Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка20/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36
7.2.3.
ПОРЯДОК

ПОГАШЕННЯ

БАНКІВСЬКОГО

КРЕДИТУ

ПІДПРИЄМСТВОМ

Умови погашення кредитів суттєво впливають на фінансовий стан суб '
єктів господарювання
Порядок погашення кредиту
- це спосіб погашення основної
його суми
і
нарахованих відсотків
Кредит погашають повністю після закінчення терміну кредитної
угоди або поступово
, частинами
Відсоток нараховується на суму непогашеного кредиту
За способом погашення позики можуть бути
: до запитання
, з
погашенням у
відповідний термін
, з
довгостроковим погашенням
За позиками до запитання строк повного повернення конкретно не визначається
і
погашення відбувається на вимогу банку
Позика може погашатися підприємством не тільки відповідно до кредитного договору
, а
й достроково
(
на вимогу кредитора або на бажання підприємства
).
За характером погашення кредити поділяються на такі
види
:
1) дисконтні
;
2) позики
, які
погашаються поступово
- щомісячно
, щоквартально
, раз на півроку
, щорічно
;
3) позики
, які
погашаються одноразовим платежем після закінчення терміну позики
, тобто підприємство одночасно сплачує
банку суму основного боргу та нарахованих відсотків
;
4) амортизаційні
(
здійснюється поступова виплата основного боргу та відсотків
рівномірними внесками
).
Можуть бути й
інші
способи погашення
, які
зазначаються у
кредитному договорі
(
наприклад надання підприємству пільгового періоду кредитування
, тобто відстрочки погашення кредиту
).
На відміну від звичайних надання дисконтних позик передбачає
утримання позикового відсотка
(
дисконту
) під час видачі
кредиту
Приклад
4.
За звичайною позикою підприємство отримало кредит
100 тис грн під
20 % річних
Після завершення року воно сплатить банку одноразово
120 тис грн
За дисконтною позикою відсотки буде утримано негайно
, тобто підприємство отримає
80 тис грн
. (100 тис грн
. - 20 тис грн
.)
і
через рік поверне
їх банку
Законодавством
України видачу дисконтних позик заборонено
За погашення періодичними внесками певна частка основної
суми кредиту сплачується однаковими внесками протягом терміну дії
кредитної
угоди
, а
більша частина його
- після закінчення терміну кредиту
За "
амортизаційного " погашення основну суму кредиту підприємства сплачують поступово
Платежі
здійснюються однаковими сумами регулярно
і
включають відповідну частину суми основного боргу
і
відсотків
Погашення однаковими внесками передбачає
, що кожен наступний платіж менший за попередній
, оскільки відсоткові
виплати з
часом знижуються
Інші
способи погашення кредиту
:
* порядок погашення може бути пов '
язаний з
доходами від заходу
, що кредитується
(
погашення кредиту з
перервою
, тобто з
пільговим періодом
, а
регулярні
внески для погашення здійснюються тільки тоді
, коли проект починає
давати дохід
);
* внески для погашення основної
суми кредиту здійснюються нерегулярно й
неоднаковими сумами
Джерелами погашення кредиту
, отриманого підприємством
, можуть бути
:
- виручка від реалізації
продукції
, що
її
отримає
підприємство в
процесі
реалізації
проекту кредитування
;
- виручка від реалізації
продукції
власного виробництва
, не пов '
язаного з
проектом кредитування
;
-
інші
надходження від господарської
діяльності
Умови погашення кредиту обумовлюються під час підписання договору підприємства з
банком
, виходячи з
:
- цільового спрямування кредиту
;
- обсягів та терміну позики
;
- порядку та строків надходження коштів на рахунок підприємства
;
- сезонності
та циклічності
виробництва
;
- рівня платоспроможності
та надійності
матеріального забезпечення підприємства тощо
Відсотки за користування кредитом нараховуються щомісячно в
розмірі
, передбаченому кредитним договором
Сплата відсотків здійснюється за фактичну кількість днів користування позикою
Підприємство може звернутись до банківської
установи з '
проханням переглянути графік погашення заборгованості
та нарахування відсотків
Банк може зважити на клопотання
, якщо підприємство доведе об '
єктивну неможливість отримання передбаченого бізнес
- планом доходу в
обсязі
, достатньому для погашення позики
За згодою банку підприємство укладає
з ним або додаткову кредитну угоду
, або коригує
лише графік зміни термінів часткових платежів
Дострокове стягнення суми основного боргу та нарахованих відсотків може статися
, якщо підприємство використовує
кредит не за цільовим призначенням
,
подає
до банку недостовірну звітність
, має
суттєві
недоліки у
веденні
бухгалтерського обліку
За несвоєчасне погашення боргу банк може стягнути з
підприємства штраф
За відмови підприємства від сплати боргів банк стягує
їх у
претензійно
- позовному порядку
У
разі
систематичного невиконання кредитних зобов '
язань банк може порушити стосовно підприємства справу про банкрутство
Погашення заборгованості
за кредит та оплата відсотків за користування ним здійснюється у
черговості
, яка встановлюється сторонами під час укладання угоди
Відстрочка погашення кредиту з
підвищенням відсоткової
ставки здійснюється банком у
виняткових випадках
, наприклад у
разі
виникнення в
підприємства тимчасових фінансових труднощів з
непередбачених обставин
Цю відстрочку оформляють додатковим договором між позичальником та банком
Він
є
невід '
ємною частиною основного кредитного договору
За несвоєчасного погашення боргу
і
за браком домовленості
щодо відстрочки погашення кредиту банк застосовує
до підприємства штрафні
санкції

7.3.
НЕБАНКІВСЬКЕ

КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ
7.3.1.
Комерційне кредитування підприємств
7.3.2.
Лізингове кредитування підприємств
7.3.3.
Державне кредитування підприємств
7.3.4.
Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово
- кредитних
інститутів

7.3.1.
КОМЕРЦІЙНЕ

КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

Кругооборот коштів підприємства в
процесі
виробництва продукції
, послуг та
інших видів комерційної
діяльності
часто супроводжується тимчасовим браком фінансових ресурсів
- покупець продукції
з різних причин не може своєчасно розрахуватися з
постачальником
Тоді
виникає
потреба у
відстрочці
платежу
, тобто в
комерційному кредиті
Комерційний кредит
- це одна з
найперших форм кредитних відносин в
економіці
, саме він породив вексельний обіг
і
тим самим сприяв розвитку безготівкового грошового обігу
Основна мета комерційного кредиту
- прискорення процесу реалізації
товарів
і
отримання закладеного в
них прибутку
Комерційний кредит
- це відповідна кредитна угода між двома підприємствами
- продавцем
(
кредитором
)
і
покупцем
(
позичальником
).
Інструментом комерційного кредиту традиційно
є
вексель
, що визначає
фінансові
зобов '
язання позичальника стосовно кредитора
Відсоток за комерційний кредит входить у
ціну товару та суму векселя
і
, як правило
,
є
меншим
, ніж за кредит банківський
Погашення кредиту може здійснюватися
:
- оплатою векселя
;
- передаванням векселя відповідно до чинного законодавства
іншій юридичній особі
;
- переоформленням комерційного кредиту на банківський
Комерційний кредит принципово відрізняється від банківського
:
- в
ролі
кредитора виступають не спеціалізовані
кредитно
- фінансові
організації
, а
юридичні
особи
, що зв '
язані
з виробництвом або реалізацією товарів та послуг
;
- він надається тільки в
товарній формі
;
- позиковий капітал
інтегровано з
промисловим або торговим
, що знайшло практичне втілення у
створенні
фінансових компаній
, холдингів та
інших аналогічних структур
, які
об '
єднують підприємства різної
спеціалізації
і
напрямків діяльності
В
операціях з
комерційним кредитом виникають певні
ризики
:

- ризик можливої
зміни ціни товарів
;
- ризик недотримання покупцем строків оплати
;
- ризик банкрутства покупця
;
- ризик можливого подорожчання кредиту
Конкретний строк комерційного кредиту залежить від
:
- виду товарів
і
послуг
;
- вартості
угоди
;
- фінансового стану покупця
і
постачальника
;
- вартості
кредиту
;
- наявності
довготривалих зв '
язків між постачальниками
і
покупцями
;
- якості
товару
Комерційний кредит має
свої
переваги
і
недоліки
До переваг належать
:
- оперативність надання коштів у
товарній формі
;
- технічна нескладність оформлення угоди
;
- надання підприємству ширших можливостей маневрування оборотними коштами
;
- сприяння розвитку кредиткого ринку
Недоліками комерційного кредиту
є
: обмежені
можливості
в часі
та розмірах
; наявність помітного ризику для кредитора
; можливість небажаного впливу банків
, що дисконтують векселі
Нині
на практиці
застосовуються переважно три різновиди комерційного кредиту
:
- кредит
із фіксованим терміном погашення
;
- кредит
із погашенням після фактичної
реалізації
позичальником одержаних товарів
;
- кредитування за відкритим рахунком
, коли постачання наступної
партії
товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення попередньої
заборгованості
У
XIX
і
на початку
XX ст у
розвинених країнах у
галузі
внутрішньої
і
міжнародної
торгівлі
переважав традиційний вексельний кредит
,
із наданням продавцем покупцеві
права погашати його частинами
Практикувалось надання продавцями комерційного кредиту у
вигляді
відстрочки платежів
, без оформлення
її
векселем
, а
також надання покупцями комерційного кредиту постачальникам через авансові
платежі
Нині
традиційний вексельний кредит починає
поступатись місцем кредиту
, що надається продавцями покупцям через простий запис вартості
проданих у
кредит товарів
Маючи відкритий рахунок
, підприємство
- покупець може періодично закуповувати товари без оформлення кредитних угод у
кожному окремому випадку
На замовлення покупця товар негайно відвантажується
, а
оплата за нього здійснюється у
визначені
терміни після одержання рахунку
- фактури
Сьогодні
у розвинених країнах відкритий рахунок
є
основним фінансовим
інструментом збуту продукції
в оптовій торгівлі
Такий рахунок як одна з
форм розрахунково
- кредитних відносин між продавцем
і
покупцем широко застосовується у
Великобританії
,
Німеччині
,
Франції
та
інших країнах
Кредит за відкритим рахунком має
кілька переваг порівняно з
комерційним кредитом у
вексельній формі
По
- перше
, кредит у
вексельній формі
дещо обмежений
, оскільки вексельний кредит може надаватися підприємствами
, що виготовляють продукцію
, тільки підприємствам
, що
їх споживають
, або товаровиробниками
- торговим фірмам
Кредит за відкритим рахунком не має
таких обмежень
Механізм кредитування й
розрахунків за відкритим рахунком найчастіше застосовується у
взаємних зустрічних поставках підприємств
На відкритому рахунку відображуються взаємні
фінансові
вимоги й
зобов '
язання
, відбувається залік таких вимог
і
зобов '
язань
, що дещо зменшує
платіжні
ризики

По
- друге
, така система кредитування й
розрахунків простіша у
технічному відношенні
порівняно
із вексельною формою
Нині
механізм комерційного кредиту
істотно змінився
Значно розсунулися його межі
Якщо на початку нинішнього століття комерційний кредит функціонував переважно в
галузі
торгівлі
, то нині
його використовують практично всі
промислові
компанії
і
торгові
фірми
Завдяки йому фінансується збут не тільки великих
, а
й дрібних партій товарів
З
метою прискорення реалізації
товарів
і
перетворення товарного капіталу на грошовий застосовують такий спосіб надання комерційного кредиту покупцям
, як торгові
знижки з
покупної
вартості
товару
(
сконто
).
Такий спосіб надання комерційного кредиту полягає
в тім
, що підприємствам
- покупцям надається знижка за умови оплати товару у
визначений термін
Якщо оплату здійснено покупцем своєчасно
, то ціна товару зменшується на суму торгової
знижки
Розмір знижки підприємство
- кредитор визначає
самостійно
У
зарубіжній практиці
вона становить
, як правило
, 1-3% вартості
товару
Величина сконто визначається у
відсотках
, диференціюється залежно від строку оплати кредиту
і
орієнтується на чинний рівень відсоткових ставок
Підприємства з
готовністю надають покупцям сконто
, оскільки вартість товару здебільшого калькулюється так
, що сума відстрочених платежів
(
тобто відсотки за наданий кредит
) входить у
ціну товару
Якщо ж
оплата відбувається раніше
, то замовнику товару надається знижка у
формі
сконто
Сезонний кредит застосовується підприємствами з
метою створення необхідних запасів у
період проведення сезонного розпродажу
і
дає
змогу виробникові
відстрочити платежі
до кінця розпродажу
Перевага такого кредиту полягає
в тім
, що підприємства можуть випускати продукцію без додаткових витрат на складування
і
зберігання
Консигнація
- застосовується здебільшого за реалізації
нових товарів
, попит на які
важко передбачити
Суть консигнації
полягає
в тім
, що роздрібна торгівля може одержувати товарно
- матеріальні
цінності
без конкретного зобов '
язання
Це означає
, що оплата виробнику здійснюється тільки за умови реалізації
товару
Коли попиту на новий товар не буде
, товар повертають підприємству
- виробнику
Комерційний кредит в
Україні
набрав певного розвитку з
прийняттям постанови
Верховної
Ради "
Про застосування векселів у
господарському обігу ".
Підприємствам
і
організаціям дозволено здійснювати постачання продукції
, виконання робіт та надання послуг у
кредит
, використовуючи для оформлення таких угод векселі
(
рис
. 7.10).

1.
Трасант передає
разом з
товаром
і
виставлений на нього вексель
(
тратту
) трасату
Трасат ставить на векселі
під словом "
Акцептовано " або "
Приймаю " свій підпис
, тобто дає
згоду на оплату
Ця дія називається акцептуванням
. 2.
Акцептований вексель трасат повертає
трасанту
. 3.
Трасант передає
цей вексель ремітенту
(
одержувачу
). 4.
Ремітент
, тобто останній власник векселя
, пред '
являє
його до оплати
У
певних випадках підприємство
- власник векселя до настання терміну сплати векселя може дисконтувати його в
комерційному банку
Тоді
комерційний кредит трансформується у
банківський
Вексель мусить бути оплаченим у
день його пред '
явлення ремітентом
У
разі
відмовлення від оплати кредитор наступного дня може подати протест або відстрочити
(
пролонгувати
) термін погашення векселя
Це можливо
, якщо власник векселя
і
боржник домовляться про виставлення нового векселя
Новий вексель виписують на попередню суму боргу
, додаючи відповідні
відсотки
і
комісійні
платежі
за користування новим кредитом
Коли боржник неспроможний оплатити вексель
, кредитор може пред '
явити претензію будь
- кому з
учасників вексельного обігу в
порядку регресу
Кредитор повинен своєчасно
і
з дотриманням відповідних формальностей заявити протест одному або всім учасникам вексельного обігу
Інакше він втрачає
право на фінансові
претензії
Відносно недавно виникли нові
види комерційного кредиту
Це міжфірмові
грошові
кредити
, що надаються під комерційні
папери
і
прості
векселі
У
деяких країнах
, наприклад у
СІЛА
, набули поширення комерційні
папери нефінансових компаній
, що гарантовані
банками
Як засіб короткострокового залучення грошових коштів комерційні
папери конкурують з
депозитними сертифікатами та казначейськими векселями

7.3.2.
ЛІЗИНГОВЕ

КРЕДИТУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВ

За економічної
кризи більшість підприємств
України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва
Відтак виникає
об '
єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу
, що уможливлює
залучення приватних
інвестицій для фінансової
підтримки підприємств
, особливо у
сфері
малого та середнього бізнесу
Термін "
лізинг " походить від англійського дієслова "to lease", що означає
"
брати в
оренду ".

Будь
- яка лізингова операція має
фінансовий
(
кредитний
) характер
Власник майна
(
лізингодавець
) надає
користувачу
(
лізингоодержувачу
) фінансову послугу
: він купує
майно у
власність
і
за рахунок періодичних внесків лізингоодержувача покриває
його повну вартість та отримує
певний прибуток у
вигляді
лізингової
маржі
В
економічному розумінні
лізинг
- це кредит
, який надається в
товарній формі
лізингодавцем лізингоодержувачу
Суб '
єктами кредитних відносин тут виступають
: у
ролі
кредитора
- лізингодавець
, позичальника
- лізингоодержувач
З
економічного погляду лізинг має
певну схожість з
банківським кредитом
, який надається на придбання основних фондів
Кредитні
та лізингові
відносини між позичальником
(
лізингоодержувачем
) та кредитором
(
лізингодавцем
) будуються на умовах терміновості
, оплати
, повернення
, матеріального забезпечення
(
застави
).
Разом з
тим між банківським кредитом та лізингом
є
певні
відмінності
(
табл
. 7.3).
Сутність лізингу проявляється у
його функціях
:
* фінансовій
;
* виробничій
;
* збутовій
Фінансова функція полягає
:
- у
звільненні
підприємства від одномоментної
повної
оплати придбаних основних фондів та наданні
їх на умовах довгострокового кредиту
;
- у
використанні
підприємством податкових та амортизаційних пільг
Оскільки орендну плату зараховують до складу валових витрат
, то відповідним чином зменшується оподатковуваний прибуток підприємства
Застосування механізму прискореної
амортизації
сприяє
не тільки зменшенню оподатковуваного прибутку в
лізингоодержувача
, а
й прискоренню технічного оновлення виробництва
Виробнича функція полягає
в оперативному вирішенні
проблеми переоснащення виробництва не через купівлю машин та обладнання
, а
через
їх тимчасове використання на умовах лізингу
Це ефективний засіб для забезпечення доступу підприємств до нових технологій та техніки

Збутова функція полягає
в розширенні
кола споживачів та освоєнні
нових сегментів ринку за рахунок залучення насамперед тих підприємств
, що неспроможні
відразу придбати те чи
інше майно
Об '
єктом лізингу може бути будь
- яке нерухоме майно
, що його можна віднести до основних фондів
, яке не заборонене до вільного обігу на ринку
і
щодо якого немає
обмежень на передачу в
лізинг
(
оренду
).
До об '
єктів лізингу належать
:
* машини та обладнання
;
* засоби обчислювальної
техніки
;
* транспортні
засоби
;
* виробничі
будівлі
та споруди
;
*
інші
основні
фонди
Не можуть бути об '
єктами лізингу
:
* об '
єкти оренди державного майна
, крім окремого
,
індивідуально визначеного майна державних підприємств
;
* земельні
ділянки та
інші
природні
об '
єкти
Класичному лізингу притаманний тристоронній характер взаємовідносин
: лізингодавець
, лізингоодержувач
, постачальник
Лізингодавець
- суб '
єкт підприємницької
діяльності
, у
тім числі
банківська
(
небанківська
) фінансова установа
, яка передає
в користування об '
єкти лізингу згідно з
договором
Лізингоодержувач
- суб '
єкт підприємницької
діяльності
, який отримує
в користування об '
єкти лізингу за договором

Постачальник лізингового майна
- суб '
єкт підприємницької
діяльності
, який виготовляє
машини
, обладнання тощо
і
(
або
) передає
власне майно
, яке
є
об '
єктом лізингу
Лізингодавцями можуть бути
:
* лізингові
компанії
;
* комерційні
банки
;
* філії
, підрозділи підприємств
- виробників обладнання
;
* державні
й місцеві
органи
(
комітети з
управління майном
; відділи постачання
).
Лізингоодержувачі
- це
:
* юридичні
особи
, зайняті
виробництвом тієї
чи
іншої
продукції
;
* фізичні
особи
, що займаються підприємницькою діяльністю
До категорії
продавців майна належать
:
* виробники машин та обладнання
;
* оптово
- збутові
організації
;
* торгові
фірми
;
* власники майна та
інші
учасники угоди
Крім основних учасників
, у
лізинговому бізнесі
беруть участь посередники
, тобто особи
, що репрезентують економічні
інтереси як продавців
, так
і
покупців об '
єктів лізингу
До таких належать
:
* страхові
компанії
;
* брокерсько
- дилерські
фірми
;
* сервісні
центри з
обслуговування машин та устаткування
;
*
інші
посередники
Залучення посередників у
лізинговий бізнес приводить до скорочення терміну оборотності
капіталу
, унаслідок чого підвищується дохідність виробництва
Взаємодію між учасниками лізингового бізнесу показано на рис
. 7.11.
Для кожного
із учасників лізингової
діяльності
цей вид підприємницької
діяльності
має
певні
переваги
Для продавия майна лізинг
є
зручним засобом вирішення не тільки виробничо
- технічних
, а
й фінансових проблем
Наприклад
, за умов надвиробництва лізинг виступає
як дійовий
інструмент відшкодування вкладеного капіталу
, оскільки оплата продукції
підприємства здійснюється відразу після підписання угоди

1.
Ініціація отримання замовлення на лізинг
. 2.
Заявка на лізинг
. 3.
Розгляд заявки
4.
Заявка на проведення маркетингового дослідження основних постачальників обладнання
. 5.
Вибір найпридатнішого постачальника
. 6.
Пакет документів на вимогу лізингодавця
. 7.
Оцінка фінансового стану клієнта та ефективності
лізингового проекту
. 8.
Замовлення
- наряд на устаткування
. 9.
Вибір банку
- кредитора
. 10.
Вибір страхової
компанії
. 11.
Домовленість щодо продажу майна за залишковою вартістю
Таким чином
, скорочується можливість "
заморожування " капіталу підприємства у
вигляді
залишку готової
продукції
на складі
Більше того
, підприєм
- ство
- постачальник позбавлене необхідності
використовувати комерційний кредит
Підприємство
- лізингоодержувач також
: здобуває
дуже суттєві
переваги
:
* лізинг дає
змогу на
100% фінансувати придбання основних фондів на відміну від банківського кредиту
, де фінансовими ресурсами забезпечується тільки
60-70%
їхньої
вартості
;
* підприємству простіше отримати майно в
лізинг
, ніж позику на його придбання
; лізингове майно виступає
як застава
, право власності
на нього належить
лізингодавцю
;
* лізинг дає
підприємству більше можливостей для маневрування під час виплати лізингових платежів
, оскільки останні
здійснюються підприємством
, як правило
, після отримання виручки від реалізації
продукції
, що
її
вироблено на обладнанні
, узятому в
лізинг
;
* зменшується ризик морального старіння обладнання
, тому що підприємство бере його не у
власність
, а
в оренду
: відтак розширюються можливості
оперативного оновлення застарілої
техніки без залучення власного капіталу на його фінансування
;
* лізингове майно не зараховується на баланс підприємства
, що підвищує
ліквідність суб '
єкта господарювання та його можливість отримати банківський кредит
;
* лізингові
платежі
включають до складу валових витрат
, що зменшує
оподатковуваний прибуток підприємства
- лізингоотримувача
;
* зменшується ризик виробництва нової
продукції
, оскільки за недостатнього попиту на неї
підприємство може повернути об '
єкт лізингу безпосередньо лізингодавцю
;
* досягається ефект фінансового стимулювання
, оскільки щорічні
фінансові
вигоди перевищують розмір відсотків за банківський кредит
Поряд з
перевагами лізинг має
певні
недоліки
:
* вартість лізингу для лізингоодержувача вища на суму лізингової
маржі
, ніж вартість звичайної
позики
;
* складання лізингової
угоди потребує
тривалого часу та складнішої
організації
, ніж складання угоди про звичайну банківську позику
;
* лізингодавець бере на себе ризик можливого морального старіння основних фондів та неповного
і
несвоєчасного отримання лізингових платежів
Підприємство
, що прагне отримати основні
фонди на умовах кредиту
- оренди
, має
пройти лізинговий процес
, який складається з
таких етапів
:
* підготовка та обгрунтування лізингового проекту
;
* юридичне оформлення лізингової
угоди
;
* виплата лізингових платежів
;
* повернення об '
єкта лізингу або викуп його за залишковою вартістю
Механізм укладання та реалізації
лізингової
угоди зображено на рис
. 7.12.
Підприємство подає
до лізингової
компанії
чи банку
: заяву
, економічне обгрунтування лізингової
угоди
(
бізнес
- план
), нотаріально засвідчені
копії
установчих документів
, бухгалтерський баланс за останній рік або квартал та
інші
документи на вимогу лізингодавця
Лізингодавець здійснює
оцінку платоспроможності
підприємства
(
лізингоодержувача
) за схемою
, що
її
прийнято для аналізу банком кредитоспроможності
своїх клієнтів
У
зв '
язку з
тим
, що лізингова операція має
довгостроковий характер
, лізингодавця цікавить
, насамперед
, не поточний
, а
перспективний фінансовий стан підприємства
- лізингоодержувача
Після позитивного висновку щодо платоспроможності
лізингоодержувача й
ефективності
лізингового проекту лізингодавець направляє
постачальнику замовлення
- наряд на придбання об '
єкта лізингу
Між підприємством
- постачальником та лізинговою компанією укладається договір купівлі
- продажу основних фондів
, які
передаються в
лізинг підприємству
- лізингоодержувачу
Ці
операції
оформлюються такими документами
:
1.
Акт приймання
- передачі
об '
єкта лізингу в
експлуатацію
2.
Лізинговий договір між лізингодавцем та лізингоодержувачем
3.
Договір на технічне обслуговування майна
, що передається в
лізинг
, коли обслуговування здійснюватиме лізингодавець

1.
Надходження замовлення на лізинг обладнання
. 2.
Аналіз замовлення
, замовника
(
як потенційного лізингоотримувача
). 3.
Вивчення та обговорення умов постачання обладнання
. 4.
Прийняття рішення щодо участі
в угоді
. 5.
Укладання лізингової
угоди
. 6.
Укладання кредитної
угоди
, отримання кредиту для виплати авансу та сплати митних зборів
. 7.
Укладання кредитної
угоди
, отримання кредиту для придбання обладнання
. 8.
Укладання договору купівлі
- продажу
, оплата вартості
майна
. 9.
Постачання обладнання
. 10.
Укладання приймально
- передавального акта щодо обладнання
. 11.
Страхування майна на користь лізингодавця за рахунок лізингоодержувача
12.
Сплата лізингових платежів
. 13.
Погашення кредиту лізингоодержувачем
. 14.
Погашення кредиту лізингодавцем
Майно передається в
лізинг тільки після укладання лізингоодержувачем договору страхування об '
єкта лізингу на користь лізингодавця
Лізингоодержувач зобов '
язаний забезпечити підтримування в
належному стані
лізингового майна
, а
також здійснювати виплати відповідних лізингових платежів
До складу лізингових платежів включають
:
* суму відшкодування вартості
об '
єкта лізингу
, що амортизується
, на строк
, за який вноситься лізинговий платіж
;
* суму
, що сплачується лізингодавцю як відсоток для придбання майна згідно з
договором лізингу
;
* платіж
- винагорода лізингодавцю за отримане в
лізинг майно
;
* відшкодування страхових платежів за договором страхування об '
єкта лізингу
, якщо об '
єкт застрахований лізингодавцем
;
*
інші
витрати лізингодавця
, передбачені
договором лізингу
Приклад
5.
Лізингодавець передає
обладнання підприємству
- лізингоотримувачу терміном на
5 років на умовах фінансового лізингу
Вартість обладнання становить
100000 грн
Для фінансування угоди лізингодавець залучає
банківський кредит на
5 років у
сумі
100000 грн під
30% річних
із щорічним погашенням відсотків та основної
суми боргу
(
при цьому відсотки нараховуються на непогашену суму боргу
).
Лізингові
платежі
згідно з
чинним законодавством
України не оподатковуються
ПДВ
Річна норма амортизації
- 20%, розмір щорічної
маржі
лізингодавця
- 3%, щорічного
страхового платежу
- 2%.
Періодичність виплати лізингових платежів
- щорічна
На основі
цих вихідних даних лізингодавець для підприємства
- лізингоотримувача складає
графік лізингових платежів
(
табл
7.4).
Виплата лізингових платежів здійснюється згідно з
графіком
, погодженим з
обома сторонами

Підприємство
- лізингоодержувач перестає
сплачувати лізингові
платежі
після закінчення терміну чинності
лізингової
угоди
Лізингоодержувач при цьому має
право
:
* повернути обладнання лізингодавцю
;
* поновити або укласти нову лізингову угоду
;
* придбати обладнання за залишковою вартістю
Спосіб подальшого використання лізингового майна залежить від напрямків
інвестиційної
стратегії
підприємства
Лізинг
- кредит сприяє
активізації
інвестицій приватного капіталу у
сферу виробництва
, поліпшенню фінансового стану товаровиробників
, а
також підвищенню конкурентоспроможності
вітчизняних підприємствПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал