Галузева угодаСкачати 385.73 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.06.2017
Розмір385.73 Kb.
  1   2
ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України

на 2017 – 2018 роки


  1. Загальні положення

1.1. Цю Галузеву угоду укладено між Міністерством інфраструктури України (далі - Мінінфраструктури) та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі – Галузева Профспілка України), що разом іменуються Сторонами Галузевої угоди.

1.2. Сторони Галузевої угоди діють відповідно до Конституції України, законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», інших законів і нормативно-правових актів України, норм міжнародного права, а також Положення про Міністерство інфраструктури України та статуту Галузевої Профспілки України.

1.3. Положення цієї Галузевої угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) (далі – підприємства МЕТ), що перебувають у сфері відання Сторін Галузевої угоди.

1.4. Метою цієї Галузевої угоди є забезпечення стабільної та якісної роботи підприємств МЕТ. Укладення цієї Галузевої угоди є актом соціального діалогу, який встановлює мінімальні й обов’язкові для врахування на подальших рівнях колективних переговорів галузеві норми в оплаті та умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії працівників галузі.

1.5. Ця Галузева угода не обмежує права підприємств МЕТ на розширення соціальних гарантій і пільг за рахунок власних коштів. Ці питання регулюються колективними договорами.

1.6. Закони України, акти Кабінету Міністрів України, а також положення Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016, які забезпечують більш високі трудові та соціальні гарантії, ніж передбачені цією Галузевою угодою, мають пріоритет перед відповідними положеннями цієї Галузевої угоди.

1.7. Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України є повноважним представником працівників підприємств МЕТ та захисником їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.

1.8. У разі якщо протягом дії цієї Галузевої угоди до Галузевої Профспілки України увійдуть нові первинні організації суб’єктів господарювання міського електричного транспорту, дія цієї Галузевої угоди буде поширюватися на працівників цих субєктів господарювання.

1.9. Ця Галузева угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами Галузевої угоди і діє до укладення нової чи продовження дії цієї Галузевої угоди.  1. Забезпечення стабільної та якісної роботи суб’єктів господарювання міського електричного транспорту


2.1. Мінінфраструктури зобов’язується в межах повноважень:

2.1.1. Забезпечувати формування і реалізацію державної політики з питань безпеки на міському електричному транспорті.

2.1.2. Здійснювати моніторинг та вживати заходів щодо приведення договірних взаємовідносин підприємств МЕТ та органів місцевого самоврядування у відповідність із Типовим договором про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1045.

2.1.3. Розробляти та надавати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо фінансування з Державного бюджету України витрат, передбачених Державною цільовою програмою розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855, та іншими галузевими державними цільовими програмами.

2.1.4. Здійснювати заходи, спрямовані на:

організацію ефективного управління в галузі міського електричного транспорту;

удосконалення законодавства в галузі міського електричного транспорту з метою створення для підприємств МЕТ сприятливих умов здійснення господарської діяльності.

2.1.5. Брати участь в опрацюванні питань:

забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування договірних відносин з підприємствами МЕТ відповідно до вимог Типового договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1045;

розроблення та впровадження Програм пільгового кредитування підприємств міського електричного транспорту.

2.1.6. Брати участь у розробці та координувати в межах компетенції виконання програм підвищення енергоефективності та енергозбереження на міському електричному транспорті.

2.1.7. Сприяти створенню підприємствами МЕТ систем управління якістю транспортних послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів.

2.1.8. Аналізувати проблеми підприємств МЕТ та напрацьовувати пропозиції щодо їх розвязання на державному рівні та в органах місцевого самоврядування.

2.1.9. Сприяти стабілізації фінансового та технічного стану підприємств МЕТ, реструктуризації боргів, створенню привабливих умов для залучення інвестицій у галузь.

2.1.10. Здійснювати в межах компетенції аналіз дотримання законів України в галузі міського електричного транспорту та вживати відповідних заходів реагування в разі їх порушення.

2.1.11. Вживати в межах компетенції заходів щодо повного відшкодування, у випадку виникнення заборгованості державного чи місцевих бюджетів, збитків від надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян.


2.1.12. Вживати заходів щодо виконання Державної цільової програми розвитку міського електричного транспорту на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855, інших програм, що стосуються функціонування та розвитку міського електричного транспорту.

2.2. Галузева Профспілка України зобов’язується:

2.2.1. Проводити силами виборних органів своїх організаційних ланок виховну роботу в трудових колективах щодо державної політики з реформування та розвитку галузі міського електричного транспорту.

2.2.2. Виховувати у членів Галузевої Профспілки України сумлінне ставлення до виконання виробничих завдань та забезпечення належного рівня якості та безпеки транспортного обслуговування споживачів.

2.2.3. Брати участь у розробленні законодавчих і нормативно-правових актів з питань галузі міського електричного транспорту, трудових відносин, оплати праці, соціального захисту.

2.2.4. Брати участь у формуванні програм та здійсненні заходів щодо стабілізації роботи та подальшого розвитку підприємств МЕТ, підвищення енергоефективності, енергозбереження, оновлення та модернізації основних фондів.

2.2.5. Брати участь у роботі Громадської ради Мінінфраструктури, поглиблювати співпрацю з профільним комітетом Верховної Ради України, Асоціацією міст України та іншими громадськими інституціями у розв’язанні нагальних проблем галузі.
  1. Оплата та нормування праці


3.1. Сторони Галузевої угоди в межах повноважень вживатимуть заходи щодо встановлення таких мінімальних обов’язкових гарантій щодо оплати та нормування праці:

3.1.1. Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду становить не менше ніж 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

3.1.2. Єдина сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів установлюється згідно з додатком 1.

3.1.3. Коефіцієнти співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями до встановленої цією Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду встановлюються згідно з додатком 2.

3.1.4. Коефіцієнти співвідношення розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії) установлюються згідно з додатком 3.

3.2. Зазначені в пункті 3.1 цієї Галузевої угоди коефіцієнти є мінімальними гарантіями щодо оплати праці.

3.3. Перелік та розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів визначається згідно з додатком 4.

3.4. Частка посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників становить не менше ніж 50 відсотків.3.5. Сторони Галузевої угоди домовились рекомендувати сторонам соціального діалогу відповідного рівня передбачати у територіальних угодах та колективних договорах:

3.5.1. Забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати.

3.5.2. Здійснення виплати заробітної плати працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше ніж двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше ніж через 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

3.5.3. Проведення індексації втрати частини заробітної плати та її компенсації у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до чинного законодавства.

3.5.4. Надання працівникам щомісяця витягів з розрахункової відомості (особового рахунку) із заробітної плати з даними про дату утворення і розміри заборгованості та розміри нарахованої компенсації за затримку виплати заробітної плати у разі наявності на підприємстві заборгованості з виплати заробітної плати.

3.5.5. Забезпечення під час укладення колективних договорів утворення спільних представницьких комісій з метою усунення причин виникнення боргів із виплати заробітної плати.

3.5.6. Визначення умов формування фондів оплати праці з урахуванням обсягів виробничої діяльності, чинних норм обслуговування і нормативів чисельності, продуктивності праці та індексу зростання цін, а також коригування його за умови збільшення обсягів виробництва (послуг) або підвищення продуктивності праці, рівня якості робіт та послуг.

3.5.7. Установлення форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою або територіальними угодами.

3.5.8. Установлення конкретних розмірів основної заробітної плати (тарифні ставки, відрядні розцінки, посадові оклади) з урахуванням посади, що обіймається, кваліфікації працівника, складності та умов роботи за повністю виконану місячну, денну, годинну норму праці (обслуговування) з дотриманням норм і гарантій, визначених чинним законодавством і цією Галузевою угодою.

3.5.9. Розрахунок мінімальної годинної тарифної ставки виходячи із середньомісячної норми часу, визначеної відповідно до встановленої законодавством норми тривалості робочого часу.

3.5.10. Установлення конкретних розмірів доплат, надбавок, премій, винагород, інших виплат, що стимулюють підвищення продуктивності праці, виконання роботи понад установлені норми праці, підвищення якості продукції (послуг), за особливі умови праці, зниження виробничих затрат тощо залежно від результатів роботи працівника або його особистого вкладу в кінцеві результати роботи підрозділу, підприємства.

3.5.11. Проведення класифікації робіт за відповідними тарифними розрядами, віднесення робітників до певних кваліфікаційних розрядів, а керівників, професіоналів і фахівців – до кваліфікаційних категорій згідно з тарифно-кваліфікаційними довідниками за погодженням з профспілковими органами.

3.5.12. Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій професіоналам і фахівцям за результатами атестації.

3.5.13. Визначення категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичності її проведення.

3.5.14. Впровадження технічно обґрунтованих норм і нормативів для всіх категорій працівників та проведення перегляду норм виробітку (часу), нормативів чисельності, змін умов праці за наявності економічного та технічного обґрунтування за погодженням з профспілковими комітетами та з попередженням при цьому працівників не менше ніж за два місяці до їх введення.

3.5.15. Упорядкування чинних норм і нормативів праці, систем матеріального заохочення.

3.5.16. Використання чинних галузевих і міжгалузевих норм і нормативів з праці для нормування праці робітників.

3.5.17. Опрацювання та затвердження за погодженням з профспілковим комітетом трудових нормативів на окремі види робіт, на які відсутні технічно обґрунтовані норми виробітку або умови технології і організації праці не відповідають умовам, закладеним у міжгалузевих і галузевих нормах і нормативах.

3.5.18. Включення конкретних переліків нормативів з праці, які застосовується на підприємстві.

3.5.19. Збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на виробництво та випереджаюче зростання тарифної ставки робітника I розряду до темпів зростання середньої заробітної плати для забезпечення підвищення на підприємствах заробітної плати працівникам, розмір заробітної плати яких менше, ніж прожитковий мінімум.

3.5.20. Здійснення заходів, спрямованих на збільшення витрат з оплати праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт і послуг.

3.5.21. Включення до тарифів на транспортні послуги витрат на оплату праці персоналу підприємства, виходячи із затвердженого штатного розпису, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати), у розмірах, не нижчих від передбачених галузевою та територіальними угодами норм і гарантій.

3.5.22. Застосування норм колективного договору, що допускають оплату праці на рівні нижчому від норм, визначених цією Галузевою угодою, але не нижче від державних норм і гарантій щодо оплати праці, лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства, але не більш як розтягом шести місяців.

3.5.23. Установлення для працівників підприємств, виробництв, цехів та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), але не пов’язані з основною діяльністю галузі чи підприємства, умов оплати праці з дотриманням гарантій, визначених для тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва.

3.5.24. Залучення за клопотанням профспілкових органів їх представників до розроблення фінансових планів, розподілу та використання прибутку підприємств.

3.5.25. Самостійно визначати основну професію на підприємстві, до якої застосовується мінімальна тарифна ставка робітника І розряду у розмірі не менше 120% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.3.6. Мінінфраструктури зобов’язується в межах повноважень:

3.6.1. Брати участь у здійсненні контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів про оплату праці, колективних договорів, цієї Галузевої угоди на підприємствах МЕТ.

У разі виникнення на підприємствах заборгованості із виплати заробітної плати, сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та платежів до Пенсійного фонду України, що триває понад один місяць, у межах компетенції брати участь у розробленні заходів щодо її ліквідації.

3.6.2. Брати участь у підготовці та визначенні переліків галузевих норм і нормативів праці, що рекомендуються для застосування на підприємствах МЕТ.

3.6.3. Здійснювати моніторинг у сфері нормування праці, сприяти розробленню нових, перегляду чинних галузевих норм праці відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва і праці, що сприятимуть підвищенню продуктивності праці, удосконаленню виробничих процесів, у тому числі шляхом впровадження максимальної механізації та автоматизації робіт і зменшення частки ручної праці.

3.7. Галузева Профспілка України зобов‘язується:

3.7.1. Проводити моніторинг заборгованості із виплати заробітної плати.

3.7.2. Використати усі засоби впливу для повної ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати.

3.7.3. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах законодавства про працю, в тому числі за виплатою заробітної плати.

3.7.4. Взаємодіяти у вирішенні питань реалізації права на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду.

3.7.5. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам профспілки у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси у комісіях з трудових спорів і судах.

3.7.6. Надавати працівникам – членам профспілки безкоштовну правову допомогу, проводити консультації з питань зайнятості, у разі потреби представляти інтереси членів профспілки для захисту їх трудових прав у судових органах.

3.7.7. Забезпечити участь профспілкових комітетів у роботі спільних представницьких комісій, утворених з метою усунення причин виникнення боргів із заробітної плати.
  1. Режими праці та відпочинку


4.1. Сторони Галузевої угоди в межах повноважень вживають заходи щодо встановлення таких мінімальних обов’язкових гарантій в питаннях організації режиму праці та відпочинку на підприємствах МЕТ:

4.1.1. Тривалість робочого часу для всіх категорій працівників згідно з законодавством.

4.1.2. Залучення працівників до понаднормових робіт може здійснюватися лише з дозволу профспілкового комітету у випадках, передбачених законодавством України.

4.1.3. Рішення щодо скорочення робочого дня (тижня) приймаються з урахуванням результатів попередніх переговорів з профспілковою стороною відповідно до вимог законодавства України.

4.1.4. Надавати щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці відповідно до Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (додатки 1 і 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 № 679).

4.1.5. Надання основної щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше, ніж встановлено законодавством України.4.2. Сторони Галузевої угоди визначають Орієнтовний перелік робіт, професій і посад працівників з ненормованим робочим днем (додаток 5).

4.3. Сторони Галузевої угоди домовились:

4.3.1. Сприяти сторонам соціального діалогу відповідного рівня в питаннях застосування національного законодавства про працю та міжнародних норм, спрямованих на забезпечення продуктивної праці, створення умов для повноцінного відпочинку працівників як необхідного фактору відновлення працездатності.

4.3.2. Допомагати сторонам соціального діалогу відповідного рівня в організації навчання та підвищення рівня правової підготовки посадових осіб та профактивістів, в забезпеченні їх новими законодавчими та нормативними актами у сфері соціально-трудових відносин.

4.3.3. Здійснювати в межах компетенції контроль за дотриманням сторонами соціального діалогу відповідного рівня законодавства про працю, інших законодавчих та нормативних актів, що стосуються трудових відносин, робочого часу, режиму праці і відпочинку, виконанням положень Галузевої угоди, обмінюватися інформацією з цих питань та вживати заходів щодо усунення виявлених порушень.4.4. Сторони Галузевої угоди рекомендують підприємствам МЕТ обумовлювати в колективних договорах:

4.4.1. Порядок встановлення вихідних днів.

4.4.2. Час початку і закінчення роботи, багатозмінний режим роботи, поділ робочого дня на частини у випадках, передбачених законодавством, застосування підсумованого обліку робочого часу.

4.4.3. Установлення при багатозмінному режимі роботи вихідних днів у різні дні тижня по черзі кожній групі працівників відповідно до затвердженого графіка змінності.

4.4.4. Установлення меншої норми тривалості робочого часу за рахунок прибутку.

4.4.5. Установлення тривалості робочої зміни понад 8 годин (крім працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці) лише в порядку, визначеному Правилами трудового розпорядку та колективним договором.

4.4.6. Надання додаткових порівняно із законодавством днів відпусток для деяких категорій працівників за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання.

4.4.7. Список професій і посад, для яких може застосовуватися ненормований робочий день, і конкретний термін додаткових відпусток.

4.4.8. Надання жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, які взяли дитину під опіку, щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

4.4.9. Установлення, за наявності власних коштів, окремим категоріям працівників (багатодітним, тим, хто утримує дитину-інваліда, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері, опікунам, молоді, ветеранам) меншу норму тривалості робочого часу, надання додаткових днів відпусток тощо.

4.4.10. Перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на власний розсуд.

4.5. Мінінфраструктури в межах повноважень зобов’язується:

4.5.1. Сприяти усіма наявними засобами дотриманню на підприємствах МЕТ законодавства України про працю та міжнародних норм, спрямованих на продуктивну працю, створенню умов для повноцінного відпочинку працівників, як необхідного фактору відновлення працездатності.

4.5.2. Брати в межах компетенції участь в обробці інформації з питань дотримання підприємствами МЕТ законодавства про працю, інших законодавчих та нормативних актів, що стосуються трудових відносин, робочого часу, режиму праці і відпочинку, виконання положень Галузевої угоди та обмінюватися нею.

4.5.3. Сприяти утворенню комісій з вирішення трудових спорів на підприємствах МЕТ та підвищенню ефективності розгляду ними спірних питань у сфері трудових відносин.4.6. Галузева Профспілка України зобов’язується:

4.6.1. У разі виявлення порушень законодавства про працю надавати роботодавцям подання про усунення цих порушень відповідно до наданих виборним профспілковим органам повноважень.

4.6.2. У разі грубих порушень та ігнорування вимог профорганів щодо усунення порушень трудового законодавства надсилати повідомлення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, відповідним територіальним державним інспекціям, органам прокуратури, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та іншим органам, вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб.

4.6.3. Надавати допомогу працівникам у складенні позовних заяв до суду, інших процесуальних документів, необхідних у відстоюванні їх законних трудових прав.
  1. Охорона праці


5.1. Сторони Галузевої угоди рекомендують суб’єктам соціального діалогу окрім виконання вимог з питань охорони праці, передбачених законодавством та нормативно-правовими актами, за наявності власних коштів, включати до колективних договорів додаткові заходи щодо:

5.1.1. Поступового вивільнення жінок з робіт із шкідливими умовами праці.

5.1.2. Визначення особливостей регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов’язана з обслуговуванням населення.

5.1.3. Надання додаткових пільг та компенсацій постраждалим від нещасних випадків та профзахворювань, а у разі їх загибелі – членам їх сімей.

5.1.4. Створення умов для організованих проходжень періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.

5.1.5. Запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІД у виробничому середовищі та запобігання дискримінації працівників за ВІЛ-статусом.

5.1.6. Фінансування за рахунок роботодавця навчання представників профспілок з питань охорони праці.

5.1.7. Звільнення від основної роботи зі збереженням середнього заробітку представників профспілок з питань охорони праці для виконання громадського контролю.

5.1.8. Щорічно розглядати стан охорони праці, виробничого травматизму на підприємствах МЕТ на спільних засіданнях Галузевої Профспілки України та органів місцевого самоврядування, затверджувати спільні заходи щодо поліпшення цієї роботи.
5.2. Галузева Профспілка України через свої виборні органи зобов’язується забезпечити:

5.2.1. Підбір та затвердження активістів Галузевої Профспілки України громадськими інспекторами з питань охорони праці та організацію їх навчання.

5.2.2. Здійснення громадського контролю за дотриманням на підприємствах МЕТ Закону України «Про охорону праці».

5.2.3. Надання юридичної, методичної і практичної допомоги працівникам, звільненим з роботи, з питань відшкодування шкоди і сплати страхових виплат у разі пошкодження їхнього здоров’я на виробництві.

5.2.4. Захист прав інтересів працівників під час вирішення спорів з питань охорони праці, протидію безпідставному звинуваченню потерпілих на виробництві, відмові роботодавця у складенні акта установленої форми.

5.2.5. Інформування відповідних органів виконавчої влади, органів державного нагляду за охороною праці, прокуратури про факти порушень законодавства України про охорону праці, усунення яких потребує державного втручання, та в разі необхідності внесення подань щодо розгляду цими органами питання про відповідність займаній посаді або притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення нормативно-правових актів з охорони праці.


6. Регулювання зайнятості

6.1. Сторони Галузевої угоди в межах повноважень вживають заходи щодо встановлення таких мінімальних обов’язкових гарантій щодо питань зайнятості на підприємствах МЕТ:

6.1.1. Вживати заходів щодо недопущення масового вивільнення працівників.

6.1.2. Визнати критеріями масового вивільнення такі показники чисельності робітників, що вивільняються протягом року, а саме: скорочення чисельності або штату робітників підприємства у кількості:


- 50 і більше осіб протягом 30 календарних днів;

- 200 і більше осіб протягом 60 календарних днів;

- 500 і більше осіб протягом 90 календарних днів.

6.1.3. Працівникам, вивільнюваним з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП України, протягом одного року забезпечується переважне право на укладення трудового договору у разі виникнення потреби прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

6.1.4. Переважне право працевлаштування на вакантні посади на підприємствах надається працівникам, які вивільняються внаслідок скорочення чисельності або штату.

6.1.5. Працівникам, попередженим про звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП України, надається не менше ніж 8 годин на тиждень протягом останнього місяця для пошуку роботи у робочий час зі збереженням тарифної ставки.

6.1.6. Випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на замовлення чи за договорами з підприємствами, гарантується обов'язкове працевлаштування на цих підприємствах.

6.2. Сторони Галузевої угоди рекомендують суб’єктам соціального діалогу відповідного рівня передбачати у територіальних угодах та колективних договорах:

6.2.1. Збереження за працівниками, що направляються на перепідготовку з відривом від виробництва у зв'язку із скороченням штатів, середньої заробітної плати на встановлений період навчання за рахунок підприємства.

6.2.2. Заходи з ефективного використання робочої сили, скорочення непродуктивних втрат робочого часу.

6.2.3. Обов'язки адміністрації щодо забезпечення зайнятості працівників.

6.2.4. Заходи щодо професійної підготовки і перепідготовки працівників, які вивільнюються, до настання строку розірвання трудового договору, створення страхових фондів на випадок безробіття.

6.2.5. Програми професійного навчання працівників та обсяги загальних витрат коштів на цю мету відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства.

6.2.6. Здійснення заходів з професійної підготовки кадрів та підвищення рівня їх кваліфікації не рідше ніж один раз на 5 років.

6.2.7. Зобов’язання щодо соціально-економічного захисту молоді та розвитку молодіжного руху.

6.2.8. Закріплення за молодими працівниками наставників зі складу висококваліфікованих працівників.

6.2.9. Укладення договорів з навчальними закладами про співробітництво, зокрема щодо організації практики для студентів та надання шефської допомоги у проведенні молодіжних заходів. Виплату керівникам практики від підприємства доплати у розмірі 10% посадового окладу за керівництво практикою.

6.2.10. Надання фінансової допомоги молодим подружжям, що вперше взяли шлюб.

6.2.11. Запровадження системи роботи з випускниками шкіл, студентами навчальних закладів щодо престижу професій у міському електричному транспорті тощо.

6.2.12. Зобов’язання щодо проведення діалогу з питань запобігання звільненню або пом’якшенню несприятливих наслідків звільнення.

6.2.13. Створення разом з профспілковими комітетами наглядових комісій з питань дотримання законодавства та соціального захисту вивільнюваних працівників у разі банкрутства, санації або ліквідації суб’єкта господарювання.

6.2.14. Розширення можливостей для повної та продуктивної зайнятості, запобігання масовому звільненню працівників.

6.2.15. Розгляд питання щодо ліквідації, реорганізації, перепрофілювання або зміни форми власності тільки за участю профспілкового органу. У разі виникнення об’єктивних причин, через які неминучі масові звільнення працівників, попередньо (не менше ніж за 3 місяці) письмово повідомляти відповідний профорган про причини і обсяги скорочень, терміни вивільнення, спеціальності та кваліфікації працівників, що підлягають вивільненню.

6.2.16. Здійснення доплат молодим працівникам, які без відриву від виробництва навчаються профільним і необхідним для підприємства професіям (спеціальностям).

6.2.17. Надання працівникові, який після закінчення навчального закладу вперше поступив на роботу на підприємство (перше робоче місце), одноразової матеріальної допомоги у розмірі не менше ніж одного окладу (тарифу) за трудовим договором.
  1. Соціальні гарантії


7.1. Сторони Галузевої угоди в межах повноважень у разі банкрутства або ліквідації підприємств МЕТ вживають всіх можливих заходів щодо забезпечення виплати працівникам усіх передбачених законодавством України компенсацій.

7.2. Сторони Галузевої угоди рекомендують сторонам соціального діалогу відповідного рівня встановлювати в колективних договорах такі гарантії, заохочувальні та компенсаційні виплати:

7.2.1. Надання відпусток за сімейними обставинами (одруження, народження дитини, смерть рідних, близьких, родичів та інші випадки).

7.2.2. Здешевлення вартості харчування в їдальнях, буфетах, профілакторіях, дитячих оздоровчих закладах, часткова компенсація або допомога у придбанні продуктів харчування.

7.2.3. Надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, виділення за пільговими цінами палива для опалення приватних будинків, будівельних матеріалів у разі індивідуального будівництва.

7.2.4. Здешевлення вартості утримання дітей у дошкільних закладах.

7.2.5. Надання матеріальної допомоги працівникам у разі виникнення у них скрутного становища, пов’язаного із стихійним лихом, похованням, звільненням з ініціативи адміністрації, при народженні дитини, багатодітним та малозабезпеченим сімям тощо.

7.2.6. Заохочення працівників і ветеранів праці у зв’язку із святами, ювілейними датами.

7.2.7. Надання матеріальної допомоги молодим сім’ям та працівникам, які повернулися на підприємства МЕТ після демобілізації з армії.

7.2.8. Заборона зміни форм власності, перепрофілювання чи ліквідації об’єктів соціально-культурного призначення, які були збудовані за кошти суб’єктів господарювання, без згоди зборів первинної профспілкової організації та виборного територіального органу Профспілки.

7.2.9. Забезпечення через свої організаційні структури розвитку культури, фізичного виховання, молодіжної та гендерної політики, сприяти оздоровленню працівників та членів їх сімей.

7.2.10. Вирішення за наявності власних коштів питань соціальних гарантій, пільг та компенсацій додатково до передбачених законодавством. Перелік цих гарантій, пільг та компенсацій включається до колективних договорів.

7.2.11. Виділення коштів на здешевлення лікування працівників.

7.2.12. Реалізація комплексу заходів щодо соціального захисту працівників згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».


  1. Соціальне партнерство


8.1. Сторони Галузевої угоди визнають та домовилися, що соціальний діалог між ними буде здійснюватися на принципах законності та верховенства права, незалежності та рівності Сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей.

8.2. Сторони Галузевої угоди домовилися:

8.2.1. Здійснювати соціальний діалог, вирішувати питання, пов’язані з Галузевою угодою, у формі обміну інформацією, консультацій, узгоджувальних процедур та колективних переговорів.

8.2.2. Сприяти роботі та відстоювати інтереси підприємств МЕТ в законодавчих, владних та судових органах.

8.2.3. Надавати методичну та практичну допомогу сторонам соціального діалогу на територіальному, місцевому та виробничому рівнях.

8.2.4. Безкоштовно надавати консультації представникам суб’єктів господарювання з питань цієї Галузевої угоди та колективно-договірного регулювання соціально-економічних і трудових відносин.

8.3. Мінінфраструктури зобов’язується в межах своїх повноважень за клопотанням підприємств МЕТ включати своїх представників до складу комісій під час проведення перевірок роботи цих підприємств.

8.4. Сторони Галузевої угоди рекомендують територіальним та місцевим галузевим органам управління, структурним ланкам Галузевої Профспілки:

8.4.1. Укласти територіальні, місцеві галузеві угоди, якими передбачити:

- забезпечення профспілкових комітетів безкоштовно приміщеннями, необхідними для їх роботи та проведення зборів, а також засобами зв’язку;

- своєчасне, але не пізніше ніж у 5-ти денний строк після виплати заробітної плати, перерахування на рахунок профспілкового комітету утриманих на підставі особистих заяв членів Профспілки членських внесків;

- відрахування профспілковим комітетам коштів на культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці згідно із законодавством України;

- надання профспілковому комітету інформації про свою економічну та господарську діяльність, участь представників виборного органу первинної профорганізації за її клопотанням у нарадах, засіданнях з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних інтересів працівників;

- надання працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень попередньої роботи (посади) або, за згодою працівника, іншої рівноцінної роботи;

- надання головам профспілкових комітетів та виборному профактиву, які не звільнені від основної роботи, вільний від роботи час із збереженням середньої зарплати для виконання ними громадських обов’язків та профспілкового навчання;

- поширення пільг і гарантій, передбачених колективними договорами, положеннями про преміювання, у тому числі за результати роботи за рік, виплату винагород та інших матеріальних заохочень, а також право на майновий пай (акції) у разі проведення приватизації основних засобів виробництва – на виборних і штатних працівників первинної профспілкової організації.

8.4.2. Надавати методичну та практичну допомогу сторонам соціального діалогу виробничого рівня в організації переговорів та укладенні колективних договорів.8.4.3. Залучати представників профспілкової сторони до складу правлінь, наглядових рад акціонерних товариств, комісій з приватизації, реорганізації суб’єктів господарювання.

Заключні положення

Сторони Галузевої угоди, визнаючи соціальний діалог як загальновизнану форму співпраці Уряду, профспілок і роботодавців на базі рівноправного партнерства, з метою врегулювання соціальних, економічних і трудових відносин, вважаючи за необхідне забезпечити подальший розвиток соціального діалогу і підвищення його ефективності, домовилися:

- здійснювати соціальний діалог з питань проведення державної соціальної, економічної та трудової політики, у тому числі під час розроблення проектів актів, які стосуються соціальних, економічних і трудових відносин, соціального захисту населення, розглядати такі акти за участю ЦК Профспілки відповідно до Рекомендацій Міжнародної організації праці № 113 щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та національному масштабі;

- забезпечити здійснення публічного соціального діалогу з питань проведення державної політики та виконання цієї Галузевої угоди;

- контроль за виконанням цієї Галузевої угоди здійснюється безпосередньо Сторонами Галузевої угоди, і після обміну інформацією стан виконання її положень розглядається у І кварталі 2017 та 2018 років на засіданнях спільної робочої комісії Сторін Галузевої угоди;

- контроль за виконанням цієї Галузевої угоди здійснюється безпосередньо Сторонами Галузевої угоди;

- контроль за виконанням цієї Галузевої угоди здійснюють також трудові колективи, які звертаються в разі виявлення порушень безпосередньо до осіб, які є Сторонами Галузевої угоди;

- спірні питання та проблеми загальнонаціонального рівня, що виникають під час реалізації цієї Галузевої угоди, вирішувати шляхом проведення консультацій і переговорів;

- жодна зі Сторін Галузевої угоди у період її дії не може припинити виконання взятих на себе зобов’язань;

- ця Галузева угода продовжує діяти у випадках зміни складу, структури або найменування однієї із Сторін Галузевої угоди;

- зміни та доповнення до цієї Галузевої угоди можуть вноситись за спільною домовленістю Сторін Галузевої угоди, але вони не повинні погіршувати умови праці, трудові та соціальні гарантії, передбачені законодавством України, Генеральною та цією Галузевою угодами;

- Сторона, яка отримала письмові пропозиції про внесення змін до цієї Галузевої угоди, зобов’язується розпочати переговори не пізніше ніж у 7-денний строк з моменту отримання пропозицій;

- зміни та доповнення до цієї Галузевої угоди протягом терміну її дії вносяться за взаємною згодою Сторін Галузевої Угоди після проведення відповідних консультацій та оформляються письмово;

- Сторони Галузевої угоди зобов’язуються протягом одного місяця після підписання цієї Галузевої угоди та реєстрації в Мінсоцполітики опублікувати її зміст у відомчих ЗМІ та розмістити на офіційних веб-сайтах Сторін Галузевої угоди;

- надавати на безоплатній основі наявну інформацію з питань, які є предметом цієї Галузевої угоди;

- Сторони Галузевої угоди несуть відповідальність за реалізацію відповідних пунктів цієї Галузевої угоди;

- за порушення чи невиконання положень цієї Галузевої угоди, ухилення від участі в переговорах, за ненадання своєчасної інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, представники Сторін Галузевої угоди несуть відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення і Законом України «Про колективні договори і угоди».


Ця Галузева угода підписана у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін Галузевої угоди та у Міністерстві соціальної політики України, і мають однакову юридичну силу.Міністр інфраструктури України


Голова ЦК профспілки

працівників житлово-

комунального господарства,

місцевої промисловості,

побутового обслуговування

УкраїниВ. ОМЕЛЯНО. РОМАНЮК


ДОДАТОК 1

до Галузевої угоди на 2017 – 2018 роки


Єдина сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів

РОЗРЯДИ


I

II

III

IV

V

VI

1,0

1,08

1,20

1,35

1,54

1,80

______________________

ДОДАТОК 2

до Галузевої угоди на 2017 – 2018 роки

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал