Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвиткуСкачати 461.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.12.2016
Розмір461.73 Kb.
  1   2
Генії не падають з неба,

вони повинні мати можливість

отримати освіту й мати умови для розвитку.

А.Бебель


Кожен із нас переконаний, що усі діти мають творчий потенціал. Знайти ці здібності й обдарування, створити умови для їх розвитку – основне завдання для вчителя. У державній національній програмі «Освіта. ХХІ століття» зазначено, що головною метою виховання молоді є набуття соціального досвіду, формування високоосвіченого громадянина. З цією метою в нашій державі створюються навчальні заклади нового типу. Враховуючи регіональні особливості, матеріально-технічну базу та потенціал педагогічного колективу школи, обираються напрямки діяльності закладів.

Так, з 2014 року Новоставецька загальноосвітня школа працює за напрямками розвитку життєвих компетентностей учнів, і тому план роботи передбачає всі аспекти життя закладу. Але за якими б напрямками не працював колектив (вчителі, батьки, громадськість села), всі його зусилля спрямовані навколо навчання та виховання основної дійової особи – дитини, розвитку її творчих здібностей та обдарувань. Метою колективу стало забезпечення високого рівня знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці, розвиток кожного учня як творчої особистості, здатної до практичної роботи; залучення до активної пізнавальної діяльності, формування навичок пізнавальної і дослідницької діяльності, розвиток критичного мислення; виховання здорової, творчої, компетентної особистості, громадянина України, носія національних цінностей, загальнолюдських, наукових, філософських, релігійних надбань, який живе в гармонії з природою, сам із собою, вміє самовизначитися та самореалізуватися і складе з часом національну еліту нашого народу.
Актуальність теми

Реформування освіти у відповідності із Законом України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічної переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його життєвих компетентностей.

Навчальна діяльність на уроках повинна дати не лише суму знань, умінь та навичок, а й сформувати його компетентність як загальну здатність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях.

Традиційна освітня парадигма поступається новій, що базується на формуванні життєвої компетентності школяра, яка передбачає мобільність знань, гнучкість методів й критичність мислення. Значною мірою успішність шкільного життя дітей залежить від професіоналізму вчителя, його педагогічного світогляду, управлінських навичок.

Новоставецька ЗОШ І-ІІІ ступенів створила систему навчально-виховної роботи по формуванню життєвих компетентностей учнів. У 2014 році було створено проект «Програма розвитку школи життєвих компетентностей.» В основу програми покладено філософію життєтворчості як особливої, вищої форми виявлення творчої природи людини, бо вона сприяє самостійному творчому вибору особистістю стратегій життя, вибору засобів, необхідних для реалізації її індивідуального життєвого проекту.

Мета проекту:

створити школу життевих компетентностей, яка надасть можливість розвинути особистість , здатну на:

- успішну адаптацію в соціумі;

- застосування методів самовиховання, орієнтованіх на загальнолюдські цінності;

- успішно діяти в різних сферах життєдіяльності;

-цілеспрямовану, системну, науково обґрунтовану роботу педагогічного колективу з формування ключових життєвих компетентностей учня.


Завдання проекту:

  • Планування системи управлінських дій, спрямованих на розвиток ключових життєвих компетентностей школярів, їх прагнення до саморозвитку, самовиховання, самореалізації.

  • Дослідження рівня розвитку чинників, що сприяють формуванню прагнення учнів до самоосвіти, виявлення можливостей учнів, їх інтересів, схильностей для створення сприятливих умов формування самоосвітньої діяльності.

  • Створення системи постійного процесу формування ключових компетентностей школярів

  • Діяльність вчителів та забезпечення наступності в навчально виховному процесі.

  • Забезпечення дослідницького та рефлексивного характеру та системного управління розвитком ключових життєвих компетентностей школярів.

  • Встановлення відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам державного стандарту.

  • Досягнення не тільки позитивного, а й максимально можливого ефекту розвитку особистості через систему управлінських рішень для якісної діяльності навчального закладу.

Гіпотеза:

  • цілеспрямоване, системне формування ключових життєвих компетентностей учнів забезпечить самодостатню ініціативну життєдіяльність особистості в розв’язанні будь-яких пізнавальних проблем, це в умовах переходу від зовнішнього управління до самоуправління створить комфортні умови для процесу навчання, що сприятиме підвищенню якості освіти.

Інноваційна діяльність Новоставецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямована на формування потреби вчитися протягом усього життя.

Концепцією розвитку школи визначені пріоритетні напрямки діяльності школи:

• збереження здоров’я дітей;


• формування життєвих компетенцій;

• створення багатовимірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання;


• забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти;
• виховання національно-свідомих громадян України;
• гармонійне поєднання освіти і виховання;
• розвиток шкільного комунікативного середовища;
• задоволення потреб сім’ї та суспільства щодо повноцінного фізичного, психологічного та освітнього розвитку учня;
• підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій;
• впровадження сучасних засобів навчання;
• забезпечення якісної профільної підготовки учнів з урахуванням освітніх потреб, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази школи, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти;
• впровадження сучасної інформаційної системи навчання, створення та розвиток комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища на основі інформаційних мереж, ресурсів і технологій, побудованих на базі засобів сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки;
• забезпечення конкурентноспроможності навчального закладу.

Орієнтири управлінської діяльності:

• підвищення ступеня реальної участі в управлінні педагогічним процесом усіх членів шкільного колективу;
• головна мета діяльності адміністрації – створення умов, за яких спостерігається зростання особистості педагога, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації;
• оптимальне поєднання централізації і децентралізації в управлінні школою. Забезпечення ефективної взаємодії чотирьох рівнів децентралізованої системи управління школою (учнівське самоврядування + методична рада + заступники директора + директор + батьківський комітет);
• осмислення кожним суб’єктом шкільного управління соціально-педагогічної і фінансово-економічної ситуації школи;
управління, адаптоване до можливостей і мотивів діяльності педагогічного колективу.

Реалізація Програми розвитку школи передбачає роботу закладу за Програмою розвитку обдарованих дітей «Обдарованість» та Програмою «Вихованість».
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал