Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністраціїPdf просмотр
Сторінка12/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.04 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема №1 Основні етапи філософії

Касяненко ОМ.

Урок №1-2

Тема: Завдання та особливості курсу Основи філософії. Основні функції філософії. Мета Ознайомити дітей із завданнями та особливостями даного курсу, вивчити основні функції філософії, розвинути навички написання конспекту, виховати інтерес до предмета вміння самостійного мислення та переконливо доводити свою позицію. Тип уроку комбінований. Обладнання О.Г. Данильян, В.М. Тараненко: Основи філософії, конспекти учнів.
Хід уроку
Слово філософія грецького походження (любити, sophia- мудрість. Вперше дане слово в, сучасному розумінні застосував Піфагор уст. дон. е, остаточно закріпив його в обігу Платон ст. до не. Філософія виникає одночасно втрьох найбільших осередках стародавньої цивілізації Китаї, Індії, стародавніх Греції та Римі. Специфіка філософії як науки Предмет вивчення дуже обширний (на початку її існування будь-яку наукову діяльність, в сучасному розумінні, називали філософією Досліджує питання на які не можна дати готової відповіді.
Філософія-мати сучасних наук всі вони в різний час виділилися з філософії. Основні питання філософії Що я можу знати Що я маю зробити Нащо я можу сподіватися Основні функції філософії
1.Світоглядна(систематизує знання людини просвіт та саму себе
2.Методологічна(досліджує способи пізнання дійсності
3.Гуманістична(вивчає основні потреби людини
4.Практична(вчить жити в сучасному світі. Основні етапи філософії


136 Антична- 476 р. не Середньовічна – 1492 рр.); Ф Нового часу – 1914 рр.); Новітня Ф - …).

Урок №3
Тема: Антична філософія. Мета Ознайомити учнів з особливостями та основними етапами античної філософії, розвинути навички написання конспекту, формування власної думки, виховати інтерес до предмету. Тип уроку комбінований. Обладнання О.Г. Данильян, В.М. Тараненко: Основи філософії, конспекти учнів.

Хід уроку
Перевірка домашнього завдання здійснюється за допомогою методу Хокей, коли вчитель задає кожному учневі питання на яке він відповідає, або переадресує його іншому учневі класу. Найбільш активні учасники гри нагороджуються позитивною оцінкою.

І. Антична Філософія та її основні риси.

Антична філософія – філософія Стародавніх Греції та Риму. Джерело античної філософії – міфи та епос греків. Характерні риси АФ: Наявність в ній значної кількості міфологічних та епічних образів Присутність елементів антропоморфізму(наділення предметів та явищ природи зовнішністю та фізичними властивостями людини Наївний пантеїзм ототожнення Богів із силами природи Оцінка природних процесів через призму моральності(через категорії добра і зла Пошуки першопочатку всього сущого. Етапи розвитку АФ:
1.Натурфілософський(рання класика ст. дон. е. Філософів даного етапу називали «фізиками»(phizus-природа) бо в центрі їхньої уваги стояли проблеми Природи, Космосу, Всесвіту. Вони намагалися інтуїтивно сформувати модель світу за допомогою з’ясування першопричини усього сущого(речі з’являються і зникають, але є те, що існує завжди. Приклади першооснов вогонь, вода, повітря, земля, апейрон- невизначений початок, буття, числа, всесвітній розум, атом. Філософська школа-група філософів, які дотримувалися приблизно схожих точок зору на основні питання досліджень. Натурфілософські школи


137 1.
Мілетська( Мілет, Мала Азія, VII ст. дон. е.Фалес
Мілетський);
2.
Піфагорійська(Пд. Італія, VI ст. дон. е
3.
Елейська(Елея, Пд. Італія, VI ст. дон. е. Пармені, Зенон Школа еволюціонізму(Материкова Греція ст. дон. е.Емпедокл); Школа атомізму(Материкова Греція, V ст. дон. е. Левкіпп,
Демокріт).
2. Висока класична доба (ІІ половина V-IV ст. дон. е) Наданому етапі головною проблемою Ф була тема людини в системі інших філософських проблем. Першими до цієї теми звернулися софісти, які були першими платними вчителями філософії.
Софізм-філософський напрямок представники якого основну увагу приділяли несистематичному засвоєнню учнями знань, а вмінню застосовувати їх у дискусіях.(Протагор, Горгій). Софісти поклали початок критичному ставленню до традицій звичаїв та вірувань греків. Сократ рр. дон. е) Живу Афінах, походив із бідної грецької родини, користувався великим авторитетом, мав багатьох учнів, не написав жодного письмового дослідження про його погляди ми знаємо з праць Платона і Аристотеля. Його погляди Головним своїм завданням вважав виховання людей в дискусіях і бесідах, а не в систематичному засвоєнні знань, мета виховання-досягнення основних доброчесностей через пізнання і самопізнання(стриманість, мужність, справедливість Основоположник діалектики(філософський метод, який передбачав досягнення істини виявленням суперечностей утвердженнях противника шляхом постановки йому правильних запитань Основне завдання людини – пізнати самого себе, бо пізнати Всесвіт неможливо Платон рр. дон. е) Найвизначніший учень Сократа, походив з багатої аристократичної родини, справжнє ім’я Арістокл, заснував філософську школу – Академія, залишив після себе багато праць з різних проблем Ф. Його погляди

Ідеї-першооснова всього сущого Пізнати світ можна за допомогою розуму та знань даних Богом
( відкидає чуттєве пізнання Розробив вчення про ідеальну державу. Аристотель рр. дон. е) Учень Платона, учитель Олександра Македонського, залишив після себе творчу спадщину в об’ємі 150 наукових праць з різних галузей Ф. Основні ідеї

Намагався чітко визначити предмет філософії(предмет-це те, що вивчає наука) – вивчення ідеального-кінцева мета філософії Критикував ідеї Платона Виділяв дві першооснови-матеріальну та ідеальну Світ можна пізнати за допомогою раціонального та чуттєвого пізнання В етиці відстоював правило золотої середини все добре в міру, досконалості людини досягає в боротьбі із своїми вадами. Пізня класика(ІІ половина IV ст. дон. ер. не) Цей період багатий на різноманітні школи. Основний зміст Школи, філософи Основи світобудови в їх значеннях для людини Висновки, що випливають з такого розуміння світобудови Життєві завдання людини
Епікуреїзм
Епікур,
Демокріт, Тит
Лукрецій Кар Смерті не існує, тому що в основі світу лежать невмирущі атоми Слід позбутися життєвих страхів Досягнення атараксії – душевної незворушності
Скептицизм
Піррон з
Еліди,
Енесідем з
Кноса, Секст Емпірик Істинну природу речей пізнати неможливо Треба утримуватися від будь-яких суджень про речі Треба зберігати стан автаркії самовладання)
Стоїцизм
Зенон з
Кітіона,
Хрісіпп, Сенека, Марк Аврелій Світ пронизаний божественною пневмою, у ньому панує фатум – невблаганний закон долі Не варто опиратися фатуму того, хто бажає, доля вабить, хто не бажає - тягне Треба зберігати мужність духу, оскільки дух автономний щодо обставин життя
Неоплатонізм
Плотін, Порфирій,
Прокл, Ямвліх Світ є послідовним витіканням божественного Єдиного Слід намагатися наблизитись до Бога Треба іти шляхом духовного самовдосконалення
529 р. – імператор Юстиніан видав указ про закриття філософських шкіл у Афінах. Ця подія стала завершенням періоду античної філософії,

яка поставила і частково розв’язала основні філософські проблеми виникнення світу і людини, першооснови всього сущого, співвідношення двохосновних форм буття – матеріального та ідеального, сенсу життя, смерті і безсмертя. Погляди античних філософів суттєво вплинули на подальший розвиток філософії.

Методика проведення позакласного заходу з астрономії на прикладі
спостереження проходження планети Венери по диску Сонця

Козак А.Ф.

Для проведення цього заходу слід ознайомити учнів, любителів- астрономів з поняттями проходження планет Меркурія i Венери по диску Сонця. Для цього пропоную текст цього повідомлення
Проходження планет по диску Сонця.
У Всесвіті, природі нам доводиться спостерігати цілий ряд цікавих явищ. Одним із них є проходження планет по диску Сонця. Це характерно для таких планет, орбіти яких знаходяться ближче до Сонця, ніж Земля. Тобто для так званих внутрішніх планет. Ними будуть планети Меркурій i Венера, трапляються ці явища досить рідко. Так проходження Меркурія по диску Сонця трапляється не частіше одного разу зароків. Згідно джерел, що збереглися, вперше проходження Венери спостерігалося європейськими астрономами уроці. Для Меркурія ці спостереження були значно пізнішими. Ефективність спостереження залежить від розмірів планети, відстані планети між Сонцем i Землею. Проходження планети по диску Сонця принципово подібне сонячному затемненню. Тільки Місяць в момент затемнення закриває Сонце повністю, а Меркурій, Венеру видно на ньому лише невеликою плямою. Меркурій менший ніж Земля у 2,6 рази, ближчий до Сонця втри рази ніж Земля тому і її слід спостерігати це проходження за допомогою оптичних приладів. Найближча до Сонця планета робить повний оберт навколо нього за 88 земних діб. Древні спостерігачі вважали, що вона бiгaє метушиться" навколо Сонця. I тому її назвали Меркурієм, по iмeнi виночерпа i посланця богів, ЯКИЙ сприяв обманщикам, злодіям, а заодно i торгівцям. Торгівля в т часи була недалека від обману.
7 травня 2003 року було важливою подією для любителів астрономії, тому що відбувалося рідкісне астрономічне явище - проходження Меркурія по диску Сонця. В нашій місцевості це проходження відбувалося згод хв. до 13 год. 30 хв. Воно було першим у цьому столітті, а від часу першого спостереження, яке зробив французький астроном П.
Гассенді (1592-1655) за перед обчисленнями відомого німецького астронома І. Кеплера (1571-1630), –п'ятидесятим. Це явище відбулося листопада 2006 року. За розрахунками наступні проходження відбудуться, 9 травня 2016 року, 11 листопада 2019

року, 13 листопада 2032 року, 7 листопада 2039 року та 7 травня 2049 року відповідно передбачень.
7 травня 2003 року для любител1в астрономії було організоване у
Новосанжарському НВК спостереження за допомогою телескопа на екран за рухом планети Меркурій по диску Сонця. Спостереження проводилося при збільшенні у 45 i 100 разів. Находження на диск Сонця i сходження з нього було виразним, чітким, не розмити по краях. Свідченням цьому була відсутність атмосфери у планети. Правильний круг через непрозорість твердого тіла планети у пор1внянні з плямами неправильної форми на Сонці, дає тільки кулясте тіло (вданому випадку планета Меркурій. Тому що лінзи телескопу дають обернене зображення, спостереження руху тіні на екрані по диску Сонця відбувалося у верхній частині справа наліво. А насправді рух Меркурія, якщо дивитися прямо на Сонце, відбувався в нижній частині зл1ва направо. Було зроблено серію фотознімків через годину. Проходження ж Венери надзвичайно малочисельні. Вони групуються парами з інтервалами уроків одного від одного. Між парами проходить або 121,5, або 105,5 років. Ось перелік трьох останніх пар 1631 i 1639 роки, 1761 i 1769 роки, 1874 i 1882 роки. Найближче слідуюче проходження відбулося 8 червня 2004 року, яке до речі, повністю було видно у нас. Парне йому проходження Венери відбудеться 5-6 червня 2012 року i буде спостерігатися у нас лише в заключній фазі. При наближенні планети до Сонця або в умовах сходження її з диску Сонця у розсіяному сонячному світлі спостерігається атмосфера планети. Відомо, що саме до проходження Венери по диску Сонця 26 травня 1761 року відноситься видатне відкриття, зроблене М.В. Ломоносовим (1711-1765), яке було досконало точно витлумачено його автором, як відкриття атмосфери націй планеті. "По сим примечаниям господин советник Ломоносов рассуждает, что планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою, таковою
(лишь бы не большою), какова обливается около нашего шара земного"
(сочинения М.В. Ломоносова, т. 5, СПБ, 1902, с. 120). Венера більша за Меркурій, та й ближче до Землі. Тому можна спостерігати через дуже темне скло, закопчене скло, затемнений кінець негативу фотоплівки, у великій посудині з водою, на екрані за допомогою телескопа як по диску Сонця проходить чорна пляма. Таке явище називається проходженням Венери по диску Сонця. На закінчення хочу сказати, що дане спостереження явища можна робити з використанням вищевказаних способів самостійно. м цього було організовано спостерігання за допомогою телескопа у
Новосанжарському НВК, куди були запрошені в любителі астрономії звідусіль. Число відоме, а час проходження Венери по диску Сонця згод хв. до 14 год. Благали i надіялися на добру, сприятливу погоду без хмар i дощу.
Bін же(текст) був напередодні проходження планети Венера по диску Сонця опублікований у місцевій газеті "Злагода. Це було зроблено з

метою для широкого залучення до спостереження ycix бажаючих. Адже таке явище у повному обсязі сучасні люди ужене побачать у своєму житті, тому що при наступному проходженні Венери мине будемо жити. Щоправда, кінцівку проходження Венери по диску Сонцями побачимо у кінцевій фазі 5-6 червня 2012 року.

Тема: Спостереження проходження планети Венера по диску
Сонця.
Мета: Формування єдиного маmepiaлicmumичногo світогляду у
поглядах учнів переконаності у єдності будови Bcесвimy через практичні
переконливі спостереження, спостереження наявності атмосфери у
Венери, поверхні Сонця, переконання усвідом учнів всесильності,
цілісного вчення світобудови
Обладнання: телескоп з екраном, закопчені стекла, кінцівки
фотоплівок, маска, окуляри, які використовують при зварюванні, широка
посудина з водою, різні типи фотоапаратів.
Тип заходу комбінований.

Хід заходу.
I. Перевірка подготовки учнів доданого спостереження. За 10-12 хв. до спостереження варто поспілкуватися з учнями, запропонувавши такі запитання
1. Чи можна дивитися на Сонце відкритими, незахищеними від сонячного світла, очима
2. Що ми повинні побачити на Сонці при проходженні Венери
3. Чому краї Венери будуть розмиті, нечіткі, а сама вона неконтрастна. Як буде розміщена у просторі Венера відносно Сонця і Землі
5. З яким явищем природи, схоже проходження Венери по диску Сонця
6. Як пояснити, що тінь від Венери мала у порівнянні з тінню під час затемнення Сонця Місяцем (сама ж Венера значно більша від Місяця.
7. Хто вперше і коли виявив атмосферу на Венері Яким способом
8. Коли буде наступне подібне явище, чи зможемо його побачити Чому (11 грудня 2117 року
2125 р,

II. Пояснення під час проведення спостереження.
1. Користування телескопом з екраном під час спостереження.
2. Фотографування зображення явища з екрана.
3. Користування затемненими стеклами і плівками при спостереженні.
4. Спостереження на спокійній поверхні води у широкій посудині зображення поверхні диска Сонця.


142 5. Коментування спостережуваних явищ на поверхні Сонця, проходження тіні, що дає Венера, утворення кольорового ореолу навколо тіні, розміщення плям на поверхні Сонця.
6. В процесі спостереження історичні повідомлення за планету Венера у порівнянні з планетою Земля (розміри, маса, густина, атмосфера, температура, тиск атмосфери, її склад.
7. Положення на небесній сфері планети Венера відносно нас та Сонця.

Підсумок проведеного спостереження.
Важливою подією нашого століття для землян-європейців , зокрема для астрономів-аматорів було спостереження проходження планети Венера по диску Сонця. Наскільки зацікавило природне явище, можна судити з того, що під час спостереження у Новосанжарському НВК були як жителі району, такі дізнавшись з місцевої преси і місцевого радіомовлення продане спостереження, завітали сюди відпочиваючі наших оздоровниць. Що ж діялося в цей час на найближчій до нас зорі, яка є центральним тілом у нашій планетній системі Згод хв. зліва на краю у нижній частині Сонця з'явилася нечітка, можна сказати сіра пляма. Вона рухалася зліва направо вниз. Рух Венери можна було спостерігати протягом усього часу проходження по диску Сонця, крім останніх півгодини, тому що з'явилася хмарність, що завадила цьому спостереженню. Закінчилося проходження Венери по диску Сонця о 14 год 24 хв. Середина проходження її відбулося о 11 год 21 хв. За допомогою телескопа по всій ділянці проходження планети було видно навколо неї у верхній частині голубу, а в нижній частині червону смужки. Вони змінювали свою світність з часом. У тіні планети до нас було видно буре зображення її диска. Усе це результат наявності, у ближчої до Сонця від нас сусідки, атмосфери. Атмосфера Венери нагадує ніби лінзу, яка розкладає у кольоровий спектр сонячні промені, що пронизують її. Видно червоний і голубий кольори тому, що вони чіткіші ніж синій, тим більше фіолетовий кольори у порівняні з темним фоном диску у Венери. В той же час сонячні промені, які обмежують конус венеріанської тіні, проходячи біля поверхні Венери, зазнають поглинання і розсіювання у фіолетовій частині спектра, а в червоній - значного заломлення, яке викликає мідно-червоне (багряне) забарвлення. Щось подібне спостерігається під час повного місячного затемнення. Сюди слід віднести, що під час спостереження поверхня диска Сонця була чистою, окрім двох маленьких плям, розміщених поряд посередині диска. Всі спостереження велися у рефракторний телескоп з діаметром об'єктива 80 мм, що дає збільшення у 25, 45, 100 разів у залежності від фокусної відстані змінних окулярів.

Проаналізувавши візуально спостереження по всій ділянці проходження планети Венера по диску Сонцями приходимо до висновку за допомогою телескопа по всій ділянці проходження планети було видно навколо неї у верхній частині голубу, а нижній частині червону смужки, які в міру проходження планети зміщались у верхній частині голуба смужка вправо, а червона смужка у нижній частині вліво. Близько середини проходження планети по диску голуба і червона смужки були навпроти, а потім зміщались у протилежні сторони.

III. Закріплення результатів спостереження.
1. Чим зумовлені поява навколо плями кольорових смуг
2. Як пояснити на повернутій до нас тіні планети багряне забарвлення
3. Під час якого затемнення щось подібне можна спостерігати
4. До чого можна віднести спостережувані дві маленькі плями посередині диска Сонця
5. Які небесні тіла можуть створювати на Сонці подібну тінь Меркурій, Венера, Місяць.
6. Чому тінь від Венери на поверхні Сонця така мала у порівнянні з тінню Місяця

IV. Завдання додому. Скласти короткий звіт зі своїми враженнями та малюнками. Р. На фотографії видно частина диска Сонця з тінню планети Венера. Фотографія зроблена 8 червня 2004 року о 9 год 45 хв, фотоапаратом "Каnоn" -АЕ з таким же об'єктивом, з фокусною відстанню F
= 50 мм на плівці "Коnіcа -100" з видержкою 500 і діафрагмою 11. Ще кращі фотографії можна одержати за допомогою цифрової фотокамери або відеокамери.


Інтелектуальна гра „ Дебати – технологія творчого розвитку
особистості

Доценко ЛІ.

Сучасна освіта ставить в центр всієї проблематики-особистість, можливість її всебічного розвитку. Проблема сучасної освіти це формування компетентнісних орієнтацій. На мою думку цю проблему зможе допомогти розв'язати інтелектуальна гра Дебати" – технологія творчого розвитку особистості, бо культура двадцять першого століття - культура діалогу.
Але культурі істинного діалогу , в якому народжуються відкриття , необхідно вчитися. Однією з відповідних навчальних програм є

Міжнародна програма Дебати, яка набула широкої популярності серед шкільної молоді. Шкільні програми фактично не дають змоги навчити учня усного мовлення. Тому більшість дітей не вміє висловлювати свої думки, розгублюється виступаючи перед великою аудиторією. Такі виступи для багатьох пов`язані зі справжніми переживаннями, а обговорення дискусійного питання стає іноді майже стресовою ситуацією. Навчити вести дискусію зможе інтелектуальна гра Дебати. Ця гра – це вид діяльності, який базується на природній цікавості людини. Вона є методом дослідження. Нові освітні технології ведення дискусії допомагають шкільній молоді при вступі до престижних вузів. Так члени дебатного клубу
Карлівської ЗОШ І-ІП ступенів №3 Довгенко Інна, Цюпка Олена, Савенко Олександр є студентами престижних вузів Полтави, Києва, Харкова. Людині, яка не знає правил та принципів дебатів, складно визначити переможців гри. Як учитель гуманітарних дисциплін, беру активну участь у районних змаганнях гри Дебати. Виступаю як тренері як головний суддя цих змагань. Щоб провести суддівство на високому рівні, були розроблені критерії оцінювання кожного етапу гри , а також спеціальні суддівські бюлетені. На мою думку, вони є вдалими , бо дали змогу вибрати достойні команди в фінал районної гри і вдало представляти районна зональних та обласних етапах гри "Дебати. На протязі двох років наші команди є фіналістами обласних конкурсів.
ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ГРИ „ДЕБАТИ".
1. Формування команди а/знайомство з правилами гриб розподіл ролей між гравцями.
2. Вибір теми.
3. Підбір матеріалів а/підручники, посібники, художня література б Інтернет в засоби масової інформації г/ консультації фахівців.
4. Розподіл матеріалів а за тему б проти теми.
5. Визначення ключових слів теми-дефініцій.
6. Встановлення критерію, мети за якою відбуватиметься гра.
7. Визначення лінії аргументації. Аргумент 1. Аргумент 2. Аргумент 3.
8. Підсилення аргументів доказами прикладами аналогіями . Підготовка запитань для перехресного опитування Запитання повинні а/підсилювати свою позицію б/викликати під час відповіді заперечення


145
в/викликати в опонентів сумніву правоті своєї позиції. Навчитися розбивати аргументи і докази опонентів.
11 Навчитися аналізувати гру. Тобто концентрувати увагу суддів на вирішальних моментах гри. Навчитися правильно відповідати на запитання : а/є заперечувати своїй темі б підсилити свою позицію. Кожна команда має 8 хв.

ДЛЯ НОТАТОК


147


148
ФОРМУВАНННЯ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ. – Полтава : ПОІППО, 2009. – с.
Матеріали подано у авторській редакції.

Відповідальна за випуск


Пашко Л.Ф. Технічний редактор


Кіптілий І.О.
Комп`ютерний набір


Симоненко ЛІ.
Комп`ютерна верстка


Шарлай Т.В. Оформлення обкладинки


Дружиніна А.В.

Підписано до друку Формат А Ум. друк. арк.8,3. Тираж 300

Редакційно-видавничий відділ
ПОІППО ім. М.В.Остроградського

36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64.
Тел. 2-26-75.
E-mail redpm@pei.poltava.ua

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал