Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48 Херсонської міської радиСкачати 126.32 Kb.
Дата конвертації06.03.2017
Розмір126.32 Kb.
Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №48

Херсонської міської ради

Використання елементів інфографіки на уроках української мови і літератури

(з досвіду роботи)

Методичне об’єднання

української словесності та історії

м.Херсон

2016
Автор Голокоз Н.В. – учитель української мови і літератури, учитель вищої категорії, методист.

Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі на уроках української мови.

Стаття присвячена науково-методичній проблемі впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі. Використання інфографіки на уроках української мови.

Матеріали призначені для вчителів української мови і літератури.ЗМІСТ
Вступ.

1. Елемент інфографіки на уроках української мови і літератури.

2. З досвіду роботи

2.1. Голокоз Н.В. Іменник як частина мови: загальне

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

3.Висновок.ВСТУП

У ХХІ ст. стався перегляд змісту шкільної історичної освіти: звільнення його від усього застарілого, від стереотипів, що склалися, - і це призвело до суттєвих змін у методиці викладання гуманітарних предметів. Ці зміни торкнулися цілей, методів, форм, засобів навчання. Іде активний пошук шляхів, стимулюючих особистісний розвиток учнів у рамках оптимізації всього навчального процесу.

Стратегія сучасної освіти полягає в наданні можливості всім учням проявити свої таланти й творчий потенціал. В основних державних документах про освіту робиться акцент на розвиток креативних здібностей учнів, індивідуалізацію й диференціацію їх утворення з урахуванням інтересів і схильностей до творчої діяльності. Необхідно залучити кожного учня в активний пізнавальний процес, причому не в процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної діяльності. Це-можливість працювати спільно, у співпраці при вирішенні проблем, вільного доступу до інформації, можливість її всебічного дослідження.

Сьогодні в суспільстві виникла потреба у творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян. Реформування системи освіти висуває розвиток творчої особистості дитини як одне з пріоритетних завдань. Саме від творчих людей залежить розвиток суспільства. Творчі здібності характеризуються як властивості особистості, що забезпечують успіх у будь-якій діяльності. Так на основі власного педагогічного досвіду дійшли висновку, що ці здібності включають основні чотири компоненти: мотиваційний (допитливість, творчий інтерес, прагнення досягнень); інтелектуально-логічний (уміння аналізувати, виділяти головне, класифікувати); інтелектуально-еврестичний (уміння фантазувати, висувати гіпотези, критично мислити); комунікативний (уміння сприймати усне та письмове мовлення, самостійно будувати висловлювання).


Елемент інфографіки на уроках української мови і літератури
Учитель готується до хорошого уроку все життя.

Така духовна і філософська основа професії і технології

нашого труда: щоб дати учням іскорку знань, учителю

потрібно увібрати ціле море світла.

В.Сухомлинський
Сучасна епоха – це епоха інновацій, епоха інтелекту. Вона диктує свої умови життя, висуває нові вимоги до людини. Щоб іти в ногу з часом, сучасний учитель не може зупинятися на досягнутому.

Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта.

Кевін Келлі

Інноваційне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня. Воно має характерну рису: навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних життєвих задач.

З педагогічної точки зору успіх – це досягнення результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому.

Як домогтися того, щоб процес здобуття знань був цікавим, захоплюючим, бажаним?

Ми живемо в час надлишку інформації. Людям для того, щоб упоратися з такою кількістю слів, даних, формул, потрібна маса часу. Нам не раз доводилося не прочитати повністю цікавий для нас текст через те, що не вистачило на це часу. Але якщо лаконічно, яскраво та цікаво донести інформацію, є велика ймовірність, що вона не залишиться непоміченою.

Інфографіка - це нова сучасна послуга.

Але чи настільки сучасна інфографіка? А наскельні малюнки? Але якщо не заглиблюватися так далеко в історію, то можна згадати хоча б, що видавці USA Today ще в 1982 році стали використовувати поєднання графіки - добре промальованих картинок і тексту для того, щоб надати своїм читачам інформацію.

Читачам USA Today сподобалася така подача інформації. Адже один малюнок заміняв кілька сторінок тексту.

Що важливо в інфографіці? Форма і зміст. Тобто ідея одягнена в картинку. Має значення не стільки оригінальність чи досконала якість зображення, скільки зрозумілість інформації. Хто сказав, що інфографіку повинні створювати виключно дизайнери? Інфографіка - це шлях копірайтерів.

Копірай́тинг (англ. copywriting — це сполучення слів «copy» — рукопис, текстовий матеріал та «writing» — написання) — професійна діяльність, написання рекламних і презентаційних текстів (реклама (пряма або прихована) товару, компанії, послуги тощо).

Термін «copywriting» навіть в англійській мові ще є неологізмом, його важко знайти в тлумачних словниках. Спеціаліста, який професійно займається копірайтингом (тобто написанням статей — копірайту: слоганів, текстових креативів), називають копірайтером (copywriter). Назва цієї професії має ще одну трактовку — «письменник рекламних і пропагандистських текстів» (а writer of advertising or publicity copy)[1].Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.Кластер (англ. cluster) — група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько один до одного; в'я́зка, пучо́к, жмуто́к, па́чка (чогось однорідного) - графічна організація матеріалу, що показує смислові поля того чи іншого поняття. [1]

Дієслово — асоціюватися, збиратися групами, рости ґронами, товпитися.

Іменник — гроно, купа, скупчення, група, пучок, жмуток, рій.

Кластер системологія - (від грец. σύστημα — ціле, системне як неподільне, складне як складене з частин; ло́гос (грецька λόγος — «слово», «думка», «змістовність», «поняття», - як наука), - наукові знання і науково-практична діяльність людини, вивчення та використання системності, сістемогенеза об'єктів, процесів і явищ в науці, техніці, природі, суспільстві, в діяльності людини та психології особистості. [1]

Система – це складний об’єкт, який складається з взаємозв’язаних частин (елементів) і існує як єдине ціле.

http://proflicey020.ucoz.ua/_nw/3/20552676.jpg

Чому б копірайтеру не написати звичний текст? Навіщо одягати його в картинки, формули, графіки, фото?

Є аргументи:

Складання кластера дозволяє учням вільно й відкрито думати з приводу будь-якої теми. Учень записує в центрі листа ключове слово, а від нього малює стрілки - промені в різні боки, які з'єднують це слово з іншими, від яких у свою чергу промені розходяться далі. Може використовуватися на різних стадіях уроку. На стадії виклику - для стимулювання розумової діяльності, на стадії осмислення - для структурування матеріалу. На стадії рефлексії - при підведенні підсумків того, що учні вивчили.http://www.uroki.net/docnach/ukr_docnach9/2.jpg

Більше шансів, що людина зверне увагу на інфографіку, ніж на звичайний текст.

Інфографіку легко розміщувати в соціальних мережах.

Інфографіку читатимуть навіть ті, хто не дуже то любить цю справу. Тим більше, що її і не треба особливо читати, можна просто розглядати.http://svitppt.com.ua/images/31/30726/960/img11.jpg

Підведімо підсумки.Інфографіка - це коли поєднується текст і графіка (малюнок, фото) для того щоб людині було зручно сприймати інформацію. Простіше кажучи - це текстово-графічний спосіб передачі інформації. Завдяки інфографіці навіть складні дані подаються легко і швидко. Інфографіка - модний тренд, котрий успішно увійшов у світ інформації. Я б навіть сказала, що це концентрат інформації.

На уроках української мови і літератури використовую елементи інфографіки.

Провідною метою застосування інфографіки є досягнення більш глибокого осмислення навчального матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу літератури на особистість учня, його «занурення» в досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіокоментарів, представлених в електронному варіанті.

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Мета: удосконалювати вміння розрізняти самостійні й службові частини мови, повторити й поглибити знання учнів про іменник; формувати загально пізнавальні вміння знаходити іменники в реченні, характеризувати їх;

розвивати мовлення, творчі вміння, дослідницький інтерес;

виховувати бажання здобувати знання, повагу до людини-творця.

Тип уроку: урок повторення вивченого з елементами поглиблення знань.

Хід уроку

І Організація класу.


ІІ Актуалізація мотиваційного резерву учнів.

1. На минулому уроці ми познайомилися з мешканцями країни Морфологія.

Згадаймо, що вивчає розділ науки про мову Морфологія.

Скільки нараховує морфологія частин мови? (10) Що означають самостійні частини мови, на які питання відповідають, за чим змінюються?

Крім самостійних, є ще службові частини мови. Назвіть їх.

Яка відмінність між самостійними та службовими частинами мови?

Яку частину мови не назвали? Вигук.2. Користуючись таблицею-підказкою, розказати про частини мови в науковому стилі.

ГОВОРЯТЬ ДІТИ Отже, ми знаємо, що… .

Діти, розгорніть зошити, запишемо число, класна робота

3. РОЗПОДІЛЬНИЙ ДИКТАНТ Записуємо зліва самостійні ч.м., а справа – службові.

Дід, дмухати, чи, Херсон, Дніпро, якби, оновлений.

Підкреслимо другу від початку літеру й дізнаємося, яку ч. м. почнемо сьогодні вивчати. ІМЕННИК Вірш про іменник

Отже, запишемо тему нашого уроку, ЕПІГРАФ

Знання – це скарб.

Народна творчість

Сьогодні на уроці ми будемо удосконалювати вміння розрізняти самостійні й службові частини мови, повторювати й поглиблювати знання про іменник; формуватимемо загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в реченні, характеризувати їх;

розвивати мовлення, творчі вміння, дослідницький інтерес.

А ЯКУ МЕТУ ВИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЮ?

4. До нас завітала сестра Морфології, тітка Іменника – Лексикологія

Що вивчає Лексикологія? Це розділ науки про мову, який вивчає лексичне значення слова. А де ми можемо відшукати лексичне значення слова скарб? (Робота з тлумачним словником)

У зошиті СКАРБ – 1. гроші, валютні цінності, 2.знання, здоров’я, мир … .

Поки робота зі словником, записуємо речення.

Не бійся заглядати у словник:

Це пишний сад, а не сумне провалля.

ОТЖЕ, до роботи! Шукаймо свої скарби.http://sessiya-ua.com/pars_docs/refs/4/3856/3856_html_4f936380.gif

5. - До якої ч.м. відноситься іменник? -Що означає? –На які питання віповідає? –Яку категорію має? (рід) –За чим змінюється (числами,відмінками).

Скласти усну розповідь на лінгвістичну тему «Іменник як частина мови»

Систематизація отриманих знань
6. Малюнковий диктант

1. Дати назву предметам. На які питання відповідають записані слова?

Які слова-іменники відповідають на питання ХТО? -Істоти, а які – ЩО?- неістоти.

2. Розгорнімо підручники стор.92.

ЯКУ Синтаксичну роль виконує іменник у реченні?

ОТЖЕ, іменник… .

Робота біля дошки. Синтаксичний аналіз речення.

Гілка верби заглядає у мамине віконце

4.Робота з текстом в парах. Вибірково-творча робота

ВИПИСАТИ ІМЕННИКИ Розподілити за родами, поставити в НАЗИВНОМУ відмінку

Осінь


Прийшла осінь. Стоять теплі, золоті дні. Повітря стало чистим, прозорим. Відкрилися степові простори, далекі скіфські кургани в примарнім сіянні ласкавого сонця здаються попелясто-сірими. Край дороги — яскрава квітка ромашка. Ранками на її чистих пелюсточках блищать сріблясті крапельки — це розтав перший приморозок. А квітка живе, не губить своїх пелюсток на землю.

Увечері небо стає сірувато-рожевим. Ліс стоїть задумливий, тихий, тільки листя тріпоче від тривожного подиху вітру. Поле з кожною хвилиною все більше темніє. Здається, ніби сутінки розтікаються хвилями із балок і ярів, покривають землю, застилають ліс. На сірому небі покотилась, упала зірочка.

ОТЖЕ, Іменники мають категорію. У поданому тексті не було іменників якого роду?

5.Вибірковий диктант. Виписати іменники, визначити відмінок і число.Людина може бути творцем і господарем власного життя. Це залежить від характеру, знань, вольових якостей, ідеалу, мети або сенсу життя.

Людське життя... Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин, переплетене червоними і чорними тонами, як у цій пісні «червоне — то любов, а чорне — то журба»...Людино, ти найбільша цінність на Землі, творець усіх земних благ.

ОТЖЕ, іменники змінюються за відмінками й числами

6. Готуймося до ЗНО. Усний тест « ТАК – НІ»

- Звертання може бути головним або другорядним членом речення? НІ

- За будовою звертання бувають поширеними й непоширеними. ТАК

- Звертання завжди стоять на початку речення НІ

- Звертання завжди виступають іменниками у формі кличного відмінка? ТАК

-Звертання виділяються розділовими знаками в реченні? ТАК

7. Відновити текст

Безцінний …(скарбом), що ми … (здоров’я) звемо.

Із юних …(літа) нам треба берегти.

Перевірка відновленого тексту.

Підсумок.


  • То що ж для людини є справжнім скарбом? ЗДОРОВ’Я

  • Якими цінностями збагатилися, чи досягли поставленої мети?

  • Чи знайшли свій скарб?

  • Як будете розпоряджатися цим скарбом?

Берегти здоров'я – це завдання кожного!

СЛАЙД 13 Д/З п.26,27

А Написати казку про іменник. Б. Вправа 210,212. В. Вправа 210,211


ВИСНОВОК

Використання на уроках української мови і літератури інноваційних технологій підвищують рівень пізнавальної діяльності та мотивації учнів, зацікавлюють їх, що сприяє бажанню виконувати ті чи інші види робіт, а відтак – засвоювати матеріал у співпраці, співтворчості шляхом самостійної роботи думки.

Отже, інфографіку доцільно використовувати


  • Під час вивчення нового матеріалу;

  • Під час закріплення нової теми;

  • Для перевірки знань;

  • При розв’язанні проблемних питань;

  • Як засіб емоційного розвантаження.

Розвиток креативних можливостей та комунікативної активності учнів є актуальним і результативним. Саме різноманітність методик робить процес навчання дійсно творчим, збуджує зацікавленість учнів та поліпшує розуміння та засвоєння матеріалу. Працюючи з активними методиками, учні можуть відчути себе першовідкривачами, дослідниками; навчитися працювати в групі, критично мислити, аргументовано висловлювати свою думку, приймати рішення, розв’язувати проблемні ситуації, здобути елементарні навички участі в громадському житті класу, школи.

Форми роботи, які я використовую на уроках, орієнтовані на всебічний розвиток дітей, сприяють досягненню більшістю учнів належного рівня знань, навчають толерантності, поваги до особистої думки, виховують почуття справедливості.
Додатки:

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал