І. Ф. Попіль завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністраціїСкачати 306.97 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір306.97 Kb.


Посвистак Юлія Сергіївна

Ярмолинецька районна державна адміністрація

Відділ освіти

Методичний кабінет

Ярмолинцi, 2013

Автор -упорядник:

Юлія Сергіївна Посвистак – вчитель англійської мови Перегінської ЗОШ І - II ст.Рецензенти:

І.Ф.Попіль - завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації

Л.П.Сидорчук- вчитель Перегінської ЗОШ

І -II ст.

Посібник містить методичні рекомендації використання на уроках віршів, пісень, прислів’їв, казок для інтенсифікації вивчення граматичного і лексичного матеріалу.

В посібнику вміщено фрагменти уроків , вправи, які можна використовувати на всіх уроках програмового матеріалу.

Рекомендується в загальноосвітніх навчальних закладах:

для вчителів іноземної мови, учнів та студентів педагогічних спеціальностей

Схвалено на засіданні методичної ради відділу освіти (протокол №3, від 24.03.2010р.)

Кордони моєї мови означають кордони мого світу

Людвіг Вітгенштайн

Мова - це місто, для побудови якого кожна людська істота принесла камінь


Ральф Валдо Емерсон

Вступ


Проблема сучасної освіти полягає в тому, що учні дуже перевантажені. Вони вивчають англійську мову уже з першого класу. Крім того кожен вчитель вважає свій предмет найважливішим, тому вимагає від учнів досконалого вивчення саме свого предмету. Через надмірну кількість завдань, учні не можуть вивчити і запам’ятати все на належному рівні. На мою думку, основне завдання вчителя – проводити такі уроки, на яких учні будуть максимально засвоювати матеріал. А це можливо лише тоді, коли уроки по-справжньому цікаві учням. Завдання вчителя – захопити, а не розважати, навчити й розвивати, а не нашкодити.

Нудьга на уроці – один з найнеприємніших недоліків учительської праці. Спочатку англійську мову хочуть вивчати всі й беруться за це з ентузіазмом. Потім з’являються втома й нудьга. Зацікавленість предметом зникає, і результати навчання погіршуються. Важко і нецікаво буває не тільки учням, але й вчителю, а від цього падає ефективність найцікавішого й найкориснішого уроку. Постійно підвищувати інтерес учнів до уроку – завдання кожного педагога.

Напевно, майже в кожного педагога є свої маленькі винаходи і секрети, як боротися з нудьгою на уроках. Щоб опанувати англійську мову, недостатньо тільки викладати матеріал підручників.

Предмет іноземна мова має великі можливості у формуванні й вихованні особистості: поряд з рідною мовою він розвиває мислення школяра. Мій предмет – це жива відкрита система і найбільш гуманний предмет. Програмою «Іноземні мови» передбачається опанування учнями лексичним, граматичним, фонетичним та іншим лінгвістичним матеріалом. Опанування усього цього матеріалу так чи інакше пов’язане з певними труднощами, оскільки дитина вивчає іноземну мову в штучних умовах.

Щоб полегшити цей процес, я застосовую багато методів і прийомів. Одним з них є використання лінгвістичних казок, віршів, пісень, приказок, як засіб інтенсифікації вивчення граматичного, лексичного та фонетичного матеріалу учнями.

Використання лінгвістичних казок, віршів, пісень, приказок для інтенсифікації вивчення граматичного, лексичного та фонетичного матеріалу учнями на уроках .

Дитинство і казки – речі абсолютно споріднені. Ознайомлюючись з казкою, молодший школяр охоче занурюється у світ її героїв, живо переймається сюжетом. Казка задовольняє потребу дітей у небуденності, пробуджує фантазію, емоційно зацікавлює. Таким чином, стає очевидним, що казка відіграє важливу роль у навчанні молодших школярів.

Навчальні лінгвістичні казки призначені для полегшення опанування мовним матеріалом. Учитель може читати їх на етапі мотивації навчальної діяльності (щоб викликати пізнавальний інтерес, позитивні емоції учнів), на етапі пояснення нового матеріалу (щоб пояснити явища), а також на етапі закріплення та осмислення нового матеріалу( для перевірки знань учнів; тоді доцільно казку читати з пропусками, які заповнюють та озвучують учні).

Для «пожвавлення» уроку вчителеві можна скористатися як наявними авторськими навчальними казками («географічні казки» Е.П.Левітана ,І.Шурко, Е.Пермяка; «граматичні казки» М.В.Панова, Л.Д.Чеснокової, А.Максакової, А.Тумакової, І.Подгоєцької, Ф.Крівіна, Г.Александрової, Т.Рік), так і своїми власними.

Для створення казки та роботи над нею існує ряд вимог:


 • Усі мовні явища повинні бути пояснені чітко, зрозуміло.

 • Казка повинна бути доступною для розуміння.

 • Казка має бути цікавою.

 • Тривалість читання не повинна перевищувати 5-6 хвилин уроку.

Не менш ефективним прийомом навчання англійської мови на ранньому етапі є створення казок самими учнями. Заздалегідь слід навчити школярів розповідати , «відтворювати» почуті казки. Розповідь казки часто підштовхує і до самого створення казки, підводить до індивідуальної творчості ( адже відомо, що казкарі не просто розповідали казки , але часто самі творили їх). Зазвичай казку вважать виключною «власністю дитячого віку». «Казка для дитини – її філософія, її наука, її мистецтво» (Л.С. Виготський). Створюючи, в даному випадку, мовну казку, вона висловлює свої переживання, свій невеликий життєвий досвід, свої почуття, які вимагають нестримного виходу.

У чому ж полягає основне завдання вчителя в організації подібної роботи на уроці ? Вона полягає не лише в тому, щоб дати поштовх творчості та пробудити уяву, але й уміло спрямовувати їх у потрібне русло, щоб нестримна фантазія дітей не уводила їх від предмета вивчення. «Уява надзвичайно корисна як слуга та шкідлива як пан» (Л.С. Виготський).

Розповідаючи казку, я користуюся порадами англійського методиста Сари Філіпс: «Якщо ви бажаєте, щоб казка сподобалася дітям, ніколи не читайте її, а розповідайте. Для цього я :


 1. Використовую під час розповіді міміку та жести.

 2. Намагаюся підтримувати контакт зі слухачами очима.

 3. Не поспішаю, насолоджуюся розповіддю.

Крім того, неухильно дотримуюся принципу свободи творчості, який передбачає три «не»:

 1. Не обмежую зміст та способи викладу казок.

 2. Не роблю жодних зауважень щодо побудови сюжету.

 3. Не перебиваю без необхідності розповідь учня.

Для підвищення інтересу учнів читання казки супроводжую наочним матеріалом ( наприклад: для вивчення алфавіту використовую казку про Петрика, який потрапив до чарівної країни Gay, автори якої є О.В.Качанова, Л.М.Кальницька; для вивчення граматики – « казку про язичка» ). Часто прошу учнів зобразити героїв прослуханої на уроці казки як домашнє завдання, що сприяє творчому розвитку дитини. Казка з наочністю запам’ятовується набагато довше, а ще на довше запам’ятовується казка, героїв якої створює уява дітей.


Ось «Язичок», якого звати [j], з «Казки про язичка».

Також часто користуюся таким прийом, як запрошення казкових героїв «в гості» (картинки або іграшки) на урок в початковій школі. Це стимулює учнів до активної праці, викликає суперницький інтерес і бажання показати себе з найкращої сторони.

Інший прийомом, до якого часто звертаюся на уроках, - використання пісні. Пісні – безцінний засіб для розвитку в учнів навичок слухання. Існує багато переваг їх використання у класі. Вони легкодоступні, демонструють нові слова, вирази без відриву від контексту; слухаючи їх, учні знайомляться з вимовою носіїв мови; надають теми для обговорення, і, нарешті, більшості учнів подобається слухати й аналізувати пісні тому, що це є відпочинком від рутинної праці з підручниками і зошитами. Учням подобається вивчати англійську за допомогою пісень. Вивчаючи слова пісні, яку слухали протягом кількох років до цього, вони часто дивуються, розкриваючи її зміст. Це зразок того, як гарна пісня може стати предметом обговорення у класі.

Також існують нетрадиційні методи використання тексту пісні для вивчення граматики, наприклад, такі як методика Валерія Соловйова. Він пропонує унікальну програму вивчення англійської мови, головний принцип якої полягає в тому, що всі частини мови відображені в кольорі. Це дало можливість систематизувати англійську граматику і представити її у вигляді кольорових алгоритмів. Всі алгоритми мають схожу структуру, що дозволяє при вивченні нового матеріалу ефективно використовувати лінгвістичний досвід, напрацьований на попередніх етапах. Це, у свою чергу, дає учням можливість швидко і чітко зрозуміти логіку англійської мови, конструювати граматично правильні вислови і в короткі терміни набрати словарний запас, достатній для вільного спілкування. Програма дає можливість придбати знання в області граматики англійської мови, розвинути практичні навики усної мови і сприйняття на слух.

Пісня може служити формуванню комунікативних навичок, форми спілкування, оскільки багато текстів будуються у вигляді діалогів або монологів від першої особи. Працюючи над змістом пісні, можна запропонувати створити на основі фраз, що витягують з тексту, діалог, сценку, що є свого роду видом самооцінки учня, що виявляє здатність самостійно відтворювати і використовувати звуки в мові, а вивчені лексичні одиниці в контексті. Цей вид діяльності особливо сприяє усвідомленню особливостей традицій, культури побуту, оскільки в діалозі повинні виявитися інтеркультурна взаємодія і інтеркультурна компетенція автора. Працюючи з піснею, учень з перших хвилин залучається до процесу роботи над автентичним документом, який носить глибоко когнітивний підхід: ідентифікація, класифікація, розуміння письмового тексту, аудіювання, міркування над самою піснею (музикою, виконавцем, темою). Учень при цьому займає свою власну позицію, висловлює свою думку.

Я намагаюся обирати пісні дуже уважно. Придатність пісні залежить від того, наскільки відповідає вона цілям матеріалу, що вивчається. Вірші мають бути легкими для сприйняття, слова вимовлятися чітко, новий словник має бути багатим і різноманітним, пісня повинна містити в собі якесь послання чи хоча б розповідати цікаву історію. Ідеальна пісня для навчання – це якісний вірш, покладений на музику, на противагу пісням, які своїм ритмом і звучанням є танцювальними.

Не слід використовувати пісні такого типу:


 • пісні у швидкому темпі;

 • пісні, де музика глушить слова;

 • пісні з неякісною поезією

 • пісні, які межують з непристойністю, або пісні, які є дискримінуючими ( наприклад, щодо релігійних переконань).

Представляти пісні у класі можна 2 способами. Перший шлях вивчення пісень – виписати слова, розібрати синтаксис та граматику, перевірити використаний словник і спробувати проаналізувати зміст пісні. Коли кожен учень цілком зрозумів зміст пісні, тоді можна вмикати пісню і учні співають її вголос, щоб практикуватися в вимові. Є також інший метод, який дозволяє учням відкривати деякі вірші самостійно. Це робиться шляхом переписування тексту пісні з деякими пропущеними словами. У такий спосіб аудіювання досягає своєї мети, тому що учні змушені уважно слухати пісню, щоб знайти ці слова в тексті. Учням дуже подобаються такі завдання. Коли вони не можуть з’ясувати, яке слово вимовляється на місці пропуску, вони наполягають на повторному прослуховуванні доти, доки не зрозуміють усі наявні в тексті слова. Вправа «Заповни пропуски» є гарною можливістю вчити нові слова у контексті так, як дієсловникові фрази, ідіоматичні фрази, а також деякі знайомі та сленгові слова, якими потрібно користуватися у повсякденному житті. Такі пісні пропонуються учням 8-11 класів.

Для молодших школярів та учнів 5-7 класів вибираю пісні, які є легкими для сприйняття і супроводжуються рухами. Такі пісні найкраще використовувати для проведення фізкультхвилинок. Із цією метою вибирається коротка нескладна пісня. Мелодія повинна бути нескладною, з частими повторами і чітким ритмом. Пісні викликають почуття радості. Це помітив ще К.Д.Ушинський, який писав: «У пісні, особливо хоровій, узагалі є не лише щось таке, що надає людині жвавості й освіжає, але й організовує працю та налаштовує дружніх співців на спільну працю. Вона кілька окремих почуттів зливає в єдине спільне почуття й кілька розрізнених сердець – в одне дуже чутливе серце, а це дуже важливо в школі, де спільними зусиллями слід перемагати складності навчання. Ось чому в школі потрібно впровадити пісню.»

Наприклад, пісня “If You Are Happy” :

If you are happy and you know it

Clap your hands

If you are happy and you know it

Clap your hands

If you are happy and you know it

And you really want to show it

Clap your hands

If you are happy and you know it

Snap your fingers

If you are happy and you know it

Snap your fingers

If you are happy and you know it

And you really want to show it

Snap your fingers…

Stamp your feet;

Say “O’K”;

Do all five.

Легко і природно запам’ятовується парадигма дієслова to be на мотив знайомої та улюбленої дитячої пісеньки «У лісі народилася ялинка».

I am, you are, he is, she is,

It is, we are, you are.

They are, I am, you are, he is,

She is, it is…That’s all!

Виконуючи цю пісеньку діти показують на себе (на хлопчика, дівчинку, групу учнів, різні предмети).

Я складаю нескладні тексти англійською мовою, що містять потрібний лексичний і граматичний матеріал. Діти із задоволенням інсценують їх і виконують на мотиви відомих їм мелодій. Цей прийом набув широкого застосування в методиці інтенсивного навчання іноземних мов. Використання його дає можливість створити на уроці ситуацію, що сприяє оптимальному розкриттю особистих якостей дітей, зняттю в них зайвої напруженості, формуванню мимовільної пам’яті, згуртуванню дитячого колективу.

Так, наприклад, учні з інтересом інсценують пісеньку на мотив пісні « У траві сидів коник»:

What can we do for you , Mum?

What can we do for you , Mum?

What can we do for you , Mum?

What can we do for you?

What can we do? What can we do?

What can we do for you , Mum?

What can we do? What can we do?

What can we do for you?

What would you like to do, kids?

What would you like to do, kids?

What would you like to do, kids?

What would you like to do?

I’d like to clean the carpets.

I’d like to wash the dishes.

I’d like to dust the sideboard.

I’d like to sweep the floor.

How nice of you, how nice of you,

You’ve got so many talents.

How nice of you, how nice of you,

I’ll bake a cake for you.

Розспівуючи пісеньку, школярі легко і мимоволі заучують модальні дієслова і лексику, що знадобиться їм для розповіді про те, як вони допомагають мамі вдома. Пісенька розучується протягом кількох уроків під час проведення фонетичної зарядки.

Прислів’я і приказки – це жанри усної народної творчості,висхідні, на думку вчених, до часів первісного ладу. Вони відображають своєрідність і саму суть народного характеру. Значення прислів’їв і приказок не загублені і до цього дня. Вони є невід’ємним атрибутом нашого повсякденного життя і спілкування людей. Безвимірним є навчальний і виховний потенціал прислів’їв і приказок. У стислій , дохідливій формі вони вчать добра й викривають зло, заохочують до хороших вчинків і висміюють людські пороки. Робота з прислів’ями і приказками є важливим компонентом у вивченні англійської мови, оскільки знайомство учнів з прислів’ями і приказками інших народів сприяє входженню в середовище іншомовного спілкування, збагачує словниковий запас, розвиває інтелект і ерудицію. Така робота багатогранна, цікава, необхідна на уроках англійської мови. Англійська мова досить багата на прислів’я та приказки, тому є можливість застосовувати їх на будь-якому етапі роботи. З них можна розпочати урок, а також можна його закінчити. З допомогою прислів’їв і приказок можна пояснити певні граматичні явища, спонукати учня до мовлення.

Із застосуванням прислів’їв і приказок мова учнів стає багатшою та яскравішою.

Заучування римувань та віршів розширює словниковий запас учнів. Вивченні у такий спосіб слова й мовленнєві зразки діти легко впізнають під час аудіювання, використовують для складання власних висловлювань, у мовних ситуаціях

Багато віршованих текстів ніби навмисно вигадані для того, щоб дитина навчилася правильно вимовляти складні звуки та їх сполучення, засвоїла необхідні граматичні конструкції, набула необхідного запасу слів.

В англійській мові є також велика кількість фольклорних віршів, які можна теж використовувати з такою ж метою. Крім того дитячий фольклор відображає багато сторін культури, історичні події, уявлення про добро та лихо, про смішне та сумне, національну самосвідомість і ставлення до життя. Відомі персонажі дитячого фольклору навіть увійшли до культури Британії, що відображаються навіть у словниках персоналій поряд з історичними та літературними персонажами – Jack Sprat, Humpty-Dumpty, Yankee Doodle, Simple Simon, Old King Cole, Little Jack Horner, Jack and Jill, Little Miss Muffet тощо. У переважній більшості цих віршиків дуже сильне відхилення від реальності. Ось три щури у капелюхах відправляються на прогулянку, їх супроводжують три качки у білих сандаліях, три кішки у вуалях та дві свинки у атласних жилетах та перуках. А ось бурхливе море боронить дивовижний корабель із золотими щоглами, і на палубі – теж розряджені матроси-мишенята та качка-капітан. Кошенята загубили печатки, які необхідним предметом їхнього туалету, та голосно плачуть. Король Богген будує собі палац, але на побудову його ідуть несподівані матеріали: шкуринки від пирога, пампушки, інші смачні речі. Корова перестрибує через місяць, а тарілка тікає з будинку з ложкою. В усіх цих віршиках надзвичайний елемент гри, який є необхідною умовою життя дитини. Ось приклад деяких віршів для роботи з граматичним матеріалом:

Go to bed, Tom,

Go to bed, Tom,

Tired or not, Tom,

Go to bed, Tom,

Go to bed late,

Stay very small,

Go to bed early,

Grow very tall.

(Завдання: знайдіть у тексті дієслова, підкресліть їх, поясніть, що це за дієслова Є(наказовий спосіб дієслова)).

Pussy-cat, pussy-cat,

Where have you been?

I’ve been to London

To look at the Queen.

(Теперішній доконаний час, допоміжне дієслово have)

The cuckoo comes in April,

He sings his songs in May,

In the middle of June

He changes his tune,

And then he lies away.

(Теперішній неозначений час, закінчення дієслова у 3-ій особі однини).

На уроках іноземної мови часто звертаюсь до такого виду роботи , як переклад віршів з англійської мови на українську та російську.

Це допомагає відпрацювати не тільки фонетику та орфографію, а виховує естетичні смаки, розвиває творчість.Фрагменти уроків з використанням казок, пісень, віршів, приказок

1.Фрагмент уроку з використанням казки у 4 класі « Вивчення минулого неозначеного часу. Правильні і неправильні дієслова»

Учням 4 класу необхідно знати такий граматичний матеріал, як «правильні та неправильні дієслова». Взагалі у цій віковій групі можна пояснити правила утворення форми минулого часу дієслів з допомогою граматичних таблиць. Але цей прийом навряд чи допоможе викликати інтерес до предмета, який вивчається, а також до гарного розуміння та запам’ятовуваня. Дитина просто стає на шлях копіювання, наслідування та заучування. А якщо викласти цей матеріал у вигляді казки та допомогти дитині створити «чуттєвий образ матеріалу, який вивчається, то досягається визначеність і усвідомленість знань». Я розповідаю казку українською мовою, в якій закладене пояснення правил утворення форми минулого часу правильних та неправильних дієслів.Правильні та Неправильні дієслова.

За давніх-давен у царстві Граматики Англійської мови жили-були дієслова. Деякі з них називалися правильними. Вони все любили робити за правилом. У минулому часі до них додавалося закінчення – ed. І одразу всім було зрозуміло, що це дієслово минулого часу. А інші дієслова у минулому часі не мали закінчення –ed. Все у них виходило не так, як у Правильних , дуже оригінально, і за це такі дієслова стали називати неправильними. Адже ніяким правилам вони не підпорядковувалися. Одного разу виникла між Правильними та Неправильними Дієсловами серйозна суперечка.

- Дивіться, як зручно! – хвалилися Правильні Дієслова. – Додав закінчення - ed- і ось вам форма минулого часу!

Особливо були задоволені дієслова : to like – liked – подобатися та to love – loved – любити.

у нас зате всі форми різні!- не поступалися Дієслова: to take – took – брати, to begin – began – починати, to do – did – робити, а також деякі інші.

- Усе у вас нудно, ніякого польоту фантазії. А у нас стільки різноманітності. Що навіть не запам’ятаєш одразу!- раділи Дієслова: to fly – flew – літати та to draw – drew – малювати.

- Від цього в учнів стільки клопоту! Та нічого, зате й ми запам’ятовуємося краще.

- Ні, нас легше запам’ятати. Адже є правило, - не піддавалися Правильні дієслова. – А ви не підпорядковувалися ніяким правилам, ніякому порядку. І довго би ще вони сперечалися, як би їх не примирив Минулий час.

- Усі ви однаково потрібні в мовлені,- пояснив він суперникам. - Правильні дієслова учень запам’ятає одразу, знаючи правило. А Неправильні … нічого, пройде час, попрацює – і теж знатиме на пам'ять. Не сваріться, будь-ласка, без Вас аж ніяк не можна.

Так і примирилися Правильні та Неправильні Дієслова. Знають – не обходяться без них ті, хто вивчає англійську мову.


На закріплення я пропоную учням дати відповіді на таку питання:

 1. Як утворюють форму минулого часу правильні дієслова?

 2. Наведіть приклади таких дієслів, складіть з ними речення. Чому ці дієслова називають «правильні»?

 3. Як утворюють форму минулого часу неправильні дієслова? Наведіть приклади таких дієслів, складіть речення з ними. Чому ці дієслова називаються «неправильні»?

 4. Які дієслова вам легше запам’ятати : правильні чи неправильні, чому?

Після ознайомлення з казкою доцільно запропонувати учням утворити форму минулого часу декількох правильних дієслів, а після цього ознайомити школярів з формами минулого часу деяких неправильних.

Як домашнє завдання прошу школярів намалювати ілюстрацію до прослуханої казки.2.Фрагмент уроку у 7 класі з використанням казки « Активний і пасивний стан дієслова.»

Казка про пасивний стан.
Жили-були активні форми дієслів. День і ніч трудились вони, щоб побудувати пристойний дім: самі носили будівельні матеріали, пиляли,рубали,місили, конструювали, співали, танцювали, спілкувались і відпочивали. Їм знадобилось близько 15 століть , щоб виріс чотириповерховий будинок з чотирма під’їздами, шістнадцятьма розкішними квартирами. І назвали вони свій дім «The Active Voice. Активний стан». А в цей час пасивні форми дієслів лише спостерігали за будівництвом, але , зрозумівши, що їм теж десь потрібно жити, не заважали. Вони давали можливість іншим виконувати роботу, їх не завжди й цікавило кому саме, був би результат. Ліниві були неймовірно, їх підмети були вкрай пасивні, тому й табличку зі зворотного боку будинку вивісили : «The Passive Voice. Пасивний Стан».

Великодушні активні форми віддали частину площі своїх квартир пасивним. Та шість квартир так і залишились незаселеними пасивними формами.

А в десяти квартирах поряд з активними живуть і пасивні форми. Але вони не здатні обслуговувати себе і своїх дітей, їм допомагає дієслово to be зі своїми формами. Заглянемо в ці десять квартир, ось хто тут живе:


 1. Present Indefinite Passive: am, is, are + the 3 rd form

 2. Past Indefinite Passive: was, were + the 3 rd form

 3. Future Indefinite Passive: will + the 3 rd form

 4. Future-in-the Past Passive: would + the 3 rd form

 5. Present Continuous Passive: would be+ the 3 rd form

 6. Past Continuous Passive: was being, were being + the 3 rd form

 7. Present Perfect Passive: has been, have been + the 3 rd form

 8. Past Perfect Passive: had been+ the 3 rd form

 9. Future Perfect Passive: will have been+ the 3 rd form

 10. Future Perfect-in-the- Past: would have been+ the 3 rd form

Основні дієслова як вибрали для себе третю пасивну форму, так і живуть у ній, не скидаючи ні капелюха, ні взуття, а «крутяться» за них форми to be, щоб показати, який час на вулиці, яка пора року, століття чи ера.

Flats are built by students. These flats are being built now. Our flat has been built this year.3.Фрагмент уроку з використанням казки «Узгодження часів»

Цю казку можна використовувати у 5-9 класах під час вивчення часів.Сказання про узгодження часів (The Sequence of Tenses)
У королівстві простих речень усе дуже просто. Але якщо будинок стоїть у королівстві складнопідрядних додаткових речень, дієслова повинні бути надзвичайно уважні й стежити за королем – дієсловом головного речення. Якщо король діє у теперішньому чи в майбутньому часах, дієсловам підпорядкованого речення живеться легко, вони говорять те, що є насправді, у потрібному часі. The King says that he is preparing the battle. The King asks who will join him. Але якщо король-дієслово стоїть в одному з минулих часів, це король-тиран. Він вимагає, щоб його піддані обов’язково стали в один з минулих часів. Дієсловам доводиться розповідати про свої дії, ніби були вони вже давно. А перекладачам з англійської українською слід робити поправку на час уперед. Отже, Present Continuous стає Past Continuous. Present Indefinite стає Past Indefinite. Present Perfect стає Past Perfect. Якщо дієслово у підрядному реченні було в одному з майбутніх часів, цей час стане майбутнім у минулому, для цього пілот «will» зміниться на «would», а решта дієслівних форм та основні дієслова не бояться короля-тирана і залишаються такими ж:

Future Indefinite - Future Indefinite - in-the Past.

Future Continuous - Future Continuous- in-the Past.

Future Perfect - Future Perfect-in-the-Past.

Future Perfect Continuous - Future Perfect Continuous-in-the-Past.

Ці часи займають особливе місце в оселі дієслів. Їм важко рухатись, тому вони не часто фігурують на королівській сцені: The King told everybody that he was preparing the battle. The King told that he had prepared the battle a year before. The King asked who would join him. The King said he would be training his soldiers the whole day the following week.

Якщо мову короля перетворюємо на непряму, він вимагає,щоб змінились і деякі вказівні займенники, обставини часу і місця:

this – that

these – those

now – then, at that time

hеre – there

today, tonight – that day, that night

yesterday – the day before

the day before yesterday – two day before

tomorrow – the next day, the following day

the day after tomorrow - two day later

ago - before

next week, month – the following week / month, the week/ month after


4.Фрагмент уроку в 10 класі на вивчення умовних речень з використанням пісні.
Sting

Shape Of My Heart

He deals the cards as a meditation

And those he plays never suspect

He doesn’t play for the money he wins

He doesn’t play for respect.

He deals the cards to find the answer

The sacred geometry of chance

The hidden law of probable outcome

The numbers lead a dance.

I know that the spades are swords of a soldier

I know that the clubs are weapons of war

I know that diamonds mean money for this art

But that’s not the shape of my heart.

He may play the jack of diamonds

He may lay the queen of spades

He may conceal a king in his hand

While the memory of it fades.

I know that the spades are swords of a soldier

I know that the clubs are weapons of war

I know that diamonds mean money for this art

But that’s not the shape of my heart.

And if I told you that I loved you

You’d maybe think there’s something wrong

I’m not a man of too many faces

The mask I wear is one.

Those who speak know nothing

And find out to their cost

Like those who curse their luck in too many places

And those who fear are lost.

I know that the spades are swords of a soldier

I know that the clubs are weapons of war

I know that diamonds mean money for this art

But that’s not the shape of my heart. 1. Словникова робота

 1. deal – 1. Деяка кількість; доля; операція, угода

2.роздавати, розподіляти, торгувати, здавати карти; ввести справи, спілкуватися; займатися

2. suspect– підозрілий;

підозрюваний;

підозрювати, припускати, не довіряти, сумніватися; 1. spades – піки

 2. clubs – трефи

 3. diamonds – бубни,

 4. jack – валет

 5. queen – дама

 6. king – король

 7. probable – вірогідний, можливий

 8. fade – в’янути, бліднути, згасати, слабшати, затихати, зникати.
 1. Тренінг

Вставте відповідні за значенням слова із списку

 1. A… solution could be to put the money on a bank account.

 2. His boss is very hot-tempered so it’s pretty hard to… with him.

 3. The police couldn’t … her husband, because he had an alibi.

Умовні речення

And if I told you that I loved you

You’d maybe think there’s something wrong

Якби я сказав тобі, що люблю тебе,

Ти, напевно, подумала б, що щось не так.

Дієслово в першій частині речення (told) вжито у формі простого минулого часу , а в другій (would think) – у так званому умовному способі. Останній утворюється шляхом додавання до дієслова допоміжних дієслів “should” і “would”. А комбінація цих двох граматичних явищ служить для виразу нереальної умови на кшталт

«Якби та якби – в роті росли б гриби». Використовуючи в тексті подібну конструкцію, автор міркує, що могло б відбутися за певної умови.

If I were you I would buy this car. – Якби я був на твоєму місці, то купив би цю машину.

If they knew the truth they would never forgive him. – Якби вони знали правду, то ніколи не пробачили б його.

Описані вище випадки характеризуються приналежністю дії до теперішнього або майбутнього часу. Проте нереальні умови можуть відображати і минулий час. Для цього в додатковому реченні вживається форма минулого доконаного часу, а в основному - would/ should +перфект ний інфінітив (have + 3-тя форма дієслова).

Наприклад:

If I had told her that I loved her she would have married me long ago. – Якби я сказав їй, що люблю її, вона б уже давно вийшла за мене заміж.

Для вираження реальної умови використовується майбутній простий час в основному реченні і теперішній простий – в додатковому.

If my Mum asks me to stay home I will stay. – Якщо мама попросить мене залишитись вдома, я залишуся.


5.Фрагмент уроку у 6 класі з використанням пісні для закріплення теперішнього доконаного часу

Scorpions

Since you'__ gone

There is an empty space

Since you'__ gone

The world is not the same
I go back to the places we'___been

It feels like you're still there

I live all those moments again

Wishing you were here

Since you'__ gone

There is a lonely heart

Since you'__ gone

Nothing is like it was


There are memories all over the place

Bringing it back all so clear

Remember all of those days

Wishing you were here


All those lonely nights

I gotta fight for you, yes I do

Yes I do
Since you'__ gone

There is a heart that bleeds

Since you'__ gone

I'm not the man I used to be


I follow you steps in the snow

The traces disappear

We know what we'__ lost when it'__ gone

I'm wishing you were here


All those lonely nights

I gotta fight for you, yes I do

Yes I do
1.Словникова робота:

1. empty – пустий, порожній

2. lonely – самотній

3. clear – ясно, зрозуміло, чисто

4. bleed – кровоточити

5. step – слід

6. disappear – зникати, пропадати
2.Граматичне завдання

1. Опрацювання теперішнього доконаного часу: на місці пропусків потрібно вставити відповідне допоміжне дієслово.

2. Повторення часових форм: пропоную учням прочитати подані речення і визначити в якому вони часі.


 1. There is an empty space

 2. The world is not the same

 3. Nothing is like it was

 4. There are memories all over the place

 5. I'm not the man I used to be

 6. I'm wishing you were here.6.Фрагмент уроку у 6 класі з використанням віршів «Теперішній доконаний час»

1.Підготовка до англомовного спілкування

Вивчення 3-х форм неправильних дієслів:

Trash Наталка sweep-swept-swept

В чистоті дім keep-kept-kept,

Все тому,що know-knew-known,

Що колись she grow-grew-grown,

Безумовно dream-dreamt-dreаmt

Жити в світі без проблем.
Інший варіант:

Я в їдальні buy- bought - bought

Very tasty бутерброд

В класі в парту lay – laid - laid

І не міг think- thought - thought

Що мій друже catch – caught – caught.


7.Фрагмент уроку у з класі «Розвиток навичок фонетики»

1.Фонетична зарядка. Вивчення звуку [ð]. Робота з дзеркалом.

This is the house

That Jack built.


This is the bread

That was in the house

That Jack built.
This is the rat

That ate the bread

That was in the house

That Jack built.

This is the cat

That killed the rat

That ate the bread

That was in the house

That Jack built.
This is the dog

That chased the cat

That killed the rat

That ate the bread

That was in the house

That Jack builtКомплекс фонетичних вправ для використання на уроках

 1. Sound [ɪ]

Sid sees, Sid sees , Sid sees six trees, six trees, six trees.

I feel the need of deep sleep.

A friend in need is a friend indeed.

I scream


You scream

We all scream

For ice-cream.

A sailor went to the sea

To see what he could see

And all he could see

Was sea, sea, sea.


 1. Sound [u]

Look at the window

Look at the floor

Look at the ceiling

Look at the floor. 1. Sound [eɪ]

Rain, rain go away

Come again another day.

Little Tommy wants to play.

My name is Ann. My name is Nan.

His name is Ben. Say it again.


 1. Sound [aɪ]

Good night, good night

My little child

Get up gay and bright

In the morning light. 1. Sound [æ]

A black cat sat on a mat

And ate a fat rat.

Jack ran to get an apple for Sally.

If you Sandy has two candies

Give one candy to Andy, Sandy.

If you Andy has two candies

Give one candy to Sandy, Andy.

Комплекс вправ на збагачення словникового запасу:


 1. Apple у садку висіло

З apricot все гомоніло

А коли червоним стало,

То на teeth мені попало.


 1. Cat ходила в cinema

І ходила недарма,

Бо написано в афіші -

Грають у картині миші.


 1. Foot і ball грали у футбол

Сто голів вони забили

Доки window не розбили. 1. Iron хтось у руки взяв,

Ice і snow попрасував

Диво, диво-дивина,

То spring до нас прийшла.


 1. Wind по вулиці літав,

Та у window заглядав:

Кому house підмести,

Кому water принести?

Висновок

Як сказав сер Джон Лаббок «Не так важливо те, чого слід навчити кожну дитину, а те, щоб кожній дитині дати бажання вчитися». Головна моя мета – захопити учнів вивченням англійської мови; підтримати інтерес дитини до школи; зосередити увагу на успіхах і перемогах, навіть незначних; працювати на уроках за правилом «Менше вчителя – більше учня». Емоційний стан дитини вважаю важливим фактором успішного навчання, тому у педагогічній діяльності керуюсь гаслом «Учитель – це скрипка дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує.»

А моїм педагогічним кредо є слова Т.Фуллера «Якщо ви володієте знаннями, дайте іншим запалити від нього свої факели».

Загальновідомо, що виховати творчу особистість може лише творча особистість, яка, за словами К. Ушинського, «не наповнює посудину, а запалює факел» - жагу пізнання, дає імпульс для сходження до вершин творчості.

Сьогодні вчитель має широке поле для творчості та шляхів підвищення ефективності своєї роботи. Я використовую лінгвістичні казки, пісні, вірші,римування, приказки та прислів’я, тому що це природно для дітей, весело, ефективно. Як показує практика, навіть дітям з середніми і низькими можливостями набагато легше зрозуміти і запам’ятати граматичний, лексичний, фонетичний матеріал таким способом. Крім того, дітям цікаво, вони з нетерпінням чекають наступного уроку і продовження казки з попереднього.

Слід звернути увагу й на те, що засвоєний таким чином матеріал, набагато довше пам’ятається дитиною і його їй легше застосовувати на практиці, ніж матеріал, який вивчений стандартним шляхом.Список літератури:

1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1976.

2. Беркинблит М.Б., ПетровскийА.В. Фантазия и реальность. М. Политиздат, 1968

3. Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Санкт-Петербург. 1997г.

4. Гладка І.А. – Весела граматика. – Харків, «Основа», 2008

5. Зеленкова Т.В. Функционально-статистический анализ сказок, сочиненных детьми. Вопросы психологии, №6.2001.

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Путь к волшебству. Теория и практика сказкотерапии. СПб. 1998.

7.Качанова О.В., Кальницька Л.М. - Усі уроки англійської мови. Перший рік навчання. - Харків, «Основа», 2010

8. Перкинс Д.Н. Творческая одаренность как психологическое понятие // Общественные науки за рубежом. Сер. Науковедение. - 1988. - № 4.

9. Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969

10. Пропп В.А. Исторические корни волшебной сказки. ЛГУ, 1986

10. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: "Академия развития", 1996.

11. Туник Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. Школьный психолог, № 36. 2001 г.

Зміст:

І. Вступ – ст.4

ІІ. Використання лінгвістичних казок, віршів, пісень, приказок для інтенсифікації вивчення граматичного, лексичного та фонетичного матеріалу учнями на уроках. – ст.6


 1. Використання лінгвістичних казок – ст.6

 2. Використання пісень - ст.9

 3. Використання приказок – ст.16

 4. Використання віршів – ст.17

ІІІ. Фрагменти уроків:

 1. Фрагмент уроку з використанням казки у 4 класі « Вивчення минулого неозначеного часу. Правильні і неправильні дієслова» - ст.21

 2. Фрагмент уроку у 7 класі з використанням казки « Активний і пасивний стан дієслова.» - ст.23

 3. Фрагмент уроку з використанням казки «Узгодження часів» - ст.25

 4. Фрагмент уроку у 10 класі на вивчення умовних речень з використанням пісні – ст.27

 5. Фрагмент уроку у 6 класі з використанням пісні для закріплення теперішнього доконаного часу – ст.30

 6. Фрагмент уроку у 6 класі з використанням віршів «Теперішній доконаний час» - ст.33

 7. Фрагмент уроку у 3 класі «Розвиток навичок фонетики» - ст.33

ІV. Комплекс вправ:

 1. Комплекс фонетичних вправ для використання на уроках – ст.35

 2. Комплекс вправ на збагачення словникового запасу . - ст.37

V. Висновок – ст.38

VI. Список літератури – ст.40VII.Зміст - 42
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал