Г. П. Самойленко роль бібліотекиСкачати 102.06 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір102.06 Kb.
Г.П. Самойленко

РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ

У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПТНЗ
«Я люблю книги: кожна з них здається мені

чудом… Я не можу говорити про книги

інакше, як з найглибшим хвилюванням,

з радісним ентузіазмом… Книга проводить

мене крізь життя… І завжди учить чому-небудь

новому, чого я не знав і не помічав у людині»

О.М.Горький

Інформаційне забезпечення у професійно-технічному навчальному закладі є важливою ланкою навчально-виховного процесу. Цю роль традиційно виконує бібліотека, яка є обов’язковим підрозділом ПТНЗ. Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною, реалізувати державну політику в галузі освіти, забезпечити навчально-виховний процес, надати інформаційно-методичну допомогу учням і викладачам в оволодінні основами інформаційної культури.

Реформування системи роботи бібліотек ПТНЗ тісно пов'язане з процесами їх інформатизації та комп'ютеризації. Відсутність у бібліотеці сучасного інформаційно-комунікаційного обладнання й доступу до мережі Інтернет не дає можливості учням набувати сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й використання інформації, які їм потрібні для навчання. Викладачі, в свою чергу, не мають можливості ефективно вести пошук потрібних їм інформаційних ресурсів у світовому просторі за допомогою сучасних електронних засобів.

Мета нашої статті – розкрити функції бібліотеки ПТНЗ щодо оновлення змісту діяльності, реалізації пріоритетних напрямків роботи та вибору доцільних методів і форм їх проведення для формування конкурентоспроможної особистості, яка здатна знаходити інформацію з різних джерел та ефективно використовувати її в своєму культурному зростанні.

Ролі бібліотеки ПТНЗ в інформатизації навчально-виховного процесу присвячені праці Полака Л.Б., Зязюна І.А., Руденко Ю.Д., Вишинської Л.С., Бойцуна О.Р., Романенко В.С., інших науковців та практиків.

Актуальність питання полягає в тому, що реформування системи роботи бібліотек ПТНЗ тісно пов'язане з процесами їх інформатизації та комп'ютеризації. Інформатизації системи роботи бібліотек ПТНЗ спрямована на підвищення їх ролі в навчально-виховному процесі, створення умов, які сприяють творчим пошукам викладачів, розвитку здібностей учнів в освітньому інформаційному просторі.

Бібліотека — одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати єдину для ПТНЗ державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами та засобами у загальному плані навчально-виховного процесу училища разом з педагогічним колективом.

Планування роботи бібліотеки є складовою частиною планування роботи училища на поточний навчальний рік. При складанні плану враховуються такі нормативні акти як Закон України «Про освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Положення про бібліотеку середнього загально­освітнього закладу». План роботи бібліотеки передбачає основні напрямки діяльності бібліотеки, масові виховні заходи, розраховані на навчальний рік.

Розвиток комп’ютерної техніки, нових технологій вирішальним чином вплинули на інформаційне поле ПТНЗ. Варто відмітити, що останнє десятиріччя докорінно змінило умови суспільного життя, освітньої діяльності, суттєво підвищилося інформаційне навантаження на всіх учасників навчального процесу. Таким чином, система охоплення інформаційним забезпеченням навчально-виховного процесу вийшла за межі ПТНЗ. В результаті – бібліотека втратила своїх читачів. Виявляється також тенденція зниження інтересу до бібліотеки як надійного джерела інформації, адже пріоритет отримання інформації належить Інтернету. Але, як сказав В.О.Сухомлинський, – «Книжка – це могутнє знаряддя, без неї я був би німим або недорікуватим; я не міг би сказати юному серцю і сотої частини того, що йому треба сказати і що я говорю. Розумна, натхненна книжка нерідко вирішує долю людини» [1]. Література, за висловом О.М.Горького, насичує ідеї плоттю і кров’ю [2].

Знання літератури тісно пов’язане з моральним вихованням людини. По-справжньому знає літературу лише той, для кого художні твори стали підручником життя, критерієм моральності [3] .

Однією з гострих проблем, що існують сьогодні в світовій спільноті, зокрема, в нашій країні, є глибока криза духовних і культурних цінностей. Тому бібліотека – це той осередок в ПТНЗ, куди учні приходять задля спілкування, за допомогою і підтримкою. В такому випадку бібліотека не обмежується лише вихованням любові до книжки та читання. Бібліотекарю доводиться вислуховувати учнів, глибше пізнавати їх внутрішній світ. Тематика розмов різноманітна, і бібліотекар-фахівець радить прочитати учневі певну літературу, яка актуальна для нього на даному етапі. Як сказав мудрий педагог В.О.Сухомлинський «…суворий відбір творів для читання – серйозна передумова формування багатих духовних інтересів, запитів особистості, морального ідеалу. Завдяки такому відбору в учнів формуються уявлення про найважливіші етапи духовного життя людства» [4].

Дуже важливо, щоб читання давало учневі інтелектуальну радість. Якщо є інтерес до читання того, що не обов’язкове для вивчення, то учень з інтересом читає й підручник. Читаючи, він відволікається від процесу читання і живе думками про те, що читає [5].

Але варто відмітити, що з кожним роком все менше стає таких учнів. Тому основним завданням бібліотеки залишаються уроки моральності, бесіди, лекції, дискусії, які допоможуть виховати учнів ПТНЗ високодуховними особистостями, чуйними і добрими громадянами своєї держави.Саме зменшення інтересу до читання викликало необхідність перетворення бібліотеки на бібліотечно-інформаційний центр, який допоможе навчальному закладу здійснювати єдину для нього державну програму національної освіти та виховання.

Бібліотека нашого училища має комфортні умови для створення такого інформаційного центру – читальний зал площею 80 м. кв. дозволяє докорінно перебудувати систему роботи бібліотеки. В читальному залі забезпечено вхід в Інтернет, що дозволило автоматизувати роботу бібліотеки, спростило для читачів пошук книжок, надало можливість отримання будь-якої публікації в електронному вигляді. Але бібліотека нашого ПТНЗ працює над проблемою залучення учнів училища до активних форм читання, популяризації книги, виховання всебічно розвиненої, високодуховної особистості іншими засобами та методами роботи.

Організація інформаційної діяльності учнів нашого ПТНЗ зі спрямування національного самоусвідомлення і духовного становлення серед користувачів бібліотеки проводиться за допомогою різних форм та методів, а саме:

1) Залучення нових читачів відбувається за допомогою

- екскурсії до бібліотеки;

- пояснення учням правил користування бібліотекою;

- проведення тематичних бібліотечних уроків;

- ознайомлення з книжковими виставками;

- вивчення читацьких інтересів;

- перереєстрація читачів бібліотеки;

- проведення анкетування, соціологічних опитувань.

2) Індивідуальна робота з читачами:

- робота з окремими групами читачів;

- аналіз читання;

- тематичні папки за інтересами;

- списки рекомендованої літератури;

- підбір літератури для написання рефератів, творчих робіт;

- робота з невстигаючими учнями;

- робота з дітьми, схильними до правопорушень;

- дискусії, диспути, бесіди;

- керівництво самостійним читанням;

- робота з формулярами читачів;

- робота з відгуками читачів;

- задоволення читацьких запитів

- виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

3) Робота зі збереження бібліотечного фонду шкільних підручників, акції «Живи, книго!», «Подаруй бібліотеці книгу».

4) Робота з періодичними виданнями:

- відбір газетних матеріалів для поповнення тематичних папок;

- реклама професійних журналів на виховних годинах («Секретар-референт», «Радіоаматор», «ЧІП», «Автомир» тощо).

5) Масові заходи:

- проведення заходів, пов'язаних з знаменними та ювілейними датами:

- бесіди, диспути, читацькі конференції;

- конкурси, вікторини, літературні ігри, зустрічі з письменниками, поетами;

- тематичні тижні – «Книжковий калейдоскоп», «Карнавал книги», «Книжковий флешмоб».

6) Книжкові виставки. Оформлення стендів. Виготовлення плакатів.

7) Вивчення складу фондів та аналіз їх використання:

- комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду;

- робота з підручниками, періодикою;

- складання каталогів, картотек;

- списання літератури;

- заходи зі збереження фондів;

- санітарні дні;

- робота книжкової лікарні.

7) Робота з бібліотечним активом читачів:

- залучення в актив бібліотеки учнів з кожного групи;

- робота активу бібліотеки з учнями, які заборгували книги;

- залучення активу до проведення масових виховних заходів;

- графік чергування у бібліотеці;

- «книжкова лікарня».

8) Обслуговування інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ:

- інформування викладачів та майстрів виробничого навчання про нові надходження літератури (за фахом та за інтересами;

- надання методичної допомоги педагогам для проведення предметних декад;

- допомога у проведенні виховних заходів, участь в конкурсах;

- складання рекомендаційних покажчиків літератури викладачам-предметникам, класним керівникам для проведення виховних годин.

Незабаром українці разом із світовою спільнотою відзначатимуть 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка. Бібліотека нашого ПТНЗ проводить активну роботу для відзначення цієї ювілейної дати. Складено план проведення заходів щодо відзначення цієї пам’ятної дати:

- оформлення книжкової виставки «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…»;

- бібліографічний огляд літератури, яка є в наявності в бібліотечному фонді училища;

- проведення тематичного бібліотечного уроку « Сторінками Кобзаря»;

- проведення вікторини на тему «Життя і творчість Т.Г.Шевченка»;- перегляд документального фільму «Великі Українці. Тарас Шевченко» (2008, режисер Сергій Долбіло, автор сценарію Інга Балицька, ведучий Богдан Ступка);

- участь в обласному огляді-марафоні тематичних виставок «Вічне слово Кобзаря»;

- укладання рекомендованого списку літератури за темою «Жінки у творчості і драмі кохання Шевченка»;

- випуск березневого номера стінгазети «Бібліотечний вісник», присвячений 200-тю з дня народження Т.Г. Шевченка.

В процес підготовки до складання списків рекомендованої літератури залучено членів бібліотечного гуртка «КВН» (клуб веселих, начитаних). Таким чином вдається зацікавити творами художньої літератури велику кількість учнів. Працюючи разом з бібліотекарем та бібліотечними фондами, учні пізнають моральні цінності, розвивають ерудицію, набувають естетичного досвіду. Учні здобувають навики роботи з енциклопедіями, довідковою літературою, словниками, іншими комунікативними засобами отримання інформації.

Використовуючи мережу Інтернет, бібліотечний актив готує повідомлення, доповіді на засідання бібліотечного активу, проводить аналіз виховних заходів, проявляючи пізнавальну активність для використання різноманітних засобів донесення інформації іншим читачам.

Впровадження нових інформаційних технологій дозволяють бібліотекарю ПТНЗ відкрити для учнів доступ до практично необмеженої кількості інформаційних джерел. Серед традиційних можна назвати газети, книги, журнали, нетрадиційних – комп’ютерні програми, відеоматеріали. Тому бібліотекою нашого училища проводиться постійна робота над поповненням як традиційних так і нетрадиційних джерел інформації. Так, на допомогу викладачам серед традиційних періодичних видань виписується журнал «Інформаційне забезпечення навчального процесу», який виходить щомісячно з додатком компакт-диском «ШБІЦ – навчальний процес». Основна мета цього видання – створення та постійне поповнення упорядкованої бази навчальних, методичних документів, які доповнюють загальнообов’язковий навчально-методичний матеріал спрямований на розширення та поглиблення знань учнів з конкретних навчальних тем, питань.

Основне завдання бібліотеки ПТНЗ сьогодні — навчити дітей цінувати книгу, відчувати в ній щоденну потребу, вдосконалювати навички роботи з різноманітними джерелами, які стимулюють позитивну мотивацію до навчання, розвивають пізнавальну діяльність та активність в позаурочний час, спрямовують на самореалізацію особистості, допомагають формувати культуру поведінки та власну життєву позицію. Адже у духовному розвитку людина завжди спирається на історію свого народу, культуру, духовні традиції. Звичайно, такі поняття як духовність та культура змінювалися залежно від часу й освіченості поколінь.

Бібліотека – древня і вічно юна оселя людського розуму. Ряди книжкових полиць містять у собі допитливий науковий пошук, насолоду прекрасним, здобуття знань, розвагу – і так до нескінченності. Неможливо уявити сучасне життя без бібліотеки, куди кожна людина може прийти не тільки, щоб отримати необхідну інформацію, а й “підзарядити” свою душу духовними багатствами, залишеними нам у спадщину. Бібліотека – добрий чарівник, до якого поспішають люди різного віку, різних смаків та уподобань. Усе найцікавіше починається з бібліотеки.

Саме книга, бібліотека є таким своєрідним фундаментом розвитку і становлення особистості. Багато труднощів на цьому шляху чекає як педагогів, так і бібліотекарів. Тому бібліотеки ПТНЗ систематично проводять роботу серед учнів по пізнанню своєї культури, літератури, рідної мови, впроваджуючи новітні інформаційні технології в освітній процес. І як результат цієї співпраці – це наші випускники, якими ми можемо пишатись.
Використана література та джерела

  1. Горький О.М. Архив А.М. Горького. стор. 1

  2. Журнал «Шкільна бібліотека», №1, 2003 р.

  3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. Том 4, 5.


Відомості про автора

ПІП

Самойленко Галина Петрівна

Посада

завідуюча бібліотекою

Категорія

провідний бібліотекар

Звання
Місце роботи

вище професійне училище № 11 м. Вінниці

Адреса місця роботи

м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78

Контактний телефон

067 971 189 53
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал