Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів Гереженівського нвк з математикиСкачати 118.26 Kb.
Дата конвертації19.06.2017
Розмір118.26 Kb.
ТипДовідка

ДОВІДКА


про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 1-4 класів Гереженівського НВК з математики

Згідно з річним планом роботи адміністрацією НВК було здійснено перевірку стану викладання математики в 1-4 класах.

У ході перевірки були відвідані уроки математики 1-4 класів, перевірено шкільну документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителів , стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетентностей – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних.

Предметна математична компетентність учнів виявляється у таких ознаках:


 • цілісне сприйняття, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

 • розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

 • уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

 • уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

 • Метою перевірки було встановлення відповідності викладання математики в початкових класах методичним і науковим вимогам, а також виявлення шляхів поліпшення викладання даного предмета та набуття учнями глибоких знань, умінь і навичок учнів з предмета.

Контроль за викладанням математики в 1-4 класах проводився з 9 жовтня по 4 листопада 2015 року.

Вивчення стану викладання математики здійснювалося за такими напрямами: 1. Виконання навчальних планів і програм, реалізація рекомендацій із викладання математики.

2. Науково-теоретичний рівень викладання.

 1. Планування навчального матеріалу, підбір тестових, індивідуальних, диференційованих завдань, наочності тощо.

 2. Дотримання вимог єдиного орфографічного режиму.

 3. Ефективність використання міжпредметних зв'язків.

 4. Методика перевірки рівня знань учнів.

7. Упровадження активних форм і методів навчання, інноваційних технологій.

 1. Методика повторення пройденого матеріалу.

 2. Раціональне використання робочого часу.

 3. Результати навчання, якість знань, умінь і навичок учнів.

 4. Виконання вимог щодо ведення шкільної документації.

Програмно – методичне забезпечення викладання предмета

За навчальним планом на вивчення математики в 1-4 класах відведено таку кількість годин, а саме:Клас

Години за навчальним планом

Години на додаткове вивчення предмета

1 клас

4 години

1 година

2 клас

4 години

1 година

3 клас

4 години

1 година

4 клас

4 години

1 година

Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам. Для глибшого опанування предметом на належному рівні передбачено проведення додаткових занять. Згідно з варіативною складовою Робочого навального плану для 1-4 класів для учнів початкової школи передбачено 1 годину для підсилення предмету.

Викладання математики в 1- 4 класах здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: « видавничий дім «Освіта»», 2012.Кадровий аспект

У 2015/2016 н. р. математику в 1-4 класах викладають такі учителі:
ПІБ учителя

Пед. стаж

Кваліфікаційна

категоріяТижневе навантаження

Клас, у якому викладає вчитель

Дуднікова Антоніна Олександрівна

8

Спеціаліст другої категорії

24 год

1 клас

Бурлаченко Майя Миколаївна

24

Спеціаліст вищої

категорії, старший

учитель


24,5 год

2 клас

Коробань Ольга Миколаївна

37

Спеціаліст першої категорії

22 год

3 клас

Заболотня Наталія Володимирівна

36

Спеціаліст першої категорії

22 год

4 клас

Аналіз кадрового забезпечення початкової школи показав, що в основному там працюють, крім учителя 1 класу, висококваліфіковані вчителі, які мають великий стаж педагогічної роботи, організовують навчальний процес на високому та достатньому рівнях. Учитель Дуднікова Антоніна Олександрівна працює у НВК 4 роки. У ході перевірки предмета з учителями були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями шестирічного віку.

Матеріально – технічна база з предмета

Матеріальна база кабінетів задовільна, в них зібрано велику кількість методичної літератури, посібники, роздатковий матеріал, опорні таблиці, тематичні папки. Весь матеріал систематизований та відповідає сучасним вимогам.

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з математики учні початкових класів забезпечені на 75 %, викладання предмета ведеться за такими підручниками:


Автор

Назва підручника

Клас навчання

М.Б.Богданович

Математика

1 клас

М.Б.Богданович

Математика

2 клас

М.Б.Богданович

Математика

3 клас
Немає в наявності підручників

4 клас

Учителі початкової школи широко використовують «Зошити для самостійних і контрольних робіт « за редакцією М.Б. Богдановича.

У ході вивчення стану викладання математики в початковій школі з’ясовано, що матеріальна база та методичне забезпечення НВК потребує вдосконалення, а саме: • поповнення бази підручників з предмета;

 • відсутність інформаційно-комп’ютерного забезпечення для молодшої школи

Співбесіди з викладачами та вивчені документи показали, що вчителі добре ознайомлені з навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання математики в 1-4 класах у поточному навчальному році, інструкціями та нормативами оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з предмета.

Календарні плани для 1-4 класів складені за програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 1-4 класи., Київ: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Ведення класних журналів відповідає вимогам науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з «Інструкцією з ведення класного журналу учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Методична робота викладачів з предмета

Наслідки вивчення роботи вчителів, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагоги демонструють достатній рівень викладання математики є фахівцями своєї справи, забезпечують засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них розв’язувати задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії. На своїх уроках учителі початкової школи широко використовують гру як метод, що дозволяє активізувати роботу на уроці, прищеплювати інтерес до математики, також індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Перевіркою встановлено, що вчителі 1 класу Дуднікова А. О., 2 класу та Заболотня Н. В., проводять уроки остатньому рівні , Бурлаченко М. М., вчителька 2 класу і Коробань О. М.,вчителька 3 класу проводять уроки на високому рівні. Педагоги початкової школи використовують репродуктивні, пошукові , словесно-дослідницькі методи роботи. Вони активно застосовують фронтальні, індивідуальні, групові, парні форми роботи., залучаючи постійно до роботи всіх учнів класу. Наполегливо працюють над виробленням в учнів умінь розв’язувати сюжетні задачі, виконувати дії за алгоритмом, орієнтуватися на площині та у просторі,логічно мислити, застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин на практиці. Уроки вчителів початкових класів відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, широке використання наочності: малюнків, ілюстрацій, дидактичного матеріалу. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час, уроку побудовано з урахування м часового сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.

Учитель Дуднікова А. О. на уроках значну увага приділяє розвитку математичної мови, навичкам орфографічного режиму. Із цією метою використовує наочність, що дозволяє учням швидше засвоїти норми написання та математичну термінологію. Учитель старанно готується до уроку, підбирає цікавий матеріал, продумує форми його проведення. Широко використовується наочність: ілюстрації, малюнки, таблиці, дидактичний матеріал. Уроки Дуднікової А. О. несуть значний виховний потенціал: як себе поводити на уроці та на перерві, дотримання порядку на своєму столі, бути дружніми та допомагати один одному. У подальшій роботі вчителю необхідно звернути увагу на роботу з тими учнями, які повільніше сприймають математичну лексику.


Бурлаченко М. М., учителька 2 класу, під час проведення уроків математики використовує ігрові форми роботи, які допомагають учням краще зрозуміти та запам’ятати цифри, застосовує завдання на розвиток логічного мислення, аналітичної діяльності. Наприклад, учитель ставить таку умову: задумала число, вирахувала 1, отримала 69. Учні повинні дати відповідь та обгрунтувати. Наступне завдання спрямовано на розвиток математичного мислення, уміння використовувати математичну термінологію: розповісти все, що ти знає про число 15 або записати число у вигляді суми розрядних складових. Учитель використовує багато наочності, а також дошки для проведення математичних диктантів, що дозволяє розвивати в учнів цікавість до навчання. Підбір таких форм роботи активізує увагу учнів, сприяє підвищенню темпу уроку, виконанню значної кількості різноманітних завдань. На таких уроках учні активніші, ніж на тих, де вчитель застосовує тільки бесіду або розповідь.

Учителька 3 класу Коробань О. М. значну увагу приділяють розвитку математичного мислення учнів , використовують наочність у вигляді таблиці-схеми, формули під час розв’язання з учнями задач, значну увагу відводять самостійній роботі з підручниками, працюють над розвитком у них навичок систематизації матеріалу. Так, за поданою схемою учень повинен скласти задачу або після розв’язання задачі учневі пропонується узагальнити свої дії, склавши схему. Вчителька широко використовує у своїй діяльності ігрові форми роботи: бліц-турніри, змагання на обчислення «Хто швидше», «Склади вираз», «Збери потяг»

Цікавим у роботі Заболотньої Н. В., вчительки 4 класу, є робота на уроках математики з ілюстраціями, схемами: на малюнках зображено предмети, які необхідно порівняти, учень візуально бачить різницю між ними, швидше орієнтується в діях, видає результат ,у більшості випадків, правильний. ( у нього більше часу на виконання дій з числами, ніж у тих учнів, яким дано завдання без ілюстрацій: дітям треба спочатку уявити предмети, про які йде мова). Працюючи зі схемами, учень вчиться систематизувати матеріал, швидко і правильно виконувати дії з числами, що призводить до розвитку пам’яті, активізації уваги. Учителем проводяться міжпредметні зв’язки з українською мовою і літературою, природознавством що сприяє всебічному розвитку школярів, удосконаленню в них навичок систематизації навчального матеріалу.

За результатами контрольних робіт,проведених у ході фронтальної перевірки математики, встановлено,що учні виявили в основному достатній рівень навчальних досягнень.Клас

Тема к/р

Кількість

учнів, які виконували роботуПочатковий

Середній

Достатній

Високий

3

Контрольна робота 12.10.2015

9 учні

0

-


5/55,6%

2/22,2%

2/22,2%

4

Контрольна робота 03.11.2015

6 учнів

1/17

2/33

1/17

2/33

Як видно з таблиці за результатами контрольних робіт, найкращий результат продемонстрували учні 3класу, четверо, з яких виявили високий і достатній рівні досягнень. Учні 4 класу показали в основному високий і достатній рівні успішності. Але слід звернути увагу, що 1 учень в цьому класі має низький рівень успішності, що пояснюється особливостями рівня розвитку даної дитини.


У подальшому вчителям, у яких є учні зі слабким рівнем знань, необхідно звернути увагу на цілеспрямовану роботу з такими дітьми, пошуки ефективних шляхів індивідуальної роботи з ними, застосування й підбір диференційованих завдань для роботи в класі й для виконання вдома.Помилки, які учні припустили в контрольних роботах:

 • помилки на обчислювання ( прогалини в знаннях таблиці множення та ділення);

 • помилки на вибір дії під час розв’язання задач;

 • помилки при виконанні геометричного матеріалу.

Таким чином, проаналізувавши стан викладання математики 1-4-х класах, можна зробити висновки:

 • викладання математики в 1-4-х класах ведеться згідно з програмами Міністерства освіти і науки України, які виконуються в повному обсязі;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться згідно з критеріями оцінювання, рекомендованими Міністерством освіти і науки України

 • учителі 1 – 4-х класів використовують різноманітні форми і методи навчання, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу;

 • активність учителів та учнів початкової школи в позакласних заходах НВК,тісне співробітництво їх з батьками;

 • застосування наочності, дидактичного матеріалу на уроці;

 • активізація роботи щодо формування в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь;

 • удосконалення методів роботи з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня підготовки

 • недостатньо уваги приділяється розвитку навичок усної лічби, формуванню математичної лексики, каліграфічних навичок на уроках математики в 1 класі;

 • несистематичність використання комп’ютерних технологій учителями початкових класів;

 • недостатньо уваги приділяється використанню диференційованих контрольних робіт та диференційованих індивідуальних домашніх завдань для учнів, які виявляють початковий рівень навчання;

 • послаблена робота з обдарованими учнями.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал