Формування національних та патріотичних якостей особистості через модель «Школа національно-патріотичного виховання» УкладачіСторінка4/5
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5
Тема. Легка промисловість. Художні промисли.

Мета. Сформувати уявлення про легку промисловість, її сировинну базу, галузеву структуру, чинники розміщення підприємств галузі; ознайомити з народними промислами та їх найбільшими центрами; виявити значення легкої промисловості та художніх промислів для задоволення потреб населення; розвивати навички роботи з картами атласу та джерелами інформації; сформувати естетичну культуру й повагу до культурної спадщини українського народу.

Обладнання. Карта легкої промисловості, зразки продукції галузі й народних промислів, атласи, схеми, мультимедійні презентації «Галузі легкої промисловості», «Художні промисли по регіонах України» підготовлені учнями, місцева майстриня-вишивальниця зі своїми роботами, вироби з дерева батька учениці.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань; інтерактивний.

Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати галузі легкої промисловості; пояснювати чинники розміщення підприємств галузі; показувати на карті найбільші центри легкої промисловості, художніх промислів; оцінювати значення легкої промисловості та художніх промислів для задоволення матеріальних і духовних потреб населення.

Хід уроку

І. Організація класу

Вітання учнів, вітання гості. Повідомлення про тему і завдання уроку. Учитель звертає увагу учнів на те, що на цьому уроці поєднаються галузь промисловості та важлива складова матеріальної культури народу.

IІ. Актуалізація опорних понять

1.На які групи поділяється промисловість? 1. Яку продукцію виробляють підприємства цих груп?

 2. Що називають предметами споживання?

 3. Які галузі їх виробляють?

 4. Що відноситься до предметів споживання?

 5. Яке значення має розвиток цих галузей для людини?

II. Мотивація навчальної діяльності

Україну заполонив потік дешевої імпортної продукції легкої промисловості (Туреччина, Китай, Польща). Чому так сталося? Чому нам як споживачам більш вигідно купляти турецькі шкіряні вироби та китайські чобітки? На це є як об’єктивні (спеціалізація Туреччини та Китаю за принципом порівняльних переваг, більш дешева робоча сила, низька собівартість продукції) та суб’єктивні причини. За останнє десятиріччя легка промисловість зазнала значного спаду виробництва. Більша частина підприємств має застарілі обладнання і технологію виробництва, крім того, вітчизняна сировинна база розвинута слабко (більша частина сировини привозилася з республік колишнього СРСР). У цих умовах легка промисловість України вимагає не тільки значних інвестицій для розвитку та реконструкції галузі, але й активної державної підтримки вітчизняного товаровиробника. Чи є у вітчизняної легкої промисловості перспективи? Про це сьогодні ми повинні поговорити.III. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя, учень демонструє слайди презентації згідно розповіді вчителя.

 • Вчитель: Легка промисловість — галузь, що забезпечує населення тканинами, одягом, взуттям та іншими предметами споживання, інші галузі важкої промисловості — продукцією виробничого призначення (технічні тканини, будівельний повсть тощо). Галузева структура. Чинники розміщення.

 • Прийом «Гід»

 • учень біля дошки ознайомлює присутніх з географією текстильної промисловості за картою
 • Повідомлення учениці «Історія текстильної промисловості»

 • Прийом «Круглий стіл»

 • Географія швейної та трикотажної промисловості. Шкіряно-взуттєва промисловість. Проблеми й перспективи розвитку галузі – обговорення та аналіз продукції швейної та трикотажної промисловості українського виробника за презентацією.


Вчитель:

 • Цікавий факт: усім відома українська вишиванка. Але зараз важко уявити, скільки таких дивовижних витворів ужиткового мистецтва українська дівчина до моменту одруження мала власноруч приготувати собі в посаг на все життя (а це не один десяток)!

Повідомлення учениці

«Народні традиції художніх промислів, їх зародження та розвиток».Вступне слово вчителя, робота зі слайдом «Художні промисли»;

 • проведення віртуальної екскурсії учнями-екскурсоводами (Мультимедійна презентація «Художні промисли»):

 • виставка робіт місцевих майстрів, виступ майстрині

І V. Закріплення вивченого матеріалу

 • Запитання

 • Із якою галуззю господарства тісно пов´язана харчова промисловість? Чому?

 • Які чинники мають вирішальне значення для розміщення підприєств харчової промисловості? Чим би ви це пояснили?

3. Розкажіть про особливості розміщення підприємств цукрової промисловості.

4. Яка різниця існує в розміщенн різних виробництв молочної промисловості?

5. Із чим пов´язані проблеми харчової промисловості? З чим це пов´язано?


 • Ділова гра «Супермаркет» (формування набору споживчого кошика продукцією українських підприємств).


V. Підсумок уроку

 • Прийом «Закінчи фразу» (фрази типу: Сьогодні я дізнався…, Мені найбільше сподобалось…, Тепер я знаю…, Ми вивчили…, Можна зробити висновок, що…, Свій варіант)

 • Аргументація оцінок

 • Заключне слово вчителя

Наш урок добігає кінця. Я щиро бажаю вам:

Щоб родила щедро нива,

Щоб у хаті все як слід,

Щоб довіку був щасливий

Український славний рід.

Використані джерела

1. http:// awgust.com

2. http://teacher.at.ua

3.http://osvita-svyat.kiev.ua

4.http://petschool.at.ua/publ/vchitelju/koncepcija_nacionalno_patriotichnogo_vikhovannja_molodi/6-1-0-54

5. «Національні цінності у формуванні духовної особистості», Я.О. Черньонков, журнал «Виховна робота в школах України», №9(70) вересень 2010 р.
V. Застосування нестандартних форм навчання на уроках біології

з урахуванням національно-патріотичного вихованняe:\новая папка\изображение 432.jpg
Отреп’єва Зінаїда Федорівна ,

вчитель біології та хімії


Орієнтація на європейський рівень освіти вимагає від сучасного уроку не тільки реалізації триєдиної мети класичної дидактики, але й розширення педагогічних горизонтів — використання новітніх форм і методів навчання.

В навчальних закладах традиційний урок не задовольняє не лише вчителя, учня, але й суспільство. Адже основною відмінністю сучасної європейської освіти, стандарти якої переймає й Україна, є інтеграція знань, уміння дитини використати знання на практиці, застосувати їх у подальшому житті в різних галузях народного господарства або просто в побуті.

Метою відродження української школи є виховання творчої, національно свідомої особистості. Однією з умов формування творчого мислення учнів є надання змістові освіти інтегративного характеру, а навчальній діяльності – рис творчого процесу. Якщо у загальноосвітній школі знання подаються різнопредметно , то слід забезпечити можливість використання учнем щойно набутих знань з одного предмета для розв’язання ряду завдань з інших предметів. На сьогодні середня загальноосвітня школа будується на основі нових концепцій та нових стандартів з урахуванням досягнень інноваційних та інтегративних процесів як у дидактиці, так і в конкретних методиках навчання основам наук. Інтеграція спрямовується, в основному, на підвищення рівня системності мислення учня та на зменшення його завантаженості.

Я викладаю хімію і біологію вже понад 20 років, за цей час зіткнулася з труднощами, які знайомі всім учителям — невідповідність підручників і навчальних програм, відсутність матеріальної бази для практичних робіт з біохімії, молекулярної біології, генетики тощо. Сучасна біологія — наука настільки інтегрована, що без співпраці з хіміками, фізиками, географами, математиками не можливий сам процес викладання біології в школі.

Однією з найважливіших проблем, є помітне зниження інтересу учнів до навчання, що багато в чому обумовлене складністю програм. До того ж, викликає незадоволення недостатня продуманість і розробленість діючих підручників для загальноосвітніх шкіл. Сама специфіка біології на їхньому сучасному рівні спонукає до комплексного підходу в навчанні школярів цьому предмету.

Мета інтегрованих уроків з біології


 • Створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів у процесі навчання біології на основі інтеграції різних предметів.

 • Подолання деяких протиріч процесу навчання.

 • Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках.

Принципи інтегрованих уроків

 • Синтезованість знань. Цілісне, синтезоване, систематизоване сприйняття досліджуваних по тій або іншій темі питань сприяє розвитку широти мислення.

 • Поглибленість вивчення. Більш глибоке проникнення в суть досліджуваної теми сприяє розвитку глибини мислення.

При плануванні й організації таких уроків учителю важливо:

 • У формі інтегрованих уроків доцільно проводити узагальнюючі уроки, на яких будуть розкриті проблеми, найбільш важливі для двох або декількох предметів, але інтегрованим уроком може бути будь-який урок зі своєю структурою, якщо для його проведення залучаються знання, уміння й результати аналізу досліджуваного матеріалу методами інших наук, інших навчальних предметів.

 • В інтегрованому уроці з декількох предметів один є провідним.

Найчастіше, інтегровані уроки є спареними й проводяться вчителями спільно. Можлива різноманітна інтеграція навчальних предметів [6, 4, 3].


Хімія

ГеографіяЛітература

МузикаБіологіяОснови здоров’я

Екологія

Структура інтегрованих уроків відрізняється від звичайних уроків: • граничною чіткістю, компактністю, стислістю навчального матеріалу;

 • логічною взаємозумовленістю, взаємозобов’язаністю матеріалу інтегрувальних предметів на кожному етапі уроку;

 • великою інформативною ємністю навчального матеріалу, використовуваного на уроці.

Переваги інтеграції на уроці:

 • Світ, що оточує дітей, пізнається ними в різноманітті і єдності, а найчастіше предмети шкільного циклу, спрямовані на вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають подання про ціле явище, дроблячи його на розрізнені фрагменти.

 • Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення й знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здатностей. Більшою мірою, ніж звичайні, вони сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки, формують інтегровані знання з обох використовуваних дисциплін.

 • Форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, захоплююча.

 • Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючу ефективність таких уроків.

 • Вони знімають стомлюваність, перенапругу учнів за рахунок перемикань на різноманітні види діяльності, різко підвищують пізнавальний інтерес, служать розвитку уяви, уваги, мислення, мови й пам'яті школярів.

 • Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження, творчості вчителя, сприяє розкриттю здатностей його учнів.

 • Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження учнів у різних предметах.

 • Інтегровані уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення та інтегровані знання про світ, у якому він живе, про взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної й художньої культури .

Використання міжпредметної інтеграції продиктовано необхідністю формування в дітей цілісного уявлення про природу, про людину, як важливого компоненту природи і як розумної істоти, що впливає на неї. Формування інтегральних знань біології та екології дозволяють виховувати дбайливе, свідоме відношення до природи, готовність до активних дій по її охороні.

Громадянські цілі спрямовують навчально-виховний процес на підготовку учнів до самоосвіти, життєтворчості, рефлексії, соціальної активності, забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей.Соціальні цілі спрямовують діяльність школи на формування компетентності, які передбачають оцінні судження особистості, формування моральних якостей, світогляду. Загальновідомо, що системою цінностей, ціннісними орієнтаціями та відношенням до дійсності зумовлюється й поведінка людини. Шкільний предмет “Біологія" засобами свого змісту має сприяти формуванню ставлення учня до живої природи, до людини, її життя й здоров’я як найвищої цінності, а також до біологічної науки і методів наукового пізнання. У зв’язку з цим завданнями біологічної освіти мають бути:

 • формування наукового світогляду;

 • забезпечення і засвоєння норм та правил екологічної етики;

 • формування відповідального ставлення до природи й готовності до активної її охорони;

 • вироблення стратегії поведінки сучасної людини у біосфері;

 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої соціальної цінності;

 • розкриття ролі інтегрованих науково-природничих знань в житті суспільства;

 • формування інтересу до біологічної науки.

 • Виходячи із загальних вимог до навчання, виховання та розвитку учнів у сучасній школі, враховуючи можливості змісту навчального матеріалу, оперативні цілі (завдання) навчання біології в основній школі мають бути спрямовані на те, щоб учень володів інтегрованими знаннями та:

 • виявляв інтерес до живої природи і ставився до неї з повагою;

 • знав елементи живої природи країни , зокрема рідного краю, біологічні закономірності, досягнення біологічної науки;

 • розумів значення біологічного різноманіття і значення природи у житті людини;

 • усвідомлював місце людини серед природи та її вплив на природне середовище, виховував в собі бережливе ставлення до нього;

 • навчився бачити зв’язки між живими організмами, живою й неживою природою, діяльністю людини і природними процесами та негативним впливом на неї;

 • умів застосовувати методи пізнання природи (експеримент, спостереження, опис), конкретизувати теоретичні ідеї, конструювати ідеальні й матеріальні моделі та користуватися ними в своїй практичній діяльності;

 • виявляв екологічну освіченість;

 • відповідально ставився до власного здоров’я і довкілля;

 • застосовував здобуті знання для прийняття рішень й оцінних суджень [2, 1].

 • Тож оперативні цілі мають бути спрямовані на те, щоб сформувати у учнів інтегровані знання, для того щоб вони:

 • знали біологічні закономірності, методи пізнання природи, принципи і проблеми її охорони;

 • розуміли місце біології серед інших наук, значення біологічного розмаїття, зв'язок між природними і суспільними процесами;

 • уміли використовувати біологічні закономірності, застосовувати біологічні методи пізнання, вмів поставити й розв’язати проблему, планувати і здійснювати спостереження, експеримент в майбутньому для розвитку нашої країни, зокрема в сільськогосподарській сфері та медицині;

 • застосовували теоретичні знання для узагальнення, систематизації, прогнозування;

 • уміли пов’язувати здобуті на уроці знання з повсякденним життям, користуватися різними джерелами інформації й оцінювати достовірність біологічної інформації;

 • відповідально ставилися до власного здоров’я і довкілля, перебував у гармонії з природою, відповідально ставився до охорони навколишнього середовища.

 • розвивати уяву, увагу, пам’ять, пізнавальні інтерес і самостійність.

Бінарний урок — нестандартна форма навчання з реалізації міжпредметних зв'язків. Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх ісреативну компетентність. Чому? Тому що вивчення якоїсь проблеми на межі двох наук — це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію. А чи не це головне — захопити школярів, спровокувати творчий пошук?

На жаль, бінарні уроки в навчальній системі - це, скоріше, виняток із правила. До них вдаються не часто, один, двічі в півріччя, частіше це відкриті уроки вчителів, які атестуються. Такі уроки важко спланувати, зіставити з навчальною програмою двох предметів, виникають складнощі з розкладом. Та й часу для підготовки такий урок вимагає більше, ніж звичайний.

У ході бінарного уроку зазвичай реалізується продуктивна співпраця вчителів та учнів.

Проведенню таких занять передують наступні етапи підготовки: • ознайомлення вчителів-предметників з чинними шкільними програмами;

 • знаходження суміжних тем у програмах з різних предметів;

 • складання структури майбутнього уроку;

 • написання спільного плану-конспекту.

Звичайно, проведення бінарних уроків потребує серйозної підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів:

 • не завжди теми в програмах навчальних предметів, які варто об'єднати, сформульовано однаково. Тому, виявивши спільне, теми доводиться переформульовувати;

 • часто уроки, які можна інтегрувати, відповідно до вимог програми мають проходити з певним проміжком часу, що ставить школу перед необхідністю вносити корективи до навчального плану. Залежно від змісту програмного матеріалу кожен урок має свої особливості, і тому не може будуватися за встановленим шаблоном. Але існують загальні вимоги до уроків, які треба виконувати:

 • побудова уроку згідно з програмою;

 • визначення учителями-однодумцями теми, цілей, задач уроку, спільних для обох предметів та специфічних для кожного. Проведення уроку доцільне лише за умови наявності спільної мети;

 • залежно від теми, мети та завдань уроку визначення його типу;

 • підбір фактичного й дидактичного матеріалу відповідно до теми, задач, типу уроку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів;

 • вибір і найбільш ефективне поєднання методів і прийомів відповідно до поставленої мети, змісту навчального матеріалу, дидактичних задач навчальних предметів, що інтегруються;

 • планування структури уроку, акцентування на самостійній пізнавальній діяльності учнів (а не заучуванні готових висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням логіки навчальних дисциплін;

 • заохочення учнів до творчості, формування у них креативної компетентності;

 • визначення ступеня участі кожного з учителів у навчально-виховному процесі на уроці: або обидва працюють на рівних (відбувається діалог), або матеріал викладається окремими блоками з постійним чергуванням;

 • психологічна й методична сумісність двох учителів.

Місця проведення уроку:

 • уроки, що проводять у класній кімнаті;

 • поза класом (урок у залі, музеї, на виставці, на підприємстві, на природі);

 • комплексна форма (класна у поєднанні з позакласною).

e:\новая папка (2)\100_1339.jpg

Застосовуючи в шкільному навчанні інтеграцію наукових знань, реалізуючи її в ході бінарних уроків, можна досягти таких результатів: • знання учнів набувають системності;

 • уміння стають узагальненими, сприяючи комплексному застосуванню знань, їхньому синтезу, перенесенню ідей .та методів з однієї галузі науки до іншої, що, по суті, покладено в основу творчого підходу до наукової, художньої діяльності людини в сучасних умовах;

 • посилюється світоглядна направленість пізнавальних інтересів учнів;

 • більш ефективно формуються переконання, досягається всебічний розвиток особистості;

 • оптимізація та інтенсифікація навчальної й педагогічної діяльності.

Алгоритм оцінювання ефективності бінарного уроку:

  1. Якість знань учнів з виучуваної теми (повнота, системність тощо). Оцінка, на яку заслуговує організація мислення учнів на уроці.

  2. Форми мислення (індукція, дедукція), мисленнєві операції (аналіз, синтез, порівняння та ін.), які застосовували на уроці. Творчі процеси, ініційовані вчителем.

  3. Наявність проблемного навчання. Роль усього класу й кожного окремого учня у вирішенні кожної з проблем.

В нашій школі практикується техніка проведення бінарних уроків. Це поєднання уроків біології та географії, біології та трудового навчання, світової літератури та англійської мови тощо. Дітям подобається така форма уроку.

Пропоную інтегровані уроки біології та трудового навчання для 7 класу та інтегрований урок з біології та географії для 8 класу.Бінарний урок з біології та трудового навчання у 7 класі
Тема: Рослини – символи України
Навчальна мета:ознайомити учнів з рослинами-символами України; надати учням

уявлення про будову квітки як генеративного органу рослини; ознайомити учнів з різноманіттям квіткового світу; розширити знання учнів про значення орнаменту та символіки рослин у національній культурі України; розкрити учням прийоми стилізації зображень рослин та їх частин.Розвивальна мета: розвивати уміння здійснювати аналіз та синтез; працювати самостійно з додатковою і довідковою літературою; розвивати творчі здібності учнів.

Виховна мета:виховувати зацікавленість учнів у вивченні флори України; сприяти розвитку екологічного свідомого ставлення до багатств природи рідного краю; формувати інтерес в учнів у вивченні декоративно- ужиткового мистецтва; виховувати національну самосвідомість учнів, почуття любові до природи, до рідного краю, народних традицій, звичаїв; здійснювати естетичне виховання.

Тип уроку:бінарний урок засвоєння нових знань.

Форми роботи на уроці: бесіда, розповідь,лабораторна робота,практична робота,ілюстрація.

Обладнання: таблиця «Будова квітки»,гербарій квітучих рослин; кольорові картки із зображенням квіток барвінку, калини,маку,волошки, мальви; таблиці «Символіка кольорів», «Символіка рослин та тварин»; хліб, рушники, вишиті речі.

Напис на дошці: «Без верби і калини нема України». *♦

Хідуроку.І. Організаційна хвилина.

Вчитель біології:

Привітання учнів, повідомлення про тип уроку, позитивне налаштування на урок

Вчитель трудового навчання:

Давайте розшифруємо слово УРОК та дізнаємося, що на цьому уроці на нас чекає і що ви зможете продемонструвати.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вчитель трудового навчання: Яка прекрасна наша Батьківщина! У будь-яку пору року вона чарує око то яскравими барвами літа або золотої осені, то казковою красою зими або буйним цвітінням весни... Але найгарніший куточок природи залишається мертвим, якщо його не оживляють рослини! Невід'ємною частиною лісів, луків, степів є рослини. Вони найкраща прикраса парків, садів; своїм яскравим забарвленням роблять природу радісною й приємною.

Вчитель біології: Тому девізом нашого уроку буде вислів: «Краса – один із струмочків, що живлять доброту, сердечність, любов.»

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.Вчитель трудового навчання. З давніх-давен люди прислуховувались до природи-матінки, до кожного її подиху,звуку, шепоту,придивлялись до її рухів,тіней, явищ,красот. Все незвичайне приваблювало,все гарне надихало: ось розпускається пелюстка, а там під листочком зріє ягідка, а ось навіяв вітерець,приніс дощ. І знов гілля готується до весни. Світанки з росами,цвітіння садів,буяння трав - спостерігаючи все це, наш народ сам ставав більш поетичним,його переповнювало бажання змалювати, зобразити, увічнити те,що побачили,те,що почули. Так народжувались пісні,з'являлись малюнки, а згодом- і вишиванки.

Перше дихання немовляти

На сніжно-білім полотні

Блакитним шовком вишиває мати,

Мов першу стежку у житті.

І пишно розквіта на тій стежині,

Як матері благословення на добро,

Народне дерево-червоная калина,

Щоб щастя цей рушник не обійшло.
Через віки пронесли українці любов до різних речей тварин, а особливо-рослин,тому що вважали їх символами.Саме про такі рослини і піде мова на нашому уроці.

Вчитель біології. Майже у всіх народів є улюблені рослини, які люди вважають
символами. У Канаді це клен, у росіян-берізка,а в нас,українців, це - верба і калина.
Правду каже прислів'я : « Без верби і калини нема України.»
Учень

У калини китиці червоні,
Білі-білі квіти у калини.
Я тримаю китицю червону,
А здається- усміх України.


Учениця

Посадіть калину коло школи,
Щоб на цілий білий світ
Усміхнулась щиро доля-
Материнський ніжний цвіт.


Посадіть калину в чистім полі!
Хай вона освятить час!
Вона любить дуже волю,
Хай же воля любить нас!Учень. В українській народній творчості калина символізує міркність і незламність духу в боротьбі за незалежність рідного краю, благородний порив виборювати та відстоювати свободу й гідність людську.

Учениця. Калина- дерево нашого українського роду. Колись, у сиву давнину,вона
уособлювала народження Всесвіту,була символом вогняної трійці: Сонця, Місяця іЗорі. Тому і назву свою одержала від давньої назви Сонця- Коло. А оскільки ягідкикалини червоні, то й стали символом крові та невмирущого роду. Через це й весільнірушники рясніють її пишними гронами.

Учитель трудового навчання.Не можна собі уявити двору на Україні, де б не ріс кущ калини.Обов'язково також садили вербу,тополю, вишню. І, звичайно, прикрашали хату іподвір'я барвінком, чорнобривцями, соняшниками,мальвами.
Зображення цих квіток можна побачити й у вишивках на рушниках, сорочках,
серветках. Техніка вишивання використовувалася різноманітна: гладь,рушникові шви, хрестик. Але найчастіше у візерунках як давніх, так і сучасних вишиванок, ми зустрічаємо саме ті рослини,які вважаються символами України.

Учитель біології. Калина-кущ, або невелике дерево, заввишки до 5 метрів. Росте у
лісах,чагарниках, і майже у кожному дворі по селах. Рослина має трилопатеві прості листки, віночок квіток білий. Плоди ягодоподібні, яскраво-червоні, з однією кісточкою. На смак вони гіркі, терпкі. Це харчова,лікарська,медоносна рослина.

Верба ранньою весною,коли ще всі дерева стоять голі, вже вкрита ніжними моденькими листочками. А через кілька днів уже цвіте запашним жовтим цвітом, Красуня-верба - корисна рослина,недарма народ здавна оспівував вербу,згадуючи про леї в легендах,казках.Учень.

Вербова гілка у мене на столі,

Як символ сонця і тепла,

Ще схованих в імлі,

Як знак зеленої весни.

Котра ще вдалині.

Як знак, що щастя сад рясний

Даровано мені.

Вербова гілка на столі

У мене розцвіла..

Прилинуть,серце,журавлі,

А в них на кожному крилі

Дар сонця і тепла.

Учитель біології. З п'ятисот видів верб,поширених на Землі, 30 видів наявно в Україні. Найбільш поширені такі види: біла, ламка, попеляста, козяча,пурпурова. Особливо прислужилися верби ставкам і річкам. Вони міцно пускають коріння у землю і стримують зсуви грунту , запобігають ерозійним процесам.

Верба є природним фільтром. Недаремно люди найчастіше беруть воду для пиття саме під вербою. Верба очищає і повітря. Дуже цінують вулики із верби, бо в них бджоли не хворіють. Використовують вербу і як лікарську рослину,і як матеріал для виготовлення різних побутових речей. (повідомлення учня про плетіння речей з верби, яким займається його родина)

Отже, верба була священною для наших предків,священною вона повинна залишитись і для нас, бо вона є символом безперервності та постійності життя.

Учень.

Вміймо природу любити,

Кожній стеблині радіти.

В парку над яром

Цвіту не вирви задаром,

Гілки не втнім для забави,

Оберігаймо ж усюди

Шлях і стежину у гаю-

Все це окрасою буде

Нашого рідного краю.
Учень.

Сестра нарцисів,лілій ніжних

І неповторна серед них,

Цвіте прекрасна, білосніжна

Конвалія в моіх лісах.

Мов наречена з тонким станом,

Стоїть,всміхається мені;

А запах п янкий, незрівнянний,

Ніжний,мов чари весняні,

її зірвать-зганьбити вроду.

На жаль,знаходяться й такі.

Бездумно нівечать природу,

Пакують квітки у мішки.

А потім нишком,мов злодії,

В ліішках на торг красу везуть,

З пучком кровавій лиходії

Свою ж і совість продають.
Учитель біології.Розгляньмо ж квітку як ботанічний об'єкт. Ми вже знаємо, що квітка- це генеративний орган рослини.

Запитання:

? Що ж таке квітка? Знайдіть визначення у підручнику.

Завдання:


 • Пояснити будову квітки за таблицею.

За участю учнів проводиться складання схеми будови квітки на дошці та в зошитах:

Квітка

Квітколоже

Оцвітина(стерильна)

проста; подвійна

Головні частини (генеративна частина)

тичинки( ); маточка( )Вчитель біології:Тепер повторимо будову квітки за малюнками підручника(відповідно до складеноїсхеми).

Учитель трудового навчання: Покажіть на вишитому рушникові вегетативні органи рослини. Які генеративні органи рослин ви бачите на вишиванці?

Учитель біології.

Пояснення складання схеми «Типи квіток».Типи квіток

Одностатеві

квітка має або (огірок,кукурудза) Двостатеві

( і )- в одній квітці (яблуня, груша,тюльпан)


Вчитель біології: В залежності від видів квіток рослини бувають:

А) однодомні- рослини,що мають двостатеві або обидва типи квіток на одній роспині(калина, персик, троянда, огірок)

Б)дводомні- рослини,що мають тичинкові( ) і маточкові ( ) квітки на різних рослинах обліпиха, тополя,шовковиця).

Симетрія квіток.


 • виконання лабораторної роботи (за інструкцією у зошиті) з використанням гербарію , роздаткового матеріалу.

ІV. Узагальнення нового матеріалу.

 1. Заповнення таблиці.(Додаток 1)


Учитель трудового навчання. Мистецтво вишивання дуже давнє. З покоління в покоління передавалось воно від однієї майстрині до іншої,відшліфовувалось,відточувалось. Про існування вишивок на території сучасних українських земель у давні часи знаходимо свідчення у стародавніх книгах та різних матеріалах археологічних розкопок. У могилах перших століть нашої ери були знайдені залишки вовняного одягу , прикрашеного багатоколірними вишивками.

Найстаріша пам'ятка української народної вишивки датується 1673 роком. Це фрагмент рушника, який відзначається багатством візерунка та високою технікою виконання вишивки.

Вишивані сорочки,рушники,хустинки існували і в період Київської Русі. До нас дійшли відомості про запровадження княгинею Анною Мономахівною навчання вишивальному мистецтву у монастирських школах.

Народна вишивка ХУ-ХУІст. Здобула великого поширенням переважали в ній візерунки геометричних форм. Рослинна ж орнаментика набула розвитку тільки в XVII -ХУІІІст.


Орнамент - це не звичайний малюнок, а таємні знаки,які пов'язані з обрядами. Люди
вірили в те, що ці знаки володіють магічною силою. Орнамент-це графічна чи живописна прикраса, створена з уміло й послідовно поєднаних елементів геометричної аборослинної форми.

За характерними ознаками орнаментальні мотиви поділяють на декілька основних груп: • Геометричний- складається з поєднаних у кольорі геометричних елементів,які

чітко чергуються. Геометричний орнамент утворюється стилізацією рослинного й зооморфного орнаментів.

 • Рослинний орнамент складається з рослинних елементів- декоративно
  стилізованих квітів,листя,гілок тощо. Форми рослинного орнаменту можуть
  відрізнятись від природних форм і навіть зовсім не нагадувати їх.

 • Рослинно-геометричний складається з рослинного й геометричного орнаменту.

 • Зооморфний- характеризується наявністю стилізованих птахів,тварин,риб.
  Вам було задано домашнє завдання: знайти різні елементи для орнаменту та їх
  роз'яснення.

Символи в орнаментах

Колесо- знак найвищого спокою,завершення досконалості,символ безсмертя.
Сонце- символ Бога,світла.

Хрест- символ Всесвіту,знак чотирьох сторін світу.

Трикутник- символ вогню,безсмертя, а також чоловічої та материнської сили;

Дерево життя- символ небесної осі,безперервно відновлюваної природи.

Триріг- знак святого числа «З» і три божества, число «3»-символ симпатії і порядку.

Зоря-символ неба.

Колосся- уособлення предків,свята їжа,у християнстві -символ воскресіння.

Граблі - символ дощу-городньої і торішньої води,що вийшла з неба і води.

Гілка- символ повної живучості,чесноти та добрих справ.

Дубовий листочок- символ сили богів, погоди,повнота життя Божого люду,символ Божої справедливості

Учениці. В орнаменти вплітаються різні рослини.

 • Символіка винограду розкриває нам радість і красу створення сім'ї. Сад-виноград-це життєва нива,на якій чоловік є сіячем,а жінка має обов 'язок ростити й плекати дерево їхнього роду. Тому виноград завжди в'ється на родинних рушниках.
 • На рушниках поєднували калину з дубом. Це поєднання символів сили і краси.
  Дуб-священне дерево,що уособлювало Перуна,бога сонячної,чоловічої

енергії,розвитку,життя. Отже,хлопці і молоді чоловіки носили на собі чудодійний
і оберіг життєдайної сили свого роду,бо калина з дубом вишивались і на сорочках.


 • 3 давніх-давен на Україні святили мак, і ним обсипали людей і худобу, бо
  І вірили,що поле після битви вкривається маками. Ніжна тремтлива квітка несе в
  собі незнищенну пам'ять роду. Дівчата,в сім'ї яких був загиблий,з любов'ю і

сумом вишивали мак на рушниках та сорочках, а на голови клали віночки з семи
маків,присягаючи цим зберегти й продовжити свій рід.

Вчитель трудового навчання: В українській народній вишивці особливе значення мали кольори та кольорові сполучення. Використання того чи іншого кольору у вишивці завжди несло у собі певне смислове навантаження. Різні регіони України вживали притаманні саме для них кольорові сполучення та орнамент.

 • Символи у кольорах
  Червоний-символ життя,невмирущого роду,любові.
  Чорний- символ надр землі,трясовини,бурі,негоди,нещастя.
  Зелений- символ краси,молодості,весни,багатства рослинного світу.
  Жовтиш- символ сонця,врожаю,хліба,здоров'я,вдачі.
  Синій- символ води,неба.
  Фіолетовий- символізує мудрість людини.
  Коричневий- символ землі-годувальниці,щасливої дороги.

Учитель трудового навчання: Особливо відчутним є настрій кольорів вишитих рушниках. У побуті українців рушники були необхідною річчю. Вони вишивались у кожній сім'ї,причому для кожної події-різні. Кожен рушник мав свій візерунок,а той,хто вмів їх читати,вважали,наділявся силою розгадувати життя людей. Рушники супроводжували людину все життя. На рушник приймали немовля. Дівчата готували їх десятками на весільні дарунки: підперезана рушником молода йшла кликати на весілля, ними перев'язували весільних гостей. На щасливу дорогу мати давала рушник синові,благословляючи обрану ним справу.

Учениця.

Старенький прабабусин рушничок-
Лляне ткання, а вишивка-мов пісня.
Червона, чорна музика ниток,
В стібках мистецьких від любові тісно.
Праматінко, далека,мов зоря,
Твого обличчя я не бачив зроду.
Квітки ж твоєю юністю горять,
Ввібравши ніжну, променисту вроду.
Із давнини всміхаєшся мені
Цим вишиванням щедрим і гарячим.
На білому лляному полотні
Мереживо тонке радіє й плаче.

Учениці. Для дівчаток рушники називали «росяночками».На них вишивали цвіт вишні,ромашки й незабудки,між ними-маленькі листочки барвінку і вишні . Для хлопчиків рушники називали «грай ликами». На них вишивали чорнобривці,волошки,барвінок ,між ними листя дуба,любистку,вусики хмелю чи винограду.

Учитель трудового навчання: Підсумовуючи все, що було сказано на уроці, хочу нагадати вам, що в українській народній вишивці має значення не тільки візерунок,але й зміст орнаменту,його кольорове рішення,символічне значення. У складі орнаменту найчастіше бачимо рослини,або їх частини:

- квітки ,плоди,які є генеративними органами стебла;

- листя,стебла,гілки,які є вегетативними органами стебла.

Матеріалу з цієї теми можна знайти чимало . Ви можете використовувати літературу,яку


бачите на стенді,або відшукати її в бібліотеках,купити в книжкових магазинах.
Сподіваюся,вам буде цікаво перевірити себе і виконати деякі завдання.

 1. Завдання для практичної роботи з обслуговуючої праці

 • Середній рівень
  Розкласти надані орнаменти за їх видами.

 • Достатній рівень

Скласти невеличкий рослинно-геометричний орнамент із наданих геометричних елементів

 • Високий рівень

Розробити схему рослинного малюнку для вишивання хрестом.

V. Підсумокуроку.

Вчитель біології: І останнє, що ми хотіли б вам сказати: яка прекрасна наша Батьківщина! Давайте збережемо в ній кожну квітку, дерево, пташку й один одного!Домашнє завдання

Біологія: опрацювати відповідний параграф у підручнику, підготувати повідомлення про знищення квіткових рослин.

Трудове навчання: підготувати матеріал для практичної роботи – тканини, голки, ножиці, нитки; підготувати ескіз.
Додаток 1

Порівняльна характеристика квіток різних рослин.
р

0

сл

и

на

Особливості будови квітки

Тип

оцвітини(простий,

подвійний)


Кількість

членів оцвітиниНаявність

тичинок і

маточок


Тип симетрії

квітки(правильний,неправильний)

в

Бінарний урок географії та біології у 8 класіПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал