Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості в умовах євроклубу ольга Берлін (м. Кіровоград) Анотація. У статті розглядається поняття «громадянськість»Скачати 83.41 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір83.41 Kb.


УДК 37.014.7:316.3.063.3(4)

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ЯК ІНТЕГРОВАНОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ЄВРОКЛУБУ
Ольга Берлін

(м.Кіровоград)

Анотація.

У статті розглядається поняття «громадянськість» як інтегрована якість особистості, а також особливості формування громадянськості старшокласників в умовах євроклубу.

Ключові слова: громадянськість, євроклуб, особистість, інтегрована якість.

Аннотация.

В статье рассматривается понятие «гражданственность» как интегрированное качество личности, а также особенности формирования гражданственности старшеклассников в условиях евроклуба.

Ключевые слова: гражданственность, евроклуб, личность, интегрированное качество.

Abstract.

The article deals with the concept of "citizenship" as an integrated quality of the individual, and especially the formation of citizenship seniors in Euroclub.

Keywords: citizenship, Euroclub, personality, integrated quality.

Однією з важливих проблем виховного простору української національної школи є формування громадянськості. Ця проблема набуває особливої актуальності в нинішніх умовах.

Оскільки громадянське виховання набуває сьогодні особливого значення, то виникає гостра потреба у визначенні основних засад, цілей, напрямів, змісту, форм і методів громадянського виховання, які цілеспрямовано та ефективно забезпечували б процес розвитку і формування громадянина, тобто особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, самоактивність, творчі начала, потреба у самовдосконаленні, почуття обов'язку й відповідальності перед суспільством, Батьківщиною.

Громадянське виховання – процес формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, яка дає можливість людині відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та захищеною. Воно покликане виховувати особистість чутливою до свого оточення, долучати її до суспільного життя, в якому права людини виступають визначальними [1, 67].

Звідси громадянськість – багатоаспектне поняття. Це фундаментальна духовно-моральна якість, світоглядна і психологічна характеристика особистості, що має культурологічні засади.

Такі характеристики громадянськості свідчать про визначальну роль світогляду особистості, на основі якої формується система її ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, усвідомлюється місце в суспільстві, визначаються обов'язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною.

Питання виховання особистості як громадянина своєї держави піднімали в своїх наукових працях ще філософи античного світу: Сократ, Платон, Аристотель. Проблему громадянського виховання досліджували філософи і педагоги, психологи і соціологи на різних етапах розвитку суспільства. В сучасних психолого-педагогічних дослідженнях різні аспекти громадянського виховання представлені в роботах О.Вишневського, П.Вербицької, О.Сухомлинської, П.Ігнатенка, Л.Крицької, В.Кременя та багатьох інших.

На сучасному етапі духовного відродження особливої актуальності набуває педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського, оскільки педагог не тільки розкрив зміст поняття «громадянськість», але й обґрунтував шляхи її формування. Як засвідчив аналіз наукового доробку Василя Олександровича, він розумів громадянськість як інтегральну якість особистості, що характеризує політичну і моральну свідомість і проявляється в добровільній активній діяльності на благо Вітчизни.

Сухомлинський вважав, що формування громадянських поглядів, переконань, почуттів, єдності слова і діла, високих моральних якостей і норм поведінки є центральною проблемою всього виховання: «…мужньою, безстрашною людиною стає тільки та людина, яка з дитинства навчилася дорожити своєю громадянською гідністю… А громадянська гідність включає в себе єдність думки і діла, слова й вчинку» [2, 269].

Виховання громадянина України покладається на освітньо-виховні заклади: дошкільні навчальні заклади, школи, вищі навчальні заклади, позашкільні заклади освіти; бібліотеки, установи культури, громадські організації. Важлива роль у формуванні громадянськості належить євроклубам.

Саме євроклуб є ідеальним місцем для формування компетентного випускника, який буде поширювати свої знання про Європу, свідомо брати участь у дискусіях про місце України на континенті та ролі держави в процесі європейської інтеграції.

Клуб дозволяє реалізувати одне з головних завдань школи – підготовку до життя в громадянському суспільстві. Цього вміння не можна навчити на звичайному уроці. В клубі діє самоуправління школярів, на чолі клубу – рада, її очолює голова. У клубі є свій статут, емблема. [5, 55].

У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського зустрічаємо «вечори Юних мислителів», де учні збиралися для обговорення проблем, що завжди хвилювали юнацтво: про людину і суспільство, про обов’язок і свободу, про взаємовідносини особистості і колективу. «Ми прагнули, щоб у кожного підлітка поступово формувалося особисте ставлення до Батьківщини: бажання. Духовний порив утвердити її гідність, велич, честь, славу, могутність. Пізнаючи ідею Батьківщини, переживаючи почуття любові, вдячності, вдячності, захоплення, тривоги, турботи за її нинішнє й прийдешнє…, людина в підлітковому віці пізнає себе, утверджує свою гідність» [3, 178].

У євроклубі учні мають змогу сформувати позиції та світогляд сучасного громадянина України, випускника третього тисячоліття, проявити власну ініціативу, набути організаторських здібностей, набути навичок співпраці в колективі й культури дискусії. Головним елементом громадянської освіти є обізнаність з європейською культурою, освітою, життям людей в об’єднаній Європі.

Євроклуб «Астра» Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв), створений у січні 2010 року, об’єднує учнів старших класів небайдужих до проблем людства (екологія, громадянське суспільство, здоров’язбереження, політика).

Обговорюючи важливі теми, старшокласники формують навички мистецтва спілкування.

Діяльність європейського клубу декларує правило: хоч би якою тепер була інтелектуальна мода, куди б не заводила людину втеча від нагальних потреб, відмежуватися від присутності оточуючих не можна.

Мета євроклубу “Астра”: • сприяння процесам євроінтеграції, підтримка курсу України на інтеграцію в Європейські структури;

 • розширення знань про Європу, країни Європейського Союзу;

 • Інформування про ЄС, євроінтеграційні процеси та співпрацю України та ЄС;

 • поширення інформації про Україну, її місце на Європейському континенті та роль в процесі євроінтеграції;

 • сприяння становленню активної громадянської позиції, створення сприятливих умов для самореалізації учнівської молоді;

 • вироблення нового стилю відносин, поведінки, мислення; підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі.

Завдання євроклубу “Астра”:

 • вивчення та поширення інформації історії, культури, мови, звичаїв та традицій як країн Європейського Союзу, так і України як невід’ємної частини європейської цивілізації;

 • проведення зборів, зустрічей, засідань, конкурсів, конференцій з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем;

 • встановлення культурних, освітніх та ділових контактів між молоддю України та країн ЄС;

 • сприяння вивченню іноземних мов;

 • підготовка та проведення круглих столів, дебатів, диспутів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур;

 • участь в обласних, всеукраїнських та інших конкурсах, фестивалях тощо.

Для досягнення мети і завдань євроклуб «Астра» здійснює, зокрема, наступну діяльність: години спілкування, круглі столи, дебати, диспути тощо.

До Дня міжкультурного діалогу підготували інтелектуальну гру, провели екскурсію виключно англійською мовою для волонтера Корпусу миру Лідії Фрост.

Взяли участь в обласному конкурсі дослідницьких робіт «Що я знаю про Нижню Сілезію?», переможці якого на початку березня відвідали Республіку Польща, де спілкувалися з ровесниками, відвідали визначні місця Нижньої Сілезії, познайомилися із звичаями та традиціями поляків.

У січні 2012 року Кіровоградщину відвідав Чарльз Лендрі, автор книги «Креативне місто». Євроклубівці теж зустрілися з відомим урбаністом та мали змогу поспілкуватися з ним англійською мовою.

В лютому цього ж року за підтримки міжнародного проекту «Ініціатива розмаїття» підготували та провели інтерактивну гру «Жива бібліотека» за участі представників таких країн, як США, Південна Корея, Китай, Демократична Республіка Конго, Республіка Конго, Судан, Лівія, Нігерія.

Євроклуб «Астра» постійно співпрацює з Центром європейської інформації: взяли участь у Всеукраїнському конкурсі пошукових та творчих робіт «Україна в Європі. Європа в Україні: очима молоді», шахово-шашковому турнірі «Європейський гросмейстер», засіданнях круглого столу за участі представників влади та громадськості тощо.

В 2011-2012 н.р. євроклубівці успішно реалізували соціальний проект «Вухо на дроті», мета якого довести до відома учнів інформацію про шкідливість впливу пристроїв для персонального прослуховування звукових записів, тобто навушників. На обласному конкурсі «Ярмарок проектів» представники євроклубу презентували проект і отримали диплом фіналіста конкурсу.

Члени євроклубу «Астра» взяли участь у XVІІ Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому Дню Землі у номінації «Євроклуби та молодіжні організації», за результатами якого отримали диплом ІІІ ступеня.

Співпраця з Кіровоградським обласним центром дитячої та юнацької творчості не обмежується участю у конкурсах, євроклубівці щомісяця беруть активну участь в засіданнях Ради євроклубів Кіровоградщини.

Євроклуб «Астра» постійно співпрацює з євроклубами та громадськими організаціями, бере активну участь у міжнародних проектах.

Так участь в Міжнародному проекті «Культурно-освітній візит до європейських міст» за маршрутом Львів-Ополе-Дрезден-Париж-Прага-Ополе-Львів не тільки познайомив учасників з культурою і традицією європейських міст, а й дозволив ознайомитися з мовою та культурою країн Європи, історією виникнення Євросоюзу, здобутками європейської демократії, з можливістю навчання у вищих навчальних закладах країн Європи. Учні-старшокласники, учасники проекту, розширили свій світогляд, направлений на встановлення в Україні європейських стандартів життя, навчання та праці.

На запрошення «Міжнародної асоціації розвитку науково-культурно-освітніх відносин Польща – Україна – Європа» євроклубівці відвідали міжнародний табір у м.Сопоті (Польща). Під час перебування у таборі вихованці мали можливість презентувати особливості культурного різноманіття України та ознайомитись із особливостями культурного розвитку Польщі.

Вище зазначені форми роботи сприяють розвитку в старшокласників таких рис, як громадянськість, патріотизм, толерантність, цілеспрямованість, бажання діяти творчо, на користь іншим людям і суспільству. «Ми повинні ламати стіни дому заради класу, стіни класу заради школи, стіни школи заради об’єднання усіх шкіл міста, і т.д. аж до дитячих рухів, що охоплюють усю країну, чи навіть світового дитячого руху...» [4, 54].

Отже, громадянськість, як інтегративна якість особистості полягає у формуванні гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю та ініціативою.


Література

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник/ С.У.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

2. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека/ В.А.Сухомлинский. – К.: Рад. шк, 1979. – 292 с.

3. Сухомлинський В.О. Народження громадянина /В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. шк, 1970. – 287 с.4. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: под. ред Е.Д. Холмской/ А.Р.Лурия. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1982. – 184 с.

5. Шуль Я.М. Учнівські об’днання / Укл. Я.М. Шуль. – Тернопіль: Астон, 2006. – 246 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал