Хід теоретико-практичного семінаруСкачати 166.34 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір166.34 Kb.
Хід теоретико-практичного семінару
Доброго дня, шановні колеги. Раді Вас вітати у нашому дошкільному навчальному закладі. Розпочинаємо роботу 4 постійнодіючого виїзного теоретико-практичного семінару для вихователів груп загального типу м. Славутича «Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку».

Спочатку пригадаємо правила роботи нашого семінару. • Вимкніть, будь-ласка, мобільні телефони.

 • Будьмо активними, працюємо тут і зараз.

 • Будьмо толерантними, поважаємо думку кожного.

 • Запитання задаємо по закінченню роботи, щоб не відволікати колег та не затягувати час.

Упродовж роботи нашого теоретико-практичного семінару, ми пропонуємо Вам вправу «Влучне слово». Є такі слова, в активному словнику педагогів, які передають цілу низку емоцій, відчуттів, очікувань, думок, вражень. Сьогодні ми з Вами спробуємо використати це на практиці і погратися з нашими диво-кубиками. У кожного кубика є 6 граней, пронумерованих відповідним чином, пропонуємо Вам, використовуючи одне єдине слово передати Ваші, думки, емоції, стан, очікування, враження в різні частини нашого семінарського заняття. Розпочнемо зараз, знайдіть сторону під №1, та напишіть влучне слово, яке охарактеризує Ваші відчуття на дану хвилину.

Ми всі знаємо, що для дитини дошкільного віку мовлення виступає засобом пізнання світу та самої себе. Метою мовленнєвого розвитку є формування мовленнєвої особистості, здатної слухати, розповідати й пояснювати. На кінець дошкільного віку дитина має усвідомлювати необхідність оволодіння мовою як засобом спілкування та пізнання, позитивно ставитися до правильного мовлення як показника людської культури; володіти початковими орфоепічними, лексичними, граматичними навичками рідної (української) літературної мови, мовленнєвого етикету.

Мовлення дитини на кінець дошкільного віку має бути:


 • змістовним (інформативним, цікавим, смисловим);

 • логічно вибудуваним (речення мають узгоджений зміст, що передає закінчену думку, логічно пов’язані, послідовно викладені); 

 • граматично правильним (правильно вживані, поєднані та узгоджені різні частини мови); 

 • точним (відповідним задуму та дійсності);

 • виразним (забарвленим яскравими і переконливими засобами);

Сьогодні ми і поговоримо про те як, яким чином цього добитися.

Наш сьогоднішній теоретико-практичний семінар має таку тему, зверніть увагу на екран.

Працювати сьогодні плануємо таким чином, певну інформацію ви почуєте від мене та вихователів груп, під час практичних переглядів, частина інформації буде винесена на екран, а ще ми з Вами практично, в дидактичних іграх та вправах відпрацюємо аспекти формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

У сучасній освіті таке поняття, як компетентність вживається дедалі частіше. Воно є сутнісним для особистісно-орієнтованої моделі освіти і ключовим у Базовому компоненті дошкільної освіти та в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті. Слід зазначити, що поняття «компетенція», «компетентність», а ми сьогодні будемо ними оперувати, у психолого-педагогічних джерелах не мають однозначного визначення, а найчастіше трактуються з позицій, властивих певній науковій сфері. Означені поняття у своїй основі мають латинське походження, та означають: досягаю, відповідаю, підходжу. Відповідно компетенція – це приналежність по праву, коло повноважень якогось органу чи особи; коло питань, у яких дана особа володіє знаннями і досвідом, а компетентність – володіння компетенцією, обізнаність з певного питання.Компетенція визначається як внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відношень), що потім виявляються у компетентностях людини як актуальні, діяльнісні прояви. 

Компетентності спеціальним шляхом набуваються у процесі навчання і дають змогу людині визначити, тобто ідентифікувати і розв’язувати незалежно від контексту проблеми, характерні для певної сфери діяльності.

У мовленнєвій діяльності слід розрізняти мовну і мовленнєву компетенції, а в мовленнєвій – лексичну, фонетичну, граматичну, діамонологічну (що включає в себе діалогічну й монологічну) та комунікативну.

Не думаю що будуть заперечення, з Вашого боку, щодо твердження, що різних видів мовленнєвої компетенції потрібно навчати дітей уже з раннього віку. Ще до школи дитина повинна засвоїти відповідні мовленнєві знання, вміння і навички, необхідні їй для спілкування. Для цього потрібно лише дібрати адекватні методи і прийоми розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови. Розглянемо їх. Зупинимося на першому пункті нашої роботи, а саме на формуванні фонетико-фонематичної компетенції у дошкільників.

Компетенція під №1

Фонетична компетенція формується у процесі роботи з виховання звукової культури мовлення.

Основні завдання дошкільного закладу щодо виховання звукової культури мовлення:


 • розвиток артикуляційного апарату дитини;

 • ознайомлення дітей із будовою мовленнєвого апарату;

 • розвиток мовленнєвого дихання;

 • розвиток фонематичного слуху;

 • оволодіння правильною вимовою всіх звуків рідної мови;

 • удосконалення дикції;

 • розвиток інтонаційної виразності мовлення (інтонація, темп, тембр, сила голосу, мелодика, наголос тощо);

 • робота над усвідомленням дітьми звукового складу рідної мови.

Всі завдання виховання звукової культури здійснюються в єдності і забезпечують формування у дітей фонетичної компетенції. Зазначимо, що формування слухомовної пам'яті, слухової уваги та контролю – один з основних напрямів корекційного навчання. Це необхідна умова для подальшого навчання дітей грамоті, читанню. Орієнтуючись на етапи слухомовного розвитку дитини, слід починати роботу з диференціації немовленнєвих звуків за темпом, ритмом, силою, тривалістю звучання, ознайомлення з іграшками та музичними інструментами, які звучать. Що ми з Вами і спробуємо відтворити. Відкрийте, будь ласка, скриньки з номером 1. До Вашої уваги пропонуються дитячі дерев'яні музичні інструменти: маракаси, іграшки з бубонцями, стукалочки. Зараз ми з Вами, використовуючи ці чудові, дуже привабливі для дітей іграшки пограємось та виконаємо різні дидактичні вправи.

Добре знайома Вам гра «Покажи, де звучить?», на формування у дітей вміння визначати напрямок звучання джерела немовленнєвого звуку, розвитку просторової орієнтаціїВаріант 1. Педагог знаходиться поруч з дитиною. Дитина закриває очі, дорослий дзвенить іграшкою, дитина має показати напрямок звучання, якщо може, то назвати, де лунав звук. (Угорі. Унизу. Ліворуч. Праворуч). Будь ласка, два педагоги з Вашої групи продемонструйте присутнім цю гру.

Варіант 2. Діти стоять у колі. Одна дитина з заплющеними очима стоїть в центрі. Вихователь пропонує комусь із дітей, які стоять у колі, подзвонити. Той, хто стоїть в центрі, показує рукою, звідки долинув звук та відкривши очі, перевірити правильність вибору.

Зараз, будь ласка, один з педагогів, закрийте очі. Я покажу людину, яка буде грати на своєму музичному інструменті, а ви спробуйте визначити напрямок звучання.

 «Тихо-голосно. Швидко-повільно», на формування у дітей слухової уваги, розрізнення сили та темпу звучання.

«Передай ритмічний малюнок» гра на формування слухової уваги та пам'яті, хто з Вас був на семінарському заняття в минулому році, пам'ятає гру з паличками.

«Привітаємо слово» формування складової структури слова (дорослий нагадує дитині, що кожне слово можна «відстукати» за кількістю складів: МА - ШИ - НА, БА-РА-БАН, МАК. Потім педагог голосно й чітко називає слово. Дитина відтворює ритмічно-складовий малюнок слова). 

Шуба, душ, машина,

шафа, кошик, шина,

Шарф, каштан, ромашка,

Шишка, шпак, мурашка.

Звичайно, дивлячись на те, що музичні інструменти виготовлені у вигляді тваринок, хочеться використати це у грі «Веселий оркестр», коли я, як диригент, буду, показувати, (на слайді?) хто саме буде грати зараз, а Ви, будучи уважними дітьми, будете кожен у свій час грати на інструментах. Ми будемо грати зразу з ускладненням,одночасно можуть грати зразу кілька тваринок. Ця гра спрямована на розвиток зорової та слухової уваги. Отже, будьте уважні.

Наступна добірка вправ з формування фонетико-фонематичної компетенції з використанням іграшок-спіралей. Відкрийте скриньки з №2

«Звукова доріжка» Вправа на закріплення правильної вимови ізольованого звука. Вихователь просить дитину, провести кульку (чи будь яку фігуру) по металевій доріжці, вимовляючи певний звук. Зазначимо, що вимова звука поєднається із роботою пальчиків, що дозволяє активізувати різні відділи кори головного мозку та сприяє розвитку здібностей дитини і корекції різноманітних проблем. Аналогічно можна закріплювати правильну вимову звука у складах, тобто проводити фігурки по лабіринту та відтворювати ланцюжок складів.

«С-Ш» Всі вихователі знають як важко дітям дошкільного віку дається диференціація звуків. Можна використати ту особливість лабіринту, що рух відбувається то вниз, то вгору, та провести дитині аналогію із рухами язичка, При вимові свистячих звуків, язичок знаходиться внизу, при вимові шиплячих звуків - язичок знаходиться вгорі.

Спробуйте відтворити вимову ізольованих звуків С-Ш, змінюючи звуки у тій послідовності, яку підказує Вам лабіринт.Компетенція під №2

Лексична компетенція ґрунтується на словниковій роботі з дітьми.

Завдання словникової роботи в дошкільному закладі: • збагачення словника дітей новою лексикою;

 • активізація словника;

 • уточнення значення окремих слів і словосполучень;

 • заміна діалектизмів, говірок словами літературної мови;

 • розвиток образного мовлення — збагачення активного словника дітей образними виразами (із текстів художніх творів, казок), приказками, прислів'ями, скоромовками, загадками; епітетами; метафорами;

 • ознайомлення дітей зі значенням слова, навчання розуміння багатозначності, синонімічності та переносного значення слів;

 • засвоєння узагальнювальних понять.

Відкрийте, будь ласка, скриньку із №3. До вашої уваги пропонуємо різноманітні види пірамідок та низку цікавих мовленнєвих завдань із ними, спрямованих на формування лексичної компетенції.

Розберіть будь ласка одну з пірамідок. Пропонуємо гру «Назви предмет відповідного кольору», на поширення словника предметів та ознак, закріплення назв кольорів. Як у неї гратися? Дитина бере кільце, одягає його на стрижень пірамідки і називає предмет того ж кольору, що і кільце.

Пропонуємо гру «Добери ознаку», на поширення словника прикметників (вчити добирати прикметники до запропонованих іменників).


 • Педагог пропонує дітям слово, до якого необхідно буде дібрати відповідні ознаки. Дитина бере кільце, одягає його на стрижень пірамідки, добираючи прикметник. Наприклад: зима — холодна, сувора, люта.

 • Олівець — новий, великий, гарний, ребристий, кольоровий, тонкий, міцний...

 • Листок — осінній, жовтий, великий, гарний, маленький, опалий...

 • Квітка — запашна, весняна, лісова, яскрава, гарна, маленька...

 • Мама — добра, ніжна, мила, лагідна, працьовита, спокійна..

 • Сніжинка - пухнаста, біла, холодна, срібна, велика, мала.

Пропонуємо гру «Добери дієслово», на поширення словника дій (вчити добирати дієслова до запропонованих іменників).

 • Педагог пропонує дітям слово, до якого необхідно буде дібрати відповідні дієслова. Дитина бере кільце, одягає його на стрижень пірамідки, добираючи дієслово. Наприклад: вітер — шумить, дує, гуде, віє.

 • Пташка (що робить?) літає, співає, клює, стрибає,

 • Сонечко - світить, сяє, гріє, пече,блищить,сходить, заходить, пригріває, радіє, сміється.

 • Дощ - іде, моросить, стукає, крапає, ллє.

 • Сніжинки - падають, кружляють, танцюють, сиплються, летять, крутяться, в'ються, спускаються, пурхають)

Давайте до слова сніжинка підберемо слова-синоніми: іскринка, пушинка, балеринка. кришталик, діамантик.

Пошук порівнянь Мета: вправляння дітей у доборі порівнянь. • Педагог розповідає про предмет або ситуацію, спонукаючи дітей добирати якомога більше порівнянь. Наприклад:

 • Річка блищить у сонячний день як ... (срібло, дзеркало, кришталь тощо).

 • У білочки очі як ... (намистинки, ґудзики, краплинки, вуглинки тощо).

Пропонуємо гру «Я знаю багато назв ....», на активізацію та поширення предметного словника з певної лексичної теми.

Педагог пропонує дітям збираючи пірамідку, називати домашніх тварин тощо.

У вас на столах є ще цікаві розвивальні іграшки «геометрики»

  Пропонуємо гру «Назви предмет відповідної геометричної форми», на активізацію та поширення предметного словника та порівняння предмета з геометричною формою, розвитку творчої уяви.

Дитина бере геометричну фігуру, одягає його на основу та називає предмет такої форми, що і дана фігура.

Спробуйте таким чином зібрати ваш «геометри».

Пропонуємо ще одну цікаву мовленнєву вправу з пірамідкою, а саме «Поширення речення», метою якою є формувати у дітей поняття про "речення, вчити поширювати його та визначати кількість слів у реченні.

Вихователь пропонує дитині одне слово одягає на основу перше кільце та просить надіти друге кільце та скласти речення з двох слів.Наприклад:

Хлопчик.

Хлопчик малює. (2 кільця)

Хлопчик малює квітку. (3 кільця)

Хлопчик малює червону квітку. (4 кільця)

Хлопчик малює червону квітку фарбами. (5 кілець)

Хлопчик малює червону квітку фарбами для мами. (7 кілець)

А зараз до Вашої уваги пропонуємо практичний блок роботи, перегляд занять вихователів, які претендують на встановлення чи підтвердження вищої кваліфікаційної категорії. Педагоги, у яких кубики більшого розміру, запрошуються до вихователів ІІ молодшої групи №4 «Сонечко», які презентують заняття з розвитку мовлення з пріоритетом формування ФОНЕТИКО-ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ.

А вихователі іншої підгрупи запрошуються на заняття з розвитку мовлення з пріоритетом формування ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ у середню логопедичну групу №3 «Капітошка».

Компетенція під №3

Граматична компетенція. Змістом її є формування граматичної правильності мовлення дітей у практичній мовленнєвій діяльності.


 1. практичне ознайомлення дітей із граматичними формами рідної мови (морфологічний склад – частини мови; рід, число, відмінок, дієвідміна тощо);

 2. засвоєння правильної словозміни слів – відмінкові закінчення, узгодження слів у реченні, чергування звуків в основі слів, невідмінювані слова, зміна наголосів тощо;

 3. засвоєння основних способів словотворення української мови – суфіксальний, префіксальний тощо;

 4. формування орієнтації дитини на звуковий бік слова;

 5. удосконалення синтаксичного боку мовлення – засвоєння різних типів речення зі сполучниками та сполучними словами; речення з однорідними членами, прямою мовою, правильна побудова речень;

 6. навчання висловлювати ту саму думку за допомогою різних граматичних форм;

 7. формування граматичного чуття рідної мови, чуття помилок, начатків самокорекції, самоконтролю та взамоконтролю мовлення

Відкрийте, будь ласка, скриньку із №1.

«Вдягалочки»

Мета:

 • узгодження прикметників з іменниками у роді, числі та відмінках (сорочка червона, штанці короткі……. )

 • засвоєння категорій роду (чоловічого, жіночого) дієслів (Хлопчик вдягнув. Дівчинка вдягнула.)

 • використання прийменників (черевички на ніжки, шапка на голову……)

До вашої уваги пропонуємо різноманітні лабіринти, за допомогою яких можна формувати у дітей граматичну компетенцію.

Зміст мовленнєвої вправи залежить від змістового наповнення самого лабіринту.Мета:

 • утворення присвійних прикметники від іменників за допомогою суфіксів. ("Чия голова? "вовча, заяча, лисяча, ведмежа, біляча).

 • утворення форми множини іменників: риба — риби, птах — птахи, квітка — квіти,

 • утворення назв дитинчат тварин (у кішки - кошеня, у кози - козеня)

 • використання прийменників (….. до річки, до квітки, у озері, у лісі ….. )

Дерев'яний лічильний матеріал

Мета:

 • узгодження кількісних (один гриб, два грибочки, п'ять грибів) та порядкових (перший перчик, другий баклажан, третій помідор) числівників з іменниками.

 • розуміння та використання в мовленні прийменників (грибок між перчиком та баклажаном, помідор над огірочком/огірком ... тощо)

Компетенція під №4

ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ включає вміння ставити запитання і відповідати на них, вести бесіду. Розвиток мовлення відбувається постійно – під час занять, прогулянок, пізнавальної, образотворчої, трудової та побутової діяльності як у дитсадку, так і вдома.

МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ  характеризується вмінням описати предмет, явище, подію, скласти невеличку розповідь за планом, сюжетною картинкою, переказати текст.

Діалогічна та монологічна компетенції. Зв'язне мовлення включає два типи — діалогічне та монологічне мовлення. У пропонованій програмі особлива увага звертається на розвиток діалогічного мовлення та етичних засад спілкування в усіх вікових групах.

Завдання з розвитку діалогічного мовлення:

 1. вчити дітей відповідати на запитання та звертатися до інших із запитаннями;

 2. підтримувати розмову; продовжувати її відповідно до ситуації спілкування;

 3. виявляти ініціативу в розмові з дорослими та дітьми;

 4. будувати діалог на запропоновану тему (друга, третя, четверта... репліки діалогу).

Завдання з розвитку монологічного мовлення:

 1. вчити дітей зв'язно відповідати на запитання за змістом сюжетної картини та художнього тексту (казка, оповідання, вірш, розповідь);

 2. описувати предмети, іграшки, дії, ситуації, картини;

 3. розповідати про події з власного досвіду, за змістом сюжетних картин, з тем, запропонованих вихователем та обраних самостійно (творчі розповіді);

 4. переказувати зміст знайомих художніх текстів;

 5. оволодіти різними типами висловлювань (розповідей) — описами, розповідями, повідомленнями, міркуваннями, поясненнями.

Одним із засобів розвитку мовлення є театралізована діяльність, що дозволяє комплексно розв’язувати різні мовленнєві завдання (збагачення словника, розвиток інтонаційної виразності мовлення, формування зв’язного мовлення). Театралізовано-ігрова діяльність дає широкі можливості щодо творчих проявів дітей. В процесі ігрової діяльності діти не лише позначають і супроводжують свої дії словом, осмислюючи їх, а й висловлюють власні думки та почуття. Вони отримують нагоду творити слово, фразу, текст (будують висловлювання, репліку в діалозі, самостійне судження; перефразовують і створюють власні варіанти віршованих супроводів гри, приказок для оцінювання участі гравців,, вступають у контакт з іншими учасниками гри, ведуть з ними ігровий діалог тощо).

До Вашої уваги пропонуємо різні види театрів, які використовують у своїй роботі педагоги нашого закладу, а саме: • пальчиковий театр

 • театр "Топотушки"

 • дерев'яний театр

 • театр на магнітах

Хочемо зазначити, що у педагогічному арсеналі вихователів та вчителів-логопедів нашого закладу є ще багато різних видів театрів, виготовлених власноруч, проте сьогодні ми акцентуємо Вашу увагу на дидактичних іграшках, які може придбати кожен з Вас.

А зараз до Вашої уваги пропонуємо практичний блок роботи, перегляд занять вихователів, які претендують на встановлення чи підтвердження вищої кваліфікаційної категорії. Педагоги, у яких кубики більшого розміру, запрошуються до вихователя середньої групи №9 «Зернятко», яка пропонує переглянути заняття з розвитку мовлення з пріоритетом формування ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ.

А вихователі іншої підгрупи запрошуються на заняття з розвитку мовлення з пріоритетом формування ДІАМОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ у старшу логопедичну групу №5 «Бджілка».

Пропонуємо переглянути вже сформовану, на нашу думку, діамонологічну компетенцію героїв відомої казки. Приємного перегляду.

Кінцевою метою роботи з розвитку мовлення в дошкільному закладі є формування культури спілкування, тому завданнями формування комунікативної компетенції в дітей дошкільного віку є:


 • розвиток комунікативних здібностей дітей відповідно до кожного вікового періоду – емоційне спілкування з дорослими, спілкування з однолітками, ініціативне спілкування із співрозмовником;

 • засвоєння ввічливих форм спілкування, розвиток мовленнєвого етикету;

 • формування культури мовлення;

 • формування культури спілкування.

Кінцевим результатом комплексної роботи з усіх мовних розділів програм і є формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей.

Буклети та Рекомендації теоретико-практичного семінару отримає кожен дошкільний навчальний заклад.

Наш семінар добіг кінця. Пропонуємо Вам із слів які ви писали упродовж цього часу написати та озвучити речення.


Матеріали постійнодіючого теоретико-практичного семінару

для вихователів груп загального типу м. Славутича

«ПРОФІЛАКТИКА МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Акцент дня

 «Мовленнєва компетенція дітей дошкільного віку»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Під час роботи постійнодіючого виїзного семінару «Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку», Ви коментували свої враження «ВЛУЧНИМ СЛОВОМ», пропонуємо скласти речення зі слів які ви писали упродовж роботи.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю
Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал