Харківська загальноосвітня школа І ступеня №176 харківської міської ради харківської області сучасний урок харків 2016Сторінка2/2
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.61 Mb.
ТипУрок
1   2
Тема уроку та його місце в програмі:

І рівень — учитель називає тему уроку, не визначаючи його місця в програмі;

ІІ рівень — учитель називає тему уроку, визначаючи, складовою якого розділу програми є цей урок;

ІІІ рівень — учитель називає тему уроку, визначає, складовою якого розділу програми є цей урок, місце розділу в програмі, розуміючи логічну послідовність розділів;

ІV рівень — учитель називає тему уроку, розкриває його місце в системі складових навчального предмета.

Мета уроку:

І рівень — учитель або не називає мети, або повторює тему уроку;

ІІ рівень — учитель називає мету уроку повністю, але не може пояснити її об’єктивної необхідності для конкретного уроку та можливості її реалізації;

ІІІ рівень — учитель називає мету уроку, обґрунтовує її об’єктивну необхідність для цього етапу навчального завдання, виходячи з формальної логіки розв’язання навчального завдання; бачить можливість її досягнення;

ІV рівень — учитель називає мету уроку; обґрунтовує її об’єктивну необхідність для цього етапу навчального завдання, ураховуючи реальний рівень оволодіння учнями способом дії.

Шляхи досягнення мети уроку:

І рівень — учитель переказує хід уроку (без аналізу його структури);

ІІ рівень — учитель переказує хід уроку, виділяючи формальні його етапи, дає їм поверхову характеристику щодо змісту і форм;

ІІІ рівень — учитель аналізує всі складові уроку (за схемою аналізу уроку) та взаємозв’язок змісту, методу й форм;

ІV рівень — учитель аналізує всі складові уроку (за схемою аналізу уроку) та взаємозв’язок змісту, методу й форм; порівнює реальний урок з проектом, з’ясовуючи, які структурні елементи уроку реалізувалися в межах проекту, а які – за його межами, виявляє причини розбіжностей і розуміння необхідності внесення відповідних корективів.

Результативність уроку:

І рівень — учитель співвідносить реальний хід уроку з планом (чи виконані всі його пункти);

ІІ рівень — учитель співвідносить реальний хід уроку з планом (чи виконані всі його пункти) та визначає рівень активності класу, дотримання принципу доступності;

ІІІ рівень — учитель виводить результативність уроку залежно від того, наскільки йому вдалося забезпечити реалізацію мети уроку, але не враховує наявності-відсутності просування окремих груп учнів у розв’язанні навчального завдання;

ІV рівень — учитель виводить результативність уроку, аналізуючи наявність-відсутність просування всіх груп учнів у розв’язанні навчального завдання (виникнення в них мотиву, цілепокладання, вихід на загальний спосіб дії тощо).

Важливо, щоб кожен переглянутий урок представником адміністрації був насамперед проаналізований учителем, який проводив урок, після чого директор чи заступник директора здійснює аналіз уроку та аналіз самоаналізу уроку і оголошує їх рівні— для вчителя, що проводив урок. У разі наявності різних думок щодо одного предмета розмови важливо в процесі діалогу дійти порозуміння. Це необхідно як для психологічного комфорту учасників діалогу, так і для підвищення їх фахового рівня (і вчителя, і нерідко представника адміністрації, зважаючи на особливості розвивального навчання, які часто розкриваються лише безпосередньо в процесі практики проведення уроків). Якщо не всі складові самоаналізу оцінюються однаково, то загальний рівень самоаналізу уроку виводиться з оцінок всіх складових і становить відповідно: І — ІІ рівень, чи ІІ — ІІІ рівень, чи ІІІ — ІV рівень. Розрив більш ніж на один рівень між різними складовими може виявитися або внаслідок неправильного визначення рівнів, або через навмисне нехтування деяких складових учителем чи представником адміністрації, якщо той, недослухавши, пропонує аналізувати наступну складову.Рівні уроків у системі розвивального навчання Ельконіна — Давидова


п/п


Складові

аналізу


1 рівень

(низький)2 рівень

(середній)3 рівень

(достатній)4 рівень

(високий)1

2

3

4

5

6

1

Предметно-логічна лінія

Учитель не орієнтується в системі понять і логіці її розгортання, що підтверджується вивченням класом відповідних визначень і правил (наявні предметні помилки); спостерігаються грубі відхилення від програми через відкидання зайвого, з погляду вчителя, матеріалу

Учитель не орієнтується в системі понять і логіці її розгортання, що підтверджується вивченням класом відповідних визначень і правил (предметно правильних); спостерігаються відхилення від програми через відкидання зайвого, з погляду вчителя, матеріалу

Учитель переважно орієнтується в системі понять і логіці її розгортання, що забезпечує правильне визначення місця уроку в системі складових навчального предмета, але деякі поняття тлумачаться вчителем, що не дозволяє формувати в учнів цілісну систему понять із змістовим заглибленням до генетично-вихідної позиції; на загальний спосіб учні виходять завдяки гіперактивній допомозі вчителя, але вміють користуватися ним у процесі просування в розв’язанні НЗ

Учитель дуже добре орієнтується в системі понять і логіці її розгортання, що забезпечує правильне визначення місця уроку в системі складових навчального предмета, самостійне формування системи понять (із змістовим заглибленням до генетично-вихідної позиції) в учнів як основи самостійної побудови способів розв’язання завдань певного класу

2

Структурно-діяльнісна ліния

Відсутня система навчальних завдань (НЗ), спостерігаються лише конкретно-практичні завдання (не завжди правильні, з погляду предметної логіки); можливі формальні ознаки контрольно-оцінювальних дій

Спостерігається формальне ставлення до системи навчальних завдань – заміна їх конкретно-практичними завданнями, правильними, з погляду предметної логіки; в учнів наявні частково сформовані лише деякі елементи навчальної діяльності (НД), головним чином, мотив та контрольно-оцінювальні дії

Ошибка! Ошибка связи., але деякі складові (цілепокладання, моделювання) недостатньо сформовані стосовно вікових можливостей учнів

Учитель дуже добре володіє методом РН, що забезпечує правильне визначення етапу НЗ й чітку організацію НД учнів на цьому етапі розв’язання НЗ; в учнів наявні всі складові НД (мотив, цілепокладання, контрольно-оцінювальні дії, моделювання – відповідно до вікових можливостей)

3

Організаційно-комунікативна лінія

Навчальний діалог відсутній; спостерігається формальне ставлення і випадковий вибір (можливо, зовнішньо мотивований) форм навчання (може спостерігатися їх розмаїття)

Учитель організовує НД учнів у формі колективного навчального діалогу і переважно вибирає відповідні для певного етапу НЗ конкретні форми роботи (фронтально-дискусійна, групово-дискусійна, парно-дискусійна, індивідуально-дискусійна); учні не завжди (або не всі) розуміють їх доцільність

Учитель раціонально організовує НД учнів у формі колективного навчального діалогу, використовуючи доцільні для певного етапу НЗ конкретні форми роботи (фронтально-дискусійна, групово-дискусійна, парно-дискусійна, індивідуально-дискусійна), що цілком приймаються учнями

4

Психологічні умови

Яскраво виражений психологічний дискомфорт (учні весь час намагаються вгадати наміри вчителя та догодити йому, навчальне співробітництво повністю відсутнє)

Відсутні суб’єкт-суб’єктні стосунки , що призводить до психологічного дискомфорту учня як об’єкта (учні можуть висловлювати власні думки лише за умов зовнішньої мотивації з боку вчителя, ураховуються лише правильні, з погляду вчителя, думки учнів); учні, головним чином, не готові до продуктивної інтерактивної НД

Учні в більшості випадків можуть висловлювати власні продуктивні думки (учитель не завжди враховує продуктивні думки окремих учнів); спостерігаються окремі конфліктні ситуації під час групових чи парних форм роботи, які учні самостійно не здатні розв’язати

Сприятливий психоемоційний клімат (учні мають змогу вільно висловлювати думки; непродуктивні конфліктні ситуації, що виникають під час різних форм роботи, розв’язуються самими учнями

5

Санітарно-гігієнічні умови

Наявні численні порушення санітарно-гігієнічних норм

Учитель головним чином забезпечує необхідні санітарно-гігієнічні умови для учнів на уроці (тривалість уроку, свіже повітря, вологе прибирання, освітлення, температурний режим, естетичне оформлення класної кімнати, зовнішній вигляд учнів, зовнішній вигляд учителя, дотримання ним особистої гігієни; сила, тембр голосу, дикція вчителя; дотримання рухового режиму, сприятливі умови для розвитку кістково-м’язової системи, збереження і зміцнення зору).

Можливе недотримання п’ятьох складових санітарно-гігієнічних нормУчитель забезпечує необхідні санітарно-гігієнічні умови для учнів на уроці (тривалість уроку, свіже повітря, вологе прибирання, освітлення, температурний режим, естетичне оформлення класної кімнати, зовнішній вигляд учнів, зовнішній вигляд учителя, дотримання ним особистої гігієни; сила, тембр голосу, дикція вчителя; дотримання рухового режиму, сприятливі умови для розвитку кістково-м’язової системи, збереження і зміцнення зору). Допускається недотримання двох несуттєвих складових санітарно-гігієнічних норм

Рівні самоаналізу уроків у системі розвивального навчання Ельконіна — Давидова

№ п/п

Складові аналізу

1 рівень

2 рівень

3 рівень

4 рівень

1

Характеристи-ка класу і ситуації

Учитель називає кількість учнів за списком і кількість відсутніх на уроці

Учитель дає поверхову характеристику класу та ситуації (крім відомостей про кількість учнів за списком та кількість відсутніх, визначає співвідношення активної та пасивної частин класу)

Учитель, крім загальних відомостей про клас та ситуацію (кількість, стан здоров’я учнів), дає узагальнену характеристику класу (без поділу на групи) щодо рівнів сформованості окремих складових навчальної діяльності

Учитель, крім загальних відомостей про клас та ситуацію (кількість, стан здоров’я учнів), характеризує клас як сукупність груп учнів з різним рівнем сформованості навчальної діяльності

2

Тема уроку та його місце в програмі

Учитель називає тему уроку, не визначаючи його місця в програмі

Учитель називає тему уроку, визначаючи, складовою якого розділу програми є даний урок

Учитель називає тему уроку, визначає, складовою якого розділу програми є даний урок, місце розділу в програмі, розуміючи логічну послідовність розділів

Учитель називає тему уроку, розкриває його місце в системі складових навчального предмета

3

Мета

Або не називає мети, або повторює тему уроку

Називає мету уроку повністю, але не може пояснити її об’єктивної необхідності для даного уроку та можливості її реалізації

Називає мету уроку; обґрунтовує її об’єктивну необхідність для даного етапу навчальної задачі, виходячи з формальної логіки розв’язання навчальної задачі; бачить можливість її досягнення

Називає мету уроку; обґрунтовує її об’єктивну необхідність для даного етапу навчальної задачі, ураховуючи реальний рівень оволодіння учнями способом дії

4

Шляхи досягнення мети

Учитель переказує хід уроку (без аналізу його структури)

Учитель переказує хід уроку, виділяючи формальні його етапи і дає їм поверхову характеристику щодо змісту і форм

Учитель аналізує всі складові уроку (за схемою аналізу уроку РН) та взаємозв’язок змісту, методу й форм

Учитель аналізує всі складові уроку (за схемою аналізу уроку РН), взаємозв’язок змісту, методу й форм. Порівнює реальний урок з проектом, з’ясовуючи, які структурні елементи уроку реалізувалися в межах проекту, а які – за його межами, виявляє причини розбіжностей і розуміння необхідності внесення відповідних корективів

5

Результатив-ність уроку

Учитель співвідносить реальний хід уроку з планом (чи виконані всі його пункти)

Учитель співвідносить реальний хід уроку з планом (чи виконані всі його пункти) та визначає рівень активності класу, дотримання принципу доступності

Учитель виводить результативність уроку залежно від того, наскільки йому вдалося забезпечити реалізацію мети року, але не враховує наявності-відсутності просування окремих груп учнів у розв’язанні навчальної задачі

Учитель виводить результативність уроку, аналізуючи наявність-відсутність просування всіх груп учнів у розв’язанні навчальної задачі (виникнення в них мотиву, цілепокладання, вихід на загальний спосіб дії тощо).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал