Гончарук С. ТСкачати 38.98 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір38.98 Kb.
УДК 342.922(043.2)

Гончарук С.Т.,

к.ю.н., професор,

Юридичний інститут,

Національний авіаційний університет, м. КиївЗмістовно-цільова мотивація використання інноваційних

технологій при вивченні адміністративного права

Всебічний розвиток інформаційних технологій та становлення інформаційного суспільства, активне впровадження інноваційних технологій у навчальний процес надають можливість застосування у такому процесі різноманітних форм та методів інноваційного навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення умінь та навичок критичного осмислення окремих теоретико-правових проблем, набуття самостійного досвіду опрацювання навчального матеріалу та відповідних нормативно-правових актів, пошукової роботи, набуття інших творчих якостей, які стануть у нагоді в їх подальшій професійній діяльності.

Водночас використання тих чи інших інноваційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання взаємообумовлені та взаємопов’язані зі змістом та цільовим призначенням окремих навчальних дисциплін та навіть зі специфікою окремих тем тієї чи іншої дисципліни. Проілюструємо це на прикладі окремих тем адміністративного права.

Адміністративне право, як відомо, є однією з провідних, базових галузей українського публічного права, нормами якого регулюються суспільні відносини переважно управлінського характеру, що складаються здебільшого у сфері державного управління в процесі функціонування виконавчої влади та у сфері місцевого самоврядування, які передусім пов’язані зі створенням належних умов для реалізації конституційних прав, свобод і інтересів громадян, надання фізичним та юридичним особам різних адміністративних послуг. Його суспільне призначення насамперед полягає в ефективній правовій регламентації демократичних відносин між органами публічної адміністрації та громадянами з метою забезпечення належної реалізації та захисту їх прав, свобод та законних інтересів.

Адміністративне право передбачає знання майбутніми юристами великого комплексу правових категорій, пов’язаних з механізмом адміністративно-правового регулювання управлінських відносин у різних галузях і сферах суспільного життя, а також засвоєння значного комплексу теоретичних положень та правових інститутів, великого масиву нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного права і визначають правовий статус різних суб`єктів управлінських стосунків, широкого діапазону суспільних відносин публічно-управлінського характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-правового регулювання.

Важливою метою вивчення навчальної дисципліни “Адміністративне право”, зокрема, є розкриття сутності та змісту державного управління як однієї з основних форм державної діяльності, його нерозривного зв’язку з виконавчою владою; з’ясування механізму адміністративно-правового регулювання різнобічних публічно-управлінських відносин; ознайомлення з системою найважливіших адміністративно-правових джерел та їх змістом; визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного права, зокрема громадян та їх об’єднань, Президента України, органів виконавчої влади, державних службовців та ін.; ознайомлення з формами і методами публічного управління, у т. ч. зі змістом адміністративного примусу та адміністративної відповідальності, з поняттям та змістом адміністративного процесу; розкриття особливостей публічного управління в окремих галузях і сферах суспільного життя та проблем його удосконалення в ринкових умовах, а також з’ясування основних напрямів удосконалення публічного управління в світлі положень Концепції адміністративної реформи в Україні з метою належного забезпечення та захисту законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Метою адміністративно-правової науки є також формування у майбутніх фахівців належного рівня теоретико-правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративно-правового законодавства у повсякденному житті. Набуті знання з адміністративного права повинні слугувати майбутнім фахівцям у вирішенні самих різноманітних завдань, пов’язаних з професією юриста, насамперед у сфері функціонування виконавчої влади, у різних галузях публічного адміністрування, у сфері правоохоронної діяльності, у системі публічної служби, а також у сфері забезпечення прав і інтересів громадян та інших суб’єктів права, надання їм управлінських послуг.

Реалізувати умови кращого засвоєння навчального матеріалу, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів найбільш ефективно можна шляхом вибору активних форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчального процесу в системі професійної освіти майбутнього юриста, впроваджуючи у навчальний процес методи інтерактивного навчання, у т.ч. ділові ігри, «мозковий штурм», дискусії, структуровані дебати, тематичні доповіді, тестові завдання та ін. Окремі з таких форм і методів слід використовувати залежно від специфіки змісту і характеру тієї чи іншої теми адміністративного права чи іншої навчальної дисципліни.Так, стосовно теми методів публічного управління, зокрема адміністративного примусу, доцільно застосовувати тестові опитування, проведення ділових ігр, самостійне складення окремих процесуальних документів та ін. При вивченні тем, пов’язаних з визначенням адміністративно-правового статусу окремих суб’єктів адміністративного права, у т.ч. органів виконавчої влади, публічних службовців та ін., доцільно крім традиційних форм використовувати тестове опитування, ділові ігри, творчі завдання щодо індивідуального складення тестових завдань тощо. При засвоєнні теми, пов’язаної з публічним управлінням, крім іншого було б виправдано застосувати тематичні доповіді щодо самостійного творчого визначення окремих шляхів реформування публічного управління на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал