Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка5/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
2.3.
РОЗРАХУНКОВО
-
ПЛАТІЖНА

ДИСЦИПЛІНА

ТА

ЇЇ

ВПЛИВ

НА

ФІНАНСОВО
-
ГОСПОДАРСЬКУ

ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВ
Розрахункова дисципліна передбачає
зобов '
язання суб '
єктів господарювання дотримуватися встановлених правил проведення розрахункових операцій
Розрахункова дисципліна базується на виконанні
основних принципів здійснення грошових розрахунків
(
див
. 2.2.1).
Дотримання розрахункової
дисципліни сприяє
прискоренню кру
- гообороту коштів
і
зміцненню фінансового стану підприємства
Порушення розрахункової
дисципліни може бути наслідком незадовільної
роботи фінансових служб підприємства
, а
також складного фінансового становища підприємств

Платіжна дисципліна передбачає
здійснення підприємствами платежів за фінансовими зобов '
язаннями в
повному обсязі
та у
встановлені
строки
Отже
, забезпечення розрахунково
- платіжної
дисципліни залежить від фінансового стану суб '
єктів господарювання
і
водночас впливає
на
їх фінансовий стан
За порушення підприємствами розрахунково
- платіжної
дисципліни до них можуть бути вжиті
санкції
Санкцію в
господарських відносинах слід розглядати як примусову міру покарання
, що застосовується за порушення встановленого порядку здійснення господарсько
- фінансової
діяльності
Застосування санкцій спрямовано на зміцнення договірної
, кредитної
, розрахункової
, фінансової
дисципліни
і
поліпшення роботи економічного суб '
єкта
Залежно від того
, які
суб '
єкти застосовують санкції
, останні
поділяються на договірні
, банківські
(
кредитні
), фінансові
Договірні
санкції
спрямовані
на забезпечення повного й
безумовного виконання господарських угод
Такі
санкції
застосовуються у
вигляді
сплати неустойки
, яка визначається у
відсотках до суми невиконаного зобов '
язання
Банківські
(
кредитні
) санкції
застосовуються до підприємств за порушення ними кредитної
дисципліни
; за незадовільний стан обліку
і
звітності
; нецільове використання кредитних ресурсів
; порушення планових строків уведення об '
єктів
, на які
отримано кредит
, в
експлуатацію
; за несвоєчасне повернення отриманих кредитів
Перед застосуванням кредитних санкцій банк може виставити вимогу підприємству ліквідувати недоліки
і
порушення
, які
були виявлені
в процесі
аналізу діяльності
підприємства
, а
також проведення поточних кредитних
і
розрахункових операцій
Фінансові
санкції
застосовуються за порушення суб '
єктами господарювання фінансової
дисципліни
Вони застосовуються державними органами
, податковими адміністраціями
Фінансові
санкції
визначено
Законом
України "
Про державну податкову службу в
Україні
", а
також законами
, які
регулюють фінансові
відносини підприємства щодо сплати окремих податків
і
зборів
(
обов '
язкових відрахувань
).
Відповідно до
Закону "
Про оподаткування прибутку підприємств " платники податку
, що не подали або подали несвоєчасно в
податковий орган декларацію про прибуток
, розрахунок податку на прибуток
, платіжне доручення на перерахування податку до бюджету
, сплачують штраф у
розмірі
10% суми нарахованого податку за кожний випадок такого порушення
Якщо неподання або несвоєчасне подання цих документів
є
наслідком поштової
затримки
, то фінансові
санкції
, визначені
податковим органом
, будуть застосовані
, але платник податку має
право оскаржити це рішення в
судовому порядку
Названим законом запроваджено нову фінансову санкцію
Платники податку
, що не мають на момент перевірки податковим органом бухгалтерських звітів та балансів
, декларацій та розрахунків
, пов '
язаних
із нарахуванням та сплатою податку за відповідні
періоди
, сплачують штраф у
розмірі
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одноразове порушення
Якщо платник податку протягом наступного
12- місячного податкового періоду припускає
порушення вдруге
, то він сплачує
штраф у
сумі
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
, помножених на кількість таких порушень
У
разі
приховування або заниження сум податку платник податку сплачує
суму донарахованого податковим органом податку
, штраф у
розмірі
30% від суми донарахованого податку
(
недоїмки
) та пені
, обчисленої
з розрахунку
120% облікової
ставки
НБУ
, що діяла на момент сплати
Пеня нараховується на повну
суму недоїмки
(
без урахування штрафів
) за весь
її
строк
Під час перевірки платника податку податковим органом можуть бути виявлені
випадки арифметичних помилок або описок
, що призвело до заниження суми загальних зобов '
язань платника податку за відповідний період
У
такому разі
сума донарахованої
недоплати
(
недоїмки
) та штрафних санкцій сплачується платником податку самостійно в
строки
, передбачені
законодавством
Суми фінансових санкцій за порушення законодавства з
оподаткування мають бути перераховані
до бюджетів та на спеціальний рахунок державних податкових адміністрацій підприємствами
, установами та організаціями в
десятиденний строк
із дня складання акта перевірки
Не застосовуються штрафні
санкції
до платників податку
, які
до початку перевірки податковим органом виявили факт заниження оподаткованого прибутку
, письмово повідомили про це податковий орган та сплатили суму недоплати
, а
також пеню
, нараховану на повну суму недоплати за весь строк
Крім того
, згідно з
Указом
Президента
України від
12.06.95 р
№ 336/95 "
Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки " з
наступними змінами
і
доповненнями застосовуються фінансові
санкції
у вигляді
штрафів
:
- за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в
касі
- у
двократному розмірі
суми надлімітної
готівки
;
- за неповно відображену або зовсім не відображену готівку в
касі
- у
п '
ятикратному розмірі
цієї
суми
За невстановлення банком підприємству ліміту залишку готівки в
касі
до установи банку застосовується штраф у
п '
ятдесятикратному розмірі
неоподатковуваних доходів громадян за кожний випадок
Застосування санкцій у
цілому позитивно впливає
на зміцнення розрахунково
- платіжної
дисципліни суб '
єктів господарювання
Проте дійовість цього впливу залежить від кількох обставин
По
- перше
, це визначення джерела сплати штрафів
Нині
всі
штрафи
, пені
сплачуються суб '
єктами господарювання за рахунок прибутку
, що залишається в
їхньому розпорядженні
після сплати податків
Отже
, штрафи безпосередньо впливають на формування чистого прибутку підприємств
,
їхніх фінансових ресурсів
По
- друге
, це встановлення розміру штрафів за порушення розрахунково
- платіжної
дисципліни та наявність чіткого переліку тих порушень
, за які
застосовуються відповідні
штрафи
Розмір штрафів має
бути достатнім для створення відповідальності
суб '
єктів господарювання
Водночас вони не повинні
бути надмірно високими
По
- третє
, це обов '
язковість застосування штрафних санкцій
, а
отже
, стягнення штрафів
Щодо банківських
і
фінансових санкцій
, то вони
, як правило
, застосовуються в
обов '
язковому порядку
Що ж
до санкцій
, які
визначені
за порушення господарських договорів підприємствами
, то
їх застосування не завжди вважають обов '
язковим
Суб '
єкти господарювання можуть не застосовувати штрафні
санкції
у взаємовідносинах між собою
Це зумовлено тим
, що отримані
підприємством штрафи збільшують суму оподатковуваного прибутку
Крім санкцій
, до суб '
єктів підприємницької
діяльності
може бути застосований
і
адміністративний штраф
Його слід розглядати як вид адміністративного стягнення
, яке застосовується до особи за здійснення нею правопорушення
, передбаченого
Кодексом про адміністративні
правопорушення
До адміністративних стягнень належать
:
- конфіскація предмета
, грошей
, отриманих унаслідок здійснення адміністративного правопорушення
;
- позбавлення спеціального права
, яке надано окремому громадянину
;

- виправні
роботи
;
- адміністративний арешт
;
- попередження тощо
Так
, умисне ухилення від сплати податку на прибуток
, що здійснила посадова особа підприємства
, незалежно від форми його власності
, якщо ці
дії
призвели до ненадходження в
бюджет коштів у
значних розмірах
, карається виправними роботами строком до двох років або позбавленням права обіймати певні
посади
, чи штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(
на сьогодні
це становить
5100 грн
.). "
Значний розмір " ненадходження суми податку трактується як сума
, що у
сто
і
більше разів перевищує
встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян
ТЕСТИ

ДО

РОЗДІЛУ
2
ТЕСТ
1.
Грошовий оборот
- це
1.
Формування й
розподіл грошових фондів
2.
Розподіл виручки від реалізації
продукції
3.
Виявлення сутності
грошей у
русі
4.
Виробництво
і
реалізація продукції
5.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
2.
Безготівкові
розрахунки
- це
1.
Розрахунки
, які
здійснюються готівкою
2.
Розрахунки за бартером
3.
Розрахунки за допомогою чеків
4.
Розрахунки
, які
здійснюються за допомогою записів на рахунках у
банках
5.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
3.
Платіжне доручення
- це
1.
Документ
, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з
його рахунка певної
суми
2.
Письмове боргове зобов '
язання
, яке дає
право вимагати від боржника сплати відповідної
суми
3.
Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі
свого рахунка на рахунок отримувача коштів
4.
Комбінований документ
, який містить вимогу постачальника та доручення платника
5.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
5. "
Вексель " - це
1.
Доручення банку
- покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника
2.
Письмове зобов '
язання відповідної
форми
, яке надає
право його власнику вимагати сплати відповідної
суми у
відповідний термін
3.
Форма розрахунку
, за якої
банк
- емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж
4.
Комбінований документ
, який містить вимогу постачальника
і
доручення платника
5.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
6.
Акредитив
- це
1.
Форма розрахунку
, за якої
банк
- емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі
2.
Розрахунковий документ з
дорученням однієї
кредитної
установи
іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів
3.
Розрахунковий документ
, що містить доручення чекодавця банкові
стосовно здійснення платежу
4.
Розрахунковий документ
, що містить вимогу постачальника та доручення
платника
5.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
7.
Якщо покупець
(
платник
) заздалегідь депонує
кошти для розрахунку з
постачальником
, тоді
такий акредитив слід вважати
1.
Безвідзивним
2.
Непокритим
3.
Акцептованим
4.
Покритим
5.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
8.
Непокритий акредитив
- це акредитив
1.
Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника
, для якого він був відкритий
2.
Який може бути анульований банком
- емітентом без попередньої
згоди з
постачальником
3.
За яким платежі
постачальнику гарантує
банк
4.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
9.
Переказний акредитив
- це
1) коли платежі
постачальнику гарантує
банк
;
2) коли передбачається депонування коштів
;
3) коли банк
- емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі
;
4) немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
10.
Знайдіть правильні
визначення таких термінів
:
А
Акредитив відзивний
- це такий
, що його
1) можна змінити або анулювати без згоди постачальника
;
2) не можна змінити або анулювати без попереднього погодження з
постачальником
;
3) гарантує
банк
;
4) немає
правильної
відповіді
Б
Акредитив безвідзивний це такий
, що
1) може бути анульований чи змінений
, але тільки після згоди продавця
, для якого його було відкрито
;
2) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку
;
3) може бути анульований чи змінений з
ініціативи платника або банку
- емітента
, але без згоди постачальника
;
4) немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
11.
Вексельна форма розрахунків
- це
1.
Розрахунки між постачальником
і
платником за товари
(
послуги
) з
відстрочкою платежу
2.
Письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати відповідну суму зі
свого рахунка на рахунок отримувача коштів
3.
Розрахунки між постачальником
і
платником за товари
(
послуги
) з
відстрочкою платежу на підставі
спеціального документа
4.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
12.
Знайдіть правильне визначення таких термінів
:
А
Трасант
- це особа
, яка
1)
є
власником векселя
;
2) переказує
свій платіж на
іншу особу
;
3) має
вексельні
повноваження
;

4)
є
платником за векселем
;
5) немає
правильної
відповіді
Трасат
- це особа
, яка
Б
1) видала переказний вексель
;
2) зобов '
язана сплатити за пере
- казним векселем
;
3) переказує
свій платіж на
іншу особу
;
4) немає
правильної
відповіді
Індосат
- це
В
1) перший власник переказного векселя
;
2) платник за векселем
;
3) останній власник векселя
;
4) немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
13.
Доміцильований вексель
- це вексель
1) який сплачується негайно
;
2) в
якому вказано конкретне місце платежу
;
3) який
існує
в безпаперовій формі
;
4) який
існує
тільки в
паперовій формі
;
5) немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
14.
Переказний вексель
- це
1.
Письмовий документ
, який містить зобов '
язання особи
, котра видала вексель
(
боржника
) сплатити власнику векселя вказану суму
2.
Зобов '
язання банку
- емітента векселя сплатити вказаній у
векселі
особі
відповідну суму в
установлений строк
3.
Письмовий документ
, який містить зобов '
язання особи
, котра видала вексель
(
трасант
), сплатити вказану у
векселі
суму третій особі
4.
Немає
правильної
відповіді
ТЕСТ
15.
Ремітент
- це особа
, яка
1.
Переказує
свій платіж на
іншу особу
2.
Є
власником переказного векселя
3.
Є
платником за векселем
4.
Зобов '
язана сплатити за переказним векселем

РОЗДІЛ

З

ГРОШОВІ

НАДХОДЖЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

Основні
терміни
і
поняття
: валовий дохід
; вхідні
грошові
потоки
; виручка від реалізації
; доходи від фінансово
-
інвестиційноі
діяльності
; фіксована ціна
; вільна ціна
; обсяг реалізації
; позареалізаційні
доходи
; ціна
; чистий дохід

3.1.
ХАРАКТЕРИСТИКА

І

СКЛАД

ГРОШОВИХ

НАДХОДЖЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ

У
процесі
виробничо
- господарської
діяльності
підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів
Укладання коштів у
виробництво з
метою виготовлення товарів
і
отримання виручки від
їх продажу характеризує
кругообіг коштів підприємств
Забезпечення грошових надходжень
, які
потрібні
для відшкодування витрат виробництва й
обігу
, своєчасне виконання фінансових зобов '
язань перед державою
, банками та
іншими суб '
єктами господарювання
, формування доходів
і
прибутку
є
найважливішою стороною діяльності
підприємств
Вхідні
грошові
потоки підприємств за
їхніми джерелами можна поділити на
внутрішні
та зовнішні
Коли кошти надходять з
будь
- яких джерел на самому підприємстві
, вони належать до внутрішніх
Надходження коштів за рахунок ресурсів
, які
мобілізуються на фінансовому ринку
, свідчить про використання зовнішніх джерел
Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності
та організаційно
- правової
форми підприємства
У
країнах з
розвинутою ринковою економікою
60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел
Внутрішні
грошові
надходження згідно з
чинною практикою обліку
і
звітності
включали
(
рис
. 3.1):
1) виручку від реалізації
продукції
, товарів
, робіт
, послуг
;
2) виручку від
іншої
реалізації
;
3) доходи від фінансових
інвестицій
;
4) доходи від
інших позареалізаційних операцій
За командно
- адміністративної
економіки
, коли ще не було реального фінансового ринку
, уведення в
класифікацію грошових надходжень доходу від позареалізаційних операцій було цілком виправданим
Тоді
підприємства майже не мали доходів від цінних паперів
, крім державних облігацій
, котрі
мали зовсім незначну питому вагу в
загальних грошових надходженнях

В
основному доходи від позареалізаційних надходжень формувались за рахунок штрафів
і
пені
, прибутку минулих років
, виявленого у
звітному році
, списаної
раніше дебіторської
заборгованості
, яка вважалася безнадійною
, але котру
, проте
, було погашено у
звітному періоді
Однак за ринкової
економіки
, коли функціонує
і
розвивається фінансовий ринок
, а
підприємства здійснюють фінансові
інвестиції
, стало доцільним ввести в
класифікацію грошових надходжень "
Доходи від фінансово
-
інвестиційної
діяльності
", відокремивши
їх від "
Доходів від позареалізаційних операцій ".
Трансформація ринкових відносин потребує
створення необхідної
інфраструктури
Розвивається фінансово
- кредитна система
, створюється
і
функціонує
фінансовий ринок
За таких умов багато підприємств поряд з
основною займається
і
фінансово
-
інвестиційною діяльністю
: купівлею
і
продажем цінних паперів
, укладанням тимчасово вільних коштів на депозитні
рахунки
, лізингом
; валютними та
іншими операціями з
метою отримання додаткових доходів
Доходи від цієї
діяльності
мають значну питому вагу у
вхідних грошових потоках підприємств
і
є
мірою розвитку ринкової
інфраструктури
, особливо фінансового ринку
Ці
доходи зростатимуть
Доходи від фінансових операцій справляють прямий
, безпосередній вплив на формування загального прибутку
На рис
. 3.2 приведена структурно
- логічна схема формування
і
використання доходів підприємств згідно з
національними положеннями
(
стандартів
) бухгалтерського обліку
, що введені
з
2000- го року в
Україні
Відповідно грошові
надходження підприємств тепер включають
-
Доходи від основної
(
операційної
) діяльності
- виручка від реалізації
продукції
, товарів
, робіт
, послуг
-
Доходи від
іншої
операційної
діяльності
(
реалізація оборотних активів
,
іноземної
валюти
; від операційної
оренди
, операційних курсових різниць
; одержані
пені
, штрафи
, неустойки
; від списання кредиторської
заборгованості
; одержані
гранти
, субсидії
,
інші
доходи
).
-
Доходи від фінансових операцій
: від спільної
діяльності
,
інвестицій в
асоційовані
і
дочірні
підприємства
, одержані
дивіденди
, одержані
відсотки за облігаціями
,
інші
доходи
-
Доходи від
іншої
звичайної
діяльності
: реалізації
фінансових
інвестицій
, основних засобів
, нематеріальних активів
,
інших необоротних активів
; ліквідації
необоротних активів
; неопераційних курсових різниць
; безоплатно отриманих оборотних активів
; уцінки необоротних активів
і
фінансових
інвестицій
-
Доходи від надзвичайних подій
: відшкодування збитків від надзвичайних подій
;
інші
надзвичайні
доходи
Отже
, грошові
надходження підприємств відіграють значну роль у
процесі
кругообігу коштів
Відшкодовуючи авансовані
у виробництво вкладення
, формуючи доходи
і
грошові
фонди
, вони створюють економічні
умови для нового циклу виробництва
і
реалізації
продукції
, удосконалення та розширення власного господарства
, збільшення власного капіталу
В
основному доходи від позареалізаційних надходжень формувались за рахунок штрафів
і
пені
, прибутку минулих років
, виявленого у
звітному році
, списаної
раніше дебіторської
заборгованості
, яка вважалася безнадійною
, але котру
, проте
, було погашено у
звітному періоді
Однак за ринкової
економіки
, коли функціонує
і
розвивається фінансовий ринок
, а
підприємства здійснюють фінансові
інвестиції
, стало доцільним ввести в
класифікацію грошових надходжень "
Доходи від фінансово
-
інвестиційної
діяльності
", відокремивши
їх від "
Доходів від позареалізаційних операцій ".
Трансформація ринкових відносин потребує
створення необхідної
інфраструктури
Розвивається фінансово
- кредитна система
, створюється
і
функціонує
фінансовий ринок
За таких умов багато підприємств поряд з
основною займається
і
фінансово
-
інвестиційною діяльністю
: купівлею
і
продажем цінних паперів
,
укладанням тимчасово вільних коштів на депозитні
рахунки
, лізингом
; валютними та
іншими операціями з
метою отримання додаткових доходів
Доходи від цієї
діяльності
мають значну питому вагу у
вхідних грошових потоках підприємств
і
є
мірою розвитку ринкової
інфраструктури
, особливо фінансового ринку
Ці
доходи зростатимуть
Доходи від фінансових операцій справляють прямий
, безпосередній вплив на формування загального прибутку
На рис
. 3.2 приведена структурно
- логічна схема формування
і
використання доходів підприємств згідно з
національними положеннями
(
стандартів
) бухгалтерського обліку
, що введені
з
2000- го року в
Україні
Відповідно грошові
надходження підприємств тепер включають
-
Доходи від основної
(
операційної
) діяльності
- виручка від реалізації
продукції
, товарів
, робіт
, послуг
-
Доходи від
іншої
операційної
діяльності
(
реалізація оборотних активів
,
іноземної
валюти
; від операційної
оренди
, операційних курсових різниць
; одержані
пені
, штрафи
, неустойки
; від списання кредиторської
заборгованості
; одержані
гранти
, субсидії
,
інші
доходи
).
-
Доходи від фінансових операцій
: від спільної
діяльності
,
інвестицій в
асоційовані
і
дочірні
підприємства
, одержані
дивіденди
, одержані
відсотки за облігаціями
,
інші
доходи
-
Доходи від
іншої
звичайної
діяльності
: реалізації
фінансових
інвестицій
, основних засобів
, нематеріальних активів
,
інших необоротних активів
; ліквідації
необоротних активів
; неопераційних курсових різниць
; безоплатно отриманих оборотних активів
; уцінки необоротних активів
і
фінансових
інвестицій
-
Доходи від надзвичайних подій
: відшкодування збитків від надзвичайних подій
;
інші
надзвичайні
доходи
Отже
, грошові
надходження підприємств відіграють значну роль у
процесі
кругообігу коштів
Відшкодовуючи авансовані
у виробництво вкладення
, формуючи доходи
і
грошові
фонди
, вони створюють економічні
умови для нового циклу виробництва
і
реалізації
продукції
, удосконалення та розширення власного господарства
, збільшення власного капіталу
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал