Формула успіху мо учителів суспільно-гуманітарного циклу Професійна, творча, компетентна адміністрація, “ плюс “Сторінка1/3
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3


ФОРМУЛА УСПІХУ МО

учителів суспільно-гуманітарного циклу
Професійна, творча, компетентна адміністрація,

плюс “

ініціативний, енергійний, працелюбний колектив однодумців,

помножений”

на впровадження наукового педагогічного досвіду, особистісно орієнтований

підхід до кожного учня, власні здобутки, відкриття перемоги,

плюс”

відкрите учительське серце,

поділене”

на … учнів

мінус”

одноманітність, сірість, байдужість.

Аналіз роботи

методобʼєднання учителів суспільно-гуманітарного циклу

за 2014-2015 н. р.
У 2014-2015 навчальному році ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу працювало над реалізацією завдань законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі, Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті по формуванню і розвитку соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовкою до професійного самовизначення.

У 2014-2015 навчальному році ШМО спрямувало роботу на :

• прищеплення любові до рідної мови, до рідної землі ;

• виховання поваги до традицій і історії свого народу;

• повернення престижу української літератури, вивчення її в історії світової культури;

• залучення школярів до скарбниці світової літератури, а через неї – до загальнолюдських цінностей;

• удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи.

ШМО продовжило працювати над проблемою «Сучасні інноваційні технології навчання та їх використання на уроках предметів гуманітарного циклу з метою активізації діяльності, розвитку особистості учнів, підвищення якості знань», впроваджувало ідеї гуманізації та особистісного підходу в практичну діяльність кожного вчителя , велася підтримка впровадження ними інноваційних технологій.

Учителі взяли участь у створенні конспектув уроків вивченя творчості О. П. Довженка з нагоди його 120-річчя.

Учні Краснознаменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів під керівництвом учителів суспільно – гуманітарного циклу приймали активну участь в олімпіадах, мовно-літературних конкурсах:

Призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів підготували:

Панасейко І. А. , учитель української мови та літератури, - Амінова А., 8 клас, укр. Мова., ІІ місце; Амінова А., 8 клас, ІІІ місце, Буланова І., 6 клас, ІІ місце у Конкурсі знавців укр. Мови ім.П. Яцика; Амінова А. , 8 кл. ІІ місце у конкурсі-захисті МАН секція «Митсецтвознавство» та Лобода К., 10 клас, І місце у конкурсі-захисті МАН секція «Мистецтвознавство».

Ілляшенко А. Г., учитель історії, - Амінова А., 8 клас. Історія ІІ місце, Кладова А., 11 клас, історія І місце; Амінова А., 8 клас, ІІІ місце та Кладова А., 11 клас, ІІІ місце у конкурсі знавців історії імені М. Драгоманова; Кладова А., 11 клас, І місце у конкурсі-захисті МАН секція «Історія України».

Учителі, члени МО, беруть активну участь у роботі майстер-класу на районних семінарах, які регулярно проводяться науково-методичним центром.

Активно проводиться позакласна робота з предметів, зокрема, предметні тижні, Шевченківські дні, конкурси на краще прочитання художнього твору.

Випускники минулого навчального року успішно здали ДПА та ЗНО з предметів суспільно-гуманітарного циклу і вступили у технікуми та вищі навчальні заклади.

У листопаді відзначено День української мови та писемності, у лютому – Міжнародний день рідної мови. У травні – День слов’янської писемності.

Праналізувавши роботу МО , визначено наступні недоліки і проблеми:

- недостатній рівень науково-методичного забезпечення викладання суспільно-гуманітарних дисциплін;

- значна частина учнів має низький рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності;

- незначний інтерес учнів до читання творів;

- недостатня увага приділяється учням, які мають початковий рівень навчальних досягнень.Основні завдання роботи шкільного методичного об'єднання

на 2015-2016 н.р.:

ШМО намічає такі напрямки роботи: • зосереджувати роботу педагогів на інтенсивній мовній ( усній і писемній) практиці учнів, на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів, здійснювати адаптацію учнів до проведення моніторингових опитувань,

 • впроваджувати моніторингові дослідження різного типу;

 • здійснювати науково-технічне забезпечення розвитку суспільно-гуманітарної освіти, вдосконалювати форми і методи навчання, застосовуючи інформаційні, комунікативні та інтерактивні методики, особистісно-зорієнтовані системи навчання при переході в до- профільне навчання.

 • Продовжувати самоосвіту вчителів шляхом вивчення передового педагогічного досвіду, опрацювання профільної преси, проходження курсів підвищення кваліфікації та обміну досвідом з колегами.

 • Вивчити рівень готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

 • Стимулювати створення умов впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

 • Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

 • Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. Щоденно керуватись у своїй роботі нормами законодавства.План роботи

методичного об’єднання вчителів

суспільно-гуманітарних дисциплін на 2015-16 н.р.

Зміст діяльності

Строки виконання

Відповідальні

Планування роботи методичного обʼєднання на наступний навчальний рік

Червень

Керівник МО

Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо особливостей організації навчально-виховного процесу

Серпень

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Ознайомлення з навчальними програмами з предметів та новою методичною літературою

Серпень,

вересень


Керівник МО

Складання графіка взаємовідвідування уроків

Вересень

Вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін

Проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Жовтень

Заступник директора з НВР, керівник МО, вчителі

Підготовка учнів до участі в ІІ етапі учнівських олімпіад з української мови та літератури, історії та англійської мови.

Підготовка учнів до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАНВересень-листопад
Вересень-листопад

Керівники секцій МАН
Учителі суспільно-гуманітарних дисциплін

Обговорення результатів перевірки стану викладання предметів

Березень

Заступник директора з НВР, керівник МО, вчителі

Обговорення особливостей проведення державної підсумкової атестації (ДПА)

Березень

Заступник директора з НВР, керівник МО, вчителі

Організація та проведення предметних декад

Протягом року

Керівник МО, вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін

Участь у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

За графіком районного науково-методичного центру

Заступник директора з НВР, керівник МО, вчителі

Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН

За графіком районного науково-методичного центру

Заступник директора з НВР, керівник МО, вчителі

Обмін досвідом

Протягом навчального року

Вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін

Проведення засідань МО

Протягом навчального року

Керівник МО

Участь в районних семінарах учителів суспільно-гуманітарних дисциплін

Протягом навчального року

Керівник МО, вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках та позакласних заходах

Протягом навчального року

Керівник МО, вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін

Упровадження в навчально-виховний процес заходів, які сприяють здоровому способу життя, енергозбереженню та екологічній безпеці

Протягом навчального року

Керівник МО, вчителі суспільно-гуманітарних дисциплін
ЗАСІДАННЯ 1

Вересень 2015 року

Тема: Методична скринька


1.

1. Аналіз роботи вчителів-філологів за 2014-2015 н.р. Затвердження плану роботи на 2015-2016 н.р.


Звіт

Панасейко І. А.

2.

2. Опрацювання інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та наказів райво щодо роботи вчителів-філологів, історії та права у 2015-2016 н.р

Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

3.

Про результати здачі ДПА з української мови учнів 9, 11 класів, за 2014-2015 н.р. і вироблення рекомендацій щодо усунення недоліків.

Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

4.

Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури

Обговорення

Панасейко І. А.

5.

Про організацію системної підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсів та роботу «Школи олімпійського резерву»

Інформація

Панасейко І. А.

6.

Планування позакласної роботи МО на наступний рік.

Обговорення

Члени МО
ЗАСІДАННЯ 2

Жовтень 2015 року

Тема: Засідання професійного клубу

1.

Інноваційні підходи до викладання класичної та сучасної зарубіжної літератури

Доповідь

Вертелецька І. В.

2.

Розвиток креативного мислення учнів.

Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

3.

Зміна функції учителя у створенні інноваційного креативного середовища .


Інформація, обговорення

Кольченко В. Г.

4.

Аналіз проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад суспільно-гуманітарного циклу.

Звіт

Панасейко І. А.

5.

Формування креативного мислення учнів через використання інтерактивних методів і форм роботи на уроках історії

Доповідь

Ілляшенко А. Г.ЗАСІДАННЯ 3
Січень 2016 року

Тема: Ярмарок педагогічних ідей


1.

Про підготовку і проведення предметних тижнів (зарубіжної літератури, української мови та літератури)


Звіт

Панасейко І. А.

2.

Творчість як один із критеріїв оцінювання професійної діяльності педагога.

Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

3.

Аналіз взаємовідвідування уроків учителями-філологами, історії та права

Інформація, обговорення

Члени МО

4.

Вироблення рекомендацій на допомогу учням і батькам 9, 11 класів для кращої підготовки до ДПА та ЗНО з української мови та літератури.


Інформація

Панасейко І. А.

5.

Компетентісний підхід як спосіб досягнення нової якості мовної освіти.

Інформація

Кольченко В. Г.

6.

Підведення підсумків роботи МО за І семестр.
Члени МО

7.

Аналіз результатів участі в предметних олімпіадах, конкурсах та МАН
Панасейко І. А.
ЗАСІДАННЯ 4
Квітень 2016 року

Тема: Круглий стіл

1.

Ознайомлення з інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, райво про закінчення 2015-2016 н.р. та організацію і проведення ДПА з української мови для учнів 9,11-х класів, ЗНО учнів 11-х класів. Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до здачі ДПА та ЗНО.


Звіт

Панасейко І. А.

2.

Проблемне навчання як засіб формування критично мислячої особистості

Доповідь

Вертелецька І. В.

3.

Проблемне навчання на уроці історії

Доповідь

Ілляшенко А. Г.

4.

Аналіз моніторингового дослідження з історії


Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

5.

Затвердження пакету документів для ДПА у 9 класі.

Інформація

Панасейко І. А.ЗАСІДАННЯ 5
Травень

Тема: Підведення підсумків роботи у 2015-2016 році

1.

Моніторинг успішності учнів 5-11 класів з української мови та літератури, світової літератури, російської мови, історії та права за І, ІІ семестри та рік.

Звіт

Панасейко І. А.

2.

Підведення підсумків роботи МО за 2015 – 2016 н.р.


Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

3.

Підведення підсумків проведеної

позакласної роботи вчителями з предметів суспільно-гуманітарного циклу за 2015-2016 н. р.
Інформація, обговорення

Панасейко І. А.

4.

Результати ДПА, моніторингового дослідження за рік

та підведення підсумків участі учнів у Всеукраїнських конкурсахЗвіт

Панасейко І. А.

5.

Формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови

Доповідь

Панасейко І. А.

6.

Затвердження пакету документів для ДПА у 9 класі.
Члени МО

7.

Планування роботи МО на наступний рік.
Члени МО


Заходи з підвищення якості навчальних досягнень, умінь і навичок учнів:


 1. Організація у класі розвивального середовища з метою активізації пізнання та самопізнання.
 1. Проведення консультацій та індивідуальних занять для удосконалення мовленнєвих здібностей.
 1. Розробка та впровадження в практичну діяльність ситуативно-моделюючих завдань.
 1. Виявлення та підтримка творчо обдарованих учнів.


Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів:


 1. Ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом.
 1. Проведення відкритих уроків, виховних заходів, семінарів, їх аналіз і самоаналіз.
 1. Проходження курсів підвищення кваліфікації, атестація членів методичного об’єднання.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

КРАСНОЗНАМЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ.


п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Педстаж

Курсова перепідго-товка

Атестація

Категорія

Тема для вивчення

1

Панасейко Інна Анатоліївна

(учитель української мови та літератури)15років

2011-2012

2012-2013

Вища

Ст. вчи


тель

Методика укрупненого структурування матеріалу на уроках української мови та літератури

2

Кольченко Віта Григорівна

(учитель англійської мови, української мови та літератури)11 років

2010-2011

2011-2012

Пер

ша


Активізація розумової діяльності учнів за допомогою мовленнєвої діяльності

3

Вертелецька Ірина Василівна

(учитель світової літератури, української мови та російської мови)8 років

2011-2012

2010-2011

Пер

ша


Розвиток особистості учня через залучення його до скарбниці світової літератури і культури шляхом впровадження інноваційних педтехнологій

4

Ілляшенко Антоніна Григорівна (учитель історії, правознавства)

13 років

2012-2013

2013-2014

Вища

Розвиток критичного мислення учнів шляхом впровадження інноваційних технологій

5

Тимошенко Олена Володимирівна (учитель образотворчого мистецтва)

Без стажуСпеціаліст

Розвиток емоційно-естетичного ставлення учнів до навколишнього світу через образну структуру творів мистецтваКонспект уроку української мови в 9 класі.

Підготувала вчитель Панасейко І. А.
Тема уроку. Складнопідрядне речення, його будова, види та засоби зв’язку в ньому.

Мета уроку. Дати поняття про складнопідрядне речення, пояснити, якими сполучниками пов’язуються його частини; поглиблювати вміння впізнавати складнопідрядні речення, визначати їхні граматичні основи, розряди сполучників підрядності, якими з’єднуються частини складнопідрядного речення; виховувати любов до краси осінньої природи, до дотепного народного слова; формувати пунктуаційну грамотність, удосконалювати вміння працювати з таблицею, розвивати увагу, логічне й образне мислення, усне й писемне мовлення, емоційну сферу.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення. Засідання бізнес-клубу.

Обладнання. Підручник, узагальнююча таблиця, роздатковий матеріал.


Працюй і не зважай на втому,

І не чекай, що зробить хтось.

А як зробив, то щоб нікому

Перероблять не довелось.


Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Вступне слово вчителя.

Дитинство – найкраща пора в житті людини. Але чомусь кожен малюк намагається якнайшвидше стати дорослим і заповітну мрію дитинства (стати лікарем, вчителем, геологом) втілити в життя.

Але час летить, несучи вас на своїх крилах у безмежні і незвідані простори майбутнього. Разом з ним змінюється і саме життя, вимагаючи нових звершень як у різних галузях наук, так і у свідомості людини. Тому з’являються нові вподобання, нові професії. Донедавна слова «комп’ютер», «менеджмент», «бізнес», «фінансист» були неологізмами, нині – вплелися в мереживо української лексики і стали загальновживаними. Дехто добре розуміється на значенні цих слів, інші – не зовсім. Тож оскільки на сьогоднішньому уроці ці слова стануть ключовими, то нам чітко треба з’ясувати їх значення. Чому? Бо ж серед нас знайдуться ті, хто мріє стати бізнесменом. Чи не так? І допоможе нам у цьому наш бізнес-урок.

До якого словника треба звернутися, щоб з’ясувати значення таких слів, як: бізнес, бізнесмен, комерсант, комерція, фірма, капітал, банкрут?

Ви заздалегідь поділилися на бізнес-команди. Кожна команда отримала завдання з’ясувати значення слів за тлумачним словником.

Кожній команді дається по два слова. Після закінчення роботи зі словником кожна група отримує свій капітал.

Учні пояснюють значення слів.


2. Оголошення теми та мети уроку.

Вчитель. Вельмишановні пані і панове! Радо вітаємо вас, молоде покоління українських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу. Прошу всіх вести ділові записи, як цього вимагає бізнесовий етикет. А для цього треба записати сьогоднішнє число та класна робота.

Дозвольте ознайомити вас з пам’яткою бізнесмена-початківця.

Пам’ятка


 1. Досконало і всебічно вивчіть справу.

 2. Виховуйте в собі найкращі людські якості.

 3. Розширюйте власний світогляд.

 4. Учіться грамотно спілкуватися, працювати енергійно, творчо.

Можна було б дати ще чимало подібних порад, проте, коли бізнесменові не вдається виконати якогось пункту «Пам’ятки», він за певних умов зможе досягти успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатний плідно працювати, не знаючи мови, не зможе підтримувати контакти, вести облік виконаної роботи. Навіть налагодити зв’язки із зарубіжними партнерами без досконалого володіння рідною мовою дуже важко. Коли ми хочемо, щоб нас поважали, як людей, що мають власну гідність, поглиблюймо знання рідної мови.

Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – «Складнопідрядне речення, його будова, види та засоби зв’язку у ньому».записуємо тему в зошити. Давайте спробуємо визначити завдання нашого уроку. (Діти висловлюють свої ідеї). Так, молодці, ми повинні з’ясувати будову складнопідрядного речення, його види, засоби зв’язку речень.
Свої прибутки ви будете отримувати протягом уроку у вигляді валюти. Якої? Спробуйте відгадати. Без рук, без ніг, без голови, а весь світ обійшли. (Гроші). Номінал валюти – «сердечка», на яких написано ділові якості характеру «успішного» бізнесмена.

Тож починаймо відкривати свої банківські рахунки. Слово «Банк» - це особливий економічний інститут, який володіє коштами, надає кредити, здійснює грошові розрахунки. Завдання кожної групи: якнайбільше заощадити коштів у своєму банку.


ІІІ. Перевірка раніше засвоєних знань методом фронтальної бесіди.

Вчитель. Почнемо з аукціону знань.

Для початку попросимо працівників довідкового відділу пояснити значення слова «аукціон».

АУКЦІОН – продаж товарів з публічного торгу покупцеві, який запропонував найбільшу ціну.

Вчитель ставить запитання. Відповідає той, хто піднімає сигнальну картку. За правильну відповідь – 1 бал.


 1. Яке речення називається складним? Назвіть його ознаки.

 2. Що втрачають прості речення, входячи до складного?

 3. На які дві групи поділяються складні речення за характером синтаксичного зв’язку? Чим вони відрізняються?

 4. Яка ознака покладена в основу класифікації складних речень?

 5. Яке складне речення називається складносурядним?

 6. На які групи і за якою ознакою поділяються складносурядні речення?

 7. За допомогою яких сполучників приєднуються підрядна частина складнопідрядного речення?

ІV. Вивчення нового матеріалу, його сприйняття та осмислення.

 1. Слово вчителя.

Настав час для вивчення нового матеріалу.

Працюючи на цьому етапі уроку, ви повинні укласти словник ключових слів до теми «Складнопідрядне речення»

Ключові слова до теми: складне речення, складнопідрядне речення, головне і підрядне, сполучникове, сполучники, сполучні слова, місце підрядного відносно головного, підрядні речення означальні, з’ясувальні, обставинні, пояснюють певне слово, головне речення в цілому і т.д.

Вчитель. Щоб розпочати свою справу, необхідно, перш за все, мати стартовий капітал. Ви його вже маєте. Тепер необхідно придивитися до оточуючого світу і вибрати те, що вам необхідно. А необхідно нам сьогодні вибрати складнопідрядні речення. Зараз попрацюємо біля дошки. Запишемо речення і визначимо серед них складнопідрядні.Береза спалахне свічею у потемнілому гаю, а місяць золотом її одягне. Грайте, бубни дубів, бо у танець пішов листопад. Грайте, скрипки беріз, бо у танець пустилася осінь. За обрієм гуляє листопад, й земля рипить, морозами окута. За вечоровим небосхилом з дівчатьми дружить листопад, бо літо, серцю здавна миле, не повертається назад.

2. Робота з підручником.

Зараз кожна команда підготує свій бізнес-план. Для цього необхідно опрацювати параграфи у підручнику, скласти план прочитаного, а потім представник від кожної бізнес-команди представить свій план на наш розсуд. І всі ми разом складемо опорну схему до теми «Складнопідрядне речення».

Учні працюють з підручником. 1 команда - §4-5, 2 команда - §6-7, 3 команда - §8. відводиться часу 10 хвилин.

3. Представлення бізнес-планів учнями, складання опорної схеми. Доповнення вчителя (схеми речень).
V. Первинне застосування здобутих знань


 1. Вчитель. Часто бізнесменам доводиться розподіляти товар за різними сортами. Наш товар – це речення. У кожному з речень підкреслити граматичну основу, поставити питання від головної частини до підрядної. Накреслити схеми речень.

Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати. Я працювати мушу, щоб не соромитись хліба. Був я в гостині, де люди живуть співочі. Коли не допоможуть вірші, то вже не допоможуть лікарі. Тікай набік з дороги, бо суне пан безногий.

Пояснення вчителя, як розрізнити сполучники і сполучні слова.


VІ. Закріплення набутих знань.

1. Вчитель. З банківських рахунків видно, що деякі бізнесмени стали власниками підприємств і можуть почати випуск товару. Отже, отримайте замовлення на виробництво «лінгвістичної продукції». Вам необхідно виконати вправу 69 із вашого підручника.

2. «Ти – редактор». До нашого редакційного відділу поступила термінова робота. Необхідно перевірити, чи якісна продукція надійшла до нашої фірми. Потрібно відредагувати речення.

Дорога вела до лісу, обабіч якої росли красиві клени. Теплий дощик змочив землю, який так потрібен був посівам. Коли я заглянув у колодязь, то він був дуже глибокий. Нещодавно ми прочитали повість, у центрі якої стоїть образ учителя.

3. Гра «Ти – мені, я - тобі» (на закріплення діти ставлять питання одне одному про складнопідрядні речення, користуючись опорною схемою).

4. Перевірка записаних учнями ключових слів до теми, використовуючи «ланцюжковий ряд».

Ключові слова до теми: складне речення, складнопідрядне речення, головне і підрядне, сполучникове, сполучники, сполучні слова, місце підрядного відносно головного, підрядні речення означальні, з’ясувальні, обставинні, пояснюють певне слово, головне речення в цілому і т.д.


VІІ. Підсумок уроку.

1. Інтерактивна гра «Мікрофон». Закінчіть одне з речень: • Сьогодні на уроці я дізнався…

 • Я зрозумів…

 • Я вивчив…

 • Мене здивувало…

 • Я збагатився інформацією про…

 • Мене зацікавило повідомлення про…

 • Я ніколи не чув про…

2. Візьміть картки самооцінки роботи на уроці. Впишіть туди своє прізвище та ім’я, поставте сьогоднішню дату і оцініть свою роботу на уроці. а на наступному уроці перевірку зроблю я і порівняємо результати. До роботи.

Картка

самооцінки роботи на уроціДата _______________ Прізвище учня___________________________


П/п


Як я працював на уроці

Коментар учня

Оцінка

1.

Я повторив раніше вивчений матеріал2.

Я висловив нові ідеї3.

Я плідно працював у парі, виконував письмові завдання4.

Зможу скласти узагальнюючу розповідь із наведенням прикладів5.

Настрій на уроці, мої очікування6.

Загальна оцінка


 1. Заключне слово вчителя. Оголошення банківських рахунків.

Ми вітаємо найбільш успішних бізнесменів. А тим, кому не пощастило, я раджу не сумувати, адже бізнес – це фортуна. Якщо вона вам сьогодні не посміхнулась, то наступного разу вона неодмінно опиниться у вас у руках. А ще пам’ятайте, що кожен бізнесмен має бути перш за все людиною, бо без цього не станеш щасливим повною мірою.

Витри піт солоний із чола

І трудись, забувши про утому.

Бо людина ціниться по тому.

Що вона зробила, що змогла.

Скільки сил у неї вистачало,

Щоб на світі більше щастя стало. (М. Луків).

VІІ. Домашнє завдання. Опрацювати параграфи 4-8, вправа 75,

Пам’ятка «Як працювати в групі»


 1. Швидко розподіліть ролі в групі. Визначтесь, хто буде головуючим, хто – секретарем, посередником, доповідачем. Намагайтесь виконувати різні ролі.

Головуючий

  • зачитує завдання групи;

  • організовує порядок виконання;

  • пропонує учасникам групи висловитись по черзі;

  • підбиває підсумки роботи;

  • за згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

 • веде коротко і розбірливо запис результатів роботи своєї групи;

 • як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

 • стежить за часом;

 • заохочує групу до роботи.

Доповідач:

 • чітко висловлює думку, якої дійшла група;

 • доповідає про результати роботи групи.

 1. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

 2. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне – не перебивайте одне одного.

 3. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

 4. Утримайтеся від оцінок та образ учасників групи.

 5. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках може бути особлива думка і вона має право на і снування.


Конспект уроку української мови в 6 класі.

Підготувала вчитель Панасейко І. А.
Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Мета.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал