«Формування громадянина України – всебічно розвиненої особистості» з досвіту виховної роботи Кривий Ріг 2012 ВступСторінка1/4
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти виконкому Криворізької міської ради

Криворізький навчально-виховнй комплек «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 38

Криворізької міської ради Дніпропетровської області

«Формування громадянина України – всебічно розвиненої особистості»

з досвіту виховної роботи

Кривий Ріг

2012
Вступ

Відродження України, її державності, економіки, освіти, науки, культури потребує реанімації особливої української національної психології, без чого неможливий розвиток молодого покоління суверенної держави.

Національна школа має поновити у характері своїх випускників кращі риси української національної психології – волелюбність, господарність, милосердя, духовність, інтелектуальність, добротворення, життєву силу.

Мета сучасного виховання – це певний ідеал, до якого прагне суспільство в цілому, і вихователі зокрема. У цьому значені програмне завдання формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості – мета, до якої прагне і суспільство і школа.

Педагогічний колектив школи, опрацювавши міську програму «Крок за кроком» та проаналізувавши досвід виховної системи закладів району, розробив систему виховної роботи, яка зорієнтована на особистість.

Виховна система школи – спосіб життя шкільного коллективу. Ця система забезпечує єдність і взаємозв’язок формування, організації і аналізу діяльності, виховання зусиль педагогічного й учнівського колективів, сім’ї і громадськості.

Від того, наскільки наші батьки будуть педагогічно підготовлені, настільки тісно буде відбуватись співпраця учнівського, учительського і батьківського колективів. В школі існує певна система роботи з батьками, яка виходячи із специфіки мікрорайона є найбільш ефективною.

Це клубна робота:

«Сімейна азбука» - 1 – 3 клас

«Сімейна розмова» - 5 – 8 клас

«Спілкування» - 9 – 11 клас.

Під час планування роботи батьківських клубів, було враховано дані анкетування з метою реалізації запитів батьків.

Особистість – це результат виховання. Сучасна школа має справу з людиною, обдарованою від природи інтелектуальними. морально-вольовими та фізичними можливостями. Іноді діти самі не усвідомлюють свій прихований потенціал, тому в основу виховної системи школи покладено концепцію самовизначення і самовиховання особистості.

Самовизначення і самовиховання – складний і поступовий процес, наслідки якого залежать від перебудови взаємин у школі.

Виходячи з цього, в закладі створена структура виховної роботи, яка забезпечує для учнів можливості свідомого вибору життя, позиції, погляду на світ. Саме на основі свідомого і самостійного вибору світогляд школяра може бути стійким і відкритим до всього нового і розумного, що відповідає реальній дійсності.

В умовах демократизації школи найголовніше дати змогу розкрити себе, осмислити проблеми свого «Я». Тому, така структура виховної роботи дає можливість всебічного поступового розвитку учнів.

Розв’язання цієї проблеми вимагає чіткої тактики виховання. Вчитель повинен допомогти учню усвідомити світоглядну проблему, сутність подій, фактів і зробити висновки та висловити своє власне ставлення до них.

Головна мета виховної системи – відродження самобутнього характеру в кожному учневі, який прагнув би до постійного самовдосконалення, розвитку його творчих здібностей.

Оскільки вся робота школи спрямована на виховання особистості, а особистість є поняття багатогранне, то така робота вимагає системного підходу. Саме тому розв’язання завдань самовизначення і самовиховання особистості ми реалізуємо базуючись на таких принципах: • індивідуального підходу ;

 • диференційованого підходу ;

 • врахування вікових особистостей ;

 • гармонії інтересів, потреб і бажань учнів ;

 • діяльнісного підходу ;

 • наступності і безперервності ;

 • самодіяльності, самостійності ;

 • науковості ;

 • підтримування зв’язку з життям.

Школа формує в учнів загальнолюдські цінності.

Усвідомлюючи, що важливу роль у становленні і самовизначенні особистості відіграє самостійна робота учня над власним самовдосконаленням, педколектив вважає необхідним:


 • пробудження усім змістом роботи інтересу учнів до самоаналізу,

самопізнання ;

 • навчання учнів вмінню керувати собою в індивідуальній діяльності ;

 • забезпечення свідомого самовизначення громадського і професійного

статусу учня як результату самоорганізації його особистості.

Отже, виходячи із цілей і завдань, які поставив перед собою колектив, виходячи із принципів виховання, нами були визначенні основні напрямки виховної роботи, а саме:


Формування учнівського колективу – 1 клас.

Мета. Формування міцного учнівського колективу
Я і родина – 2 клас.

Мета. Вивчення родоводу.
Родинні традиції – 3 клас

Мета. Вивчення родинних традицій, звичаїв та обрядів.

Фольклорний – 4 клас.

Мета. Ознайомлення учнів із культурною спадщиною предків.

Етико-моральний – 5 клас.

Мета. Виховання етико-моральних почуттів відповідальності за свої

вчинки, утвердження принципів загальнолюдської моралі.
Фізичної досконалості – 6 клас.

Мета. Пропагування здорового способу життя, забезпечення повноцінного

фізичного розвитку, охорони та зміцненню їхнього здоров я.
Екологічний – 7 клас.

Мета. Формуванн екологічної культури, дбайливого ставлення до природи,

виховання любові до рідного міста та його історії.
Естетичний – 8 клас.

Мета. Виховання творчої особистості, формування естетичних смаків.
Професійної орієнтації – 9 клас.

Мета. Професійна орієнтація учнів; поглибити знання учнів про професії

нашого міста; відчужжя причетності до майбутнього Вітчизни;

сприяти залученню до суспільно-корисної праці.
Національний – 10 клас.

Мета. Формування національної свідомості та самосвідомості.
Патріотичний – 11 клас.

Мета. Патріотичне виховання школярів.

Зміст такої роботи ми вбачаємо у розвитку інтелектуальної, трудової, демократичної, естетичної, фізичної, суспільно-гуманістичної, політичної культури.Проект, 1 – 4 клас
Проект «Дитина і світ»
Мета: Створення належних умов навчання та виховання для кожного учня

школи шляхом тісного зв’язку з родиною. Виховання у молодших

учнів рис громадянина Української держави, створення оптимальних

умов для різноманітного розвитку особистості.


Завдання: - через систему виховання заходів формування в учнів почуття

любові до своєї Батьківщини, родини, навчального закладу;

- вчити поважати людей похилого віку, шанування своїх батьків;

- прищеплювати любов до праці;

- спонукати до творчості;

- розкрити індивідуальні здібності кожної дитини;

- формування національної свідомості, любові до рідної землі,

свого народу;

- виховання громадянина – патріота Української держави.
Шляхи реалізації: - підтримання тісної взаємодії школи, сім’ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків.

1 клас
Тема. «Товариський колектив»
І. Мета. Адаптація учнів у школі, формування навичок поведінки, згідно норм, що діють в учнівському колективі, формування дружнього колективу.
ІІ. Зміст програми

Модуль 1. (теоретичний)

Завдання:

Розвиток якостей для інтелектуального, морального і фізичного самовираження особистості.
Модуль 2. (практичний)

Завдання:

Створити умови для перебування учнів у колективі та адаптацію їх в школі. Навчити втілювати в життя поняття «дружба», «товариськість», «повага», «милосердя», «доброзичливість».

Сприяти становленню кожного учня як одного з членів колективу.


ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи

Методи реалізації проекту:

- словесні (розповіді, бесіди);

- практичні (рольові ігри).

Форми реалізації:

- виховні години;

- змагання, конкурси;

- родинні та класні свята;

- пізнавально-розвивальні ігри.
ІV. Ресурсне забезпечення


 1. Закон України «Про освіту»

 2. Конституція України

 3. Науково-методичний журнал «Початкова Школа»

 4. В.І.Куріпта «Сценарій позакласних заходів для 1-4 класів». – Х: «Основа», 2006.

 5. Традиційні свята і розваги. Початкова школа. Упоряд. О.В.Гноїнська. – Х.: Ранок, 2005.


V. Очікувані результати

Набуття учнями навичок спілкування, взаємодії та співпраці з

однокласниками.

Бажання та здатність учнів брати участь в громадському житті класу.

Усвідомлення своїх та чужих переваг та слабких сторін, причин поведінки та наслідків вчинків.

Формування вмінь протидіяти негативним проявам в учнівському колективі.

Формування дружніх взаємин між учнями.
IV. Орієнтовний тематичний план№ п/п

Тема заходів

Мета

1

Ми тепер не просто діти, ми тепер вже школярі.

Допомогти дитині адаптуватися до школи, познайомитись з людьми та предметами шкільного світу.

2

Годинник того не підведе, хто час цінує.

Формувати у школярів усвідомлене бережливе ставлення до навчального часу; вчити цінувати свій час та час своїх товаришів; виховувати працездатність, активність та відповідальність перед колективом.

3

Ми в колективі всі чесні і правдиві.

Розширити зміст понять чесність і правдивість; формувати вміння оцінювати власні вчинки та вчинки товаришів; виховувати чесність і правдивість.

4

А ну-мо, хлопці!

Виховувати відповідальність за власну перемогу перед колективом, почуття спів хвилювання за перемогу товаришів.

5

Ти знаєш, що ти людина.

Вивчати правила спілкування, сприяти доброзичливим, щирим взаєминам у колективі.

6

Немає уз святіших за товаришування.

Закріпити уявлення про товариські взаємини, дружбу, взаємодопомогу і спонукати їх до товаришування; виховувати бажання бути справжнім товаришем.

7

Зі святом вас, дівчата.

Виховувати повагу хлопчиків до дівчаток – однокласниць.

Вчити учнів робити приємні сюрпризи один одному.8

Доброта і скромність – головні цінності членів учнівського колективу.

Вчити дітей аналізувати свої вчинки та вчинки товаришів; розвивати уявлення про головні цінності членів учнівського колективу.

9

Свято Букваря.

Підвести підсумки дружньої співпраці у колективі протягом навчального року.2 клас
Тема. «Я і моя родина. Вивчення родоводу»

Мета: Вчити дітей розуміти поняття : «рід», «родина», «рідня»; розуміти

історію свого роду, сім’ї; розширювати знання учнів про сім’ю та

її значення у житті людей, з українськими традиціями,

пов’язаними з родинним вихованням, знайомити зі славетними

українськими родинами.

Виховувати бережне ставлення до речей сім’ї, бажання

піклуватися про членів родини , шанобливе ставлення до

рідних.
ІІ. Зміст програми:


Модуль І. «Тато, мама, я – разом ми сім’я.»
Мета: - виховувати дружні стосунки між дітьми , почуття спільності ,

взаємовиручки;

- вправляти дітей у ввічливому спілкуванні;

- розвивати творчі здібності, стимулювати впевненість у собі та

ініціативу;

- розвивати моральні риси особистості , почуття милосердя ,

доброзичливості та співпереживання;

- сприяння засвоєнню способів поведінки , необхідних для життя

серед оточуючих;

- визначення оптимальних методів, форм, засобів, які сприяють

формуванню шанобливого ставлення до своїх родин, поваги до

старших;


- сприяти усвідомленню учнем важливих аспектів людських

взаємовідносин у родині, найближчому оточенні, у колективі, в

різних ситуаціях реального життя.
Модуль ІІ. «Як же все це було буз мене?»
Завдання: - усвідомлення себе в колективі та розвиток комунікативних

навичок;


- формування уявлення про себе, як особистість на новому етапі

розвитку;

- виховувати свідоме ставлення до норм правил етикету та

законів родин;

- розвивати інтерес до історичних коренів сім’ї та історії

виникнення українських імен;

- розвивати у підростаючого покоління естетичні навички

виховання.


ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи.
Методи та форми реалізації проекту:

- проектування перспективних дій ( проектна технологія);

- словесної творчості та ораторського мистецтва ( розповідь, бесіда,

обговорення, дискусія, метафоричні історії та притчі);

- метод театральної педагогіки ( рольові ігри, вправи на розвиток уяви);

- дослідження особистості ( психодіалогічні процедури);

- експресивні методи творчого самовираження (малюнок, творчі роботи,складання індивідуальних життєвих проектів);

- виховувати прикладом і на прикладах (розбір життєвих ситуацій іпозитивної поведінки в них; родинні свята);

наочні методи (робота з медіа проектором, відеофільмами, таблицями,картинками).
ІУ. Ресурсне забезпечення
Література. Розробки та сценарії шкільних заходів
Канцтовари: папір, картон, ножиці, клей, олівці, фломастери, кульки.
Ілюстрації до художніх творів: фото. сімейні реліквії, малюнки, ілюстрації до художніх творів.
Апаратура: мультимедійне обладнання , Д\/Д-магнітофон, програвач дисків.
У. Очікувані результати.

 1. Складання дітьми родовідних дерев.

 2. Випуск збірки віршів про сім’ю «Як добре, що ви в мене є.»

 3. Відчуття відповідальності, гордості за рідну сім’ю, бажання поліпшити стосунки у родині.

 4. Шанобливе ставлення до членів родини, повага до людей похилого віку.

 5. Залучення української молоді до надання допомоги людям похилого віку та меншим за себе.

 6. Залучення учнів до історичної пам’яті, виховання гордості до своїх родин.

 7. Прищеплення учням усвідомлення себе частиною своєї родини.

 8. Створення відеофільму на тему: «Родина, як зірка єдина.»

 9. Встановлений щит «Тато, мама, я – разом ми сім’я.»

 10. Пошукова діяльність: збирання фото про початок родоводу.

 11. Створення усного журналу « 7 і Я»

 12. Проведення майстер-класу для батьків.

VІ. Орієнтовний тематичний план.
Модуль І.


№ п/п

Тема

Мета

1

Це не так просто дружба з батьками

Вчити дітей відчувати себе невід’ємною частиною своєї сім’ї, ознайомити з терміном «дружба» по відношенню до сімейного виховання. Виховувати повагу до себе та членів родини.

2

«Тато, мама, я – спортивна сім’я.»

Вчити дітей вирішувати завдання разом зі своєю сім’єю, мислити як єдине ціле, приходити до однієї думки. Розвивати мислення, творчій підхід до справи, спритність, швидкість. Виховувати дружні стосунки у родині, рівноправність між членами родини.

3

Класна година «Давайте знайомитись»

Вчити дітей чітко виражати свої думки, слухати співбесідника. Формувати у молодших школярів увагу до оточуючих. Виховувати почуття спільності, милосердя. доброзичливості та співпереживання.

4

Свято для мам. «У світі все починається з мами.»

Вчити дітей розуміти поняття «жінка», «мати», розширювати знання учнів про значення матері у житті. Виховувати дружелюбність, згуртованість, взаємодопомогу. розвивати моральні риси особистості. Виховувати шанобливе ставлення та повагу до старших.

5

Урок «Я і Україна»

«Твій родовід»Вчити дітей розуміти історію свого роду, сім’ї, розширювати знання учнів про сім’ю та її значення у житті людей, розвивати активність мислення, творчу думку дітей. Виховувати бережне ставлення до речей сім’ї, бажання піклуватися про членів родини.

6

Урок «Позакласного читання»

«У колі рідної сім’ї»Вчити дітей слухати співбесідника, говорити, читати, формувати навички правильного виразного читання. Показати дітям значення сім’ї у житті людини. Виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, чуйність, доброту, людяність, бажання наслідувати кращі зразки поведінки членів сім’ї.

7

«Без сім’ї немає щастя на землі.»

Вчити дітей життю в родині викликати емоційний настрій. Виховувати любов до батьків, вдячність, лагідність, чуйність до родини та ставлення між членами сім’ї.

8

«Я серцевинка – чи половинка»

Вчити дітей розуміти поняття «особистість», «єдине ціле». Розвивати моральні якості. Формувати у дітей гуманність почуттів. Виховувати почуття обов’язку, совісті, честі, гідності за свою родину.

9

«Родина, як зірка єдина»

Вчити дітей розуміти поняття «родина», відчувати себе єдиним цілим, отримувати підтримку від батьків, вирішувати спільне питання. Розширювати знання учнів про значення родини у житті людей. Виховувати бережне ставлення до речей сім’ї, бажання піклуватися про членів родини.


Модуль ІІ. «Як же це все було без мене?»


№ п/п

Тема

Мета

1

Тест «Малюнок сім’ї»

З’ясувати, яке місце займає дитина у сім’ї.

2

Анкетування «Особливості спілкування стосунків батьків та дітей у сім’ї»

Дізнатись про засоби спілкування і стосунків батьків та дітей у сім’ї. Скільки уваги приділяють батьки дітям, та навпаки, як проводять свій вільний часта які родинні свята відзначають. Вчити аналізувати свої вчинки та вчинки інших людей, робити правильні висновки. Сприяти розвитку самооцінки власних вчинків.

3

Оформлення родовідних дерев.

Розуміти поняття «рід», «родина», «рідня», «пращури», дослідити історію свого роду та звідки взялось прізвище своєї родини. розвивати допитливість, спостережливість. Виховувати любов до рідного кола та повагу до історичної спадщини.

4

Створення журналу « 7 і Я»

Прищепити учням усвідомлення себе частиною родини; сприяти розвитку творчих здібностей і виховувати повагу до своєї родини.

5

Відеофільм «Родина, як зірка єдина!»

Показати мікроклімат сім’ї. стимулювати ініціативу. Розвивати моральні риси людини. Виховувати почуття гордості за членів сім’ї.

6

Оповідання «Пам’ятки історії в моїй сім’ї»

Дослідити, які цікаві події відбувалися в сім’ї, занотовувати їх на папері. Навчити берегти родовідну пам’ять поколінь. розвивати допитливість і спостережливість, увагу, вміння робити самостійні висновки. Виховувати повагу до світлого історичного образу своєї сім’ї.

7

Збірка віршів «Як добре, що ви в мене є.»

Розробити ілюстровану збірку віршів про сім’ю. Розширити і поглибити знання учнів про значення сім’ї в житті людини, формувати у дітей культуру почуттів. Виховувати шанобливе ставлення до членів родини.

8

Гасло моєї родини.

Розібрати поняття «гасло», «девіз». Дібрати гасло для своєї родини, використовуючи слова «родина», «ми», «сім’я». Назву придумати у формі одного речення. Розвивати уяву, творче мислення. Виховувати поняття колективізм, єдність спільних вимог, дружні стосунки між членами родини.

9

Добір приказок і прислів’їв про сім’ю.

Налаштувати дітей на пошукову роботу, з’ясувати, чи згадується поняття «рід», «родина», «сім’я», в усній народній творчості. Розвивати уяву, логічне мислення, образну пам’ять. Виховувати інтерес до усної народної творчості, збагачувати словниковий запас.3 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал