Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератівСкачати 54.56 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір54.56 Kb.
Індивідуальна робота студентів

Орієнтовна тематика рефератів 1. Розвиток особистості майбутнього фахівця як головне завдання вищої школи.

 2. Проблема особистісного зростання студента в процесі професійного навчання.

 3. Інтелектуальна готовність першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі.

 4. Особистісна готовність першокурсників до навчання у вищій школі.

 5. Викладач як суб'єкт науково-педагогічної діяльності.

 6. Дослідження особистості студента в зарубіжній психології.

 7. Розвиток комунікативних умінь і навичок майбутніх педагогів.

 8. Розвиток організаторських здібностей майбутніх педагогів.

 9. Розвиток когнітивної сфери студентів у процесі навчання.

 10. Розвиток емоційно-вольової сфери студентів у процесі навчання.

 11. Розвиток потребно-мотиваційної сфери студентів у процесі навчання.

 12. Суб'єктність як інтеграційна властивість особистості педагога.

 13. Психологічні умови запобігання правопорушень серед студентів.

 14. Мовленнєва культура майбутнього фахівця і психологічні передумови її формування.

 15. Розвиток професійної самосвідомості студентів у процесі навчання.

 16. Розвиток взаємин у студентській академічній групі.

 17. Надання психологічної допомоги старшокласникам у виборі професії.

 18. Психологічне обгрунтування методики відбору абітурієнтів до ВНЗ різного профілю.

 19. Професійне самовизначення студентів протягом навчання у ВНЗ.

 20. Психологічні особливості сприйняття студентами наукового тексту.

 21. Розвиток у студентів психологічної готовності до подолання життєвих труднощів.

 22. Соціально-психологічні чинники соціалізації особистості студента як майбутнього педагога.

 23. Моє бачення психологічних передумов підвищення якості вищої освіти.

 24. Мотивація уміння студентів, її види та розвиток у процесі навчання.

 25. Розвиток у студентів психологічної готовності до майбутньої про- фесійно-трудової діяльності.

 26. Психологічні передумови розв'язання проблем вищої освіти в України.

 27. Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи.

 28. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі.

 29. Психологічна культура як складник професіоналізму викладача.

 30. Взаємні оцінні ставлення у педагогічній взаємодії викладача і студентів.

 31. Формування у студентів-першокурсників уміння вчитися самостійно.

 32. Психологічні передумови успішної соціально-психологічної адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ.

 33. Психологічні передумови успішної дидактичної адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ.

 34. Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді

 35. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу з гуманітарних дисциплін.

 36. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу з природничо-математичних дисциплін.

 37. Психологічний супровід проходження студентами виробничої (педагогічної) практики.

 38. Психологічна діагностика розвитку педагогічних здібностей майбутнього вчителя.

 39. Психологічна культура викладача вищої школи і шляхи її формування.

 40. Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до професійно-педагогічної творчості.

 41. Психологічна адаптація молодого викладача до науково-педагогічної діяльності.

 42. Психологічне обгрунтування професіограми і освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з вищою освітою.

 43. Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності.

 44. Психологічні особливості організаційної культури у ВНЗ.

 45. Засвоєння майбутнім фахівцем організаційної культури професійної групи.

 46. Українська наукова термінологія: психологія вищої школи.

 47. Кореляційний аналіз емпіричних даних психологічного дослідження.

 48. Факторний аналіз емпіричних даних психологічного дослідження.

 49. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.

 50. Поради досвідченого студента першокурснику.

 51. Своєрідність соціальної ситуації розвитку сучасних українських студентів.

 52. Криза ідентичності в студентському віці і передумови її вирішення.

 53. Психологічна модель особистості фахівця з вищою освітою.

 54. Мотиви професійного вибору і здобуття вищої освіти сучасною молоддю.

 55. «Я-концепція» студента як показник його особистісного зростання.

 56. Розвиток професійної ідентичності студента в процесі навчання.

 57. Формування професійної спрямованості особистості студента.

 58. Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців з вищою освітою.

 59. Психологічні механізми формування моральних якостей студентів.

 60. Психологічні аспекти рейтингової системи оцінки знань студентів.

 61. Психологічні особливості наукової діяльності студентів.

 62. Пізнавальні психічні процеси в навчально-професійній діяльності студента.

 63. Емоційно-вольові процеси і психічні стани в навчально-профе- сійній діяльності студента.

 64. Розвиток самостійного творчого мислення студентів у процесі навчання.

 65. Психологічні критерії академічної успішності студентів.

 66. Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання.

 67. Індивідуальний стиль навчально-пізнавальної діяльності студента і його формування.

 68. Психологічні передумови ефективності діяльності викладача.

 69. Шляхи формування педагогічної майстерності і підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.

 70. Психологічні проблеми реалізації принципів Болонського процесу у ВНЗ України.

 71. Соціально-психологічні передумови згуртування студентської групи.

 72. Психологія лідерства в студентській академічній групі.

 73. Психологічні засади студентського самоврядування.

 74. Професійно-педагогічне спілкування у вищій школі.

 75. Психологічні умови організації та ефективності професійного діалогу.

 76. Позиція викладача в навчально-професійній взаємодії зі студентами (розуміння, визнання і прийняття студента).

 77. Педагогічний конфлікт у взаєминах «студент - викладач», його особливості, причини виникнення та моделі конструктивного розв'язання.

 78. Педагогічний конфлікт у взаєминах «викладач - студентська академічна група», його особливості, причини виникнення та моделі конструктивного розв'язання.

 79. Мета і зміст виховання студентської молоді.

 80. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищій школі.

 81. Врахування психологічних особливостей юнацького віку при роботі зі студентами.

 82. Розвиток творчості студентів у процесі навчання.

 83. Тендерні відмінності в поведінці і діяльності студентів.

 84. Розвиток професійної рефлексії майбутнього фахівця.

 85. Соціально-психологічні чинники і психологічні механізми формування національної самосвідомості студентів.

 86. Активне рефлексивне слухання та «Я-повідомлення» у комунікативній взаємодії.

 87. Вплив «Я-концепції» викладача на його науково-педагогічну діяльність.

 88. Психологічні особливості діалогу студента і комп'ютера.

 89. Психологічні передумови запровадження сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи.

 90. Психологічні особливості розвитку організаційної культури в майбутнього фахівця.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал