Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка10/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36
5.3.
ПЛАТЕЖІ

ЗА

РЕСУРСИ
5.3.1.
Плата за землю
5.3.2.
Фіксований сільськогосподарський податок
5.3.3.
Податок
із власників транспортних засобів
5.3.4.
Податок на нерухоме майно
(
нерухомість
)

Виробничо
- господарська діяльність суб '
єктів господарювання пов '
язана
із залученням значних матеріальних ресурсів
Ефективність
їх використання справляє
безпосередній вплив на результати фінансово
- господарської
діяльності
підприємств
В
ефективному використанні
цих ресурсів заінтересоване й
суспільство в
цілому
З
метою раціонального ефективного використання ресурсів суб '
єктами господарювання та формування централізованих фінансових ресурсів держава може встановлювати відповідні
платежі
До передбачених податковим законодавством
України для суб '
єктів господарювання платежів за ресурси
, можна віднести
: плату
(
податок
) за землю
; податок з
власників транспортних засобів та
інших самохідних машин
і
механізмів
; податок на нерухоме майно
(
нерухомість
); збір за спеціальне використання природних ресурсів
(
лісовий податок
, плата за воду
, плата за корисні
копалини
); збір за забруднення навколишнього природного середовища
Вплив цих платежів на результати фінансово
- господарської
діяльності
підприємств досягається через формування собівартості
і
розподіл прибутку
Зменшення суми вказаних платежів
, якщо вони здійснюються за рахунок прибутку
, збільшує
обсяг чистого прибутку
Якщо вказані
платежі
відносяться на собівартість
, то
їх скорочення зменшує
поточні
витрати господарської
діяльності
, що в
кінцевому підсумку збільшує
обсяг прибутку

5.3.1.
ПЛАТА

ЗА

ЗЕМЛЮ

Плату за землю введено з
метою формування ресурсів для фінансування
:
- заходів з
раціонального використання й
охорони землі
, підвищення родючості
грунтів
;
- відшкодування власникам землі
і
землекористувачам витрат
, які
пов '
язані
з веденням господарства на землях гіршої
якості
;
- розвитку
інфраструктури населених пунктів
Плата за землю надходить на рахунок місцевих бюджетів
Структурно
- логічну схему податку на землю зображено на рис
. 5.6.
Порядок обчислення
і
сплати податку на землю регулюється
Законом
України "
Про плату за землю " від
19.06.1996 р
та подальшими доповненнями до нього

Плата за землю стягується у
вигляді
земельного податку або орендної
плати
і
встановлюється залежно від грошової
оцінки землі
Власники землі
сплачують земельний податок
За земельні
ділянки
, передані
в оренду
, стягується орендна плата
Об '
єктом плати за землю
є
земельна ділянка
, що перебуває
у власності
або користуванні
(
у тім числі
й на умовах оренди
).
Платниками
є
власники землі
та землекористувачі
(
в тому числі
орендарі
).
Стягуючи плату за землю
, дотримуються такого розмежування
: землі
сільськогосподарського призначення
(
придатні
для сільськогосподарського виробництва або призначені
для цієї
мети
); землі
населених пунктів
(
у межах населених пунктів
, установлених законодавством
).
Плата за землю сільськогосподарського призначення
Ставки земельного податку встановлено з
одного гектара сільськогосподарських угідь у
відсотках від грошової
оцінки цих угідь
Плата за землі
населених пунктів
Ставки земельного по датку встановлено в
розмірі
1% від грошової
оцінки землі
Якщо грошової
оцінки земельних ділянок не проведено
, то використовуються середні
ставки земельного податку
(
за
1 м
2).
Ці
ставки диференційовано залежно від кількості
населення в
населеному пункті
: вони збільшуються зі
збільшенням його кількості
Передбачене також застосування підвищувальних коефіцієнтів до встановлених ставок у
населених пунктах курортних зон
Чорноморського узбережжя
, гірських
і
пригірських районах
Карпат
, в
інших рекреаційних районах

Місцеві
ради можуть диференціювати й
затверджувати ставки
(
виходячи
із середніх ставок
) податку залежно від місцезнаходження земельної
ділянки на території
населеного пункту та
її
функціонального використання
З
1 липня
1997 року ставки податку на землю було підвищено в
1,81 раза проти ставок
, передбачених
Законом "
Про плату за землю ".
Джерела
і
порядок сплати земельного податку
Юридичні
особи самостійно обчислюють суму земельного податку щорічно за станом на
1 січня
і
до
1 лютого
надають відповідні
дані
податковій адміністрації
Податок нараховується з
дня виникнення права власності
або права користування землею
Щодо знову відведених земельних ділянок розрахунки податку здійснюються протягом місяця з
дня виникнення права власності
або користування ділянкою
Якщо земельна ділянка
, що на ній розміщено будівлю
, перебуває
у спільній власності
кількох юридичних осіб
, земельний податок нараховується кожному з
них
, пропорційно до частки його власності
на будівлю
Розмір
, умови
і
терміни внесення орендної
плати за землю встановлюються за згодою учасників договору оренди
- орендодавця
(
власника
) та орендаря
Суб '
єкти підприємницької
діяльності
сплачують земельний податок за рахунок собівартості
Одночасно земельний податок включається до складу валових витрат
Отже
, він зменшує
суму оподаткованого прибутку
, а
відтак
і
податку на прибуток
За несвоєчасну сплату земельного податку стягується пеня в
розмірі
0,3% суми заборгованості
за кожний день несплати
Розмір пені
за несвоєчасне внесення орендної
плати передбачається в
договорі
оренди
: однак вона не повинна перевищувати розміру пені
за несвоєчасну сплату податку на землю

5.3.2.
ФІКСОВАНИЙ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

ПОДАТОК

Згідно
із
Законом
України від
17 грудня
1998 р
. "
Про фіксований сільськогосподарський податок " з
1 січня
1999 р
відбулися зміни в
оподаткуванні
сільськогосподарських товаровиробників
, котрі
використовують землю як засіб виробництва
1.
Для сільськогосподарських товаровиробників встановлюється фіксований сільськогосподарський податок замість таких податків
і
зборів
(
обов '
язкових платежів
):
- податок на прибуток підприємств
;
- плата
(
податок
) за землю
;
- податок з
власників транспортних засобів та
інших самохідних машин
і
механізмів
;
- комунальний податок
;
- збір на обов '
язкове державне пенсійне страхування
;
- збір на обов '
язкове соціальне страхування
;
- збір на будівництво
, реконструкцію
, ремонт
і
утримання автомобільних доріг
;
- збір до
Державного
інноваційного фонду
;
- збір за геологорозвідувальні
роботи
, виконані
за рахунок державного бюджету
;
- плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної
діяльності
;
- збір за спеціальне використання природних ресурсів
(
за користування водою для потреб сільського господарства
).
Інші
податки та збори
, установлені
Законом
України "
Про систему оподаткування ", повинні
сплачуватися сільськогосподарськими товаровиробниками в
порядку
і
розмірах
, визначених відповідними законодавчими актами
2.
Платниками фіксованого сільськогосподарського податку
є
сільськогосподарські
підприємства різних організаційно
- правових форм господарювання та власності
(
колективні
й державні
сільськогосподарські
підприємства
, акціонерні
товариства
, агрофірми
, фермерські
господарства
), які
займаються виробництвом
(
вирощуванням
), переробкою та збутом сільськогосподарської
продукції
, а
їхній валовий дохід від операцій з
продажу сільськогосподарської
продукції
власного виробництва та продуктів
її
переробки за попередній звітний
(
податковий
) рік перевищує
50% загальної
суми валового доходу підприємства
Якщо у
звітному періоді
валовий дохід підприємства від операцій з
реалізації
сільськогосподарської
продукції
власного виробництва та продуктів
її
переробки
становить менше ніж
50% загального обсягу реалізації
, підприємство сплачуватиме податки у
наступному податковому періоді
на загальних підставах
3.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку мають право на вибір форми сплати вказаного податку
- у
грошовій формі
або у
вигляді
поставок сільськогосподарської
продукції
Кількість сільськогосподарської
продукції
з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється на початку року
і
не підлягає
коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року
Обрахування кількості
сільськогосподарської
продукції
з одного гектара сільськогосподарських угідь
, що має
поставлятися в
рахунок фіксованого сільськогосподарського податку
, здійснюється
, виходячи з
такого еквівалента
- однієї
тонни пшениці
м '
якої
третього класу за цінами
, які
щорічно визначатимуться
Кабінетом
Міністрів
України
Кількість сільськогосподарської
продукції
з одного гектара сільськогосподарських угідь
, яка має
поставлятися в
рахунок фіксованого сільськогосподарського податку
, визначається як співвідношення вартості
однієї
тонни пшениці
, узятої
за еквівалент
, до вартості
однієї
тонни відповідної
продукції
Таке співвідношення встановлюється обласними радами щорічно
, але не пізніше
1 січня
4.
За об '
єкт оподаткування береться площа сільськогосподарських угідь
, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у
власність або наданих йому в
користування
, у
тім числі
на умовах оренди
5.
Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановлюються з
одного гектара сільськогосподарських угідь у
відсотках до грошової
їх оцінки в
таких розмірах
:
- для ріллі
, сіножатей та пасовищ
- 0,5;
- для багаторічних насаджень
- 0,3.
6.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку у
грошовій формі
визначають його суму
- на поточний рік у
порядку та розмірах
, передбачених
Законом
,
і
до
1 лютого подають розрахунок до державної
податкової
служби за місцем
їхнього знаходження
Протягом поточного року щомісяця до
20 числа місяця
, наступного за звітним
, указаний податок сплачується в
розмірі
третини суми податку
, визначеної
на кожний квартал
Установлено такий квартальний розподіл річної
суми податку
:
І
квартал
- 10%, II квартал
- 10%, III квартал
- 50%, IV квартал
- 30%.
Для сплати фіксованого сільськогосподарського податку у
формі
поставок сільськогосподарської
продукції
встановлені
такі
терміни
Щодо поставок зерна термін встановлюється за погодженням з
районною державною адміністрацією
, але не пізніше
15 жовтня
(
ранні
зернові
культури
) та
1 грудня
(
пізні
зернові
та технічні
культури
).
Поставка продукції
тваринництва для сплати податку має
здійснюватись щомісячно
, але не пізніше останнього дня поточного місяця
При цьому витрати
, пов '
язані
з транспортуванням сільськогосподарської
продукції
до заготівельних підприємств
і
організацій
, несуть платники податку
Платники фіксованого сільськогосподарського податку переказують кошти на окремий рахунок
Казначейства
України
З
метою стабілізації
сільськогосподарського виробництва з
1 січня
1999 року до
1 січня
2001 року звільняються від сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарські
товаровиробники
, які
є
платниками податку згідно з
розглянутим вище
Законом
При цьому вказані
платники не звільняються від сплати коштів на обов '
язкове державне пенсійне страхування та на обов '
язкове соціальне страхування

5.3.3.
ПОДАТОК

ІЗ

ВЛАСНИКІВ

ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ

Кошти
, що надходять від стягнення податку
, спрямовуються на фінансування будівництва
, реконструкції
, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування
, проведення природоохоронних заходів на водоймищах
Податок зараховується до бюджетів місцевого самоврядування
Структурно
- логічну схему податку на транспортні
засоби зображено на рис
. 5.7.
Порядок обчислення та сплати податку на транспортні
засоби регулюється
Законом
України "
Про податок
із власників транспортних засобів та
інших самохідних машин
і
механізмів " від
18 лютого
1997 р
Платниками податку
є
підприємства
, організації
, установи
(
юридичні
особи
) - власники транспортних засобів та
інших самохідних машин
і
механізмів

Згідно
із законодавством об '
єктами оподаткування
є
автомобілі
(
легкові
, вантажні
, спеціального призначення
); колісні
трактори
; мотоцикли
, яхти та судна парусні
, човни моторні
і
катери
Не оподатковуються
: трактори на гусеничному ходу
; машини та механізми для сільськогосподарських робіт
; автомобілі
швидкої
допомоги та пожежні
; спортивні
яхти
, судна парусні
і
човни
; транспортні
засоби
(
підйомні
й самохідні
), що використовуються на заводах
, складах
, у
портах для перевезення вантажів на короткі
відстані

Ставки податку визначено в
розрахунку на рік
: зі
100 см об '
єму двигуна
, з
1 кВт потужності
двигуна
, зі
100 см довжини транспортного засобу
Усі
ставки податку встановлені
з
1 січня
2000 р
в грн за видами транспортних засобів
і
диференційовані
залежно від потужності
двигуна
, виду транспортного засобу
, його призначення й
використання
Обчислення податку здійснюється на підставі
даних про кількість транспортних засобів за станом на
1 січня поточного року
Податок сплачується за місцезнаходженням юридичних осіб на спеціальні
рахунки територіальних дорожніх фондів
Територіальні
дорожні
фонди
85% податку спрямовують на фінансування витрат
, пов '
язаних
із будівництвом
, реконструкцією
, ремонтом
і
утриманням автомобільних доріг загального користування
Решту
(15%) вони спрямовують до бюджетів місцевого самоврядування на фінансування відповідних витрат
Податок сплачується щоквартально рівними частинами до
15 числа місяця
, що настає
за звітними кварталами
За придбані
транспортні
засоби протягом року податок сплачується перед
їх реєстацією
Податкові
пільги
Від сплати податку звільняються підприємства автомобільного транспорту загального користування
(
стосовно транспортних засобів
, зайнятих перевезенням пасажирів
, у
тому разі
, коли законодавче встановлено тарифи на оплату проїзду на цих транспортних засобах
) незалежно від форми власності
Сільськогосподарські
підприємства
- товаровиробники сплачують податок на трактори колісні
, автобуси
і
спеціальні
автомобілі
для перевезення людей
(
з кількістю місць менше
10) у
розмірі
50%.
Для підприємств встановлено достатньо високу відповідальність за сплату податку
У
разі
заниження податку стягується вся сума несплаченого податку
і
штраф у
двократному розмірі
від тієї
ж суми
За браком обліку об '
єктів оподаткування або за ведення обліку з
порушенням установленого порядку
(
неподання
, несвоєчасне подання розрахунків та
інших документів
, необхідних для обчислення та сплати податку
) стягується штраф у
розмірі
10% від суми податку
, що підлягає
сплаті
За несвоєчасну сплату податку стягується пеня у
розмірі
120% річних від облікової
ставки
Національного банку на день складання акта перевірки
, від суми недоплати за кожний день прострочення платежу

Сума податку на транспортні
засоби включається до складу валових витрат платника
, а
отже
, зменшує
оподатковуваний прибуток
і
суму податку на нього
Податок на транспортні
засоби включається в
собівартість перевезень
, що впливає
на розмір прибутку підприємства
Аналіз механізму стягнення податку на транспортні
засоби дає
змогу зробити висновок
, що поряд
із фіскальною функцією вказаний податок виконує
регулюючу функцію
Він спрямований на підвищення
інтенсивності
використання
транспортних засобів

5.3.4.
ПОДАТОК

НА

НЕРУХОМЕ

МАЙНО
(
НЕРУХОМІСТЬ
)
У
Законі
України "
Про систему оподаткування " передбачений податок на нерухоме майно суб '
єктів господарювання
Законодавчих актів щодо вказаного податку поки що не прийнято
Мета введення названого податку
- забезпечити збалансування доходів
і
витрат бюджету держави та сприяти підвищенню ефективності
використання нерухомості
суб '
єктами господарювання
Було підготовано кілька варіантів закону стосовно цього податку
Останній його варіант
, опрацьований
1997 року
, передбачав
, що об '
єктом оподаткування
є
земля
, а
також постійні
будівлі
і
споруди
, що конструктивно й
технологічно зв '
язані
з землею
, на якій
їх розміщено
Структурно
- логічну схему названого варіанта проекту
Закону "
Про податок на нерухоме майно
(
нерухомість
)" подано на рис
. 5.8.
Передбачалось
, що податок на нерухомість
(
згідно зі
згаданим вище проектом закону
) має
бути загальнодержавним податком
і
є
різновидом податку на майно
У
підготовленому проекті
Закону "
Про місцеві
податки
і
збори " також передбачений податок на нерухоме майно
Тобто названий податок віднесено до місцевих
Податок на нерухомість складається з
суми податків на землю
, будівлі
і
споруди
Нерухомість
- це земля
і
постійно розміщені
на ній будівлі
та споруди
Будівлі
- це житлові
будинки
, офіси
, гаражі
, дачі
Споруди
- це об '
єкти
, які
підпадають під визначення першої
групи основних фондів
, за винятком будівель
Якщо об '
єкт
, який належить до основних фондів першої
групи
, використовується одночасно як споруда та як будівля
, платник податку має
звернутися до податкової
адміністрації
із заявою про розмежування напрямів використання такого об '
єкта з
метою окремого визначення податкових баз
і
строків оподаткування
Слід звернути увагу на те
, що в
розглянутому варіанті
податку на нерухомість передбачалось для розрахунків бази оподаткування застосовувати
індексацію бази оподаткування на рівень
інфляції
Така
індексація можлива
, коли рівень
інфляції
, розрахований на базі
податкового року
, дорівнює
або перевищує
110%.

5.4.
НЕПРЯМІ

ПОДАТКИ
,
ЯКІ

СПЛАЧУЮТЬ

ПІДПРИЄМСТВА
5.4.1.
Вплив непрямих податків на фінансово
- господарську діяльність підприємств
5.4.2.
Мито
5.4.3.
Акцизний збір
5.4.4.
Податок на додану вартість

5.4.1.
ВПЛИВ

НЕПРЯМИХ

ПОДАТКІВ

НА

ФІНАНСОВО
-
ГОСПОДАРСЬКУ

ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВ

Практика оподаткування використовує
кілька видів непрямих податків
- універсальні
та специфічні
акцизи
, а
також мито
Специфічні
акцизи встановлюються на обмежений перелік товарів
У
цьому разі
застосовуються диференційовані
ставки для окремих груп
, видів товарів
Універсальні
акцизи виникли на початку нашого століття
Вони відрізняються від специфічних тим
, що мають ширшу базу оподаткування та уніфіковані
ставки
У
податковій практиці
використовуються три форми універсальних акцизів
Податок з
продажу
Застосовується у
сфері
оптової
та роздрібної
торгівлі
Об '
єктом оподаткування
є
реалізація товарів на заключному етапі
При цьому оподаткування здійснюється один раз
Ця форма використовувалась нетривалий час в
останній період
існування
Радянського
Союзу
, але поширена в
інших країнах

Податок з
обороту
Стягується з
валового обороту на всіх стадіях руху товарів
При цьому допускається подвійне оподаткування
, оскільки у
валовий оборот включаються податки
, що були сплачені
раніше
Цей податок широко
і
протягом тривалого періоду
(
з початку
30- х
і
до початку
90- х
років
) використовувався у
Радянському
Союзі
Ставки податку з
обороту були диференційовані
за видами товарів
Податок на додану вартість
Сплачується на всіх етапах руху товарів
, робіт
, послуг
Об '
єктом оподаткування
є
не валовий оборот
, а
додана вартість
При цьому застосовуються уніфіковані
ставки
Це полегшує
обчислення податку
і
контроль за його надходженням
Обчислення
і
стягнення податку на додану вартість потребує
чіткого визначення об '
єкта оподаткування
- доданої
вартості
Можливі
два способи
її
визначення
: заробітна плата
+ прибуток
; виручка від реалізації
- матеріальні
витрати
Цей податок набув значного поширення в
країнах
Західної
Європи
В
Україні
використовуються три види непрямих податків
: акцизний збір
(
специфічний акциз
), податок на додану вартість
(
універсальний акциз
), мито
Непрямі
податки включають у
ціни товарів
, що реалізуються
, робіт
, що виконуються
, послуг
, що надаються
Отже
, ці
податки
є
ціноутворюючим елементом
і
можуть суттєво впливати на загальний рівень цін
На рис
. 5.9 зображено структурно
- логічну схему формування цін реалізації
товарів з
урахуванням непрямих податків
Слід звернути увагу
, що
є
особливості
у визначенні
бази
(
об '
єкта
) для обчислення окремих видів непрямих податків залежно від сфери діяльності
, умов придбання товарів

У
відпускну ціну продукції
підприємств виробничої
сфери можуть бути включені
два непрямі
податки
: акцизний збір
і
податок на додану вартість
Акцизний збір
, що включається в
ціну
, розраховується у
твердих сумах з
одиниці
реалізованого товару
, або виходячи з
відсоткової
ставки податку до ціни виробника продукції
Податок на додану вартість
, що включається в
ціну
, розраховується виходячи з
відсоткової
ставки податку до ціни виробника
і
суми акцизного збору
, включеного в
ціну
Такий самий порядок включення
ПДВ
в ціну виконаних робіт
і
надання послуг
Різниця в
тім
, що роботи
, які
виконуються
(
будівельні
, монтажні
, науково
- дослідні
, проектно
- пошукові
та
ін
.), а
також надані
послуги не обкладаються акцизним збором
Є
особливості
визначення суми непрямих податків
, що включаються в
ціну реалізації
товару споживачу
(
роздрібну ціну
), за реалізації
підприємствами товарів
, придбаних усередині
країни та
імпортованих
Акцизний збір
і
ПДВ
включають у
відпускну ціну виробника продукції
Отже
, підприємства торгівлі
купують товари за ціною
, що включає
ці
непрямі
податки
З
прийняттям
Закону
України "
Про податок на додану вартість " з
1 жовтня
1997 р
ПДВ
з валового доходу
(
торгових націнок
), отриманого підприємствами торгівлі
, безпосередньо не встановлюється
Підприємства торгівлі
обчислюють
ПДВ
від загальної
вартості
(
ціни
) придбаних товарів
і
суми торгової
націнки
Ціна реалізації
споживачам
імпортованих товарів може включати три види непрямих податків
: ввізне мито
, акцизний збір
,
ПДВ
Ввізне мито встановлюється у
твердих ставках в
ЕКЮ
(
ЄВРО
) з
одиниці
товарів
, що
імпортуються
, або у
відсотках до митної
вартості
імпортованих товарів
Сума акцизного збору
, що включається в
ціну
, визначається у
твердих сумах з
одиниці
товарів
, що
імпортуються
, або за ставками у
відсотках до обороту
, що включає
: митну вартість придбаних товарів та ввізне
(
імпортне
) мито
Митна вартість придбаних товарів включає
витрати
: на
їх придбання
(
контрактна вартість
); на транспортування
, вантажно
- розвантажувальні
роботи
, страхування до перетину митного кордону
; на сплату брокерських
, агентських
, комісійних та
інших видів винагород
Податок на додану вартість
, що включається в
ціну
, визначається у
відсотках до обороту
, що включає
митну вартість придбаних товарів
, ввізне мито
, акцизний збір
(
якщо це підакцизний товар
).
Для обчислення
ПДВ
щодо
імпорту в
оподаткований оборот не включається оплата митних послуг
Непрямі
податки мають
, в
основному
, фіскальне спрямування
Однак було б
неправильно заперечувати регулюючу функцію непрямих податків
На суму непрямих податків відповідно зростає
ціна товарів
, що впливає
на
їх виробництво й
реалізацію
Реальними платниками непрямих податків
є
покупці
(
споживачі
) товарів
, робіт
, послуг
Ними можуть бути
: фізичні
особи
(
населення
); юридичні
особи
; фізичні
особи
- суб '
єкти господарської
діяльності
; організації
, установи
, що не е
суб '
єктами господарювання
Населення сплачує
непрямі
податки зі
своїх власних доходів
Відтак більше податків сплачують ті
категорії
населення
, що більше споживають товарів
, мають більш високі
доходи
Достатньо складним
є
вплив непрямих податків на фінансову діяльність
, фінансовий стан суб '
єктів підприємництва
Останні
є
платниками непрямих податків
, коли вони купують товари
, роботи
, послуги
Водночас суб '
єкти підприємництва
, реалізуючи товари
, роботи
, послуги
, у
складі
виручки від реалізації
одержують на свої
рахунки певні
суми непрямих податків
, сплачених покупцями
(
споживачами
), а
отже вони
є
платниками непрямих податків до бюджету
При цьому вплив непрямих податків на фінансову діяльність суб '
єктів підприємництва залежить від багатьох обставин
і
чинників
Цей вплив можна розглядати у
двох аспектах
По
- перше
, він пов '
язаний зі
сплатою непрямих податків у
процесі
придбання товарно
- матеріальних цінностей
, оплати виконаних робіт
і
отриманих послуг
На
даному етапі
сплата непрямих податків здійснюється за рахунок оборотних коштів суб '
єктів підприємництва
, тобто має
місце тимчасова
іммобілізація оборотних коштів для сплати податків
У
цьому разі
необхідно врахувати такі
чинники
: умови оплати та обсяги придбання товарно
- матеріальних цінностей
, ставки й
пільги щодо податків
, джерела
і
терміни відшкодування сплачених непрямих податків суб '
єктам підприємницької
діяльності
По
- друге
, цей вплив пов '
язаний
із надходженням непрямих податків на рахунки суб '
єктів підприємства
, які
реалізують товари
, роботи
, послуги
Непрямі
податки
, що надходять на рахунки суб '
єктів підприємництва
, використовуються для відшкодування сплачених ними непрямих податків у
процесі
придбання товарно
- матеріальних цінностей
(
робіт
, послуг
).
При цьому
, певний час
, до перерахування в
бюджет
, непрямі
податки можуть залишатися в
розпорядженні
(
обороті
) підприємств
Відтак необхідно враховувати
: умови реалізації
та оплати
, обсяги й
напрямки реалізації
товарів
(
робіт
, послуг
); ставки й
пільги щодо непрямих податків
; терміни
їх сплати у
бюджет
Вплив непрямих податків на фінансову діяльність
, фінансовий стан суб '
єктів підприємництва залежно від сфери
їхньої
діяльності
виявляється по
- різному
Тому
є
певні
особливості
впливу непрямих податків на діяльність підприємств виробничої
сфери
(
з урахуванням галузі
), тих
, які
займаються торговр
- посередницькою діяльністю
, тих
, що надають послуги
(
у тім числі
фінансові
).
Розглянемо особливості
обчислення та сплати в
бюджет окремих непрямих податків та
їхній вплив на фінансово
- господарську діяльність підприємствПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал