Довідка про підсумки атестаційної експертизи Дертівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Згідно з графіком проведення атестаційної експертизи навчальних закладів таСкачати 415.11 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації07.03.2017
Розмір415.11 Kb.
ТипДовідка
1   2   3

Балдич Оксана Павлівна вчитель образотворчого мистецтва. Предмет викладає не за фахом. Учителька формує вміння художньо осмислювати світ, бачити красиве, розвиває образне мислення, уяву, схильність до самовираження засобами мистецтва, виховує в учнів об’ємно-просторове сприймання світу, вчить аналізувати процес побудови форми предмета, розвиває здібність, спостерігати та передавати найбільш типові риси явищ і предметів – форму, пропорції, об’єм, колір, матеріал, положення у просторі, тобто явища перспективи, відчувати світлотінь. Для розвитку в учнів спостережливості учителька використовує вправи – малювання предметів по пам’яті та за уявою з наступною перевіркою їх по натурі.

Разом з тим відзначаючи позитивні тенденції у викладанні предмету, оволодінні учнями основ образотворчого мистецтва, виявлено ряд недоліків. Так вчителем недостатньо уваги приділяється увага знанням з теоретичного матеріалу, спеціальній художній термінології. Учні школи не завжди забезпечені на кожному уроці необхідним матеріалом (фарбами, олівцями, альбомами), що ускладнює виконання практичних завдань.

Балдич Оксана Павлівна та Чубик Ангеліна Степанівна вчителі трудового навчання. На кожному уроці вчителі уміло здійснюють мотивацію навчальної діяльності учнів, зосереджуючи їх увагу на темі уроку. При поясненні нового матеріалу використовують конкретні приклади, аналогії, друковану і саморобну наочність, завжди залучаючи учнів до співбесіди.

У навчальному закладі збережено майстерню з технічних видів трудового навчання, але потребує капітального ремонту. Школа недостатньо забезпечена матеріалами, тому теоретичні знання не застосовуються на практиці. Тому на уроках опрацьовується більше теоретична частина, зважаючи на відсутність належної матеріально-технічної бази.

Інструктажі з охорони праці реєструються в класних журналах та журналах з охорони праці для учнів. На постійному контролі вчителів є дотримання правил безпеки під час проведення уроків.

У Дертівській ЗОШ, попри відсутність спортивного залу, намагаються створити умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я учнів. Проводиться спортивно-масова робота: шкільна спартакіада школярів, учні приймають участь в районних змаганнях.

Планування уроків фізкультури в школі здійснюється згідно навчальної програми з фізичної культури.

Вчитель фізичної культури Крупенко Григорій Анатолійович до уроків готується, велику увагу приділяє розвитку фізичних якостей, створенню належних умов та дотримання правил техніки безпеки, що відображено в журналах техніки безпеки. Регулярно проводить інструктажі з техніки безпеки та правил поведінки на уроках з фізичної культури. На кожному уроці вчитель використовує диференційований підхід до учнів, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої та спеціальної медичних груп. Згідно медичного обстеження учнів школи та листків здоров’я щорічно проводиться моніторинг фізичного стану здоров’я учнів школи, за результатами видається наказ.

Виховна робота в Дертівській ЗОШ здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи і носить системний характер. Створені належні умови для навчання та змістовного дозвілля учнів. Здійснюється контроль за виконанням шкільного режиму, спрямованого на збереження і зміцнення здоров’я, пропаганду здорового способу життя.

Основні принципи та напрямки виховання відображені в річному плані роботи школи, що спланований за відповідними розділами. Виховна проблема закладу «Формування конкурентно-спроможної особистості з потребою самовираження та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу і всього людства».

Питання з виховної роботи систематично розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директорі, батьківських зборах. У школі налагоджена чітка співпраця класоводів, класних керівників та педагога-організатора дитячого колективу. Документація з виховної роботи заступником директора з НВР Покальчук Н.В. ведеться належним чином. Важливе місце відводиться правовиховній роботі.

У закладі розроблено систему профілактичної роботи: проводяться загальношкільні заходи по даній тематиці, класні керівники та класоводи постійно ведуть роботу з правового виховання учнів.

Є проблеми із відвідуванням учнями навчальних занять, тому на контролі у навчальному закладі відвідування учнів: щодня ведеться облік, проводяться рейди-перевірки, видаються накази. Але відсоток пропущених уроків залишається високим. 

При вивченні ситуації виявлено, що пропуски учнів є через відсутність неналежного контролю з боку батьків та інформування їх класними керівниками.

Питання виховної роботи знаходиться на постійному контролі у дирекції школи. Проблеми виховання підростаючого покоління щорічно заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, МО класних керівників. Аналіз виховних планів класних керівників, ознайомлення з книгою для запису висновків і рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю, аналіз проведення загальношкільних заходів засвідчує, що у даному навчальному закладі є цілісна виховна система.

Педагогічний колектив організовує свою діяльність відповідно до національно-культурних потреб України, її становленню і розвитку як суверенної держави, зосереджує свою увагу на тому, що всі аспекти виховання, зокрема, фізичне, моральне, трудове, естетичне мають національний характер.

Класні керівники залучають до активної співпраці шкільного психолога, представників різних служб і організацій, учнівське самоврядування.

Самоврядування в школі спрямоване на розвиток ініціативи, можливості розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів.

Учнівська рада «Бджілка» була сформована з урахуванням побажань всіх класів школи з 5-го по 9-й. До її складу увійшли представники кожного з цих класів. Кількість членів учнівської ради складає 20 осіб (по 5 осіб у кожному з 4 вуликів, враховуючи їх голів). Які показники визначають успішність розвитку учнівської ради в школі?

Педагоги-консультанти допомагають школярам розвивати творчу активність під час засідань, навчальних занять «Школи лідера» та в процесі громадської діяльності, формувати критичне мислення, вміння аналізувати, вирішувати конфлікти, ефективно спілкуватися чи вести дебати. До ініціативної групи педагогів-консультантів входять заступник директора з навчально - виховної роботи, педагог-організатор, учителі трудового навчання та інформатики. Заняття « Школи лідерів» проводиться 1 раз на місяць, де обмінюються своїми ідеями та рішеннями учні, які входять до активу класних самоврядувань.

Крім учнівських зборів керівним та виконавчим органами шкільного самоврядування є засідання учнівської ради, робота постійних комісій. Це дає змогу послідовно впроваджувати рішення учнівської ради в життя класних колективів.

Після засідання учнівської ради (раз у місяць) відбуваються учнівські класні збори. На першому засіданні учнівської ради кожному представнику вручають пам’ятку лідера з основними положеннями про діяльність вуликів та конкретними обов’язками учасників учнівського самоврядування. Вищий орган учнівського самоврядування в класі – учнівські класні збори – ухвалює рішення з питань діяльності колективу, заслуховує інформацію учнів-лідерів мікрогруп, визначає конкретні заходи щодо виконання намічених колективних творчих справ. На засіданнях розглядаються такі актуальні питання як підготовка та проведення масових заходів, акцій, рейдів – перевірок, організація КТС. Ці форми роботи проводяться у вигляді бесід, тренінгів, диспутів щодо згуртованості колективу, вміння розумно управляти колективом, застосовуючи культуру спілкування, риси лідерів,засвоюються правила роботи у групі та інші.

Аналіз роботи класних колективів, ініціативних мікрогруп висвітлюють через газету учнівського самоврядування «Перерву +», радіогазету «Сюрприз».

На початку кожного тижня у класних колективах проводяться інформаційні хвилинки, окремі вулики звітують про виконану протягом тижня роботу, разом підбивають підсумки діяльності в класах з питань навчання, дисципліни, порядку тощо. Робота чергового класу за тиждень висвітлюється на загальношкільній лінійці, випускаються класні стіннівки: «Блискавка», «Новини нашого класу». Представники вулику прес - центру підбивають підсумки участі учнівських колективів 5-9 класів в загальношкільному конкурсі за звання «Кращий клас року ». Серед критеріїв даного конкурсу рівноцінно сумуються бали освітнього компоненту та результатів рейдів-перевірок, здійснених вуликом дисципліни і порядку.. Такі рейди проводяться з метою контролю за роботою чергових по класах, санітарним станом класних кімнат, станом збереження меблів, дотриманням вимог щодо шкільної форми. Про роботу ради учнівського самоврядування її члени звітуються на загальношкільних лінійках у кінці навчального року, при підведенні підсумків роботи щодо окремих напрямків діяльності, на засіданнях ради учнівського самоврядування. (щомісячно, 3-й вівторок); 1-й четвер – засідання вулику культури і відпочинку; 3-а середа – навчання лідерів; 3-й четвер – засідання вулику дисципліни і порядку; останній четвер місяця – засідання вулику праці.

У закладі створюються умови для співпраці з батьками і громадськістю, проводяться родинні свята, діє батьківський комітет, Рада школи. Для підвищення педагогічної культури батьків, їх психолого-педагогічної компетентності у родинному вихованні у навчальному закладі проводяться заняття батьківського всеобучу.

У школі у 2014-2015 н. р. працюють гуртки „Умілі руки“ , «Писанкарство» та „Лідер “, де зайнято 42,5% учнів, що на 2,2% менше, ніж у минулому році. Працюють факультативи з християнської етики, історії України, світової літератури, інформатики, історії рідного краю, українознавства. У них зайнято 41,2 % учнів, що на 1,5% менше, ніж у минулому році.

До роботи у гуртках залучаються учні із соціально незахищених категорій. Відсоток дітей зазначених категорій, охоплених позашкільною освітою становить 62%.

Школярі навчального закладу є активними учасниками спортивних змагань, конкурсів, художньої самодіяльності. 30% учнів за три останні роки стали призерами творчих і спортивних конкурсів.

У районних олімпіадах у 2012-2013 н.р. взяли участь 5 учнів із 6 навчальних предметів, зайняли 1 місце з німецької мови, а за середнім балом 3 місце серед шкіл І-ІІ ступенів. У 2013-2014 н. р. взяли участь 6 учнів з 8 навчальних предметів. Учні 8 та 9 класів не взяли участі в олімпіаді з німецької мови (хоч у заявці були вказані) через відсутність підвозу. За середнім балом зайняли 4 місце серед шкіл І-ІІ ступенів.

Учні 3 класу Чубик С. та 5 класу Балдич Т. взяли участь в олімпіаді у районному конкурсі ім. П. Яцика.

2014-2015 н.р. в ІІ етапі олімпіад участь взяло участь 7 учнів з 11 навчальних предметів. Результати: 3 місця з інформатики (9 клас), німецької мови (8 клас), української мови (7 клас), 2 місце з німецької мови (9 клас).

У 2012 році учениця Ковалець Іванна зайняла ІІІ місце у МАН в історико-географічному відділенні у секції «Краєзнавча робота» при захисті роботи «Історія села Дерть Рокитнівського району Рівненської області у міжвоєнний період та періоду Другої світової війни» (науковий керівник Покальчук Н.В.) У 2013 році у районному етапі МАН з німецької мови брала участь Чубик Світлана (науковий керівник Харипончук Ольга Андріївна).

Учні школи у 2013-2014 н.р. брали участь у конкурсах « Юна зірка“, „Перло многоцінне“, „Новорічна виставка“, виставці фоторобіт «Моя Україна», конкурсі ілюстрацій до творів Т. Шевченка, конкурсі «Війна очима дітей», «Різдвяний вінок», «Орлятко», «Кенгуру», «Колосок».

Досягнення:

- І обласне місце у конкурсі виховних методичних моделей;

- ІІ місце у конкурсі «Перло многоцінне»;

- І місце у «Сімейних перегонах»;

- призове місце у конкурсі «Стилізована ялинка»;

- ІІІ місце у конкурсі учнівських самоврядувань.

Однак у школі відсутній спільний план роботи з органами кримінальної міліції, службою у справах дітей; не проводиться моніторинг якості виховання учнів, діяльність учнівського самоврядування не є різноплановим. У ЗНЗ відсутні інноваційні форми виховного впливу на соціальну адаптацію школярів, відсутня книга записів наслідків внутрішкільного контролю з боку заступника директора з навчально-виховної роботи.

Відповідно до Положення про психологічну службу, рекомендацій методичного об’єднання працівників психологічної служби практичним психологом Стаднік Наталією Василівною здійснюється належний психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до запитів адміністрації навчального закладу проводиться індивідуальне та групове опитування за різними напрямками освітньої діяльності. Практичний психолог на достатньо високому рівні консультує з питань підвищення рівня самонавчання, встановленню емоційно-довірливих взаємостосунків з усіма учасниками навчально-виховного процесу. У школі ведеться облік дітей різних соціальних категорій. Працівник психологічної служби тісно співпрацює з батьківською громадою, працівниками сільської ради, забезпечує належний супровід дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Під час консультування педагогічних працівників, учнів психологом акцентується увага на цілісності колективу, толерантному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу. Проте, в навчальному закладі не облаштовано куток психологічних порад для учнів, батьків; відсутня наочна агітація щодо морального та виховного спрямування дітей.

Протягом 2014-2015 навчального року здійснювався психолого-педагогічний супровід особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу щодо набуття учнями життєво важливих ресурсів, таких як:


 • здатність до осмисленого сприйняття життя;

 • набуття необхідного соціального досвіду, оволодіння засобами спілкування;

 • здатність до свідомого особистісного самовизнання;

 • спроможність успішно долати власні проблеми;

 • відповідальність за власні дії та вчинки.

Профілактична робота з дітьми групи ризику та корекція поведінки за напрямками:

 • попередження психічного напруження;

 • індивідуальний підхід до кожного учня;

 • забезпечення психічного здоров'я, попередження та корекція агресивної поведінки;

 • допомога у подоланні депресивних станів та запобігання суїцидальної поведінки.

Проведено тренінг «Знайти свій шлях », КТС «Цікаве поруч», тестування «Нахили до професії», ДДО, «Карта інтересів», брейн-ринг «У світі професій» та ін.

У навчальному закладі деякі діти потребували психологічної допомоги: • діти з проблемами у навчанні (відставання у розвитку когнітивних функцій, порушення мотивації навчання);

 • діти, в яких проблемні стосунки з членами родини;

 • діти з особистісними проблемами.

Завдяки цьому учні набули досвіду такої поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам та цінностям; навчились діяти, усвідомлюючи свою залежність від інших та встановлювати взаємовідносини з людьми; бачення життєвої перспективи.

Згідно річного плану роботи практичного психолога проведено обстеження 6 першокласників, їхньої готовності до школи (за методикою Тарасун, Ремінгтон) та адаптації до шкільного життя.

З п'ятикласниками проведено діагностування, спрямоване на вивчення рівня адаптації: психофізичної, соціально-психологічної, навчальної. Всі учні 5-го класу адаптовані до шкільного життя. Психологічною службою школи проведено консиліум щодо адаптації п'ятикласників, визначено рівень шкільної тривожності школярів за методикою Філліпса.

З учнями 4 класу проведено діагностування шкільної мотивації, визначено рівень інтелектуального розвитку.

В жовтні проведено тиждень практичного психолога за певним планом роботи. На базі школи 18 жовтня проведено засідання школи молодого практичного психолога та соціального педагога на тему «Організація та проведення корекційно - розвивальної роботи»

Недостатня робота проводиться з батьками, тому що вони покладають власні обов'язки на педколектив і психологічну службу. З батьками першого класу проведено анкетування щодо адаптації до шкільного навчання їхніх дітей. З іншими батьками проводилися індивідуальні консультації. Проведено обстеження житлово-побутових умов проживання дітей групи ризику та обстежено 6 неблагополучних сімей, з метою ознайомлення з кліматом, в якому проживають діти.

Вся робота практичного психолога спрямована на покращення психічного здоров'я оточуючих, гармонійного розвитку особистості.

Здійснюються заходи щодо соціального захисту працівників закладу. Дирекція закладу забезпечена законодавчими документами з охорони праці, оформлений куточок з охорони праці. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» видаються накази про розподіл функціональних обов’язків з БЖД, про призначення відповідальних осіб за стан та організацію охорони праці, пожежної та техногенної безпеки та відповідального за електрогосподарство, газове господарство.

Будівля Дертівської ЗОШ відповідає санітарно-технічним нормам і вимогам. Стан дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, забезпечення безпечних умов праці задовільний, рівень роз’яснювальної роботи щодо дотримання правил техніки безпеки достатній.

Навчальні кабінети, лабораторії, майстерня, техніка, навчальні і робочі місця відповідають вимогам охорони праці та техніки безпеки, що відображено у акті готовності закладу до нового 2014/2015 навчального року.

Медичне обслуговування в закладі організовано. Медичний працівник є. Виділено приміщення під медичний кабінет, яке має необхідне наповнення для надання першої медичної допомоги. Учні закладу 100% пройшли медичний огляд (документи в наявності).

Медичні книжки педагогічних працівників зберігаються в кабінеті директора. Терміни проходження медичного огляду працівниками закладу не порушено.

Харчування вихованців організовувалося до 31.12.2014 року відповідно щоденного меню, яке відповідає двотижневому, затвердженому санітарно – епідемічною службою. З 01.01.2015 року харчування призупинено у зв’язку з затримкою проведення конкурсних торгів.

У 2013-2014 н. р. оздоровлено 30 учнів - 39,4 %. З них:

- 5 учнів з неблагополучих сімей;

- 8 учнів з багатодітних сімей.

У 2014-215 навчальному році оздоровлено 30 учнів - 30,6 %. З них:

- 4 учнів з неблагополучих сімей;

- 1 учня - напівсироту;

- 2 учнів з неповних сімей;

- 8 учнів з багатодітних сімей.

З січня 2015 року оздоровлення учнів призупинено у зв’язку з відсутністю коштів.

Належна організація діяльності Дертівської ЗОШ, вміле управління адміністрації та працьовитість педагогічного колективу забезпечують позитивну динаміку популярності установи, своєї роботи і досягнень установи відповідно до вимог законодавства про освіту.

Заклад постійно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, громадськістю. Згідно з планом працює Рада школи, яка відіграє певну роль у формуванні позитивного іміджу школи, підвищенні ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу тощо.

У цілому можна зробити висновок про позитивне ставлення учнів і їхніх батьків до школи, класних керівників, учителів. Батьки висловлюють подяку керівникові закладу за належну організацію навчально-виховного процесу в школі, дозвілля учнів, харчування, матеріально-технічного стану тощо.

У педагогічному колективі панує позитивна психологічна атмосфера, склалися доброзичливі стосунки між колегами.

За підсумками перевірки з дирекцією та педагогічними працівниками загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дерть Рокитнівського району Рівненської області проведені співбесіди, дано ряд рекомендацій по усуненню недоліків. 


 1. Дирекції закладу:

1.1.Провести педагогічну раду, на якій обговорити наслідки перевірки, розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

До 01.05. 2015.  1. Налагодити контроль за виконанням рішень педагогічних рад, заходів, по виконанню доручень до нарад.                          

Постійно.

  1. Впорядкувати тижневе планування роботи установи та контролювати виконання плану роботи. Розробити план соціально-економічного розвитку установи.                                                                      

До 01.09.2015.

  1. Ділову документацію вести відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ, затвердженої наказом МОН України від 23.06.2000 № 240.                                                                                  

Постійно.

  1. Сприяти матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченню установи. 

Постійно

  1. Впроваджувати класно-узагальнюючий контроль по різних класах.

Щорічно.

  1.  Взяти під контроль виконання наказів, рішень педагогічних рад, попередньо наданих рекомендацій після здійснення внутрішкільного контролю.

Постійно.

  1. Внутрішкільний контроль здійснювати відповідно до норм відвідування уроків, заходів. Здійснювати контроль за підготовкою та проведенням уроків, дотриманням вчителями вимог щодо ведення класних журналів, календарно-тематичного та поурочного планування.

Постійно.

  1. Сприяти наступності між до профільною підготовкою та профільним навчанням.

Постійно.

  1. Здійснювати контроль за проведенням вчителями-предметниками інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів перед кожною лабораторною або практичною роботою з фізики, хімії, біології та інформатики з обов’язковою фіксацією зазначеного інструктажу в класному журналі.

Постійно.

  1. Розробити заходи та здійснювати дієвий контроль за відвідуванням учнями навчального закладу.

Постійно.

  1. Посилити   протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Постійно.


  1.  Здійснювати контроль за роботою шкільних методичних об’єднань, систематизувати матеріали їх роботи. Оформляти чіткі, конкретні рекомендації засідань.

Постійно.

  1. Висвітлювати досвід методичної роботи з педагогічними кадрами в засобах масової інформації, сайті відділу освіти.

Постійно.

  1. Сприяти використанню сучасних інформаційних технологій як одному із важливих шляхів оновлення методичної системи та урізноманітнення форм навчання.

Постійно.

  1. Посприяти забезпеченню оснащення кабінету працівника психологічної служби відповідно до наказу МОНУ від 19.10.2001 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів».

До 01.09.2015.

  1. Впорядкувати матеріали з превентивного виховання. Оформити стенди: кращі учні, вчителі, спортсмени, випускники тощо.

До 01.09.2015.

 


 1. Педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу:

  1. На засіданні шкільних методичних об’єднань проаналізувати результати контрольних робіт, звернути увагу на типові помилки, які допустили учні при їх написанні.

До 01.05.2015.

 1. Вчителям початкових класів:

- на уроках читання застосовувати різноманітні види вправ, цікаві ігрові прийоми, які сприяють формуванню в учнів навиків швидкого, виразного і свідомого читання; систематично працювати над змістовими лініями художніх творів.

- на уроках мови в початкових класах формувати в учнів навички каліграфічного письма, стежити за правильністю та охайністю записів в учнівських зошитах; більше уваги приділяти системі роботи над помилками.

- на уроках математики в початкових класах для кращого усвідомлення учнями розв’язку задач проводити повний, глибокий аналіз її умови, більше практикувати завдань проблемного, творчого характеру.

Постійно.


4. Вчителям суспільно-гуманітарного циклу:

- посилити роботу по диференціації домашніх завдань. Звернути увагу на підготовку учнів до уроків;

- для забезпечення грамотності та загальної мовної культури постійно практикувати написання різних видів робіт, диктантів, заучування слів, правопис яких треба запам’ятати;

- систематично практикувати творчі, проблемні завдання, які заохочують учнів до пізнавальної активності, працювати над виробленням орфографічної грамотності учнів;

- систематично працювати над змістовими лініями художніх творів, над реалізацією виховного потенціалу навчального матеріалу.

Постійно.

5. Вчителям природничо-математичного циклу:

- розвивати логічне мислення учнів, виховувати в учнів навички самостійної роботи, активізувати роботу із слабовстигаючими учнями;

- працювати над поповненням матеріальної бази кабінету;

- активізувати роботу з обдарованими і здібними учнями. Підвищувати якість викладання та контролю з базових дисциплін. Забезпечити комп’ютерну підтримку викладання предметів для оновлення змісту його викладання;

- систематизувати матеріали для проведення практичних та лабораторних робіт;

- приймати активну участь в шкільному та районному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Постійно.
6. Вчителям художньо – естетичного циклу працювати над поняттями жанрів музичного та образотворчого мистецтва.

Постійно.


7. Вчителю фізкультури використовувати для уроків фізкультури наявне нестандартне обладнання.

Постійно.


8. Вчителю трудового навчання учнівські вироби та проекти з описами зберігати до закінчення навчального року. Оформляти виставки учнівських робіт. Записи в класному журналі вести відповідно рекомендацій МОНУ. Зберігати та раціонально використовувати наявну навчально-матеріальну базу.

Постійно.


9. Бібліотекарю забезпечити отримання, облік літератури, видачу підручників учням. Інформувати вчителів та учнів про отриману літературу. Контролювати стан збереження підручників учнями, матеріали контролю подавати дирекції для узагальнення. Інвентарну та сумарну книги вести згідно вимог.

Постійно.10. Психологу розробити наочну агітацію морального, виховного спрямування.

До 01.09.2015

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал