Довідка про використання ікт в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищення професійної компетентностіСкачати 94.41 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір94.41 Kb.
ТипДовідка
Довідка про використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищення професійної компетентності

Згідно з планом внутрішнього контролю протягом грудня 2013 – лютого 2014 року здійснювалося тематичне вивчення питання щодо використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засобу підвищення професійної компетентності.Завдання вивчення:

- вивчення діяльності керівників шкільних МО, вчителів-наставників щодо методичного супроводу інформатизації навчально-виховного процесу, підготовки вчителя до ефективного використання ІКТ у процесі самоосвіти;

- забезпечення результативності науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, що використовують ІКТ;

- надання методичної допомоги з питань планування і організації роботи із самоосвіти з використанням ІКТ тощо.Організаційні форми здійснення вивчення: відвідування уроків та позакласних заходів учителів, які активно впроваджують ІКТ в навчально-виховну діяльність, анкетування працівників щодо організації самоосвітньої діяльності, перевірка планів самоосвіти, аналіз форм курсової перепідготовки педагогів та їх ефективності в підвищення професійної компетентності працівників.

Упродовж трьох місяців відвідано уроки математики, фізики, історії, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, англійської мови, української, російської мови та літератури, початкової школи з використанням ІКТ, позакласні заходи вчителів, які підлягають атестації у 2014 році, проведено індивідуальні співбесіди з вчителями-предметниками, які використовують інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі, керівниками МО.

Зазначені заходи дають змогу зробити певні висновки.

Учителі школи усвідомлюють, що однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освіти є інформатизація суспільства. Процес його інформатизації спричиняє необхідність у постійному підвищенні професійного рівня як окремої людини, так і колективу, спонукає кожного до володіння засобами інформаційних і комунікаційних технологій, нової підготовки випускника, нового змісту та якості освіти.

З метою реалізації державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» педагоги беруть участь у реалізації шкільних проектів «Управління інформатизацією закладу», «Самоосвітня діяльність учителя початкових класів – необхідна умова професійного зростання», «Інфо-2015».

Педагогічні працівники школи Луговцова І.І., Колодяжна О.Л., Климова Н.О., Аверкієва А.В., Яркович Е.Б., Лемтюгова Т.Я., Бурау І.М., Лаптєва О.В., Петровець І.В., Шклярик В.В., Кононович Т.Г. активно використовують ІКТ під час уроків, засідань гуртів, факультативів та проведення заходів предметних тижнів.

З метою підвищення професійної майстерності у планах самоосвіти на 2013-2014 навч. рік заплановано участь педагогів у ряді заходів на базі школи та МНМЦ (згідно з графіком). Учителі взяли активну участь у шкільних методичних заходах: круглий стіл «Вплив сучасного інформаційного простору на внутрішній світ та поведінку дитини», практичні семінари «Діяльність роботи МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів за 2013-2014н.рік.», «Використання інформаційно-комунікаційного простору для підвищення професійної компетентності сучасного вчителів природничо-математичного циклу». Під час проведення Технопарку досвідчені педагоги презентували досвід «Реалізація використання інформаційно-комп’ютерних технологій активного та інтерактивного навчання» (Латишева С.О.), «Продуктивний педагог» (Колодяжна О.Л.). Також досвідом роботи вчителі ділились під час роботи творчих груп учителів-предметників «Формування успішної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій»‎, «Розвиток комунікативної компетенції засобами ІКТ на уроках іноземної мови. Розробка мультимедійних презентацій».

Протягом 2013 року учителі пройшли курсову перепідготовку на базі ОблІППО за як за звичайною формою, так і з елементами дистанційної форми навчання: Салмаш В.П. – учасник авторської творчої майстерні вчителів фізики та астрономії з проблеми «Упровадження інноваційних технологій у викладання фізики та астрономії», виконав проект «Формування практичних умінь у процесі вивчення фізики», Обозна А.М. відвідала очно-заочні курси вчителів англійської мови з теми «Лінгвокультурознавчий аспект формування комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови», виконала проект «Лінгвокультурознавчий аспект формування комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення англійської мови: розробка уроків за діючими підручниками». Застосування інформаційно-комунікаційних технологій програми «Intel® Навчання для майбутнього» сприяло активному навчанню вчителів (6 педагогів), заснованому на самостійній творчій роботі, використанню мультимедійних матеріалів, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, обліку інформації, творчому та практичному мисленню.

Учителі підвищували професійну майстерність шляхом участі в нетрадиційних формах та методах методичної роботи: веб-конференції «Ігрові методи на уроках іноземної мови» (Климова Н.О., Аверкієва А.В.), оn-line конференції «Усе про здоров’я» (Новікова В.Л.), участі у вебінарах, підготовлених ДоноблІППО, видавничою групою «Основа» (40 учасників). Педагоги підготували й провели вебінари «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури», «Організація проектної діяльності як один із засобів залучення до мистецької спадщини Т.Г.Шевченка» (Латишева С.О.).

У закладі впроваджуються такі неформальні форми самостійного навчання: клубні, інтернет-конференції, веб-конференції, on-line університет, дистанційні семінари, вебінари, on-line консультування, мережевий коучинг, коли своє питання вчитель може сформулювати та зробити запит у спеціаліста за електронною адресою, у чаті, SKYPE. У неформальному навчанні педагогів приваблюють такі його принципи: навчання з урахуванням потреб, зв’язок із практикою, вибір місця, гнучкі програми, розклад. Усі отримують можливість навчатися у всіх.

Роботі в даному напрямі сприяє інформаційно-інноваційне освітнє середовище «школа – Макіївський навчально-методичний центр – управління освіти – Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», що забезпечує широкий доступ до програм навчання різного рівня, розробку й використання основ дистанційного навчання як важливого засобу розширення доступу до будь-якої освіти.

Педагоги активно висвітлюють досвід у мережі Інтернет: on-line студія В.Сухомлинського (2 публікації), Методичному порталі (15), сайті «Відкритий урок» (7), під час проведення міської виставки інтелектуального методичного продукту управлінського спрямування «Моя педрада» (Лемтюгова Т.Я., ЛатишеваС.О., Шклярик В.В.), міської виставки психологічних наробок «Сузір’я талантів» (Кубрак І.А).

У бесідах учителі відзначають значну допомогу методичного кабінету в організації самоосвітньої діяльності з використанням ІКТ.

Одним із основних напрямків роботи методичного кабінету є забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики. Із цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології), банк даних про наявність у загальноосвітньому навчальному закладі електронних засобів навчання, електронна бібліотека власних електронних розробок вчителів. Зібрані матеріали використовуються під час проведення уроків, позакласних заходів, методичних заходів. Електронна бібліотека поповнюється по мірі проведення відповідних заходів з використанням ІКТ.

У кабінеті також зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів з теми «Креативна освіта – життєва стратегія «Школи розвитку» тощо. Передплачені фахові видання (34 види журналів) зберігаються в бібліотеці, де є доступ до мережі Інтернет: учителі мають можливість працювати і з архівом електронний видань видавництва «Основа».

Вище зазначена робота з педагогами допомагає подоланню стереотипів професійної діяльності, сприяє оволодінню новаціями, впровадженню їх в практику та забезпеченню прогнозованого результату – підвищення професійної майстерності педагогів та підвищення рівня та якості знань учнів.

Однією з форм вивчення питання впровадження ІКТ в самоосвітній діяльності було проведення анкетування працівників закладу.

Під час анкетування виявлено, що

- директор школи та його заступники володіють базовими навичками з ІКТ, вони мають високий рівень користувацьких навичок.

Рівень користувацьких навичок вчительського колективу наступнийРівень користувацьких навичок вчительського колективу ( у % )

Високий

Достатній

Середній

Низький

13

36

34

17Домашній комп’ютер мають

- 38 педпрацівників (із 50) школи і використовують його у підготовці до навчально – виховного процесу.

- 530 учнів (із 603), з них 425 мають підключення до Інтернету;

- усі члени педагогічного колективу, учні мають можливість користуватися Інтернетом в кабінеті інформатики під час факультативних занять, в позаурочний час;

- збільшився відсоток педагогів, які активно впроваджують ІКТ в практику роботи (на уроці, під час підготовки до уроку, участі в очно-дистанційних курсах підвищення кваліфікації, участі в конкурсах на кращу розробку уроку з використанням інформаційно-комунікаційної технології тощо) з 45% до 58%;

- учителі висловились про рівень методичного забезпечення та організації навчально-виховного процесу з використанням ІКТ, інформатизації закладу як такий, що в цілому відповідає вимогам нормативних документів%

- 35% респондентів задоволені організацією курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою, зазначили, що планування самоосвітньої роботи із використанням ІКТ сприяють підвищенню їх фахового рівня, пропаганді досвіду роботи в межах області, України;

- спонукають вчителя до самоосвіти такі мотиви: щоденна робота з інформацією (59%), бажання творити (33%), стрімкий розвиток сучасної науки, особливо педагогіки та психології (68%), зміни, що відбуваються в суспільстві (34%).

Анкетування, аналіз планів самоосвіти, відвідування уроків учителів свідчить, у роботі педагогів у цьому напрямку є певні недоліки:

- 45% опитуваних пояснили, що на організацію самоосвітньої діяльності впливають в значній мірі відсутність необмеженого доступу до мережі Інтернет удома, відсутність власної комп’ютерної техніки удома (22%), завантаженість кабінетів інформатики (5%), відсутність вільного часу (5%);

- частина педагогів відмовляється від проходження курсової перепідготовки в очно-заочній формі;

- частина вчителів здійснює планування самоосвітньої діяльності формально, несистематично тощо.


Рекомендації та пропозиції:

1. Включати в плани самоосвіти питання впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

2. Відповідально ставитись до участі в дистанційних формах навчання (семінарах, вебінарах, консультаціях).

3. Активно користуватися електронними ресурсами мережі, організовувати неформальне та інформальне навчання через спільноти вчителів – асоціації, об’єднання, віртуальні спільноти, регіональні об’єднання вчителів.

4. Висвітлювати досвід роботи щодо використання ІКТ на міських та обласних заходах, під час проведення майстер-класів, науково-практичних конференцій, сторінках фахових видань.

5. Передбачити в планах розвитку кабінетів придбання проекторів, екранів.


Заступник директора

з навчально-виховної роботи С.О.Латишева


Ознайомлені:

Баркова О.В.

Бєлоус Т.М.

Колодяжна О.Л.

Бєлова В.В.

Юрченко Н.Г.

Кутєпова О.П.

Гончарова О.О.

Яркович Е.Б.

Торопова О.П.

Бурмінська Т.В.

Бакаленко Н.М.

Шепеленко О.А.

Дика Н.М.

Обозна А.М.

Кононович Т.Г.

Кайдан З.В.

Луговцова І.І.

Петровець І.В.

Климова Н.О.

Салмаш В.П.

Мосолова В.Д.

Котюкова С.В.

Міліцина Л.М.

Алексейчук І.М.

Кудінцова Л.М.

Лукашова О.О.

Шклярик В.В.

Лаптєва О.В.

Бобилєва В.В.

Чубарєв В.А.

Латишева С.О.

Драньова С.І.

Бурсова Т.Є.

Новікова В.Л.

Погорелець І.В.


Богачова Н.І.

Дряпочка Н.Є.

Бурау І.М.

Погорська Г.І.

Потапенко М.В.


Нагорна С.В.

Кубрак І.А.

Киреєва –Бакликова І.Є. Беркович О.Г.

Сєрікова А.І.Подолян Т.Г.

Потєхін А.В.
Ярко Н.Ф.

Аверкієва А.В.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал