконалення правової роботи, набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня і ділових якостей працівників юридичних служб та вжиття органами юстиції відповідних заходів для підвищення їх кваліфікації на базі Управління проводиться стажування відповідно до пункту 17 Загального положення про юридичну службу. На виконання вимог Загального положення про юридичну службу, Методичних рекомендацій Міністерства юстиції України, графіків проведення стажування працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади на кожне півріччя, Управлінням розроблено та затверджено новий Порядок організації та проведення стажування працівників юридичних служб, затверджений наказом Управління від 24 листопада 2016 року № 227/07, зареєстрованого в Управлінні 25 листопада 2016 року за № 1/1777 (далі - Порядок організації та проведення стажування),

Відповідно до розробленого Порядку працівники управління юстиції, на яких покладено обов'язки з методичного керівництва правовою роботою та організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб забезпечують формування графіку стажування працівників юридичних служб. Графік розробляється на кожне півріччя, затверджується керівником управління юстиції, або заступником керівника управління юстиції, який координує діяльність з даного напрямку роботи та доводиться до відома керівників відповідних територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань Запорізької області.

Відбір кандидата на стажування проводиться:


 • у разі надходження до управління юстиції відповідних письмових звернень територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань Запорізької області

 • з ініціативи управління юстиції (за наслідками узагальнення інформації про структуру та чисельність юридичних служб; за результатами перевірок стану правової роботи).

Із прийняттям нового Порядку організації та проведення стажування Управлінням запроваджено дистанційне, за допомогою Інтернет, стажування працівників юридичних служб місцевих державних адміністрацій, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та підприємств. Зокрема, запроваджено надсилання письмової заяви працівника юридичної служби до управління юстиції електронною поштою у відсканованому вигляді (формат *pdf); проходження стажування за допомогою програми Skype та фіксування співбесіди з керівником стажування за допомогою знімку екрану монітора (скріншот). Для проведення стажування працівників юридичних служб в Управлінні створені належні умови: є електронний методичний кабінет, в якому накопичено добірки законодавчо-довідкових та нормативно-правових матеріалів з найбільш актуальних правових питань, різноманітна юридична література, зразки господарських договорів, претензій та позовів, установчих документів, зразки документів юридичної служби підприємств, установ, організацій та інші матеріали. Методичний кабінет обладнаний електронною нормативною базою «Ліга-Закон», яка щодня оновлюється, мережею «ІNTERNET».

Окремою формою підвищення кваліфікації є проведення семінарів працівниками органів юстиції. На 2017 рік Головним територіальним управлінням юстиції в Запорізькій області заплановано провести 5 семінарських занять для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій Запорізької області, у тому числі, 4 - у режимі он-лайн за допомогою YouTube.

Крім того, відповідно до пункту 15 Загального положення про юридичну службу передбачено, що підприємство забезпечує подання Мін'юсту та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.


 1. Кваліфікаційні вимоги щодо посад в юридичній службі в органах виконавчої влади.

Слід звернути увагу на зміни до Загального положення про  юридичну службу міністерства, іншого органу  виконавчої влади, державного підприємства,  установи та організації, що були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016  № 670 (далі - Постанова №670). Аналізуючи зміст внесених змін, першим суттєвим уточненням слід вважати розмежування вимог між посадою керівника юридичної служби органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, його заступника з посадою керівника юридичної служби іншого органу виконавчої влади, його заступника. Згідно попередньої редакції загальними вимогами до посад керівника юридичної служби органу виконавчої влади, його заступника було визначено: • наявність вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

 • стаж роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше п’яти років.

Відповідно до внесених змін, більш детально уточнено вимоги до посади керівника юридичної служби органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, його заступника та посади керівника юридичної служби іншого органу виконавчої влади, його заступнику. Загальними вимогами є:

 • досягнення повноліття;

 • громадянство України;

 • вільне володіння державною мовою;

 • наявність вищої юридичної освіти на нижче магістра з урахуванням вимог підпункту 2 пункту 2 розділу XV»Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту».

При цьому відрізняються вимоги до вищевказаних посад лише наявністю досвіду роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема:

 • на посаду керівника юридичної служби органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, його заступника необхідний досвід роботи не менше двох років, що є значно меншим від попередньої редакції, де було встановлено п’ять років;

 • на посади керівника юридичної служби іншого органу виконавчої влади, його заступнику також зменшено вимоги щодо досвіду роботи з п’яти років до одного року досвіду роботи.

Також, Постановою № 670 було внесено зміни до пунктів 19 та 20 Загального положення. Зокрема, внесено зміни до пункту 19 Постанови №1040, згідно якого об’єднано вимоги щодо посад головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста юридичної служби органу виконавчої влади. При цьому слід звернути увагу на те, що відповідно до змін від 22.09.2016 для вказаної в пункті 19 категорії осіб було скасовано обов’язкова наявність стажу роботи за фахом, в попередній редакції була умова щодо обов’язково наявного стажу роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче спеціаліста ІІ категорії не менше як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як два роки. Крім того, зменшено освітньо-кваліфікаційний рівень з магістра спеціаліста до бакалавра або молодшого бакалавра.

Також слід зауважити, що зазначені норми узгоджуються з вимогами статті 20 Закону України «Про державну службу», якою встановлено вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу.

З урахуванням вказаних норма необхідно привести у відповідність із Законом України в частині кваліфікаційних вимог до посад Положення про юридичні служба та посадові інструкції працівників юридичної служби.


 1. Щодо проведення перевірок

На виконання вказаних вище нормативно-правових актів наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 року №91/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 року за №75/20388, затверджено Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства (далі – Порядок проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства). При цьому слід відмітити, що відповідно до пункту 1.4 Порядку проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства основними завданнями перевірки є:

- перевірка стану правової роботи, систематизації законодавства щодо забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками.

- своєчасне попередження, виявлення та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та причин неналежного рівня організації правової роботи.

- внесення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення стану правової роботи, систематизації законодавства.

- надання методичної допомоги з окремих питань правової роботи, систематизації законодавства об’єкту перевірки.

- вивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення, систематизації законодавства в діяльності об’єктів перевірки.

Таким чином, з аналізу вказаних завдань, у період здійснення перевірки основним завданням органів юстиції є забезпечення вчасного реагування на неналежний рівень організації правової роботи та надання методичної допомоги та рекомендацій щодо проблемних питань та покращення стану правового обслуговування органів виконавчої влади та підприємства.

Згідно вимог Порядку проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства органами юстиції проводяться наступні перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства:комплексна перевірка - планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряються всі напрями правової роботи;

контрольна перевірка - планова або позапланова перевірка стану правової роботи об'єкта перевірки, яка проводиться посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень щодо реалізації об'єктом перевірки рекомендацій органів юстиції, наданих під час попередніх перевірок;

планова перевірка - запланована органом юстиції перевірка комплексу питань щодо стану правової роботи, яка проводиться не частіше одного разу на рік уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням об'єкта перевірки з попереднім письмовим повідомленням;

позапланова перевірка - не запланована органом юстиції перевірка одного чи декількох із комплексу питань щодо стану правової роботи об'єкта перевірки, яка проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень за місцезнаходженням об'єкта перевірки і може бути проведена без попереднього письмового повідомлення;

цільова перевірка - планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється один або декілька напрямів правової роботи.

Планова перевірка об'єкта перевірки проводиться за наказом уповноваженої посадової особи органу юстиції у межах компетенції органів юстиції на підставі плану перевірки, затвердженого уповноваженою посадовою особою органу юстиції.

Позапланова перевірка проводиться згідно з наказом уповноваженої посадової особи органу юстиції за наявності хоча б однієї з таких підстав:

а) доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, іншого органу влади вищого рівня;

б) ініціатива об'єкта перевірки;

в) ініціатива органу юстиції у разі безпосереднього виявлення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства щодо організації правової роботи, систематизації законодавства, зокрема:

порушення об'єктом перевірки встановлених порядку та строків для надання органу юстиції інформації щодо стану правової роботи, систематизації законодавства або ухилення від надання такої інформації;

виявлення фактів незадовільного стану організації правової роботи, систематизації законодавства за результатами аналізу інформації, наданої об'єктами перевірок.

Для проведення планової або позапланової перевірки потрібні такі документи (підписані уповноваженою посадовою особою органу юстиції):

наказ про проведення перевірки та утворення Робочої групи;

план проведення перевірки;

лист-повідомлення органу юстиції про проведення перевірки.Залежно від завдання і мети перевірки керівник та члени Робочої групи запитують у керівництва об'єкта перевірки, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань правової роботи, систематизації законодавства, зокрема:

оригінали розпорядчих документів об'єкта перевірки (накази, рішення, розпорядження, постанови тощо), нормативно-правові акти, договори, документи з претензійно-позовної роботи і представництва інтересів у судах та інші документи, матеріали засідань колегій, на яких розглядались питання правової роботи, систематизації законодавства;

відомості щодо структури юридичної служби об'єкта перевірки;

вхідну та вихідну документацію з питань правової роботи, систематизації законодавства;

інформаційні матеріали з правової роботи, систематизації законодавства, що постійно або періодично направляються (отримуються) об'єктом перевірки (інформаційні листи, аналітичні розробки тощо);

будь-які інші фактичні дані, які дають змогу встановити наявність або відсутність порушень та недоліків в організації правової роботи, систематизації законодавства.

В обов'язковому порядку перевіряються наявність положення про юридичну службу об'єкта перевірки; посадові інструкції працівників юридичної служби; нормативно-правові акти з питань правової роботи, систематизації законодавства, що приймались об'єктом перевірки, а також рекомендації чи інші документи з цих питань (якщо такі є), визначення відповідальних осіб за цю роботу.

Крім того, перевіряється стан правової роботи в частині виконання юридичною службою завдань, покладених на неї згідно із законодавством.

Перевірка стану правової роботи включає з'ясування таких питань:

яким чином організоване правове обслуговування об'єкта перевірки;

склад юридичної служби і організаційно-правові засади її діяльності та підпорядкованість, а також умови роботи юридичної служби, планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів;

наявність фактів покладання на працівників юридичної служби виконання невластивих їм функцій, а також випадків скорочення посад працівників юридичної служби та з'ясування їх причин;

яким чином організовується підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, чи здійснюється обмін досвідом з працівниками інших юридичних служб;

дотримання встановленого порядку підготовки та візування укладених договорів (контрактів) та прийнятих актів (наказів, розпоряджень, постанов, рішень тощо);

внесення працівниками юридичної служби об'єкта перевірки пропозицій щодо покращення договірної та претензійно-позовної роботи та вжиті заходи з цього приводу;

проведення заходів для покращення правової роботи об'єкта перевірки, а також наявність потреби та питання методичної допомоги, яку необхідно надати юридичній службі для того, щоб вона повною мірою реалізувала свої повноваження, виходячи із поставлених перед нею завдань;

надання юридичною службою роз'яснень застосування законодавства та результати розгляду звернень громадян; ведення відповідних журналів обліку;

проведення аналізу претензійно-позовної роботи об'єкта перевірки (ведення журналів обліку, дотримання строків пред'явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду);

організація претензійної та позовної роботи.

Перевірка стану систематизації законодавства включає:

наявність нормативної бази актів законодавства, у тому числі власних нормативно-правових актів, виданих після 24 серпня 1991 року;

наявність нормативної бази актів УРСР та актів законодавства колишнього Союзу РСР, що застосовуються відповідно до компетенції;

ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України;

підтримання актів законодавства у контрольному стані та їх зберігання;

відслідковування інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань систематизації законодавства, підготовка  методичних рекомендацій;

ознайомлення із запитами громадян з питань систематизації законодавства.

Перевірка з питань правової роботи та систематизації законодавства здійснюється, як правило, одночасно.

У міру виявлення порушень законодавства, зловживань і недоліків керівництву об'єкта перевірки, не чекаючи закінчення перевірки, слід уживати заходів щодо усунення виявлених порушень, зловживань і недоліків, запобігання їм надалі.

Відповідно до розділу 6 Порядку проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства пудсумковим документом перевірки є довідка

При цьому, за наявності заперечень або зауважень до довідки за результатами перевірки керівник чи інші посадові особи об'єкта перевірки, мають можливість зазначити про це у довідці перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять календарних днів з дня підписання довідки за результатами перевірки подають з цього приводу письмові пояснення чи заперечення.

Після ознайомлення уповноважених осіб об'єкта перевірки з довідкою за результатами перевірки орган юстиції надсилає об'єкту перевірки лист за результатами перевірки, у якому зазначаються недоліки та порушення, вносяться пропозиції про їх усунення та, за потреби, притягнення до відповідальності у встановленому законодавством порядку посадових осіб, винних у допущених порушеннях, а також встановлюється строк для надання повідомлення до органу юстиції про вжиті заходи.

При цьому слід звернути увагу на те, що об'єкт перевірки у встановлений строк зобов'язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень і надати підтвердні матеріали (у разі встановлення такої вимоги).

У разі невиконання зазначеної вимоги орган юстиції приймає рішення щодо:

надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства щодо здійснення правової роботи;

інформування органів влади вищого рівня про неналежне виконання законодавства об'єктом перевірки.У разі неналежного виконання керівником юридичної служби об'єкта перевірки покладених на нього завдань Мін'юст чи його територіальні органи порушують питання про притягнення його до відповідальності згідно з  чинним законодавством.
У 2016 року за результатами проведених перевірок Управлінням виявлено 110 порушень чинного законодавства з питань організації стану правової роботи, зокрема:

 • порушення пункту 2 Загального положення про юридичну службу;

 • невідповідність посадових інструкцій працівників відповідних юридичних служб нормам Загального положення про юридичну службу;

 • порушення вимог пункту 11 Загального положення про юридичну службу, у частині зазначення у посадових інструкціях обов’язків працівників юридичних служб;

 • не дотримання вимог пункту 16 Загального положення про юридичну службу, у частині забезпечення юридичної служби окремим приміщенням, електронною системою інформаційно-правового забезпечення та доступом до інформаційних баз;

 • не дотримання вимог пункту 18 Загального положення про юридичну службу, у частині визначення кваліфікаційних вимог до посади керівника юридичної служби;

 • не дотримання вимог пункту 5.19 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003 (далі – ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07 квітня 2003 року № 55, у частині зазначення заголовку до тексту документів;

 • не дотримання вимог пункту 5.25 ДСТУ 4163-2003, у частинні візування документів;

 • не дотримання вимог пункту 62 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі – Типової інструкції з діловодства), затвердженої постановою Кабінету Міністрі України від 30 листопада 2011 року № 1242, у частині візування документів;

 • порушення вимог пункту 89 Типової інструкції з діловодства, у частині права підпису наказів;

 • порушення вимог пункту 92 Типової інструкції з діловодства, у частині внесення змін до наказу;

 • не дотримання вимог пункту 102 Типової інструкції з діловодства, у частині зазначення дати ознайомлення з документом;

 • не дотримання вимог частини першої статті 252 Цивільного кодексу України, у частині правильного зазначення строку дії договору;

 • порушення вимог пункту 3 Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності», у частині застосовування нормативно-правових актів, опублікованих в офіційних друкованих виданнях.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал