Імені бориса грінченкаСторінка22/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Лещенко В. В. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції на заняттях «Практичний курс іноземної мови» у мовних [Електронний ресурс] / В.В. Лещенко // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника:  http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Петрик Л. В.)

Майданіченко В.А. Світові тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти [Електронний ресурс] / Майданіченко В.А.// Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. Науковий керівник – Коваленко Л. В.)

Мішина О. Використання наочності на уроках іноземної мови в початкових класах / О. Мішина // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Пасічник Н.С. Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищих педагогічних закладах [Електронний ресурс] / Пасічник Н.С.// Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Коваленко Л. В.)Плужник І. В. The approaches to English study of immigrants in primary school in the USA / І. В. Плужник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з крану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Рой Т. М. Система застосування тренінгів іншомовної комунікативності у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Т.М. Рой // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Павлюк Р. О.)

Сажин М. М. Розвиток толерантності до інших культур і народів засобами іноземної мови [Електронний ресурс] / М. М. Сажин // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Соломаха А. В.)

Сандакова Н. Особливості навчання іноземної мови учнів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу / Н. Сандакова // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Сидоренко А. М. Використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / А.М. Сидоренко // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника:  http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Петрик Л. В.)Чащина Д. Формування інформаційно-комунікативної компетенції старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі / Д. Чащина // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Шелест Н. О. Сучасні освітні тенденції формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей / Н. О. Шелест // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з екрану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Hubar N.V. Strategies for future primary school teachers’ listening skills developing [Електронний ресурс] / N.V.Hubar // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)

Rusova Y.V. The ways of improving future primary school teachers’ English speaking skills [Електронний ресурс] / Y.V. Rusova // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)

Tovkach O.V. The problem of forming and developing Еnglish vocabulary of future primary school teachers [Електронний ресурс] / O.V. Tovkach // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)

Vysotska A.I. The use of verses, games, and problem-solving activities in English grammar teaching of primary school students [Електронний ресурс] / A.I. Vysotska // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)

Vysotska M.I. Songs as a valuable pedagogical tool in teaching English of primary school students [Електронний ресурс] / M.I. Vysotska // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)

Алексеєва О.А. Cучасні підходи до проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Бондар Ю.В. Формування професійного інтересу у студентів спеціальності “Дошкільна освіта” у процесі виробничої практики / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.Вакуленко О.Л. Формування основ екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Заморська І.М. Стан та проблеми підготовки майбутніх вихователів до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Кондрашова М.В. Гіперактивність дитини як психолого-педагогічна проблема / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Кравченко В.П. Розвиток творчості дітей раннього віку в умовах суспільного виховання / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.Куцевол М. Педагогічні умови виховання дітей у сучасній сім’ї / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Москаленко Б.О. Формування мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-педагогічного спілкування (на матеріалі природи) / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Наконечна Т.А. Дитяче експериментування як засіб формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Ніконенко Л.П. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами зображувальної діяльності / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Осовська О.І. Формування уявлень про професії дорослих у дітей дошкільного віку / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Рубашна К.В. Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Соболь Н.А. Мовленнєва готовність до школи хлопчиків і дівчаток старшого дошкільного віку / “Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку” (15-17 жовтня 2013 р.). – Вінниця: Вид-во Твори, 2013. – С. 47-56.

Перші кроки до науки: збірник студентських наукових праць / за ред. С. М. Мартиненко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 82 с.

Гамідова Д. Підготовка учнів  1 класу до усвідомленого сприймання художнього твору ( за наук. кер.   В. О. Науменко / Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Гамідова Д., Дмитрук О., Колот К., Кравчун Ю., Шапченко В. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Замишляк К. Урок з електронним супроводом «Весна в поезії Анатолія Камінчука» / К. Замишляк // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – № 1. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Колот К. «Мама завжди допоможе». Оповідання Андрія М'ястківського / К. Колот, Д. Гамідова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Кочерга О. В. Динаміка змін діяльності психофізіологічних механізмів чутливості людини / Кочерга О. В. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – № 20. – С. 71–74.

Левітас Ф. Л. Біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, ІППО., Б-к / упоряд. Н.М. Демченко, В.А. Зотова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – Вип. 18. – 32 с.

Рой Т. Урок з електронним супроводом «Осінь – мальовничка у вірші Марійки Підгірянки» / Т. Рой // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Рой Т. Особливості діагностування творчих здібностей учнів початкової школи [Електронний ресурс] /Т. Рой // Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 9. – Режим доступу: http: // www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Шапченко В. Урок з електронним супроводом «Що нового про зозульку, мишка і єнота розкаже тобі Юрій Старостенко» / В. Шапченко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Alioshyna M. D. The role of translation in the system of Ukrainian culture (XIX – XX century) : abstracts VII international conference [“Major issues in translation studies and translators’/interpreters’ training”], (Kharkiv, 25-26 April 2013) / Ministry of Ukraine for education and science, youth and sports : abstracts, V. N. Karazin Kharkiv National University. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – pp. 45 – 47.

Aloshyna M. Ukrainian translation of the edge of XIX – XX centuries: the problem of the reader (case of translation activity of Borys Hrinchenko’s family) : abstracts international scientific conference [“Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression – Tell Me 2013”], (Kaunas, 11-12 April 2013) / Vilinius university, Kaunas faculty of Humanities. – Kaunas. – Електронний ресурс. – Режим Доступу : URL : http://tellme.vukhf.lt/index.php/tell-me-13/translation-strategies-and-challenges/maryna-aloshyna. - ISSN 2345-0703.
Розділ 11. Публікації переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Вишинський В. В. Вокальний цикл на вірші Бориса Грінченка та українські народні тексти «Пісні вечірньої зорі» «AdendroteLieder» («Пісні вечірньої зорі») : ноти / В.В. Вишинський. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47370, дата реєстрації 21.01.2013.

Качанюк Н. Формування комунікативних умінь у дітей з аутизмом засобами ігрової діяльності / Всеукр. конкурс студ. наук. робіт у галузі «Корекціна та соціальна педагогіка», (м. Переяслав-Хмельницький, 21-22 березня 2013р.) (І місце)

Мурдза І.М. Вербалізація концепту «сад» у староукраїнській мові // Синопсис - № 1 (2013). Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка / За ред. О.В. Єременко. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/current(0,25 др.арк).

Полянський Т.В. Збірка музичних творів «Романсы из кинофильмов на стихи Михаила Евшина» / Т.В.Полянський. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47368, дата реєстрації 21.01.2013.

Прус Л.В. Лінгвістичні знання – у практику нормотворення/ Ж-л «Українська мова і література в сучасній школі». К.: – 2013. – № 2 – С. 20-23. (0,12 др. арк.)

Сабліна М. А. Розробка інтернет – порталу «Грінченко –онлайн» / М. А. Сабліна, І. С Степура // Студентські пошуки: зб. наук. ст. за матер. студ. конф. – К. : [ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства], 2013. – № 1. – С.194– 197.

Степура І. С. Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн» / М. А. Сабліна, І. С. Степура // Студентські пошуки : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства. – К., 2013. – № 1. – С. 194–197

Токар І.П. Лінгводидактичністратегії у контекстіінформаційно-комунікаційнихтехнологій.// Збірникнауковихпраць за метеріал. наук.праць Всеукр.наук.-метод.конф. (19-20 квітня 2013р.). – Донецьк, 2013. С. 124-129. (0,20 др. арк.)

Токар І.П. Текстоцентричний підхід у навчанні української мови учнів старших класів профільної школи /Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації М12 кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр»,2013р./за заг. ред. Огнев’юка В.О.;редколегія В.О.Огнев’юка; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький та [ін]. - К. : Київ.ун-тім.Б.Грінченка,2013.- С.21-22(0,08 др. арк.)

Шелест Н. Урок з електронним супроводом «Побачений схід сонця, почутий спів жайворонка – не залишать байдужим. Оповідання Василя Сухомлинського» / Н. Шелест // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – № 5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Шелест Н. Особливості застосування мультимедійних засобів у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Н. Шелест // Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Шелест Н. Урок з електронним супроводом «Побачений схід сонця, почутий спів жайворонка – не залишать байдужим. Оповідання Василя Сухомлинського» / Н. Шелест // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».Шелест Н. Особливості застосування мультимедійних засобів у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкової школи [Електронний ресурс] / Н. Шелест // Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Юрченко І.М. Індивідуально-авторське слово в системі художнього ідеостилю Катерини Калитко (на матеріалі повісті «М.істерія») // Синопсис - № 1 (2013). Електронне фахове видання Київського університету імені Бориса Грінченка / За ред. О.В. Єременко. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/issue/current (0,25 др.арк).
Розділ 13. Рецензії
Бонь О.І. Київ і кияни: доба Бориса Грінченка / О.І. Бонь, Є.А. Ковальов // Краєзнавство. − 2013. − № 3. − С. 191−192.

Розділ 14 Публікації, представлені в наукометричних базах даних

Иванюк А. И. Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е – 90-е гг. XX ст.) /А. И. Иванюк //Социально-гуманитарный вестник Юга России. -2013 - № 7. - С. 24-29Ivanyuk Ganna Ivanivna. Actualization of personal-centered pedagogy of Vasyl Sukhomlynskyi in the context of development of village school in Ukraine / Ganna Ivanivna Ivanyuk // European Applied Sciences. - -2013 - № 7. - Р. 107-109

Ivanyuk Ganna Ivanivna. The trends of village school development in Ukraine (1973–1991) / Ganna Ivanivna Ivanyuk // European Applied Sciences. -2013 - №5. - Р. 50-53.Иванюк А.И. Развитие сельской школы Украины в условиях либерализации общественной жизни (1958-1964) / А.И.Иванюк // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики (серия Гуманитарные науки). – 2013. - № 7-8. - С. 18-23.

Сичкарь А.Д. Идеи деятельностного подхода в педагогическом наследии Ксении Маевской / А.Д. Сичкарь // Социально-гуманитарный вестник Юра России. - 2013. - №10. - С. 47 - 54.

Новик И.М. Диагностирование познавательных интересов учеников 6-7 лет как составляющая профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы / И.М.Новик// Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. – 2013. – № 3. – С. 200 – 202.

Шевчук А.С. Рецензія (перший експертний висновок; другий експертний висновок – після доопрацювання) на рукопис навчального видання – парціальної програми з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати», автор Л. Лохвицька, доцент, к. пед.. н. (рецензії на замовлення комісії МОН України з дошкільної педагогіки і психології).

Шевчук А.С. Рецензія на рукопис методичного посібника «Мовленнєві ігри для дошкільників. Навчаємо в русі» (обсяг 239 сторінок), автори Коваленко О.М., Єпіфанова Т.Є. (рецензія на замовлення комісії МОН України з дошкільної педагогіки і психології).

Шевчук А.С. Рецензія (експертний висновок) на рукопис Проекту нормативного документу МОН України «Перелік фізкультурного обладнання, спортивного спорядження та інвентарю для використання в дошкільних навчальних закладах» (рецензія на замовлення комісії МОН України з дошкільної педагогіки і психології).

Шевчук А.С. Рецензія на збірку пісень «Весела дітвора», автори Гребенюк В.А., Павленко-Кравченко М.І. (рецензія на замовлення комісії МОН України з дошкільної педагогіки і психології).

Шевчук А.С. Рецензія на рукопис комплексу з 20 книжок серії «Не играйте, деточки, с огнем» (російською мовою), автор Заверюха В.О. (рецензія на замовлення комісії МОН України з дошкільної педагогіки і психології).

Мартиненко С. М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика : монографія / С. М. Мартиненко. – К. : [КМПУ ім. Б. Д. Грінченка], 2008. – 434 с. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47350 від 21.01.2013.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал