Фармацевтична деонтологіяСкачати 110.23 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір110.23 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Методичні вказівки до семінарського заняття № 1
Тема: Фармацевтична деонтологія (6 год)

Актуальність теми: Культура спілкування зі співробітниками в колективі – одна з необхідних умов високої ефективності праці та морального задоволення від неї. Навпаки, якщо колектив конфліктує через постійні непорозуміння у взаєминах між його членами, інтриги, сварки, наявні приклади неповаги один до одного, то погіршується якість роботи окремих співробітників та аптечного закладу в цілому. Знання провізорами морально-етичних норм і правил спілкування з відвідувачами аптек, лікарями, колегами є обов’язковою умовою виховання майбутнього провізора як громадянина і спеціаліста, який служить на благо суспільства і держави.
Навчальні цілі:

Знати:

 • суб’єктивні та об’єктивні ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату аптечного закладу;

 • фактори формування соціально-психологічного клімату;

 • чинники, що зумовлюють задоволеність працівників виконуваною роботою;

 • чинники, які визначають характер міжособистісних стосунків (привабливість-непривабливість).

Вміти:

 • розвивати особистісні характеристики, що сприяють згуртованості колективу;

 • гармонізувати ділові та особистісні стосунки в колективі;

 • вміти використовувати способи організації обговорень, висловлювання та вислуховування в колективі, з лікарями та медпредставниками;

 • формувати етичні норми і культуру взаємовідносин між суб’єктами фармації і держави.


Самостійна позааудиторна робота
Опрацювати теоретичний матеріал теми:

 1. Етика і професійні взаємини в аптечних колективах. Соціально-психологічний клімат в колективі.

 2. Етичні аспекти взаємин провізорів і медичних представників.

 3. Деонтологія в системі відносин фармацевт-лікар.


Контрольні питання


 1. Який вплив здійснює соціально-психологічний клімат організації на ефективність її діяльності?

 2. Які чинники впливають на формування певного соціально-психологічного клімату в аптечному закладі?

 3. Охарактеризуйте ознаки здорового соціально-психологічного клімату в колективі.

 4. Які особистісні потреби впливають на спілкування в колективі?

 5. Які об’єктивні та суб’єктивні фактори впливають на встановлення довірчих відносин чи навпаки їх розлагодженню між провізорами та медичними представниками?

 6. Охарактеризуйте етичний зміст взаємин фармацевта та лікаря.


Самостійна аудиторна робота
Завдання 1. Розв’язати ситуаційні задачі:

а) Одна співробітниця робить зауваження іншій з приводу численних і частих помилок в роботі. Інша співробітниця сприймає ці зауваження як претензії і образи. Між ними виник конфлікт. В чому причина конфлікту? Визначте конфліктну ситуацію. Запропонуйте шляхи вирішення конфлікту.

б) Як повестися фармацевту в ситуації, коли його колега по роботі дає неправильну відповідь пацієнту про спосіб застосування виписаного лікарського засобу?

в) Провізор грубо та неетично відповідав пацієнту, який звернувся в аптеку. При цьому були присутні його колеги. Якою мала б бути поведінка колег по роботі?

г) До провізора звернувся лікар-інтерн з проханням надати йому інформацію про фармакодинамічні властивості лікарських препаратів: “Амізон”, “Уролесан”, “Корвалтаб”, “Омепразол”, “Каптоприл”, “Амброксол”, “Ібупрофен”, “Холосас”, “Белалгін”, “Квадевіт”. Однак фармацевт відмовився, вказавши на відсутність часу, і порекомендував молодому лікарю почерпнути інформацію в інструкції до препарату. Оцініть тактику провізора.

Завдання 2. Продіагностувати соціально-психологічний клімат в аптечному закладі за допомогою психологічних методик.
Література

Основна:

 1. Жаворонков Г.В. Управління конфліктами: навч. посіб. / Г.В. Жаворонков, О.М. Скібіцький, Т.В. Сівашенко. – К.: Кондор, 2011. – 172 с.

 2. Кайдалова Л.Г. Психологія спілкування: навч. посіб. / Л.Г.  Кайдалова, Л.В. Пляка. – Х.: НФаУ, 2011. – 132 с.

Додаткова:


 1. Хороший довольный персонал = хороший довольный покупатель [Електронний ресурс] // Первостольник. – 22 дек. 2012. – Режим доступу: http://pervo100lnik.ru/horoshiy-dovolnyiy-personal-horoshiy-dovolnyiy-pokupatel/

 2. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоровя: навч. посібник / О.В. Баєва. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 640 с.

 3. Первые дни на новом рабочем месте: советы новичку [Електронний ресурс] // Первостольник. – 23 дек. 2012. – Режим доступу: http://pervo100lnik.ru/pervyie-dni-na-novom-rabochem-meste-sovetyi-novichku/Методичну вказівку підготувала доц. Чорнописка О.П.
Затверджено на засіданні кафедри від “_31___”_09___2015__р. Протокол №__1____

Зав. кафедри, професор М.І. ВинникМетодичні вказівки до семінарського заняття № 2
Тема: Міжособистісні стосунки в системі провізор-відвідувач аптеки (6 год)

Актуальність теми: З позицій постійно зростаючих вимог до фахівців фармацевтичної галузі, сучасний провізор, крім знання фармацевтичних препаратів і способів їх застосування, повинен вміти налагоджувати комунікативні зв’язки з відвідувачами аптек, лікарями, колегами, представниками фармацевтичних підприємств тощо. Сучасний фахівець фармацевтичної галузі повинен бути комунікабельним, толерантним, вміти конструктивно спілкуватись та вирішувати конфлікти. Для людей, професія яких належить до типу “людина-людина”, необхідні певні особистісні якості і комунікативні вміння, що допоможуть їм на відповідному рівні будувати професійні взаємовідносини, якісно виконувати функціональні обов’язки.
Навчальні цілі:

Знати:

 • теоретичні та практичні аспекти виникнення та розв’язання конфліктів;

 • механізми попередження конфліктних ситуацій;

 • техніки регуляції негативних емоцій;

 • особливості безконфліктного спілкування.

Вміти:

 • аналізувати конфліктну ситуацію;

 • визначати причини конфлікту;

 • попереджувати конфлікти;

 • використовувати ефективні стилі поведінки в конфліктних ситуаціях;

 • знизити розвиток негативних емоцій при можливих непорозуміннях;

 • користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності особистості.

Самостійна позааудиторна робота
Опрацювати теоретичний матеріал з теми:

 1. Конфлікт: сутність, структура конфлікту, різновиди.

 2. Психологічні причини виникнення конфліктів.

 3. Типи конфліктних особистостей.

 4. Способи вирішення конфлікту. Стратегії поведінки в ситуації конфлікту.

 5. Методи зняття психологічної напруги в умовах конфлікту.

 6. Профілактика конфліктів. Вислови-конфліктогени та пом’якшувачі негативних емоцій.

 7. Асертивна поведінка як метод запобігання конфліктам. Маніпулятивна та актуалізаторська моделі спілкування в конфліктних ситуаціях.


Контрольні питання


 1. Запропонуйте своє визначення конфлікту та поясніть його сутність.

 2. Які основні складові конфлікту?

 3. Вкажіть основні причини виникнення конфліктів.

 4. Поясніть вплив рис характеру, темпераменту особистості на розвиток конфлікту.

 5. Охарактеризуйте технології раціональної поведінки в конфлікті.

 6. Проаналізуйте основні стратегії поведінки особистості у конфлікті та назвіть найбільш привабливі для Вас.

 7. Які конфліктні поля суперечностей вбачаєте в своїй професійній діяльності і які профілактичні заходи готові застосувати з метою профілактики можливих конфліктів на професійному поприщі.

 8. Якими є основні причини виникнення конфлікту в аптеці зі сторони продавця та покупця?Самостійна аудиторна робота
Завдання 1. Розв’язати ситуаційні задачі:

а) До вас в аптеку звернувся клієнт, якому потрібні ліки, яких в аптеці немає. Ви вказали клієнтові на причини, через які немає даних ліків (складності з постачальниками, великий попит на даний препарат). Однак клієнт перебив вас зі словами: “Це ваші проблеми, а мені необхідні ліки! Ви сказали минулого тижня, що вони сьогодні будуть!” Як ви вирішите проблему, щоб не залишити клієнта в розгубленості і роздратуванні. Запропонуйте декілька можливих рішень.

б) В аптеку прийшов клієнт з вимогою зробити те, на що ви не маєте права (наприклад, відпустити рецептурний препарат без рецепта або повернути продані ліки в аптеку). Ви відмовили у вимозі. Проте клієнт наполягає, вимагаючи необхідне. Як відмовити клієнту і не посваритися з ним. Вкажіть варіанти конструктивного та деструктивного вирішення конфлікту.

в) В аптеку звернулась жінка з рецептом на рідкісний препарат. Провізор відповів, що даного препарату в аптеці не має і його практично неможливо отримати. Жінка, наполягаючи на своєму, звернулась до завідувача аптеки, котрий знайшов можливість замовити даний препарат. Які дії провізора були б найбільш правильними?г) В аптеку завітав чоловік з бажанням придбати рецептурний препарат. Вистоявши в довгій черзі, клієнт дав рецепт провізорові. Однак провізор не зміг розібрати написане в рецепті, тому відмовив в продажі, порадивши клієнту звернутись ще раз до лікаря, щоб переписати рецепт. Клієнт не відходячи від фармацевта, наполягав на своєму, аргументуючи своє прохання терміновістю. Тоді фармацевт делікатно попросив клієнта не заважати йому працювати, оскільки в залі багато людей. Інші відвідувачі почали вигукувати, прохаючи чоловіка відійти від фармацевта. Клієнт, не слухаючи нікого, наполягав на своєму. Визначте:

 • учасників конфлікту (опонентів);

 • об’єкт конфлікту;

 • інцидент;

 • предмет конфлікту;

 • тип конфлікту за результатами, за змістом;

Вкажіть способи вирішення конфлікту.

Завдання 3. Продіагностувати психологічну готовність провізорів-інтернів до взаємодії в умовах конфлікту за допомогою психологічних методик, визначити шляхи корекції власної поведінки.
Література

Основна:

 1. Величко О. Управління конфліктами та стресом. Посібник для працівників апарату суду / О. Величко, Т. Янковська. – К., 2012. – 192 с.

 2. Долинська Л.В. Психологія конфлікту: навч. посіб. / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – К.: Каравела, 2010. – 304 с.

 3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2011. – 573 с. – (Серия “Мастера психологии”).

 4. Калаур С.М. Соціальна конфліктологія: навч. посібник / С.М. Калаур, З.З. Фалинська. – Тернопіль: Астон, 2010. – 360 с.

Додаткова:

 1. Возможные конфликты в аптеке и причины их возникновения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pervo100lnik.ru/vozmozhnyie-konfliktyi-v-apteke-i-prichinyi-ih-vozniknoveniya/

 2. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Д.Карнегі. – Харків: ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе», 2005. – 560 с.

 3. Конфликт в аптеке: клиент против фармацевта [Електронный ресурс] // Фармацевтическое обозрение. – 2004. – Сентябрь. – Режим доступу до журн.: http://www.lawmix.ru/med/4430

 4. Провизор [Електронный ресурс]. – Режим доступу до журн: http://www.provisor.com.ua/

 5. Русинка І.І. Конфліктологія: Психологія технології запобігання і управління конфліктами: навч. посіб. / І.І. Русинка. – К.: Професіонал, 2007. – 332 с.

 6. Техника общения с конфликтными клиентами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.people-pro.ru/communication/19

 7. http://psylist.net/praktikum/


Методичну вказівку підготувала доц. Чорнописка О.П.
Затверджено на засіданні кафедри від “_31___”_09___2015__р. Протокол №__1____


Зав. кафедри, професор М.І. Винник

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал