Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка33/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
11.4.
ЕКОНОМІКО
-
ПРАВОВІ

АСПЕКТИ

САНАЦІЇ

ТА

БАНКРУТСТВА

ПІДПРИЄМСТВ
11.4.1.
Доарбітражне врегулювання господарських спорів
11.4.2.
Арбітражне врегулювання господарських спорів
11.4.3.
Необхідність
, функції
та завдання
інституту банкрутства підприємств
11.4.4.
Порядок оголошення підприємства банкрутом
11.4.5.
Задоволення претензій кредиторів
11.4.6.
Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду
11.4.7.
Мирова угода
11.4.8.
Санація шляхом реорганізації
(
реструктуризації
)
11.4.9.
Приховане
, фіктивне та зумисне банкрутство

11.4.1.
ДОАРБІТРАЖНЕ

ВРЕГУЛЮВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКИХ

СПОРІВ

Коли підприємство має
високий рівень дебіторської
заборгованості
за товари
, роботи
, послуги
, не оплачені
в строк
, то в
рамках рефінансування заборгованості
проводиться комплекс процедур щодо
її
примусового стягнення
, у
тім числі
звернення з
позовом до арбітражного суду
Позов до арбітражного суду може бути направлений тільки за умови дотримання встановленого порядку доарбітражного врегулювання спорів
, який полягає
у зверненні
кредитора до дебітора з
письмовою претензією про відшкодування заборгованості
У
претензії
зазначаються
:
а
) реквізити заявника претензії
та підприємств
, на адресу яких направляється претензія
; дата та номер претензії
; б
) обставини
, на підставі
яких пред '
являється претензія
; докази
, які
підтверджують ці
обставини
; в
) вимоги заявника
; г
) сума претензії
та
її
розрахунок
, якщо претензія підлягає
грошовій оцінці
; д
) перелік документів
, які
додаються до претензії
Претензію підписує
керівник підприємства або його заступник
,
її
надсилають адресату рекомендованим або цінним листом чи вручають під розписку
Претензія підлягає
розгляду в
місячний строк від дня одержання
Про результати розгляду претензії
заявника
інформують письмово
Можливі
чотири варіанти дій контрагента після одержання претензії
:
1.
Одержувач претензії
не дав жодної
відповіді
на претензію
2.
Заявник одержав лист
- відповідь
, в
якому претензію відхилено повістю або частково
3.
Претензію визнано повністю або частково
, однак не повідомлено про перерахування визнаної
суми
4.
Претензію визнано
і
заборгованість погашено
(
отже
, спір урегульовано
).
У
перших двох випадках заявник змушений буде звернутися до арбітражного суду з
позовною заявою про стягнення заборгованості
Якщо претензію визнано повністю або частково
, але з
якихось причин кошти на розрахунковий рахунок кредитора не поступили
(
випадок
3), заявник претензії
після закінчення
20 днів від дня одержання відповіді
має
право пред '
явити до банку розпорядження про списання у
безспірному порядку визнаної
боржником суми
До розпорядження додається відповідь боржника
, а
якщо в
ній не зазначено розміру визнаної
суми
, то до розпорядження додається також копія претензії
За браком грошей у
боржника кредитор після закінчення місячного строку з
дня отримання позитивної
відповіді
на претензію
(
однак
, не раніше строку настання платежу за договором
) має
право звернутися до арбітражного суду
із заявою про порушення справи про банкрутство неспроможного боржника
У
разі
порушення строків розгляду претензії
чи залишення
її
без відповіді
арбітражний суд у
процесі
вирішення господарського спору має
право стягнути в
дохід державного бюджету з
підприємства
, яке допустило таке порушення
, штраф у
розмірі
2 відсотків від суми претензії
, але не менше ніж
5 розмірів мінімальних заробітних плат
(
без
індексації
)
і
не більше ніж
100 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

11.4.2.
АРБІТРАЖНЕ

ВРЕГУЛЮВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКИХ

СПОРІВ

У
разі
, коли претензію залишено без відповіді
чи відхилено повністю або частково
, заявник звертається з
позовом щодо арбітражного врегулювання спору
Загальний строк позовної
давності
щодо захисту прав за позовом про відшкодування основного боргу
, встановлений чинним законодавством
, - три роки
Право на позов виникає
з того дня
, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права
Щодо відшкодування неустойки
(
штрафу
, пені
), то встановлено скорочений строк давності
- 6 місяців
Закінчення строку позовної
давності
до пред '
явлення позову
є
підставою для відмови у
позові
Позовна заява повинна містити
:
- найменування арбітражного суду
, в
який направляється заява
;
- найменування сторін
,
їхні
адреси
;
- зміст позовних вимог
;
- зазначення ціни позову
;
- формулювання обставин
, що з
них випливає
позовна заява
;

- докази
, які
підтверджують позов
;
- обгрунтований розрахунок сум
, що стягуються чи оспорюються
;
- відомості
про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спорів
;
- перелік документів та доказів
, які
додаються до заяви
До позовної
заяви додаються документи
, що підтверджують
:
* статус суб '
єкта підприємницької
діяльності
;
* відомості
про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору
(
копія претензії
та квитанція або повідомлення про вручення
);
* відправлення відповідачу копії
позовної
заяви
і
доданих до неї
документів
(
квитанція або повідомлення про вручення
);
* сплату державного мита в
установленому порядку та розмірі
;
* документи
, що засвідчують повноваження представника позивача в
арбітражному суді
Під ціною позову розуміють суму всіх вимог
, пред '
явлених до відповідача
У
позовах про стягнення грошей ціна позову визначається відповідною сумою
У
ціну позову включаються також указані
в позовній заяві
суми неустойки
(
штрафу
, пені
).
Арбітражні
витрати складаються з
державного мита
, сум
, що підлягають сплаті
за проведення експертизи
, призначеної
арбітражним судом
, а
також
інших витрат
, пов '
язаних
із розглядом справи
Сплата державного мита покладається
:
* на сторону
, що безпідставно ухиляється від прийняття пропозиції
іншої
сторони
(
спір щодо укладання
, зміни та розірвання договору
);
* на обидві
сторони
, якщо суд відхилив частину пропозицій кожної
зі
сторін
;
* на обидві
сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог
;
* на сторону
, через неправильні
дії
якої
виник спір
, незалежно від результатів вирішення спору
Ставки державного мита щодо заяв
, які
подаються до арбітражного суду
, встановлюються в
таких розмірах
:
1) щодо позовних заяв майнового характеру
- 5% ціни позову
, проте не менше
0,25 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
;
2) щодо позовних заяв немайнового характеру
і
позовних заяв стосовно спорів
, які
виникають під час укладання
, зміни чи розірвання господарських договорів
і
розглядаються в
обласних
,
Київському
і
Севастопольському міських арбітражних судах
, - 5
Н
М
Д
Р
.;
3) щодо позовних заяв
і
спорів
, які
виникають під час укладання
, зміни чи розірвання господарських договорів
, котрі
підлягають розгляду у
Вищому арбітражному суді
України
, - 6 н
м д
г
Спір має
бути вирішено арбітражним судом у
строк не більше двох місяців від дня одержання позовної
заяви
За результатами розгляду справи суд приймає
рішення
, в
якому має
бути висновок про задоволення позову або про відмову в
позові
повністю чи частково
Якщо ухвалено позитивне рішення про стягнення дебіторської
заборгованості
, однак боржник не в
змозі
погасити заборгованість
(
є
неплатоспроможним
), то протягом одного місяця з
дня винесення ухвали арбітражним судом
(
однак не раніше трьох місяців
із дня настання строку платежу за договором
) кредитор може звернутися
із заявою про порушення справи про банкрутство неспроможного боржника

11.4.3.
НЕОБХІДНІСТЬ
,
ФУНКЦІЇ

ТА

ЗАВДАННЯ

ІНСТИТУТУ

БАНКРУТСТВА

ПІДПРИЄМСТВ

Законодавство про банкрутство має
виконувати три основні
функції
:
1.
Бути механізмом запобігання непродуктивному використанню активів підприємств

2.
Бути
інструментом реабілітації
підприємств
, які
опинилися на межі
банкрутства
, однак мають значні
резерви для успішної
фінансово
- господарської
діяльності
в майбутньому
3.
Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів

Головне завдання провадження справи про банкрутство підприємства полягає
в якомога повнішому задоволенні
вимог кредиторів
, пред '
явлених до боржника
Як показано на рис
. 11.11., цього можна досягти
: а
) продажем майна боржника та розподілом виручених коштів між кредиторами
, що здійснюється в
процесі
ліквідаційної
процедури
; б
) успішною реалізацією плану санації
боржника
; в
) через реалізацію плану реорганізації
Отже
, арбітражний суд може застосовувати до боржника такі
типи процедур
: а
) ліквідаційні
; б
) реорганізаційні
; в
) санаційні
До ліквідаційних процедур відносять примусову ліквідацію підприємства
- боржника з
ухвали арбітражного суду або добровільну ліквідацію підприємства під контролем кредиторів
До реорганізаційних процедур належить зовнішнє
управління майном та реорганізація підприємства
Санація передбачає
фінансове оздоровлення боржника

До прийняття нового законодавства про банкрутство в
Україні
домінував перший метод задоволення претензій кредиторів
Проте в
багатьох економічно розвинутих країнах пріоритет віддається санації
, а
не ліквідації
підприємства
- боржника
У
ФРН
, наприклад
, головна увага оновленого закону про банкрутство
, що набрав чинності
01.01.1999 p., звертається на можливість задоволення претензій кредиторів на підставі
реалізації
плану санації
(
реорганізації
).
На таких самих засадах побудоване законодавство
США
,
Франції
та
інших економічно розвинених країн
У
вітчизняному законодавстві
про банкрутство
, яке діяло до
2000 року
, також передбачалася можливість санації
підприємства в
процесі
провадження справи про банкрутство
, однак це питання було недостатньо врегульованим
У
червні
1999 р
Верховна
Рада
України ухвалила
Закон "
Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом ", визначивши його чинність з
1.01.2000 р
Цей
Закон зробив свого роду революцію в
галузі
санації
та запобігання банкрутству підприємств
Він
, зокрема
, дає
таке визначення банкрутства
: банкрутство
- це визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів не
інакше як через застосування ліквідаційної
процедури
Суб '
єктом банкрутства вважається боржник
, неспроможність якого виконати свої
грошові
зобов '
язання визнано арбітражним судом
За своєю суттю
інституція банкрутств
є
одним
із способів відбору
(
селекції
) суб '
єктів господарювання
Саме цим
і
зумовлена необхідність даної
інституції
Нагадаємо
, що в
Україні
спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості
порушених справ про банкрутство
(
табл
. 11.1).

11.4.4.
ПОРЯДОК

ОГОЛОШЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВА

БАНКРУТОМ

Провадження у
справах про банкрутство складається
, як правило
, з
таких головних складових
:
1.
Процедури встановлення факту неплатоспроможності
боржника
і
безспірності
вимог кредитора
, якщо саме він
ініціював порушення справи
2.
Виявлення всіх кредиторів
і
можливих санаторів
3.
Санації
(
якщо така можлива
) чи укладання мирової
угоди
4.
Визнання боржника банкрутом
5.
Процедури задоволення вимог кредиторів за рахунок ліквідації
майнових активів боржника
Порядок провадження справи про банкрутство
, передбачений новим
законодавством
, суттєво відрізняється від того
, який діяв до
2000 року
На рис
11.12. показано етапи провадження справи відповідно до нового закону про банкрутство
1.
Підстави та порядок подання заяви щодо порушення справи про банкрутство боржника
Справа про банкрутство підприємства порушується на письмову заяву будь
- кого з
кредиторів боржника
, органів державної
податкової
служби
, контрольно
- ревізійної
служби чи працівників підприємства до арбітражного суду за наявності
відповідних підстав
(
формальних ознак фінансової
неспроможності
).
Кредитори мають право об '
єднати свої
вимоги до боржника
і
звернутися до суду зі
спільною заявою
Боржник може звернутися до арбітражного суду з
власної
ініціативи за його фінансової
неспроможності
або загрози такої
неспроможності
Згідно зі
статтею
15
АПК
та статтею
6
Закону "
Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом ", справи про банкрутство розглядаються арбітражними судами за місцем перебування боржника
Справа про банкрутство порушується арбітражним судом
, якщо безспірні
вимоги кредитора
(
кредиторів
) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної
плати
і
не були задоволені
боржником протягом трьох місяців після встановленого для погашення строку
Принагідне зауважимо
, що за колишнім законом
, строк задоволення претензійних вимог кредитора
, визнаних боржником
, становив один місяць
Отже
, до головних нововведень нового закону в
частині
порядку порушення справи належать
:
- положення щодо мінімальних розмірів вимог кредиторів
, не задоволених боржником
;
- збільшення строку
, після закінчення якого в
кредитора виникає
право на звернення до арбітражного суду
;
- змінено характер події
, з
якої
починається відлік строку
, після закінчення якого кредитор може звернутися
із заявою
(
три місяці
з дня
, встановленого для виконання зобов '
язань
, замість одного місяця після визнання претензійних вимог
).
Порушення справи про банкрутство здійснюється за наявності
формальних ознак фінансової
неспроможності
боржника
Вітчизняне законодавство виділяє
дві
такі
ознаки
:
1)
Неплатоспроможність
Боржник вважається неплатоспроможним
, якщо він неспроможний виконати свої
платіжні
зобов '
язання
, строк оплати яких настав
Зовнішньою ознакою неплатоспроможності
боржника
є
припинення ним будь
- яких платежів

2)
Загроза неплатоспроможності
Боржник перебуває
під загрозою неплатоспроможності
, якщо він передбачає
неможливість виконати платіжні
зобов '
язання своєчасно
З
формального боку
, загроза неплатоспроможності
виявляється на підставі
аналізу оперативного фінансового плану боржника
Законодавства про банкрутство переважної
більшості
країн виділяють ще одну
, третю ознаку фінансової
неспроможності
- перевищення заборгованості
підприємства над вартістю його активів
(
майна
).
Неплатоспроможність такого підприємства настає
з настанням строків виконання зобов '
язань
У
першому випадку ми маємо справу
із зовнішньою ознакою фінансової
неспроможності
(
фактична неплатоспроможність
).
У
другому та третьому
- йдеться про реальне припущення
(
прогноз неплатоспроможності
).
Зрозуміло
, що кредитор може звернутися
із заявою про порушення справи лише в
разі
неплатоспроможності
боржника
, оскільки загрозу неплатоспроможності
може виявити лише сам боржник
Кредиторами
, які
мають право порушувати справу про банкрутство
, можуть бути фізичні
або юридичні
особи
, що мають підтверджені
належними документами майнові
вимоги до боржника
, крім тих кредиторів
, чиї
майнові
вимоги повністю забезпечено заставою
Кредитор
, вимогу якого забезпечено заставою
, може звернутися
із заявою про порушення справи про банкрутство в
частині
вимог не забезпечених заставою
, або коли вартості
предмета застави недостатньо для повного задоволення його вимог
В
останньому випадку
, кредитор повинен подати переконливі
докази цієї
обставини
Боржник у
разі
неплатоспроможності
або загрози неплатоспроможності
та за наявності
майна
, достатнього для покриття судових витрат
, може звернутися до арбітражного суду з
власної
ініціативи
із заявою про порушення справи про своє
банкрутство у
таких випадках
:
* якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості
виконання грошових зобов '
язань перед
іншими кредиторами
;
* якщо за ліквідації
боржника не у
зв '
язку з
процедурою банкрутства боржник не матиме можливості
задовольнити грошові
вимоги кредиторів у
повному обсязі
;
* за наявності
ефективної
концепції
санації
та браком часу для
її
реалізації
(
тоді
необхідного відстрочення платежів можна домогтися в
результаті
укладання мирової
угоди вже в
процесі
провадження справи про банкрутство
).
2.
Ухвала щодо порушення справи про банкрутство
Суддя
, прийнявши заяву щодо порушення справи про банкрутство
, не пізніше ніж на п '
ятий день
із дня
її
надходження виносить
і
направляє
сторонам ухвалу щодо порушення справи про банкрутство
В
ухвалі
зазначаються
:
- факт прийняття заяви до судового розгляду
;
- процедура розпоряджання майном боржника й
арбітражний керуючий
(
розпорядник майна
);
- заходи щодо забезпечення грошових вимог кредиторів
;
- факт уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів
;
- дата проведення підготовчого засідання суду
Розпорядник майна призначається арбітражним судом
із числа осіб
, зареєстрованих державним органом з
питань банкрутства як арбітражні
керуючі
, відомості
про яких надаються в
установленому порядку
Вищому арбітражному суду
України
Розпорядником майна може бути призначено фізичну особу
- суб '
єкта підприємницької
діяльності
, яка має
вищу юридичну чи економічну освіту
(
зокрема
, в
галузі
фінансового менеджменту
), не
є
заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів
і
має
ліцензію арбітражного керуючого
Кредитор у
справі
про банкрутство за жодних умов не може бути призначений розпорядником майна боржника
Однак на практиці
досить часто трапляються випадки
, коли справа про банкрутство порушується за заявою податкового органу
, який до того ж
є
єдиним кредитором боржника
У
такому разі
арбітражні
суди призначають розпорядниками майна податкові
органи
, які
є
одночасно й
кредиторами
Розпорядник майна призначається на строк не більший за шість місяців
Цей строк може бути продовжений або скорочений судом на клопотання комітету кредиторів
, самого розпорядника майна або вла
- сника
- боржника
Повноваження арбітражного керуючого як розпорядника майна припиняються з
дня затвердження арбітражним судом мирової
угоди
, призначення керуючого санацією чи ліквідатора

У
процесі
виконання своїх функцій розпорядник майна має
право
: а
) скликати збори кредиторів та брати в
них участь з
правом дорадчого голосу
; б
) проводити комплексний аналіз фінансово
- господарської
діяльності
боржника з
метою вироблення рекомендацій щодо його фінансового оздоровлення
; в
) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірній основі
спеціалістів з
оплатою
їхньої
діяльності
з коштів боржника
Треба
, однак
, знати
, що розпорядник майна не має
права втручатися в
оперативно
- господарську діяльність боржника
, а
його призначення не
є
підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника
Повноваження керівництва боржника можуть бути припинені
у разі
, якщо воно
(
керівництво
) не вживає
заходів для забезпечення збереження майна боржника
, перешкоджає
діям розпорядника майна чи допускає
інші
порушення законодавства
У
такому разі
на клопотання комітету кредиторів виконання обов '
язків керівника боржника ухвалою арбітражного суду тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення нового керівництва
До головних обов '
язків розпорядника майна належить
: а
) розгляд разом з
посадовими особами боржника заяв кредиторів про грошові
вимоги до боржника
; б
) ведення реєстру вимог кредиторів
; в
) повідомлення кредиторів про результати розгляду
їхніх вимог боржником та включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів
; г
) ужиття заходів для захисту майна боржника
; д
) виявлення ознак фіктивного банкрутства чи навмисного доведення до банкрутства
; е
) надання арбітражному суду та комітету кредиторів звіту про свою діяльність
, відомостей про фінансове становище боржника
, пропозицій щодо можливості
відновлення його платоспроможності
3.
Підготовче засідання
До дати проведення підготовчого засідання боржник зобов '
язаний подати в
арбітражний суд та заявнику відзив на заяву про порушення справи про банкрутство
Відзив боржника повинен містити таку
інформацію
:
- наявні
у боржника заперечення щодо вимог заявника
;
- загальну суму заборгованості
боржника перед кредиторами
, у
тому числі
із заробітної
плати працівникам боржника
, а
також заборгованості
з податків
і
зборів
;
- відомості
про наявне в
боржника майно та грошові
кошти
Зрозуміло
, що в
разі
, коли заявником
є
сам боржник
, то така процедура відпадає
, бо всі
ці
відомості
уже внесено в
заяву боржника до суду
На підготовчому засіданні
, яке має
відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з
дня прийняття заяви щодо порушення справи про банкрутство
, суддя оцінює
подані
документи
, заслуховує
пояснення сторін
, розглядає
обгрунтованість заперечень боржника та обгрунтованість заяви кредитора про наявність
і
безспірність боргу та неплатоспроможність боржника
У
разі
звернення до суду самого боржника на підготовчому засіданні
розглядаються ознаки його реальної
або потенційної
неплатоспроможності
За результатами розгляду заяви кредитора та відзиву боржника на підготовчому засіданні
приймається ухвала
, що визначає
:
* розмір вимог кредиторів
, котрі
подали заяву щодо порушення справи про банкрутство
;
* дату подання розпорядником майна реєстру вимог кредиторів
(
реєстр має
бути поданий до арбітражного суду на затвердження не пізніше ніж через два місяці
й десять днів після дня проведення підготовчого засідання суду
);
* дату попереднього засідання суду
, яке має
відбутися не пізніше ніж через три
місяці
після дня проведення підготовчого засідання суду
;
* дату скликання перших загальних зборів кредиторів
, які
мають відбутися не пізніше ніж через три місяці
й десять днів після дня проведення підготовчого засідання суду
;
* дату засідання суду
, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника
, чи про визнання його банкрутом
і
відкриття ліквідаційної
процедури
Виявлення всіх кредиторів та санаторів
З
метою виявлення всіх кредиторів та осіб
, які
бажають узяти участь у
санації
боржника
, суддя на підготовчому засіданні
виносить ухвалу
, якою зобов '
язує
заявника подати за свій рахунок в
офіційний друкований орган
Верховної
Ради
України або
Кабінету
Міністрів
України
(
газети "
Голос
України " чи "
Урядовий кур '
єр ") оголошення щодо порушення справи про банкрутство
Кредитори в
місячний строк від дня публікації
в офіційному друкованому органі
такого оголошення подають до арбітражного суду письмові
заяви про грошові
вимоги до боржника
, а
також документи
, що
їх підтверджують
Копії
зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику
Заяви з
майновими вимогами до боржника можуть подавати всі
кредитори незалежно від настання термінів виконання зобов '
язань
Наприклад
, фінансово
- кредитні
установи можуть подавати заяви про повернення кредитів
, навіть якщо термін
їх погашення за кредитним договором не настав
Визнані
боржником грошові
вимоги включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів
Заяви кредиторів про грошові
вимоги
, щодо яких
є
заперечення боржника
, розглядаються арбітражним судом у
процесі
провадження справи
Боржник має
право при проведенні
процедури розпорядження майном одночасно задовольнити вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів
Це дозволяється лише за умови пропорційного задоволення вимог усіх кредиторів
, включених до реєстру
, за згодою кредиторів та за погодженням з
розпорядником майна
Громадяни
і
юридичні
особи
, які
бажають взяти участь у
санації
боржника
, повинні
подати розпоряднику майна заяву про участь у
санації
у той самий строк
, що
і
кредитори
Ставку державного мита для заяв кредиторів
, які
порушують справу про банкрутство
, а
також заяв кредиторів
, що звертаються
із майновими вимогами до боржника після опублікування оголошення щодо порушення справи
, установлено в
розмірі
5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
Заяви боржників та санаторів державним митом не оподатковуються
4.
Попереднє
засідання арбітражного суду
Попереднє
засідання арбітражного суду проводиться не пізніше ніж через три місяці
після проведення підготовчого засідання суду
На попередньому засіданні
арбітражний суд проводить таку роботу
:
- розглядає
реєстр вимог кредиторів
,
- вивчає
вимоги кредиторів
, щодо яких були заперечення боржника
і
які
не були включені
розпорядником майна до реєстру
;
- виносить ухвалу
, що в
ній зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів
, які
включаються розпорядником майна до реєстру
, а
також призначає
дату проведення зборів кредиторів
Ухвала про затвердження реєстру вимог кредиторів
є
підставою для визначення кількості
голосів
, які
належатимуть кожному кредитору на зборах
(
у комітеті
) кредиторів
Реєстр вимог кредиторів має
включати
: а
) усі
визнані
судом вимоги кредиторів
; б
) відомості
про кожного кредитора
, в
) розмір грошових зобов '
язань боржника стосовно кожного кредитора
, а
також
його зобов '
язань щодо сплати податків
і
зборів
; г
) черговість задоволення кожної
вимоги
5.
Проведення зборів кредиторів
і
утворення комітету кредиторів
Протягом десяти днів після винесення відповідної
ухвали на попередньому засіданні
арбітражного суду розпорядник майна повідомляє
кредиторів згідно з
реєстром про місце
і
час проведення зборів кредиторів та організовує
таке проведення
Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів або окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим протягом двох тижнів з
дня надходження письмової
вимоги про скликання
Вони проводяться за місцезнаходженням боржника
Збори вважаються повноважними незалежно від кількості
голосів кредиторів
, які
беруть участь у
зборах
, якщо всіх кредиторів було письмово повідомлено про час
і
місце проведення зборів
Кредитори мають на зборах кількість голосів
, пропорційну сумі
їхніх вимог
, записаних до реєстру
, кратній тисячі
гривень
Рішення вважається ухваленим
, якщо за нього було подано більшість голосів кредиторів
, присутніх на зборах
До компетенції
зборів кредиторів належить прийняття рішення про вибори членів комітету кредиторів
(
у складі
не більше семи осіб
); визначення кількісного складу комітету
, його повноважень та низки
інших питань
Створення комітету
є
обов '
язковим
, якщо кількість кредиторів перевищує
десять осіб
У
роботі
комітету має
право брати участь з
правом дорадчого голосу арбітражний керуючий
, представник працівників боржника
, за необхідності
- представник органу
, уповноваженого управляти майном боржника
, та представник органу місцевого самоврядування
До компетенції
комітету кредиторів належить прийняття рішення про
:
- вибори голови комітету та скликання зборів кредиторів
;
- підготовку та укладення мирової
угоди
;
- внесення пропозицій арбітражному суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації
боржника
;
- звернення до арбітражного суду з
клопотанням про відкриття процедури санації
, визнання боржника банкрутом
і
відкриття ліквідаційної
процедури
, припинення повноважень арбітражного керуючого
(
розпорядника майна
, керуючого санацією
, ліквідатора
) та про призначення нового арбітражного керуючого
6.
Визнання боржника банкрутом
За браком пропозицій щодо проведення санації
або незгоди кредиторів з
її
умовами
, а
також у
разі
недосягнення домовленості
про укладення мирової
угоди арбітражний суд визнає
боржника банкрутом
і
відкриває
ліквідаційну процедуру
Строк ліквідаційної
процедури не може перевищувати дванадцяти місяців
У
деяких випадках
Арбітражний суд може продовжити цей термін
іще до шести місяців
Цією ж
постановою арбітражний суд призначає
також ліквідаторів
(
ліквідаційну комісію
).
З
моменту визнання боржника банкрутом
:
* припиняється підприємницька діяльність боржника
;
* до ліквідаційної
комісії
переходить право розпоряджання майном банкрута й
усі
його майнові
права та обов '
язки
;
* вважаються такими
, що настали
, строки всіх боргових зобов '
язань банкрута
;
* припиняється нарахування пені
та відсотків на всі
види заборгованості
банкрута
;
* відомості
про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю
Після визнання боржника банкрутом
, з
рішення арбітражного суду
, власників або в
інших передбачених законодавством випадках відкривається ліквідаційна процедура
Ліквідаційна процедура
- це задоволення вимог кредиторів через
продаж майна та ліквідацію юридичної
особи боржника
Здійснення ліквідаційних процедур проводиться ліквідаційною комісією
При цьому слід зазначити
, що характер ліквідаційних заходів
, які
застосовуються в
ході
провадження справи про банкрутство
, майже
ідентичний тим
, які
здійснюються в
разі
ліквідації
підприємств з
інших ніж банкрутство причин
, наприклад у
разі
ліквідації
підприємства з
рішення його власниківПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал