Електронни й підручни к Київ 2015 2Pdf просмотр
Сторінка9/14
Дата конвертації06.02.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ArcReader.
Серверне програмне ГІС-забезпечення (Server GIS) використовується для створення і управління серверними
ГІС-додатками, які поширюють функції ГІС і просторово- розподілену інформацію всередині і між організаціями по комп'ютерних мережах, у тому числі і глобальній мережі
Інтернет.
Пакет ArcGIS Server — це сервер додатків, що містить загальну бібліотеку програмних ГІС-об'єктів, які використовуються для створення серверних додатків для функціонування як у локальних (рівня підприємства), так і в глобальній (Інтернет) комп'ютерних мережах.
Пакет ArcGIS Server є зручною платформою для створення корпоративних ГІС, під якими розуміють сукупність додатків з центральним управлінням, які оперують з єдиною базою картографічних даних, що мають розвинену ГІС-функціональність і одночасно підтримують велику кількість користувачів.
Пакет ArcIMS (Arc
Internet
Map
Server)
є картографічним Інтернет-сервером, призначеним для публікації карт, даних і метаданих у глобальній мережі з використанням стандартних відкритих
Інтернет- протоколів, забезпечує створення ГІС-порталів.
Пакет ArcSDE (Arc Spatial Database Engine) є серверним програмним забезпеченням, що надає доступ до баз географічної інформації через комерційні реляційні системи керування базами даних (СКБД), у тому числі
Oracle8i, Oracle9i, MS SQL Server, Informix i DB2.

126
Web-в'юери представлені безплатним пакетом ArcExplorer, який реалізує функції запитів, вибірки і відображення даних через Інтернет, але може бути використовуваним і для роботи з локальними наборами даних.
Програмні продукти компанії ESRI (США), найстарішого у світі виробника програмних засобів ГІС
(фірма заснована в 1969 р.), у наш час представлені, насамперед, сімейством спеціалізованих програмних пакетів, які об'єднані під назвою ArcGIS. Поточною версією ArcGIS є версія 9.1 (2005 р.).
До складу ArcGIS входить багато інтегрованих програмних продуктів, призначених як для розробки і експлуатації геоінформаційних систем різного рівня складності, так і для геоінформаційного забезпечення розв'язання завдань, пов'язаних з використанням просторової інформації, включаючи польову зйомку і роботу в комп'ютерних мережах, у тому числі і в Інтернет.
Слід зазначити, що останніми роками в компанії ESRI робиться акцент саме на розробці мережного програмного
ГІС-забезпечення, а також на відповідному розширенні функціональних можливостей традиційних ГІС-пакетів, яке дозволяє їм працювати в комп'ютерних мережах.
Основними компонентами ArcGIS є: настільні
інструментальні ГІС (ArcGIS Desktop ), у тому числі
ГІС-пакети ArcInfo, ArcEditor і Arc View з набором додаткових модулів (extentions),серверне програмне ГІС-
забезпечення (Server GIS), до складу якого входять пакети
ArcIMS,
ArcSDE
і
ArcGIS
Server, мобільні
інструментальні ГІС (Mobile GIS), представлені пакетом
ArcPad,
і ГІС-інструменти,
або
вбудовані
інструментальні ГІС (Embedded GIS), представлені пакетом ArcGIS Engine, а також програми-в'юери (viewers,
Web-viewers),такі, як ArcReader і ArcExplorer.
Настільні інструментальні ГІС сімейства ArcGIS
(ArcGIS Desktop) є різномасштабними програмними ГІС- пакетами, функціональні і аналітичні можливості яких можуть бути істотно збільшені за рахунок великої колекції додаткових модулів, які називаються розширеннями
(extensions) і поставляються окремо.
Для перегляду і друку карт, підготовлених з використанням настільних
інструментальних
ГІС, використовується безплатний пакет ArcReader.

127
Серверне програмне ГІС-забезпечення (Server GIS) використовується для створення і управління серверними
ГІС-додатками, які поширюють функції ГІС і просторово- розподілену інформацію всередині і між організаціями по комп'ютерних мережах, у тому числі і глобальній мережі
Інтернет.
Пакет ArcGIS Server — це сервер додатків, що містить загальну бібліотеку програмних ГІС-об'єктів, які використовуються для створення серверних додатків для функціонування як у локальних (рівня підприємства), так і в глобальній (Інтернет) комп'ютерних мережах. Пакет
ArcGIS
Server
є зручною платформою для створення корпоративних ГІС, під якими розуміють сукупність додатків з центральним управлінням, які оперують з єдиною базою картографічних даних, що мають розвинену ГІС-функціональність і одночасно підтримують велику кількість користувачів.
Пакет ArcIMS (Arc
Internet
Map
Server)
є картографічним Інтернет-сервером, призначеним для публікації карт, даних і метаданих у глобальній мережі з використанням стандартних відкритих
Інтернет- протоколів, забезпечує створення ГІС-порталів.
Пакет ArcSDE (Arc Spatial Database Engine) є серверним програмним забезпеченням, що надає доступ до баз географічної інформації через комерційні реляційні системи керування базами даних (СКБД), у тому числі
Oracle8i, Oracle9i, MS SQL Server, Informix i DB2.
Web-в'юери представлені безплатним пакетом ArcExplorer, який реалізує функції запитів, вибірки і відображення даних через Інтернет, але може бути використовуваним і для роботи з локальними наборами даних.
Пакет є розвитком однієї з найбільш поширених у світі інструментальних ГІС настільного типу ArcView GIS
3.x. Цей пакет було створено фірмою ESRI у 1992 р. за назвою ArcView як «viewer», тобто переглядач. Він був призначений для перегляду на персональних комп'ютерах у середовищі Windows файлів просторових даних, створених за допомогою пакета ARC/INFO (який на той час працював тільки під DOS). Однак надалі пакет, завдяки зусиллям розробників, перетворився з пакета, що забезпечує доступ до баз даних, створених в ARC/INFO, на самостійну настільну інструментальну ГІС універсального

128 призначення і з третьої версії одержав до назви додаток
«GIS» – ArcView GIS.
Крім того, пакет ArcView, який входить до складу сімейства ArcGIS Desktop, є ГІС-пакетом нового покоління, що інтегрує можливості і пакетів ArcView GIS
3.x, і низку інших пакетів компанії ESRI. Пакет належить до інструментальних ГІС настільного типу, працює під операційними системами Windows NT 4.0, Windows 2000 та Windows XP (Home Edition i Professional). Вимоги до апаратної платформи (PC-Intel): мінімальна оперативна пам'ять — 128 Мб, рекомендована — 256 Мб і більше, процесор з мінімальною тактовою частотою 450 МГц, рекомендовано — 800 МГц і більше. Для запису на диску вимагає близько 650 Мб вільного місця.
Характерними рисами пакета відносно маніпулювання даними є доступ до різноманітних типів даних, у тому числі:
- пряме читання картографічних даних з ArcInfo, PC
ArcInfo, ArcCAD, AutoCAD, (DXF, DWG),
INTERGRAPH (DGN);
- імпорт даних з MapInfo, Atlas GIS і ASCII;
- можливість відкривати растрові дані з ADRG, ВГЬ, ВІР,
BMP, BSQ, CADRG, СІВ, EPS, ERDAS Imagine, GeoTIFF,
GIF, JPEG, Landsat, NITF, PICT, RLC, TIFF, USGS DOQ,
SPOT, Sun Raster;
- пряме використання таблиць баз даних з ASCII, dBASE,
INFO, ACCESS, Oracke, FoxBase, SQL Server, Sybase,
Paradox, DB2, Ingres і будь-яких ODBC/SQL-сумісних баз даних;
- можливість приєднання до Spatial Database Engine
(SDE) як клієнта для доступу до просторових баз даних;
- потужні засоби візуалізації карт;
- адресне геокодування;
- розвинуте середовище редагування;
- інтеграція знімків, картографічних даних, даних САПР, таблиць і SQL баз даних.
Стосовно редагування карт пакет характеризується можливостями:
- виконання складного редагування вершин (додавання, пересування, видалення, замикання);
- виконання операцій над геометричною формою об'єктів
(розбиття, об'єднання, перетинання);
- автоматичного відновлення атрибутів при редагуванні.

129
Аналітичні можливості пакета складаються з:
- виконання просторових запитів (аналіз змісту карти) за допомогою інструментів:
- операцій вибору (інтерактивний вибір, вибір за атрибутом, вибір за місцем розміщення);
- операцій аналізу (буфери, вирізання, злиття, перетинання, об'єднання, просторове з'єднання);
- віртуального подання й аналізу (діаграми, звіти);
- вибору об'єктів на одній карті залежно від об'єктів іншої карти;
- накладення шарів даних для створення нових даних
(оверлейний аналіз).
Спеціалізований програмний ГІС-пакет з назвою
ARC/INFO версії 1.0 був випущений фірмою ESRI в 1982 році. Протягом 80-х — 90-х років минулого століття пакет завоював лідируючі позиції у світі як повнофункціональна професійна інструментальна ГІС, призначена для розв'язання широкого спектра завдань, але в першу чергу пов'язаних з використанням природних ресурсів і охороною навколишнього середовища. Останньою версією пакета ARC/INFO була версія 7.2, випущена в 1998 р. У
1999 р. був випущений пакет ArcInfo 8, що започаткував нове покоління продуктів програмного ГІС-забезпечення.
Ідеї, закладені в ArcInfo 8, були реалізовані в сімействі програмних пакетів ArcGIS, представлених компанією
ESRI в 2001 р. У цьому році була випущена перша версія
ArcGIS — ArcGIS 8.1. Версія ArcGIS 8.2 була випущена у
2002 p., ArcGIS 8.3 — у 2003 p., ArcGIS 9.0 — у 2004 p. і
ArcGIS 9.1 — у 2005 p.
Структура системи ArcGIS ArcInfo складається з двох незалежно встановлюваних програмних пакетів
ArcInfo Desktop («настільна» версія) і ArcInfo Workstation
(версія для робочих станцій), що належать до професійних
інструментальних ГІС з розвиненими аналітичними можливостями.
Пакет ArcInfo
Desktop
це наймогутніший клієнтський додаток ArcGIS Desktop. Так само, як і
ArcView, пакет ArcInfo Desktop складається з базового модуля і системи розширень, проте має значно більші функціональні і аналітичні можливості. По-перше, в
ArcInfo існує можливість виконання всіх функції пакетів
ArcView і ArcEditor. По-друге, він містить повну версію додатка ArcToolbox, що підтримує розширені функції геообробки. ArcToolbox містить близько двох сотень

130 операторів, які забезпечують конвертацію у формат
ArcInfo даних із понад ЗО векторних форматів (ADS,
DFAD, DIME, DLG, VPF, Etak, Grid, IGDS, SDTS, TIGER,
SIF, DEM, DTM, DFAD, AMS, SLF, DTED та ін.), читання і конвертацію кількох растрових (ADRG, MOSS, NTIF,
ERDAS, BSQ та ін.) і САПР-форматів (DXF, DGN, DWG та ін.), побудову геометричних мереж, проектування даних, побудову топології, трансформації даних, побудову буферних зон і накладення карт, роботу з аркушами карт, управління таблицями INFO.
У пакеті є можливість модифікації призначеного для користувача
інтерфейсу з використанням засобів настроювання трьох рівнів: через меню, що не потребує додаткового програмування; написання додатків усередині додатків ArcInfo Desktop; професійної розробки додатків.
Внутрішні мови програмування (макроси) — ARC Macro
Language (AML) і Visual Basic for Applications (VBA).
Мови високого рівня через СОМ і OLE — стандартні мови програмування (C++, Delphi, Visual Basic та ін.).
ArcInfo Desktop працює під керуванням операційних систем Windows 2000 (Advanced Server і Professional),
Windows NT 4.0, Windows XP (Home Edition і Professional),
Windows Server 2003 Standard. Деякі компоненти пакета вимагають наявності встановленого в комп'ютері Microsoft
Internet Explorer версії 5.0 або старше. Як апаратна платформа використовуються персональні комп'ютери, які задовольняють ті самі вимоги, що й ArcView: мінімальна оперативна пам'ять — 128 Мб, рекомендована — 256 Мб і більше, процесор з мінімальною тактовою частотою 450
МГц, рекомендованою — 800 МГц і більше. Для розміщення пакета на диску потрібно близько 650 Мб вільного місця. Для ефективної роботи пакета необхідний кольоровий 32-бітовий монітор з як мінімум 16- мегабайтною відеокартою.
Пакет ArcInfo
Workstation є класичною професійною інструментальною ГІС з повною підтримкою всіх функцій системи ARC/ INFO. Запускається на персональних комп'ютерах (платформа PC-Intel) під керуванням Windows 2000 (Advanced Server і Professional),
Windows NT 4.0, Windows XP (Home Edition і Professional),
Windows Server 2003 Standard і робочих станціях
(платформа Workstation) під керуванням кількох версій
Unix (Solaris, Digital Unix, AIX та ін.). Вимоги до апаратної платформи PC-Intel ті самі, що в пакета ArcInfo Desktop.
Емблема
картографічної
компанії Autodesk

131
Займає на диску близько 750 Мб дискового простору.
Пакет має блокову структуру, проте і базовий модуль, і модулі розширення відрізняютьсявід настільного варіанта пакета — ArcInfo Desktop. Вони зберегли і в архітектурі, і в інтерфейсі відповідність добре відомим численним користувачам у всьому світі пакетам ARC/INFO останніх версій.
Базовий модуль, що є повнофункціональною
інструментальною ГІС, містить компоненти:
STARTER KIT — інтерфейсний модуль, який забезпечує керування роботою системи і виклик
інших підсистем;
ARCTOOLS — графічний інтерфейс, призначений для користувача;
ARCPLOT — підсистему візуалізації і графічного виведення на зовнішні пристрої;
ARCEDIT — підсистему введення і редагування просторових даних;
DATA CONVERSION — підсистему перетворення систем координат і картографічних проекцій.
Додатковими модулями пакета ArcInfo Workstation є:
ArcCOGO — здійснює підтримку координатної геометрії
(набір засобів і функцій для роботи з геодезичними даними),
її
інтеграцію в
ArcInfo;
ArcNetwork — забезпечує підтримку моделювання і аналізу просторових
(географічних) мереж.
Використовується для моделювання і аналізу топологічно пов'язаних об'єктів у вигляді просторових мереж, оцінки і управління ресурсами, розподіленими по мережах, і процесами в таких мережах при аналізі і плануванні транспортних потоків, міському плануванні, геомаркетингу, оптимізації перевезень, адміністативному і політичному дистриктуванні;
ArcGRID
— надає можливості растрового моделювання і перетворює ArcInfo в інтегровану векторно-растрову інструментальну ГІС. Має могутній набір засобів аналізу
і керування безперервно розподіленими числовими і якісними ознаками, що подаються у вигляді регулярних моделей, а також моделювання складних процесів. Використовується при вирішенні проблем землекористування, у маркетингових дослідженнях, при оцінці придатності території для того

132 чи іншого виду використовування, у гідрологічному і гідрогеологічному моделюванні та ін.;
ArcTIN
— забезпечує подання поверхонь у тривимірному просторі у вигляді тріангуляційної мережі або нерегулярної матриці точок. Використовується для тривимірного відображення поверхонь, у першу чергу рельєфу, розрахунку об'ємів виїмок і насипів, ухилів і експозицій, оцінки зон видимості і невидимості, побудови
ізоліній, аналізу поверхонь ґрунтових вод та ін.;
ArcStorm — менеджер просторових даних, що забезпечуює цілісність баз даних в розрахованому на багато користувачів режимі роботи;
ArcExpress — підвищує швидкість візуалізації зображень на дисплеї і оперативність роботи з наборами даних на робочих станціях в середовищі
X-Windows;
ArcScan — забезпечує введення картографічних даних зі сканерів;
ArcPress
— забезпечує швидке високоякісне роздрукування карт і зображень на растрових пристроях виведення, таких, як струминні і електростатичні плотери.
Є програмним растеризатором — системою, що перетворює векторну, растрову або змішану векторно- растрову графіку у формат растрового пристрою виведення, растр заданого дозволу і розміру.
Фірма Intergraph Corp. (Huntsville, Alabama, США) є одним із найбільш відомих виробників програмного забезпечення ГІС. До основних розробок цієї фірми належать сімейства програмних продуктів MGE і
GeoMedia.
Програмний пакет MGE (Modular GIS Environment) є багатогалузевим модульним середовищем
ГІС, розробленим фірмою Intergraph. На сьогодні розроблено більше 60 програмних модулів, що надають засоби створення і супроводу ГІС-проектів, аналізу просторової
інформації, виведення і відображення електронного картографічного матеріалу. На основі модулів MGE розробляються прикладні ГІС будь-якого ступеня складності, розраховані на одне чи кілька взаємозалежних робочих місць.
Дата випуску першої версії

1988 p.
Номер поточної версії — 8.0.
Серед усієї сукупності компонентів MGE три модулі
є базовими, оскільки містять основні функції створення і супроводу ГІС-проекту. Це — MGE Basic Nucleus

133
(програмне ядро системи), MGE Basic Administrator
(базовий адміністратор) і MGE Base Mapper (базовий картограф). Наявність цих продуктів у системі необхідна практично при будь-якій конфігурації робочих місць.
Набір додаткових модулів MGE у системі залежить від конкретної розв'язуваного завдання. Взаємодія системи з базою даних забезпечує модуль RIS — Relational Interface
System, що входить у стандартне постачання базових продуктів MGE. MGE може працювати з такими відомими промисловими СУБД, як SYBASE, ORACLE, INFORMIX,
INGRES,
MS
SQL,
DB2
і т.п.
Програмною основою системи MGE є модуль MGE Basic
Nucleus (MGNUC), що забезпечує взаємодію модулів системи між собою і з базою даних. На рівні адміністрування проекту MGNUC відповідає за створення нового проекту і його зв'язок з базою даних, здійснює настроювання проекту на необхідні додатки MGE, створення архівних копій проекту, контроль за виконанням функцій. Дозволяє настроїти єдину систему координат для карт проекту.
Для інших програмних модулів MGNUC надає широкий набір функцій для формування запитів до бази даних, виведення результатів запитів, редагування атрибутики, перегляду і відображення семантичних і графічних даних. Функція формування запитів дозволяє здійснювати пошук записів бази даних за значенням одного декількох атрибутів об'єкта, а також безпосередньою вказівкою графічного зображення об'єкта на карті.
При формуванні запитів можуть використовуватися створені раніше SQL-запити, виділені області і групи об'єктів, а також просторові критерії запитів.
Як базовий графічний пакет у системі
MGE використовується графічний редактор корпорації Bentley
Systems – MicroStation різних версій. Усі графічні додатки
MGE є програмними надбудовами над MicroStation, що являє собою могутній графічний редактор і має розвинуті засоби створення власних програмних додатків (див. п.
10.3).
Організаційною одиницею збереження даних є проект. Проект MGE містить:
- файли карт проекту — файли формату MicroStation, що містять векторні зображення об'єктів, кожне з який являє

134 собою графічний примітив MicroStation, що має одне чи кілька прив'язувань до таблиць бази даних проекту. Крім того, кожна карта проекту містить настроювання координатної системи й одиниць вимірювання;
- базу даних, що має набір обов'язкових системних таблиць
MGE і визначені користувачем таблиці атрибутів;
- географічні індексні файли — файли формату
MicroStation, які відбивають просторові відношення між картами в проекті;
- набір службових файлів.
Для роботи цього ГІС-пакета необхідний комп'ютер з оперативною пам'яттю від 32 Мб і 300 Мб дискової пам'яті.
Програмні платформи:
DOS,
Windows
3.1x/95/NT(x86 & Alpha), OS/ 2, 68K & Power Mac, Linux
2.0.
Основним форматом даних є векторні графічні файли формату DGN. До складу графічних об'єктів входять точкові, лінійні і полігональні об'єкти, а також їх різні комбінації. Використовуються різні графічні блоки, мультилінії, сплайнові лінії і поверхні, прив'язування, рендировані поверхні.
Залежно від розв'язуваних завдань користувачу може бути наданий різний набір базових і прикладних модулів.
Для забезпечення основних типів завдань (створення і підтримка картографічних баз даних, аналізу і подання даних) розроблений стандартний пакет модулів GIS
Office. Для роботи цього пакета необхідний комп'ютер з оперативною пам'яттю від 32 Мб і 300 Мб дискової пам'яті.
Програмна платформа, на якій функціонує остання версія
GIS Office 7.1 — Windows 95, 98, NT, 2000.
У комплекті з базовими модулями MGE Basic
Nucleus, MGE Basic Administrator і MGE Base Mapper у складі
GIS
Office поставляються:
MGE Analyst — модуль просторового аналізу, що забезпечує побудову і виконання складних запитів, генерацію й аналіз топологічних відношень, побудову буферних зон, агрегування просторових контурів, побудову тематичних карт, відображення топологічно структурованих геоданих і генерацію текстових звітів;
I/RAS
С — модуль обробки напівтонових, кольорових і кольорових індексованих аерокосмічних зображень і растрових карт, який дозволяє проводити геометричну корекцію зображень, геоприв'язування,

135 спектральну обробку й аналіз; зшивати/вирізувати растри; поліпшувати якість зображень; виконувати монтаж фотопланів; проводити екранне векторизування; маніпулювати гібридними растрово-векторними зображеннями і друкувати їх;
MGE Map Finisher — модуль для створення картографічної продукції найвищої якості на основі
інформації, що міститься в базі даних ГІС. У ньому автоматизовані процеси символізації
істворення зарамкового оформлення, розміщення урізань і легенд, виведення на друкування в режимі WYSIWYG;
MGE Grid Generation — інструмент для генерації картографічних сіток і зарамкового оформлення у вигляді векторного зображення;
MRF Clean Tool Kit — комплект із трьох додатків для перевірки й автоматичного коригування топології векторних карт та ін.
Компанія Autodesk Inc. (США) є основним постачальником програмного забезпечення для систем автоматизованого проектування (САПР/CAD) і засобів мультимедіа на персональних комп'ютерах, що налічує більше 3 мільйонів клієнтів у більш ніж 150 країнах.
Autodesk зробила значний внесок у створення ринку програмного забезпечення САПР для персональних комп'ютерів, коли в 1982 році вперше представила на ринку пакет AutoCAD — універсальний графічний редактор, що відразу ж одержав величезну популярність у світі.
Сьогодні сімейство продуктів
Autodesk застосовується практично на всіх стадіях і в різних видах проектування, включаючи архітектуру і цивільне будівництво, машинобудівне проектування, ГІС і картографію, кіно- і відеовиробництво, а також розроблення Web-сторінок.
AutoCAD
головний програмний продукт
Autodesk, на основі якого побудовані десятки додатків. У процесі удосконалювання пакета створена велика кількість основних і проміжних версій для DOS і Windows. До цього часу застосовуються версії 10, 11, 12, досить поширені версії 13 і 14, AutoCAD 2000, 2002, 2004, 2005.
Програмні платформи: Windows NT, 2000, ХР.
Вимоги до апаратної платформи (Pentium, AMD Athlon): мінімальна оперативна пам'ять — 256 Мб і більше, процесор з мінімальною тактовою частотою 800 МГц і

136 більше, мінімум 1024x768 монітор, Microsoft Internet
Explorer 6.0, CD-ROM, графічний маніпулятор. Для запису на диску вимагає близько 300 Мб вільного місця.
Основні формати даних — векторний DWG і обмінний DXF — визнані одними з основних обмінних стандартів векторної графіки, конвертори цих форматів входять до складу багатьох пакетів ГІС, САПР, пакетів
ілюстративної графіки. Файл DXF містить, крім векторних примітивів, усю інформацію про векторні шари, типи ліній, блоки і стилі тексту, дозволяє прив'язувати атрибутивну інформацію.
Пакет

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал