Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка36/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
ЛІТЕРАТУРА

1.
Закон
України "
Про підприємства в
Україні
" від
27 березня
1991 р
2.
Закон
України "
Про господарські
товариства " від
19 вересня
1991 р
3.
Закон
України "
Про підприємництво " від
7 лютого
1992 р
4.
Закон
України "
Про цінні
папери
і
фондову біржу " від
18 липня
1991 р
5.
Закон
України "
Про банки
і
банківську діяльність " від
20 березня
1991 р
6.
Закон
України "
Про
інвестиційну діяльність " від
18 вересня
1991 р
7.
Закон
України "
Про систему оподаткування " від
18 лютого
1997 р
8.
Закон
України "
Про банкрутство " //
Відомості
Верховної
Ради
України
. - 1992. -

№ 31.
9.
Закон
України "
Про внесення змін до
Закону
України "
Про оподаткування прибутку підприємств " від
22 травня
1997 р
10.
Закон
України "
Про податок на додану вартість " від
3 квітня
1997 р
11.
Закон
України "
Про заставу " від
2 жовтня
1992 р
12.
Закон
України "
Про приватизаційні
папери " від
6 березня
1992 р
13.
Закон
України "
Про лізинг " від
16 грудня
1997 р
14.
Закон
України "
Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції
у підприємницькій діяльності
" //
Відомості
Верховної
Ради
України
. -
1992. -
№ 2.
15.
Закон
України "
Про збір на обов '
язкове державне пенсійне страхування " від
26 червня
1997 р
16.
Закон
України "
Про збір на обов '
язкове соціальне страхування " від
26 червня
1997
р
17.
Закон
України "
Про державний бюджет
України на
1999 р
." від
31 грудня
1998 р
18.
Закон
України "
Про фіксований сільськогосподарський податок " від
17 грудня
1999
р
19.
Закон
України від
13 лютого
1998 р
. "
Про внесення змін до
Декрету
Кабінету
Міністрів
України "
Про прибутковий податок з
громадян ".
20.
Закон
України від
22 лютого
2000 р
. "
Про внесення змін до
Закону
України "
Про підприємництво ".
21.
Закон
України від
ЗО
червня
1999 р
. "
Про внесення змін до
Закону
України "
Про банкрутство ".
22.
Закон
України від
20 травня
1999 р
. "
Про
Національний банк
України ".
23.
Закон
України від
4 листопада
1999 р
. "
Про запровадження
єдиного збору
, який справляється у
пунктах пропуску через державний кордон
України ".
24.
Закон
України від
20 травня
1999 р
. "
Про внесення змін до
Закону
України "
Про оренду державного та комунального майна ".
25.
Закон
України від
18 листопада
1999 р
. "
Про внесення змін до
Декрету
Кабінету
Міністрів
України "
Про акцизний збір ".
26.
Закон
України "
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні
" від
16 липня
1999 p.
№ 996-XIV.
27.
Закон
України "
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з
питань оподаткування " від
2 березня
2000 р
28.
Закон
України "
Про
Державний бюджет
України на
2000 р
." від
17 лютого
2000 р
№ 1458.
29.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України "
Про створення
Державного
інноваційного фонду " від
18 лютого
1992 р
30.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України та
НБУ
від
19.04.94 р
№ 279 "
Про нормативи запасів товарно
- матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела
їх покриття ".
31.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України "
Про затвердження
Положення про порядок санації
державних підприємств " //
Зібрання постанов
Уряду
України
. -
1994. -
№ 5.
32.
Типове положення по плануванню обліку
і
калькулюванню собівартості
продукції
(
робіт
, послуг
) в
промисловості
Затверджено постановою
КМУ
26.04.96 p.,
№ 473.
33.
Типове положення по плануванню
, обліку
і
калькулюванню собівартості
продукції
(
робіт
, послуг
) сільськогосподарських підприємств
Затверджено постановою
КМУ
23.04.96 р
№ 452.
34.
Типове положення по плануванню
, обліку
і
калькулюванню собівартості
продукції
будівельно
- монтажних робіт
Затверджено постановою
КМУ
9.02.96
р
№ 186.
35.
Типове положення по плануванню
, обліку
і
калькулюванню науково
- дослідних
і
дослідно
- конструкторських робіт
Затверджено постановою
КМУ
20.06.96 р
№ 830.
36.
Агентство з
питань запобігання банкрутству підприємств
Методика проведення поглибленого аналізу фінансово
- господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій
//
Галицькі
контракти
. - 1997. -
№ 40.
37.
Агентство з
питань запобігання банкрутству підприємств
Методика
інтегральної
інвестиційної
привабливості
підприємств та організацій
//
Українська
інвестиційна газета
. - 1998. -
№ 3.
38.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від
28 лютого
2000 р
№ 419 "
Про складання фінансової
звітності
".
39.
Постанова
Правління
Пенсійного фонду
України "
Про затвердження змін та доповнень до
Інструкції
про порядок обчислення
і
сплати підприємствами
, установами
, організаціями та громадянами збору на обов '
язкове
Державне пенсійне страхування
,
інших платежів
, а
також обліку
їх надходження до
Пенсійного фонду
України " від
9 січня
2000 р
№ 1-3.
40.
Наказ
Міністерства фінансів
України "
Про затвердження
Положення
(
стандарту
) бухгалтерського обліку " від
31 грудня
1999 р
№ 318.
41.
Наказ
Міністерства фінансів
України "
Питання складання фінансової
звітності
" від
24 лютого
2000 р
№ 37.
42.
Наказ
Державної
податкової
адміністрації
України "
Про внесення змін до
Інструкції
про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій організаціями
Державної
податкової
служби " від
10 березня
2000 р
№ 92.
43.
Указ
Президента
України від
4 березня
1998 p.
№ 167/98 "
Про підвищення відповідальності
за розрахунки з
бюджетом
і
державними цільовими фондами ".
44.
Указ
Президента
України "
Про спрощену систему оподаткування обліку
і
звітності
суб '
єктів малого підприємництва " від
3 липня
1998 р
45.
Авилов
А
Государственная поддержка мелкого и
среднего бизнеса в
развитых странах мира
. -
М
., 1994.
46.
Антикризисное управление
: от банкротства к
финансовому оздоровлению
//
Под ред
Г
П
Иванова
. -
М
.:
Закон и
право
,
ЮНИТИ
, 1995.
47.
Балабанов
И
Т
Основы финансового менеджмента
. -
М
.:
Финансы и
статистика
, 1997.
48.
Бандурака
О
М
.,
Коробов
Н
Л
.,
Орлов
П
І
.,
Петрова
К
Л
Фінансова діяльність підприємств
:
Підручник
. -
К
.:
Либідь
, 1998.
49.
Бородина
О
И
Финансы предприятий
. -
М
.:
ЮНИТИ
, 1995.
50.
Белолипецкий
В
Г
Финансы фирмы
. -
М
., 1998.
51.
Бланк
И
А
Стратегия и
тактика управления финансами
. -
К
., 1996.
52.
Бланк
И
А
Основы финансового менеджмента
. -
К
.:
Ника
-
Центр
,
Эльга
, 1999.
53.
Бланк
И
А
Управление прибылью
. -
К
.:
Ника
-
Центр
,
Эльга
, 1999.
54.
Брігхем
Е
Ф
Основи фінансового менеджменту
. -
К
., 1997.
55.
Беркар
Коласс
Управление финансовой деятельностью предприятия
. -
М
.:
Финансы
, 1997.
56.
Василик
О
Д
Державні
фінанси
України
:
Навч посібник
. -
К
.:
Вища шк
., 1997.
57.
Джеймс
Ван
Хорн
Основы управления финансами
. -
М
.:
Финансы и
статистика
, 1996.
58.
Ефимова
О
В
Финансовый анализ
. -
М
., 1996.
59.
Ковалева
А
М
Финансы в
управлении предприятием
. -
М
.:
Финансы и
статистика
, 1995.
60.
Крутик
О
Б
Основы финансовой деятельности предприятия
. -
СПб
, 1996.

61.
Мищеракова
О
В
Налоговые системы развитых стран мира
. -
М
.:
Фонд "
Правовая культура ", 1995 .
62.
Мороз
А
Н
Основы банковского дела
К
.:
Либра
, 1994 .
63.
Шкбахт
Е
.,
Гропеллі
А
Фінанси
. -
К
.:
Основи
, 1993.
64.
Налоговые системы зарубежных стран
:
Учеб пособие
/
Ред
В
А
Сленов
,
В
И
Смирнов
. -
М
.:
Рос экон академия
, 1995.
65.
Національний банк
і
грошово
- кредитна політика
Підручник
/
За ред д
е н
., проф
Мороза
А
М
., к
е н
., доц
Пуховкіної
М
Ф
. -
К
.:
КНЕУ
, 1999.
66.
Податкова система
України
/
За ред
В
М
Федосова
.-
К
.:
Либідь
, 1994.
67.
Пушкарева
В
М
История финансовой мысли и
политики налогов
. -
М
.:
Инфра
,
1996.
68.
Павлова
Л
Н
Финансы предприятия
. -
М
.:
Финансы
,
ЮНИТИ
, 1998.
69.
Родионова
В
М
.,
Федотова
М
А
Финансовая устойчивость предприятий в
условиях инфляции
. -
М
.:
Перспектива
, 1995.
70.
Савицкая
Г
В
Анализ хозяйственной деятельности предприятия
Учеб пособие
. -
Минск
;
М
.:
ИП
"
Экоперспектива ", 1998.
71.
Суторміна
В
М
,
Федосов
В
М
.,
Андрущенко
В
Л
Держава
- податки
- бізнес
. -
К
.:
Либідь
, 1992.
72.
Суторміна
В
М
.,
Федосов
В
М
.,
Рязанова
Н
С
Фінанси зарубіжних корпорацій
-
К
.:
Либідь
, 1993.
73.
Томас
П
Кармен
,
Альберт
Р
Макмин
Анализ финансових отчетов
. -
М
.:
Инфра
-
М
, 1998.
74.
Финансы
/
Под ред
В
М
Родионовой
.-
М
.:
Финансы и
статистика
, 1995.
75.
Финансовый менеджмент
/
Авт кол под рук
Е
С
Стояновой
. -
М
.:
Перспектива
, 1996.
76.
Финансовый менеджмент
/
Под ред акад
Г
Б
Поляка
. -
М
.:
Финансы
, 1997.
77.
Финансовый менеджмент
/
Под ред д
э н
., проф
.,
Н
Ф
Самсонова
. -
М
.:
Финансы
, 1999.
78.
Финансы предприятий
:
Тексты лекций
/
Под ред
А
Н
Поддерегина
. -
К
., 1998.
79.
Фінанси підприємств
Підручник
/
За ред
А
М
Поддєрьогіна
. -
К
.:
КНЕУ
, 1998.
80.
Финансы
/
Под ред
А
М
Ковалевой
. -
М
.:
Финансы и
статистика
, 1996.
81.
Фінанси підприємств
Підручник
/
За ред
А
М
Поддєрьогіна
. -
К
.:
КНЕУ
, 1999.
82.
Финансы предприятий
/
Л
М
Павлова
-
М
.:
Финансы
ЮНИТИ
, 1998.
83.
Фисенко
М
А
Финансы предприятий
. -
Минск
, 1995.
84.
Холт
Роберт
Основы финансового менеджмента
. -
М
.:
Дело
, 1993.
85.
Шеремет
А
Д
Финансы предприятий
. -
М
.:
Финансы и
статистика
, 1997.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал