Характеристики зСкачати 346.15 Kb.
Дата конвертації23.02.2017
Розмір346.15 Kb.


СВЕРДЛОВСЬКА ЗШ І – ІІ СТУПЕНІВ
ТИПОВІ ПЛАНИ-
ХАРАКТЕРИСТИКИ З
ГЕОГРАФІЇ

Вчитель: Аркуша С.П.

2015
ПАМ'ЯТКА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ КООРДИНАТ НА ГЛОБУСІ ТА КАРТІ

Широта


Довгота


За паралеллю

За меридіаном


Від екватора

Від нульового меридіана


Північна, південнаСхідна, західна

0 – 90°


0-180°


1° має різну протяжність у кілометрах

1° має приблизно однакову протяжність у кілометрах — близько 111 км
ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГОДИ

 1. Дата, назва місяця, пора року.

 2. Висота Сонця над горизонтом.

 3. Тривалість дня.

 4. Середня температура повітря, середня денна й середня нічна температури.

 5. Панівні вітри.

 6. Кількість і види опадів.

 7. Тип погоди.

ПЛАН ОПИСУ МІНЕРАЛІВ ТА ГІРСЬКИХ ПОРІД

 1. Назва.

 2. З яких мінералів складаються.

 3. Колір.

 4. Твердість.

 5. Блиск.

 6. Походження.

 7. Використання людиною.ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ

 1. Співвідношення води і суходолу на Землі.

 2. Поділ суходолу на материки.

 3. Поділ Світового океану на складові частини.

 4. Взаєморозташування материків і океанів, співвідношення їхніх величин.ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОКЕАНІЧНОЇ ЗАПАДИНИ

 1. У якому океані розташована?

 2. У якій його частині?

 3. У якому напрямку простягнулася?

 4. Яка протяжність у кілометрах?

 5. Яка найбільша глибина? Координати.

ПЛАН ОПИСУ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ ОКЕАНУ

 1. Межі океану, площа, місце серед інших океанів.

 2. Розташування щодо півкуль, екватора, тропіків, полярних кіл, нульового і 180-го меридіанів. Протяжність.

 3. Материки, які омиває океан.

 4. Найбільші окраїнні і внутрішні моря, затоки, течії (теплі і холодні) океану.

 5. Зв’язок з іншими океанами.

 6. Розташування в географічних поясах.

 7. Найважливіші шляхи сполучення через океан між окремими материками і країнами.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКЕАНУ

 1. Загальні відомості.

 2. Географічне положення.

 3. Історія дослідження.

 4. Особливості рельєфу дна.

 5. Клімат.

 6. Характеристика вод океану.

 7. Закономірності поширення життя в океані.

 8. Природні ресурси.

 9. Використання океану людиною.

 10. Екологічні проблеми океану.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРЯ

 1. Назва моря.

 2. Географічне положення (щодо півкуль, екватора, тропіків, полярних кіл, нульового і 180-го меридіанів).

 3. До басейну якого океану належить, у якій його частині розташоване.

 4. Береги яких материків чи великих островів омиває.

 5. Внутрішнє чи окраїнне.

 6. Розміри (площа, протяжність) та обриси берегів.

 7. Найбільші острови, півострови, затоки, протоки.

 8. Переважаючі та максимальні глибини.

 9. Які річки в нього впадають?

ПЛАН ОПИСУ ТЕЧІЇ

 1. Назва течії.

 2. Тип течії (тепла чи холодна).

 3. У якій частині якого океану протікає?

 4. Напрямок течії.

 5. Береги яких океанів омиває?

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДИ МОРЯ

 1. Географічне положення.

 2. Загальні відомості про море (площа, розміри, середні і максимальні глибини, об’єм води).

 3. Геологічна будова (походження улоговини), тектонічні структури.

 4. Рельєф дна, тип берегів.

 5. Температура, солоність, льодовий режим.

 6. Рух води (течії, припливи і відпливи, хвилі).

 7. Органічний світ.

 8. Природні ресурси.

 9. Господарське використання. Екологічні проблеми.

ПЛАН ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ВІДКРИТТЯ

ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРИКА

 1. Хто і коли відкрив материк.

 2. Найвидатніші дослідники материка, час їхніх подорожей і досліджень.

 3. Умови досліджень, труднощі, які доводилось і доводиться долати.

 4. Результати досліджень.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИКА

 1. Загальні відомості про материк.

 2. Географічне положення материка.

 3. Історія відкриття, дослідження та освоєння.

 4. Особливості тектонічної будови, рельєфу.

 5. Корисні копалини материка та закономірності їх розміщення.

 6. Клімат та чинники, що його утворили. Кліматичні пояси, області та типи клімату материка.

 7. Внутрішні води.

 8. Ґрунтово-рослинний покрив та тваринний світ материка.

 9. Природні комплекси.

 10. Природні ресурси материка. Охорона природи на материку.

 11. Населення і його господарська діяльність.

 12. Політична карта материка.

 13. Найбільші держави та їхня характеристика.


ПЛАН ОПИСУ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МАТЕРИКА

 1. Площа материка, його місце серед інших материків.

 2. Розташування материка відносно півкуль, екватора, тропіків, полярних кіл, нульового і 180-го меридіанів.

 3. Крайні точки материка, їхні координати.

 4. Протяжність материка в градусах і кілометрах з півночі на південь та із заходу на схід.

 5. Якими океанами і морями омивається. Характер берегової лінії.

 6. У яких кліматичних поясах та природних зонах розташований.

 7. Розташування щодо інших материків.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ

НА МАТЕРИКУ

 1. На якому материку та в якій його частині розташована форма рельєфу.

 2. Розміри та загальні контури форми рельєфу, приблизна площа і її порівняння з площею материка.

 3. Найбільші, переважні висоти.

 4. Походження форми рельєфу.

 5. Господарська оцінка форми рельєфу.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІР

 1. Географічне положення.

 2. Напрям і розташування гірських хребтів, крутизна схилів.

 3. Протяжність хребтів.

 4. Переважаючі висоти.

 5. Максимальна висота, координати вершини.

 6. Вік, походження.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІМАТУ ТЕРИТОРІЇ

 1. Географічне положення.

 2. Тип клімату (кліматичний пояс і область).

 3. Чинники кліматотворення:

а) сонячна радіація;

б) циркуляція атмосфери;

в) підстильна поверхня.

 1. Елементи клімату:

а) температура повітря;

б) атмосферні опади;

в) зволоженість;

г) вітровий режим.

 1. Сезонні особливості клімату.

 2. Несприятливі (стихійні) погодно-кліматичні явища.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ РІВНИНИ

 1. Географічне положення на материку відносно інших географічних об’єктів.

 2. Межі рівнини.

 3. Протяжність у градусах і кілометрах.

 4. Абсолютні висоти.

 5. Ухил.

 6. Походження рівнини.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОБОТИ З КЛІМАТИЧНОЮ ДІАГРАМОЮ

 1. Ознайомтесь з умовними позначеннями.

 2. З’ясуйте річний хід температури, середні температури січня і липня, річну амплітуду температур.

 3. Визначте середньорічну кількість опадів. Розподіл опадів по місяцях.

 4. Визначте найвологіший та найсухіший місяці року.

 5. Визначте характерний тип клімату (кліматичний пояс і області) та територію, для якої він характерний.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРІШНІХ ВОД МАТЕРИКА

 1. Загальна оцінка внутрішніх вод материка.

 2. До басейнів яких океанів належать річки материка.

 3. Рівномірність розподілу поверхневих вод територією материка.

 4. Коротка характеристика річок кожного басейну:

а) найбільша річка;

б) тип та режим живлення;

в) характер течії.

 1. Найбільші озера материка.

 2. Походження озерних улоговин.

 3. Наявність на материку областей сучасного зледеніння.

 4. Загальна характеристика підземних вод.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕРА

 1. Географічне положення (на якому материку, у якій частині розташоване).

 2. Форма та розміри.

 3. Глибина.

 4. Походження озерної улоговини.

 5. Характер берегів.

 6. Стічне чи безстічне.

 7. Які річки впадають, а які витікають з озера?

 8. Солоність вод.

 9. Господарське використання, екологічні проблеми озера.


ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЧКИ

 1. Назва річки.

 2. Географічне положення (на якому материку, у якій його частині протікає).

 3. Басейн океану, до якого належить річка.

 4. Місце витоку і гирла, довжина, напрямок течії.

 5. Характер течії залежно від рельєфу (у верхній, середній і нижній течії); наявність порогів, водоспадів.

 6. Основні притоки річки.

 7. Географічні пояси, які перетинає річка.

 8. Види живлення річки.

 9. Особливості водного режиму.

 10. Господарське використання річки.

 11. Проблеми господарського використання і заходи збереження вод річки.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (ПТК)

 1. Географічне положення території.

 2. Геологічна будова, корисні копалини і рельєф.

 3. Клімат (кліматичні пояси і області, середні температури січня і липня, амплітуда температур, середньорічна кількість опадів, коефіцієнт зволоження, річна сума температур вище +10 С, придатність природних умов для сільськогосподарського використання території).

 4. Ґрунти, рослинний та тваринний світ.

 5. Екологічні проблеми території.

ПЛАН ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЇНИ

 1. Економіко-географічне положення, його оцінка для розвитку господарства.

 2. Оцінка природних умов і природних ресурсів:

а) оцінка сприятливості рельєфу, клімату, вод для розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту тощо;

б) оцінка забезпеченості мінерально-сировинними, водними, земельними (зокрема ґрунтовими), лісовими та іншими ресурсами для розвитку певних галузей промисловості, сільського господарства, будівництва тощо.

 1. Оцінка розміщення та зайнятості населення для розвитку господарства.

 2. Загальна характеристика господарства. Галузі спеціалізації.

 3. Характеристика промисловості.

 4. Характеристика сільського господарства.

 5. Характеристика транспорту.

 6. Характеристика соціального комплексу.

 7. Економічні райони.

 8. Проблеми та перспективи економічного розвитку.


ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕННЯ І

ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ МАТЕРИКА

 1. Особливості розміщення населення (території з найбільшою та найменшою густотою населення).

 2. Найбільші міста.

 3. Народи, які проживають на материку.

 4. Расовий склад населення.

 5. Основні мови.

 6. Панівні релігії.

 7. Політична карта:

а) особливості;

б) найбільші за площею держави;

в) найбільш розвинуті в господарському відношенні країни.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЖАВИ

 1. На якому материку та в якій його частині розташована.

 2. Географічне положення в межах материка, сусідні держави, столиця.

 3. Особливості рельєфу (загальний характер поверхні, корисні копалини).

 4. Кліматичні умови (тип клімату, що переважає, та його сезонні зміни, кліматичні пояси, середні температури січня і липня, річна кількість опадів).

 5. Внутрішні води (крупні річки, озера, водосховища та ін.).

 6. Природні зони і їхні особливості (ґрунти, рослинність, тваринний світ).

 7. Населення (основні раси, народи) і його господарська діяльність.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ КРАЇНИ

 1. Фізико-географічне положення:

а) розташування на материку;

б) положення відносно градусної сітки (екватора, нульового меридіана тощо);

в) крайні точки та їхні координати;

г) розміщення відносно основних форм рельєфу та великих річок;

д) географічні пояси та природні зони.

 1. Економіко-географічне положення:

а) проходження важливих транспортних магістралей;

б) можливість виходу до океанів і морів;

в) розташування щодо паливних і сировинних баз;

г) розміщення щодо країн-економічних партнерів, розвинутих країн та ін.

 1. Політико-географічне положення:

а) країни-сусіди та стосунки з ними;

б) розташування щодо «гарячих точок» планети, військових, політичних та інших конфліктів;

в) відносно політичних і військових блоків, союзів, об’єднань тощо.

 1. Загальна характеристика та оцінка геополітичного положення країн.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНОЇ ЗОНИ

 1. Географічне положення, межі і розміри (% від площі) зони.

 2. Особливості рельєфу території.

 3. Кліматичні умови (середні температури найтеплішого і найхолоднішого місяців, кількість і режим випадання опадів, коефіцієнт зволоження).

 4. Внутрішні води.

 5. Ґрунтовий покрив.

 6. Рослинність.

 7. Тваринний світ.

 8. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища.

 9. Зміна природної зони людиною (господарське використання, розораність).

 10. Охорона природи, природоохоронні території.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТА

 1. Географічне положення.

 2. Час утворення.

 3. Чисельність населення.

 4. Промислові підприємства (спеціалізація).

 5. Особливості інфраструктури.

 6. Навчальні, наукові, культурні заклади.

 7. Пам’ятники історії, культури, мистецтва.

ПЛАН ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСПОДАРСТВА

 1. Загальна характеристика господарства (оцінка рівня і темпів економічного і соціального розвитку, місце у світовому господарстві, галузі спеціалізації та їх обґрунтування).

 2. Промисловість:

а) загальна характеристика галузевої структури;

б) географія галузей;

в) чинники розміщення;

г) основні показники виробництва;

д) проблеми й перспективи розвитку.

 1. Сільське господарство:

а) роль галузі в господарстві;

б) природні умови для розвитку сільського господарства;

в) загальна характеристика рослинництва;

г) загальна характеристика тваринництва;

д) зони сільськогосподарської спеціалізації.

 1. Транспорт.

 2. Невиробнича (соціальна) сфера.

 3. Географія зовнішніх економічних зв’язків.


ПЛАН КОМПЛЕКСНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЇНИ

 • Вступ. Візитна картка.

 • Повна назва країни, її столиця.

 • Форма державного правління, адміністративно-територіальний устрій.

 • Загальні відомості про територію і кордони, протяжність і конфігурація.

 • Чисельність населення.

 • Рік утворення (проголошення незалежності).

 • Державна мова.

 • Релігії.

 • Грошова одиниця.

 • Членство в міждержавних об’єднаннях, організаціях.

 1. Географічне положення

 1. Фізико-географічне положення:

 • розташування в межах материка й частини світу;

 • широтне положення (відношення щодо екватора, координати крайніх північної й південної точок, розташування в межах географічного поясу й природних зон);

 • довготне положення (відношення щодо нульового меридіана, координати крайніх східної і західної точок, розташування в межах годинного поясу);

 • положення щодо океанів і морів, характер берегової лінії, вплив течій;

 • положення щодо потоків повітряних мас;

 • положення щодо тектонічних структур і найбільших форм рельєфу, покладів корисних копалин;

 • розташування в межах басейнів великих річок, відносно інших гідрографічних об’єктів;

 • оцінка фізико-географічного положення для життя й діяльності населення.

 1. Економіко-географічне й геополітичне положення:

 • глобальне (центральне, периферійне чи напівпериферійне) й регіональне (сусідське) геополітичне положення, його оцінка;

 • положення щодо найважливіших джерел сировини й ринків збуту продукції, його вплив на структуру господарства країни;

 • потенціал транспортно-географічного положення, його вплив на участь країни в міжнародному географічному поділі праці;

 • історія зміни економіко-географічного й геополітичного положення, сучасні тенденції.

 1. Природні умови і природні ресурси, їхня оцінка:

 • рельєф, його вплив на різні види господарської діяльності;

 • геологічна будова й корисні копалини, оцінка мінерально-сировинних ресурсів;

 • вплив клімату на життя й діяльність населення, оцінка кліматичних ресурсів;

 • внутрішні води і водні ресурси;

 • ґрунти і земельні ресурси;

 • рослинність, тваринний світ, їх різноманіття;

 • рекреаційні ресурси;

 • сучасні ландшафти й фізико-географічні відмінності;

 • стан довкілля, екологічні проблеми;

 • природоохоронна політика, природно-заповідний фонд.

ІІІ. Короткий історико-географічний нарис:

 • історія заселення та використання природних ресурсів;

 • основні історичні етапи;

 • найважливіші етапи соціально-економічного розвитку;

 • історичні землі.

ІV. Населення і трудові ресурси:

 • чисельність і густота населення, її відмінності територією;

 • тип відтворення населення (фаза демографічного переходу), основні показники природного руху населення (народжуваність, смертність, природний приріст), демографічна політика;

 • расовий етнічний та конфесійний склад;

 • трудові ресурси, рівень освіти, зайнятість населення і її структура;

 • система розселення;

 • міграції й міграційна політика.

V. Економіко-географічна характеристика

 1. Загальна характеристика господарства та рівня його розвитку (місце у світовому господарстві, особливості структури, галузі спеціалізації тощо);

 2. Характеристика сфер і галузей господарства: виробнича сфера: а) промисловість (характеристика галузевої й територіальної структури, географія основних промислових комплексів і галузей, чинники їх розміщення); б) сільське господарство (галузева й територіальна структура); в) транспортний комплекс; сфера послуг: рівень розвитку, галузева й територіальна структура;

 3. Географія зовнішньоекономічних зв’язків.

 4. Суспільно-географічні райони і найважливіші центри.

 5. Проблеми, тенденції і перспективи соціально-економічного розвитку.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 1. Значення в економіці, роль у галузевій структурі сільського господарства.

 2. Передумови (природні, історичні, соціально-економічні) розвитку.

 3. Основна продукція.

 4. Територія поширення.

 5. Проблеми та перспективи розвитку галузі.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 1. У якій частині населеного пункту розташоване?

 2. Коли і з якою метою створене?

 3. Яку продукцію виробляє?

 4. Яка надходить сировина і звідки?

 5. Куди надходить продукція?

 6. Яке майбутнє підприємства?

 7. Найбільш поширені професії на підприємстві.


КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

 1. Демографічні процеси:

а) кількість населення та його динаміка;

б) природний рух (народжуваність, смертність, природний приріст);

в) механічний рух (міграції, механічний приріст);

г) статевовікова структура.

 1. Розміщення населення:

а) середня густота населення, причини нерівномірності розселення населення;

б) основні типи поселень, їхня класифікація;

в) сільське та міське населення, його динаміка.

 1. Етнічна та національна структура:

а) національний склад населення (корінне населення, національні меншини), особливості територіального розміщення та чинники, що їх зумовлюють;

б) регіональні, етнографічні (традиційна матеріальна та духова культура) особливості корінного населення.

 1. Релігійна структура:

а) основні релігії, поширені на території країни;

б) регіональні відмінності релігійного складу населення та чинники, що їх зумовлюють.

 1. Трудові ресурси та зайнятість населення.

 2. Соціальна структура та проблеми.

КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ

 1. Загальні ознаки сільського господарства:

а) значення в економіці, роль у галузевій структурі господарства;

б) коротка історія, передумови та причини розвитку сільського господарства;

в) загальні особливості, шляхи господарювання та галузева структура;

г) показники розвитку, їхня динаміка;

д) основні типи сільськогосподарських підприємств.

 1. Сільськогосподарські угіддя:

а) загальна площа та структура, тенденція змін у структурі;

б) проблеми, пов’язані з експлуатацією земель;

в) перспективи використання земельних ресурсів.

 1. Галузі спеціалізації сільського господарства країни виділення сільськогосподарських зон, обґрунтування проведення їхніх обсягів.

 2. Характеристика сільськогосподарських зон:

а) розташування;

б) чинники, що зумовлюють спеціалізацію;

в) галузі спеціалізації рослинництва;

г) галузі спеціалізації тваринництва;

д) проблеми та перспективи розвитку.

 1. Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства країни.


КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ

 1. Загальні ознаки господарства країни:

а) історія формування господарського комплексу;

б) передумови та причини розвитку господарства;

в) загальні особливості господарського комплексу;

г) економічні показники розвитку господарства, їхня динаміка.

 1. Загальна характеристика галузевої структури господарства:

а) поділ господарського комплексу на основі галузі, співвідношення між ними;

б) особливості галузевої структури господарства та причини, що їх пояснюють;

в) передумови та чинники розвитку галузей спеціалізації, географія їх поширення.

 1. Загальна характеристика територіальної структури господарства:

а) основні типи елементів територіальної структури;

б) передумови та чинники створення певних елементів територіальної структури;

в) регіональні відмінності територіальної структури господарства та причини, що їх пояснюють;

г) загальні особливості територіального розміщення господарського комплексу в країні.

 1. Економічне районування:

а) принципи та підходи до економічного районування країни;

б) економічні райони, галузі їхньої територіальної спеціалізації.

 1. Зовнішньоекономічна діяльність:

а) основні види зовнішньоекономічної діяльності країни;

б) спеціалізація країни на світовому ринку;

в) продукція експорту та імпорту;

г) країни-партнери.

 1. Проблеми та перспективи господарського розвитку:

а) основні проблеми країни, пов’язані з економічним розвитком;

б) показники економічного потенціалу;

в) основні напрямки розвитку господарства країни.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

 1. Значення галузі в господарстві.

 2. Галузева структура (поділ на галузі, підгалузі, виробництва тощо).

 3. Технологічні особливості.

 4. Сировинна база виробництва.

 5. Основні види продукції.

 6. Форма організації виробництва (спеціалізація (детальна, предметна), кооперування, концентрація, комбінування).

 7. Принципи та чинники розміщення виробництва (сировинний, водний, паливний, енергетичний, транспортний, споживацький, трудоресурсний, комбінування).

 8. Територіальне розміщення: основні промислові райони, агломерації, вузли, центри, пункти.

 9. Проблеми та перспективи розвитку галузі.


ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

 1. Склад, географічне положення, рівень соціально-економічного розвитку, місце і роль серед інших районів.

 2. Природні умови і природні ресурси.

 3. Належність до історико-географічного й етнографічного регіону.

 4. Характеристика населення.

 5. Загальна характеристика господарства і галузей його спеціалізації.

 6. Промислові вузли і центри.

 7. Економічні зв’язки (з іншими районами, зарубіжжям).

 8. Економічні, соціальні й екологічні проблеми.

 9. Перспективи розвитку і шляхи структурної перебудови економіки.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕННЯ

 1. Кількість.

 2. Показники природного руху (народжуваність, смертність, природний приріст).

 3. Вікова та статева структура.

 4. Расовий, релігійний, національний та етнічний склад.

 5. Розміщення населення:

а) міське і сільське населення;

б) густота населення і її відмінності;

в) міграції (внутрішні і зовнішні).

 1. Рівень освіти, професійний склад, зайнятість населення.

 2. Трудові ресурси.

 3. Основні демографічні проблеми та демографічна політика.

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ

 1. Загальна характеристика соціального комплексу країни:

а) основне призначення, шляхи розвитку;

б) значення і роль у господарстві країни;

в) галузева структура.

 1. Характеристика окремих галузей:

а) основні завдання;

б) територіальне розміщення;

в) інфраструктурні особливості.

 1. Регіональні відмінності розвитку соціального комплексу.

Проблеми та перспективи розвитку соціального комплексу країни.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал