Імені бориса грінченкаСторінка21/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Чеберяко О. Україно – Російські відносини в 1991-2010 роках: політичний та гуманітарний аспекти. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.180-181.

Черевко Елеонора. Трагедия войны двух народов в масштабах судьбы одного человека (на материале повести Эльхана Зейналлы (Гарагана) «Армянин»» // ІУ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми азербайджанознавства», присвячена 90-річчю від дня народження Гейдара Алієва (Баку, Бакінський слов’янський університет), 3-4 травня 2013 року. ( науковий керівник – Шовкопляс Г.Є., к.філол. наук, доцент)

Черкаська Д. Постать Л.М. Славіна в контексті формування та розвитку Київської археологічної школи в 30-70-ті роки ХХ ст. . Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.181-182.

Чипенко О. Програмний додаток навчального призначення для мобільних мультимедійних пристроїв. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с, С. 194-196.

Шамаріна А. Внесок корейських мас-медіа у розбудову демократичних інститутів країни. Українська орієнталістика: Зб. наук. праць викл. та студ. Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка, Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія» і Київ. нац. лінгв. ун-ту / Голов. ред. І.В.Срібняк. – К., 2012. – Вип.6. – С.190-192.

Шапаренко Ю. Особливості ціннісно-потребової сфери у осіб з комп`ютерною залежністю [Електронний ресурс] / Ю. Шапаренко // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/12. - Заголовок з екрану.

Шапаренко Ю. Особливості ціннісно-потребової сфери у осіб з комп’ютерною залежністю / Ю. Шапаренко // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 244-245.

Шевченко М. Феномен лідерства: функції і походження./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 167-172.

Широков А. Серія пейзажів «На Київському Подолі» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 285

Ширяєв В. 3D технології в навчальному процесі./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 229-233.

Шкрибайло А. Управління у світі тварин та людській спільноті: у пошуках ідентичності.

/ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 162-167.Шкрибайло А. Проблема психологічного тлумачення особистості та індивідуальності [Електронний ресурс] / А. Шкрибайло // зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [«Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД»], (Переяслав-Хмельницький, 29-30 квітня 2013 р.). – Режим доступу: http://neasmo.org.ua/zbirnuk_final_04_2013.pdf. - Заголовок з екрану.

Щербань Б. Лабільність — ригідність психічних процесів та рівень суб’єктивного благополуччя сучасних студентів / Б. Щербань // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 245-246.

Щербань Б. Лабільність/ригідність психічних процесів та рівень суб’єктивного благополуччя сучасних студентів [Електронний ресурс] / Б. Щербань // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/19. - Заголовок з екрану.

Юзькова І.В. Образ наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" // Літературознавчі студії: Зб.  наук. пр. / Ін-т філології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2013. – Вип. 37, Ч.2. – С.473-480. (науковий керівник – Бітківська Г.В.)

Юзькова І.В. Концепт "Дім" в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матер. Всеукр. наукової конф., 5-6 квіт. 2013 р., м. Київ МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : за заг. ред. О.Є. Бондаревої [редкол: О.Є. Бондарева, І.Р. Буніятова, М.С. Васьків, О.В. Єременко, О.В. Кудряшова, В.І. Кузьменко, Я.О. Поліщук]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — С. 260-265. (науковий керівник – Бітківська Г.В.)

Юзькова І.В. Концепт "Дорога" в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень: зб. наук. пр. — Вип. 2 / редкол.: Р.С. Гуревич (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. — Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2012. — С. 349-351. (науковий керівник – Бітківська Г.В.)

Якубовська А. Сюжетна композиція «За мотивами слов’янської міфології» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 285

Юхимець А. Українське кобзарство ХІХ – першої третини ХХ ст.. як феномен культури українського народу. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.182-183.

Юхимець А. Образ кобзаря як носія і хранителя українських національних традицій, виразника народного ідеалів./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 321-327.

Якушенко М. Методика створення комплексу електронних засобів навчання з дисципліни «Комп’ютерні мережі». Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С 196-197.

Ярощук Г. Підготовка майбутніх вчителів до екологічного виховання молодших школярів засобами народних звичаїв і традицій /Т.В. Кравченко., Г.Ярощук// Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.133-134.

Ярощук А.М. Стан підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання молодших школярів засобами українських народних звичаїв і традицій / Т.В.Кравченко, А.М.Ярощук // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.45–53. Ященко Д., Борщ Я. Соціальна мережа FASEBOOK у навчальному процесі підготовки майбутніх журналістів / Д. Бодненко, Д. Ященко, Я. Борщ // Інформатика і інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. - № 2 (44). – С. 62–67.

Таран М.С. Рівні підготовленості майбутнього вчителя до використання здоров`язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи / Т.В.Кравченко, М.С.Таран // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.69–76.

Нестеренко А.В. Розвиток умінь майбутніх учителів початкових класів та роботи з творчим завданнями з математики/ А.В. Нестеренко., Г.П.Лишенко// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.84-95.

Лазаревич Ю.М. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки/Ю.М. Лазаревич.,О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.84-95

Мельник О. І. Психолого-педагогічні умови побудови уроку у початковій школі як цілісного творчого процесу/ О. І.Мельник., О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.96-102.

Солодухіна А. П. Методи навчання у педагогічному ВНЗ як засіб розвитку професійно- значущих якостей особистості майбутнього вчителя початкової школи/ А. П.Солодухіна .,О.Я. Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.103-108.

Єременко І. І. Психолого-педагогічні умови забезпечення конкурентоспроможності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки/ І. І.Єременко.,О.М.Митник// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.109-114.

Козленко О. В. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів/ О. В.Козленко., Н.В. Стаднік// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.114-121.

Михайлова Н. В. Педагогічне керівництво самостійною роботою як один напрямів підготовки вчителів початкової школи/ Н. В.Михайлова., Н.В.Стаднік // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.121-128.

Нідоєва А. М. Сучасний стан підготовки вчителя початкової школи до використання проектної технології у своїй професійній діяльності/ А. М Нідоєва., Н.В. Стаднік// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.129-136.

Моргун О. П. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання учнів початкової школи/ О. П. Моргун., Н.В.Стаднік// Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.136-142.

Суярко М. В. Теоретичні основи початкової дизайн-освіти/ М. В. Суя

рко., В.П. Тименко // Перлини наукового пошуку: зб. наукових статей / [за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд.: К.І.Волинець, О.М.Ващенко, Т.В.Кравченко]. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – С.143-152.

Заворотна О.І. Використання інноваційних технологій з метою діагностування дизайн-обдарованості студентів як аспекту науково-професійного зростання майбутнього вчителя початкових класів/ О.Заворотна, І.Яременко, Ю.Лабунець// Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід: матеріали міжнародного конгресу, м.Київ, 19-20 червня 2013р. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.100-106.

Яременко І. Використання інноваційних технологій з метою діагностування дизайн-обдарованості студентів як аспекту науково-професійного зростання майбутнього вчителя початкових класів/ О.Заворотна, І.Яременко, Ю.Лабунець// Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід: матеріали міжнародного конгресу, м.Київ, 19-20 червня 2013р. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.100-106.

Лабунець Ю. Використання інноваційних технологій з метою діагностування дизайн-обдарованості студентів як аспекту науково-професійного зростання майбутнього вчителя початкових класів/ О.Заворотна, І.Яременко, Ю.Лабунець// Інноваційні технології та підходи до діагностики обдарованості: світовий досвід: матеріали міжнародного конгресу, м.Київ, 19-20 червня 2013р. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С.100-106.

Перші кроки до науки: збірник студентських наукових праць / за ред. С. М. Мартиненко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 82 с.Гамідова Д., Дмитрук О., Колот К., Кравчун Ю., Шапченко В.  Підготовка учнів  1 класу до усвідомленого сприймання художнього твору ( за наук. кер.   В. О. Науменко / Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Замишляк К. Урок з електронним супроводом «Весна в поезії Анатолія Камінчука» / К. Замишляк // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №1. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Рой Т. Урок з електронним супроводом «Осінь – мальовничка у вірші Марійки Підгірянки» / Т. Рой // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Колот К., Гамідова Д. «Мама завжди допоможе». Оповідання Андрія М'ястківського / К. Колот, Д. Гамідова // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».

Рой Т. Особливості діагностування творчих здібностей учнів початкової школи [Електронний ресурс] /Т. Рой // Вісник психології і педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Ін-т психології і соціальної педагогіки. – Електрон. дані. – К., 2013. – Вип. 9. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/. – Назва з екрана.

Шапченко В. Урок з електронним супроводом «Що нового про зозульку, мишка і єнота розкаже тобі Юрій Старостенко» / В. Шапченко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – №5. – Компакт-диск «ШБІЦ–навчальний процес».Бобровник Ю. О. Шляхи реалізації когнітивно-комунікативного підходу навчання ІМ молодших школярів [Електронний ресурс] / Ю. О. Бобровник // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11 (Науковий керівник – Соломаха А. В.)

В’юнник В. О. Сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування від теорії до практики / В. О. В’юнник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з крану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Гарбуз М. В. Формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мовами [Електронний ресурс] / М. В. Гарбуз // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника:  http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Петрик Л. В.)

Головатенко Т. Ю. Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів [Електронний ресурс] / Т.Ю. Головатенко // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)

Дениско С. М. Лінгвометодичні чинники активізації мислемовленнєвої діяльності студентів на заняттях з іноземних мов / С. М. Дениско // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з екрану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Дмитрук О. П. Використання дошки на уроках англійської мови в початковій школі [Електронний ресурс] / О.П. Дмитрук // Вісник психології і педагогіки : зб. матер.студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника:  http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Петрик Л. В.)

Єременко І. І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента / І. І. Яременко// Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з екрану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Заворотна О. І. Іншомовна компетентність студента багатопрофільного університету як умова становлення лідерських якостей / О. І. Заворотна // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з екрану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Замишляк К. В. Комунікативний аспект виховання гуманності майбутнього вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / К. В. Замишляк // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Павлюк Р. О.)

Канаєва К. Поняття евфемізмів у сучасній англійській мові / К. Канаєва // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Колот К. В. Роль дистанційної форми навчання у розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / К.В. Колот // Вісник психології і педагогіки : зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Павлюк Р. О.)

Коргун Д. Методика інтенсивного навчання іноземних мов / Д. Коргун // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Кривко М. Мовні засоби відтворення спонукання в англійській та українській мовах / М. Кривко // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Кузнєцова К. Розвиток мотивації навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови / К. Кузнєцова // Актуальні проблеми філології та методики навчання іноземних мов : Збірник тез та доповідей круглих столів за участю студентів / за заг. ред. А. М. Козачука. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка ; Гуманітарний інститут; Кафедра практики та методики навчання англійської мови, 2013. – 124 с. (Науковий керівник – Кошарна Н. В.)

Лабунець Ю. О. Самоосвіта в контексті становлення мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови / Ю. О. Лабунець // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської конференції «Іншомовна освіта очима студентів (28 лютого 2013 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. – Заголовок з екрану. (Науковий керівник – Котенко О. В.)

Лавриненко Д. Г. Особливості проведення позакласних заходів у початковій школі [Електронний ресурс] / Д.Г.Лавриненко // Вісник психології і педагогіки: зб. матер. студ. наук. конф. [«Сучасна іншомовна освіта очима студентів»], (м. Київ, 28 лютого 2013 р.) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 11. – К., 2013. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_11. (Науковий керівник – Сінельник І. П.)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал