Електронни й підручни к Київ 2015 2Pdf просмотр
Сторінка14/14
Дата конвертації06.02.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Тематичні карти поділяють на:
— карти природних явищ (геологічні, геоморфологічні, кліматичні, метеорологічні, ґрунтів, рослинності тощо);
— карти суспільних явищ (економічні, історичні, обслуговування, туристичні та ін.);
— проміжні теми (агрокліматичні тощо).
Загальногеографічні карти за масштабом поділяють
на:
— великомасштабні (топографічні): 1:5 000, 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000,1:100 000, 1:200 000;
— середньомасштабні (оглядово-топографічні): від
1:200 000 до 1:1000000;
— дрібномасштабні (оглядові): масштаб менше 1:1 000 000.
Топографічні карти відзначаються найбільшою точністю зображення. Вони призначені для детального вивчення невеликої за площею місцевості. Цей клас карт є найуживанішим у туристично-краєзнавчих дослідженнях, туристичних походах, мандрівках та екскурсіях.
Оглядово-топографічні карти характеризуються дещо меншою точністю і докладністю у передачі характеру місцевості, ніж топографічні. Використовують їх для практичного розгляду господарських завдань, для організації туристичної справи
(туроперейтингу, проектування багатоденних туристичних маршрутів).
Оглядові карти охоплюють значні частини поверхні
Землі, держави, материки, півкулі та земну кулю в цілому.
Зображення на них суттєво зменшене й узагальнене.
За охопленням території виділяють:
— карти світу, півкуль, карти світового океану і суходолу;
— карти материків, частин світу;
— карти регіонів;
— карти окремих країн;
— карти окремих районів, частин країн тощо.
Поряд із видами карт, тобто їх групуванням за тематикою, потрібно розрізняти і типи карт: за широтою

206 теми, прийомами відображення картографічних явищ, ступенями узагальнення, об'єктивності, а також їх практичної направленості.
Існують різноманітні класифікації туристичних карт.
Класифікація туристичних карт
Географічною основою для створення туристичних карт виступають загальногеографічні карти, архітектурні плани міст і космічні знімки. Туристичні карти супроводжуються пояснювальним текстом, переліком об'єктів обслуговування та туристичного призначення, списками вулиць та площ, маршрутами міського транспорту, кольоровими ілюстраціями та малюнками.
Популярні туристичні карти здебільшого видають у складеному вигляді або портативними брошурами. Такий спосіб видання максимально враховує практичність і зручність у користуванні, адже складені чи брошуровані туристичні карти займають мало місця у дорожньому ранці екскурсанта і не вимагають особливих зусиль для перегляду
їх тематичного змісту.
Створення науково-довідкових туристичних карт пов'язане з дослідженням, організацією і плануванням туризму як галузі господарства України. З цією метою розробляються оціночні карти (у них подається оцінка природних, соціально-культурних, економічних умов та
інженерних передумов для розвитку туризму), туристичного районування тощо.
Різноаспектні туристичні карти є основою для створення туристичних атласів.
Географічні атласи — це система географічних карт, об'єднаних певною ідеєю, змістом, способами зображення географічних явищ та об'єктів.

207
Туристичні карти часто включають до атласів науково- довідкових та атласів шкільних краєзнавчих.
В Україні створено чимало туристичних атласів з різноманітним за змістом туристично-картографічним наповненням. Найцікавіші серед атласів:
— Крим. Атлас туриста, 1985 р.;
— Українські Карпати. Атлас туриста, 1987 р.;
— Київ. Атлас туриста, 1988 р.;
— Азово-Черноморское побережье СССР. Атлас туриста, 1989 г.;
— Львівська область: Географічний атлас: Моя мала
Батьківщина, 2002 р.;
— навчально-краєзнавчий атлас Львівської області,
1999 р.,
— навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області,
2000 р. та інші.
Зміст, картографічні способи зображення та тематичне наповнення туристичних карт постійно змінюються та урізноманітнюються. Крім того, у кожній країні світу
існують свої традиції щодо форми, вигляду та змісту туристичних карт.

10.2.

Дрожньо-логістичні карти (шляхові карти)

Атласи та карти транспортної мережі – важливий сегмент у тематиці видань ДНВП «Картографія» з кінця 90-х років XX ст. Упродовж останніх ро ків підприємство досягло значних успіхів у ство ренні атласів та карт автошляхів
України та її регіонів, окремих країн і територій.
Започатковано видання атласу та окремих карт залізниць.
Регулярно перевидаються карти автошляхів України масштабу 1:1 000 000 та 1:1 250 000 (серед них є також видання ро сійською та англійсь кою мо ва ми), атласи автошляхів «Україна» масштабів 1:500 000 та 1:1 000 000.
Атласи та кож мають і російскомовні аналоги, є різні варіанти їх кріплення (прошите або на спіралі). Постійний попит ма ють карти автошляхів областей України масштабу
1: 250 000.
В основу цієї серії, започаткованої ще у 2002 р., покладено то по графічні карти масштабу 1:200 000, шляхова мережа яких при укладанні карт масш табу 1:250 000 постійно оновлюється за матеріалами служб автомобільних шляхів АР Крим та областей.
Дорожня карта
штурмана на
територію
Київського регіону

208
У 2008 р. на базі обласних карт автошляхів було видано найдетальніший атлас ав тошляхів України (масштаб 1:250 000). Він налічує 406 сторінок, на яких розміщено карту країни масштабу 1:250 000 в на різці (її схему подано на початку атласу), 70 планів міст і покажчик географічних назв. Атлас яс краво офор млений і зручний у користуванні, бо має два варіанти кріплення – прошите і на спіралі.
Витримав чотири перевидання.
З нагоди проведення у 2012 р. Чемпіонату Європи з футболу, приймаючою стороною якого була й Україна, вийшла друком низка карт з оригінальними обкладинками, серед яких дві карти дорожньої тематики. Карту автошляхів
«Ukraine» масштабу 1:1 000 000 створено на базі раніше ви даної карти автошляхів «Ukraine», але її доповнено таб лицею відстаней від пунктів пропуску на державному кордоні до міст проведення чемпіонату (Київ, Львів, Харків,
До нецьк).
Написи на карті подано латинкою, легенду – англійською, іспанською, ні мецькою та французькою мовами. Ще одна карта автошляхів – «Украина. Польша" у масштабі 1:1 400 000 вий ш ла російською мо вою. Карта двобічна. «Лице» карти – територія Польщі, західна частина
України, таблиця ігр чемпінату, плани міст, які приймали
Євро-2012: Варшави, Вроцлава, Гданська, Познані, Львова, до повнені світлинами із зображенням стадіонів, спеціально споруд.
У 2014 р. має вийти друком оновлена карта автошляхів
України масштабу 1:1 000 000, створена на основі цифрової карти України у програмі ArcGIS. Упродовж останніх п'яти років підприємство видало немало карт автошляхів різних держав. Це карти автошляхів «Республіка Молдова» (2009 р.), «Республика Беларусь» (2009 р.), «Польша» (2010 р.),
«Болгарія» (2010 р.; легенда українською, російською, англійською, німецькою, угорською та болгарською мовами),
«Угорщина» (2010 р.; легенда українською, російською, англійською, німецькою та угорською мовами), «Румунія»
(2010 р.; легенда українською, російською, румунською, англійською, ні мецькою та французькою мовами),
«Балканські країни» (2010 р.; легенда українською, російською, англійською, німецькою, словенською та угорською мовами), «Грузія» (2012 р.; карта і легенда російською мовою; додатково наз ви міст і селищ на карті подано грузинською мовою), «Туркменістан» (2013 р.; карта
Дорожня карта
штурмана на
територію
Запорізького
регіону

209 й легенда російською мовою, назви міст і се лищ та кож туркменською мовою).
10.3.

Навігаційні плани та схеми торговельних
приміщень


Архітектор Віктор Грюн першим розробив план першого в світі торгового центру закритого типу, він не міг припустити, що 20 років потому потворні, усічені копії його дітища заполонять світ, знищуючи по шляху все, що було дорого його серцю.
Система навігації - це набір засобів, за допомогою яких магазин допомагає покупцеві швидко і правильно зорієнтуватися в торговому залі. До 60% покупців не можуть знайти ту товарну групу або товар, за якими прийшли в магазин. Це демотивує покупців повертатися в цей магазин знову і знову. Сервіс (зручність) - це те, за що покупець готовий платити крім товару. І вже точно комфорт - цей той показник, який є вкрай важливим при виборі покупцем місця для постійного відвідування. Тому, нагадувати покупцеві зайвий раз, де знаходяться потрібні для нього товари - просто необхідно.
Таким чином, основними цілями системи
навігації в торговому залі магазину є:

допомогти покупцю швидко зорієнтуватися в торговому залі;

створити зручну атмосферу для вибору покупки товару;

підтримувати позитивний емоційний рівень покупця.

Система навігації в магазинах роздрібної мережі має кілька рівнів.
1 рівень: План (планограмма) торгового залу.
Поетапна розробка загального плану розміщення.
1. Товарних категорій (приклад: двері міжкімнатні)
2. Товарних груп (двері ламіновані)
3. Підгруп (з склінням)
2 рівень: емоційне зонування простору. Виділення кожної товарної категорії і найбільш великих товарних груп за допомогою специфічних інструментів, таких як:

освітлення;

колірного оформлення;

210

спеціальних постерів;

торгівельного обладнання;

схеми розміщення товару;

інших візуальних елементів.
3 рівень: система внутрішніх покажчиків. Розробка і розміщення простий і максимально зрозумілою для покупців системи спеціальних покажчиків. Систему покажчиків будується за «сходовому» принципом:
1. покажчики на торгові зали магазину.
2. покажчики на товарні категорії.
3. Покажчики на товарні групи.
4. Покажчики на товарні підгрупи.
5. Покажчики на окремі товари.
4 рівень: створення «рамки» товарної групи.
Розробка візуальних і емоційних елементів для виділення кожній товарній категорії і товарної групи. Дані елементи розміщуються по ходу руху покупців в зонах першого і останнього контакту з даною товарною категорією або товарною групою.
5 рівень: використання масової та спеціальної викладки.
Створення додаткових місць масової та спеціальної викладки для загального виділення та оформлення зон розміщення товарних категорій і товарних груп, розстановки візуальних і емоційних акцентів всередині зон розміщення товарних категорій і товарних груп.
Система навігації, що використовується в магазинах роздрібної мережі, включає в себе наступні засоби зовнішньої реклами
Інформаційні засоби:
План магазину. Який являє собою пластик ПВХ, полікарбонат, або композит з торованим повнокольоровим зображенням (з місцями розміщення товарних груп у залі). Розташовується в зоні входу в магазин, всередині торгового приміщення з правого боку по ходу руху покупців.
Перелік основних товарних груп з розбивкою по залах розміщення. Розташовується в зоні входу в магазин.
Назва кожної товарної групи оформляється окремим блоком.
Колір блоку відповідає кольорам, використовуваним для виділення зон розміщення товарних груп на плані магазину.
Покажчики розміщення товарної категорії. Подібні покажчики повинні легко читатися з будь-якої іншої зони

211 торгового залу. Виконуються із пластику ПВХ, або частіше з композитного матеріалу, оскільки мають досить великий розмір і є ризик деформації (н.п. провисання).
Оформляється в
єдиному корпоративному стилі, максимально великим розміром шрифту. Краще щоб такий покажчик був виділений додатковим внутрішнім або зовнішнім освітленням.
Покажчики розміщення товарної групи.
Оформляються в корпоративному стилі та стилі оформлення покажчика товарної категорії куди входить ця товарна група. Оформляється за рахунок розміщення табличок, перпендикулярно руху покупців. Таблички виготовляються з пластика ПВХ товщиною 3 або 5 мм, підвішених на волосінь, або на ланцюжки. Такого роду покажчики можуть бути виконані і з композиту з накаткою плівки. Назва товарної групи може, для великих магазинів повинно дублюватися на торговому обладнанні.
Покажчик зони товарної групи повинен бути виділений додатковим освітленням.
Покажчики зони розміщення товарної підгрупи. Так само оформляється в корпоративному стилі, встановлюється перпендикулярно руху покупців на висоті
1,5-2 метра від підлоги. Повинен містити назву товарної групи і піктограму товарної групи.
Покажчик зони розміщення окремих товарів.
Використовується для виділення зони розміщення окремих товарів (акції, новинки) і для досягнення додаткових цілей:
інформування покупців.
Використовуються відповідно до внутрішньокорпоративними правилами оформлення цінників, POS-матеріалів та інформаційних покажчиків.
Найважливішим фактором психологічного комфорту відвідувача є орієнтація - відносно вхідної групи, зон переходу, якорів.
Головним принципом надання
інформації фахівці вважають ієрархічність, тобто покупець повинен занурюватися в інформаційне поле ТЦ поступово, слідуючи логіці «від загального до конкретного», наприклад: позначення розважальної або товарної зони, товарної категорії, потім слідують покажчики всередині секцій, потім - вид товару, і т.д.
Кодування певних зон також може бути виконано за допомогою кольору і вивісок. Основне правило: знаки ТЦ повинні бути виконані в єдиному стилі, інші - фірмові -

212
НЕ перехоплюють ініціативу один у одного і не
«забивають» стиль самого комплексу.
Засоби навігації класично поділяються на графічні або візуальні - найпопулярніші, звукові або аудіальні,
інтерактивні. І, нарешті, тактильні - застосовуються в просунутих ТЦ, так як враховують потреби відвідувачів з обмеженими можливостями і привносять у спілкування з товаром елементи інтерактиву, що, як правило, приносить відчутний комерційний успіх.
Отже, план торгового об'єкта - основна відправна точка вхідної групи. Він повинен зустрічатися в місцях розгалуження галерей ТЦ для того, щоб покупець міг прийняти рішення, куди йому йти. Аналітики відзначають, що покажчик на плані «ви знаходитесь тут» особливо подобаються покупцям. Візуальні системи навігації в ТЦ - табло, вивіски, покажчики - працюють тільки в тому випадку, якщо зрозумілі, небагатослівні, мають правильну крупність і логіку позначення. Невдалим вказівниками дістається роль, так званого «білого шуму» - вони залишаються у свідомості, однак, на них не звертають уваги. Звукові канали можуть бути не тільки джерелом
інформації, а й своєрідними «закладками», які допомагають орієнтуватися в просторі. Також не можна не згадати і про інтерактивних навігаторах, які є більш просунутим рівнем організації навігації. Крім того, до відмінно зарекомендували себе інформаційним столам додалися мультімедіамонітори і сенсорні екрани. І не дивлячись на те, що способів подачі інформації, до справжнього моменту з'явилося дійсно багато, далеко не всі експерти дотримуються думки, що в роботі ТЦ потрібно використовувати весь арсенал інформаційних каналів.
Системи навігації та орієнтації покупців можна
розділити на три види:

візуальні (щити, стели, покажчики);

звукові (повідомлення, що транслюються по місцевому радіо);

електронні (електронні щити та плазмові панелі).
У більшості торгово-розважальних комплексів основною є щитова навігація, використовувана спільно з покажчиками. Звукова орієнтація в деяких центрах замінюється простими рекламними повідомленнями.
Електронні щити використовуються рідко

213
Перевагою щитової навігаційної системи є її відносно невелика вартість - 10-12 тис. Доларів, причому подальшого технічного забезпечення та догляду за нею практично не потрібно. У той же час щитова навігація є найбільш зручною для покупців. Правда, у щитів зі схемами ТЦ є один значний недолік - покупцям треба довго їх розглядати, визначаючи своє місцезнаходження відносно потрібного магазину, а це тягне за собою певні витрати часу.
Звукова навігація увазі можливість часто оновлювати інформацію для покупців, але вона обходиться недешево, так як необхідний персонал, який займатиметься трансляцією, записом і технічною експлуатацією системи. Крім того, не всі люди сприйнятливі до звукової інформації, багато хто просто не звертають уваги на звукові повідомлення.
У електронної навігації також є свої недоліки.
Подібна система дорога і у виготовленні (близько 60 тис.
Доларів і більше), і в технічному обслуговуванні. Далеко не всі відвідувачі готові їй користуватися через острах чогось нового і невідомого. Проте електронна навігація дозволяє більш наочно і докладно донести інформацію до покупця.
Ефективність використання навігації
із застосуванням плазмових панелей також знаходиться під питанням. Часто в торгових центрах використовуються листівки з картами та схемами. Друк невеликих схем коштує не надто дорого і добре допомагає покупцям швидко зорієнтуватися в незнайомому ТЦ.
Звичайно, робота з навігаційною системою вимагає певних витрат. Але добре організована система робить процес покупки легким і приємним.
Одеський торговий центр City Center і український стартап QROK запустили систему мобільної навігації в приміщенні торгового центру
Сервіс працює так: на смартфон відвідувача, коли він заходить на територію торгового центру City Center, приходять повідомлення про події та акційні пропозиції, він може подивитися, які магазини представлені на мобільній мапі торгового центру, а також прокласти маршрут прямо до дверей цікавить магазину. Технологія реалізована за допомогою датчиків iBeacon.
iBeacon - це невеликі маячки, які можуть уловлювати поява клієнта в радіусі до 30 метрів і за допомогою bluetooth-сигналу передавати інформацію у вигляді
Навігаційна схема
ТРК «Караван» м.
Київ
Сонарна
навігаційна
система sBeacon

214 повідомлень і підказок на смартфон. Таким чином магазини та бренди можуть повідомляти про акції і знижки проходять повз користувачам програми. iBeacon вже використовуються в магазинах по всьому світу - Macy's, Safeway, American Eagle, 254 магазинах Apple, заходах Чемпіонату національної футбольної ліги NFL Super Bowl, конференції SXSW
Conference. В Україні першим до мобільної навігації за допомогою Qrok підключився ТРЦ «Проспект» у вересні минулого року.
Для реалізації мобільної навігації в City Center використані маячки, які створені у співпраці з національним виробником засобів зв'язку спеціального призначення «Телекарт Прилад», який базується в Одесі.


215
ПІСЛЯМОВА

Набуті компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, які отримані з підручника стосуються наступних складових геоінженерних знань, а саме, вони повинні оволодіти: прийомами орієнтування на місцевості засобами традиційної та електронної картографії; проводити картометричні розрахунки; володіти читанням карт (визначати масштаб і координатну сітку, визначати компоновку та орієнтування картографічної сітки); працювати з інструментарієм геоінформаційних систем, картографічними сервісами геопорталів Інтернету, роботою
LBS та GPS-навігації; вміти укладати туристичні схеми та маршрути на картах в графічних редакторах та відкритих геоінформаційних системах MapWithMe; маніпулювати засобами відображення картографічної інформації (розуміти принципи картографічної генералізації, технологію проведення картографічних робіт, складання схеми підготовки карт для видання, основами сучасної технології видавничих робіт); розуміти маркетологічні підходи реалізації картографічної продукції.
216

Інформація про автора підручника

Шевченко Роман Юрійович
кандидат географічних наук
Освітні ступені. Закінчив Київський національний університет будівництва та архітектури за спеціальністю
«Інженерна геодезія». Бакалавр геодезії, картографії та землевпорядкування (диплом з відзнакою).
Закінчив Кафедру підготовки спеціалістів з питань цивільного захисту МНС України за спеціальністю
«Організація інженерного забезпечення військ цивільної оборони», спеціаліст з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Закінчив магістратуру
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю
«Картографія», магістр картографії, менеджер, географ, викладач.
Закінчив аспірантуру
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію з питань картографування релігійно- паломницького туризму у м. Києві. Кандидат географічних наук (доктор філософії в галузі картографії).
Галузі наукових інтересів: туристична картографія,
GPS-навігація, моніторинг географічних обсервацій – ландмарків, спостережна астрономія, києвознавство.
Науково-педагогічна
тема
роботи: формування картографічних вмінь та геопросторової компетентності у здобувачів вищої освіти професійних спрямувань «Туризм» та «Менеджмент туристичного бізнесу».
Викладає дисципліни: «Картографія», «Географія туризму», «Туристичне краєзнавство».

Щодо вдосконалення змісту підручника прошу
надсилати
пропозиції
за
електронною
адресою
mts820@ukr.net
або за телефоном +38-098-030-16-81.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.
Берлянт, А.М. Картография: Учебник для вузов. [Текст] / А.М.
Берлянт – М.: Аспект Пресс, 2002 – 336 с.
2.
Байрак, Г.Р. Дистанційні дослідження Землі. Навчальний посібник
[Текст] / Г.Р. Байрак, Б.П. Муха. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.
І. Франка, 2010. – 712 с.
3.
Божок, А.П. Картографія: Підручник [Текст] / А.П. Божок, Л.Є
Осауленко, В.В. Пастух. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – 212 с.
4.
Бородулін, Р. І. Огляд сучасної светодальномерной апаратури
[Текст] / Р.І. Бороулін, Ю. Н. Дрожжін-Лабінський // Геодезія і картографія: Наук. журнал. – М.: Надра, 1970. – №7. – С. 12-23.
5.
В одесском City Center появилась система мобильной навигации.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу. – Qrok http://retail- community.com.ua/news/tehnologii/1554-v-odesskom-city-center- poyavilas-sistema-mobilnoy-navigatsii-qrok
6.
Вдовенко, В.В. Картографування транспортної мережі України
[Текст] / В.В. Вдовенко, Л. М. Веклич // Вісник геодезії та картографії: Наук. журнал. К.: НДІГіК, 2014. – № 2 (89). – С. 33-34.
7.
Войславський, Л.К. Основи картографії: Навчально-методичний посібник [Текст] / Л.К. Войславський. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 39 с.
8.
Володченко, А. Картосемиотика: Лексикон [Текст] / Александр
Володченко. – Дрезден.: Дрезденский технический университет,
2009. – 61 с.
9.
Геоиконика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://geographyofrussia.com/geoikonika-nauka-o-geoizobrazheniyax/
10.
Геоматика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.ans.nau.edu.ua/main/study/gis/lecture2.pdf
11.
Геопортал генерального плану забудови м. Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу:URL: http://www.grad.gov.ua/ru/graficheski- material/15-generalnyplan/156 12.
Геопортал інтерактивної карти звернення громадян м. Києва
[Електронний ресурс].

Режим доступу:
URL: http://map.1551.gov.ua/
13.
Геопортал карти відновлення комунальних послуг м. Києва
[Електронний ресурс].

Режим доступу:
URL: http://amap.1551.gov.ua/
14.
Геопортал карти відновлення комунальних послуг м. Києва
[Електронний ресурс].

Режим доступу:
URL: http://amap.1551.gov.ua/

1 15.
Геопортал карти злочинів в Україні та м. Києві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://zloch.in.ua/
16.
Геопортал карти цікавого м. Києва [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: URL: http://maps.interesniy.kiev.ua/ru/
17.
Геопортал космоснимков Мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.wikimapia.org
18.
Геопортал містобудівного кадастру м. Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://mkk.kga.gov.ua/
19.
Геопортал освітньої карти м. Києва [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: URL: http://tutor.in.ua/gmap/
20.
Геопортал укриття м. Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
URL: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zJvCgSBBsph0.
kT_Nr00aaAQ
21.
Елементи карти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.geoguide.com.ua/survey/survey.php?part=map&art=200 22.
Ерофеева, Д. Геопорталы и их роль в геоинформатике:
Реферат.
[Електронний ресурс].

Режим доступу.
– https://unihub.ru/resources/498/download/_____.doc
23.
Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії.


[Електронний ресурс].

Режим доступу.
– http://pidruchniki.com/1987020841928/turizm/turistichna_kartografiya_o snovniy_metodologichniy_zasib_turistichnogo_krayeznavstva.Національ на інфраструктура геопрострових даних України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://gki.com.ua/ua/nacionalna- infrastruktura-geoprostorovih-danih-ukraiini.
24.
Карта польотів онлайн [Електронний ресурс]. доступу:
URL: http://www.flightradar24.com/50.45,30.52/7 25.
Картоведение: Учебник для вузов / А.М. Берлянт, А.В.
Востокова, В.И. Кравцова и др. [Текст] / – М.: Аспект Пресс, 2003. –
477 с.
26.
Картографічні прилади. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://vseslova.com.ua/
27.
Картографо-топографічний
словник-довідник
[Текст]:
Навчальний посібник / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. — Київ, Львів:
НУБІП України; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. — 256 с.
28.
Класифікація проекцій. Загальні відомості. Класифікація
проекцій по виду меридіанів і паралелей нормальної сітки.
[Електронний ресурс].

Режим доступу.
– http://www.ukrreferat.com/index.php

2 29.
Ковалев И. Обзор туристических GPS-навигаторов GARMIN eTrex 10, eTrex 20 и eTrex 30. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.kv.by/content/335256-obzor-turisticheskikh-gps- navigatorov-garmin-etrex-10-etrex-20-i-etrex-30 30.
Кондрашков, А. С. Електрооптичні далекоміри. Навчально- методичний посібник [Текст] / А.С. Кондрашков. М.: Надра, 1959.
– 534 с.
31.
Короткий
топографо-геодезічній
словник-довідник.
Навчально-методичний посібник [Текст]. – М.: Надра, 1968. – 120 с.
32.
Лозинський, В. В. Топографічні знімання ділянок місцевості.
Навчально-методичний посібник [Текст] / В.В. Лозинський. – Львів,
2012. – 116 с.
33.
Лозинський, В.В. Умовні знаки для топографічних карт.
Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу
«Топографія». [Текст] / В.В. Лозинський. – Львів: Вид-во Націон. університет «Львівська політехніка», 2004. – 20 с.
34.
Ляшенко, Д.О. Картографія з основами топографії: Навчальний посібник [Текст] / Д.О. Ляшенко. – К.: Наукова думка, 2008. – 184 с.
35.
Майоров А.А. О развитии геоинформатики и геоматики.
[Електронний ресурс].

Режим доступу.
– https://pnojournal.files.wordpress.com/2014/12/pdf_150110.pdf
36.
Марков, Н. Н. Взаємозамінюваність і технічні виміри в машинобудуванні Навчально-методичний посібник [Текст] /Н.Н.
Марков. – М., 1972. – 231 с.
37.
Огляд сучасних навігаційних систем та тренажерних
комплексів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – sysprog2005.narod.ru/aboutmy/diplom/1.doc
38.
Основи техніки орієнтування на місцевості. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://ua-referat.com
39.
Петраковський,
В.Л.
Рутинський,
М.Й.
Туристичне краєзнавство– [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://tourlib.net/books_ukr/petranivsky.htm
40.
Планшет лучше GPS навигатора. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу. – http://nanofakt.ru/planshet-luchshe-gps-navigatora/
41.
Предмет картографія. Поняття про картографічні твори і картографію. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/26104/.
42.
Проворов, Д. Л. Радіогеодезія: Навчально-методичний посібник
[Текст] / Д.Л. Проворов. – М.: Надра, 1965. – 245 с.
43.
Ратушняк, Г.С. Топографія з основами картографії:
Навчальний посібник [Текст] / Г.С. Ратуняк. – Вінниця: ВДТУ, 2002.
– 179 с

3 44.
Салищев, К.А. Картоведение: Учебник для вузов [Текст] / К.А.
Салищев – М.: Изд-во Московского университета, 1976. – 438 с.
45.
Світличний, О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного [Текст] / О.О. Світличний,
С.В. Плотницький. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. -
295 с.
46.
Світличний, О.О. Основи геоінформатики. – [Електронний ресурс].

Режим доступу.
– http://geoknigi.com/book_view.php?id=572 47.
Серапинас, Б.Б. Математическая картография: Учебник для вузов [Текст] / Б.Б. Серапинас. – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 336 с.
48.
Сергеєв, М.С. Використання ГІС у створенні і впровадженні територіальних геоінформаційних проектів: Реферат [Текст] / М.С.
Сергеєв. - К.: 2010. – 12 с.
49.
Система навигации в торговом зале магазина. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://novreklama.ru/navigacia-v- torgovom-zale/
50.
Системи координат в геодезії. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу. – http://lib.lntu.info/book/fbd/mbg/2011/11-
10/page6.html
51.
Системы навигации торгового центра. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://bibliofond.ru/view.aspx?id=580572 52.
Сучасні
геодезичні
прилади.
Геодезичні
мережі.

[Електронний ресурс].

Режим доступу.
– http://vipreferat.net/234590-Sovremennye-geodezicheskie-pribory-
Geodezicheskie-seti.html
53.
Схема державної геодезичної мережі [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: URL: http://dgm.gki.com.ua//map
54.
Тактильная графика. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://taktilka.com/index.php/taktilnaja-grafika
55.
Тест на знание условных знаков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.topogis.ru/test/test_in.php
56.
Техніка інтелектуальних карт. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу. – http://world-ny.com/mind-mapping-technique/
57.
Трирівнева
архітектура
геоінформаційних
систем.

[Електронний ресурс].

Режим доступу.
– http://www.novaecologia.org/voecos-2379-1.html
58.
Умовні позначення топографічних карт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://studall.org/all-59735.html
59.
Форма та розміри Землі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://geology.lnu.edu.ua/GEO/E-books/Sivoronov_gen- geo/2-2.pdf

4 60.
Харченко С.В.
Картографічні ресурси в мережі Інтернет
(україномовний сектор).
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
– http://irbis- nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=U
JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_n ame=PDF/bdi_2013_4_6.pdf
61.
Шевченко, Р.Ю. Картографічні технології в туризмі:
Навчально-методичний посібник [Текст] / Р.Ю. Шевченко. – К.:
КиМУ, 2014. – 79 с.
5

Д О Д А Т К И

ЗРАЗКИ ТУРИСТИЧНИХ КАРТ РЕЛІГІЙНО-ПАЛОМНИЦЬКОГО
ТУРИЗМУ МІСТА КИЄВА


6
Додаток А
Карта релігійно-паломницького потенціалу м. Києва

7
Додаток Б
Карта культових споруд м. Києва – 1

8
Додаток В
Карта культових споруд м. Києва – 2

9
Додаток Г
Карта культових споруд м. Києва – 3
10
Додаток Д
Карта втрачених культових споруд м. Києва
11
Додаток Є
Карта культових споруд м. Києва – 4
12
Додаток Ж
Карта культових споруд м. Києва – 5

13
НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ШЕВЧЕНКО РОМАН ЮРІЙОВИЧ

ISBN
978-617-651-103-9
К А Р Т О Г Р А Ф І Я
Електронний підручникДизайн обкладинки – Шевченко Р.Ю.
Редакція авторська
Комп’ютерна верстка Шевченка Р.Ю.
Підп. до друку 02.09.2015. Формат 60х84/8. Папір письм.
Ризографія. Ум. друк. арк. 13,4. Ум. фарбо-відб. 12,3
Обл.-вид. арк. 17,3. Тираж 500 пр. Зам. 21/2015
Центр підготовки навчально-методичних видань м. Києва «Кий»
04210, Київ-210, пр-т Героїв Сталінграду, 8

ДЛЯ НОТАТОК

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Document Outline

  • 680


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал