І. Д. Звєрєвої та Ж. В. ПетрочкоPdf просмотр
Сторінка9/38
Дата конвертації13.03.2017
Розмір4.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
ливим компонентом функціонально-змістової моделі роботи інтегрованих соціальних служб. Успішність впровадження та ефективність діяльності інтегрованих соціальних служб забезпечується належною кількістю таких фахівців, які володіють та застосовують у своїй роботі кращі методики й технології соціальної роботи, а саме оцінки потреб дитини, ведення випадку, активізації громади, відновного правосуддя, мережевих зустрічей тощо.
Підвищення професійного рівня соціальних працівників районних, міських, сільських/селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших осіб, зайнятих у сфері надання соціальних послуг, має стати метою та одним із головних завдань діяльності обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Для цього доцільно в їх структурі утворювати Тренінговий центр (наприклад, за сприяння проекту такий підрозділ було створено Київським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – див. Додаток 8). Основні завдання Тренінгового центру організація навчання соціальних працівників районних, міських, сільських, селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представників громадських організацій та інших осіб, зайнятих у соціальній сфері надання методичної допомоги, інформаційних послугу реалізації соціальних програм районними, міськими, сільськими та селищними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді впровадження інноваційних технологій соціальної роботи для реалізації соціальних програму роботі з сім’ями, дітьми та молоддю.
Тренінговий центр відповідно до покладених на нього завдань забезпечує добір та підготовку тренерів для реалізації соціальних проектів організацію та проведення тренінгів для соціальних працівників, представників органів місцево-
103
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
го самоврядування, виконавчої влади, освітніх закладів, ЗМІ та інших осіб, зайнятих у соціальній сфері адаптацію тре- нінгових програм міжнародних організацій та апробацію тренінгових модулів на регіональному рівні співпрацю з відповідними вищими навчальними та науково-дослідними установами з питань соціальної роботи проведення моніторингу й оцінки діяльності тренерів організацію і проведення науково-методичних заходів виставок науково-методичної літератури, семінарів, круглих столів тощо.
Пройшовши відповідну підготовку, координацію діяльності соціальних працівників спеціалізованих соціальних служб здійснює менеджер, який призначається наказом Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Серед його функціональних обов’язків: проведення щотижневих робочих нарад та щомісячних супервізійних зустрічей здійснення аналізу якості надання соціальних послуг клієнтам спеціалізованих соціальних служб сприяння поширенню методик соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах представлення інтересів служб та їхніх клієнтів у відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування участь у міжвідомчих нарадах та засіданнях тощо (див. Додаток А. Уміле виконання менеджером спеціалізованих соціальних служб управлінських та адміністративних функцій є важливим механізмом, що гарантує ефективність роботи інтегрованих соціальних служб.
Успіх діяльності інтегрованих соціальних служб значною мірою визначається позицією органів місцевої виконавчої
влади та місцевого самоврядування щодо необхідності створення і розвитку таких служб, їх дієвості й ефективності, оскільки саме вони на локальному рівні формують і реалізують політику, спрямовану на забезпечення потреб дітей та благополуччя сімей із дітьми (див. Додаток 5; Саме від місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування залежить

104
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
• забезпечення зайнятості населення, створення належної кількості робочих місць розвиток соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, позашкільні установи, заклади культури, спорту, магазини, дитячі майданчики, заклади соціального захисту тощо прийняття соціально орієнтованого на потреби дітей та сімей бюджету створення служб, які надають послуги дітям та сім’ям, відповідно до потреб громади кадрове забезпечення всіх служб, установі закладів згідно з вимогами законодавства та потребами створення механізмів активізації участі громади, соціально орієнтованого бізнесу у вирішенні проблем дітей та сімей із дітьми здійснення моніторингу діяльності служб, установі закладів, що надають послуги дітям та сім’ям.
Завдання органів виконавчої влади і місцевого самоврядування полягають у визначенні, плануванні, організації, координації та моніторингу соціальних послуг різних видів, які найбільшою мірою відповідають потребам населення підвідомчої території і мають бути орієнтовані на забезпечення прав кожної дитини, сім’ї, громади. Отже, загальний алгоритм створення і розвитку інтегрованих соціальних служб можна сформулювати наступним чином

вивчення ситуації в громаді – аналіз проблемі потребу громаді, обґрунтування доцільності створення комплексу спеціалізованих соціальних служб, їх кількості

визначення цільових груп клієнтів спеціалізованих соціальних служб визначення мети, завдань та пріоритетних напрямів роботи спеціалізованих соціальних служб, переліку послуг окреслення кола партнерів із числа державних та неурядових організацій і налагодження з ними тісної взаємодії;

105
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб

вирішення організаційних питань (утому числі створення єдиного вікна звернень, а також матері–
ально-фінансове та ресурсне забезпечення планування роботи укомплектування служб кадрами тощо проведення інформаційної кампанії з метою інформування населення про створення та роботу комплексу спеціалізованих соціальних служб, перелік послуг, можливості їх отримання, а також виявлення потенційних клієнтів служб тощо здійснення основної діяльності – надання послуг (проведення початкової оцінки, ведення випадку, моніторинг та оцінка результату ведення випадку – див. 2.4);

моніторинг та оцінка діяльності кожної спеціалізованої соціальної служби, а також інтегрованих соціальних службу цілому.
Таким чином, інтегровані соціальні служби за умов здійснення роботи за її функціонально-змістовою моделлю та дотримання алгоритму їх створення й розвитку можуть стати в Україні основною ланкою в системній соціальній роботі, спрямованій на запобігання бездоглядності, соціальному сирітству, на активізацію національного усиновлення та розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, першоосновою впровадження стратегії деінституалізації.
Література:
1. Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня
2006 р. за N 824/12698).
2. Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей Навч. посіб. / За ред. Т. В. Семигіної – К Четверта хвиля, 2004. – 216 с.
3. Програма підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, В. О. Кузьмінського, І. Саммон – К ПБО Кожній дитинів Україні, 2006. – 34 с.

106
Зміст і організація роботи інтегрованих соціальних служб
4. Соціальна педагогіка теорія і технології Підручник / За заг.ред. І. Д. Звєрєвої – К Центр навч. літри, 2006. – 316 с. Соціальна робота в Україні Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, ОБ. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової – К Центр навч. літри, 2004. – 256 с. Соціальний супровід сімей, що опинились в складних життєвих обставинах. Метод. посіб. / Автори-упор. І. Д. Звєрєва, Ж. В. Петрочко та ін. – К ДЦССДМ, 2006. – 84 с.
У реформуванні соціальної сфери державна соціальна політика України спрямована на створення умов для досягнення високого рівня життя громадян шляхом підвищення якості соціальних послуг відповідно до потреб їх користувачів.
З ухваленням Закону Про соціальні послуги помітно активізувалася робота щодо регулювання надання соціальних послуг державними та неурядовими організаціями. З огляду на це виникла потреба у створенні механізму встановлення та гарантування якості соціальних послуг, дотримання її на державному і місцевому рівнях.
Одним із головних стратегічних напрямів реформування системи соціальних послуг є розроблення та впровадження у практику єдиної моделі оцінювання і оцінки потреб клієнта, єдині переконання щодо факторів, які гарантують його безпеку і створюють сприятливе середовище для розвитку, єдині погляди щодо значення вивчення потреб людини як її персональної концепції».
О­цінювання розглядається як фундаментальна технологія, орієнтована на визначення потреб клієнтів, системний моніторинг процесу надання послуг (допомоги, підтримки тощо) і досягнутих результатів, аналіз фінансових витраті прогнозування економічного ефекту, а також певний процес визначення базових даних, необхідних для подальшого планування результативної діяльності інтегрованих соціальних служб із клієнтом щодо подолання складних життєвих обставин.
2.1 Оцінка потреб дитини та її сім’ї
Інноваційні технології
в роботі інтегрованих
соціальних служб
107

108
Оцінка потреб дитини та її сім’ї
Оцінювання базується на принципах і цінностях соціальної роботи, основними із яких є доступність добровільність гуманність індивідуальний підхід конфіденційність профілактична спрямованість безоплатність партнерство системність гарантований захист прав людини/дитини, сім’ї; пріоритетність інтересів клієнтів, врахування їхньої думки. Компонентами оцінювання є різні види оцінки, які одночасно постають його інструментом, тобто сукупністю методів, за допомогою яких визначаються нагальні потреби індивіда, групи, громади, суспільства, та частиною циклу оцінювання. Розрізняють типи оцінки оцінку потреб, оцінку процесу, оцінку результатів (впливу, економічну оцінку. Зокрема

оцінка потреб – проводиться для того, щоб мати вичерпну картину життєвих обставин дитини і сім’ї та скерувати процес добору необхідного типу втручання. Виділяють два рівні оцінки потреб первинний – початкова оцінка вторинний – комплексна оцінка. Оцінка потреб дитини і сім’ї розглядається як дії зі збору, обробки, систематизації, аналізу, узагальнення та порівняння даних за певними стандартами, моделями (див. Розділ 2);

оцінка процесу – досліджується відповідність заходів, що проводяться із клієнтом, індивідуальному плану дій, відстежується послідовність їх виконання. Фактично оцінка процесу є моніторингом (систематичним переглядом) роботи соціальних працівників. Основними питання оцінки процесу, наприклад, є чи було втручання прийнятним для клієнта, групи тощо;

оцінка результатів роботи (впливу) – визначаються результати втручання, вплив проведених заходів на якість життя клієнта, його безпосередні здобутки, чи відбулися позитивні змінив поведінці клієнта, чи вдалося подолати складні життєві обставини тощо. Такі здобутки можна класифікувати як поведінкові зміна рівня поінформованості, позицій, знань, умінь та поведінки) тане пов’язані з поведінкою (рівень організаційних, екологічних та політичних змін наскільки успішним було втручання;

109
Оцінка потреб дитини та її сім’ї

економічна оцінка – проводиться аналіз ефективності витрат, щоб переконатися у вмотивованому виділенні ресурсів на соціальну допомогу клієнтові.
Оцінка – обов’язкова складова соціального супроводу супроводження, ведення випадку, соціального інспектування тощо. Процес оцінювання є циклічним, оскільки оцінки різних типів обумовлюють одна одну. Ігнорування або уникнення будь-якого типу оцінки порушує процес оцінювання (див. Рис. 9). Оцінювання – процес, що постійно перебуває у русі і є чутливим до змін потреб клієнта, інновацій соціальної роботи, формування державної соціальної політики. Оцінювання постає важливим компонентом стандартів надання соціальних послуг, які розвиваються в Україні. Тому його здійснення має бути систематичним і базуватися на комплексному підході.
Рис. 9. Цикл оцінювання
109

110
Оцінка потреб дитини та її сім’ї
Ключовим компонентом оцінювання постає оцінка потреб клієнтів, якими в діяльності інтегрованих соціальних служб є діти та сім’ї.
Оцінка клієнта проводиться з метою визначення необхідних видів соціальних послуг, соціальної допомоги, методів втручання, спрямованих на зміну ситуації всім ї або поведінки її членів на краще. Тому оцінку потреб можна розглядати як:

інструмент для надання якісних послуг;

складову і першооснову ведення випадку

процес збору, узагальнення та аналізу інформації щодо клієнта. Зокрема, інструментом надання соціальних послуг оцінка допомагає визначити:

потреби дитини та здатність батьків їх задовольняти;

складні життєві обставини, які клієнт не може подолати самостійно;

межі втручання соціальних працівників;

перелік необхідних послуг;

коло спеціалістів для супроводу сім`ї.
Таким чином, оцінка потреб дитини – це гнучкий процес збору, узагальнення й аналізу інформації щодо стану та життєвих обставин клієнта з метою визначення необхідних видів та обсягів послуг, їх впливу вході подолання складних життєвих обставин.
Підхід до надання соціальних послуг на основі з’ясу– вання індивідуальних потреб клієнта потребує від практиків соціальної роботи визначення унікальних характеристик потреб кожної окремої особи й розробки індивідуальних, а не стереотипних, заходів у відповідь наці потреби в межах узгодженої місцевої політики та наявних ресурсів.

111
Оцінка потреб дитини та її сім’ї
Позитивні характеристики системи надання соціальних послуг клієнтам на основі оцінки очевидні:

поглиблюється взаємодія і партнерство соціальної служби та клієнта;

підвищується самооцінка клієнта і його самоповага;

клієнт усвідомлює і реалізує право вибору;

якісно надані послуги, визначені на основі оцінки потреб клієнта, стають доброю рекламою, підносять імідж організації, соціального працівника.
Таким чином, потреби клієнта є предметом оцінки, асам клієнт – його об’єктом. Оцінка передбачає повне дослідження стану здоров’я клієнта, його соціального статусу, психологічного стану, особливостей функціонування його потреба також взаємодію і залучення до роботи тих, хто зможе здійснити вплив на життя клієнта, та вивчення взаємодії клієнт – оточення. Якісно проведена оцінка дає більш повну інформацію для визначення мети і завдань щодо:

зміни поведінки клієнтів;

досягнення більш важливих зміну стосунках, в умовах соціального оточення, знаннях, цінностях;

розробки стратегії процесу втручання

здійснення процесу втручання

аналізу результатів впливу. Принципами оцінки потреб є комплексність розуміння людини та її потребу контексті її соціальних зв’язків і життя в громаді проведення оцінки на ранньому етапі виникнення проблеми або розвитку ситуації з метою запобігання їх погіршенню активна участь клієнтів дитини, дорослого, громади) у процесі оцінки й ухвалення певних рішень тощо. Оцінка має певні етапи здійснення і може бути представлена у такій схемі (див. Рис. 10):

112
Оцінка потреб дитини та її сім’ї
Оцінка починається, як правило, після звернення клієнта або зацікавленої особи, організації, громади. Її охарактеризували експрес-оцінкою, завданнями якої є:

з’ясування основної інформації про клієнта, його проблеми та потреби, причини звернення

уточнення (в разі потреби) інформації про клієнта та його оточення в інших відомствах;

заповнення форми, яка містить інформацію про клієнта, місце його проживання, склад сім’ї, стислий опис основної проблеми організації/особи, залучених до роботи;

ухвалення рішення щодо подальшої роботи з клієнтом чи переадресації звернення.
Професійною компетентністю соціального працівника є його здатність проаналізувати звернення і здійснити підготовку до проведення початкової оцінки. Стадія підготовки охоплює забезпечення ресурсів здійснення оцінки, а саме хто може провести оцінку конкретного випадку, в які строки, де проводитиметься оцінка, які матеріали для цього потрібні тощо.
Етап початкової оцінки передбачає збір та аналіз первинної інформації, отриманої з різних джерел (люди, організації, установи, які працюють з дорослими та дітьми або співпрацювали з ними в минулому, а також представники громади, родичі, сусіди. Предметом інформації може бути не тільки загальна інформація про умови проживання, соціальний статус, матеріальні можливості клієнта, ай його знання, вмін-
Рис. 10.
Етапи оцінки

113
Оцінка потреб дитини та її сім’ї
ня, позиції, поведінка тощо. Однак важливо не покладатися цілковито на отриману інформацію, оскільки вона може бути застарілою або викладеною суб’єктивно. До питань початкової оцінки належать значні події позитивні – негативні) вжитті клієнта стосунки клієнта з найближчим оточенням прояви неадекватної поведінки тощо. Соціальний працівник з’ясовує:

чи дитина, сім’я насправді потребують допомоги, соціального супроводу;

чи є необхідність негайних дій;

основні проблеми розвитку дитини, здатності батьків реагувати на них та інші фактори, що негативно впливають на дитину

які послуги необхідно надати клієнтам;

чи доцільно проводити комплексну оцінку потреб дітини та її сім’ї.
Взаємодія різних факторів ужитті клієнта (потреби, здатність оточення відповідно задовольняти ці потреби, вплив родини та довкілля на розвиток особистості тощо) потребує уважного дослідження, оскільки не завжди є прямою і відкритою. Саме тому необхідно:

з відповідальністю і точністю проводити збір інформації та її запис;

перевіряти інформацію і обговорювати її з клієнтом

чітко фіксувати розбіжності в поглядах щодо інформації і її важливості тощо.
Наявність такої інформації сприятиме більш чіткому розумінню потреб клієнта, його життєвої ситуації і подальшому плануванню індивідуальної роботи з ним. Результатом початкової оцінки може бути завершення роботи з клієнтом (якщо зміст його звернення не відповідає критеріям діяльності служби

114
Оцінка потреб дитини та її сім’ї

переадресація в іншу службу/організацію;

термінове реагування на звернення і відкриття випадку (якщо, наприклад, є загроза життю дитини

ініціювання проведення комплексної оцінки (тобто рішення щодо відкриття випадку, здійснення соціального супроводу тощо).
З досвіду Великобританії та Ірландії початкова оцінка
має­ тривати не більше 7 робочих днів. Залежно від обста-
вин (передусім, тих, що потребують термінового реагуван-
ня) вона може проводитися й у значно коротший термін –
упродовж дня.
Під час початкової оцінки соціальний працівник уважно вислуховує клієнта. Якщо людині потрібна лише порада, соціальний працівник надає відповідні рекомендації, що приводить до успішного завершення взаємин із клієнтом. Якщо клієнт потребує лише переадресації, соціальний працівник допомагає йому усвідомити проблему і спрямовує скеровує) до іншої служби, організації, фахівця. Для цього соціальний працівник і клієнт спільно визначають, куди краще звернутися.
У ході початкової оцінки потреб клієнта може з’ясуватися, що він уже на цьому етапі потребує представлення його інтересів. У такому разі соціальний працівник може виступити для клієнта у ролі посередника між іншими організаціями, установами, надавачами послуг. З метою сприяння клієнтові у зборі певної інформації йому доведеться провести переговори з відповідними інстанціями, службами чи конкретними особами. У деяких випадках соціальні працівники самі домовляються про прийом людини в іншій установі, допомагають у налагодженні першого контакту, готують супроводжуваль- ний лист.
Для переадресації знадобиться карта соціальної мережі (або
база даних) – перелік організацій, що діють на території району
чи міста, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові конкретних осіб,

115
Оцінка потреб дитини та її сім’ї
до яких можна звернутися за інформацією, допомогою чи залучити
їх до роботи у складі мультидисциплінарної команди, що проводити-
ме комплексну оцінку.
Щоб полегшити процедуру звернення до іншої інстанції, соціальний працівник може надати клієнтові повну письмову інформацію (назву, адресу, телефон установи, до якої краще звернутися вказати ім’я спеціаліста, його посаду пояснити, як туди дістатися (краще запропонувати план-карту);

домовитися про візит клієнта

якщо проблема складна або клієнт нездатний її викласти, – записати її стисло.
За проханням клієнта і потребою можна провести поведінкову репетицію (що і яким чином зробити. Слід уникати фальшивих обіцянок щодо дій і можливостей іншого спеціаліста. Невиправдані очікування можуть розчарувати клієнта.
Доцільно попросити клієнта поінформувати соціального працівника про результати відвідування спеціаліста, до якого він був переадресований, або самому соціальному працівникові з часом зателефонувати у відповідну організацію і дізнатися про послуги, надані клієнтові [7, c. 148]. За потребою соціальний працівник, який здійснює початкову оцінку, може залучити фахівців інших установ, організацій до збору первинної інформації проконсультуватися із керівником підрозділу / супервізором щодо подальших дій тощо. Обо- в’язковою умовою початкової оцінки є її документування заповнення відповідних форм, ведення журналу звернень тощо.
Виявлення під час початкової оцінки порушень чи відхилень у будь-якій із сфері потреб людини, необхідних для її гармонійного розвитку, є сигналом соціальному працівникові ініціювати проведення комплексної оцінки та надання клієнту необхідних соціальних послуг. Прикладами таких фактів можуть бути:

116
Оцінка потреб дитини та її сім’ї

дитина виявляє ознаки девіантної поведінки батьки нездатні повною мірою забезпечувати деякі аспекти здоров’я та розвитку дитини дитина нерегулярно відвідує школу прийняті правила виховання всім ї непослідовні, але розвиток і стан дитинине погіршується тощо.
Саме комплексна оцінка створює реальну можливість розробити стратегію втручання в існуючу ситуацію з метою забезпечення найкращих інтересів клієнта. Вона спрямована на глибше вивчення усіх аспектів потреб дитини та спроможності її батьків/опікунів відповідно реагувати наці потреби через призму ресурсів родини як мікросередовища та громади як мезосередовища. Змістом комплексної оцінки є детальний аналіз індивідуальних потреб клієнта, потенціалу його найближчого оточення, можливостей громади, суспільства змінити стан справна краще (див. Риса також Розділ 2).
Рис. 11. Зміст комплексної оцінки

117


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал