Імені бориса грінченкаСторінка20/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Надзельницька К. Особливості проявів тривожності у молоді з домінуючою півкулею мозку [Електронний ресурс] / К. Надзельницька // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/20. - Заголовок з екрану.

Неборачко О. Студентське дозвілля: новітні інформаційні технології та туризм. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 203-205.

Недзельницька К. Взаємоз’вязок функції асиметрії мозку з психічним станом / К. Надзельницька // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 233-234.

Несвятипаска О. Реорганізація збройних сил османської імперії (початок ХІХ ст.. – 1877р.). Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.173-174.

Наркевич С. Використання комп»ютерних ігор в повсякденному житті дитячого садка / С. Наркевич, наук кер. О.В.Коваленко // Дитячий садок.- 2013.-№10(682).- березень.-С.24.

Роїк Т. О. Психолого-педагогічні умови збереження фізичного здоров’я молодших школярів / Т. О. Роїк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 213. – С. 314-322.Немченко Н. Вплив когнітивних стильових властивостей особистості та її саморегуляцію / Н. Немченко // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 234-236.

Нагорнюк Ю. Роль Бориса Грінченка в українському національному відродженні./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 114-121.

Нідоєва А. Підготовка майбутнього вчителя до використання методу проектів як засобу розвитку під завальних інтересів молодших школярів/ Н.В. Стаднік., А.Нідоєва // Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.121-122.

Озеряник Я. Формування вокально-сценічної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 270-271

Олексій Г. Тематична композиція «Зима» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 283

Олексюк Н. Соціально-педагогічна робота з попередження агресивної поведінки молодших школярів / Н. Олексюк // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .255-256.

Осадча Г. Гобелен «Солов’їний спів» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 283

Охман Я. «Щасливий Я»: організація міжвідомчої взаємодії соціальних та освітніх закладів мікрорайону, спрямована на профілактику девіантної поведінки / Я. Охман // Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді : метод. матер. учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальності «Соціальна педагогіка» (21-23 травня 2013 року) / упорядн. : Л.І. Міщик, В.П. Зінченко. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – С.64-65.

Охонько Н. Соціально-педагогічна робота з попередження адитивної поведінки підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі / Н. Охонько // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .256-257.

Пархоменко Б. Розвиток творчої активності молодших школярів на уроках музики / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 271-273

Пасічник І. Культурно – освітня та спортивна діяльність студентів українських вишів Праги в 1920 – 1930-ті роки. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.174-175.

Пасічник І. Традиції студентського самоврядуванні у Карловому університеті./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 271-280.

Підгородецька О. Пейзаж «Весняний світанок» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації М12 кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 284

Піщана А. Цифровий підпис з використанням алгоритму ECDSA на основі стандарту ISO/IEC CD15946. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 205-206.

Плєвако К. Перспективи застосування нейронних мереж в освіті./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 189-194.

Побережник І. Інформатизація освіти в умовах особистісно орієнтованого навчання / І. Побережник // зб. наук. пр. VIII Міжнар. студ. наук.-практ. конф. [«Наукові здобутки студентів і магістрантів – освіті XXI століття»], (м. Полтава, 14-15 березня 2013 року). – Полтава, 2013. – С. 222-225.

Покотилова Ю. Владикін О. Життя та діяльність Ярослава Гашека. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 246-255.

Попельнюк Б. Висвітлення арабо – ізраїльського конфлікту 1960 – 70-х років у засобах масової інформації. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.175 – 176.

Поліщук Н. Еліптичні криві у формі Едвардса в асиметричній криптографії. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 207-209.

Поліщук Н. Застосування кривих Едвардса в протоколах цифрового підпису. Збірник тез молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання - 2013» з міжнародною участю, Київ, 2-4 квітня 2013р., Україна. – 280 с., С. 236 – 239.

Поліщук Н. Властивості кривих Едвардса та їх застосування у протоколах цифрового підпису./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 225-229.

Постой І. Особливості переживання закоханості та кохання в юнацькому віці / І. Постой // Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика: зб. наук. пр. – Полтава: ПНПУ, 2013. – Ч. 2. – С. 131-134.

Приходько О. Актуальні проблеми формування виконавської техніки майбутнього вчителя музичного мистецтва / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 273-274

Прокопенко Н. Гендерні аспекти прояву лідерства в сім’ї / Н. Прокопенко // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 236-237

Пухальська В. Розвиток церковної архітектури в Болгарії ХІІІ – ХІV століття./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 280-284.

Пушкар Л. Психологічна готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності / Л. Пушкар // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .237-239.

Рагутська М. Структура інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С 191-192.

Рай А. Історія роду Милорадовичів. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.176-177.

Редько Н. Особливості взаємозв’язку і взаємовідносин між міні-групами студентської спільноти (досвід емпіричної розвідки) / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 121-1125.

Рибай М. Натюрморт «Мистецький діалог» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 284

Рижко – Семенюк С. Реалізація творчих здібностей людини у культуро творчому інформаційному середовищі. Збірник матеріалів ІV Міжвузівського круглого столу «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві». – Маріуполь, 2013. – 100 с., С. 53-56.

Рижко – Семенюк С. Чи є майбутнє в української книжки та українського книговидання? Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С 209-211.

Роїк Т.О. Організаційно-педагогічні особливості побудови здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи / О. М. Ващенко, Т. О. Роїк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О. М. / упоряд. К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. - Хмельницький: ХмЦНІІ, 213. – С. 8-16.

Румак К. Вплив характерологічних особливостей на стиль керівництва менеджерів середньої та вищої ланки / К. Румак // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 239-240.

Сабліна М. Класифікація об’єктів моделювання соціально-економічних систем. // “Новітні інформаційні технології в економічній діяльності”: Збірник наукових праць V Міжвузівської науково - практичної конференції, 28 березня 2013 р. – 299 с. – С. 273-275.

Сабліна М. Степура І. Розробка інтернет-порталу «Грінченко-онлайн»/ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 194-198.

Сазонова Є. Вокальна джазова освіта у вищих музичних закладах Америки / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 274-275

Салан А. Становлення і розвиток музичної педагогіки в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століття / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 276-277

Салата Т. Місія України – гендерна рівність./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 100-103.

Семенок М.М. Традиції давньогрецької трагедії в романі Т. Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" // Матеріали ХІ-ХІІ Всеукраїнської наукової конференції аспірантської, студентської та учнівської молоді «Від духовних джерел Візантії до сучасності, присвяченої пам’яті Трьох Ієрархів-Святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста та Григорія Богослова. – Ч. 3. – К.: Славістичний ун-т, 2013. – С. 43-49. 
 (науковий керівник – ТверітіноваТ.І.)

Сиволонська А. Соціокультурна реабілітація осіб з розумовою відсталістю засобами музико терапії у реабілітаційному центрі / А. Сиволонська // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .257-258.

Сиволонська А. Соціокультурна реабілітація осіб з розумовою відсталістю засобами музикотерапії у реабілітаційному центрі [Електронний ресурс] / А. Сиволонська // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/22. - Заголовок з екрану.

Сидоренко М. Особливості механізмів психологічних захистів студентів під дією фруструючого фактору / М. Сидоренко // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 240-241.

Сироветник А. Самоцінно-вольові особливості студентів психологів, як чинник їх навчальної діяльності / А. Сироветник // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 241-242.

Сілін О. Технічні та методичні аспекти застосування сучасних мобільних комп’ютерних засобів у навчальному процесі. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С 211-213.

Скибіцький С. Історія Київського залізничного вокзалу. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.177-178.

Скорий В. Криптографічний захист електронних платіжних карток. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С. 193-194.

Смирнова К. Взаємозв’язок психічних станів та стабільних рис особистості / К. Смирнова // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С .242-244.

Соболь Н.В. Формування інформаційної компетентності молодших підлітків засобами сучасної популярної музики / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 277-278

Сорока С. Триптих «Світочі української культури» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 284

Ставерська Л. Пейзаж «Один день із життя зими» / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 285

Стеканова Х. Педагогічні умови формування вокально-мовленнєвої культури майбутнього вчиттеля музичного мистецтва / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 279-280

Степанищенко Валерія. Романтичний аспект бай опіку "Яскрава зірка" ("Bright star", 2009) як друге життя творчої спадщини Джона Кітса // Наукові записки. Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності. – Випуск 110. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2012. – 160 с. – С. 124-129. (науковий керівник - Вишницька Ю.В.)

Степанищенко Валерія. Культурний ландшафт Києва у містичному романі В. Даниленка «Кохання в стилі барокко» // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). № 2 (261) січень 2013. –частина II – ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 246 с. – С. 86-92. (науковий керівник - Вишницької Ю.В.)

Суятінова М. Фрмування інтугративних мистецьких знань у підлітків на уроках музики / Магістерські дослідження: тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013 р. / за заг. ред. Огнев’юка В.О.; редколегія В.О.Огнев’юк; Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л. Стеблецький [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка. 2013 – С. 280-281

Суярко М. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі навчання технологій/ В.П. Тименко., М.Суярко// Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.126-127.

Таран М. Підготовка майбутнього вчителя до формування у молодших школярів культури розумової праці / Т.В. Кравченко., М.Таран //Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. за аг. ред.. Огнев’юка В.О.; редколегія: В.О.Огнев’юк ;Л.Л.Хоружа; Н.М. Віннікова; А.Л.Стеблицький [ та ін.]. – К.: Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2013. – 288с. – С.127-128.

Тимошенко К. Мотивний комплекс культурної пам’яті в романах В. Лиса «Століття Якова» та К. Фалькенланд «Моя тінь» // Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матер. Всеукр. наукової конф., 5-6 квіт. 2013 р., м. Київ МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка : за заг. ред. О.Є. Бондаревої [редкол: О.Є. Бондарева, І.Р. Буніятова, М.С. Васьків, О.В. Єременко, О.В. Кудряшова, В.І. Кузьменко, Я.О. Поліщук]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — С. 241-247. (науковий керівник – Бітківська Г.В.)

Ткаченко Г. Етнокультурне середовище міста Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С.179-180.

Тютюнник А. Комп’ютерне моделювання соціальних процесів в збірнику тез конференції. // “Новітні інформаційні технології в економічній діяльності”: Збірник наукових праць  

V Міжвузівської науково -  практичної конференції, 28 березня 2013 р. – 299 с. – с. 286-288.Хаблов А. Роль предметів за вільним вибором студентів у розвитку творчих можливостей майбутнього вчителя. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 157-162.

Хайсина М., Хайсина Д. Польська література у міжвоєнний період. / Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 316-321.

Ходаковський Д. Борис грінченко в інформаційних джерелах./ Студентські пошука: зб. наук.ст. за матер. студ. конф. 2012-2013 рр. / за заг. ред. К.О. Линьова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінчека, 2013. – 238 с., С. 136-140.

Царенок А. Методика створення електронного навчального комплексу з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи». Магістерські дослідження: Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр» , 2013р./ за заг. ред. Огнев’юка В.О. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 288 с., С 213-214.

Ціцар Л. Організація соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДУ серед бездоглядних дітей [Електронний ресурс] / Л. Ціцар // Перші кроки у науку : психологія, соціальна педагогіка : зб. наук. пр. Наукові доробки магістрантів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу : http://masters.kubg.edu.ua/index.php/ipsp/article/view/71. - Заголовок з екрану.

Ціцар Л. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ/СНІДу серед бездоглядних дітей / Л. Ціцар // Магістерські дослідження : Тематичний огляд та анотації кваліфікаційних робіт за ОКР «магістр», 2013р. / [за заг. ред. Огнев’юка В.О. ; редколегія : В.О. Огнев’юк ; Л.Л. Хоружа ; Н.М. Віннікова ; А.Л. Стеблецький [та ін.]. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С . 259-260.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал