Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка15/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36
6.2.2.
НОРМУВАННЯ

ОБОРОТНИХ

КОШТІВ

ДЛЯ

СТВОРЕННЯ

ВИРОБНИЧИХ

ЗАПАСІВ

Виробничі
запаси створюються на підприємстві
для забезпечення безперервного процесу виробництва
і
реалізації
продукції
У
складі
виробничих запасів найбільшу питому вагу мають сировина
, матеріали й
покупні
напівфабрикати
Норматив оборотних коштів щодо цих запасів визначається з
формули
:
H = ON, де
Н
- норматив оборотних коштів для сировини
, матеріалів
і
покупних напівфабрикатів
(
тис грн
.);
О
- одноденні
витрати сировини
, матеріалів
, напівфабрикатів
(
тис грн
.);
N - норма оборотних коштів
(
днів
).
Одноденне витрачання сировини
, матеріалів
і
покупних напівфабрикатів визначається за кошторисом витрат на виробництво
IV кварталу планового року без відрахування поворотних відходів
Розмір одноденних витрат за номенклатурою сировини
, що споживається
, матеріалів
і
покупних напівфабрикатів розраховується діленням суми
їх витрат у
IV кварталі
планового року на
90.
Норма оборотних коштів стосовно сировини
, матеріалів
і
покупних напівфабрикатів включає
такі
елементи
: транспортний запас
; час для прийняття
, розвантаження
, сортування
, складування матеріалів
; технологічний запас
; поточний
(
складський
) запас
; гарантійний
(
страховий
) запас
Транспортний запас визначається як різниця між часом перебування вантажу в
дорозі
від постачальника
До споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів
,
їх оформлення вантажовідправником
і
обробки банками за місцем знаходження постачальника
і
споживача
Приклад
1.
Час руху вантажу від постачальника до споживача становить
20 днів
Поштовий пробіг документів
- 12 днів
Обробка документів у
постачальника
і
в банківських установах
- 4 дні
За цих умов транспортний запас дорівнює
чотирьом дням
(20-12-
4).
За наявності
кількох постачальників транспортний запас щодо конкретних видів матеріальних цінностей розраховується як середньозважена величина
Якщо сировина й
матеріали надходять до споживача раніше за прибуття розрахункових документів
(
або ці
процеси збігаються в
часі
), транспортний запас не встановлюється
Підготовчий запас
- це час для прийняття
, розвантаження
, сортування
, складування матеріалів
Технологічний запас включає
час на підготовчі
операції
(
сушіння лісоматеріалів
,
подрібнення брухту
, розкроювання матеріалів
), якщо вони не
є
складовою частиною виробничого циклу
Норма технологічного запасу визначається конкретними умовами роботи кожного підприємства
і
тривалістю підготовчих операцій
Поточний запас
- норма оборотних коштів у
частині
поточного запасу залежить від частоти та рівномірності
поставок матеріалів
, рівномірності
їх споживання у
виробництві
Що частіше вони надходять на адресу споживача
, то меншим буде поточний запас
У
норму оборотних коштів
, як правило
, включається середній поточний запас у
розмірі
50% тривалості
інтервалу між поставками
Інтервал поставок визначається на підставі
договорів
із постачальниками або виходячи з
фактичних даних про надходження за попередній період
У
разі
, коли за розробки норм оборотних коштів у
частині
поточного запасу щодо окремих видів матеріалів відсутні
планово
- календарні
строки поставок
, середній
інтервал між поставками визначається на підставі
даних про фактичне надходження матеріалів
Для цього кількість днів у
році
(360) слід розділити на загальну кількість поставок даного виду матеріалів за звітний рік
У
розрахунках середнього
інтервалу не враховуються дрібні
партії
та надміру великі
надходження
Поставки від кількох постачальників можуть суттєво різнитися за обсягом
і
за величиною
інтервалів між окремими партіями
, що залежить від різних причин
- особливостей транспортування
, періодичності
випуску тих чи тих матеріальних цінностей постачальниками
, умов конкретних договорів на постачання тощо
У
такому разі
середній
інтервал між поставками розраховується як середньозважена величина
Для
її
визначення обсяг кожної
поставки сировини й
матеріалів множать на
інтервал у
днях до наступної
поставки
і
суму одержаних добутків ділять на загальний обсяг поставки
, узятий для розрахунків середньозваженого
інтервалу

Приклад
2.
Розрахунок
інтервалу між поставками методом середньозваженої
величини
(
табл
6.2).

У
розрахунок береться
4880(5840 - 960).
Середньозважений
інтервал
22 дні
(109320 : 4880).
Норма оборотних коштів на поточний запас визначається як
50 % від середньозваженого
інтервалу
, або
11 днів
Гарантійний
(
страховий
) запас створюється з
метою запобігання наслідкам можливих перебоїв у
постачанні
: порушення умов постачання або затримка вантажу в
дорозі
; зміна постачальником строків відвантаження в
межах
, що допускаються особливими умовами постачання чи договором
Норма оборотних коштів на страховий запас встановлюється
, як правило
, в
межах
50 % поточного запасу
Для матеріалів
, що надходять зі
складів постачальницьких
і
збутових організацій з
доставкою автотранспортом
, страхового запасу здебільшого не передбачається
В
окремих випадках
, пов '
язаних
із підвищеним ризиком несвоєчасного надходження матеріалів
, норму оборотних коштів у
частині
страхового запасу щодо окремих видів матеріалів можна збільшити понад
50 % норми оборотних коштів на поточний запас
На підставі
норм оборотних коштів
, обчислених за складовими елементами
, визначається норматив для окремих видів
, груп
і
в цілому щодо сировини
, основних матеріалів
і
покупних напівфабрикатів
На підприємствах загальна потреба в
оборотних коштах визначається з
допомогою такого розрахунку
(
табл
6.3).
Приклад
3.
Сума оборотних коштів щодо сировини
, матеріалів
і
покупних напівфабрикатів дорівнює
944,5 тис грн
., а
середня норма оборотних коштів становить
22,3 дні
(944,5 : 42,4).
До виробничих запасів входять також допоміжні
матеріали
, паливо
, тара
, запасні
частини й
малоцінні
швидкозношувані
предмети
, які
беруть участь у
створенні
нової
вартості
і
теж потребують визначення оптимальної
потреби в
них
Норматив оборотних коштів щодо допоміжних матеріалів розраховується множенням норми на величину одноденного
їх витрачання за кошторисом витрат на виробництво
Норми за видами
і
групами допоміжних матеріалів розраховуються в
такому самому порядку
, як
і
для основних матеріалів

Норматив оборотних коштів на паливо встановлюється для всіх видів палива
(
крім газу
), що використовується як для технологічних цілей
, так
і
для господарських потреб виробництва
Величина нормативу оборотних коштів на цю статтю визначається за методом
, аналогічним методу розрахунку нормативу оборотних коштів на основні
матеріали
Розраховуючи одноденне витрачання за статтею "
Паливо ",
із кошторису витрат на виробництво необхідно виключити вартість газового палива
і
додати витрати палива у
непромислових господарствах
, якщо ці
витрати не були враховані
в кошторисі
витрат на основне виробництво
Норматив оборотних коштів щодо тари визначається множенням норми
, вираженої
в гривнях
, на обсяг товарної
продукції
в оптових цінах підприємства в
плановому році
Норматив розраховується для різних видів тари
: покупна
, власного виробництва
і
разова тара
, яка надходить з
матеріалами
і
не підлягає
поверненню постачальникам
; яка підлягає
поверненню
; тарні
матеріали
, які
враховуються за статтею "
Тара ".
Норма оборотних коштів на тару визначається в
гривнях на
1000 грн товарної
продукції
(
діленням потреби в
оборотних коштах на тару в
плановому році
на товарну продукцію в
цінах реалізації
).
Приклад
4.
Потребу в
оборотних коштах на тару розраховано в
сумі
50 тис грн
., а
товарна продукція в
цінах підприємства за планом
IV кварталу
, що для нього обчислювалась потреба в
оборотних коштах
, становила
14000 тис грн
Відтак норма оборотних коштів на тару дорівнюватиме
2 грн
. 80 коп на
1000 грн товарної
продукції
(50 тис грн
.: 14000 тис грн
.).
Норматив на запасні
частини для ремонтів машин
, устаткування
і
транспортних засобів визначається з
урахуванням
їхньої
вартості
за початковою оцінкою
і
норми оборотних коштів
На тих підприємствах
, де вкладення оборотних коштів у
запасні
частини незначні
, а
прямий підрахунок перехідних залишків
їх утруднений
, норматив оборотних коштів на запасні
частини може бути розрахований укрупненим методом
(
виходячи
із даних про залишки запасних частин для ремонтів
і
вартості
діючого виробничого
, силового обладнання
і
транспортних засобів
).
Для цього необхідно визначити середньорічні
залишки запасних частин за виключенням зайвих
, непотрібних
, віднесених до недіючого обладнання за звітний рік
Далі
розраховують середню вартість діючого виробничого
, силового обладнання
і
транспортних засобів
, виходячи
із даних про
їхню вартість на початок
і
кінець звітного року
Потім визначають вартість запасних частин на
1000 гривень діючого обладнання діленням вартості
середньорічних фактичних залишків запасних частин на середню вартість виробничого
, силового обладнання
і
транспортних засобів
Розрахована норма оборотних коштів береться за основу розрахунку нормативу оборотних коштів на запасні
частини на плановий рік
Ця норма може коригуватися з
урахуванням продовження строків міжремонтних періодів у
запланованому році
Норматив оборотних коштів на запасні
частини в
планованому році
визначається множенням середньорічної
вартості
виробничого
, силового обладнання
і
транспортних засобів
, передбачених планом
, на скориговану норму оборотних коштів на запасні
частини
Норматив для малоцінних та швидкозношуваних предметів залежить від складу цієї
статті
Малоцінні
та швидкозношувані
предмети служать
, як правило
, менше одного року
і
, беручи участь у
процесі
виробництва
, не
є
предметами праці
Свою вартість на вартість готової
продукції
вони переносять не повністю
, а
частинами

Норматив оборотних коштів для малоцінних
і
швидкозношуваних предметів визначається окремо для кожної
групи незалежно від характеру
їх використання у
виробництві
: малоцінний
і
швидкозношуваний господарський
інвентар
; спеціальний одяг
і
спеціальне взуття
; спеціальний
інструмент
і
спеціальні
пристосування
; змінне обладнання
; виробнича тара
Потреба в
оборотних коштах для кожної
групи розраховується для створення запасів на складі
та в
експлуатації
У
зв '
язку з
тим
, що вартість малоцінних
і
швидкозношуваних предметів
, які
знаходяться в
експлуатації
, відображається в
обліку за мінусом зносу
, то
, визначаючи норматив
, беруть у
рахунок
50 %
їхньої
повної
вартості
Решта вартості
списується на собівартість продукції
під час передачі
зі
складу в
експлуатацію
Для визначення нормативу оборотних коштів на складі
малоцінні
та швидкозношувані
предмети враховуються за
їхньою повною вартістю

6.2.3.
НОРМУВАННЯ

ОБОРОТНИХ

КОШТІВ

У

НЕЗАВЕРШЕНОМУ

ВИРОБНИЦТВІ

І

ВИТРАТАХ

МАЙБУТНІХ

ПЕРІОДІВ

Незавершене виробництво
- один з
найважливіших напрямків авансування оборотних коштів
Його питома вага в
промисловості
перевищує
20 % загальної
вартості
оборотних коштів
Незавершеним виробництвом уважають незавершене виготовлення продукції
на всіх стадіях виробничого процесу з
моменту першої
операції
і
до здачі
готової
продукції
на склад
Його обсяг залежить від типу виробництва
, тривалості
виробничого циклу
, розподілу витрат протягом виробничого циклу
(
обсяг незавершеного виробництва зростає
, якщо більше витрат здійснюється на початку виробничого циклу
).
Норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва визначається з
формули
:
Н
=
З
*
Д
*
К
де
З
одноденні
витрати за планом
IV кварталу
, тис грн
.;
Д
тривалість виробничого циклу
, днів
;
К
коефіцієнт зростання витрат
Норма оборотних коштів для незавершеного виробництва визначається множенням тривалості
виробничого циклу на коефіцієнт зростання витрат
Одноденні
витрати обчислюються діленням витрат на випуск валової
продукції
(
за виробничою собівартістю
) у
IV кварталі
планового року на
90.
Тривалість виробничого циклу визначається на основі
даних технологічних карт та
інших планових нормативів виробництва
Вона складається
із часу
, витраченого на обробку деталей
(
технологічний запас
), транспортування деталей від одного робочого місця до
іншого
і
передачі
готової
продукції
на склад
(
транспортний запас
), перебування виробів між окремими операціями
(
оборотний запас
), а
також зі
страхового запасу оброблених деталей
Якщо кількість виробів у
незавершеному виробництві
велика
, а
тривалість виробничого циклу в
днях для різних виробів суттєво різниться
, слід об '
єднати продукцію в
групи
, а
потім на цій підставі
визначити середньозважений показник
Його величину розраховують
, виходячи з
частини окремих видів або груп виробів у
загальному обсязі
продукції
, що випускається
, за плановою собівартістю
(
табл
. 6.4).
Приклад
5.

Середньозважена тривалість виробничого циклу дорівнює
20 дням
(64110: 3150).
Цей розрахунок слід зробити для виробів
, які
становлять
70-80 % собівартості
всього випуску продукції
Коефіцієнт зростання витрат характеризує
ступінь готовності
виробів у
незавершеному виробництві
, тобто відношення витрат у
незавершеному виробництві
до всієї
собівартості
готової
продукції
Послідовність
і
темпи зростання витрат у
різних виробництвах різні
Вони залежать від особливостей продукції
, що виробляється
, технології
та організації
виробництва
Що більше витрат припадає
на перші
дні
циклу
, то вищим
є
коефіцієнт зростання витрат
і
більшим
- норматив оборотних коштів
Обчислення коефіцієнта зростання витрат залежить від розподілу витрат протягом виробничого циклу
За рівномірного розподілу витрат коефіцієнт зростання витрат
(
К
) визначається з
формули
:
К
=(
А
+ 0,5
Б
)/(
А
+
Б
) де
А
- витрати
, які
здійснюються одноразово на початку виробничого циклу
;
Б
- наступні
витрати
, які
включаються в
собівартість продукції
До одноразових витрат належать витрати сировини
, матеріалів
, які
надходять до виробництва
із самого початку виробничого циклу
До наступних витрат відносять усі
інші
витрати
- заробітну плату
, амортизаційні
відрахування
, електроенергію тощо
Приклад
6.
Виробнича собівартість виробу дорівнює
250 грн
Витрати в
перший день виробничого циклу становлять
150 гривень
Протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно
Відтак коефіцієнт зростання витрат дорівнюватиме
(150+(100*0,5))/250=0,8
Якщо витрати на виготовлення одиниці
продукції
за днями виробничого циклу розподіляються нерівномірно
, коефіцієнт зростання витрат
(
К
) визначається як середньозважений показник
Витрати майбутніх періодів включають виробничі
витрати
, здійснені
в даному плановому періоді
, що
їх буде віднесено на собівартість продукції
, котра випускатиметься в
наступні
періоди
До них належать витрати
, зв '
язані
з підготовкою нових виробництв
і
нових видів продукції
, якщо вони не фінансуються
із фонду розвитку виробництва
, витрати
, пов '
язані
з проведенням гірничих розробок
, гірничо
- підготовчих
, розкривних та
інших робіт
Норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів визначається за формулою
:
Н
=
Со
+
Рп
-
Рв
де
Н
- норматив оборотних коштів на витрати майбутніх періодів
;
Co - сума коштів
, які
вкладені
в ці
витрати на початок запланованого періоду
, за відрахуванням отриманих банківських кредитів
;
Рп
- витрати
, що проводяться в
плановому році
, передбачені
відповідними кошторисами
;
Рв
- витрати
, які
включаються в
собівартість продукції
запланованого року та передбачені
кошторисом виробництва
Витрати на освоєння виробництва нових видів продукції
включаються в
розрахунок потреби в
оборотних коштах на витрати майбутніх періодів на основі
розроблених підприємством кошторисів для кожного виробу
, який підлягає
освоєнню
Ці
витрати визначаються на весь період освоєння з
розподілом по роках
, а
також на плановий рік по кварталах
Розрахунок нормативу оборотних коштів на витрати майбутніх періодів здійснюється на кожний рік

6.2.4.
НОРМУВАННЯ

ОБОРОТНИХ

КОШТІВ

ДЛЯ

СТВОРЕННЯ

ЗАПАСІВ

ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ

До готової
продукції
належать вироби
, завершені
виробництвом
, прийняті
технічним контролем підприємства
і
здані
на склад або прийняті
замовником
, відповідно до затвердженого порядку приймання продукції
Обсяги готової
продукції
на складі
мають бути оптимальними щодо тривалості
виробничого циклу
, умов реалізації
продукції
і
порядку
її
оплати
Норматив оборотних коштів для готової
продукції
(
Н
) визначається як добуток норми оборотних коштів у
днях
і
одноденного випуску товарної
продукції
в плановому році
за виробничою собівартістю
:
Н
= 3*
Р
, де
3 - одноденний випуск продукції
в
IV кварталі
планового року за виробничою собівартістю
(
грн
.);
Р
- норма запасу оборотних коштів для готової
продукції
(
днів
).
Норма запасу оборотних коштів для готової
продукції
обчислюється в
днях
і
включає
такі
елементи
: час на комплектування виробів для поставки
, упаковку продукції
, час на оформлення
і
здачу платіжних документів у
банк
Час на окремі
операції
визначається розрахунковим способом
За великої
номенклатури продукції
, що випускається
, норма оборотних коштів для готової
продукції
на складі
може бути визначена як середньозважена стосовно норм для груп продукції
, які
включають не менше
70-80 % запланованого випуску готової
продукції
Розрахована за цими даними середня норма оборотних коштів поширюється на всю готову продукцію на складі
Розрахунок середньозваженої
норми оборотних коштів для готової
продукції
на складі
може бути зроблений за формою табл
. 6.5.
Приклад
7.
Середня норма для всіх груп готової
продукції
на складі
становила
5,8 дня
(580 :
100).
Час на оформлення платіжних документів залежить від форми розрахунків
, умов відвантаження продукції
У
розрахунках беремо цей показник за
2,5 дня
Отже
, загальна норма оборотних коштів для готової
продукції
становитиме
8,3 дня
(5,8
+2,5).
Якщо одноденні
витрати на випуск продукції
становлять
82,0 тис грн
., то норматив оборотних коштів для готової
продукції
становитиме
680,6 тис грн
. (82 х
8,3).

Сукупний норматив оборотних коштів підприємства на плановий рік визначається підсумовуванням нормативів за кожною статтею нормованих оборотних коштів
Виходячи
із загальної
потреби підприємства в
оборотних коштах
, розраховують приріст
(
зменшення
)
їхнього нормативу в
запланованому періоді
Ці
дані
використовуються під час складання фінансового плану
У
фінансовому плані
для покриття приросту нормативу оборотних коштів мають бути забезпечені
відповідні
джерела

6.2.5.
РОЗРАХУНОК

НОРМАТИВУ

ОБОРОТНИХ

КОШТІВ

ЕКОНОМІЧНИМ

МЕТОДОМ

Визначення потреби в
оборотних коштах прямим методом передбачає
виконання розрахунків для кожного елемента оборотних коштів
Вони здійснюються на тривалий період
, якщо раптово не змінюються асортимент продукції
, технологія виробництва
, умови постачання та збуту продукції
Обчислений методом прямого розрахунку норматив щорічно коригується підприємством з
урахуванням змін виробничої
програми
і
швидкості
обертання оборотних коштів
Для корекції
використовується економічний метод розрахунку
Особливість визначення потреби в
оборотних коштах економічним методом полягає
в тім
, що обчислений методом прямого розрахунку норматив на поточний рік ділять на дві
частини
До першої
частини відносять нормативи оборотних коштів за статтями
, розмір яких прямо залежить від обсягу витрат на виробництво
: сировина
, основні
матеріали
, покупні
напівфабрикати
, допоміжні
матеріали
, тара
, незавершене виробництво та готова продукція
(
виробничий норматив
).
До другої
частини включають ті
статті
нормованих оборотних коштів
, розмір яких прямо не залежить від зміни витрат на виробництво
: запасні
частини для ремонтів устаткування
, малоцінні
і
швидкозношувані
предмети
, витрати майбутніх періодів
(
невиробничий норматив
).
Для визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік виробничий норматив збільшується відповідно до темпів зростання виробничої
програми в
плановому періоді
Невиробничий норматив оборотних коштів збільшується на
50 % від зростання виробничої
програми
Отримана загальна сума нормативів зменшується на суму коштів
, що вивільняються в
результаті
планового
(
прогнозованого
) прискорення обертання
оборотних коштів
Приклад
8.
Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив
1000 тис грн
., у
тім числі
виробничий
- 800 тис грн
., невиробничий
- 200 тис грн
Зростання виробничої
програми на плановий рік передбачене в
розмірі
10 % проти минулого року
У
плановому році
в результаті
реалізації
заходів для поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення
їх обертання на
2 %.
Виходячи з
наведених даних виконаємо такі
розрахунки
1.
Визначаємо виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік
:
(800*110%)/100%= 880 тис грн
2.
Визначаємо невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік
:
(200x105%)/100%=210 тис грн
3.
Загальний норматив на плановий рік становитиме
1090
тис грн
. (880 + 210).
4.
У
зв '
язку з
прискоренням обертання оборотних коштів у
плановому році
на
2 % визначаємо очікувану суму вивільнення з
обігу оборотних коштів
:
(1090*2%)/100%= 21,8 тис грн
5.
Отже
, норматив оборотних коштів на плановий рік з
урахуванням прискорення обороту коштів становитиме
1068,2 тис грн
. (1090 - 21,8).
Приріст нормативу становитиме
68,2 тис грн
. (1068,2 - 1000).
На відміну від методу прямого розрахунку
, який
є
досить трудомістким
, економічний метод не потребує
виконання складних розрахунків
Метод прямого розрахунку застосовується на нових підприємствах
, а
також тоді
, коли необхідно проаналізувати стан оборотних коштів з
метою виявлення непотрібних
, надлишкових
, неліквідних виробничих запасів
; резервів скорочення тривалості
виробничого циклу
; причин нагромадження готової
продукції
на складах
Економічний метод розрахунку нормативу оборотних коштів застосовується на діючих підприємствах
Економічний метод доцільно також використовувати на рівні
галузевих міністерств
, відомств
, виробничих об '
єднань у
процесі
перспективного планування або прогнозуванняПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал