Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подійСторінка27/50
Дата конвертації22.12.2016
Розмір9.2 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   50

Список використаних джерел та літератури:


 1. Прокопчук В.С. Дунаївці : краєзн. нарис / В.С. Прокопчук. – Львів : Каменяр, 1989. – 80 с.: іл.; Його ж. Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни: краєзн. матер., бібліогр. / В.С. Прокопчук. – Дунаївці, 1990. – 30 с.: іл.; Хотюн Г.М. Дунаївці / Г.М. Хотюн // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область / редкол.: Мехеда М. І.(голова), Галай Д.М. (відп. cекр.) [та ін.]. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1971. – С. 237-247; Прокопчук В.С. Тернова стежка : нариси, оповід. / В.С. Прокопчук. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1991. – 84 с.; Оліневич С.С. Їм несемо свою любов / С.С. Оліневич // Книга пам’яті України. Хмельницька обл. : іст.-мемор. вид.: В 10 т. / облредкол. : Дарманський М.М. (голова), Шиманський І.Х. (відп. ред.), Буб’яков І.Т. [та ін.]. – Хмельницький : Поділля, 1995. – Т.3: Деражнянський і Дунаєвецький райони. – С. 237-243; Прокопчук В.С. Два села – одна доля / В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – 272 с.: іл.; Його. У вічній скорботі / Віктор Прокопчук // Книга скорботи України. Хмельницька область / облредкол.: Роздобудько А.Г. (голова), Шиманський І.Х. (відп. ред.), Боднар І.М. [та ін.]. – Хмельницький : Поділля, 2003. – Т. 1. – С. 309-316.

 2. Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 рр.) : зб. док. і матер. – Львів : Каменяр, 1969. – С. 302.

 3. Там само, с. 304.

 4. Симонов К.М. Собрание сочинений в десяти томах / К. Симонов. – М.: Художественная л-ра, 1983. –Т. 9.: Разные дни войны. Дневник списателя, т. 2 (1942-1945 гг.). – С. 314.

 5. Державний архів Хмельницької області (далі – Держархів Хмельницької області), ф.р. 338,оп. 5, спр. 118, арк.34.

 6. Там само, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 2, арк. 222.

 7. Там само, ф.р. 863, оп. 3, спр. 220, арк. 2-3.

 8. Там само, ф.р. 864, оп. 3, спр. 221, арк. 73,120.

 9. Там само, спр. 239, арк. 10.

 10. Там само, спр. 242, арк. 15.

 11. Архівна довідка від 29 листопада 1988 р. № 230, надіслана завідуючому Дунаєвецьким райВНО Прокопчуку В.С. за підписом директора Державного архіву Хмельницької області С.М. Федоренка і ст. методиста І.М. Чернікова.

 12. Ілля Прохорович Ларкін (1907-1969) народився на ст. Нарашкіна Орловської губернії. 1929 року переїхав на Донбас, працював шахтарем, секретарем комсомольської організації. 1932 року вступив до лав ВКП(б), підвищував політичну освіту на різних курсах, був секретарем парткому, заступником директора радгоспу «Приволье», інструктором Ворошиловградського обкому КП(б)У, другим секретарем Покровського райкому партії, а після визволення Донбасу – першим секретарем цього ж райкому. У Дунаївці на посаду першого секретаря був направлений ЦК КП(б)У і вже 3 квітня 1944 р. був взятий на облік райвіськкоматом. 1948 року переведений в Кам’янець-Подільський на посаду директора швейної фабрики. Похований на руськофільваровецькому кладовищі.

 13. Держархів Хмельницької області, ф.р. 1042, оп. 2, спр.2, арк. 1.

 14. Прокопчук В.С. Два села-одна доля…, с.115.

 15. Поділля у Великій вітчизняній війні…, с. 333.

 16. Там само, С. 322-323.

 17. Див. детальн.: Прокопчук В.С. Тернова стежка…, С. 61-70.

 18. Держархів Хмельницької області, ф.р.3824, оп. 1, спр. 1, арк. 28.

 19. Там само, ф.р. 2370, оп. 2, спр. 1, арк.80 зв.–81.

 20. Там само, ф.р. 3824, оп. 1, спр. 1, арк. 8.

 21. Поділля у Великій Вітчизняній війні…, с 343.

 22. Держархів Хмельницької області, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 2, арк. 229.

 23. Прокопчук В.С. Два села-одна доля…, С. 116.

 24. Ленінський шлях. – 1944. – 30 верес.(№18).

 25. Там само. – 1944. – 17 верес. (№ 17).

 26. Повний текст листа до Верховного Головнокомандуючого Й. В. Сталіна та його відповідь були поміщені в спецвипуску заводської стінгазети, у 70-х роках переданої до музею села Макова, що розміщувався в старому приміщенні Маківської СШ.

 27. Ленінський шлях. – 1944. – 7 листоп. (№25).

 28. Поділля в роки Великої Вітчизняної війни…, с. 361-362.

 29. Держархів Хмельницької області, ф.р. 2370, оп. 2, спр. 1, арк.83.

 30. Там само, ф.р. 3824, оп. 1, спр. 1, арк. 18.

 31. Ленінський шлях. – 1945. – 21 лют. (№10).

 32. Держархів Хмельницької області, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 12, арк. 41.

 33. Там само, ф.р. 3824, оп. 1, спр. 1, арк. 15-15 зв.

 34. Поділля у Великій Вітчизняній війні…, с. 341-342.

 35. Держархів Хмельницько області, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 2, арк.254-255.

 36. Ленінський шлях. – 1944. – 14 серп. (№11).

 37. Поділля у Великій Вітчизняній війні..., с. 345.

 38. Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область…, с. 244.

 39. Ленінський шлях. – 1944. – 7 листоп. (№25).

 40. Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область…, с. 245.

 41. Держархів Хмельницької області, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 2, арк. 41.

 42. Ленінський шлях. 1944. – 7 листоп. (№25).

 43. Держархів Хмельницької області, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 2, арк. 70.

 44. Там само, арк. 14.

 45. Там само, арк. 256.

 46. Там само, спр. 10, арк. 95.

 47. Там само, арк. 190.

 48. Там само, спр. 12, арк. 31.

 49. Там само, арк. 42.

 50. Ленінський шлях. – 1944. – 14 верес.(№16).

 51. Григоренко О.П. Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : матер. наук. краєзн. конф. – К. : Рідний край, 1997. – С. 127.

 52. Поділля в роки Великої Вітчизняної війни…, с.351-352.

 53. Ленінський шлях. – 1945. – 21 лют. (№10).

 54. Там само. – 11 лют. (№8).

 55. Держархів Хмельницької області, ф.р. 1042, оп. 2, спр. 12, арк. 42.

 56. Книга пам’яті України. Хмельницька область…– Т. 3. – С. 315.

 57. З інформації, наданої головою Дунаєвецької районної організації ветеранів війни і праці П.В. Скоробогачем 18 січня 2012 р.

 58. Подільські вісті. – 2006. – 9 трав. (№65).

 59. Жуков Г.К. Спогади і роздуми / Г.К.Жуков. – К. : Політвидав України, 1985. – С. 838.

В. В. Дзьоник,

м. Хмельницький


Поховання періоду Великої Вітчизняної війни1941-1945 рр.

на території Дунаєвецького району
У статті подана інформація про поховання періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. на території Дунаєвецького району.

Ключові слова: війна, окупанти, Дунаєвеччина, визволителі, поховання.
У березні 1944 року почалося визволення Дунаєвецького району від німецьких загарбників.

Проскурівсько-Чернівецька операція розпочалася о 8 годині ранку 4 березня. Після артпідготовки пішли вперед воїни 1-ї гвардійської армії. З повітря громили ворога льотчики 2-ї повітряної армії. У той же день для розвитку успіху в смузі 60-ї армії генерала І.Черняховського були введені в битву 4-а і 3-я гвардійські танкові армії. 5 березня перейшли в наступ 18-а (генерал-лейтенант Є.П.Журавльов), 11 березня – 38-а армії.

29 березня було повністю оточене Дунаєвецьке угрупування ворога, війська 18-ї армії продовжували наступ і долаючи опір ворога оволоділи: Лошківцями, Федорівкою, Міцівцями, Татариськами, Пільним Мукаровим, Вихрівкою, Підлісним Мукаровим і Варварівкою. Частини 22-го стрілецького корпусу впродовж 30 березня продовжували наступ. Долаючи сильний опір ворога, вони просунулися на відстань до 10 км і оволоділи населеними пунктами: Нестерівці, Ганнівка, Стасівка, Гірчична, х. Степок, Червоне Село, Дем'янківці і Слобідка Гірчичанська. Радянські військові частини утримували блоковані гітлерівські війська по лінії: 18 - а загальновійськова армія головними силами вийшла на лінію Лошківці – Підлісний Мукарів – Гірчична; 38-а загальновійськова армія – Руда Гірчичнянська – Мала Побіянка та Велика Побійна, Лисець – Грушка; 1-а гв. загальновійськова та 3-я гв. танкові армії – Чемерівці – Великий Карабчіїв – Тернава Пільна.

30 березня частини 221-ї та 241-ї стрілецьких дивізій, відбивши в районі Малого Жванчика декілька атак ворога, звільнили села Ксаверівку та Млаки.

У цей же день командування 10-о гв. танкового корпусу віддало наказ командиру 30-ї стрілецької дивізії розпочати наступ в напрямі на Гуменці, Маків, Дунаївці, захопити до кінця дня м. Дунаївці та перекрити можливість ворогові відійти за р. Дністер. Бої за м. Дунаївці вели також війська 317-ї стрілецької дивізії.

Кільце оточення радянські війська зімкнули 30 березня в районі Кам'янця-Подільського. Оточення провели: 4-а танкова армія лівого флангу 1-го Українського фронту, 40-а армія правого флангу 2-о Українського фронту. В кільці опинилися 11 піхотних, 10 танкових, 1 моторизована та 1 артилерійська дивізії. Всього 23 військових підрозділи. Майже цілий Сталінград. Оточення на відстані 150 км від лінії фронту було новим напрямом у воєнному мистецтві.

Підрозділи 22-о стрілецького корпусу 31 березня взяли останній райцентр – Дунаївці, населені пункти Залісці, Січинці, Довжок, Воробіївка, Панасівка, Слобідка Рахнівецька, Рахнівка, Гниловоди, Михайлівка.

Упродовж ночі ворог чинив відчайдушний опір наступаючим підрозділам 22-го стрілецького корпусу в районі Залісці, Панасівка. Сильний опір німецькі війська чинили в районі сіл Шатава та Маків. 31 березня підрозділи 7-о гв. танкового корпусу в районі хутора Степок вступили в бій з ворожою частиною. Ворог втратив 2 танки типу „Пантера”, 10 автомашин, 50 підвід, 40 солдатів і офіцерів, в полон взято 200 гітлерівців.

Ці населені пункти були звільнені 1 квітня.

За визволення Дунаєвеччини від німецько-фашиських окупантів склали свої мужні голови 815 бійців і офіцерів, прах яких покоїться у вісімнадцяти братських могилах району[2].

Безпосередньо участь у визволенні району брали: 15, 640 стрілецькі, 379 артилерійський полки, 231 окремий винищувальний протитанковий дивізіон 147 стрілецької дивізії і 955, 957 стрілецькі, 842 артилерійський полки 309 стрілецької дивізії 17 гв. стрілецького корпусу. 714, 723, 726 стрілецькі полки 395 стрілецької дивізії 107 стрілецького корпусу 1 гв. армії; 320, 325 гвардійські стрілецькі полки 129 гв. стрілецької дивізії, 565, 569, 575 стрілецьких, 1036 артилерійського полків, 413 окремого винищувального протитанкового дивізіону 161 стрілецької дивізії і 600, 606 стрілецьких полків 317 стрілецької дивізії 22 стрілецького корпусу 18 армії; 472 стрілецького, 1031 артилерійського полків, 408 окремого винищувального протитанкового дивізіону, 189 окремої розвідувальної роти 100 стрілецької дивізії, 581, 626, 683 стрілецьких, 353 артилерійського полків 151 стрілецької дивізії і 264, 318, 332 стрілецьких полків, 698 окремого саперного батальйону 241 стрілецької дивізії 67 стрілецького корпусу, 227 стрілецького полку 183 стрілецької дивізії 74 стрілецького корпусу, 203, 207 гв. стрілецьких полків 70 гв. стрілецької дивізії, 887, 894, 896 стрілецьких полків 211 стрілецької дивізії, 625, 671 стрілецького полку 221 стрілецької дивізії 101 стрілецького корпусу 38 армії; 69, 70, 71 механізованих бригад 9 механізованого корпусу 3 гв. танкової армії.

На обліку та під охороною держави у Дунаєвецькому районі рахується 6 меморіальних комплексів, 16 братських могил радянських воїнів, одна – комсомольців, підпільників, одна – військовополонених, жертв фашизму, 3 одиночні могили; 6 братських могил; 2 – радянських воїнів, одна – військовополонених; 3 – жертв фашизму вщяті на тимчасовий охоронний режим.

З 1987 року співробітники відділу охорони пам'яток досліджують прізвища радянських воїнів, що загинули при визволенні Хмельниччини.

У відділі зосереджено 40 робочих зошитів з виписками Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації (м. Подольськ) та архіву Військово-медичних документів (м. Санкт-Петербург).

Зокрема по Дунаєвецькому району за матеріалами ЦАМО РФ, АВМД та районного військомату досліджено 815 прізвищ, створено персональну картотеку на 448 радянських воїнів, додатково виявлено прізвища 38 воїнів, які загинули при визволенні району та 9 зниклих безвісти [3].

У центрі міста, по вул. Шевченка знаходиться братська могила радянських воїнів та пам’ятний знак на честь воїнів-земляків.

Поховані воїни 957 стрілецького полку 309 стрілецької дивізії 17 гв. стрілецького корпусу 1 гв. армії, 320 гв. стрілецького полку 129 гв. стрілецької дивізії, 571, 606 стрілецьких полків 317 стрілецької дивізії 22 стрілецького корпусу, 569 стрілецького полку 161 стрілецької дивізії 52 стрілецького корпусу, 896 стрілецького полку 211 стрілецької дивізії 101 стрілецького корпусу 38 армії та 77 авіаційної бази 2 повітряної армії, що загинули при визволенні м. Дунаївці та сіл Червоне (тепер приєднане до Дунаєвець), Чаньків від німецьких загарбників та померли від ран в період з 27 по 31 березня 1944 року.

Відомі прізвища 42 загиблих воїнів:

з/п

Прізвища, ім'я, по-батькові

Військова частина та звання загиблого

Дата народження

(рік)

Дата загибелі

Місце загибелі

Джерело відомостей

1

2

3

4

5

6

7

1.

Андреев Борис Иванович

Рядовий

1919

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


2.

Багдасарьян Егим (Бегиш) Габрилович

Рядовий

606сп 317сд1924

30.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

3.

Барагузин Василий Петрович

Старший сержант
29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


4.

Баукин Михаил Васильевич

Рядовий

1919

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


5.

Борисенко Иван Федорович

Рядовий

571сп 317сд1898 (1919)

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

6.

Волобуев Петр Яковлевич

Рядовий

577сп 317сд1926

29.03.1944

Дунаївці


ЦАМО РФ плита

7.

Галкин Михаил Дмитриевич

Рядовий

571сп 317сд1904

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

8.

Гуменюк Сергей Тимофеевич

Рядовий

571сп 317сд1915

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

9.

Густомясов Михаил Николаевич

Сержант

571сп 317сд1911 (1919)

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

10.

Гущин Иван Яковлевич

Лейтенант

77 авіабаза 2па1918

19.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

11.

Должников Иван Дмитриевич

Рядовий

571сп 317сд1910 (1919)

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

12.

Запасников Григорий Григорьевич

Рядовий

571 сп 317сд1919

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

13.

Иванов Алексей Васильевич

Рядовий 571 сп.

317 сд.


1920

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

14.

Игмалиев Сексин

Рядовий 606сп 317сд

1922

30.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

15.

Лебедева Людмила Георгиевна

Сержант

317 сд


1910

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


16.

Левчук Василий Романович

Рядовий

571сп 317сд1908

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

17.

Лисицин Иван Григорьевич

Рядовий

571сп 317сд1925

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

18.

Лысенко Анатолий Петрович

Рядовий 606сп 317сд

1910

30.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

19.

Мартынюк Александр Григорьевич

Рядовий

1922

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


20.

Матухненко Мария Семеновна

Рядовий

1924

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


21.

Маценко Михаил Григорьевич

Рядовий

571сп 317сд1911

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

22.

Медведев Василий Леонтьевич

Рядовий

571сп 317сд1911

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

23.

Медведева Анастасия Михайловна

Мол. сержант

317 сд

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


24.

Мойсеенко Иван Федорович

Рядовий

571сп 317сд


29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

25.

Нежиков Николай Григорьевич

Рядовий

571сп 317сд1903

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

26.

Огородничук (Огородник) Яков Михайлович

Рядовий

569сп 161сд1913

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

27.

Петренко Антон Леонтьевич

Рядовий

606сп 317сд1925

30.07.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

28.

Пистнов Анатолий Иванович

Рядовий

571сп 317сд1921

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

29.

Поляков Иван Степанович

Рядовий

320сп 129сд1910

29.03.1944

Чаньків

ЦАМО РФ плита

30.

Пономарчук Онуфрий Андрееевич

Рядовий

129 сд


1903

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


31.

Сазонов Федор Константинович

Рядовий

317 сд


1903

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


32.

Санин Александр Андреевич

Рядовий

571сп 317сд1922 (1904)

28.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

33.

Синельщиков Федор Михайлович

Рядовий

571сп 317сд1922

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

34.

Спицкий Мойсей Федорович

Рядовий

317 сд


1921

29.03.1944

Дунаївці

РВК

плита


35.

Тимофеев Прокопий Романович

Рядовий

571сп 317сд1900 (1909)

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

36.

Ткачев Алексей (Андрей) Федорович

Мол.лейтенант

57 сп 317сд1913

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

37.

Харченко Иван Карпович

Рядовий

571сп 317сд1919 (1914)

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

38.

Шароватов Иван Андреевич

Рядовий

317 сд


1915

30.03.1944

смт. Дунаївці

ЦАМО РФ плита

39.

Шашко Алексей Петрович

Рядовий

957сп 309сд1911

27.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плита

40.

Шищук Кондрат Митрофанович

Капитан

569сп 161сд1914

30.03.1944

Червоне

ЦАМО РФ плита

41.

Щербак Петр Николаевич

Рядовий

571сп 317сд1917

29.03.1944

Дунаївці

ЦАМО РФ плитаПоділіться з Вашими друзьями:

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   50


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал