«Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах багатовекторної системи освіти неперервної освіти»Дата конвертації12.12.2016
Розмір0.6 Mb.
МЕТОДИЧНА ТЕМА, над якою працює Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації у 2014/2015 навчальному році:

«Формування професійної мобільності педагогічних працівників регіону в умовах багатовекторної системи освіти неперервної освіти»

МЕТОДИЧНА ТЕМА, над якою працює відділ освіти Куп’янської районної державної адміністрації у 2014/2015 навчальному році:«Формування професійної мобільності педагогічних працівників району в умовах багатовекторної системи освіти направленої на підвищення якості навчально-виховного процесу»

МЕТОДИЧНА тема, над якою працює педагогічний колектив школи у 2014/2015 навчальному році:

«Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної компетентності вчителів та творчих здібностей учнів»

Школа працює над даною методичною темою третій рік. У 2014/2015 навчальному році школа опрацьовуватиме другий етап (практичний), етап реалізації методичної теми.

Цілі та завдання на 2014/2015 навчальний рік:


 • створення власного інноваційного досвіду;

 • забезпечення морального та матеріального стимулювання вчителів;

 • Здійснення цілеспрямованої ґрунтовної теоретичної підготовки всіх членів колективу.


Методична робота

1. Структура методичної роботиКолективно-групові

форми роботи

Індивідуальні форми роботи
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
МЕТОДИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ

САМООСВІТА


ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ
ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇАТЕСТАЦІЯ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ТА ЗДОРОВ'Я-ЗБЕРІГАЮЧОГО

ЦИКЛУ
ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
НАСТАВНИЦТВОПЕДАГОГІЧНІ ВИСТАВКИ

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНІ КОНКУРСИ
КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА

СЕМІНАРИ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
ОПЕРАТИВНІ НАРАДИ
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
ТРЕНІНГИ
РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА

УЧНІВСЬКИМ АКТИВОМ

Модель методичного забезпечення управління процесом підвищення професійної компетентності учителя1. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


з/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Дата вик.


Хто вик.

Вихід інформ

Відм. про

вик.

1
2

3

4


5


6

7
8

9

10


Провести інструктаж для вчителів по веденню шкільної документації та дотримання єдиних вимог усного і писемного мовлення в школі.
Організувати роботу ШМО кл. кер. 1-4 кл. та 5-11 кл., гуманітарно-етичного та математично-природничого та здоровʼязберігаючого циклів наук, початкових класів.
Забезпечити проведення атестації вчителів школи.
Забезпечити проходження вчителями школи курсової перепідготовки.
Організувати і провести звіт-конференцію вчителів, що атестуються.
Спланувати і забезпечити проведення відкритих уроків, виховних заходів
Проводити, наук.-практичні конференції, психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми (спланувати їх роботу).
Організувати і забезпечити роботу «Школи молодого вчителя»

Створити в школі мережу предметних і розвиваючих гуртків. Скоординувати і забезпечити їх роботу.


Організувати проведення предметних тижнів, місячників, тематичних декад і днів:

1) Двотижневик

«Увага! Діти на дорозі!»
2) Тиждень біології та

географії


3)Тиждень правових знань та профілактики правопорушень.
4) Місячник «За здоровий спосіб життя».
5) Місячник військово-патріотичного виховання.
6) Тиждень морально-правового виховання.
7) Міжнародний день рідної мови.
8) Дні дитячої книги.
9) Тиждень рідної мови та літератури
10) День здоров’ я.
11) Двомісячник екологічного виховання „Зелена весна”.
12) Тиждень патріотичного виховання.
13)Тиждень безпеки життєдіяль- ності дітей.
14) День школи.

29.08.
серпень

20.03.


Прот. н.р.

прот.н.р;


до 01.09.


прот.н.р
до 01.09.

вересень

жовтень


листопад
листопад

грудень


лютий

21.02.


березень

березень
квітень


квітень
квітень-травень
травень

квітень


травень

травень


ЗНВР

ЗНВР


АК,

Д
ЗНВР


ЗНВР

ЗНВР

ЗНВР
Д, ЗНВР

ЗДНВР

ЗДВРвч. осн. здор.
вч.біол.,вч.геогр.
орг-р

вч.прав
вч.ф-ри

орг-р.
орг-р.

вч. ЗВ
орг-р. вч. іст.


вч. укр. мови

бібліот
вч. укр. мови.


вч.ф-ри
вч. біол та гогр

орг-р,


кл. кер.

вч. осн. здор.


орг-р.

НД

НД


НД

НД

план курс.перепідг.


НД

НД


НД

НД

НДНД

НД


2. КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


з/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Ві-дм. про вик.


1.

2.

3.


1.

2.


3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

2.3.

4.

5.

6.

СЕМІНАРИ, ПРАКТИКУМИ, ТРЕНІНГИ, КОНЕФЕРЕНЦІЇЇ

Семінар «Роль учителя у формуванні успішності учнів».
Психологічний практикум «Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів»
Психологічний практикум «Розвиток інтересу учнів у навчанні»

РОБОТА ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ШМО учителів початкових КЛАСІВ
перше засідання

1.1. Аналіз роботи ШМО за 2013/14н.р.

1.2. Вивчення інструктивно-методичних документів щодо викладання

1.3.Обговорення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Види поточного оцінювання.

1.4 Педагогічна експрес-інформація. Огляд навчально-методичної, фахової літератури. Вибір додаткових навчальних посібників, друкованих зошитів для використання в навчально-виховному процесі.

1.5 Затвердження плану роботи МО на 2014/15 н.р.

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

2.1. Особливості викладання математики, української мови із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

2.2. Дидактична майстерня: створення анімованої презентації. .

2.3.Підготовка до проведення тижня молодших школярів

2.4Організація проведення заочних учнівських конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Лукоморье» тощо.

2.5. Підготовка завдань та організація проведення шкільного етапу конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика

2.6. Роль учителя у формуванні успішності учнів.

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

3.1.Аналіз роботи МО за І семестр 2014/2015 н.р, результати контрольних робіт

3.2. Результати роботи з обдарованими учнями за І семестр 2014/2015 н.р.

3.4. Організація системного повторення з метою підготовки учнів 4х класів до ДПА.

3.5. Круглий стіл «Творчий потенціал учителя початкових класів»

3.6. Формування мотивації до самостійної пізнавальної діяльності учнів.

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

4.1.Про стан організації самоосвіти вчителів початкових класів

4.2. Результати впровадження портфоліо.

4.3. Організація проведення ДПА учнів 4х класів. Вивчення нормативних документів.

4.4. Про ефективність використання годин варіативної складової в початковій школі у 2015/2016 н.р.

4.5. Особливості викладання інформатики у 4 класі протягом 2015/2016 н.р.

ПЯТЕ ЗАСІДАННЯ

5.1.Аналіз роботи МО за 2014/2015н.р.

5.2. Аналіз якості навчальних досягнень учнів за 2014/2015 н.р.

5.3.Обговорення результатів ДПА учнів 4х класів

5.4. Підсумки навчання за новими програмами в 3 класі.

ШМО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

1.1. Аналіз роботи МО за 2013/2014 н.р.

1.2. Затвердження плану роботи МО на 2014/15 н.р.

1.3. Організаційні питання.

1.4. Національні цінності у формуванні духовності особистості.

2.1. Відкритий виховний захід „Україна край мій милий”.

2.3. Організаційні питання. Огляд новин науково-методичної літератури.

3.1. Робота з профорієнтації зі старшокласниками.

3.2. Виховний захід „Створення української арміїь”.

3.3. Обмін досвідом роботи.

4.1. Родинне виховання: „Позитивне виховання”.

4.2. Класна година „Які ми всі різні”.

5.1. Шкільний екологічний клуб у системі виховної роботи.

5.2. Відкритий виховний захід: „Ми – юні екологи”.

5.3. Підсумки роботи МО за 2014/2015 н. р. Планування роботи на 2015/2016 н. рік.

ШМО ВЧИТЕЛІВ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНО ТА ЗДОРОВЯ’ЗБЕРІГАЮЧОГО ЦИКЛУ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

1.1. Ефективність роботи вчителів природничого циклу в2013/2014 н.р. і затвердження плану роботи на 2014/2015 н.р.

1.2. Вивчення й обговорення нормативних документів щодо викладання предметів природничого циклу впродовж 2014/2015 н.р.

1.3. Обговорення результатів ДПА і ЗНО.

1.4. Про покращення роботи з обдарованою молоддю з предметів природничого циклу, підготовка завдань й організація проведення шкільних олімпіад.

1.5. Розвиток інтересів учнів до науково-дослідницьких та експериментальних робіт

1.6. Ознайомлення з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів природничого циклу
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

2.1. Модель сучасного уроку в контексті особистісно-орієнтованого навчання

2.2.Особливості застосування інтерактивних методів і технологій під час вивчення дисциплін природничого циклу.

2.3.Обговорення й затвердження плану проведення предметного тижня. Підготовка відкритих уроків, заходів.

2.4.Організація роботи вчителів з упровадження ІКТ і ППЗ у навчально-виховний процес

2.5.Роль вчителя у формуванні успішності учнів

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

3.1. Підсумки якості навчання за І-й семестр 2014/2015 н.р.

3.2. Розвиток життєвих компетентностей шляхом використання проблемного навчання й дослідницьких технологій

3.3. Система шкільного експерименту на уроках природничого циклу як спосіб підвищення пізнавальної активності учнів.

3.4.Організація підготовки до ЗНО і ДПА

3.5. Формування мотивації до самостійності учнів
ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

4.1 Креативна діяльність учителя в системі викладання предметів природничого циклу.

4.2.Педагогічне проектування особистісно-професійного розвитку педагога.

4.3.Вивчення інструктивних матеріалів до проведення ДПА

4.4. Розвиток інтересу учнів у навчанні
ПЯТЕ ЗАСІДАННЯ

5.1.Монітринг якості. Поповнення інформаційної бази даних про результативність педагогічної діяльності вчителів МО та якості навчальних досягнень учнів.

5.2. Про підсумки роботи МО над науково-методичною проблемною темою впродовж 2014/2015 н.р.

5.3.Перспективні напрями вдосконалення методичної роботи 2015/2016 н.р.

5.6. Ознайомлення з новим Державним стандартом і навчальними програмами й планами для 5-9 кл. упродовж 2015/2016 н.р.
ШМО ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНОго циклу

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

1.1.Обговорення й затвердження плану роботи МО на 2014/2015 н.р.

1.2Обговорення навчальних програм, підручників.

1.3. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

1.4. Способи подальшого розвитку творчої ініціативи педагогічних кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, вдосконалення навчального процесу та атестації педкадрів.

1.5Про навчально-методичне забезпечення спецкурсів, факультативів, індивідуальних занять 9-11 кл.

1.6 Розгляд і затвердження завдань з предметів гуманітарного циклу для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади та інтелектуальних конкурсів.

1.7.Організація роботи з обдарованою учнівською молоддю. Підготовка до олімпіад і конкурсів.

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

2.1. Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади.

2.2.Підготовка і проведення тижня правового виховання та тижня світової літератури. Затвердження планів проведення предметних тижнів.

2.3.Проведення відкритого уроку з російської мови у 7 класі

2.4. Підготовка до проведення ІІ етапу предметних олімпіад.

2.5. Самоосвіта учителя – запорука підвищення якості освітнього процесу.

2.6. Роль вчителя у формуванні успішності учнів.
ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

3.1.Проведення відкритих уроків з української мови та літератури у 5 та 10 класах. Обговорення відкритих уроків.

3.2.Інтерактивні методи та інноваційно-комунікаційні технології на уроках гуманітарних дисциплін.

3.3.Підготовка учнів до конкурсів з мовознавства.

3.4.Підготовка і проведення тижня української писемності та тижня народознавства.

3.5.Підсумки учнів у ІІ етапі МАН та інших конкурсах.

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ

4.1.Результативність роботи з обдарованими дітьми. Обмін досвідом.

4.2.Принципи особистісно-орієнтованого навчання.

4.3.Про підсумки проведення ІІ етапу олімпіад і конкурсу МАН.

4.4.Взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом з використанням ІКТ.

4.5. Звіт роботи МО за І семестр 2014/2015 н.р.

4.6.Застосування тестового контролю, умінь та навичок у підготовці до ЗНО.

4.7.Формування мотивації до самостійної діяльності учнів. ПЯТЕ ЗАСІДАННЯ

5.1.Перегляд нормативно-директивних документів, навичок психолого-педагогічних та методичних.

5.2. Про підготовку до ДПА та ЗНО, вимоги до проведення ДПА в 9,11 класах

5.3.Про стан самоосвітньої діяльності вчителів з реалізації власних науково-методичних проблемних тем.

5.4.Креативна діяльність учителя в системі викладання предметів гуманітарно-етичного циклу.

5.5. Розвиток інтересу учнів у навчанні.

ШОСТЕ ЗАСІДАННЯ

6.1. Моніторинг якості. Поповнення інформаційної бази даних учителів про результативність педагогічної діяльності вчителів МО та якості навчальних досягнень учнів.

6.2.Обговорення результатів ДПА.

6.3. Звіт керівника МО.

6.4.Характеристика досягнень і недоліків МО за 2014/2015 н.р.

6.5.Визначення шляхів удосконалення роботи МО на 2015/2016 н.р.

ШКОЛА МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
Провести інструктаж вчителів з питань ведення шкільної документації та дотримання вимог до усного і писемного мовлення.

Залучити всіх вчителів, що мають невеликий стаж роботи, до участі в роботі шкільних МО і творчих груп.
Організувати обов’язкове відвідування уроків молодими спеціалістами у більш досвідчених вчителів (не менше 3 ур. за н/р).

Призначити наставників для молодих спеціалістів.

Провести засідання “ШМВ”:

 • Теоретичні основи педагогічних інновацій;

 • Принципи та технологія побудови уроків (практикум);

 • Принципи особистісно-орієнтованого навчання Інтерактивні методики при проведенні уроків (практикум);

 • Інтерактивні методики при проведенні уроків (практикум);

 • Методика реалізації міжпредметних зв’язків у школі;

 • Відповідність методів навчання формам організації уроків (семінар);

 • Відповідність методів навчання формам організації уроків (практикум);

 • Роль нетрадиційних уроків у формуванні відповідального ставлення школярів до навчання;

 • Підготовка до виставки методичних розробок молодих учителів

РОБОТА З РЕЗЕРВОМ КЕРІВНИЦТВА ШКОЛОЮ
Проводити роботу з керівним резервом школи, з цією метою провести засідання:

 1. Відвідування та аналіз уроку.

 2. Видання наказів по школі.

 3. Внутрішкільний контроль.

 4. Річний план роботи школи

 5. Навчальний план.жовтень

січень


березень


серпень

жовтень

січень


квітень


Червень

серпень


жовтень

грудень
березень

травень

серпень

жовтень

січень

квітень


травень

серпень

жовтень

грудень

січень

квітень

червень

до01.09.


прот. н.р.

вересень

жовтень
листопад

грудень
січень

лютий


березень

квітень


травень

протягом року


ЗНВР

ЗНВР


ЗНВР


Кер.МО

Кер.МО

ЗНВР


керівн.

МО

керівн.

МО
керівн.МО
кл. кер.
кл.кер.

кл. кер.


кл. кер.


керівн. МО
керівн. МО
кл. кер.
керівн. МО

керівн. МО

керівн. МО
керівн. МО

керівн. МО
керівн. МО

керівн. МО

керівн. МО

кл. кер.
кл. кер.
керівн. МО


керівн. МО

керівн. МО
кл. кер.

кл. кер.
керівн. МО
кл.кер.

керівн. МО

кл. кер.
кл. кер.
кер. М.О
кл.кер.
кер.МО

керівн. МО

керівн. МО


керівн. МО
вчит.предм


керівн. МО

кер. МО
керівн. МО

керівн. МО


керівн. МО

кер. МО

кер. МО

кер. МО
кер. МО

вч. біології


кер. МО
кер. МО

кер. МО

кер. МО


Кер. МО


Кер. МО


кер. МО

кер. МО
кер. МО

кер. МО
кер. МО


кер. МО
кер. МО

кер. МО

Вчит. рос.мови


Вчит. предм.

Кер. МО


Кер.МО

Вчит. укр.мови


Кер.МО


Вчит предм.
Вчит.укр.мови

Кер.МО


Вчит. Предм.
Кер.МО
Кер.МО
Вчит.предм.
Кер.МО

Вчит.предм

Кер.МО

Кер.МО


Кер.МО

Кер.МО


Вчит. Предм
Кер.МО

Вчит.предм.


Кер.МО

Наставники,адміністраціяНД

НД


НД


НД

НД

НД


прот.МО
прот.МО

прот.МО

прот.МО

прот.МО
прот.МО

прот.МО

прот.МО


прот.МО

прот.МО

прот.МО
прот.МО


прот.МО


прот.МО

прот.МО
прот.МО

прот.МО


прот.МО


прот.МО
прот.МО
прот.МО
прот.МО

прот.МО
прот.МО

прот.МО

прот.МО
прот.МО

прот.МО

прот.МО


прот.МО

прот.МО
прот.МО

прот.МО

прот.МО


прот.МО


прот.МО


прот.МО

прот.МО


прот.МО


прот.МО
прот.МО


Прот.МО

прот.МО

прот.МО

Прот.МО
прот.МО
Прот.МО

прот.МО

прот.МО


прот.МО

прот.МО


прот.МО

прот.МО

Прот.МО

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ


з/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Відм. про вик.

1.

2.


3.


4.


5.

6.

Організувати проведення консультацій з питань методичної роботи для вчителів, що мають невеликий стаж педагогічної діяльності.

Створити умови для здійснення педагогічної самоосвіти вчителями школи.

Забезпечити проходження стажування молодих спеціалістів (відповідно до плану роботи ШМО).

Організувати наставництво для вчителів, що мають невеликий стаж педагогічної роботи.

Провести творчі звіти вчителів:

1) за наслідками атестації (звіт вчителів, що атестувались);

2) звіт вчителів, що проходили стажування.

Залучити педагогічних працівників школи до участі у конкурсах фахової майстерності:

1) класний керівник року;

2) учитель року.


Прот. н.р.

Прот. Н.р.


Прот. н.р.


До 01.09.


20.03.
Травень

Прот. н/р.
Вересень

Грудень

ЗДНВР

ЗДНВР

Кер. ШМО


ЗДНВР


ЗДНВР
Кер. ШМО

ЗДНВР


Н. Д.

Н. Д.

Н. Д.


Н. Д.


Н. Д.

Н.Д.


4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


з/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Відм. про вик.

1.


2.

3.
4.

5.

6.

Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів школи (згідно плану-заявки).

Забезпечити проходження спецкурсів вчителями школи (згідно заявки).

Провести атестацію вчителів.
Подати до ІМЦ відділу освіти заявки на проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації та спецкурсів у 2016 році.

Подати до відділу освіти звіти про наслідки проведення атестації вчителів школи.

Скласти перспективні плани курсової перепідготовки та атестації вчителів школи на 2014/18 рр. (додатки 2, 3).


Протягом н.р.

Протягом н. р.
До 20.03.
До 10.01

До 01.04.

До 01.09.

ЗДНВР


ЗДНВР

Атест. комісія

ЗДНВР

Секретар атест. комісії

ЗДНВР


Н.Д.


Н. Д.

Наказ
Н.Д.

Н. Д.

Н. Д.


Графік

проходження чергової атестації вчителями

Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

на 2014/2015 роки

Шевченко Л.В. – учитель географії (відпустка по догляду за дитиною до 3х років);

Головко А.С. – учитель Захисту Вітчизни(мобілізований);

Графік

проходження чергової атестації вчителями

Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2014-2019 роки


з/п


ПІБ вчителя

Предмет

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019В.Л. Книш

Математика

02.04.


А.В. Трембак

Початкові класи25.03.О.Г. Дубовецький

Історія, правознавство

25.03

25.03.Т.В. Пономарьова

Українська мова і література

25.03.

25.03.О.В. Сухомлінова

Біологія, хімія


23.03

В.І. Кальченко

Математика, інформатика25.03.Л.В. Шевченко

Географія
25.03Ю.К. Барчугіна

Іноземна мова

23.03.

О.Г. Заїка

Фізична культура


23.03.

С.І. Чалапа

Початкові класи

02.04.


О.П. Шкиль

Початкові класи

25.03.

25.03.І.І. Кривобок

Початкові класи


23.03.

Т.І. Остапенко

Початкові класи

25.03.


Н.В. Крилєвська

Світова література, російська мова


23.03.

В.В. Богуславська

Українська мова і література

02.04.


С.М. Забайрачна

Початкові класи25.03.
Н.О. Колеснікова

Світова література

25.03.

25.03.О.С. Журавська

Математика

25.03.
19.

А.С. Головко

Захист Вітчизни
25.03.

20.

А.О.Безкоровайна

Іноземна мова

25.03.
ПЛАН


підвищення кваліфікації педагогічних працівників

на 2015 календарний рікпри КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»


№з/п

Напрями

Список і кількість осіб

категорія

№з/п

П.І.Б. (повністю)

Останній рік курсів

Останній рік атестації

Особистий підпис

ВЧИТЕЛІ

1.

Початкові класи

Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель

1

Трембак Анастасія Вікторівна

2010 р.

2011
2

Заступник директора з НВР

Спеціаліст ІІ категорії

1

Колеснікова Наталя Олександрівна

Всього:
25. КООРДИНАЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ У

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ


з/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Відм. про вик.

1.


2.

3.


4.


5.

6.


7.


8.

Забезпечити використання на уроках програмних засобів навчання.
Скласти і затвердити розклад роботи кабінету інформатики.
Забезпечити стовідсоткову ІКТ-компетентність вчителів школи.
Продовжити поповнення кабінету інформатики програ-мними засобами навчання
Придбати для потреб школи інтерактивну дошку.
Провести семінар-тренінг: ,,Використання ІКТ в навчально-виховному процесі”
Провести бесіду для батьків учнів: „Безпека дитини у всесвітній мережі Інтернет”.
Залучати учнів школи до участі в різних етапах конкурсів: „З комп’ютером на ти!”, конкурсу комп’ютерної графіки та анімації, олімпіадах з інформатики і інформаційних технологій.

Прот. н.р.


До01.09.

Прот. н.р


Прот. н.р

Прот. н.р


Жовтень


Березень


Прот. н.р

ЗДНВР


ЗДНВР

ЗДНВР


Адм-я

Адм-я


ЗДНВР


Вчит. інформат.

Вчит. інформат.

Н. Д.


Н. Д.

Н. Д.


Н. Д.

Н. Д.


Н. Д.


Прот. б/з

Н. Д.


6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО ТА ДОПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ


з/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Відм. про вик.

1.


2.

3.


4.


5.
6.


Організувати у новому н/р профільне навчання учнів 10 та 11-го класів за природничим напрямком.

Включити до варіативної складової навч. плану факультативні курси спрямовані на впровадження допрофільного навчання учнів.

Провести анкетування учнів 8-10-х класів щодо організації профільного та допрофільного навчання у 2014/15 н.р.

Провести анкетування батьків учнів щодо організації профільного та допрофільного навчання у 2014/15 н.р.

Залучити методиста психологічної служби відділу освіти до роботи щодо визначення профілю навчання учнів старшої школи у новому н/р.

Розглянути питання профільного навчання учнів на засіданнях ШМО.


Прот. н/р


До 01.09.14 р.


Квітень- травень

Квітень- травень

Прот. н/р
Прот. н/р


Адм-я


Заст. з НВР


Заст. з НВР

Заст. з НВР

Адм-я
Кер. МО


Навч. план

Навч. план


Пед. рада 6

Пед. рада 6

Пед. рада 6

Прот. МО
7. МЕТОДИЧНА РОБОТА ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


з/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Відм. про вик.

1.

2.
3.

4.

Провести малу педагогічну раду: „З досвіду роботи...”:

1) вчителя початкових класів Шкиль О.П..

2) вчителя історії Дубовецького О.Г.

3) вчителя укр. мови та літератури Богуславської В. В.
Педагогічна конференція:

,,Майстерність учителя – вияв творчої активності особистості педагога”(за результатами атестації вчит).
Семінар-практикум: «Інтерактивні форми навчання та виховання»(за результат. проведен. відкритих уроків).
Вивчити та узагальнити досвід роботи вчителя укр. мови та літератури

Жовтень

Березень

Квітень

Травень

Прот. н.рЗДНВР


ЗДНВР
ЗДНВР

ЗДНВР

Прот. пед. Ради
Н. Д.
Пед. рада

Н. Д.

Н.Д.8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО

ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


з/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Дата виконання

Хто виконує

Вихід інформ

Відм. про вик.

1.

2.
3.


Проводити моніторингові дослідження у школі за напрямами:

1) рівень засвоєння навчальних програм учнями;

2) якість знань учнів;

3) рівень знань учнів з предметів інваріантної складової навч. плану;

4) Рівень ДПА учнів 4, 9 і 11 кл.;

5) Вступ випускників школи до ВНЗ;

7) стан травматизму учнів;

8) стан здоров’я учнів;

9) зміни пільгового контингенту.

Розглянути і проаналізувати результати моніторингу роботи з педагогічним колективом школи.
Ознайомлювати батьків учнів з результатами моніторингових досліджень.

Прот. н.р

Травень

Прот. н.р


ЗДНВР

ЗДНВР
ЗДНВР


Пед. рада


Н.Д.


Пед. рада


Прот. б/з

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал