Імені бориса грінченкаСторінка1/23
Дата конвертації16.12.2016
Розмір3.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ, АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


(2013 р.)

Київ – 2014


УДК 013


ББК 91.9:72

Б59

Упорядники – працівники бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка: Зотова В. А., директор бібліотеки ; Демченко Н. М., провідний бібліограф.
Науковий редактор: Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка.
Науковий консультант: Хоружа Л. Л., проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.
Бібліографічний редактор: Демченко Н. М., провідний бібліограф бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Бібліографічний покажчик наукових праць. професорсько-викладацького складу Київського університету імені Бориса Грінченка (2013 р.) / [упоряд.: Зотова В. А., Демченко Н. М. ; наук. ред. Зотова В. А. ; наук. консультант Хоружа Л. Л. ; бібліогр. ред. Демченко Н. М.] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Б-ка. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – ?
У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових

співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2013 рік.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Від упорядників


З метою популяризації наукового доробку професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів Київського університету імені Бориса Грінченка бібліотекою університету підготовлено черговий випуск бібліографічного покажчика наукових праць за 2013 рік. Випуск є хронологічним продовженням попередніх видань.

Відомості про наукові праці отримані зі списків, які були надані інститутами Київського університету імені Бориса Грінченка. Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу.

До покажчика увійшли документи, опубліковані як в паперовій, так і в електронній формі, а також неопубліковані документи.

Бібліографічний покажчик складається з 12 розділів, в яких вміщено 1409 бібліографічних описів.

У Розділі 1 «Монографії» подано бібліографічні описи колективних та індивідуальних монографій, які доповнено анотаціями.

У Розділі 2 «Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники» сформовано бібліографічні описи підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У розділ увійшли описи навчально-методичних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій, навчально-методичних посібників з проведення лабораторних і самостійних робіт, зошитів для контрольних робіт, робочих зошитів, збірників варіативних модулів тощо. Описи частково доповнено анотаціями. У розділі представлені підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, які затверджені Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України.

Розділ 3 «Навчальні програми» вміщує бібліографічні описи навчальних програм для студентів вищих навчальних закладів, збірників програм для допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, програм курсів за вибором для початкових класів тощо.

Розділ 4 «Статті з періодичних та продовжуваних видань. Розділи з колективних монографій та навчально-методичних посібників» складають бібліографічні описи публікацій наукових співробітників, докторантів, аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка у збірниках наукових праць, журналах, газетах, електронних наукових фахових виданнях; окремі розділи з колективних монографій та навчально-методичних посібників.

До Розділу 5 «Методичні рекомендації» включено бібліографічні описи методичних рекомендацій до семінарських занять та індивідуальної роботи студентів, методичних рекомендацій щодо вивчення окремих предметів в загальноосвітніх навчальних закладах, методичних рекомендацій щодо організації польової практики тощо.

До Розділу 6 «Матеріали науково-практичних конференцій» подано бібліографічні описи доповідей та виступів науковців на міжнародних, всеукраїнських конференціях, семінарах, читаннях.

Розділ 7 «Дисертації та автореферати на здобуття наукового ступеня» вміщує бібліографічні описи дисертацій та авторефератів дисертацій, захищених науковцями Київського університету імені Бориса Грінченка.

Розділ 8 «Наукові видання Київського університету імені Бориса Грінченка» – це бібліографічні описи матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій, проведених університетом, збірників наукових праць, науково-методичного журналу, електронних фахових видань, заснованих університетом. У розділі виокремлено видання, редагування яких здійснено науковцями Київського

університету імені Бориса Грінченка.

До Розділу 9 «Публікації аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка» увійшли бібліографічні описи публікацій аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка у збірниках наукових праць, журналах, газетах, електронних наукових фахових виданнях

Розділ 10. «Публікації студентів Київського університету імені Бориса Грінченка» складають бібліографічні описи публікацій студентів Київського університету імені Бориса Грінченка у збірниках наукових праць, журналах, газетах, електронних наукових фахових виданнях

У Розділі 11. «Праці, що увійшли до реєстру об’єктів авторського права» подано інформацію щодо творів, які написані науковцями Київського університету імені Бориса Грінченка та мають свдоцтво про реєстрацію авторського права за 2013 рік.

Для зручності користування та всебічного розкриття змісту упорядники розробили до покажчика довідково-пошуковий апарат, який містить: зміст, передмову «Від упорядників», іменний покажчик.

Документи у бібліографічному покажчику в межах розділів згруповано за абеткою прізвищ авторів та назв документів.

Описи неопублікованих документів подано з приміткою «Неопублікований».

Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні стандартами.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників системи освіти, а також для тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Електронна версія покажчика розміщена на веб-порталі Київського університету імені Бориса Грінченка (http://www.kmpu.edu.ua).


Розділ 1. Монографії.
Богданець-Білоскаленко Н. І. Не велике я поле зорав… (до 150-річчя з дня народження Бориса Грінченка): моногр. / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – К. : НВФ «Славутич-Дельфін», 2013. – 112 с.

Гальчук О. В. «…Не минає міт!»: античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років : моногр. / О. В. Гальчук . – Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. – 551 с.

Зеліско І. М. Фінансове забезпечення діяльності інтеграційних аграрних формувань: моногр. – К. : ЦП Компринт, 2013. – 435 с.

Калюжний Р. А. Правові стимули в механізмі правового стимулювання: моногр. / Р. А. Калюжний, О. Я. Лапка, Т. О. Пікуля. – К. : Леся, 2013. – 204с.

Костенко І. В. Наукова титулатура України в контексті світового досвіду: витоки, розвиток, сучасні правові реалії : моногр. / І. В. Костенко – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 204 с.

Олексюк О. М. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. моногр. / О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 164 с.

Поліщук Я. О. Пейзажі людини: вид. 2-е, доп. / Ярослав Поліщук. – Харків: Акта, 2013. – 506 с.

Савенкова І. І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу захворювань у психосоматичних хворих : [моногр.] / І. І. Савенкова. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 321с.

Терентьєва Н.О. Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України: теорія і практика: моногр. / Н. О. Терентьєва; за ред. М. Б. Євтуха. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю. А. – 264 с.

Чала Ю. П. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі: наук.-популярна моногр. / Ю. П. Чала, Т. Є. Некряч – К. : Кондор, 2013. – 194 с.

Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2013. – Ч. 1. – 204 с.

Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Історія хореографічної культури / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2013. – Ч. 2. – 204 с.

Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2013. – Ч. 3. – 90 с. : іл.

У монографії вперше у вітчизняному мистецтвознавстві систематизовано наукову дисципліну хореологію. Проаналізовано теорію, історію та створено типологію хореографічної культури.Шариков Д. І. Розвиток сучасної хореографії. Кінознавство, культурологія, мистецтвознавство (соціально-комунікаційний аспект) : колективна монографія [наук. рек. : О.В. Безручко та О.М. Холод]. – К. : КиМУ, 2013. – С. 109−139.

Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види. Словник: монографія / Шариков Д.І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с.

У монографії систематизовано і узагальнено теорію, історію та художнб практику сучасної хореографії. Створений словник її понятійно-категоріального апарату.


Розділ 2. Підручники. Навчальні та навчально-методичні посібники
2.2. Навчальні та навчально-методичні посібники
Абрамов В. О. Базові технології комп’ютерних мереж: Навчальний посібник (друге видання виправлене і доповнене)/ В.О.Абрамов, С.Ю.Клименко ; Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка. – К. : [ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ], 2013. – 248 с.

Основи баз даних та робота в СУБД Access: навчальний посібник для спеціальності «Інформатика» / Абрамов В.О., Чегренець В. М. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 120 с.Астаф’єва М. М. Математика. Вступ до спеціальності: навч. посібн. для студ. мат. спец. вищих навч. закл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді тa спорту України (лист № 1/11-6794 від 09.04.2013 р./ М. М. Астаф’єва, О. Б. Жильцов, І. І. Юртин. – Тернопіль: навч. книга – Богдан, 2013. – 200 с.

Бернадська Д. П. Вступ до спеціальності – хореографія: навч. посіб. / Бернадська Д. П. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 135 с.

У посібнику аналізується історія, методика опанування новітніми технологіями для майбутнього хореографа.Бітківська Г. В. Історія зарубіжної літератури: Середньовіччя та Відродження, XVII-XVIII століття : зб. тестових завдань / Г. В. Бітківська. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2013. – 76 с.

Биткивская Г.В. Евтушенко С. А. Интегрированный курс. Литература (русская и мировая). 5 класс: Тетрадь для контрольных работ. — К.: Грамота, 2013. — 64 с. (З грифом МОН України).

Бодненко Д. М. Моніторинг навчальної діяльності (електронний навчальний курс) / Д. М. Бодненко, Н. П. Мазур // Дистанційне навчання Інституту суспільства : електронний навчальний курс / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – Режим доступу http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=60

Бодненко Д. М. Освітні вимірювання (електронний навчальний курс) / Д. М. Бодненко, Н. П. Мазур // Дистанційне навчання Ін-ту суспільства: електронний навч. курс / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – Режим доступу http://e-learning. kubg.edu.ua/course/view.php?id=61

Большакова І. О. Уроки логіки у 4 класі. – К. : Початкова школа, 2013. – 192 с. (Гриф МОН Лист № 14.1/12-Г-382 від 06.12.12).

Навчально-методичний посiбник, в якому подано рекомендацiї щодо навчання логiки в 4 класi; запропоновано календарне планування та конспекти урокiв логiки для 4 класу.Бонч-Бруєвич Г. Ф. Організація та обробка електронної інформації: навчальний посібник / Бонч-Бруєвич Г. Ф., Носенко Т. І.; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, ін-т суспільства, каф. інформатики. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 108 c.

Боринець Н. І. Трудове навчання: технологія побутової діяльності. 5 клас (за новим Держ. стандартом) / Надія Боринець, Ірина Ходзицька, Василь Чхало; упоряд. Л. Рак. – К. : Шкіл. світ, 2013. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Посібник розроблено відповідно до чинної програми трудового навчання для 5–9 класів (за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). ЇЇ зміст присвячено новому розділу «Технологія побутової діяльності» для 5 класу.

Книжка призначена для вчителів трудового навчання, які викладають предмет у 5 класі. Нею можуть користуватися і учні, які хочуть розширити свої знання. Особливо буде корисна вчителям, які розпочинають свою діяльність із викладання предмета за новою Програмою.

Боринець Н. І. Трудове навчання : програми варіативних модулів. 5-6 класи (за новим Державним стандартом) / Н. Боринець, В. Гащак, Р. Лещук та ін. ; за заг. ред. Н. І. Боринець; упоряд. Л. Рак. – К. : Шк. світ, 2013. – 88 с. –(Бібліотека «Шкільного світ»).

Подано програми варіативних модулів для 5-6 класів до Програми трудового навчання для 5–9 класів (за Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти), яка поступово набирає чинності з 1 вересня 2013-2014 навчального року.

Книжка містить 22 варіативних модулі для учнів 5–6 класів. Кількість модулів, їх структура та зміст відрізняються від тих варіативних модулів, які розроблено до Програми трудового навчання для 5–9 класів (нова редакція).

Призначена для вчителів трудового навчання, які розпочинають свою діяльність із викладання предмета. МОН.Боринець Н.І. Використання ІКТ у викладанні трудового навчання, технологій / Н. І. Боринець // Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посібн. / за заг. ред. В.І.Ковальчука, Л. О. Базиль; Л. О. Базиль, Н. І. Боринець, І. Б. Гардашник [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013 – С. 44–45.

Боринець Н. І. Трудове навчання. Технології. 11 клас. Робоча книга вчителя / Н. І. Боринець , Т. С. Попова, І. Ю. Ходзицька ; за заг. ред. Н. І. Боринець; упоряд. Л. Рак. – К. : Шкіл. світ, 2013. – 64 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Робоча книга вчителя – практичний посібник, який містить тематичний та орієнтовний календарно-тематичний план базового модуля «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини», 12 поурочних планів, відповідно до змісту базового модуля предмета «Технології. 11 клас». У кожному плані уроку визначена його мета (навчальна, розвивальна, виховна), завдання для учнів на урок, практична робота та її складові.

У посібнику подані основні терміни та поняття змісту матеріалу, який вивчається на уроці, список рекомендованої літератури, що допоможе вчителю зорієнтуватися у змісті нового матеріалу уроку.

Структура кожного уроку розроблена так, що вчитель має можливість спланувати уроки за власним бажанням, ураховуючи свій педагогічний досвід, матеріально-технічне забезпечення, особистий підхід до викладання предмета і творчість.

Посібник призначений для вчителів технологій, які викладають предмет у 11 класі. Особливо буде корисний вчителям, які розпочинають свою діяльність із викладання предмета.

Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова українського одягу (ХХ ст.): навч. посіб. для студентів ВНЗ / авт.-уклад. А. В. Варивончик. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 108 с.: іл., кол. вкл.

Василевич Л.Ф. Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Ф. Василевич, І.І. Юртин. – К.: [Київ. унт ім. Б. Грінченка], 2013. – 128 с.

Волинець К.І. «Я і моя професія». Навчальний посібник (другий модуль курсу «Вступ до спеціальності: початкова освіта) / Укладачі : К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко – К. :  РВЦ КУБГ «Університет», 2013. – 153 с.

Ващенко О. М. Вступ до спеціальності: початкова освіта. Модуль 2: навч. посіб. / К. І. Волинець, О. М. Ващенко, Т. В. Кравченко. – 2-е вид., доп. – Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 152 с.Василенко С. В. Основи здоров’я: зошит до підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. Є. Бойченко, С. В. Василенко та ін. – К. : Генеза, 2013. – 64 c. + 16 с. вкл. зош. : іл.

Василенко С. В. Основи здоров’я у 5 класі. Книжка для вчителя: навч. посіб. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. Є. Бойченко, С. В. Василенко та ін. – К. : Генеза, 2013. – 208 c. : іл.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2013 – Ч. 1. – 74 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2013 – Ч. 2. – 94 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2013 – Ч. 3. – 88 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А. В. Т.», 2013 – Ч. 4. – 110 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С.В., Коваль Я.Ю., – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 1. – 84 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С.В., Коваль Я.Ю., – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 2. – 100 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С.В., Коваль Я.Ю., – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 3. – 94 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С.В., Коваль Я.Ю., – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 4. – 66 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 1. – 64 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 2. – 80 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 3. – 94 с.

Василенко С. В. Хімія. Навчальний посібник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють у науково-педагогічному проекті «Росток». У чотирьох частинах / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 4. – 94 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 1. – 74 с., 94 с., 88 с., 110 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 2. – 94 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 3. – 88 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 7 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 4. – 110 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 1 – 84 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 2 – 100 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 3 – 94 с.

Василенко С. В. Химия. Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учебных заведений, работающих в научно-педагогическом проекте «Росток». В четырёх частях / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Сумы : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – Ч. 4 – 66 с.

Василенко С. В. Зошит для практичних робіт з хімії. 7 клас / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013 – 24 с.

Василенко С. В. Зошит для практичних робіт з хімії. 8 клас / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., - Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013.– 20 с.

Василенко С. В. Тетрадь для практических робот по химии. 7 класс / Василенко С. В., Коваль Я. Ю., – Суми : ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2013. – 24 с.

Василенко С. В. Тетрадь для практических робот по химии. 8 класс / Василенко С. В., Коваль Я. Ю. – Суми : Росток А.В.Т., 2013. – 40 с.

Веретенко Т.Г. Вступ до спеціальності : соціальна педагогіка. Модуль 2 : навч. посіб. / Т.Г. Веретенко, О.М. Денисюк. – 2-е вид., допов. та перероб. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 128 с. (Гриф МОН №1/11-7620 від 25.04.2013р.).

Вишницька Ю. В. Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть. – навч.-метод. посібник. / Ю.В. Вишницька, Т.І.Тверітінова – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 192 с.

Гавронський В. В. Зошит для лабораторних робіт з фізики. 7 клас [Текст] : навч. посiб. / Гавронський Вадим Володимирович. – 4-е вид., перероб. та доп. К. : Інтеграл, 2013. – 32 с.

Зошит для лабораторних робіт призначений для учнів 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України. У виданні представлені всі лабораторні роботи, які запропоновані навчальними програмами двох рівнів: стандарту (позначені зірочкою) та академічному.

Кожна робота пропонує алгоритм виконання, який має допомогти учням під час вимірювання і обчислення фізичних величин, побудови графіків, заповнення таблиць тощо.

Використання зошита дозволить: скоротити і полегшити роботу учня та вчителя під час проведення досліджень, оформленні і перевірці робіт; звільнити час для виконання творчих завдань та набуття експериментальних навичок. Представлений в зошиті підготовчий матеріал до виконання схем, розрахунків, заповнення таблиць має певну виховну функцію – привчити учнів до грамотного, акуратного, естетично правильного оформлення письмових робіт з фізики, зокрема лабораторних.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал