І. Д. Звєрєвої та Ж. В. ПетрочкоPdf просмотр
Сторінка1/38
Дата конвертації13.03.2017
Розмір4.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Міністерство освіти і науки України
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Представництво благодійної організації Кожній дитинів Україні Інтегровані соціальні служби:
теорія, практика,
інновації
Навчально-методичний комплекс
За загальною редакцією І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко
Київ 2007
Думки, висловлені у виданні, належать авторам і не обов’язково відображають погляди Європейської Комісії.
Рекомендовано до видання Вченою радою Тернопільського національного педагогічного
університету імені В. Гнатюка (протокол № 11 від 26.06.2007)
Інтегровані соціальні служби теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс /
Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К Фенікс, 2007. - 528 с.
У навчально-методичному комплексі подано теоретичні і практичні аспекти розвитку та діяльності інтегрованих соціальних служб, що створюються в системі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Розкрито інноваційні технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливими сім’ями з дітьми. Певні матеріали подаються як напрацювання уході реалізації проекту ЄС Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей і є такими, що рекомендовані для використання.
Видання розраховане, перш за все, на практичних соціальних працівників системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями соціальна робота і соціальна педагогіка, а також буде цікавим для наукових співробітників, корисним для викладачів вищих навчальних закладів, представників громадських організацій.
Автори-упорядники:
О. В. Безпалько – д. пед. н, доцент, (2.4), І. Д. Звєрєва – д.пед.н., проф.,
(1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; розділ 4), З. П. Кияниця (1.4, 3.2; додатки, В. О. Кузьмінський – к.екон.н. (1.2, 1.3), В. П. Лютий (3.5), Ж. В. Петрочко – к.пед.н., доцент (1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; 3.4; розділ 4), МІ. Ростальна (3.3, додатки, ЛІ. Стрига (3.1; розділ 4; додатки)
Рецензенти:
С. Я. Харченко – доктор педагогічних наук, професор
Т. Ф. Алєксєєнко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
С. В. Толстоухова – кандидат педагогічних наук, доцент
Літературний редактор: А. М. Нечитайло
© Європейська Комісія, 2007
© ПБО Кожній дитинів Україні, 2007
ISBN 978-966-651-476-2
УДК 364.4:314.6
ББК 65.272
I-73
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
(№ 1.418-1867 від 21.08.2007)
Проект фінансується Європейським Союзом
Навчально-методичний комплекс підготовлено в рамках проекту Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей, що фінансується Європейським Союзом. Проект виконується консорціумом організацій, який очолює благодійна організація Кожній дитині. Основними бенефіціарами проектує Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді. Пілотний регіон – Київська область.
Ця публікація є результатом роботи не тільки колективу її авторів, ай спеціалістів різних установі відомств, громадських структур, перш за все, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службу справах дітей, відділів сім’ї та молоді, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, правоохоронних органів Київської області, об’єднаних в єдину команду, яка спільно з консорціумом Кожній дитині реалізовувала проект ЄС Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей, що фінансувався Європейським Союзом на замовлення Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.
Завдячуючи керівникам обласної державної адміністрації В. І. Ульянченко, В. П. Кондруку, начальникам управління у справах сім’ї та молоді Н. В. Татарчук, служби у справах дітей Л. П. Гурковській, директору ЦСССДМ Л. О. Ніколаєнко, до реалізації проекту було залучено широке коло керівників різних установі відомств, виділені додаткові фінансові ресурси, укріплений кадровий потенціал служб, які надають соціальні послуги дітям та сім’ям.
Першопроходцями у впровадженні інтегрованої моделі соціальних послуг для вразливих сімей та дітей стали соціальні працівники, медики, педагоги, керівники та спеціалісти соціальної сфери м. Бровари та Вишгородського району, які відпрацьовували на практиці інноваційні підходи та технології у соціальній роботі. Особлива подяка меру м. Бровари В. О. Антоненку, заступнику мера Л. П. Шестопал, директору ЦСССДМ Л. А. Кваші, начальнику відділу у справах сім’ї та молоді Т. М. Коврак, начальнику служби у справах дітей Л. В. Виноградовій.
Дякуємо міжнародним консультантам та експертам за можливість ознайомлення з кращими зразками міжнародного досвіду соціальної роботи, а також за цінні консультації щодо механізмів впровадження соціальних інновацій.
Подяка
3
На кожному етапі реалізації проекту ми відчували дієву підтримку Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Щира їм подяка в особі С. В. Толстоухової, Ю. О. Павленка, І. М. Пінчук, Г. М. Лактіонової, І. М. Дубініної, Ф. В. Гриценка.
Ми вдячні всім членам Наглядової Ради проекту і насамперед його Голові В. С. Вовку.
Дякуємо фахівцям, залученим до підготовки соціальних працівників інтегрованих соціальних служб Г. М. Бевз, І. В. Братусь, НЮ. Максимовій; спеціалістам Київського обласного тренінгового центру в особі О. В. Павлик, О. А. Лещенко; працівникам проекту І. В. Носачу, О. П. Романусі, О. В. Курці.
Окрема подяка Т. П. Цюман, викладачу Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, за професійні консультації в процесі підготовки матеріалів доданого навчально-методичного комплексу та сприяння у вирішенні організаційних питань щодо їх публікацій. За ефективну співпрацю у створенні функціональної системи захисту прав дітей у нашій країні, підтримку у реалізації проекту ЄС Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей та надані матеріали доданого видання дякуємо нашим партнерам Представництву благодійної організації Надія і житло для дітей в Україні, Українському центру Порозуміння, Українському фонду «Благополуччя дітей, Українському фонду соціальних інвестицій та ін. Лише спільні зусилля породжують високі, вагомій довготривалі позитивні результати. Дане видання не було б можливим без ефективного управління проектом його керівника Елейн Саммон, її вагомих пропозицій і настанов, мудрих пораді рекомендацій.
Авторський колектив
4

Вступ
7
Теоретико-методологічні основи організації
роботи інтегрованих соціальних служб
12
1.1 Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності
12 1.2 Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи
35 1.3 Гейткіпінг як нова філософія, концепція та механізм ухвалення рішень в інтересах дітей
59 1.4 Змісті організація роботи інтегрованих соціальних служб
70
Інноваційні технології в роботі інтегрованих
соціальних служб
107
2.1 Оцінка потреб дитини та її сім’ї
107 2.2 Раннє втручання як технологія соціальної роботи
144 2.3 Ведення випадку – ключова технологія роботи інтегрованих соціальних служб
157 2.4 Мобілізація ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми
169
Основні напрями роботи інтегрованих соціальних служб
186
3.1 Соціальна робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах
186 3.2 Робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, щодо формування навичок усвідомленого батьківства і запобігання відмовам від немовлят
208
ЗМІСТ
5

3.3 Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
228 3.4 Реінтеграція та соціалізація вихованців інтернатних закладів
257 3.5 Профілактика правопорушень серед неповнолітніх реабілітація дітей, які перебувають у конфлікті з законом
286
Особливості використання інтегрованого підходу у наданні
соціальних послуг в умовах села (селища)
315
4.1 Організаційно-змістові засади соціальної роботи в селі (селищі)
315 4.2 Специфіка надання інтегрованих соціальних послуг дітям і сім’ям в умовах села (селища)
325
Програма навчання соціальних працівників
інтегрованих соціальних служб
336
Примітки до впровадження Програми навчання
соціальних працівників інтегрованих соціальних служб
357
Додатки
364
6

7
Вступ
Економічні перетворення, що відбуваються на сучасному етапі становлення української державності, а також процеси демократизації та розбудови громадянського суспільства супроводжуються змінами в соціальній сфері, соціальній політиці, діяльності різних соціальних інститутів. Нові суспільні відносини значною мірою впливають настановлення соціальної роботи як професійної діяльності. Її розвиток базується на інтеграції зусиль, засобів і можливостей різних державних і неурядових організаційна всіх рівнях. Сучасна парадигма соціальної роботи, яка базується на інтегрованому підході, спрямована на координацію, ефективність і продуктивність соціальних послуг. Останнім часом помітно вирізняється тенденція посилення ролі неурядових організацій у формуванні державної політики стосовно дітей, що активно використовують міжнародний досвід захисту й забезпечення прав дітей, пристосовуючи його до вітчизняних соціокультурних умов. Даний навчально-методичний комплекс розроблено за результатами проекту ЄС Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей, що здійснювався уроках Представництвом благодійної організації Кожній дитинів Україні. Метою проекту було зменшити кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах Київської області шляхом запровадження інтегрованих соціальних служб для забезпечення ефективної підтримки дітей і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Визначена мета конкретизувалася у таких завданнях створення спеціалізованих соціальних служб, які надають комплексні соціальні послуги вразливим дітям і сім’ям; розробка та впровадження інноваційних технологій соціальної роботи, спрямованих на запобігання потраплянню дитини до інтернатного закладу та розвиток сімейних форм виховання підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів соціальної сфери

8
Вступ
щодо захисту права дитини виховуватися в сімейному середовищі підготовка зміні доповнень до законодавчих і нормативно-правових актів за міжнародними стандартами у сфері сімейної політики та захисту прав дітей.
Фактично проект було спрямовано на реформування системи державної опіки над дітьми і пошук шляхів впровадження інноваційних підходів до її оновлення. Система державної опіки в Україні створювалася за умов старої політичної системи. В її основу були покладені ідеї колективного виховання дітей. Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів, де діти неповною мірою можуть реалізувати свій потенціал. Такі установи не в змозі забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини й часто ізолюють дітей від місцевої громади. Якщо дитина потрапляє до закладу інтернатного типу в ранньому віці, вона, як правило, проходить усі форми інституції залежно відвіку й залишається в інтернаті до повноліття. Фактичні дані свідчать приблизно третина дітей потрапляє під державну опіку через бідність усім ях, така ж кількість – через соціальні негаразди, решта – з інших причин. Більшість дітей в інтернатних закладах є соціальними сиротами, тобто мають одного або двох батьків, а потрапляють туди внаслідок позбавлення дорослих батьківських прав з ініціативи державних органів. Збільшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах зумовлює зростання мережі таких установ та їх переповнення. Заданими Державного комітету статистики України станом на 01.09.2006 в 55 школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 15 669 вихованців. Досвід розвинених європейських країн, які вже відійшли від системи великих інтернатних закладів, переконує, що створити передумови для поступового реформування інтернатних закладів можна шляхом пошуку превентивних механізмів за-

9
Вступ
побігання інституалізації дітей відпрацювання системи соціальних послуг для вразливих сімей із дітьми розвитку нових принципів співпраці органів державного управління, закладів соціального захисту дітей та громадських організацій. Наразі значущості набуває розвиток інтегрованого підходу до надання соціальних послуг уразливим сім’ям і дітям для забезпечення права дитинина сімейне виховання. Такий підхід передбачає надання комплексних соціальних послуг на основі оцінки потреб дітей і сімей, активну участь клієнтів у плануванні й моніторингу соціальних послуг, залучення ресурсів громади до вирішення проблем дітей і сімей, подолання складних життєвих обставин зміцнення міжвідомчої взаємодії у сфері ухвалення рішень в інтересах дітей.
У ході реалізації проекту враховувалися основні теоретичні засади соціальної роботи як професійної діяльності, новітні міжнародні та вітчизняні ідеї, технології, механізми надання соціальних послуг вразливим дітям і сім’ям на локальному місцевому, регіональному та державному рівнях.
Навчально-методичний комплекс, розроблений у рамках проекту, складається зі вступу, чотирьох розділів, програми навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб, додатків, а також тренінгових модулів, поданих на електронних носіях (У навчально-методичному комплексів логічній послідовності розглядаються і теоретичні, і технологічні підходи до здійснення соціальної роботи, діяльності інтегрованих соціальних служб. Зокрема, у розділі «Теоретико-методологічні основи роботи інтегрованих соціальних служб розкриваються питання характеристика соціальної роботи як професійної діяльності захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи роль інтегрованих соціальних службу реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей нормативно-правове підґрунтя та стандарти діяльності компоненти, змісті форми роботи інтегрованих соціальних служб тощо.

10
Вступ
Сучасною міжнародною фундаментальною технологією соціальної роботи із вразливими дітьми та сім’ями є гейткіпінг. Саме цей об’єднавчий підхід лігв основу визначення та опису інноваційних технологій, що розкриваються у розділі Інноваційні технології в роботі інтегрованих соціальних служб. Враховуючи характеристики стратегій, елементів та механізмів гейткіпінгу, його сильні та слабкі сторони, автори посібника
ґрунтовно розкривають сутність та особливості оцінки потреб клієнтів, раннього втручання, управління випадком, мобілізацію ресурсів громади щодо підтримки сімей із дітьми. Детальне відображення у третьому розділі навчально- методичного комплексу знайшли основні напрями роботи інтегрованих соціальних служба саме соціальна робота з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах запобігання відмовам від немовлят та підтримка сімей із дітьми раннього віку розвиток сімейних форм виховання реінтеграція та соціалізація вихованців інтернат- них закладів профілактика негативних явищу дитячому середовищі. Не лишилася поза увагою специфіка надання інтегрованих соціальних послуг дітям і сім’ям в умовах села (селища, що розкривається у розділі Особливості використання інтегрованого підходу в наданні соціальних послуг в умовах села (селища)».
Представлена в навчально-методичному комплексі Програма є універсальною, оскільки може використовуватися для навчання соціальних працівників інтегрованих соціальних служб, підвищення професійної компетентності фахівців соціальної сфери, підготовки майбутніх соціальних працівників соціальних педагогів.
Напрями діяльності інтегрованих соціальних служб, перелік послуг, що надають кожна із спеціалізованих соціальних служб, накази, інструкції, положення, різноманітні форми документування ведення справи клієнта й інші матеріали містяться в Додатках навчально-методичного комплексу.

11
Вступ
Створення в рамках проекту інтегрованих соціальних служб при центрах соціальних служб для сімей, дітей та молодів Київській області дозволяє говорити про напрацювання певного досвіду в цьому напрямі. Про довершеність чи досконалість відпрацьованих механізмів, форм та методів роботи говорити зарано. Та впевнені кроки у напрямі удосконалення в Україні соціальної роботи з дітьми та сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, на основі комплексного адресного підходу, безперечно, зроблено. Попереду імплементація надбань проекту в умови різних громад, регіонів.
Слід зазначити, що теоретичні та практичні матеріали, представлені у навчально-методичному комплексі, було апробовано вході підготовки спеціалістів для інтегрованих соціальних служб. Задля здійснення цього напряму було створено Тренін– говий центр при Київському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Не претендуючи на вичерпне розкриття порушених проблем, автори сподіваються, що дане методичне видання стане у пригоді соціальним працівникам, студентам – майбутнім соціальним педагогам, іншим фахівцям соціальної сфери у справі реформування системи державної опіки над дітьми, підвищення якості соціальних послуг, розвитку соціальної роботи як професійної діяльності.
Теорія і практика соціальної роботи як професійної діяльності в Україні перебуває на етапі становлення. Тому в спеціальній літературі не існує однозначного тлумачення терміна
«соціальна робота». У більшості наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених це поняття розглядається утрьох аспектах як практична професійна діяльність із надання допомоги та підтримки людям, що опинилися у скрутній ситуації як навчальна дисципліна з професійної підготовки фахівців із соціальної допомоги та підтримки населення як галузь наукових знань, що ґрунтується на сукупності концепцій і теорій, має свій категоріальний апарат, досліджує принципи і закономірності, моделі та методи соціальної роботи [9, с. 6]. Аналіз понятійного масиву дефініції соціальна робота, поданого у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, свідчить про відсутність узагальненого її розуміння. На сучасному етапі розвитку соціальної роботи є три підходи до її трактування. У першому соціальна робота розглядається як інструмент реалізації державної соціальної політики. Для другого підходу характерний акцентна допомозі
1.1 Характеристика соціальної роботи
як професійної діяльності
Теоретико-методологічні
основи організації
роботи інтегрованих
соціальних служб
12

13
Рис. 1. Структура професійної діяльності
населенню у кризових або важких ситуаціях. Третій підхід зводить сутність соціальної роботи до надання соціальних послуг. Але спільним для всіх цих підходів є розуміння соціальної роботи як професійної, практичної діяльності. Основними завданнями соціальної роботи як виду суспільної діяльності є покращення соціального самопочуття людини, умов її життя, забезпечення відповідного соціального функціонування, гармонізація стосунків усім ї, колективі, у суспільстві загалом.
Соціальна робота є різновидом численних видів професійної діяльності. Кожна професійна діяльність характеризується наявністю специфічних, лише їй притаманних компонентів, має свою певну структуру. Такими є – суб’єкт, зміст, управління, об’єкт та об’єднавчі для них мета, засоби і функції. Схематично це можна зобразити таким чином Логіка розташування компонентів невипадкова соціальна робота, які будь-який інший вид діяльності, здійснюється в напрямку від суб’єкта до об’єкта, хоча цілком очевидно, що об’єкт є визначальним чинником цієї системи. Тому в теорії і практиці соціальної роботи головним є цілісне осмислення проблем об’єкта соціальної роботи. Хай яку конкретно соціальну роботу доводилося б виконувати (соціальна підтримка сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, соціальний захист дітей, безробітних, людей з особливими потребами, неповнолітніх, сиріт, студентів чи одиноких людей похилого віку, в кожному випадку слід визначити особливості об’єкта, дібрати найбільш адекватний суб’єкт соціальної роботи, вибрати відповідний зміст, належне управління, визначити ме-
Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності
ту, віддати перевагу конкретним засобам і функціям. Наведений аналіз свідчить, що окреслена сукупність компонентів соціальної роботи є цілісною вилучення хоча б одного з них веде до порушення, а інколи й до руйнування системи. Таким чином, система соціальної роботи, зводиться до системи діяльності [12, с. 217].
У структурі соціальної роботи як різновиду практичної діяльності насамперед виділяють її суб’єкт та об’єкт.
Суб’єкти соціальної роботи – це державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують соціальну політику та надають соціальну допомогу різним категоріям населення. До державних організацій належать Верховна Рада України,
Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади, міністерства різного профілю, а саме Міністерство праці та соціальної політики, яке здійснює соціальну роботу через мережу центрів зайнятості, у територіальних центрах роботи з населенням, у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів, притулках, кризових центрах Міністерство охорони здоров’я, яке реалізує соціальну роботу в лікарнях та поліклініках, санаторно-курортних установах, санітарно-профілактичних установах, анонімних медичних кабінетах тощо Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, яке здійснює соціальну роботу через розгалужену систему соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у дружніх клініках для молоді, реабілітаційних центрах службах у справах дітей, притулках для дітей тощо Міністерство освіти і науки – у загальноосвітніх закладах, професійно-технічних закладах, вищих навчальних закладах, школах-інтерна- тах для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, спеціалізованих школах-інтернатах для дітей з різними видами захворювань Міністерство внутрішніх справу виправно-трудових установах, виховних колоніях, приймальниках-розподільниках, відділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Недержавними організаціями, що надають соціальну підтримку, є благодійні фонди, товариства, громадські об’єд–
Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності
14
нання, приватні соціальні служби, відділення міжнародних організацій (ПРООН, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного Хреста, Український фонд «Благополуччя дітей, Представництво міжнародної благодійної організації Кожній дитині, Міжнародна організація Надія і житло для дітей) тощо. Фізичними особами, які реалізують соціальну роботу, є соціальні працівники, соціальні педагоги, психологи, реабі- літологи, медичні працівники, волонтери.
Суб’єкти соціальної роботи мають наметі здійснення соціальної політики держави, розв’язання завдань шляхом забезпечення населення необхідними життєвими благами, сприяння нормалізації соціально-психологічних взаємин, розвитку самостійності членів суспільства в розв’язанні різноманітних проблем, пов’язаних з умовами праці, побуту, дозвілля, охорони здоров’я, безпеки життєдіяльності тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал