І. Д. Звєрєвої та Ж. В. ПетрочкоPdf просмотр
Сторінка17/38
Дата конвертації13.03.2017
Розмір4.42 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
213
7. Налагодження партнерських зв’язків з організаціями, які можуть сприяти функціонуванню Школи (органами місцевої влади управління освіти, охорони здоров’я; керівництвом дитячих поліклінік соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді громадськими організаціями бізнес-структурами; місцевими засобами масової інформації проведення зустрічей, переговорів, круглих столів із метою забезпечення підтримки інформаційної кампанії про роботу моделі, отримання дозволу на розміщення оголошень у різних медичних на навчальних закладах підписання угод про співпрацю складання графіка роботи з партнерською організацію, що надає приміщення.
8. Розробка інформаційних матеріалів (оголошень, листівок, буклетів, прес-релізів) щодо діяльності Школи та залучення батьків до занять.
9. Проведення рекламно-інформаційної кампанії (не менше одного місяця розклеювання оголошень про курси для батьків дітей раннього віку на базі дитячих поліклінік, дитячих садків написання статей у місцеві газети подача інформації на радіо та телебачення.
10. Надання інтегрованих соціальних послуг клієнтам – слухачам школи організація і проведення різних форм роботи з клієнтами стимулювання батьків до спостереження за дитиною вдома розробка альбома для дитини спільними зусилля усіх членів сім’ї, добір розвивальних ігор тощо.
11. Аналіз проведеної роботи та надання додаткових пос–
луг: анкетування батьків проведення додаткових занять організація індивідуальних консультацій за участі спеціалістів інтерв’ю з партнерами анкетування спеціалістів, залучених до роботи Школи тощо. Особливістю даної форми роботи є використання інтегрованого підходу у наданні послуг клієнтам – слухачам Школи, що передбачає залучення фахівців різних сфер діяльності до проведення занять, створення мультидисциплінарної команди для вирішення певної проблеми клієнта, впровадження інтерактивних методів навчання, популяризація інноваційних програм розвитку дитини раннього віку тощо. Створення Школи усвідомленого батьківства є певним механізмом соці-

214
Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
ального партнерства міждержавними і недержавними орга- нізаціями.
Соціальні послуги, що надаються в рамках діяльності Школи усвідомленого батьківства, виражаються в таких формах роботи

проведення тренінгових занять для сімей, які виховують дітей раннього віку батьків, які очікують на народження дитини спеціалістів, працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснення індивідуальних соціально-педагогічних консультацій щодо виховання та розвитку дітей раннього віку, підготовки до народження дитини, грудного вигодовування, догляду за немовлям та психологічних консультацій за запитом батьків інформування сімей про діяльність Школи усвідомленого батьківства, про їхні можливості стати її слухачами. Заняття для батьків можуть проводилися на тиждень на базі районних, міських центрів СССДМ, консультаційному пункті центру
СССДМ у пологовому стаціонарі, жіночих консультаціях тощо.
Орі­є­нтовна тематика трені­нгових занять [6]:
1. Формування навичок усвідомленого батьківства таранній розви-
ток дитини.
2. Формування навичок здорового способу життя всім ї. Грудне виго-
довування як основа здоров’я дитини.
3. Актуальність періоду раннього віку. Особливості психофізичного
розвитку дитини раннього віку.
4. Ранній інтелектуальний розвиток дитини основні принципи й під-
ходи.
5. Як створити для дитини розвивльне середовище в перший рік її
життя.
6. Іграшка вжитті дитини. Світ народної гри, ігри для розвитку
дитини.

Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
215
7. Ритму житті дитини.
8. Спілкування всім ї. Розвиток дитини за допомогою навчання читати.
10. Математика й логіка – найважливіші складові розвиненого
інтелекту, або як навчити дитину лічити.
11. Як допомогти дитині стати ерудованою.
12. Творимо разом.
13. Родинне свято.
Безперечно, значення Школи усвідомленого батьківства вагоме, оскільки формуються громади однодумців, батьків і спеціалістів, для яких важливим є здоровий, гармонійний розвиток дітей та родини. Наступним кроком розвитку Школи усвідомленого батьківства може стати створення клубу підтримки та спілкування молодих сімей. Як правило, членами клубу стають сім’ї – учасники групових занять і залучені ними сімейні пари, які виховують дітей різного віку.
Ефективність і результативність надання соціальних послуг вразливим сім’ям із дітьми раннього віку, вагітним жінкам великою мірою залежить від вдалих профілактичних заходів та своєчасності виявлення клієнтів, які потребують допомоги й соціальної підтримки.
Започаткування роботи спеціаліста з соціальної та соціально- педагогічної діяльності в медичних установах, створення консультаційних пунктів при пологових відділеннях підпорядковане одній меті – надати соціально-педагогічну та психологічну допомогу тим жінкам, які її потребують, тим, хто втратив в силу особливих життєвих обставин або під впливом особистісної кризи, тимчасових психологічних колізій віру в себе, свої сили і здатність піклуватися про дитину.
Консультаційний пункт Центру СССДМ у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини далі – КП) є поширеною ефективною формою соціальної роботи з формування усвідомленого батьківства.

216
Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
Він створюється як окреме спеціалізоване формування центру СССДМ для здійснення соціальної роботи з вагітними жінками та жінками, які народили дитину з неповнолітніми матерями з молодим подружжям із матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини з батьками, або особами, які їх замінюють, які тимчасово влаштували дитину в будинок дитини з батьками, у яких народилися діти звадами розвитку, або померли новонароджені діти. Під час вагітності жінка перебуває в різних психологічних станах, піддаючись навколишнім впливам та емоціям. Тому наявність у лікарні, при пологовому відділенні чи жіночій консультації консультативного пункту, в якому чергують соціальні працівники, дуже актуальна.
Метою КП є сприяння зміцненню інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального усвідомленого батьківства.
Рис. 20. Механізм взаємодії медичних закладів та ЦСССДМ із метою виявлення клієнтів, які потребують допомоги та соціальної підтримки

Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
217
Основними напрямами діяльності КП є встановлення причин відмови від дитини батьками чи одним із них вжиття заходів щодо усунення відмов співпраця з персоналом пологових будинків, жіночих консультацій, центрів планування сім’ї та соціальними центрами матерій дитини для здійснення соціальної роботи з матерями, які мають намір відмовитися від новонароджених дітей із персоналом будинку дитини з метою повернення її в сімейне оточення надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на забезпечення сімейних стосунків між дитиною і матір’ю (сім’єю), на реінтеграцію дитини в сімейне оточення здійснення соціального супроводу жінок, які мають намір відмовитись від новонароджених дітей або змінили своє рішення сімей, до яких повернули/
влаштували дитину здійснення психологічної підтримки батьків, у яких народилися діти звадами розвитку або померли новонароджені діти (при необхідності – із соціальним супроводом Вивчення проблемного поля клієнтів консультаційних пунктів дає змогу виявити причини, які найчастіше призводять до відмов від новонароджених. Саме цей напрям діяльності спеціалізованої соціальної служби раннього втручання є одним із пріоритетних.
Прич­ини відмов від новонароджених можна об’єднати у дві групи соціальній біологічні. До соціальних належать брак житла, засобів до існування соціальний осуд дитина народилася поза шлюбом, немає підтримки збоку рідної сім’ї; народження дитини у неповнолітньої матері народження дитини в асоціальній сім’ї або у матері, що має алкогольну чи наркотичну залежність настання небажаної вагітності внаслідок насильства криза сімейних стосунків. Біологіч­ни-
ми причинами відмов є небажана вагітність на тлі важкого, гострого або хронічного захворювання, психічного розладу. Страх перед можливими наслідками та їхнім впливом на здо-

218
Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
ров’я дитини ухвалення рішення на тлі післяпологового стресу, тривалої ендогенної або екзогенної депресії народження дитини звадами розвитку або вродженою патологією, або
ВІЛ-інфекцією, або народження дитина від ВІЛ-інфікованої матері, у стані наркотичної чи алкогольної абстиненції. Визначення причин відмов від новонароджених дітей дає змогу розробити стратегію втручання в ситуацію клієнта (див. 2.2). Серед відмовниць дуже часто зустрічаються емоційно незрілі особистості, яких вирізняє егоцентризм, афективна нестриманість, низька толерантність до стресів, амбівалентність настановна материнство. Вони відчувають пустоту довкола себе, власну ізольованість. Їм притаманна нездатність контролювати свої інстинкти, імпульси. Вирішальним фактором відмови від дитини стає почуття, що її народження може стати загрозою для реалізації власних амбіцій чи, навпаки, що мати сама (а через неї і все її оточення) є загрозою для благополуччя і навіть для життя дитини. За результатами багатьох досліджень така поведінка жінки визначається як аномальна материнська поведінка. Дослідник В. І. Брутман [2] посилається на мультифакторну модель аномальної материнської поведінки, запропоновану
Gelles R. J., яка стала основою розроблення критеріїв ризику у превентивній програмі пренатальної підтримки вагітності і успішно реалізується протягом 10 років у шпиталі материнства ім. Королеви Марії в Новій Зеландії. Цю модель подано у таблиці Аналіз причині мотивів відмова також певний досвід, напрацьований неурядовими організаціями в партнерстві з державними інституціями, дає підстави зробити висновок, що за умови своєчасної професійної допомоги соціального працівника можна запобігти значній кількості відмов від новонароджених. У рамках проекту ЄС Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей відпрацьована певна

Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
219
послідовність дій працівника спеціалізованої соціальної служби раннього втручання у випадках відмов від новонароджених дітей. Як правило, інформація про такі випадки надходить до ЦСССДМ через єдине вікно звернення від пологових стаціонарів/відділень лікарень. За направленням менеджера керівника Центру соціальний працівник спеціалізованої соціальної служби раннього втручання планує первинний контакт із потенційною клієнткою. До безпосередньої зустрічі з матір’ю соціальний працівник має дізнатися у її лікаря про стан здоров’я матері та дитини, з’ясувати, як проходили пологи (тривалість, складність, оперативне втручання, чиє ознаки постнатального синдрому. Мета першого візиту соціального працівника до відмовниці – виявити причини,
Соціальне
становище матері:
вік; соціально – економічний статус
Клас, суспільство:
цінності та норми;
субкультура; регулярність агресії
Досвід соціалізації
: досвід спілкування з матір’ю;
знущання у дитинстві;
рольова модель;
агресія
А. Ситуаційний стрес
взаємини у батьківській сім’ї;
стосунки з найближчим оточенням, родичами;
взаємини батьків між собою
Б. Структурний
стрес
багатодітність;
безробіття;
соціальна ізоляція;
загроза батьківській самооцінці
С. Ситуація
вагітності
небажана вагітність
Безпосередня
ситуація: некерована поведінка;
суперечки;
дратівливість;
непередбачуваність
Психологіч­ні
особливості
:
характерологічні
особливості; некерованість дій;
невропатії;
психічні розлади
Насильство
над дитиною
:
одиничне психологічне насильство;
систематичне психологічне знущання;
фізична кривда;
нехтування
Таблиця 7
Мультифакторна модель аномальної материнської поведінки

220
Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
визначальний мотив відмови, оцінити емоційний стан жінки, її ставлення до проблеми, визначити необхідність відповідної психотерапії, можливі перспективи надання допомоги. Вагітна жінка/породілля перебуває в особливому стані, викликаному фізичним і психічним навантаженням вагітністю пологами, що найчастіше зумовлює її обмежену здатність ухвалювати зважені рішення. На це має звертати увагу соціальний працівник, плануючи/здійснюючи візити. Для встановлення контакту з вагітною жінкою/породіллю, яка висловила намір відмовитися від новонародженої дитини, важливим для соціального працівника є володіння технікою проведення бесіди/інтерв’ю. Консультативна бесіда може здійснюватися за такою логікою (див. Рис. 21).
Рис. 21. Л­огіка проведення консультативної бесіди

Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
221
Таким чином, можна виокремити такі основні етапи проведення консультативної бесіди/інтерв’ю: встановлення контактів, дослідження запиту клієнта, розробка плану подолання проблеми, завершення бесіди/інтерв’ю. Завдання кожного етапу, техніки і прийоми проведення бесіди/інтерв’ю наведено у таблиці (див. Табл. Значущим є і місце проведення зустрічей. Бажано, щоб це була окрема затишна кімната у пологовому відділенні, а не палата, в якій перебувають ще кілька жінок. Це зумовлено потребою встановити з молодою матір’ю довірливі стосунки, налаштувати її на відвертість, уникнути поширення пліток тощо. Важливо, аби під час спілкування дитина була разом із матір’ю.
У ході перших зустрічей із жінкою доцільно спрямувати бесіду нате, щоб вона зрозуміла всі наслідки для себе і дитини у разі відмови від малюка, направлення його до інтернатно–
го закладу отримала інформацію про належну державну допомогу, соціальні та юридичні послуги, спробувала позитивно поглянути на своє майбутнє, реалістично оцінити становище, відчути підтримку. Стратегія надання допомоги охоплює планування і здійснення заходів з відновлення стосунків із біологічною сім’єю, біологічним батьком дитини (де це можливо, пошук шляхів вирішення матеріальних, побутових і соціальних проблем, оформлення юридичних документів на матір і дитину, надання допомоги в подоланні післяпологової депресії тощо Важливе значення в цій роботі має погодженість і скоординованість дій соціального працівника служби раннього втручання з медичним персоналом пологового будинку, державними установами і соціальними закладами, від яких залежить вирішення проблем клієнта Зусилля соціального працівника, психолога, лікарів спрямовані нате, щоб закороткий термін (5-7 днів) перебування жінки у пологовому будинку сформувати емоційний зв’язок

№ з/п Етап
Завдання етапу
Техніки, прийоми
Вст
ан
ов
ле
н
ня

к
он
так
ту
• познайомитися з клієнтом;
створити комфортні умови для бесіди;
• досягти взаємної довіри;
• визначити тему взаємодії;
• презентувати клієнту можливості межі компетенції) соціального працівника;
сформулювати мету інтерв’ю; стимулювати початок обговорення проблем
• організація простору бесіди;
• контакт очей;
• зустріч-знайомство;
розминка (коротка бесіда на сторонні теми);
• емпатійні висловлювання;
саморозкриття
Д
осл
ідже
н
ня

за
п
и
ту кл
ієн
та
• керувати ходом бесіди, підтримувати емоційний контакт із клієнтом;
• сформулювати запит клієнта;
• отримати інформацію, необхідну для визначення і дослідження проблем клієнта та виявлення ресурсів клієнта сформулювати і перевірити гіпотези щодо причин проблем клієнта;
• акцентувати увагу клієнта на ті фактах і чинниках, на які він сам не звертав увагу;
• сприяти поліпшенню розуміння клієнтом природи своїх проблем, своєї ролі в їх виникненні та власних допомогти клієнту зняти емоційну напругу викликану обговоренням проблем
• безмовне слухання;
• проста рефлексія;
• вибіркова рефлексія;
• уточнення; переказ перефразування перевірка правильності розуміння клієнта подальший розвиток думки клієнта;
• відкриті запитання закриті запитання;
• заохочувальні репліки
• емпатійні висловлювання.
Ро
зр
об
ка пл
ану

п
од
ола
н
ня пр
облем


и
р
іше
н
ня п
и
та
н
ня)
• досягти з клієнтом взаєморозуміння щодо визначення проблем та їхніх причині чинників;
• сформулювати мету і завдання подальшої взаємодії;
• надати клієнту необхідну інформацію і перевірити, чи правильно віе її зрозумів;
• визначити основні шляхи та конкретні кроки у подоланні проблем;
• сприяти прийняттю клієнтом певної відповідальності за подальші дії та їх результат;
• розподілити обов’язки щодо подальших дій між консультантом і клієнтом
• резюмування;
• інтерпретація; інформаційне повідомлення аргументація відкриті запитання;
• формулювання альтернатив (різних шляхів поведінки, подолання проблеми);
• конфронтація
За
вер
ше
н
ня

бе
сі
ди
• нагадати клієнту про результати бесіди і зміст подальших дій узгодити час, місце і завдання наступної зустрічі висловити впевненість у спроможності клієнта подолати проблеми висловити вдячність за звернення
• резюмування; саморозкриття
Таблиця 8. Етапи, завдання і техніки проведення бесіди/­інтерв’ю­
222
мати – дитина, налаштувати молоду матірна подолання обставин, які перешкоджають виконанню материнських обов’язків. Багато випадків потребують подальшого супроводу жінки з дитиною, що має здійснювати соціальний працівник за місцем проживання.
Очевидно, що навіть після успішного завершення екстреної роботи в умовах пологового відділення залишається певна група клієнтів, які не можуть повернутися з немовлям у своє звичне оточення і які потребують більш тривалої та комплексної допомоги. Є багато залежних і незахищених жінок, яким необхідна не тільки виховний вплив, а допомога й підтримка в отриманні освіти, роботи, житла, тобто в отриманні реальної, а неформальної незалежності. Оптимальною формою соціально-педагогічної роботи, психологічної та спеціалізованої підтримки можуть стати соціальні Центри
матері та дитини – заклади тимчасового проживання жінок на сьомому-дев’ятому місяці вагітності та матерів із дітьми віком від народження до 18 місяців, які опинилися в складних життєвих умовах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку.
Вагітна жінка/породілля може бути направлена до Центру, коли

мати хоче бути разом із дитиною немає іншого безпечного місця проживання породіллі разом із дитиною наданий час жінка має шанси до реінтеграції в громаду у майбутньому

вона немає психічних захворювань має дітей віком від народження до 18 місяців чи термін вагітності – 7-9 місяців, як це визначено Типовим положенням про соціальний Центр матері і дитини жінка погоджується працювати за індивідуальним планом соціального супроводу і дотримуватися затверджених правил розпорядку.
Згідно з Типовим положенням про соціальний Центр матері та дитини (постанова КМУ від 08.09.2005, №879)
Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
основною метою центру є запровадження нових форм соціальної підтримки жінок і запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей. Якщо мати розлучена з немовлям в перші місяці його життя, у неї не формується прихильність до дитини, і тоді малоймовірно, що мати пізніше забере малюка до себе. Саме тому
основними завданнями
Центрує створення належних психолого-педагогічних і житлово-побутових умов для забезпечення нормальної життєдіяльності осіб, що тимчасово тут проживають сприяння здобуттю особами, що тимчасово проживають у Центрі, освіти, фаху, навичок самостійного життя з дитиною поза межами центру, захист їхніх прав та інтересів надання безоплатних психологічних, соціально- педагогічних, правових, соціально-економічних та інформаційних послуг особам, що тимчасово проживають у Центрі, та забезпечення їх харчуванням.
Команда працівників Центру допомагає жінкам набути навички з догляду за дитиною, готує їх до самостійного ухвалення рішень щодо своїх життєвих проблем. Це передбачає і набуття знань стосовно захисту власних праві прав своєї дитини, налагодження контактів із родичами, розв’язання житлових та інших життєво важливих питань. Під час проживання в Центрі молоді матері мають можливість продовжувати навчання, розпочати здобувати вищу освіту, відвідувати професійні курси тощо. У той самий час варто зазначити, що Центр матері та дитини, які будь-який інший закладне є ідеальним засобом роз- в’язання проблему системі профілактичної роботи. Часто соціальної роботи на місцях може бути досить, аби запобігти залишенню дітей у лікувальних закладах. Послуги Центру необхідно використовувати як останній ресурс, коли всі інші вичерпано. Час перебування в ньому має бути настільки коротким, наскільки це можливо, і настільки тривалим, наскіль–
224
Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування
навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
ки це необхідно. Наприклад, термін перебування у Центрі Мати і дитина разом м. Фастова становить до 4 місяців, у виняткових випадках – до 21 місяця. Клієнти мають розуміти із самого початку, що Центр – це тимчасовий притулок унаслідок виникнення кризової ситуації. Шляхом порозуміння між матір’ю та персоналом Центру може бути угода з визначеним терміном перебування.
Житлово-побутові умовив Центрі створено таким чином, аби забезпечити максимум самостійності та комфорту в повсякденному житті. Кожна жінка мешкає разом із дитиною в мебльованій, затишній кімнаті. До послуг клієнтів вітальня, кухня, девони готують їжу (персонал консультує, як приготувати ту чи іншу страву, в окремих Центрах створюються майстерні, комп’ютерні кімнати. Команда працівників Центру, до складу якої входять психолог, соціальні працівники, соціальні педагоги, медсестра та інші співробітники, забезпечують надання кваліфікованої допомоги. Обов’язко- вою умовою перебування в центрі є прибирання кімнати, де проживає жінка з дитиною. Особливістю функціонування Центрує індивідуальна і планомірна робота з кожним клієнтом. Як тільки жінка з дитиною потрапляє до закладу, за нею закріплюють соціального працівника (члена мультидисциплінарної команди співробітників Центру, завдання якого – координувати всю роботу, яка ведеться з конкретним клієнтом. Через сім-десять днів після направлення породіллі до Центру закріплений за нею соціальний працівник складає індивідуальний план соціального супроводу на основі первинної діагностики, спостереження, а також інформації, наданої соціальним працівником, який працював із жінкою за місцем її проживання або в пологовому будинку. План соціального супроводу має відображати всі аспекти життя матері та дитини, охоплюючи стан здоров’я і розвитку дитини, взаємин матерій дитини, підготовку матері до самостійного життя, освіту, роботу, стосунки з сім’єю і батьком дитини, підтримку збоку оточення і заходи з реінтеграції всім ю.bРобота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формуванняПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал