Довідка проведення підсумкового контролю щодо Термін перевірки, склад комісіїСкачати 105.77 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір105.77 Kb.
ТипДовідка
Орієнтовна структура довідки за результатами контролю.
1. Назва довідки (Довідка проведення підсумкового контролю щодо…).

2. Термін перевірки, склад комісії.

3. Перелік завдань, основних питань і методів перевірки.

4. Дані про педагогів і дитячий колектив.

5. Опис ефективного досвіду освітньої роботи, який було виявлено під час перевірки з основних питань.

6. Обумовлення позитивних результатів, які були з’ясовані під час перевірки, рівень професійної компетентності педагогів: стиль та методи керівництва навчально-виховним процесом, їх соціально-психологічні якості.

7. Недоліки в роботі.

8. Аналіз та класифікація причин з’ясованих недоліків.

9. Основні напрями усунення недоліків, визначення шляхів, переведення закладу або окремих його ланок у режим розвитку.

10. Підписи членів комісії, які брали участь у перевірці.
Як скласти довідку про стан роботи дошкільного закладу з будь-якої проблеми.
Довідка

про стан . . . . . в . . . . .

З . . . . по . . . комісією у складі . . . вивчено роботу . .

Питання вивчалося шляхом . . .

Під час фронтального ( тематичного, підсумкового) контролю аналізувалося . . .

Встановлено, що вихователями групи (груп) . . . . проводиться планомірна робота із вдосконалення змісту, форм, методів роботи з проблеми . . . здійснюється підвищення фахової та методичної компетентності педагогів . .

Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені . .

Стало традицією . . . Доцільно відзначити позитивний досвід роботи…

Належна увага приділяється . . .

Якісному вирішенню питання . . . значно сприяли … Педагогами створено…

З метою розвитку . . . здібностей дітей педагогами проводиться . . .

На основі вивчення системи роботи створено …

Навчально-технічна база переважної більшості перевірених груп дозволяю в основному виконувати . . .

На належному рівні знаходиться . . .

Це свідчить про те, що у . . .

Потребує серйозного розгляду . . . Суттєвим недоліком є . . .

Перевірка виявила, що . . .

Вимагає вдосконалення контроль за станом . . .

Незначне місце в плані методичної роботи приділено . . . Потребує забезпечення . . . Залишається гострою проблема . . . Особливо серйозною є проблема . . .

Досі не розв’язане питання . . .

З метою усунення недоліків пропонується . . .
Підпис завідувача ______________

Підпис членів комісії ______________


При підготовці довідки радимо дотримуватися правил:


 • пишіть лише про те, що розумієте, в чому переконані, що добре знаєте;

 • «тримайте» проблему, не «засмічуйте» довідку другорядними матеріалами;

 • критика має бути конструктивною;

 • стверджуючи – підтвердьте прикладами;

 • не захоплюйтеся прикладами, один-два і тільки доказові, конкретні;

 • будьте об’єктивними, логічними, послідовними;

 • у тексті довідки думкам повинно бути вільно, а словам – тісно.


Довідка

про стан фізичного виховання в ДНЗ №2 «Малятко»
Комісією в складі завідуючої ДНЗ Кузьміної Т.С., вихователя-методиста Колодчук О.Л., старшої медичної сестри Ульянчик Н.П., вихователя Панської Н.М., з 10 по 16 лютого 2011 року проведено тематичну перевірку по фізичному вихованню в другій молодшій, середній та старшій групах.

Під час перевірки було встановлено, що вихователями груп проводиться систематична, планомірна робота по фізичному вихованню згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Належна увага приділяється вихователями другої молодшої групи по формування у дітей уявлень про свій організм, різні частини тіла, діти розуміють, що необхідно виконувати фізичні вправи, загартовуватися. Вони самостійно стежать за чистотою свого тіла, користуються серветками після їжі, знають техніку виконання рухів, прагнуть виконувати рухові дії красиво і правильно, вільно ходять, бігають, стрибають, енергійно відштовхуючись обома ногами і м’яко приземляючись, виконують вправи в повзанні та лазінні.

В дошкільному навчальному закладі створені всі необхідні умови для фізичного розвитку дітей: є просторий фізичний зал, обладнаний необхідним інвентарем та обладнанням. Всім дітям закуплено спортивну форму (шорти, футболки) та чешки.

Значну роботу проведено вихователями середньої групи. Діти додержуються норм особистої гігієни, культури поведінки за столом, розуміють необхідність загартовування, із задоволенням беруть участь у загартовуючих процедурах. Діти стежать за положенням свого тіла під час виконання різноманітних вправ; уміють ходити з вільними,природніми рухами рук, тримаючись прямо, бігають легко, ритмічно, володіють різними видами ходьби та бігу; впевнено стрибають, лазять по гімнастичній стінці, уміють ловити м’яч кистями рук; додержуються певних інтервалів під час руху в різних шикуваннях, добре орієнтуються в просторі.

Вихователі Ямкова Г.О. Дяченко Н.В. у своїй роботі використовують багато рухливих ігор, фізкультхвилинок під час занять, організовують загальні ігри, спортивні естафети, змагання. Велику увагу приділяють індивідуальному підходу до дітей з ослабленим здоров’ям .

Варто відмітити роботу вихователів старшої групи, які навчають дітей правил безпечного загартування організму повітрям, водою, сонцем, закріплюють вміння дотримуватися норм особистої гігієни, режиму харчування. Діти володіють навичками основних рухів, прагнуть до легкості в ходьбі та бігові, бігають з різною швидкістю, поєднують біг з подоланням перешкод, стрибають у довжину з розбігу та місця; уміють підкидати та ловити м’яч; лазять по гімнастичній стінці різними способами, успішно пролазять в обруч прямо, лівим та правим боком, підлізають під дугу, перелазять через колоду; із задоволенням приймають участь у спортивних змаганнях, естафетах.

Вихователі Ульянчик Л.Я. та Терещук Н.І. привчають дітей самостійно організовувати рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці.

Вихователі всіх вікових груп велику увагу приділяють профілактиці плоскостопості, сколіозу. В закладі щоденно організовуються прогулянки, проводиться ранкова гімнастика, пішохідні переходи.

Але поряд з позитивним є ряд недоліків: • потребує поновлення спортивний інвентар (м’ячі , скакалки, обручі);

 • вимагає вдосконалення контроль за проведенням загартовуючи процедур;

 • через відсутність фінансування необладнаний спортивний майданчик на ділянці дошкільного закладу;

 • досі не розв’язане питання посади інструктора з фізичного виховання.

З метою усунення недоліків пропонується:

1. Поновити спортивний інвентар: закупити нові м’ячі, скакалки, обручі.

2. Разом із старшою медичною сестрою розробити план проведення загартовуючих процедур, використовувати різні методики оздоровлення.

3. Обладнати спортивний майданчик на ділянці дошкільного закладу.

4. Клопотати перед міською радою про введення в штат посади інструктора з фізичного виховання.

Комісія: Завідуюча ДНЗ ________

Вихователь-методист ________

Старша медсестра ________

Вихователь ________

Довідка

про формування мовленнєвої компетентності

дітей дошкільного віку.

Комісією у складі завідуючої ДНЗ Кузьміної Т.С., вихователя-методиста Колодчук О.Л., вихователів Панської Н.М., Ямкової Г.О., Ульянчик Л.Я., Юрчак Т.І. з 1 по 5 листопада 2010 року згідно річного плану проведена тематична перевірка по формуванню мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

Перевірка проводилася згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», та Базового компонента дошкільної освіти.

Встановлено що, усі групи дошкільного закладу забезпечено дидактичними та програмно-методичними матеріалами, зокрема: сюжетними та предметними картинками, схемами для звукового аналізу, плакатами, художньою (дитячою) та методичною літературою. Вихователі добре знають зміст Базової програми, зокрема розділу «Мовленнєвий розвиток».

Аналіз календарних планів та спостереження за роботою вихователів з дітьми показали, що робота з розвитку мовлення дітей у дошкільному навчальному закладі ведеться постійно, планомірно, на належному рівні.

Велика увага приділяється плануванню та проведенню роботи з розвитку мовлення з дітьми раннього та молодшого віку. Вихователі проводять різні форми роботи з малюками (заняття, дидактичні ігри, бесіди, розглядання картин, опис іграшок) широко використовуючи ігрові методи та прийоми приділяють увагу індивідуальній роботі з дітьми, збагаченню їх активного та пасивного словника. Навчають дітей спілкуватися у ході різних видів діяльності: домовлятися під час виконання трудових доручень, організації ігор(розподіляють ролі за допомогою лічилок). Навчаючи малюків рідної мови, враховують рівень мовленнєвого розвитку та мовленнєві здібності, наміри, бажання, індивідуальні особливості кожної дитини. Малюки добре розуміють рідну мову, знають багато віршиків, потішок, лічилок, виразно відтворюють мову персонажів під час ігор - драматизацій.

У середній та старшій групах робота теж ведеться на належному рівні. Працюючи з дітьми вихователі більше уваги приділяють розвитку зв’язного мовлення, як діалогічного, так і монологічного. Для цього використовують різні форми роботи, зокрема: бесіди, складання розповідей за картиною, творчі розповіді, дидактичні ігри.

Організовуючи різні види діяльності дітей під час ранкового прийому, занять, прогулянок, у другій половині дня, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Це сприяє розвитку комунікативних навичок. Діти вчаться правильно будувати речення, дотримуватися певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання, будувати розповідь, наголошувати у ній на головному, висловлювати свою думку. Широке використання художньої літератури, проведення бесід за змістом прочитаних творів та їх переказ створюють передумови для формування у майбутніх школярів змістовного усного та писемного мовлення, успішного засвоєння знань. Діти читають вірші на пам'ять, знають багато чистомовок, скоромовок, з радістю виконують ролі під час драматизації.

З питань розвитку мовлення дітей вихователі всіх груп активно взаємодіють із сім’ями вихованців. З батьками проводяться консультації, бесіди, опитування, майстер-класи. Вихователі оформили у батьківському куточку розділ «Навчання рідної мови», у якому розміщено змістовну цільову інформацію для батьків. Така взаємодія з батьками дає змогу створити умови для системного формування мовленнєвої компетентності дітей.

Але поряд з позитивним було виявлено і певні недоліки: • так, деякі вихователі планують роботу з розвитку мовлення дітей здебільшого на заняттях, прогулянках, під час організованої діяльності у другій половині дня, але не достатньо уваги приділяють плануванню індивідуальної роботи з дітьми по збагаченню словникового запасу;

 • недостатньо використовується дидактичних ігор на розвиток звукової культури, вправ на дихання, звуковимову;

 • діти мають недостатньо знань про відомих дитячих письменників, поетів.

З метою усунення недоліків пропонується:

1. Збагачувати словник дітей складними словами, антонімами, синонімами, прикметниками, прислівниками;

2. Більше використовувати дидактичних ігор та вправ на розвиток звукової культури;

3. Знайомити дітей з відомими дитячими письменниками та поетами.

4. Організовувати з дітьми літературні вечори, вікторини, драматизації казок.
Комісія: Завідуюча ДНЗ ________

Вихователь-методист ________

Вихователі ________

Довідка

про організацію роботи з правового виховання

зі старшими дошкільниками.
Оперативний контроль здійснювався з 10 лютого по 20 лютого 2010 року.

Під час контролю проведено анкетування вихователів, бесіди з дітьми, перевірка наявності дидактичного матеріалу з теми, планів роботи.

Анкетування вихователів показало, що вихователі старшої групи працюють систематично, послідовно, мають певні знання з даної теми.

Разом з тим недостатньою є кількість дидактичних посібників, ігрового матеріалу.

У планах роботи недостатня кількість форм роботи з дітьми у повсякденному житті.

Діти знають, що таке права, те, якими вони мають бути, тільки теоретично, оскільки застосовують свої знання на практиці лише за підказкою вихователя.

З метою усунення недоліків пропонується:

1. Вихователям всіх груп поглиблено вивчати та опрацьовувати «Програму та методичні рекомендації з правового виховання дітей дошкільного віку».

2. Поповнити групи дидактичними посібниками, іграми з правового виховання.

3. Планувати роботу з дітьми з правового виховання 2 рази на місяць у всіх вікових групах. (постійно)


Методист _________
Інформація щодо проведення порівняльного контролю

за рівнем сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей

раннього та молодшого дошкільного віку.

( 31.10.2011р. – 4.11.2011р.)

Під час контролю було переглянуто такі режимні процеси, як: підготовка до прогулянки та повернення з неї, миття рук, прийом їжі (сніданок, обід, вечеря).

Перевірка показала, що в групах створені всі санітарно-гігієнічні умови: • під час одягання (роздягання): наявність необхідної кількості шаф для одягу, доступ до них кожної дитини, дотримання правил техніки безпеки;

 • під час умивання, миття рук: наявність індивідуального рушника, мила, доступ до умивальників;

 • під час прийому їжі: сервіровка столу, добір меблів відповідно зросту дітей.

Вихователі застосовують різноманітні прийоми вироблення у дітей культурно-гігієнічних навичок, а саме: ігрові дії, читання творів художньої літератури та фольклору, ознайомлення з основами культури поведінки, - враховуючи вікові та індивідуальні особливості розвитку дітей.

Аналіз рівня сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей дав такі результати:Одягання група №1 група №2

Володіють ґрунтовними 33% 41%

навичками

Володіють навичками 67% 59%

недостатньо

Вмивання група №1 група №2

Володіють ґрунтовними 50% 66%

навичками

Володіють навичками 50% 34%

недостатньо

Прийом їжі група №1 група №2

Володіють ґрунтовними 33% 72%

навичками

Володіють навичками 67% 28%

недостатньо

Для ефективної роботи проводяться бесіди, консультації з батьками з даного питання, надаються рекомендації щодо закріплення дітьми отриманих навичок у домашніх умовах.

Рекомендації.

Всім вихователям груп постійно слід працювати з дітьми в напрямку удосконалення володіння культурно-гігієнічними навичками відповідно до вікових та індивідуальних особливостей розвитку дошкільників.Методист: __________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал