Фінанси підприємствPdf просмотр
Сторінка1/36
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Фінанси

підприємств

Автори
:
А
М
Поддерьогін
,
Л
Д
Буряк
,
Г
Г
Нам
,
А
М
Павліковський
,
О
В
Павловська
,
В
. 3.
Потій
,
А
П
Куліш
,
О
О
Терещенко
,
Н
П
Шульга
,
С
А
Булгакова
Фінанси підприємств
:
Підручник
/
Керівник авт кол
і
наук ред проф
А
М
Поддєрьогін
. 3- тє
вид
., перероб та доп
. -
К
.:
КНЕУ
, 2000. - 460 с
.,
іл
ISBN 966-574-010-5

Підручник підготовлено відповідно до програми з
нормативної
навчальної
дисципліни "
Фінанси підприємств ", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з
економіки й
підприємництва
У
ньому висвітлено сутність
і
організацію фінансів підприємств
, організацію розрахунків
і
кредитування підприємств
, формування
і
розподіл прибутку
, оподаткування підприємств
, організацію оборотних коштів
і
фінансування відтворення основних фондів
, фінансове планування
, методику аналізу фінансового стану
, проведення фінансової
санації
підприємств
У
третьому виданні
враховано зміни в
законодавстві
: як у
податковому
, так
і
щодо
інших питань фінансової
діяльності
Для студентів
, аспірантів
, викладачів
, практичних працівників у
сфері
фінансів
, бізнесменів

ББК
65.290-93


ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність і функції фінансів підприємств
1.2. Грошові фонди та фінансові ресурси
1.3. Основи організації фінансів підприємств
1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
Контрольні питання до розділу 1
Розділ 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Розрахункові й касові операції
2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств
2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки
2.1.3. Проведення касових операцій

2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття
2.2. Форми безготівкових розрахунків
2.2.1. Принципи організації розрахунків
2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями
2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
2.2.4. Розрахунки чеками
2.2.5. Розрахунки акредитивами
2.2.6. Вексельна форма розрахунків
2.3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
Тести до розділу 2
Розділ 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств
3.2. Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг
3.3. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності
3.4. Формування валового і чистого доходу
Контрольні питання до розділу 3
Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
4.1. Формування прибутку підприємства
4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
4.1.2. Формування прибутку підприємства
4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його формування
4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації
4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності
4.2. Розподіл і використання прибутку
4.2.1. Розподіл прибутку підприємства
4.2.2. Використання чистого прибутку
Тести до розділу 4
Розділ 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
5.1. Сутність оподаткування підприємств і податкова система
5.1.1. Сутність податків і їх функції
5.1.2. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні
5.2. Оподаткування прибутку підприємств
5.2.1. Становлення оподаткування прибутку
5.2.2. Чинний порядок оподаткування прибутку
5.3. Платежі за ресурси
5.3.1. Плата за землю
5.3.2. Фіксований сільськогосподарський податок
5.3.3. Податок із власників транспортних засобів
5.3.4. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
5.4. Непрямі податки, які сплачують підприємства
5.4.1. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств
5.4.2. Мито
5.4.3. Акцизний збір
5.4.4. Податок на додану вартість
5.5. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства
5.6. Місцеві податки і збори
5.7. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Тести до розділу 5

Розділ 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів
6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів
6.1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів
6.2. Визначення потреби в оборотних коштах
6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах
6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів
6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів
6.2.4. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції
6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом
6.3. Джерела формування оборотних коштів
6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів
6.3.2. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів
6.3.3. Залучення коштів інших суб'єктів господарювання
6.4. Показники стану і використання оборотних коштів
6.4.1. Показники стану власних оборотних коштів
6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання
6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
Тести до розділу 6
Розділ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств
7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів
7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам
7.2. Банківське кредитування підприємств
7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика
7.2.2. Умови та порядок отримання банківського кредиту
7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту підприємством
7.3. Небанківське кредитування підприємств
7.3.1. Комерційне кредитування підприємств
7.3.2. Лізингове кредитування підприємств
7.3.3. Державне кредитування підприємств
7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних
інститутів
Тести до розділу 7
Розділ 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8.1. Сутність основних засобів та їх відтворення
8.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів
8.3. Знос і амортизація основних засобів
8.4. Сутність і склад капітальних вкладень
8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень
8.6. Фінансування ремонту основних засобів
Тести до розділу 8
Розділ 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
9.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
9.3. Показники фінансового стану підприємства
9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства
9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
Тести до розділу 9
Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
10.1. Фінансова стратегія підприємств
10.2. Зміст, завдання та методи фінансового планування
10.3. Зміст фінансового плану та порядок його складання
10.4. Зміст і значення оперативного фінансового плану
Тести до розділу 10
Розділ 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ
11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення
11.1.1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють
11.1.2. Економічна сутність санації підприємств
11.1.3. Менеджмент фінансової санації підприємства
11.1.4. Випадки, коли приймається рішення про фінансову санацію підприємств
11.1.5. Класична модель фінансової санації
11.2. Санаційний аудит
11.2.1. План санації
11.2.2. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення
11.2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі
11.2.4. Аудит фінансової сфери підприємства
11.2.5. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції
11.2.6. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві
11.2.7. Акт аудиторської перевірки
11.3. Фінансові джерела санації підприємств
11.3.1. Форми фінансової санації
11.3.2. Внутрішні джерела фінансової санації
11.3.3. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства
11.3.4. Санація із залученням коштів власників підприємства
11.3.5. Альтернативна санація
11.3.6. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника
11.3.7. Фінансова участь персоналу в санації підприємства
11.3.8. Державна фінансова підтримка санації підприємств
11.4. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств
11.4.1. Доарбітражне врегулювання господарських спорів
11.4.2. Арбітражне врегулювання господарських спорів
11.4.3. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств
11.4.4. Порядок оголошення підприємства банкрутом
11.4.5. Задоволення претензій кредиторів
11.4.6. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду
11.4.7. Мирова угода
11.4.8. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації)
11.4.9. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство
Тести до розділу 11.
Література.ВСТУП
Становлення
і
розвиток в
Україні
ринкової
інфраструктури суттєво змінюють економічне
,
інформаційне
і
правове середовище функціонування підприємств
, зміст
їхньої
фінансової
діяльності
Фінанси підприємств
є
основою фінансової
системи країни
Фінансовий стан підприємств впливає
на фінансове становище країни в
цілому
Вихід
України з
тривалої
економічної
кризи безпосередньо пов '
язаний з
поліпшенням фінансового стану суб '
єктів господарювання всіх форм власності
в усіх сферах діяльності
За цих умов необхідна сучасна
, адекватна ринковій економіці
, організація фінансової
діяльності
кожного підприємства
Це потребує
підготовки спеціалістів
- фінансистів
, що мають глибокі
теоретичні
і
практичні
знання
, можуть узагальнити наявний досвід країн з
розвинутою ринковою економікою
, розробити план дій щодо виходу
із фінансової
скрути
Підготовка фахівців
, обізнаних
із фінансовою діяльністю підприємств за нових умов господарювання
, ускладнюється недостатністю навчальної
літератури
, яка б
ураховувала специфіку перехідного періоду української
економіки
, законодавче
і
правове поле
, в
якому працюють вітчизняні
підприємства
Підручник написаний згідно з
типовою навчальною програмою дисципліни "
Фінанси підприємств ", яка включена в
нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з
економіки
і
підприємництва
У
процесі
підготовки третього видання підручника використані
нові
законодавчі
й нормативні
документи
, що регулюють фінансову діяльність суб '
єктів господарювання
Ураховано досвід викладання дисципліни "
Фінанси підприємств " у
провідних навчальних закладах
України
, а
також у
вищих навчальних закладах зарубіжних країн
У
підручнику розкрито
: сутність фінансів підприємств
, зміст
і
організацію
їхньої
фінансової
діяльності
; формування
і
розподіл прибутку
, оподаткування підприємств
; організацію грошових розрахунків
і
кредитування підприємств
; організацію оборотних коштів
і
фінансове забезпечення відтворення основних засобів
; фінансове планування
, аналіз фінансового стану
, проведення фінансової
санації
підприємств
Автори намагались доступно викласти актуальний
і
складний матеріал з
фінансів підприємств
, який буде корисним для різних категорій читачів
: студентів
, аспірантів
, викладачів економічних вузів
і
факультетів
, підприємців
, економістів
- практиків
У
підручнику
, з
метою більш активного засвоєння матеріалу
, широко використані
структурно
- логічні
схеми
, тести
Третє
видання підручника включає
глосарій
, що дозволить глибше засвоїти основні
поняття
і
категорії
Підручник підготовлено колективом авторів
, які
мають значний досвід викладацької
, наукової
і
виробничої
діяльності
Авторами окремих розділів
є
А
М
Поддєрьогін
(
керівник авторського колективу
), канд екон наук
, проф
. - вступ
, розділи
4, 5;
Л
Д
Буряк
, канд екон наук
, доц
. - розділ
8;
Г
Г
Нам
, канд екон наук
, доц
. - розділи
1,3, 10;
А
М
Павліковський
, канд екон наук
, доц
. - розділ
6;
О
В
Павловська
, канд екон наук
, доц
. - розділ
9;
В
. 3.
Потій
, канд екон наук
, доц
.,
А
П
Куліш
, ст викл
. - розділ
2;
О
О
Терещенко
, канд екон наук
, доц
. - розділ
11;
Н
П
Шульга
,
С
А
Булгакова
, кандидати економічних наук
, доценти
- розділ
7.
У
третє
видання підручника внесено певні
структурні
вдосконалення та доповнення
При цьому були враховані
слушні
зауваження
і
побажання до другого видання підручника
, які
надіслані
до видавництва університету
, опубліковані
в
рецензії
на підручник у
журналі
"
Фінанси
України " (
перший номер за
2000 рік
).
Ураховано зміни в
законодавстві
, які
впливають на фінансову діяльність підприємств
Авторський колектив підручника
і
його науковий керівник висловлюють вдячність фахівцям
(
ученим
і
практикам
), які
надіслали
і
висловили свої
зауваження
і
побажання
, а
також у
цілому дали високу оцінку підручника


РОЗДІЛ
1
ОСНОВИ

ФІНАНСІВ

ПІДПРИЄМСТВ

Основні
терміни
і
поняття
: грошові
кошти
; грошові
фонди
; комерційний розрахунок
; організація фінансів підприємств
; фінанси підприємств
; фінансова
інвестиція
; фінансова діяльність підприємств
; операційна діяльність
; фінансовий механізм
; фінансові
ресурси
; фінансова робота на підприємстві
; функції
фінансів підприємств

1.1.
СУТНІСТЬ

І

ФУНКЦІЇ

ФІНАНСІВ

ПІДПРИЄМСТВ
Фінанси підприємств як складова частина фінансової
системи займають визначальне місце у
структурі
фінансових відносин суспільства
Вони функціонують у
сфері
суспільного виробництва
, де створюється валовий внутрішній продукт
, матеріальні
та нематеріальні
блага
, національний дохід
- основні
джерела фінансових ресурсів
Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб
, фінансова стійкість країни
Фінансам підприємств
, як
і
фінансам у
цілому
, властиві
певні
загальні
та специфічні
ознаки
Треба брати до уваги також
і
особливості
, зумовлені
функціонуванням фінансів у
різних сферах економіки
Загальною ознакою фінансів підприємств
є
те
, що вони виражають сукупність економічних
(
грошових
) відносин
, пов '
язаних
із розподілом вартості
валового внутрішнього продукту
Специфічні
ознаки фінансів підприємств виражають грошові
відносини
, що залежать від первинного розподілу вартості
валового внутрішнього продукту
, формування та використання грошових доходів
і
децентралізованих фондів
Особливості
фінансів підприємств
, зумовлені
їхнім функціонуванням у
різних галузях економіки
, розглянемо далі
Фінанси підприємств безпосередньо пов '
язані
з рухом грошових коштів
Саме тому досить часто поняття "
фінанси підприємств " ототожнюється з
грошовими коштами
, наявними фінансовими ресурсами
Однак самі
кошти чи фінансові
ресурси не розкривають поняття "
фінанси ", якщо не з '
ясувати суті
економічної
природи останніх
Такими суттєвими
/
загальними властивостями
, які
лежать в
основі
фінансів
,
є
закономірності
відтворювального процесу та грошові
відносини
, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення
, на всіх рівнях господарювання
, у
всіх сферах суспільної
діяльності
Однак не всі
грошові
відносини належать до фінансових
Грошові
відносини перетворюються на фінансові
, коли рух грошових коштів стає
відносно самостійним
Таке відбувається в
процесі
формування
, розподілу
, використання грошових доходів та фондів згідно з
цільовим призначенням у
формі
фінансових ресурсів
До фінансів належать такі
групи фінансових відносин
:
* пов '
язані
з формуванням статутного фонду суб '
єктів господарювання
;
* пов '
язані
з утворенням та розподілом грошових доходів
: виручки
, валового та чистого доходу
, прибутку
, грошових фондів підприємств
;
* що виникають у
підприємств з
державою з
приводу податкових та
інших платежів
у
бюджет та цільові
фонди
, бюджетного фінансування
, одержання субсидій
;
* які
виникають між суб '
єктами господарювання у
зв '
язку з
інвестуванням у
цінні
папери та одержанням на них доходів здійсненням пайових внесків та участю в
розподілі
прибутку від спільної
діяльності
, одержанням
і
сплатою штрафних санкцій
;
* які
формуються в
підприємств з
банками
, страховими компаніями у
зв '
язку з
одержанням та погашенням кредитів
, сплатою відсотків за кредит та
інші
види послуг
, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів
, а
також у
зв '
язку зі
страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування
;
* що формуються в
підприємств у
зв '
язку з
внутрішньовиробничим розподілом доходів
Отже
, об '
єктом фінансів підприємств
є
економічні
відносини
, пов '
язані
з рухом коштів
, формуванням та використанням грошових фондів
Суб '
єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації
, банківські
установи та страхові
компанії
, позабюджетні
фонди
,
інвестиційні
фонди
, аудиторські
організації
,
інші
суб '
єкти господарювання
, які
є
юридичними особами
У
процесі
відтворення
(
виробництво
, розподіл
, обмін та споживання
) відбувається розподіл вартості
валового внутрішнього продукту за цільовим призначенням
, а
також розподіл його між державою та суб '
єктами господарювання
, кожен з
яких одержує
свою частку виробленого продукту в
грошовій формі
Відтак гроші
створюють умови для появи фінансів як самостійної
сфери грошових відносин
, як системи виробничих відносин
Безпосередньою сферою фінансових відносин підприємств
є
процеси первинного розподілу вартості
валового внутрішнього продукту
(
с
+ v + m), коли вона розподіляється на вартість матеріальних витрат
(
с
), необхідного продукту
(v), додаткового продукту
(m).
При цьому утворюються різні
фонди грошових доходів
З
допомогою фінансів у
суспільному виробництві
відбувається рух грошових коштів
, які
набирають специфічної
форми фінансових ресурсів
, що формуються в
суб '
єктів господарювання та в
держави
Фінанси підприємств
- це економічні
відносини
, що пов '
язані
з рухом грошових потоків
, формуванням
, розподілом
і
використанням доходів
і
грошових фондів суб '
єктів господарювання в
процесі
відтворення
У
процесі
відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть
, свою внутрішню властивість через такі
функції
:
- формування фінансових ресурсів у
процесі
виробничо
- господарської
діяльності
;
- розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної
виробничої
та
інвестиційної
діяльності
, для виконання своїх фінансових зобов '
язань перед бюджетом
, банками
, господарюючими суб '
єктами
;
- контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у
процесі
відтворення
Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду
, а
також у
процесі
розподілу грошових надходжень у
результаті
повернення авансованих коштів у
основні
та оборотні
фонди
, використання доходів на формування резервного фонду
, фонду споживання
і
фонду накопичення
У
зв '
язку з
цим поняття "
формування " та "
розподіл " доцільно розглядати як
єдиний процес у
суспільному виробництві
Утворення грошових фондів завжди передбачає
розподіл валових доходів
Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах
- це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної
та
інвестиційної
діяльності
, виконання фінансових зобов '
язань перед державою та
іншими суб '
єктами господарювання
Рух грошових потоків кількісно відображає
всі
стадії
процесу відтворення через
формування
, розподіл та використання грошових доходів
, цільових фондів
Відтак фінанси
є
безвідмовним
індикатором виникнення вартісних диспропорцій
: дефіциту грошових коштів
, неплатежів
, нецільового використання коштів
, збитків та
інших негативних явищ у
процесі
фінансово
- господарської
діяльності
підприємств
Тобто фінансам властива потенційна можливість контролювати фінансово
- господарську діяльність підприємств
Завдання фінансових служб підприємств полягає
в якнайповнішому використанні
цих властивостей фінансів для організації
дійового фінансового контролю
Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає
з притаманної
фінансам здатності
об '
єктивно відображати кількісні
й вартісні
пропорції
виробництва та реалізації
продукції
, робіт
, послуг
Зокрема
, напрямки та використання фінансових ресурсів пов '
язані
з виконанням зобов '
язань підприємств перед фінансово
- кредитною системою та суб '
єктами господарювання
Грошовий контроль взаємовідносин між підприємствами та організаціями в
процесі
оплати поставлених товарів
, наданих послуг
, виконаних робіт дає
змогу негайно встановити
, чи дотримано умови господарських угод
За умов ринкової
економіки
, коли підприємства мусять самостійно вирішувати проблеми фінансового забезпечення власної
виробничо
- господарської
та
інвестиційної
діяльності
, значно зростає
роль фінансів підприємств
До найважливіших завдань останніх належить забезпечення стабільності
економіки та суспільного життя в
країні
Це досягається в
процесі
оптимізації
розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні
підприємств
, так
і
на загальнодержавному рівні
На макроекономічному рівні
фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні
фонди
Важливою
є
роль фінансів підприємств у
забезпеченні
збалансованості
в економіці
країни матеріальних та грошових фондів
, призначених для споживання та нагромадження
Забезпечення такої
збалансованості
великою мірою впливає
на стабільність національної
валюти
, грошового обігу
, стану розрахунково
- платіжної
дисципліни в
народному господарстві
Фінанси
, беручи участь у
вартісному розподілі
створеного внутрішнього валового продукту
, забезпечуючи формування та використання доходів
і
грошових фондів
, безпосередньо пов '
язані
з
іншими економічними категоріями та
інструментами господарського механізму
: комерційним розрахунком
, ціною
, кредитом
Саме тому фінанси підприємств можуть бути важливим
інструментом економічного стимулювання
, контролю за станом економіки країни та управління нею
Фінанси
є
суттєвим складовим елементом системи управління економікою
Без фінансів неможливо забезпечити
індивідуальний кругооборот виробничих фондів на розширеній основі
, запроваджувати науково
- технічні
досягнення
, стимулювати
інвестиційну діяльність
, регулювати структурну перебудову економіки
Обов '
язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств
є
:
- різноманітність форм власності
;
- свобода підприємництва та самостійність у
прийнятті
рішень
;
- вільне ринкове ціноутворення та конкуренція
;
- самофінансування підприємництва
;
- правове забезпечення правил економічної
поведінки всіх суб '
єктів підприємницької
діяльності
;
- обмеження
і
регламентація державного втручання в
діяльність підприємств
Життя довело ефективність ринкового механізму в
забезпеченні
збалансованості
економіки
, раціонального використання трудових
, матеріальних та фінансових
ресурсів
Ринкова система сприяє
створенню гнучких виробництв
, які
здатні
легко адаптуватись до запитів споживачів та досягнень науково
- технічного прогресу
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал