І. Д. Чорней, аналіз вимог до підготовки вчителя,, на різних етапах розвитку освітиСкачати 42.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.04.2017
Розмір42.55 Kb.

І.Д.Чорней,

АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ,,
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ОСВІТИ,

Професія педагогаĊƀĊпраця особливого родуĘĊВчительĊƀĊбезпосереднійĊ
творець навчального процесуĖĊтворець безмежної кількості конкретнихĊ
навчальних і виховних функційĖĊчерез які проходить учень у школіĘĊĊ
На даний час існує достатньо широке коло теоретичних і практичнихĊ
досліджень проблеми професійної готовності студентів до педагогічноїĊ
діяльностіĘĊСеред найбільш вагомих досліджень варто згадати дослідженняĊ
Е.КучінаĖĊВ.СемиченкоĖĊЛ.ХомичĘĊВ основі вимог до професійної підготовкиĊ
вчителя лежать вимоги до особистості педагогаĘĊНа сучасному етапі рольĊ
особистості вчителя в суспільстві розглядають І.ЗязюнĖĊМ.ФіцулаĖĊКуляндĖĊ
В.Рибалка та інші вченіĘĊМетою даної публікації є проаналізувати вимоги доĊ
підготовки вчителя і зокрема до особистості педагога на різних етапахĊ
розвитку освітиĖĊвиділити основні ознаки якісної професійної підготовкиĊ
вчителя на сучасному етапіĊĘĊ
На кожному етапі розвитку суспільства саме до вчителя ставилисяĊ
особливі вимогиĊŅĞŇĘĊЩе в дохристиянський період філософи висловлювалиĊ
думки щодо особистості вчителя і специфіки його діяльностіĘĊТакĖĊСократĊ
вважавĖĊщо завданням учителя є розвиток задатків і почуттів вихованцяĖĊйогоĊ
потягу до істини та добраĊĘĊĊ
Статут Львівської братської школиĊěğĢĠĊрĘĊтак визначав вимоги доĊ
педагогаĤĊŮДидаскалĖĊабо учительĖĊцієї школи повинен бути побожнимĖĊ
смиренно мудримĖĊлагіднимĖĊстриманимĖĊне п’яницеюĖĊне розпусникомĖĊнеĊ
хабарникомĖĊне сріблолюбцемĖĊне злийĖĊне заздріснийĖĊне лайливийĖĊнеĊ
чарівникĖĊне прихильник єресіĖĊне порушник побожностіĖĊа у всьому показуєĊ
образ для наслідуванняĖĊі щоб учні булиĖĊяк учитель їхĘĘĘžĘĊĊ
Я.А.Коменський стверджувавĖĊ що вчителем може бути тількиĊ
високоморальнаĖĊдуже освіченаĊĖĊдіяльна і віддана своїй справі ЛюдинаĖĊякаĊ
по-батьківськи любить дітейĘĊЧеський педагог підкреслювавĖĊщо приĊ
керівництві юнацтвом слід мати лагідність без легковажностіĖĊсуворість безĊ
лютостіĘĊ
Важливим підґрунтям для створення образу ідеального вчителя єĊ
започатковане видатним українським мислителем Г.Сковородою вчення проĊ
ідеал людини зĊŮдосконалим серцемžĖĊяка наближається до БогаĖĊпостійноĊ
прагне до духовного розвиткуĖĊ самопізнанняĖĊ безперервногоĊ
самовдосконаленняĘĊ
Пам’ятайтеĖĊщо перед тимĖĊяк узятися за виховання людиниĖĊƀĊпише ЖĘė
ЖĘĊРуссоĖĊƀĊтреба самому зробитися людиноюĖĊтребаĖĊщоб у вас самихĊ
склався той взірецьĖĊякий повинна наслідувати людинаĘĊ
К.Д.Ушинський вважавĖĊщоĊŽбез особистого безпосереднього впливуĊ
вихователя на вихованняĖĊсправжнє вихованняĖĊспрямоване на загартуванняĊ
характеруĖĊнеможливеĘĊТільки особистість може впливати на розвиток іĊ
визначення особистостіĖĊтільки характером можна утворити характерžĘĊ
П.П.Блонський говоритьĖĊщо основа педагогічної підготовкиĊƀĊширокаĊ
загальна освітаĖĊзнання й розуміння людейĖĊуміння розбиратися вĊ
філософських питанняхĖĊ інтенсивний громадський інтересĘĊЯкщо вінĊ
позбавлений цьогоĖĊвінĊƀĊпедагог без фундаментуĘĊ
На думку В.О.СухомлинськогоĖĊвиховательĊƀĊце особаĖĊяка заĊ
дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народногоĊ
багатстваĊƀĊдушіĖĊрозумуĖĊдумокĖĊпочуттів дітейĖĊпідлітків і юнацтваĘĊ
ВиховательĖĊƀĊкаже великий ГуманістĖĊƀĊтворить найбільше багатствоĊ
суспільстваĊƀĊлюдинуĊŅĞŇĘĊ
ВзагаліĖĊяк показує дослідження вченихĊŅĝĖĊСĘěģĠŇĖĊлюдинаĖĊяка вибралаĊ
професію педагогаĖĊповинна бути придатна до всієї роботиĘĊĊ
Можна виділити три основних фактори придатності до професіїĘĊ
По-першеĖĊставлення людини до даної роботиĖĊїї трудова спрямованістьĊ
у цій галузіĖĊінтерес і воля до праціĘĊЛюдинаĖĊяка має інтересĖĊусвідомлює теĖĊ
чим її приваблює дана роботаĖĊз великим задоволенням працює у вибранійĊ
нею області праціĖĊдля цієї людини професія представляє зміст життяĘĊСилаĊ
цікавості до професії виражається також в її стійкостіĘĊĊ
По-другеĖĊздібності до професіїĘĊМова йде не стільки про вродженіĊ
задаткиĖĊскільки про той потенціалĊĒпокликанняĖĊнахилēĖĊякий розвивається вĊ
період навчання і вихованняĘĊĊ
По-третєĖĊоволодіння знаннямиĖĊвміннями і навичкамиĖĊнеобхіднимиĊ
для професіїĊŅĜĖĊСĘěĚěŇĘĊ
ОтжеĖĊорієнтуючись на вищі педагогічні цінностіĖĊвчитель повиненĊ
одержати ґрунтовну теоретичну та практичну підготовкуĘĊВідомий педагогĊ
досліджуваного періоду С.Миропольский писавĤĊŮЯкщо ви вирішилиĊ
присвятити себе справі вчительстваĖĊто необхідно набувати умінь вести їїĊ
добреžĘĊУ численних публікаціях І.ГубкінаĖĊЯ.ГуровичаĖĊМ.ДемковаĖĊ
П.КаптерєваĖĊЯ.КолубовськогоĖĊМ.КорфаĖĊК.ЛєпіловаĖĊД.Семенова та іншихĊ
зазначалосяĖĊщоĊŮнова школаžĊвисуває до вчителя найвищі вимогиĤĊбагатоĊ
знаньĖĊпраціĖĊ наполегливості та самовідданостіĘĊРеалізація під часĊ
професійної діяльності двох головних функційĊƀĊнавчання та вихованняĊƀĊ
передбачала додержання вчителем деяких вимогĘĊ
Вимоги до професійних якостей учителяĤĊлюбов до дітейĖĊпотреба іĊ
здатність віддати їм своє серцеĥĊуміння та бажання працювати з людьмиĥĊ
уміння керувати дітьмиĖĊвести їх за собоюĥĊуміння спілкуватисяĖĊ
забезпечуватиĊŮтепліžĊстосунки з учнямиĥĊпрофесійна працездатністьĥĊ
потреба в знанняхĥĊлюбов до педагогічної професіїĖĊвідданість їй тощоĘĊĊ
Вимоги до загальнопедагогічної підготовки вчителя:
ƀĊвиховання любові до наукиĥĊ
ƀĊвивчення таких предметівĖĊяк Закон БожийĖĊросійська моваĖĊукраїнськаĊ
моваĖĊцерковнослов’янське читанняĖĊ арифметикаĖĊпочаткова алгебра іĊ
геометріяĖĊзагальна й вітчизняна історія та географіяĖĊфізикаĖĊкресленняĖĊ
малюванняĖĊспівĖĊгімнастикаĥĊ

ƀĊознайомлення з філософією та логікоюĖĊетикою та естетикоюĥĊ
ƀĊволодіння психолого-педагогічними знаннями та вміннямиĥĊ
ƀĊглибоке знання наукиĖĊяку викладаєĥĊ
ƀĊрозуміння особливостей психічного розвитку дитиниĥĊ
ƀĊпостійне вивчення своєї професіїĖĊзнання її метиĖĊзавданьĖĊзмістуĖĊ
методів і формĘĊ
Вимоги до методичної підготовки вчителя:
ƀĊпрактична підготовкаĊĒвивчення підручниківĖĊпосібниківĖĊскладанняĊ
конспектів уроківĖĊ проведення пробних уроківĖĊ відвідування уроківĊ
зразкового вчителяĥĊ виконання ролі помічника вчителяĥĊпроведенняĊ
самостійних уроківĥĊучасть у конференціяхĖĊприсвячених аналізу уроківĥĊ
складання тижневих програм та протоколівĥĊпедагогічні бесідиĥĊнаписанняĊ
творів за літературно-педагогічною тематикою та їх аналізування наĊ
особливих конференціяхēĘĊ
Вимоги до педагогічної майстерності вчителя: володіння мовоюĥĊ
володіння собоюĤĊуміння керувати своїм тіломĥĊуміння спостерігатиĊ
педагогічні процеси та явищаĥĊуміння передбачати події та їх результатиĥĊ
тактовністьĖĊпроникливістьĖĊрозуміння самобутності дитячої природи та інĘĘĊ
Таким чиномĖĊтільки високоосвіченийĖĊерудований учитель на основіĊ
глибокого аналізу педагогічних ситуаційĖĊусвідомлення їх сутності шляхомĊ
творчого підходу здатен знайти правильні та оптимальні варіанти вирішенняĊ
будь-яких проблемĘĊ Саме такий наставник буде наближатися доĊ
педагогічного ідеалуĘĊДля визначення основних якостей професії вчителя наĊ
сучасному етапі розвитку суспільства як один з методів використовуєтьсяĊ
професіографічний підхідĘĊВін був застосований ще вĊĜĚĊƀĊпочаткуĊĝĚėх роківĘĊ
На його основі були зроблені перші спроби сформулювати вимоги до вчителяĊ
як з точки зору соціально-значущихĖĊтак і професійно-педагогічних іĊ
психофізіологічних властивостей його особистостіĊŅĜĖĊСĘěĚĢŇĊĘĊ
ПрофесіограмаĊƀĊце система вимог до спеціалістаĖĊвонаĊƀĊне самоцільĖĊ
але вказує шлях до оволодіння педагогічною майстерністюĘĊ
Педагогічна професіяĖĊз одного бокуĖĊмасова і в той же час творчаĖĊ
оскільки вчитель управляє процесом формування людиниĖĊа в природі неĊ
існує двох однакових дітейĖĊколективівĖĊоднакових педагогічних ситуаційĖĊ
отжеĖĊзастосування педагогічних законів на практиці вимагає творчостіĘĊ
Кваліфікаційна характеристика педагога містить у собіĤĊготовність доĊ
навчальної роботи з учнямиĖĊготовність до виховної роботи з вихованцями таĊ
взаємодії з батьками і громадськістюĖĊготовність до педагогічногоĊ
спілкування та професійного самовдосконаленняĘĊ
Професіограма вчителя сучасної школиĖĊна думку В.О.СластьонінаĖĊ
містить у собі низку компонентівĘĊЗ-поміж нихĊƀĊвластивості таĊ
характеристикиĖĊ що визначають професійно-педагогічну спрямованістьĊ
особистості вчителяĥĊпсихолого-педагогічна підготовкаĥĊобсяг та складĊ
спеціальної підготовкиĥĊметодичну підготовку за фахомĘĊ
Сучасні вимоги до вчителя висвітлені також у розробленомуĊ
І.І.ЧорнокозовимĊŽКодексі професійної етики вчителяžĖĊКваліфікаційнійĊ
характеристиці вчителя початкових класів національної школи УкраїниĊ
тощоĘĊ
Кваліфікаційна характеристикаĖĊкрім вище згаданих вимогĖĊсередĊ
посадових обов’язків виділяє вміння педагога готувати вихованців доĊ
свідомого життя в дусі взаєморозуміння і мируĖĊзлагоди між усіма народамиĖĊ
етнічнимиĖĊнаціональнимиĖĊрелігійними групамиĊŅĠĖĊСĘĢĢŇĘĊ
На основі узагальнення змісту вимог до вчителя було створено йогоĊ
модельĘĊВона оформлена як комплекс типових мікрохарактеристикĖĊщоĊ
відображають найголовніші вимоги до особистості та діяльності вчителяĘĊ
Серцевиною моделі є ядро особистості ідеального педагогаĊŅĜĖĊСĘĜĠėĝĚŇĘĊ
Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівниківĊ
передбачено державною програмоюĊŮВчительžĊŅěŇĘĊĊ
Вимоги до педагогічної діяльності та особистості вчителя постійноĊ
уточнюютьсяĖĊ ускладнюютьсяĘĊ Проте знання професіограми вчителяĖĊ
структури його педагогічної майстерностіĖĊ педагогічних здібностейĖĊ
професійно-педагогічної усталеності відкривають майбутньому вчителюĊ
шляхи і напрямки для самовдосконаленняĖĊдо цілеспрямованого розвитку цихĊ
властивостейĖĊякостейĖĊзнань та вміньĘĊ
,
Список використаних джерел,
ěĘ
Державна програмаĊŽВчительžĘĊƀĊКĘĖĊĜĚĚĜĘĊ
ĜĘ
Зайченко І.ВĘĊПедагогікаĘĊНавчальний посібник для студентів вищихĊ
педагогічних навчальних закладівĘĊƀĊЧернігівĖĊĜĚĚĝĘĊƀĊğĜĢсĘĊ
ĝĘ
Зязюн І.АĘĖĊСагач Г.МĘĊКраса педагогічної діїĤĊНавч.посібникĘĊƀĊКĘĖĊ
ěģģġĘĊƀĊĜğĠсĘĊĊ
ĞĘ
Кравець В.ПĘĊІсторія класичної та зарубіжної педагогіки таĊ
шкільництваĘĊƀĊТернопільĖĊěģģĠĘĊƀĊĞĝĠсĘĊ
ğĘ
ПедагогікаĤĊ ХрестоматіяĊ ęĊ УкладĘĤĊ А.І.КузьмінськийĖĊ
В.Л.ОмеляненкоĘĊƀĊКĘĤĊЗнання-ПресĖĊĜĚĚĝĘĊƀĊġĚĚсĘĊ
ĠĘ
Чорнокозов І.ІĘĊКодекс професійної етики вчителяĘĊƀĊХарківĖĊĜĚĚěĘĊƀĊ
ěĜĝсĘĊ
Ċ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал