Імені бориса грінченкаСторінка9/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

Мельник В. І. Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов / В.І. Мельник, О.Ю. Качан // Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки», Київський університет ім.. Бориса Грінченка. – 2013. – С. 226-233.

Мельник В. І. Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах / В.І. Мельник, Н.С. Яченко // Матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки», Київський університет ім.. Бориса Грінченка. – 2013. – С. 234-240.

Мельник І.С. Спостереження як провідний метод психологічної діагностики в арсеналі практичного психолога / Практичний психолог: дитячий садок. - № 4. - К., 2013. - С. 37-44.Мельник І.С. Характеристика методів діагностики емоційно-ціннісного ставлення дошкільників до творчості у специфічно дитячих видах діяльності / Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Том ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 9. - К.: Срібна хвиля, 2013. - С. 190-198.

Мельниченко В. Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи / Віктор Мельниченко // Вісник НАДУ при Президентові України.- 2013.- № 1 .- С. 180-187

Миляева В.Р. Ценностные ориентации в структуре образа будущего (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)» / В.Р. Миляева, Н.К. Лебедь, Ю.В. Бреус // Психология переходов: Слово. Образ. Действие»: сборник рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 89 – 94.

Миропольська Н. Є., Комаровська О. А., Кузьменко Г. В. До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль) / Н. Є. Миропольська, О. А. Комаровська, Г. В. Кузьменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 2013. – Вип. 17, кн. 1. С. 491 – 499.

Михайловський В. М. Спитко з Мельштина – володар Західного Поділля в 1395−1399 рр. / В. М. Михайловський // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії НАН України, 2013. – Вип. 12-13. – С. 211–224.

Михайловський В. М. Соляні шляхи до Луцька, Володимира та Кременця за історичними записами Коронної Метрики 1539 року / В. М. Михайловський // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2012. – Т. 264. – С. 397–412.

Михайловський В. М. Феодалізм (розділ «Феодалізм в Україні») / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 283–284. (у співаторстві з К.Галушком)

Михайловський В. М. Холмська земля / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 404–405.

Михайловський В. М. Шабульдо Ф. М. / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 588.

Михайловський В. М. Шляхта / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 647–648.

Михайловський В. М. Юрій II (Болеслав Тройденович) / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 705–706.

Михайловський В. М. Ягайло / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 721–722.

Михайловський В. М. Ягеллони / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 722–723.

Михайловський В. М. Ян Ольбрахт / В. М. Михайловський // Енциклопедія історії України. – К., 2013. – Т. 10. – С. 748–749.

Міляєва В.Р. Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2013. – Т. 18, Вип. 23: Психологія. – С. 53 – 61.

Міляєва В.Р. Теоретичний аналіз поняття потенціалу особистості / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 405 – 415.

Мисяк С.А., Литвиненко М.П., Мозговая Н.Н. Привлекательность и доступность будущего у молодых людей с онкопатологией и их здоровых сверстников. Журнал ВАК "Известия Южного федерального университета" №5 2013г. стр. 79-86.

Вестник Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов №4 (54) 2013 ISBN 978-5-902337-87-4. Научное издание. Статьи. Тезисы докладов ХVIII Российского национального конгресса «Человек и его здоровья» // Статья.Мисяк С.А. Опыт организации реабилитационных центров для онкологических больных. стр. 23-24.

Мисяк С.А., Бурлака А.П., Лукин С.Н., Теплухина З.Г., Марченко А.Б., Тавокин В.В. Исследования парамагнитных центров в бентонитовых, каолиновых глинах на примере «Бента», «Кремневит». // Актуальные вопросы фармацевтической и медицинской науки и практики. №3, 2013. стр. 120-123

Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки/Ю.М. Лазаревич.,О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.84-95

Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови побудови уроку у початковій школі як цілісного творчого процесу/ О. І.Мельник., О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.96-102.

Митник О.Я Методи навчання у педагогічному ВНЗ як засіб розвитку професійно- значущих якостей особистості майбутнього вчителя початкової школи/ А. П.Солодухіна .,О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.103-108.

Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови забезпечення конкурентоспроможності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки/ І. І.Єременко.,О.М.Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.109-114.

Митник О.Я. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоздатного фахівця: методологічний аспект / О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 21-43.

Митник О.Я. Мотиваційна складова підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоздатного фахівця/ О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 70-73.

Митник О.Я. Розвиток інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі роботи над математичними завданнями розвивального характеру / О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 97-104.

Митник О.Я. Заняття проблемного характеру – засіб підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоздатного фахівця / О.Я. Митник// Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика: [кол. моногр.] – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013. – С. 156-160.

Мищак І.М. Закон України «Про громадські об’єднання» як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 6. – С. 43 – 47.

Михайловський В. М. Спитко з Мельштина – володар Західного Поділля в 1395−1399 рр. / В. М. Михайловський // Україна в Центрально-Східній Європі. – К.: Інститут історії НАН України, 2013. – Вип. 12-13. – С. 211–224.

Мищак І.М. Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в Стародавньому Єгипті / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 5. – С. 190 – 193.

Мищак І.М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 4. – С. 37 – 40.

Мищак І.М. Історіографія культурно-масових перетворень у Західній Україні в повоєнні роки як важливої складової радянізації краю / І.М. Мищак // Гілея. – 2012. – № 62. – С. 179 – 185.

Мищак І.М. Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 3. – С. 46 – 51.

Мищак Іван. Ярослав Степанович більше ніж науковий керівник / І.М. Мищак // Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності : біобібліогр. довід. / упоряд. І. Н. Войцехівська, М. Г. Палієнко, М. Г. Щербак, І. М. Мага. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 39 – 40.

Мищак І. М. До питання співпраці Української греко-католицької церкви з нацистами в роки Другої світової війни / І.М. Мищак // Університет: наук. іст.-філос. журн. – К.: Київ. славіст. ун-т, 2012. – № 2. – С. 51 – 56.

Мищак І. М. Історіографічна оцінка політики радянської влади щодо церкви в Західній Україні у повоєнний період / І.М. Мищак // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 1 (6). – С. 15-21.

Мищак І. М. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В. В. Рибака. – Том 5. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 717 с. (член колективу авторів).

Мищак І. М. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 2. – 368 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. V).

Мищак І. М. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 1. – 440 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. V).

Мищак І. М. Будова української держави (Економічна та соціальна політика України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 276 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. ІV).

Мищак І. М. Ми й вони (Зовнішня політика та зовнішньоекономічна діяльність України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О.Л. Копиленко, І.М. Мищак, О.О. Рафальський. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 312 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. ІІІ).

Мищак І. М. Почуття права (Законотворчість і законодавчий процес часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голви Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, В.В. Писаренко, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 416 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. ІІ).

Мищак І. М. Свято об’єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НА України; упоряд. : О.Л. Копиленко, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 64 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. І).

Мищак І.М. Правове становище військовослужбовців і державних службовців у Стародавньому Вавилоні / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 5. – С. 15 – 19.

Мищак І.М. Конституційно-правове забезпечення охорони культурної спадщини в Україні / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 31 – 37.

Мищак І.М. Вплив політико-правових положень дхармашастр та артхашастр на становлення системи державного управління в Стародавній Індії / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – С. 18 – 22.

Мищак І.М. Польська історіографія польсько-українських відносин у роки Другої світової війни / І.М. Мищак // Гілея. – 2013. – № 71 (№ 4). – С. 264 – 269.

Мищак І.М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення / І.М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – С. 54 – 57.

Міляєва В.Р. Теоретичний аналіз поняття потенціалу особистості / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – Вип. 20. – С. 405 – 415.

Міляєва В.Р. Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища / В.Р. Міляєва, Н.К. Лебідь, Ю.В. Бреус // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2013. – Т. 18, Вип. 23: Психологія. – С. 53 – 61.

Міляєва В.Р. Особистісно компетентнісний підхід як інструмент модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / В.Р. Міляєва // Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матер. Міжнар. науково-практ. конф., 15-16 травня 2013р. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – С. 12 – 17.

Миляева В.Р. Ценностные ориентации в структуре образа будущего (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)» / В.Р. Миляева, Н.К. Лебедь, Ю.В. Бреус // Психология переходов: Слово. Образ. Действие.»: сборник рецензируемых научных статей. – Рига, 2013. – № 28. – С. 89 – 94.

Мовчун А. Рукописні журнали та народопросвітні книжки Бориса Грінченка / Антоніна Мовчун // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 16–19.

Мовчун А.І. Борис Грінченко: нові життєписні факти /А.І. Мовчун // Українська мова і література в сучасній школі. – № 1.– 2013.– С. 7 – 10.

Мовчун А.І. Борис Грінченко і Марія Загірня: феномен родинного життя. /А. І Мовчун // Слово Просвіти. – №8 (697). – 21– 27 лютого 2013. – С. 14 – 15.

Мовчун А.І. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини / А.І. Мовчун // Слово Просвіти. – № 14 (704). – 4 – 10 квітня 2013, С. 6.

Мовчун А.І. Книга про весну та осінь, про медвяне літо і радісні квіти / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – №1. – С. 51 – 54.

Мовчун А.І. Світ дитини в книзі Дмитра Чередниченка «Вибране» / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – №7. – С. 48 – 51.

Мовчун А.І. Будинки, як і люди, багато пам’ятають… (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка «Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській, 18/2» / А.І. Мовчун // Краєзнавство. – 2013. – №3. – С. 91 – 96.

Мовчун А.І. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2013. – №11. – С. 47 – 52.

Мовчун А.І. У його душі ще й досі живе дитина… Передмова до книги Д.Чередниченка «Коник коникові – брат» / А.І. Мовчун. – К.: Веселка, 2012. – С. 5 – 10.

Мовчун А. І. Борис Грінченко в Києві : діяльність, адреси, зустрічі… / А.І. Мовчун // Слово Просвіти. – № 23 (712). –13 червня. – 19 червня 2013. – С. 6.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.,Саражинська Н.А. Навчально_методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства // Інформатика та інформаційні технології в навч Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Формування й оцінювання ІК-компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах впровадження дистанційних технологій / електронне видання HTTP://JOURNAL.IITTA.GOV.UA/INDEX.PHP/ITLT/ARTICLE/VIEW/758/568#.UASWHBUVM_y

Морзе Н.В., Кузьминская Е.Г. Организация самостоятельной работы студентов в контексте формирования исследовательской компетентности \ електронне видання - Международный журнал "Образовательные технологии и общество, том 16, с. 516-527. [Електронний ресурс] http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/8.htm

Морзе Н.В., Проценко Г.О. Создание информационного образовательного пространства региона как катализатор формирования ИК-компетенций учителей\ електронне видання - Международный журнал "Образовательные технологии и общество, том 16, с. 787-800 [Електронний ресурс]  HTML PDF http://ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i1/html/25.htm

N. Morze, O. Kuzminska, G. Protsenko Public Information Environment of a Modern University/ ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer , CEUR Workshop Proceedings, Vol-1000 ISSN 1613-0073. – P. 264-272. [Електронний ресурс] http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-264-272.pdf (міжнародне фахове видання)

Морзе Н.В.. Кочарян А.Б. Информационно0коммуникационная компетенція преподавтелей соврменного университета. Корпоративные стандарты. С. 142- 151. // Современные информационные технологи и ИТ-образование . Сборник изданных трудов VIII Междунродной научно-практической конференции. Под ред. Проф. ВА. Сухлмлина. – М.: ИНТУИТ. РУ, 2013 . -

Natalia V. Morze, Olena G. Glazunova. What Should be E-Learning Course for Smart Education /ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer/ CEUR Workshop Proceedings, Vol-1000 ISSN 1613-0073. – P. 411-423. [Електронний ресурс] http://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-MRDL.pdfМорзе Н.В., Глазунова Е.Г. SMART-подход к формированию электронного учебного курса /Академический формум корпорации ЕМС: сборник тезисов докладов участников академической секции. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2013. – С. 39-42.

Морзе Н.. Тенденції використання ІКТ в освіті та програма Intel «Навчання для майбутнього» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - No. 5, 2013. - с. 7-13.

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.Формувальне оцінювання: від теорії до практики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - No. 6, 2013. - с. 66-77

альних закладах. - No. 4, 2013. - с. 66-77.Москальов М.В. Психолого-організаційні чинники входження фахівців в освітню організацію / М.В. Москальов // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 29, Том ІІ: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – К.: Гнозис, 2013. – с. 91-97.

Мосьпан Н.В. Использование учебных пособий английских и украинских издательств в обучении английскому языку // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения: сб. науч.робот по мат. межд науч.-практ.конф. – Москва, Федер. гос. авт. образов. уч-ние дополнительного проф. образования, 2013.

Мосьпан Н.В. Сучасний стан використання навчальних посібників з англійської мови / Мосьпан Н.В.// Імідж сучасного педагога. Всеукр. науково-практ. освітньо-популярний журнал. – П.: Полтавськ. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, 2013. – Вип. 4(133). – С. 42-46.

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до екологічного виховання учнів початкових класів при вивченні природничих дисциплін / Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 20 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол: О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів: ГНПУ ім. О.Довженка, 2013. – 320 с. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 20) – С. 129-133

Набільська О.В. Підготовка майбутніх учителів до використання проектної технології на уроках природознавства в початковій школі // Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика / [кол. моногр.] / авт..: О.М. Ващенко, К.І.Волинець, З.В. Зюзіна [та ін.]; упоряд.: К.І. Волинець, Т.І.Люріна, О.Я.Митник; за заг. ред. К.І. Волинець. – К.: Київ.: ун-т ім.Б. Грінченка, 2013. – 212с. – С.216–230.

Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А. // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – №4. – С.65-76.

Надтока Г. М. Національний аспект діяльності Російської православної церкви в Україні другої половини XIX ст..: історіографія / Г. М. Надтока, І.В. Горпинченко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2013. – № 78.

Назаренко С. В. Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні біології / С.В.Назаренко// Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець, І.Б.Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – с. 29-40

Науменко В. О. Особливості роботи за новим букварем (автори: М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко) / В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – № 1. – С.75–91.

Науменко В. О. Робота з «Читанкою» (післябукварна частина). Організаційно-методичні особливості / В. О. Науменко // Початкова освіта. – 2013. – № 8(680). – С. 22–21.

Науменко В. О. Робота з художнім твором у 2-му класі / В. О. Науменко // Учитель початкової школи. – 2013. – №2. – С. 11–16.

Науменко В. О. Пошукові таблиці на уроках читання / В. О. Науменко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 4. – С. 29–31.

Науменко В. О. Календарні плани. 2 клас. 1 семестр. Літературне читання / В. О. Науменко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 3. – C. 2–4.

Науменко В. О. Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником «Літературне читання» / В. О. Науменко // Початкова школа. – 2013. – № 7 – С. 17–21.

Нашинець-Наумова А.Ю. Форми адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 3. – 2012. – С.74-77.

Нашинець-Наумова А.Ю. Принципи адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні / А.Ю. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – № 4. – 2012. – С.77-81.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал