European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробникСкачати 393.88 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір393.88 Kb.
1   2   3
Тема : Сучасна практика навчання дорослих. Традиційні та інноваційні форми

 1. Модульні програми й їхні властивості.

 2. Переваги використання модульного навчання в системі освіти дорослих.

 3. Організація і технологія дистанційного навчання.

 4. Переваги дистанційної форми навчання для дорослих.

 5. Основні принципи дистанційного навчання.

 6. Організаційні моделі дистанційного навчання.

Самостійна робота
РОЗДІЛ 1

ОСВІТА ДОРОСЛИХ

В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Тема 1.1. Освіта дорослих як царина наукового знання, галузь соціальної практики, навчальна дисципліна

Передумови розвитку освіти дорослих в Україні. Теорія освіти дорослих в Україні у другій половині ХХ століття.Тема 1.2. З історії розвитку теорії і практики освіти дорослих

Розвиток андрагогіки в країнах ЄС та в Україні: порівняльний аналіз. Тенденції розвитку освіти дорослих як науки, сфери соціальної практики і навчальної дисципліни.Тема 1.3. Мета, тенденції , пріоритети та принципи розвитку освіти дорослих.

Поняття компетентність, компетенція в умовах ринкової економіки. Тенденції напіврозпаду компетентності спеціалістів різних галузей в умовах прискореного розвитку науки, техніки та технологій. Освіта дорослих – пріоритетний напрям державної політики країн ЄС. Система освіти дорослих в Україні. Визначення поняття «дорослості» у психолого-педагогічній літературі. Неперервна освіта в розвитку системи освіти дорослих в країнах ЄС та України.Тема 1.4. Вища освіта України в організації освіти дорослих

Державна політика та принципи розвитку вищої освіти в Україні. Поняття „дорослість”, „зрілість”, „дорослий учень”, „доросла людина” у контексті країн ЄС. Розвиток уміння вчитися в системі міжсуб’єктних відносин.


Тема 1.5 Специфіка навчання дорослих безробітних.

Основи професійної діяльності андрагога. Принципи організації навчання дорослих в освітніх установах додаткової професійної освіти. Педагогічні й андрагогічні принципи навчання. Вплив процесів глобалізації та розвиток освіти дорослих у країнах ЄС та Україні.


РОЗДІЛ 2

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Тема 2.1. Тенденції становлення і розвитку освіти дорослих в зарубіжних країнах у контексті неперервного навчання

Проблеми адаптації людини до сучасних вимог життя. Роль міжнародних конференцій в розвитку освіти дорослих у зарубіжних країнах.РОЗДІЛ 3

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ В КРАЇНАХ ЄС
Тема 3.1. Адаптивні системи освіти дорослих

Поняття про адаптивне навчання. Поняття «адаптивна система» і «адаптивна освіта». Принципи адаптивного навчання. Самостійна навчальна діяльність, самоосвіта в умовах адаптивного навчання.Тема 3.2. Сучасна практика навчання дорослих. Традиційні та інноваційні форми

Освіта дорослих у країнах ЄС. Імплементація освітньої системи України в європейський освітній простір.РОЗДІЛ 4

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Тема 4.1. Основні напрями історичного розвитку народних форм навчання й освіти

Просвітницькі установи, що сприяють підвищенню загальної і професійної культури населення. Народні школи та університети. Просвітницька роль музеїв. Центри неперервної освіти. Курси для дорослих. Робота «університетів третього віку». Професійні вимоги до фахівців що працюють з літніми людьми.РОЗДІЛ 5

ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Тема 5.1. Функціональне різноманіття часу дорослої людини

Інформаційні технології. Міжнародне співробітництво та інтеграція в освіті дорослих. Вища освіта України в організації освіти дорослих. Місце і функції читання в неперервній освіті. Розвиток дистанційної освіти в Україна та країнах ЄС.


Індивідуальні завдання


 1. Наукові основи андрагогіки. Андрагогіка як навчальна дисципліна

 2. Андрагогіка як галузь соціальної практики

 3. Історія становлення освіти дорослих

 4. Розвиток андрагогіки у країнах ЄС та в Україні: порівняльний аналіз

 5. Поняття компетентність, компетенція в умовах ринкової економіки

 6. Система освіти дорослих в Україні

 7. Державна політика та принципи розвитку вищої освіти в Україні

 8. Основи професійної діяльності андрагога

 9. Педагогічні й андрагогічні принципи навчання

 10. Неперервна освіта як чинник соціального захисту в сучасному суспільстві

 11. Підготовка і перепідготовка безробітних

 12. Проблеми адаптації людини до сучасних вимог життя

 13. Адаптаційна функція освіти в суспільстві

 14. Поняття про адаптивне навчання. Принципи адаптивного навчання

 15. Освіта дорослих у країнах ЄС

 16. Функція керівника установи в системі розвитку освіти дорослих

 17. Характеристика народних форм навчання для дорослих

 18. Сімейна освіта в сучасній Україні

 19. Народні школи та університети

 20. Професійні вимоги до фахівців що працюють з літніми людьми

 21. Розвиток дистанційної освіти в Україні та країнах ЄС


Тематика рефератів


 1. Андрагогіка в системі неперервної освіти.

 2. Законодавча база розвитку освіти дорослих в Україні.

 3. Фінансування освіти дорослих в Україні та в країнах ЄС: порівняльний аналіз.

 4. Освіта дорослих як чинник соціального захисту незахищених верств дорослого населення (інваліди, представники військових професій, пенсіонери, жінки-домогосподарки, мігранти тощо).

 5. Специфіка освіти незахищених верств дорослого населення.

 6. Організація навчання дорослих за програмами побудованими за модульним принципом.

 7. Зміст і розвиток теорії освіти дорослих, внесок видатних педагогів України у створення національної системи освіти дорослих.

 8. Роль неформальної освіти в організації навчального процесу дорослих в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз.

 9. Значення неформальної освіти в розвитку неперервної освіти в Україні.

 10. Характеристика народних форм навчання для дорослих.

 11. Андрагогічні проблеми адаптації людини до сучасних вимог життя.

 12. Адаптаційна функція освіти дорослих в суспільстві, що змінюється.

Контрольні питання


 1. Наукові основи андрагогіки.

 2. Андрагогіка як галузь соціальної практики.

 3. Андрагогіка як навчальна дисципліна.

 4. Розвиток андрагогіки в країнах ЄС та в Україні: порівняльний аналіз.

 5. Неперервність як ідея, принцип навчання, якість освітнього процесу, умова становлення людини.

 6. Поняття „дорослість”, „зрілість”, „дорослий учень”, „доросла людина” у контексті країн ЄС.

 7. Розвиток уміння вчитися в системі міжсуб’єктних відносин.

 8. Основи професійної діяльності андрагога.

 9. Принципи організації навчання дорослих в освітніх установах додаткової професійної освіти.

 10. Педагогічні й андрагогічні принципи навчання.

 11. Неперервна освіта як чинник соціального захисту в сучасному суспільстві, що змінюється.

 12. Підготовка і перепідготовка безробітних.

 13. Специфіка освіти незахищених верств дорослого населення.

 14. Проблеми адаптації людини до сучасних вимог життя.

 15. Адаптаційна функція освіти в суспільстві, що змінюється.

 16. Організація навчального процесу за модульним принципом.

 17. Функція керівника установи в системі розвитку освіти дорослих.

 18. Характеристика народних форм навчання для дорослих.

 19. Сімейна освіта в сучасній Україні.

 20. Інформаційні технології.

 21. Міжнародне співробітництво та інтеграція в освіті дорослих.

 22. Вища освіта України в організації освіти дорослих.

 23. Місце і функції читання в неперервній освіті.

 24. Специфіка вікових інформаційних запитів.

 25. Здібність людини до навчання незалежно від її віку.

 26. Переваги і суперечності освіти в дорослому віці.

 27. Розвиток уміння вчитися в системі міжсуб’єктних відносин.

 28. Поняття індивідуального, колективного, дискретного суб’єктів навчання стосовно дорослих.

 29. Напрями підготовки дорослої людини як суб’єкта навчання (самоосвіта).

 30. Закономірності переходу від дитячо-юнацької моделі навчання до дорослої.

 31. Інновації і суперечності в реалізації ідеї багатоступеневої освіти в сучасній системі неперервної освіти; педагогічні й андрагогічні принципи навчання.

 32. Професійний розвиток особового потенціалу в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

 33. Андрагогічні аспекти підготовки кадрів вищої науково-педагогічної кваліфікації.

 34. Андрагогічний потенціал розвитку наукових шкіл.

 35. Суспільні академії як форма взаємного навчання наукового і творчого співтовариства.

 36. Освіта як шлях соціальної адаптації до умов цивільного життя колишніх військовослужбовців.

 37. Функції освітньої діяльності у виправних і виховних колоніях (вирішення проблеми перевиховання, зайнятості осуджених, забезпечення успішності соціальної адаптації після звільнення, професійне самовизначення).

 38. Особливості і проблеми організації професійної підготовки і перепідготовки в місцях позбавлення волі.

 39. Використання у виправно-трудових установах засобів дистанційного навчання.

 40. Можливості освіти як галузі реалізації політики рівноправності і рівних соціальних можливостей жінок і чоловіків.

 41. Заходи по забезпеченню рівного доступу різних соціальних і вікових категорій жінок до неперервного навчання.

 42. Специфічні функції жіночої освіти.

 43. Підготовка жінок для сфери управління.

 44. Модульні програми й їхні властивості.

 45. Переваги використання модульного навчання в системі освіти дорослих.

 46. Організація і технологія дистанційного навчання.

 47. Переваги дистанційної форми навчання для дорослих.

 48. Основні принципи дистанційного навчання.

 49. Організаційні моделі дистанційного навчання.


Базова література


 1. Акмеология : учебное пособие для студентов вузов по направлениям и специальностям психологии / А.А. Деркач, В.В. Зазыкина. – СПб. : Питер, 2003. – 252 с.

 2. Андрагогика : теория и практика образования взрослых : учеб. пособие для системы доп. проф. образования и студентов вузов / М.Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 495 с.

 3. Вериновский А.В. Становление андрагогики как науки и как учебного предмета / А.В. Вериновский // Методист. – 2002. – № 2. – С. 17–19.

 4. Вовк Л.П. Історія освіти дорослих в Україні. Нариси /Л.П. Вовк ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : УДПУ, 1994. – 228 с.

 5. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1977. – 374 с.

 6. Законодавчі акти України з питань освіти. За станом на 1 квітня 2004 року : офіційне видання. – К. : Парламент, 2004. – 404 с.

 7. Змеев С.И. Технологии обучения взрослых : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.И. Змеев. – М. : Академия, 2002. – 128 с.

 8. Змеев С.И. Андрагогика : основы теории и технологии обучения взрослых : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.И. Змеев. – М. : ПЕР СЭ, 2003. – 208 с.

 9. Онушкин В.Г. Образование взрослых / В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев // Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / [под ред. С.Я. Батышева]. – М. : РАО Ассоциация «Профессиональное образование», 1999. – Т. 2. – С. 148–149.

 10. Практическая андрагогика : метод. пособ. / [под ред. проф. В.И. Подобеда, проф. А.Е. Марона]. – СПб. : ГНУ «ЦОВ РАО», 2003. – Кн. : «Современные адаптивные системы и технологии образования взрослых». – 414 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал