Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка6/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
3.2.
ДОХОДИ
(
ВИРУЧКА
)
ВІД

РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОДУКЦІЇ
,
РОБІТ
,
ПОСЛУГ

Процес виробництва завершується доведенням продукції
до споживача
Реалізація продукції
(
Т
-
Г
') - це кінцева стадія кругообігу коштів підприємства
(
Г
-
Т
...
В
Т
' -
Г
'), яка
є
його важливим показником
Рух товарів
і
коштів створює
основу економічних відносин між виробниками
, постачальниками
, посередниками
і
покупцями
Для підприємства
- виробника реалізація продукції
є
свідченням
, що вона за споживчими властивостями
, якістю та асортиментом відповідає
і
потребам покупців
, суспільному попиту
На практиці
можуть використовуватись два методи визначення моменту реалізації
продукції
: а
) продукцію відвантажено або відпущено споживачу
(
відбулася передача права власності
), - метод нарахування
; б
) одержано кошти на рахунок постачальника за реалізовану продукцію
- касовий метод
В
обох випадках усі
розрахунково
- платіжні
документи мають бути оформлені
відповідно до чинного положення
Реалізація продукції
завжди передбачає
зміну форми вартості
(
Т
-
Г
).
Тому бартер
, або прямий товарообмін
(
Т
-
Т
), не можна
вважати реалізацією продукції
За бартерного обміну товарів не відбувається руху коштів
, нема надходжень виручки від реалізації
продукції
, тобто не відбувається зміни форми вартості
Однак в
економіці
України досить велика питома вага товарообмінних бартерних операцій
Про це свідчать дані
, наведені
в табл
. 3.1.
Зростання бартерних операцій зумовлене кризовим станом платежів
Багато підприємств за браком коштів на рахунках змушені
користуватися бартерними операціями
Згідно з
діючим господарським законодавством
, бартерні
операції
нині
включаються у
звітність з
реалізації
продукції
підприємств
, що певною мірою викривляє
реальний стан справ
Розмір виручки від реалізації
продукції
, за
інших однакових умов
, залежить від
:
1) кількості
, асортименту та якості
продукції
, що підлягає
реалізації
;
2) рівня реалізаційних цін
Обсяг
(
кількість
) реалізованої
продукції
прямо впливає
на величину виручки
, а
сама кількість реалізованої
продукції
залежить від обсягу виробництва товарної
продукції
і
зміни величини перехідних залишків нереалізованої
продукції
на початок
і
кінець року
Асортимент реалізованої
продукції
справляє
двоякий вплив на величину виручки
Зростання в
загальному обсязі
реалізованої
продукції
питомої
ваги асортименту з
більш високою ціною збільшує
величину виручки
,
і
навпаки
Прямий вплив на розмір виручки справляє
й рівень відпускних цін
У
свою чергу
, на рівень цін впливають якість
і
споживчі
властивості
, строки реалізації
продукції
, попит
і
пропонування на ринку

На окремі
види продукції
, робіт
і
послуг держава встановлює
фіксовані
чи регульовані
ціни
Тоді
виручка від реалізації
продукції
залежить від рівня прейскурантних цін
За умов ринкової
економіки
існують вільні
, фіксовані
і
регульовані
ціни
Фіксовані
ціни встановлюються адміністративно
(
державою
), переважно на послуги першої
необхідності
і
на товари
, які
монопольно виготовляються державою
(
газ
, електроенергія та
ін
.).
Регульовані
ціни встановлюються регулюванням рівня рентабельності
товарів першої
необхідності
, наприклад хлібобулочних виробів
, продуктів дитячого харчування тощо
При цьому державою встановлюються
індикативні
ціни
- мінімальний
і
максимальний рівні
цін
У
решті
випадків користуються вільними цінами
, тобто цінами
, які
склалися на ринку під впливом попиту
і
пропозицій за домовленістю сторін
- постачальників
і
споживачів
Установлюючи вільні
ціни
, за основу беруть собівартість
і
прибуток
(
планову рентабельність
).
Потім додають акцизний збір
(
для підакцизної
продукції
)
і
податок на додану вартість
Розрахунок ціни продукції
можна здійснити за такими формулами
:
Ц
1 =
С
+
П
де
Ц
1 - ціна продукції
(
ціна виробника продукції
);
С
- собівартість продукції
;
П
- прибуток

Ц
2 =
С
+
П
+
ПДВ
, де
Ц
2 - ціна продукції
з податком на додану вартість
;
ПДВ
- податок на додану вартість
Ц
3 =
С
+
П
+
АЗ
+
ПДВ
, де
-
Ц
3 ціна продукції
з акцизним збором
і
податком на додану вартість
; A3 - акцизний збір
Відтак повну роздрібну ціну продукції
можна розрахувати за формулою
:
Ц
4 =
С
+
П
+ A3 +
ПДВ
+
ТН
, де
Ц
4 - роздрібна ціна продукції
;
ТН
- торгова націнка
Приклад
1.
Собівартість виробу "
А
" становить
6 грн
Планова рентабельність реалізації
- 35%.
Оптова ціна виробу "
А
" буде дорівнювати
8,10 грн
. (6 + 6*0,35).
Ціна виробу "
А
" з
податком на додану вартість за ставки податку
20 % дорівнюватиме
9,72 грн
. (8,10
+ 8,10*0,2).
Роздрібна ціна виробу "
А
" за торгової
націнки
30 % дорівнюватиме
12,64 грн
. (9,72 + 9,72 * 0,3).
Приклад
2.
Собівартість підакцизного виробу "
Б
" становить
6 грн
Прибуток
- 1,5 грн за планової
рентабельності
25 % (6 * 0,25).
Ставка акцизного збору
- 2,5 грн
Тоді
ціна підакцизного виробу "
Б
" дорівнюватиме
10 грн
. (6 + 1,5 + 2,5).
Ціна підакцизного виробу "
Б
" з
податком на додану вартість дорівнюватиме
, за ставки податку
20 %,
12 грн
. (10 + 10 * 0,2).
Роздрібна ціна підакцизного виробу "
Б
" з
торговою націнкою
15 % дорівнюватиме
13,8 грн
. (12 + 12 х
0,15).
Залежно від того
, кому реалізується продукція
, встановлюються відпускні
та роздрібні
ціни
Відвантаження продукції
здійснюється посередникам оптом або партіями за відпускними цінами
Посередники реалізують цю продукцію роздрібним торговим організаціям за цінами
, які
включають збутові
націнки
Безпосередньо споживачам роздрібні
торгові
організації
продають товари за роздрібними цінами
, тобто з
торговою націнкою
Продаючи товари за фіксованими цінами
, торгові
організації
отримують торгову знижку
За умов ринкової
економіки ціни стають найважливішим фактором регулювання процесу виробництва та споживання
і
безпосередньо впливають на попит
і
пропонування
Планову виручку від реалізації
продукції
визначають методом прямого рахунку
, множенням кількості
реалізованих виробів на
їхню реалізаційну ціну
і
додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів
Виручку від реалізації
кожної
номенклатури виробів визначають за формулою
:
В
=
Р
*
Ц
, де
В
- виручка
,
Р
- кількість реалізованих виробів
,
Ц
- ціна реалізації
кожного виробу
Обсяг реалізації
можна розрахувати
, виходячи з
товарного випуску виробів у
плановому періоді
, додаючи залишки виробів на початок планового періоду
і
віднімаючи такі
на кінець планового періоду
Плановий обсяг реалізації
обраховують з
формули
:
Р
=
З
1 +
Т
-
З
2 де
Р
- обсяг реалізації
в плановому періоді
;
З
1 - залишки кожного виду готових виробів на складі
та відвантажених на початок планового періоду
;
Т
- випуск товарної
продукції
в плановому періоді
; 32 - залишки кожного виду виробів на складі
на кінець планового періоду
Реалізаційні
ціни в
плановому періоді
визначають на основі
цін базового періоду
, які
коригують на передбачувані
зміни в
плановому періоді
, у
тім числі
з урахуванням попиту
і
пропонування
Розрахунок обсягу реалізації
та виручки методом прямого рахунку наведено в
таблиці
3.2.

Коли асортимент виробів надто великий
, розрахунок плану реалізації
можна здійснювати комбінованим методом
Виручку від реалізації
основних видів продукції
визначають методом прямого рахунку
, а
для підрахунку виручки від реалізації
виробів
іншого асортименту користуються укрупненим методом
Для розрахунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою залишків виробів
, додають до нього вартість залишків на початок планового періоду
і
віднімають очікувані
залишки на кінець планового періоду за відпускними вільними цінами
і
за собівартістю
(
табл
. 3.3).
Виручка від реалізації
продукції
, робіт
і
послуг
є
основним джерелом відшкодування коштів на виробництво
і
реалізацію продукції
, утворення доходів
і
формування фінансових ресурсів
За ринкової
економіки обсягу продажу
і
виручці
приділяється особлива увага
Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат
і
формування прибутку
, а
й своєчасність
і
повнота податкових платежів
, погашення банківських кредитів
, які
впливають на рівень виплачених відсотків
, що в
кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті
діяльності
підприємства

Виручка від реалізації
продукції
- це сума коштів
, які
надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію
Вона
є
основним джерелом грошових доходів
і
фінансових ресурсів підприємств
Виручка від реалізації
продукції
є
фінансовою категорією
, яка виражає
грошові
відносини між постачальниками
і
споживачами товару

3.3.
ДОХОДИ

ВІД

ФІНАНСОВО
-
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ТА

ІНШОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

З
переходом на ринкові
основи господарювання зростає
роль фінансової
діяльності
підприємств
Пошук фінансових джерел розвитку підприємств у
напрямку найефективнішого
інвестування фінансових ресурсів
, операцій
із цінними паперами та
інші
питання фінансової
діяльності
набувають важливого значення для фінансових служб підприємств
Фінансові
інвестиції
зумовлені
потребою ефективного використання вільних фінансових ресурсів
, коли кон '
юктура фінансового ринку уможливлює
отримання значно більшого рівня прибутку на вкладений капітал
, ніж операційна діяльність на товарних ринках
Важливий напрямок фінансової
діяльності
підприємства за ринкової
економіки
- це раціональне використання вільних фінансових ресурсів
, пошук ефективних напрямків
інвестування коштів
, які
даватимуть підприємству додатковий прибуток
Прибуткове
інвестування грошових коштів здійснюється на фінансовому ринку
Купуючи акції
, облігації
інших підприємств
, необхідно виходити з
того
, що
інвестувати треба тільки надлишкові
фінансові
ресурси
При цьому в
підприємства мають бути готівкові
кошти на випадок надзвичайних обставин
Ця готівка може бути у
формі
грошового залишку на банківських рахунках або у
високоліквідних
цінних паперах
(
державних облігаціях
, казначейських зобов '
язаннях
).
Перш ніж придбати акції
(
облігації
) будь
- якого підприємства
, необхідно всебічно вивчити його діяльність
, проаналізувати його фінансові
результати
Цінність акцій визначається тими доходами
, котрі
очікуються підприємством у
майбутньому
, а
не рівнем дивідендів
, обіцяних у
рекламних проспектах
Не рекомендується давати згоду
, маючи лише неперевірену
інформацію про стан справ того підприємства
, цінні
папери котрого планується придбати
Не можна купувати акції
фірм
, які
не публікують звітів про свої
доходи
Стан справ підприємства
, до акцій якого виник
інтерес
, необхідно порівнювати
із загальною ситуацією у
відповідній галузі
економіки
Підприємствам не рекомендується відмовлятися від придбання акцій
(
облігацій
) тільки через невисокі
дивіденди
Іноді
ліпше погодитись на порівняно невисокі
дивіденди
, якщо при цьому забезпечується стабільність
і
тривалість
їх отримання
Однак брак у
нашій країні
необхідних умов для функціонування вільного фінансового ринку унеможливлює
дотримання цих вимог
В
Україні
поки що відсутнє
ефективне державне регулювання випуску й
торгівлі
цінними паперами
Немає
необхідної
інформації
, котра б
забезпечувала прийнятну міру ризику операцій
із цінними паперами
Тимчасово вільні
грошові
засоби підприємства можуть вкладати на депозитні
рахунки в
комерційні
банки під обумовлений відсоток
Підприємство має
право здавати в
оренду нерухоме майно
(
будівлі
, споруди
, обладнання
, техніку та
інше
) за відповідну плату або здійснювати фінансовий лізинг
Лізинг
- це форма довгострокової
оренди
, яка передбачає
передачу права користування майном
іншому суб '
єкту підприємницької
діяльності
на платній основі
і
на визначений угодою строк
Об '
єктом лізингу
є
матеріальні
цінності
, які
входять до складу основних засобів
У
лізинговій угоді
беруть участь три сторони
: підприємство
- постачальник
, лізингова фірма
(
підприємство
- орендодавець
), орендатор
, який отримав нерухоме майно
і
користується ним протягом визначеного часу
Є
два види лізингу
: фінансовий та оперативний
Фінансовий лізинг передбачає
виплату постачальнику
(
лізинговій фірмі
) вартості
обладнання
, яке замовлене орендатором
,
і
передачу його в
оренду
За фінансового лізингу строк оренди обладнання відповідає
строку його амортизації
Фінансовий лізинг має
також назву лізингу майна з
повною окупністю або з
повною виплатою
Це означає
, що лізингодавець протягом чинності
договору повертає
собі
всю вартість майна й
отримує
прибуток від лізингової
операції
Після закінчення строку дії
договору орендатор може викупити об '
єкт лізингу за залишковою вартістю або повернути його лізингодавцеві
, або укласти новий контракт на оренду
Оперативний лізинг укладається
, як правило
, на час
, менший за амортизаційний період майна
Після закінчення договору об '
єкт лізингу повертається лізингодавцеві
або знову здається в
оренду
Важливим аспектом лізингового договору
є
лізингова плата
Лізингова плата залежить від виду основних засобів
, строку лізингу та
інших умов договору
Як правило
, сума лізингової
плати
є
фіксованою
і
вноситься однаковими частинами протягом усього терміну дії
договору
Однак за високої
інфляції
в договорі
можна передбачати можливість періодичного збільшення лізингового відсотка
Крім цього
, підприємства можуть одержувати додаткову курсову різницю на валютні
рахунки чи операції
в
іноземній валюті
У
процесі
фінансово
- господарської
діяльності
окремі
підприємства порушують фінансові
зобов '
язання
, умови господарських договорів
, за що до них
застосовуються економічні
санкції
Коли ці
умови порушує
контрагент
, він зобов '
язаний сплатити штрафи
, пені
, неустойки та
інші
види санкцій
, а
також відшкодувати збитки
, завдані
підприємству
Як уже було сказано
, у
звітному році
в підприємства може з '
явитися прибуток минулих років тощо
Отже
, за ринкової
економіки результати фінансово
-
інвестиційної
діяльності
і
позареалізаційних операцій
є
постійними джерелами грошових доходів
і
формування прибутку підприємств

3.4.
ФОРМУВАННЯ

ВАЛОВОГО

І

ЧИСТОГО

ДОХОДУ

Виручка від реалізації
продукції
у відтворювальному процесі
матеріального виробництва відіграє
важливу роль як одна з
ланок нового кругообігу коштів підприємства
За рахунок грошових надходжень від реалізації
продукції
передовсім відшкодовується вартість матеріальних витрат на виробництво
- використаної
сировини
, напівфабрикатів
, матеріалів
, електроенергії
, палива та
ін
., а
також перенесена частина вартості
основних фондів
(
амортизаційні
відрахування
).
Таким чином
, утворюються економічні
умови для нового виробничого циклу
Залишок виручки становить валовий дохід "
Валовий дохід
є
та частина вартості
і
виміряна частина валового продукту
..., котра залишається після відрахування частини вартості
і
виміряної
частини всього виробленого продукту
, який заміщує
вкладений у
виробництво
і
спожитий у
ньому постійний капітал
Валовий дохід дорівнює
, таким чином
, заробітній платі
...+ прибуток
+ рента ".
Це визначення підкреслює
, що валовий дохід
є
тією частиною валового продукту
, яка залишається після відрахування частини цього продукту
, що використовується на відтворення виробництва
Водночас
, вартість цієї
частини продукту
- валового доходу
, утворена у
вигляді
заробітної
плати
і
вартості
додаткового продукту
, набирає
грошової
форми
і
є
фінансовою категорією
Однак у
практиці
обліку
і
планування цей важливий показник не обраховується
і
не планується
(
крім колективних сільськогосподарських підприємств
).
Валовий дохід
- це грошовий вираз вартості
знов створеної
продукції
Він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й
амортизаційними відрахуваннями у
складі
собівартості
реалізованої
продукції
Валовий дохід
є
важливим показником діяльності
підприємства
і
характеризує
її
ефективність
У
ньому відображається підвищення продуктивності
праці
, збільшення заробітної
плати
, скорочення матеріаломісткості
продукції
Використання валового доходу як основного узагальнюючого показника ефективності
дає
змогу визначити реальний економічний ефект
, котрий отримується від діяльності
кожного підприємства
Переваги показника валового доходу полягають у
тім
, що в
ньому найбільш реально відбито таку важливу сторону діяльності
, як підвищення продуктивності
праці
Валовий дохід
, показуючи ступінь ефективності
виробництва
,
є
величиною знов створеної
вартості
- основного джерела національного доходу
Валовий дохід
- основне джерело утворення фінансових ресурсів не тільки підприємств
, а
й державного бюджету
, позабюджетних фондів
З
народногосподарського погляду валовий дохід
є
складовим елементом національного доходу країни
. "
Якщо розглядати дохід всього суспільства
, - писав
К
Маркс
, - то національний дохід складається
із заробітної
плати плюс прибуток
, плюс рента
, тобто
із валового доходу ".
У
процесі
відтворення валовий дохід поділяється на оплату праці
й на чистий
дохід
Оплата праці
- це витрати на виплату основної
та додаткової
заробітної
плати
, які
виражають у
грошовій формі
вартість необхідної
праці
За будь
- якої
форми суспільного виробництва праця поділяється на дві
частини
- необхідну й
додаткову працю
Продукт останньої
завжди призначений для задоволення суспільних потреб
Додатковий продукт
- це продукт
, створений працею людей на підприємствах
, котрий виступає
як чистий дохід
(
грошова форма додаткового продукту
).
"
Чистий дохід
, - писав
К
Маркс
, -
є
додаткова вартість
, що й
відрізняє
чистий дохід від валового доходу
, тому що останній включає
в себе заробітну плату
, перший же не включає
її
".
В
економічній літературі
країн
СНД
поняття чистого доходу
і
грошових нагромаджень
іноді
ототожнюються
. "
За умов товарно
- грошових відносин вартість додаткового продукту
(
чистий дохід
), - пише
Д
Моляков
, - реалізується в
грошовій формі
і
виокремлюється в
самостійну категорію
- грошові
нагромадження
Без огляду на те
, що основою виникнення чистого доходу
і
грошових нагромаджень
є
додатковий продукт за своєю суттю вони
- самостійні
категорії
Перша
(
чистий дохід
)
є
категорією будь
- якої
форми суспільного виробництва
, друга
(
грошові
нагромадження
)
є
категорією розподільчою
Тільки за умов товарно
- грошових відносин чистий дохід реалізується в
грошовій формі
і
виокремлюється в
самостійну фінансову категорію
- грошові
нагромадження "".
На нашу думку
, поняття "
грошові
нагромадження "
є
надуманою фінансовою категорією
, тому що чистий дохід
є
грошовим виразом додаткового продукту
, створеного працею людей на підприємствах
Таким чином
, чистий дохід виражає
в грошовій формі
вартість додаткового продукту
і
визначається як перевищення виручки від реалізації
продукції
над вартістю матеріальних витрат
, амортизаційних відрахувань
і
заробітної
плати
, або як різниця між валовим доходом
і
заробітною платою
Чистий дохід реалізується у
вигляді
акцизів
, податку на додану вартість
, відрахувань у
фонди пенсійного й
соціального страхування
,
інші
державні
цільові
фонди тощо
Значна частина чистого доходу реалізується у
формі
прибутку
Таким чином
, чистий дохід
є
найважливішим джерелом фінансових ресурсів не тільки підприємств
, а
й держави
У
цьому зв '
язку ніяк не можна погодитись з
думками авторів стосовно того
, що прибуток як економічна категорія являє
собою чистий дохід
, утворений додатковою працею
, а
отже
, поняття "
прибуток "
і
"
чистий дохід "
є
однозначними
Водночас за економічним змістом прибуток
- це грошовий вираз частини вартості
додаткового продукту
, тобто частини чистого доходу
, отриманого підприємством
КОНТРОЛЬНІ

ПИТАННЯ

ДО

РОЗДІЛУ

З
1.
Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть
їх необхідність для підприємств
2.
Назвіть види грошових надходжень з
внутрішніх та зовнішніх джерел
3.
Дайте характеристику виручки від реалізації
продукції
4.
Назвіть фактори
, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації
продукції
5.
Дайте характеристику цін на продукцію
і
фактори
, що на них впливають
6.
Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації
продукції
на підприємстві
7.
Розкрийте порядок визначення цін на продукцію
8.
Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово
-
інвестиційної
діяльності
9.
Дайте визначення валового
і
чистого доходу підприємства
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал